Meenakshi

Hymn to Goddess Meenakshi Lyrics in Bengali

Hymn to Goddess Minakshi in Bengali:

॥ মীনাক্ষীস্তোত্রম্ ॥
॥ শ্রীঃ ॥

শ্রীবিদ্যে শিববামভাগনিলয়ে শ্রীরাজরাজার্চিতে
শ্রীনাথাদিগুরুস্বরূপবিভবে চিন্তামণীপীঠিকে ।
শ্রীবাণীগিরিজানুতাঙ্ঘ্রিকমলে শ্রীশাংভবি শ্রীশিবে
মধ্যাহ্নে মলয়ধ্বজাধিপসুতে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ১ ॥

চক্রস্থেঽচপলে চরাচরজগন্নাথে জগৎপূজিতে
আর্তালীবরদে নতাভয়করে বক্ষোজভারান্বিতে ।
বিদ্যে বেদকলাপমৌলিবিদিতে বিদ্যুল্লতাবিগ্রহে
মাতঃ পূর্ণসুধারসার্দ্রহৃদয়ে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ২ ॥

কোটীরাঙ্গদরত্নকুণ্ডলধরে কোদণ্ডবাণাঞ্চিতে
কোকাকারকুচদ্বয়োপরিলসৎপ্রালম্বহারাঞ্চিতে ।
শিঞ্জন্নূপুরপাদসারসমণীশ্রীপাদুকালংকৃতে
মদ্দারিদ্র্যভুজংগগারুডখগে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ৩॥

ব্রহ্মেশাচ্যুতগীয়মানচরিতে প্রেতাসনান্তস্থিতে
পাশোদঙ্কুশচাপবাণকলিতে বালেন্দুচূডাঞ্চিতে ।
বালে বালকুরঙ্গলোলনয়নে বালার্ককোট্যুজ্জ্বলে
মুদ্রারাধিতদৈবতে মুনিসুতে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ৪ ॥

গন্ধর্বামরয়ক্ষপন্নগনুতে গঙ্গাধরালিঙ্গিতে
গায়ত্রীগরুডাসনে কমলজে সুশ্যামলে সুস্থিতে ।
খাতীতে খলদারুপাবকশিখে খদ্যোতকোট্যুজ্জ্বলে
মন্ত্রারাধিতদৈবতে মুনিসুতে মাং পাহী মীনাম্বিকে ॥ ৫ ॥

নাদে নারদতুম্বুরাদ্যবিনুতে নাদান্তনাদাত্মিকে
নিত্যে নীললতাত্মিকে নিরুপমে নীবারশূকোপমে ।
কান্তে কামকলে কদম্বনিলয়ে কামেশ্বরাঙ্কস্থিতে
মদ্বিদ্যে মদভীষ্টকল্পলতিকে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ৬ ॥

বীণানাদনিমীলিতার্ধনয়নে বিস্রস্তচূলীভরে
তাম্বূলারুণপল্লবাধরয়ুতে তাটঙ্কহারান্বিতে ।
শ্যামে চন্দ্রকলাবতংসকলিতে কস্তূরিকাফালিকে
পূর্ণে পূর্ণকলাভিরামবদনে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ৭॥

শব্দব্রহ্মময়ী চরাচরময়ী জ্যোতির্ময়ী বাঙ্ময়ী
নিত্যানন্দময়ী নিরঞ্জনময়ী তত্ত্বংময়ী চিন্ময়ী ।
তত্ত্বাতীতময়ী পরাৎপরময়ী মায়াময়ী শ্রীময়ী
সর্বৈশ্বর্যময়ী সদাশিবময়ী মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্যস্য
শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য
শ্রীমচ্ছংকরভগবতঃ কৃতৌ
মীনাক্ষীস্তোত্রং সংপূর্ণম্ ॥

Also Read:

Hymn-to Goddess Meenakshi Amman Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil