Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Dakshinamurti Navaratna Malika Stotram Lyrics in English

Dakshinamurti Navaratna Malika Stotram Lyrics in English

285 Views

shrii dakshiNaamuurti navaratnamaalikaa stotram.h Lyrics in English:

muulevaTasya munipu~NgavasevyamaanaM
mudraavisheshhamukuliikR^itapaaNipadmam.h .
mandasmitaM madhuraveshhamudaaramaadyaM
tejastadastu hR^idi me taruNenduchuuDam.h || 1 ||

shaanta.n shaaradachandrakaantidhavaLa.n chandraabhiramaananaM
chandraarkopamakaantikuNDaladhara.n chandraavadaataa.nshukam.h .
viiNaapustakamakshasuutravalaya.n vyaakhyaanamudraa.nkarai\-
rbibhraaNa.n kalaye hR^idaa mama sadaa
shaastaaramishhTaarthadam.h || 2 ||

karpuurapaatramaravindadaLaayataakshaM
karpuurashiitalahR^ida.n karuNaavilaasam.h .
chandraardhashekharamanantaguNaabhiraama\-
mindraadisevyapadapa~NkajamiishamiiDe || 3 ||

dyudrodhaH svarNamayaasanasthaM
mudrollasad{}baahumudaarakaayam.h .
sadrohiNiinaathakaLaavata.nsaM
bhadrodadhi.n ka~nchana chintayaamaH || 4 ||

udyadbhaaskarasannibha.n triNayana.n shvetaa~NgaraagaprabhaM
baalaM mau~njidharaM prasannavadana.n nyagrodhamuulesthitam.h .
pi~NgaakshaM mR^igashaavakasthitikara.n subrahmasuutraakR^itim.h
bhaktaanaamabhayapradaM bhayahara.n shriidakshiNaamuurtikam.h || 5 ||

shriikaantadruhiNopamanyu tapana skandendranandyaadayaH
praachiinaaguravo.apiyasya karuNaaleshaadgataagauravam.h .
ta.n sarvaadiguruM manoj~navapushhaM mandasmitaala~NkR^itaM
chinmudraakR^itimugdhapaaNinaLina.n chitta.n shiva.n kurmahe || 6 ||

kapardina.n chandrakaLaavata.nsaM
triNetramindupatimaananojvalam.h .
chaturbhuja.n j~naanadamakshasuutra\-
pustaagnihastaM hR^idi bhaavayechchhivam.h || 7 ||

vaamoruuparisa.nsthitaa.n girisutaamanyonyamaali.ngitaaM
shyaamaamutpaladhaariNii shashinibhaa.nchaalokayanta.n shivam.h .
aashlishhTena kareNa pustakamadho kuMbha.n sudhaapuuritaM
mudraa.n j~naanamayii.n dadhaanamaparairmuktaakshamaalaaM bhaje || 8 ||

vaTatarunikaTanivaasaM paTutaravij~naanamudritakaraabjam.h .
ka~nchanadeshikamaadya.n kaivalyaanandakandaLa.n vande || 9 ||

iti shrii dakshiNaamuurti navaratnamaalaa stotra.n saMpuurNam.h ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *