Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kapila Gita Lyrics in Tamil

Kapila Gita in Tamil:

॥ கபில கீ³தா ॥(From Bhagavat Purana 3.23-3.33)
॥ ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய ॥

03230010 மைத்ரேய உவாச
03230011 பித்ருʼப்⁴யாம்ʼ ப்ரஸ்தி²தே ஸாத்⁴வீ பதிமிங்கி³தகோவிதா³
03230012 நித்யம்ʼ பர்யசரத்ப்ரீத்யா ப⁴வானீவ ப⁴வம்ʼ ப்ரபு⁴ம்
03230021 விஶ்ரம்பே⁴ணாத்மஶௌசேன கௌ³ரவேண த³மேன ச
03230022 ஶுஶ்ரூஷயா ஸௌஹ்ருʼதே³ன வாசா மது⁴ரயா ச போ⁴꞉
03230031 விஸ்ருʼஜ்ய காமம்ʼ த³ம்ப⁴ம்ʼ ச த்³வேஷம்ʼ லோப⁴மக⁴ம்ʼ மத³ம்
03230032 அப்ரமத்தோத்³யதா நித்யம்ʼ தேஜீயாம்ʼஸமதோஷயத்
03230041 ஸ வை தே³வர்ஷிவர்யஸ்தாம்ʼ மானவீம்ʼ ஸமனுவ்ரதாம்
03230042 தை³வாத்³க³ரீயஸ꞉ பத்யுராஶாஸானாம்ʼ மஹாஶிஷ꞉
03230051 காலேன பூ⁴யஸா க்ஷாமாம்ʼ கர்ஶிதாம்ʼ வ்ரதசர்யயா
03230052 ப்ரேமக³த்³க³த³யா வாசா பீடி³த꞉ க்ருʼபயாப்³ரவீத்
03230060 கர்த³ம உவாச
03230061 துஷ்டோ(அ)ஹமத்³ய தவ மானவி மானதா³யா꞉
03230062 ஶுஶ்ரூஷயா பரமயா பரயா ச ப⁴க்த்யா
03230063 யோ தே³ஹிநாமயமதீவ ஸுஹ்ருʼத்ஸ தே³ஹோ
03230064 நாவேக்ஷித꞉ ஸமுசித꞉ க்ஷபிதும்ʼ மத³ர்தே²
03230071 யே மே ஸ்வத⁴ர்மநிரதஸ்ய தப꞉ஸமாதி⁴
03230072 வித்³யாத்மயோக³விஜிதா ப⁴க³வத்ப்ரஸாதா³꞉
03230073 தானேவ தே மத³னுஸேவனயாவருத்³தா⁴ன்
03230074 த்³ருʼஷ்டிம்ʼ ப்ரபஶ்ய விதராம்யப⁴யானஶோகான்
03230081 அன்யே புனர்ப⁴க³வதோ ப்⁴ருவ உத்³விஜ்ருʼம்ப⁴
03230082 விப்⁴ரம்ʼஶிதார்த²ரசனா꞉ கிமுருக்ரமஸ்ய
03230083 ஸித்³தா⁴ஸி பு⁴ங்க்ஷ்வ விப⁴வாந்நிஜத⁴ர்மதோ³ஹான்
03230084 தி³வ்யான்னரைர்து³ரதி⁴கா³ந்ந்ருʼபவிக்ரியாபி⁴꞉
03230091 ஏவம்ʼ ப்³ருவாணமப³லாகி²லயோக³மாயா
03230092 வித்³யாவிசக்ஷணமவேக்ஷ்ய க³தாதி⁴ராஸீத்
03230093 ஸம்ப்ரஶ்ரயப்ரணயவிஹ்வலயா கி³ரேஷத்³
03230094 வ்ரீடா³வலோகவிலஸத்³த⁴ஸிதானனாஹ
03230100 தே³வஹூதிருவாச
03230101 ராத்³த⁴ம்ʼ ப³த த்³விஜவ்ருʼஷைதத³மோக⁴யோக³
03230102 மாயாதி⁴பே த்வயி விபோ⁴ தத³வைமி ப⁴ர்த꞉
03230103 யஸ்தே(அ)ப்⁴யதா⁴யி ஸமய꞉ ஸக்ருʼத³ங்க³ஸங்கோ³
03230104 பூ⁴யாத்³க³ரீயஸி கு³ண꞉ ப்ரஸவ꞉ ஸதீனாம்
03230111 தத்ரேதிக்ருʼத்யமுபஶிக்ஷ யதோ²பதே³ஶம்ʼ
03230112 யேனைஷ மே கர்ஶிதோ(அ)திரிரம்ʼஸயாத்மா
03230113 ஸித்³த்⁴யேத தே க்ருʼதமனோப⁴வத⁴ர்ஷிதாயா
03230114 தீ³னஸ்ததீ³ஶ ப⁴வனம்ʼ ஸத்³ருʼஶம்ʼ விசக்ஷ்வ
03230120 மைத்ரேய உவாச
03230121 ப்ரியாயா꞉ ப்ரியமன்விச்ச²ன்கர்த³மோ யோக³மாஸ்தி²த꞉
03230122 விமானம்ʼ காமக³ம்ʼ க்ஷத்தஸ்தர்ஹ்யேவாவிரசீகரத்
03230131 ஸர்வகாமது³க⁴ம்ʼ தி³வ்யம்ʼ ஸர்வரத்னஸமன்விதம்
03230132 ஸர்வர்த்³த்⁴யுபசயோத³ர்கம்ʼ மணிஸ்தம்பை⁴ருபஸ்க்ருʼதம்
03230141 தி³வ்யோபகரணோபேதம்ʼ ஸர்வகாலஸுகா²வஹம்
03230142 பட்டிகாபி⁴꞉ பதாகாபி⁴ர்விசித்ராபி⁴ரலங்க்ருʼதம்
03230151 ஸ்ரக்³பி⁴ர்விசித்ரமால்யாபி⁴ர்மஞ்ஜுஶிஞ்ஜத்ஷட³ங்க்⁴ரிபி⁴꞉
03230152 து³கூலக்ஷௌமகௌஶேயைர்னானாவஸ்த்ரைர்விராஜிதம்
03230161 உபர்யுபரி வின்யஸ்த நிலயேஷு ப்ருʼத²க்ப்ருʼத²க்
03230162 க்ஷிப்தை꞉ கஶிபுபி⁴꞉ காந்தம்ʼ பர்யங்கவ்யஜனாஸனை꞉
03230171 தத்ர தத்ர விநிக்ஷிப்த நாநாஶில்போபஶோபி⁴தம்
03230172 மஹாமரகதஸ்த²ல்யா ஜுஷ்டம்ʼ வித்³ருமவேதி³பி⁴꞉
03230181 த்³வா꞉ஸு வித்³ருமதே³ஹல்யா பா⁴தம்ʼ வஜ்ரகபாடவத்
03230182 ஶிக²ரேஷ்விந்த்³ரநீலேஷு ஹேமகும்பை⁴ரதி⁴ஶ்ரிதம்
03230191 சக்ஷுஷ்மத்பத்³மராகா³க்³ர்யைர்வஜ்ரபி⁴த்திஷு நிர்மிதை꞉
03230192 ஜுஷ்டம்ʼ விசித்ரவைதானைர்மஹார்ஹைர்ஹேமதோரணை꞉
03230201 ஹம்ʼஸபாராவதவ்ராதைஸ்தத்ர தத்ர நிகூஜிதம்
03230202 க்ருʼத்ரிமான்மன்யமானை꞉ ஸ்வானதி⁴ருஹ்யாதி⁴ருஹ்ய ச
03230211 விஹாரஸ்தா²னவிஶ்ராம ஸம்ʼவேஶப்ராங்க³ணாஜிரை꞉
03230212 யதோ²பஜோஷம்ʼ ரசிதைர்விஸ்மாபனமிவாத்மன꞉
03230221 ஈத்³ருʼக்³க்³ருʼஹம்ʼ தத்பஶ்யந்தீம்ʼ நாதிப்ரீதேன சேதஸா
03230222 ஸர்வபூ⁴தாஶயாபி⁴ஜ்ஞ꞉ ப்ராவோசத்கர்த³ம꞉ ஸ்வயம்
03230231 நிமஜ்ஜ்யாஸ்மின்ஹ்ரதே³ பீ⁴ரு விமானமித³மாருஹ
03230232 இத³ம்ʼ ஶுக்லக்ருʼதம்ʼ தீர்த²மாஶிஷாம்ʼ யாபகம்ʼ ந்ருʼணாம்
03230241 ஸா தத்³ப⁴ர்து꞉ ஸமாதா³ய வச꞉ குவலயேக்ஷணா
03230242 ஸரஜம்ʼ பி³ப்⁴ரதீ வாஸோ வேணீபூ⁴தாம்ʼஶ்ச மூர்த⁴ஜான்
03230251 அங்க³ம்ʼ ச மலபங்கேன ஸஞ்ச²ன்னம்ʼ ஶப³லஸ்தனம்
03230252 ஆவிவேஶ ஸரஸ்வத்யா꞉ ஸர꞉ ஶிவஜலாஶயம்
03230261 ஸாந்த꞉ ஸரஸி வேஶ்மஸ்தா²꞉ ஶதானி த³ஶ கன்யகா꞉
03230262 ஸர்வா꞉ கிஶோரவயஸோ த³த³ர்ஶோத்பலக³ந்த⁴ய꞉
03230271 தாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸஹஸோத்தா²ய ப்ரோசு꞉ ப்ராஞ்ஜலய꞉ ஸ்த்ரிய꞉
03230272 வயம்ʼ கர்மகரீஸ்துப்⁴யம்ʼ ஶாதி⁴ ந꞉ கரவாம கிம்
03230281 ஸ்னானேன தாம்ʼ மஹார்ஹேண ஸ்னாபயித்வா மனஸ்வினீம்
03230282 து³கூலே நிர்மலே நூத்னே த³து³ரஸ்யை ச மானதா³꞉
03230291 பூ⁴ஷணானி பரார்த்⁴யானி வரீயாம்ʼஸி த்³யுமந்தி ச
03230292 அன்னம்ʼ ஸர்வகு³ணோபேதம்ʼ பானம்ʼ சைவாம்ருʼதாஸவம்
03230301 அதா²த³ர்ஶே ஸ்வமாத்மானம்ʼ ஸ்ரக்³விணம்ʼ விரஜாம்ப³ரம்
03230302 விரஜம்ʼ க்ருʼதஸ்வஸ்த்யயனம்ʼ கன்யாபி⁴ர்ப³ஹுமானிதம்
03230311 ஸ்னாதம்ʼ க்ருʼதஶிர꞉ஸ்னானம்ʼ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதம்
03230312 நிஷ்கக்³ரீவம்ʼ வலயினம்ʼ கூஜத்காஞ்சனநூபுரம்
03230321 ஶ்ரோண்யோரத்⁴யஸ்தயா காஞ்ச்யா காஞ்சன்யா ப³ஹுரத்னயா
03230322 ஹாரேண ச மஹார்ஹேண ருசகேன ச பூ⁴ஷிதம்
03230331 ஸுத³தா ஸுப்⁴ருவா ஶ்லக்ஷ்ண ஸ்னிக்³தா⁴பாங்கே³ன சக்ஷுஷா
03230332 பத்³மகோஶஸ்ப்ருʼதா⁴ நீலைரலகைஶ்ச லஸன்முக²ம்
03230341 யதா³ ஸஸ்மார ருʼஷப⁴ம்ருʼஷீணாம்ʼ த³யிதம்ʼ பதிம்
03230342 தத்ர சாஸ்தே ஸஹ ஸ்த்ரீபி⁴ர்யத்ராஸ்தே ஸ ப்ரஜாபதி꞉
03230351 ப⁴ர்து꞉ புரஸ்தாதா³த்மானம்ʼ ஸ்த்ரீஸஹஸ்ரவ்ருʼதம்ʼ ததா³
03230352 நிஶாம்ய தத்³யோக³க³திம்ʼ ஸம்ʼஶயம்ʼ ப்ரத்யபத்³யத
03230361 ஸ தாம்ʼ க்ருʼதமலஸ்னானாம்ʼ விப்⁴ராஜந்தீமபூர்வவத்
03230362 ஆத்மனோ பி³ப்⁴ரதீம்ʼ ரூபம்ʼ ஸம்ʼவீதருசிரஸ்தனீம்
03230371 வித்³யாத⁴ரீஸஹஸ்ரேண ஸேவ்யமானாம்ʼ ஸுவாஸஸம்
03230372 ஜாதபா⁴வோ விமானம்ʼ ததா³ரோஹயத³மித்ரஹன்
03230381 தஸ்மின்னலுப்தமஹிமா ப்ரியயானுரக்தோ
03230382 வித்³யாத⁴ரீபி⁴ருபசீர்ணவபுர்விமானே
03230383 ப³ப்⁴ராஜ உத்கசகுமுத்³க³ணவானபீச்யஸ்
03230384 தாராபி⁴ராவ்ருʼத இவோடு³பதிர்னப⁴꞉ஸ்த²꞉
03230391 தேனாஷ்டலோகபவிஹாரகுலாசலேந்த்³ர
03230392 த்³ரோணீஷ்வனங்க³ஸக²மாருதஸௌப⁴கா³ஸு
03230393 ஸித்³தை⁴ர்னுதோ த்³யுது⁴னிபாதஶிவஸ்வனாஸு
03230394 ரேமே சிரம்ʼ த⁴னத³வல்லலனாவரூதீ²
03230401 வைஶ்ரம்ப⁴கே ஸுரஸனே நந்த³னே புஷ்பப⁴த்³ரகே
03230402 மானஸே சைத்ரரத்²யே ச ஸ ரேமே ராமயா ரத꞉
03230411 ப்⁴ராஜிஷ்ணுனா விமானேன காமகே³ன மஹீயஸா
03230412 வைமானிகானத்யஶேத சரல்லோகான்யதா²னில꞉
03230421 கிம்ʼ து³ராபாத³னம்ʼ தேஷாம்ʼ பும்ʼஸாமுத்³தா³மசேதஸாம்
03230422 யைராஶ்ரிதஸ்தீர்த²பத³ஶ்சரணோ வ்யஸனாத்யய꞉
03230431 ப்ரேக்ஷயித்வா பு⁴வோ கோ³லம்ʼ பத்ன்யை யாவான்ஸ்வஸம்ʼஸ்த²யா
03230432 ப³ஹ்வாஶ்சர்யம்ʼ மஹாயோகீ³ ஸ்வாஶ்ரமாய ந்யவர்தத
03230441 விப⁴ஜ்ய நவதா⁴த்மானம்ʼ மானவீம்ʼ ஸுரதோத்ஸுகாம்
03230442 ராமாம்ʼ நிரமயன்ரேமே வர்ஷபூகா³ன்முஹூர்தவத்
03230451 தஸ்மின்விமான உத்க்ருʼஷ்டாம்ʼ ஶய்யாம்ʼ ரதிகரீம்ʼ ஶ்ரிதா
03230452 ந சாபு³த்⁴யத தம்ʼ காலம்ʼ பத்யாபீச்யேன ஸங்க³தா
03230461 ஏவம்ʼ யோகா³னுபா⁴வேன த³ம்பத்யோ ரமமாணயோ꞉
03230462 ஶதம்ʼ வ்யதீயு꞉ ஶரத³꞉ காமலாலஸயோர்மனாக்
03230471 தஸ்யாமாத⁴த்த ரேதஸ்தாம்ʼ பா⁴வயன்னாத்மனாத்மவித்
03230472 நோதா⁴ விதா⁴ய ரூபம்ʼ ஸ்வம்ʼ ஸர்வஸங்கல்பவித்³விபு⁴꞉
03230481 அத꞉ ஸா ஸுஷுவே ஸத்³யோ தே³வஹூதி꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ப்ரஜா꞉
03230482 ஸர்வாஸ்தாஶ்சாருஸர்வாங்க்³யோ லோஹிதோத்பலக³ந்த⁴ய꞉
03230491 பதிம்ʼ ஸா ப்ரவ்ரஜிஷ்யந்தம்ʼ ததா³லக்ஷ்யோஶதீ ப³ஹி꞉
03230492 ஸ்மயமானா விக்லவேன ஹ்ருʼத³யேன விதூ³யதா
03230501 லிக²ந்த்யதோ⁴முகீ² பூ⁴மிம்ʼ பதா³ நக²மணிஶ்ரியா
03230502 உவாச லலிதாம்ʼ வாசம்ʼ நிருத்⁴யாஶ்ருகலாம்ʼ ஶனை꞉
03230510 தே³வஹூதிருவாச
03230511 ஸர்வம்ʼ தத்³ப⁴க³வான்மஹ்யமுபோவாஹ ப்ரதிஶ்ருதம்
03230512 அதா²பி மே ப்ரபன்னாயா அப⁴யம்ʼ தா³துமர்ஹஸி
03230521 ப்³ரஹ்மந்து³ஹித்ருʼபி⁴ஸ்துப்⁴யம்ʼ விம்ருʼக்³யா꞉ பதய꞉ ஸமா꞉
03230522 கஶ்சித்ஸ்யான்மே விஶோகாய த்வயி ப்ரவ்ரஜிதே வனம்
03230531 ஏதாவதாலம்ʼ காலேன வ்யதிக்ராந்தேன மே ப்ரபோ⁴
03230532 இந்த்³ரியார்த²ப்ரஸங்கே³ன பரித்யக்தபராத்மன꞉
03230541 இந்த்³ரியார்தே²ஷு ஸஜ்ஜந்த்யா ப்ரஸங்க³ஸ்த்வயி மே க்ருʼத꞉
03230542 அஜானந்த்யா பரம்ʼ பா⁴வம்ʼ ததா²ப்யஸ்த்வப⁴யாய மே
03230551 ஸங்கோ³ ய꞉ ஸம்ʼஸ்ருʼதேர்ஹேதுரஸத்ஸு விஹிதோ(அ)தி⁴யா
03230552 ஸ ஏவ ஸாது⁴ஷு க்ருʼதோ நி꞉ஸங்க³த்வாய கல்பதே
03230561 நேஹ யத்கர்ம த⁴ர்மாய ந விராகா³ய கல்பதே
03230562 ந தீர்த²பத³ஸேவாயை ஜீவன்னபி ம்ருʼதோ ஹி ஸ꞉
03230571 ஸாஹம்ʼ ப⁴க³வதோ நூனம்ʼ வஞ்சிதா மாயயா த்³ருʼட⁴ம்
03230572 யத்த்வாம்ʼ விமுக்தித³ம்ʼ ப்ராப்ய ந முமுக்ஷேய ப³ந்த⁴னாத்
இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ த்ருʼதீயஸ்கந்தே⁴ காபிலேயோபாக்²யானே
த்ரயோவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 23 ॥

03240010 மைத்ரேய உவாச
03240011 நிர்வேத³வாதி³னீமேவம்ʼ மனோர்து³ஹிதரம்ʼ முனி꞉
03240012 த³யாலு꞉ ஶாலினீமாஹ ஶுக்லாபி⁴வ்யாஹ்ருʼதம்ʼ ஸ்மரன்
03240020 ருʼஷிருவாச
