Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Gangashtakam by Satya Jnanananda Tirtha in Gujarati

ગઙ્ગાષ્ટકં સત્યજ્ઞાનાનન્દતીર્થકૃત Lyrics in Gujarati:

શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

યદવધિ તવ નીરં પાતકી નૈતિ ગઙ્ગે
તદવધિ મલજાલૈર્નૈવ મુક્તઃ કલૌ સ્યાત્ ।
તવ જલકણિકાઽલં પાપિનાં પાપશુદ્ધયૈ
પતિતપરમદીનાંસ્ત્વં હિ પાસિ પ્રપન્નાન્ ॥ ૧॥

તવ શિવજલલેશં વાયુનીતં સમેત્ય
સપદિ નિરયજાલં શૂન્યતામેતિ ગઙ્ગે ।
શમલગિરિસમૂહાઃ પ્રસ્ફુણ્ટતિ પ્રચણ્ડાસ્ત્વયિ
સખિ વિશતાં નઃ પાપશઙ્કા કુતઃ સ્યાત્ ॥ ૨॥

તવ શિવજલજાલં નિઃસૃતં યર્હિ
ગઙ્ગે સકલભુવનજાલં પૂતપૂતં તદાઽભૂત્ ।
યમભટકલિવાર્તા દેવિ લુપ્તા યમોઽપિ
વ્યધિકૃતવરદેહાઃ પૂર્ણકામાઃ સકામાઃ ॥ ૩॥

મધુમધુવનપૂગૈ રત્નપૂગૈર્નૃપૂગૈર્-
મધુમધુવનપૂગૈર્દેવપૂગૈઃ સપૂગૈઃ ।
પુરહરપરમાઙ્ગે ભાસિ માયેવ ગઙ્ગે શમયસિ
વિષતાપં દેવદેવસ્ય વન્દ્યમ્ ॥ ૪॥

ચલિતશશિકુલાભૈરુત્તરઙ્ગૈસ્તરઙ્ગૈર્-
અમિતનદનદીનામઙ્ગસઙ્ગૈરસઙ્ગૈઃ ।
વિહરસિ જગદણ્ડે ખણ્ડંયતી ગિરીન્દ્રાન્ રમયસિ
નિજકાન્તં સાગરં કાન્તકાતે ॥ ૫॥

તવ પરમહિમાનં ચિત્તવાચામમાનં
હરિહરવિધિશત્ર્કા નાપિ ગઙ્ગે વિદન્તિ ।
શ્રુતિકુલમભિધત્તે શઙ્કિતં તં ગુણાન્તં
ગુણગણસુવિલાપૈર્નેતિ નેતીતિ સત્યમ્ ॥ ૬॥

તવ નુતિનતિનામાન્યપ્યઘં પાવયન્તિ દદતિ
પરમશાન્તિં દિવ્યભોગાન્ જનાનામ્ ।
ઇતિ પતિતશરણ્યે ત્વાં પ્રપન્નોઽસ્મિ
માતર્લલિતતરતરઙ્ગે ચાઙ્ગ ગવેપ્રસીદ ॥ ૭॥

શુભતરકૃતયોગાદ્વિશ્વનાથ-
પ્રસાદાદ્ભવહરવરવિદ્યાં પ્રાપ્ય કાશ્યાં હિ ગઙ્ગે ।
ભગવતિ તવ તીરે નીરસારં નિપીય
મુદિતહૃદયકઞ્જે નન્દસૂનું ભજેઽહમ્ ॥ ૮॥

ગઙ્ગાષ્ટકમિદં કૃત્વા ભુક્તિમુક્તિપ્રદં નૃણામ્ ।
સત્યજ્ઞાનાનન્દતીર્થયતિના સ્વર્પિતં શિવે ॥ ૯॥

તેન પ્રણાતુ ભગવાન્ શિવો ગઙ્ગાધરો વિભુઃ ।
કરોતુ શઙ્કરઃ કાશ્યાં જનાનાં સતતં શિવમ્ ॥ ૧૦॥

ઇતિ સત્યજ્ઞાનાનન્દતીર્થયતિના વિરચિતં ગઙ્ગાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Gangashtakam by Satya Jnanananda Tirtha Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gangashtakam by Satya Jnanananda Tirtha in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top