Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Panchaka / Hayagriva Panchakam Lyrics in Punjabi

Hayagriva Panchakam Lyrics in Punjabi

282 Views

ਹਯਗ੍ਰੀਵਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥

ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਾਹ੍ਲਾਦਹੇਤੁਂ ਸਕਲਗੁਣਗਣਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਮਾਤ੍ਰਂ
ਸੌਹਾਸਹ੍ਯੋਗਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸਦਭਯਮਰਿਸ਼ਙ੍ਖੌਰਮਬਿਭ੍ਰਤਂ ਚ ।
ਅਂਹਃਸਂਹਾਰਿਦਕ੍ਸ਼ਂ ਵਿਧਿਭਵਵਿਹਗੇਨ੍ਦ੍ਰਚਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਵਨ੍ਦ੍ਯਂ
ਰਕ੍ਸ਼ੋਵਕ੍ਸ਼ੋਵਿਦਾਰੋਲ੍ਲਸਦਮਲਦਸ਼ਂ ਨੌਮਿ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਸਿਂਹਮ੍ ॥ ੧॥

ਵਾਮਾਙ੍ਕਸ੍ਥਧਰਾਕਰਾਞ੍ਜਲਿਪੁਟਪ੍ਰੇਮਾਤਿਹਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਰਂ
ਸੀਮਾਤੀਤਗੁਣਂ ਫਣੀਨ੍ਦ੍ਰਫਣਗਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਯਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜਮ੍ ।
ਕਾਮਾਦ੍ਯਾਕਰਚਕ੍ਰਸ਼ਙ੍ਖਸੁਵਰੋਦ੍ਵਾਮਾਭਯੋਧਾਤ੍ਕਰੇ
ਸਾਮਾਦੀਡ੍ਯਵਰਾਹਰੂਪਮਮਲਂ ਹੇ ਮਾਨਸੇ ਸਂਸ੍ਮਰ ॥ ੨॥

ਕੋਲਾਯ ਲਸਦਾਕਲ੍ਪਜਾਲਾਯ ਵਨਮਾਲਿਨੇ ।
ਨੀਲਾਯ ਨਿਜਭਕ੍ਤੌਘਪਾਲਾਯ ਹਰਯੇ ਨਮਃ ॥ ੩॥

ਧਾਤ੍ਰੀਂ ਸ਼ੁਭਗੁਣਪਾਤ੍ਰੀਮਾਦਾਯਾਸ਼ੇਸ਼ਵਿਬੁਧਮੋਦਾਯ ।
ਸ਼ੇਸ਼ੇ ਤਮਿਮਦੋਸ਼ੇ ਧਾਤੁਂ ਹਾਤੁਂ ਚ ਸ਼ਙ੍ਕਿਨਂ ਸ਼ਙ੍ਕੇ ॥ ੪॥

ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਹਰਯੇ ਯੁਕ੍ਤਿਗਿਰਯੇ ਨਿਰ੍ਜਿਤਾਰਯੇ ।
ਸਮਸ੍ਤਗੁਰਵੇ ਕਲ੍ਪਤਰਵੇ ਪਰਵੇਦਿਨਾਮ੍ ॥ ੫॥

ਇਤਿ ਹਯਗ੍ਰੀਵਪਞ੍ਚਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *