Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Guru Vatapuradhish Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Guru Vatapuradhish Ashtottarashatanama Stotram in Tamil:

ஶ்ரீகு³ருவாதபுராதீ⁴ஶாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்

த்⁴யாநம் –
பீதாம்ப³ரம் கரவிராஜிதஶங்க²சக்ர-
கௌமோத³கீஸரஸிஜம் கருணாஸமுத்³ரம் ।
ராதா⁴ஸஹாயமதிஸுந்த³ரமந்த³ஹாஸம்
வாதாலயேஶமநிஶாம் ஹ்ருʼதி³ பா⁴வயாமி ॥

க்ருʼஷ்ணோ வாதபுராதீ⁴ஶ: ப⁴க்தகல்பத்³ரும: ப்ரபு:⁴ ।
ரோக³ஹந்தா பரம் தா⁴மா கலௌ ஸர்வஸுக²ப்ரத:³ ॥ 1 ॥

வாதரோக³ஹரோ விஷ்ணு: உத்³த⁴வாதி³ப்ரபூஜித: ।
ப⁴க்தமாநஸஸம்விஷ்ட: ப⁴க்தகாமப்ரபூரக: ॥ 2 ॥

லோகவிக்²யாதசாரித்ர: ஶங்கராசார்யபூஜித: ।
பாண்ட்³யேஶவிஷஹந்தா ச பாண்ட்³யராஜக்ருʼதாலய: ॥ 3 ॥

நாராயணகவிப்ரோக்தஸ்தோத்ரஸந்துஷ்டமாநஸ: ।
நாராயணஸரஸ்தீரவாஸீ நாரத³பூஜித: ॥ 4 ॥

விப்ரநித்யாந்நதா³தா ச விவிதா⁴க்ருʼதிஶோபி⁴த: ।
தைலாபி⁴ஷேகஸந்துஷ்ட: ஸிக்ததைலார்திஹாரக: ॥ 5 ॥

கௌபீநத³ருஜாஹந்தா பீதாம்ப³ரத⁴ரோঽவ்யய: ।
க்ஷீராபி⁴ஷேகாத்ஸௌபா⁴க்³யதா³தா கலியுக³ப்ரபு:⁴ ॥ 6 ॥

நிர்மால்யத³ர்ஶநாத்³ப⁴க்தசித்தசிந்தாநிவாரக: ।
தே³வகீவஸுதே³வாத்தபுண்யபுஞ்ஜோঽக⁴நாஶக: ॥ 7 ॥

புஷ்டித:³ கீர்திதோ³ நித்யகல்யாணததிதா³யக: ।
மந்தா³ரமாலாஸம்வீத: முக்தாதா³மவிபூ⁴ஷித: ॥ 8 ॥

பத்³மஹஸ்தஶ்சக்ரதா⁴ரீ க³தா³ஶங்க²மநோஹர: ।
க³தா³பஹந்தா கா³ங்கே³யமோக்ஷதா³தா ஸதோ³த்ஸவ: ॥ 9 ॥

கா³நவித்³யாப்ரதா³தா ச வேணுநாத³விஶாரத:³ ।
ப⁴க்தாந்நதா³நஸந்துஷ்ட: வைகுண்டீ²க்ருʼதகேரள: ॥ 10 ॥

துலாபா⁴ரஸமாயாதஜநஸர்வார்த²தா³யக: ।
பத்³மமாலீ பத்³மநாப:⁴ பத்³மநேத்ர: ஶ்ரிய:பதி: ॥ 11 ॥

பாத³நிஸ்ஸ்ருʼதகா³ங்கோ³த:³ புண்யஶாலிப்ரபூஜித: ।
துளஸீதா³மஸந்துஷ்ட: வில்வமங்க³ளபூஜித: ॥ 12 ॥

பூந்தாநவிப்ரஸந்த்³ருʼஷ்டதி³வ்யமங்க³ளவிக்³ரஹ: ।
பாவந: பரமோ தா⁴தா புத்ரபௌத்ரப்ரதா³யக: ॥ 13 ॥

மஹாரோக³ஹரோ வைத்³யநாதோ² வேத³வித³ர்சித: ।
த⁴ந்வந்தரிர்த⁴ர்மரூபோ த⁴நதா⁴ந்யஸுக²ப்ரத:³ ॥ 14 ॥

ஆரோக்³யதா³தா விஶ்வேஶ: விதி⁴ருத்³ராதி³ஸேவித: ।
வேதா³ந்தவேத்³யோ வாகீ³ஶ: ஸம்யக்³வாக்ச²க்திதா³யக: ॥ 15 ॥

மந்த்ரமூர்திர்வேத³மூர்தி: தேஜோமூர்தி: ஸ்துதிப்ரிய: ।
பூர்வபுண்யவதா³ராத்⁴ய: மஹாலாப⁴கரோ மஹாந் ॥ 16 ॥

தே³வகீவஸுதே³வாதி³பூஜிதோ ராதி⁴காபதி: ।
ஶ்ரீருக்மிணீஸத்யபா⁴மாஸம்லாலிதபதா³ம்பு³ஜ: ॥ 17 ॥

கந்யாஷோட³ஶஸாஹஸ்ரகண்ட²மாங்க³ல்யஸூத்ரத:³ ।
அந்நப்ராஶநஸம்ப்ராப்தப³ஹுபா³லஸுக²ப்ரத:³ ॥ 18 ॥

கு³ருவாயுஸுஸங்க்ல்ருʼப்தஸத்ப்ரதிஷ்ட:² ஸுரார்சித: ।
பாயஸாந்நப்ரியோ நித்யங்க³ஜராஶிஸமுஜ்ஜ்வல: ॥ 19 ॥

புராணரத்நபட²நஶ்ரவணாநந்த³பூரித: ।
மாங்க³ல்யதா³நநிரத: த³க்ஷிணத்³வாரகாபதி: ॥ 20 ॥

தீ³பாயுதோத்த²ஸஜ்ஜ்வாலாப்ரகாஶிதநிஜாலய: ।
பத்³மமாலாத⁴ர: ஶ்ரீமாந் பத்³மநாபோ⁴ঽகி²லார்த²த:³ ॥ 21 ॥

ஆயுர்தா³தா ம்ருʼத்யுஹர்தா ரோக³நாஶநதீ³க்ஷித: ।
நவநீதப்ரியோ நந்த³நந்த³நோ ராஸநாயக: ॥ 22 ॥

யஶோதா³புண்யஸஞ்ஜாத: கோ³பிகாஹ்ருʼத³யஸ்தி²த: ।
ப⁴க்தார்திக்⁴நோ ப⁴வ்யப²ல: பூ⁴தாநுக்³ரஹதத்பர: ।
தீ³க்ஷிதாநந்தராமோக்தநாமஸுப்ரீதமாநஸ: ॥ 23 ॥

கு³ருவாதபுரீஶஸ்ய நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
தீ³க்ஷிதாநந்தராமேண ப⁴க்த்யா ஸ்தோத்ரம் க்ருʼதம் மஹத் ॥ 24 ॥

ஶ்ரத்³தா⁴யுக்த: படே²ந்நித்யம் ஸ்மரந் வாதபுராதி⁴பம் ।
தஸ்ய தே³வோ வாஸுதே³வ: ஸர்வார்த²ப²லதோ³ ப⁴வேத் ॥ 25 ॥

இதி ப்³ரஹ்மஶ்ரீ ஸேங்க³லீபுரம் அநந்தராமதீ³க்ஷிதவிரசிதம்
ஶ்ரீகு³ருவாதபுரீஶாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Guru Vatapuradhish Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top