Home / Shiva Stotram / Kalkikrutam Shivastotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Kalkikrutam Shivastotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

કલ્કિકૃતં શિવસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati:

કલ્કિ કૃતં શિવ સ્તોત્રમ

ગૌરીનાથં વિશ્વનાથં શરણ્યં ભૂતાવાસં વાસુકીકણ્ઠભૂષમ |
ત્ર્યક્ષં પઞ્ચાસ્યાદિદેવં પુરાણં વન્દે સાન્દ્રાનન્દસન્દોહદક્ષમ ||૧||

યોગાધીશં કામનાશં કરાળં ગઙ્ગાસઙ્ગક્લિન્નમૂર્ધાનમીશમ|
જટાજૂટાટોપરિક્ષિપ્તભાવં મહાકાલં ચન્દ્રભાલં નમામિ ||૨||

શ્મશાનસ્થં ભૂતવેતાળસઙ્ગં નાનાશસ્ત્રૈઃ ખડ્ગશૂલાદિભિશ્ચ |
વ્યગ્રાત્યુગ્રા બાહવો લોકનાશે યસ્ય ક્રોધોદ્ભૂતલોકોઽસ્તમેતિ ||૩||

યો ભૂતાદિઃ પઞ્ચભૂતૈઃ સિસૃક્ષુસ્તન્માત્રાત્મા કાલકર્મસ્વભાવૈઃ |
પ્રહૃત્યેદં પ્રાપ્ય જીવત્વમીશો બ્રહ્માનન્દે ક્રીડતે તં નમામિ ||૪||

સ્થિતો વિષ્ણુઃ સર્વજિષ્ણુઃ સુરાત્મા લોકાન્સાધૂન્ધર્મસેતૂન્બિભર્તિ |
બ્રહ્માદ્યંશે યોઽભિમાની ગુણાત્મા શબ્દાદ્યઙ્ગૈસ્તં પરેશં નમામિ ||૫||

યસ્યાજ્ઞયા વાયવો વાન્તિ લોકે જ્વલત્યગ્નિઃ સવિતા યાતિ તપ્યન |
શીતાંશુઃ ખે તારકાસઙ્ગ્રહશ્ચ પ્રવર્તન્તે તં પરેશં પ્રપદ્યે ||૬||

યસ્ય શ્વાસાત્સર્વધાત્રી ધરિત્રી દેવો વર્ષત્યંબુ કાલઃ પ્રમાતા |
મેરુર્મધ્યે ભુવનાનાં ચ ભર્તા તમીશાનં વિશ્વરૂપં નમામિ ||૭||

ઇતિ શ્રીકલ્કિપુરાણે કલ્કિકૃતં શિવસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Add Comment

Click here to post a comment