03240021 மா கி²தோ³ ராஜபுத்ரீத்த²மாத்மானம்ʼ ப்ரத்யனிந்தி³தே
03240022 ப⁴க³வாம்ʼஸ்தே(அ)க்ஷரோ க³ர்ப⁴மதூ³ராத்ஸம்ப்ரபத்ஸ்யதே
03240031 த்⁴ருʼதவ்ரதாஸி ப⁴த்³ரம்ʼ தே த³மேன நியமேன ச
03240032 தபோத்³ரவிணதா³னைஶ்ச ஶ்ரத்³த⁴யா சேஶ்வரம்ʼ ப⁴ஜ
03240041 ஸ த்வயாராதி⁴த꞉ ஶுக்லோ விதன்வன்மாமகம்ʼ யஶ꞉
03240042 சே²த்தா தே ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²மௌத³ர்யோ ப்³ரஹ்மபா⁴வன꞉
03240050 மைத்ரேய உவாச
03240051 தே³வஹூத்யபி ஸந்தே³ஶம்ʼ கௌ³ரவேண ப்ரஜாபதே꞉
03240052 ஸம்யக்ஷ்ரத்³தா⁴ய புருஷம்ʼ கூடஸ்த²மப⁴ஜத்³கு³ரும்
03240061 தஸ்யாம்ʼ ப³ஹுதிதே² காலே ப⁴க³வான்மது⁴ஸூத³ன꞉
03240062 கார்த³மம்ʼ வீர்யமாபன்னோ ஜஜ்ஞே(அ)க்³நிரிவ தா³ருணி
03240071 அவாத³யம்ʼஸ்ததா³ வ்யோம்னி வாதி³த்ராணி க⁴னாக⁴னா꞉
03240072 கா³யந்தி தம்ʼ ஸ்ம க³ந்த⁴ர்வா ந்ருʼத்யந்த்யப்ஸரஸோ முதா³
03240081 பேது꞉ ஸுமனஸோ தி³வ்யா꞉ கே²சரைரபவர்ஜிதா꞉
03240082 ப்ரஸேது³ஶ்ச தி³ஶ꞉ ஸர்வா அம்பா⁴ம்ʼஸி ச மனாம்ʼஸி ச
03240091 தத்கர்த³மாஶ்ரமபத³ம்ʼ ஸரஸ்வத்யா பரிஶ்ரிதம்
03240092 ஸ்வயம்பூ⁴꞉ ஸாகம்ருʼஷிபி⁴ர்மரீச்யாதி³பி⁴ரப்⁴யயாத்
03240101 ப⁴க³வந்தம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸத்த்வேனாம்ʼஶேன ஶத்ருஹன்
03240102 தத்த்வஸங்க்²யானவிஜ்ஞப்த்யை ஜாதம்ʼ வித்³வானஜ꞉ ஸ்வராட்
03240111 ஸபா⁴ஜயன்விஶுத்³தே⁴ன சேதஸா தச்சிகீர்ஷிதம்
03240112 ப்ரஹ்ருʼஷ்யமாணைரஸுபி⁴꞉ கர்த³மம்ʼ சேத³மப்⁴யதா⁴த்
03240120 ப்³ரஹ்மோவாச
03240121 த்வயா மே(அ)பசிதிஸ்தாத கல்பிதா நிர்வ்யலீகத꞉
03240122 யன்மே ஸஞ்ஜக்³ருʼஹே வாக்யம்ʼ ப⁴வான்மானத³ மாநயன்
03240131 ஏதாவத்யேவ ஶுஶ்ரூஷா கார்யா பிதரி புத்ரகை꞉
03240132 பா³ட⁴மித்யனுமன்யேத கௌ³ரவேண கு³ரோர்வச꞉
03240141 இமா து³ஹிதர꞉ ஸத்யஸ்தவ வத்ஸ ஸுமத்⁴யமா꞉
03240142 ஸர்க³மேதம்ʼ ப்ரபா⁴வை꞉ ஸ்வைர்ப்³ருʼம்ʼஹயிஷ்யந்த்யனேகதா⁴
03240151 அதஸ்த்வம்ருʼஷிமுக்²யேப்⁴யோ யதா²ஶீலம்ʼ யதா²ருசி
03240152 ஆத்மஜா꞉ பரிதே³ஹ்யத்³ய விஸ்த்ருʼணீஹி யஶோ பு⁴வி
03240161 வேதா³ஹமாத்³யம்ʼ புருஷமவதீர்ணம்ʼ ஸ்வமாயயா
03240162 பூ⁴தானாம்ʼ ஶேவதி⁴ம்ʼ தே³ஹம்ʼ பி³ப்⁴ராணம்ʼ கபிலம்ʼ முனே
03240171 ஜ்ஞானவிஜ்ஞானயோகே³ன கர்மணாமுத்³த⁴ரன்ஜடா꞉
03240172 ஹிரண்யகேஶ꞉ பத்³மாக்ஷ꞉ பத்³மமுத்³ராபதா³ம்பு³ஜ꞉
03240181 ஏஷ மானவி தே க³ர்ப⁴ம்ʼ ப்ரவிஷ்ட꞉ கைடபா⁴ர்த³ன꞉
03240182 அவித்³யாஸம்ʼஶயக்³ரந்தி²ம்ʼ சி²த்த்வா கா³ம்ʼ விசரிஷ்யதி
03240191 அயம்ʼ ஸித்³த⁴க³ணாதீ⁴ஶ꞉ ஸாங்க்²யாசார்யை꞉ ஸுஸம்மத꞉
03240192 லோகே கபில இத்யாக்²யாம்ʼ க³ந்தா தே கீர்திவர்த⁴ன꞉
03240200 மைத்ரேய உவாச
03240201 தாவாஶ்வாஸ்ய ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா குமாரை꞉ ஸஹநாரத³꞉
03240202 ஹம்ʼஸோ ஹம்ʼஸேன யானேன த்ரிதா⁴மபரமம்ʼ யயௌ
03240211 க³தே ஶதத்⁴ருʼதௌ க்ஷத்த꞉ கர்த³மஸ்தேன சோதி³த꞉
03240212 யதோ²தி³தம்ʼ ஸ்வது³ஹித்꞉ ப்ராதா³த்³விஶ்வஸ்ருʼஜாம்ʼ தத꞉
03240221 மரீசயே கலாம்ʼ ப்ராதா³த³னஸூயாமதா²த்ரயே
03240222 ஶ்ரத்³தா⁴மங்கி³ரஸே(அ)யச்ச²த்புலஸ்த்யாய ஹவிர்பு⁴வம்
03240231 புலஹாய க³திம்ʼ யுக்தாம்ʼ க்ரதவே ச க்ரியாம்ʼ ஸதீம்
03240232 க்²யாதிம்ʼ ச ப்⁴ருʼக³வே(அ)யச்ச²த்³வஸிஷ்டா²யாப்யருந்த⁴தீம்
03240241 அத²ர்வணே(அ)த³தா³ச்சா²ந்திம்ʼ யயா யஜ்ஞோ விதன்யதே
03240242 விப்ரர்ஷபா⁴ன்க்ருʼதோத்³வாஹான்ஸதா³ரான்ஸமலாலயத்
03240251 ததஸ்த ருʼஷய꞉ க்ஷத்த꞉ க்ருʼததா³ரா நிமந்த்ர்ய தம்
03240252 ப்ராதிஷ்ட²ன்னந்தி³மாபன்னா꞉ ஸ்வம்ʼ ஸ்வமாஶ்ரமமண்ட³லம்
03240261 ஸ சாவதீர்ணம்ʼ த்ரியுக³மாஜ்ஞாய விபு³த⁴ர்ஷப⁴ம்
03240262 விவிக்த உபஸங்க³ம்ய ப்ரணம்ய ஸமபா⁴ஷத
03240271 அஹோ பாபச்யமானானாம்ʼ நிரயே ஸ்வைரமங்க³லை꞉
03240272 காலேன பூ⁴யஸா நூனம்ʼ ப்ரஸீத³ந்தீஹ தே³வதா꞉
03240281 ப³ஹுஜன்மவிபக்வேன ஸம்யக்³யோக³ஸமாதி⁴னா
03240282 த்³ரஷ்டும்ʼ யதந்தே யதய꞉ ஶூன்யாகா³ரேஷு யத்பத³ம்
03240291 ஸ ஏவ ப⁴க³வானத்³ய ஹேலனம்ʼ ந க³ணய்ய ந꞉
03240292 க்³ருʼஹேஷு ஜாதோ க்³ராம்யாணாம்ʼ ய꞉ ஸ்வானாம்ʼ பக்ஷபோஷண꞉
03240301 ஸ்வீயம்ʼ வாக்யம்ருʼதம்ʼ கர்துமவதீர்ணோ(அ)ஸி மே க்³ருʼஹே
03240302 சிகீர்ஷுர்ப⁴க³வான்ஜ்ஞானம்ʼ ப⁴க்தானாம்ʼ மானவர்த⁴ன꞉
03240311 தான்யேவ தே(அ)பி⁴ரூபாணி ரூபாணி ப⁴க³வம்ʼஸ்தவ
03240312 யானி யானி ச ரோசந்தே ஸ்வஜனாநாமரூபிண꞉
03240321 த்வாம்ʼ ஸூரிபி⁴ஸ்தத்த்வபு³பு⁴த்ஸயாத்³தா⁴ ஸதா³பி⁴வாதா³ர்ஹணபாத³பீட²ம்
03240322 ஐஶ்வர்யவைராக்³யயஶோ(அ)வபோ³த⁴ வீர்யஶ்ரியா பூர்தமஹம்ʼ ப்ரபத்³யே
03240331 பரம்ʼ ப்ரதா⁴னம்ʼ புருஷம்ʼ மஹாந்தம்ʼ காலம்ʼ கவிம்ʼ த்ரிவ்ருʼதம்ʼ லோகபாலம்
03240332 ஆத்மானுபூ⁴த்யானுக³தப்ரபஞ்சம்ʼ ஸ்வச்ச²ந்த³ஶக்திம்ʼ கபிலம்ʼ ப்ரபத்³யே
03240341 அ ஸ்மாபி⁴ப்ருʼச்சே²(அ)த்³ய பதிம்ʼ ப்ரஜானாம்ʼ த்வயாவதீர்ணர்ண உதாப்தகாம꞉
03240342 பரிவ்ரஜத்பத³வீமாஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ சரிஷ்யே த்வாம்ʼ ஹ்ருʼதி³ யுஞ்ஜன்விஶோக꞉
03240350 ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
03240351 மயா ப்ரோக்தம்ʼ ஹி லோகஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ ஸத்யலௌகிகே
03240352 அதா²ஜனி மயா துப்⁴யம்ʼ யத³வோசம்ருʼதம்ʼ முனே
03240361 ஏதன்மே ஜன்ம லோகே(அ)ஸ்மின்முமுக்ஷூணாம்ʼ து³ராஶயாத்
03240362 ப்ரஸங்க்²யானாய தத்த்வானாம்ʼ ஸம்மதாயாத்மத³ர்ஶனே
03240371 ஏஷ ஆத்மபதோ²(அ)வ்யக்தோ நஷ்ட꞉ காலேன பூ⁴யஸா
03240372 தம்ʼ ப்ரவர்தயிதும்ʼ தே³ஹமிமம்ʼ வித்³தி⁴ மயா ப்⁴ருʼதம்
03240381 க³ச்ச² காமம்ʼ மயாப்ருʼஷ்டோ மயி ஸன்ன்யஸ்தகர்மணா
03240382 ஜித்வா ஸுது³ர்ஜயம்ʼ ம்ருʼத்யுமம்ருʼதத்வாய மாம்ʼ ப⁴ஜ
03240391 மாமாத்மானம்ʼ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ ஸர்வபூ⁴தகு³ஹாஶயம்
03240392 ஆத்மன்யேவாத்மனா வீக்ஷ்ய விஶோகோ(அ)ப⁴யம்ருʼச்ச²ஸி
03240401 மாத்ர ஆத்⁴யாத்மிகீம்ʼ வித்³யாம்ʼ ஶமனீம்ʼ ஸர்வகர்மணாம்
03240402 விதரிஷ்யே யயா சாஸௌ ப⁴யம்ʼ சாதிதரிஷ்யதி
03240410 மைத்ரேய உவாச
03240411 ஏவம்ʼ ஸமுதி³தஸ்தேன கபிலேன ப்ரஜாபதி꞉
03240412 த³க்ஷிணீக்ருʼத்ய தம்ʼ ப்ரீதோ வனமேவ ஜகா³ம ஹ
03240421 வ்ரதம்ʼ ஸ ஆஸ்தி²தோ மௌனமாத்மைகஶரணோ முனி꞉
03240422 நி꞉ஸங்கோ³ வ்யசரத்க்ஷோணீமநக்³நிரநிகேதன꞉
03240431 மனோ ப்³ரஹ்மணி யுஞ்ஜானோ யத்தத்ஸத³ஸத꞉ பரம்
03240432 கு³ணாவபா⁴ஸே விகு³ண ஏகப⁴க்த்யானுபா⁴விதே
03240441 நிரஹங்க்ருʼதிர்நிர்மமஶ்ச நிர்த்³வந்த்³வ꞉ ஸமத்³ருʼக்ஸ்வத்³ருʼக்
03240442 ப்ரத்யக்ப்ரஶாந்ததீ⁴ர்தீ⁴ர꞉ ப்ரஶாந்தோர்மிரிவோத³தி⁴꞉
03240451 வாஸுதே³வே ப⁴க³வதி ஸர்வஜ்ஞே ப்ரத்யகா³த்மனி
03240452 பரேண ப⁴க்திபா⁴வேன லப்³தா⁴த்மா முக்தப³ந்த⁴ன꞉
03240461 ஆத்மானம்ʼ ஸர்வபூ⁴தேஷு ப⁴க³வந்தமவஸ்தி²தம்
03240462 அபஶ்யத்ஸர்வபூ⁴தானி ப⁴க³வத்யபி சாத்மனி
03240471 இச்சா²த்³வேஷவிஹீனேன ஸர்வத்ர ஸமசேதஸா
03240472 ப⁴க³வத்³ப⁴க்தியுக்தேன ப்ராப்தா பா⁴க³வதீ க³தி꞉
இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ த்ருʼதீயஸ்கந்தே⁴ காபிலேயே
சதுர்விம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 24 ॥

03250010 ஶௌனக உவாச
03250011 கபிலஸ்தத்த்வஸங்க்²யாதா ப⁴க³வானாத்மமாயயா
03250012 ஜாத꞉ ஸ்வயமஜ꞉ ஸாக்ஷாதா³த்மப்ரஜ்ஞப்தயே ந்ருʼணாம்
03250021 ந ஹ்யஸ்ய வர்ஷ்மண꞉ பும்ʼஸாம்ʼ வரிம்ண꞉ ஸர்வயோகி³னாம்
03250022 விஶ்ருதௌ ஶ்ருததே³வஸ்ய பூ⁴ரி த்ருʼப்யந்தி மே(அ)ஸவ꞉
03250031 யத்³யத்³வித⁴த்தே ப⁴க³வான்ஸ்வச்ச²ந்தா³த்மாத்மமாயயா
03250032 தானி மே ஶ்ரத்³த³தா⁴னஸ்ய கீர்தன்யான்யனுகீர்தய
03250040 ஸூத உவாச
03250041 த்³வைபாயனஸக²ஸ்த்வேவம்ʼ மைத்ரேயோ ப⁴க³வாம்ʼஸ்ததா²
03250042 ப்ராஹேத³ம்ʼ விது³ரம்ʼ ப்ரீத ஆன்வீக்ஷிக்யாம்ʼ ப்ரசோதி³த꞉
03250050 மைத்ரேய உவாச
03250051 பிதரி ப்ரஸ்தி²தே(அ)ரண்யம்ʼ மாது꞉ ப்ரியசிகீர்ஷயா
03250052 தஸ்மின்பி³ந்து³ஸரே(அ)வாத்ஸீத்³ப⁴க³வான்கபில꞉ கில
03250061 தமாஸீனமகர்மாணம்ʼ தத்த்வமார்கா³க்³ரத³ர்ஶனம்
03250062 ஸ்வஸுதம்ʼ தே³வஹூத்யாஹ தா⁴து꞉ ஸம்ʼஸ்மரதீ வச꞉
03250070 தே³வஹூதிருவாச
03250071 நிர்விண்ணா நிதராம்ʼ பூ⁴மன்னஸதி³ந்த்³ரியதர்ஷணாத்
03250072 யேன ஸம்பா⁴வ்யமானேன ப்ரபன்னாந்த⁴ம்ʼ தம꞉ ப்ரபோ⁴
03250081 தஸ்ய த்வம்ʼ தமஸோ(அ)ந்த⁴ஸ்ய து³ஷ்பாரஸ்யாத்³ய பாரக³ம்
03250082 ஸச்சக்ஷுர்ஜன்மநாமந்தே லப்³த⁴ம்ʼ மே த்வத³னுக்³ரஹாத்
03250091 ய ஆத்³யோ ப⁴க³வான்பும்ʼஸாமீஶ்வரோ வை ப⁴வான்கில
03250092 லோகஸ்ய தமஸாந்த⁴ஸ்ய சக்ஷு꞉ ஸூர்ய இவோதி³த꞉
03250101 அத² மே தே³வ ஸம்மோஹமபாக்ரஷ்டும்ʼ த்வமர்ஹஸி
03250102 யோ(அ)வக்³ரஹோ(அ)ஹம்ʼ மமேதீத்யேதஸ்மின்யோஜிதஸ்த்வயா
03250111 தம்ʼ த்வா க³தாஹம்ʼ ஶரணம்ʼ ஶரண்யம்ʼ ஸ்வப்⁴ருʼத்யஸம்ʼஸாரதரோ꞉ குடா²ரம்
03250112 ஜிஜ்ஞாஸயாஹம்ʼ ப்ரக்ருʼதே꞉ பூருஷஸ்ய நமாமி ஸத்³த⁴ர்மவிதா³ம்ʼ வரிஷ்ட²ம்
03250120 மைத்ரேய உவாச
03250121 இதி ஸ்வமாதுர்நிரவத்³யமீப்ஸிதம்ʼ நிஶம்ய பும்ʼஸாமபவர்க³வர்த⁴னம்
03250122 தி⁴யாபி⁴னந்த்³யாத்மவதாம்ʼ ஸதாம்ʼ க³திர்ப³பா⁴ஷ ஈஷத்ஸ்மிதஶோபி⁴தானன꞉
03250130 ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
03250131 யோக³ ஆத்⁴யாத்மிக꞉ பும்ʼஸாம்ʼ மதோ நி꞉ஶ்ரேயஸாய மே
03250132 அத்யந்தோபரதிர்யத்ர து³꞉க²ஸ்ய ச ஸுக²ஸ்ய ச
03250141 தமிமம்ʼ தே ப்ரவக்ஷ்யாமி யமவோசம்ʼ புரானகே⁴
03250142 ருʼஷீணாம்ʼ ஶ்ரோதுகாமானாம்ʼ யோக³ம்ʼ ஸர்வாங்க³னைபுணம்
03250151 சேத꞉ க²ல்வஸ்ய ப³ந்தா⁴ய முக்தயே சாத்மனோ மதம்
03250152 கு³ணேஷு ஸக்தம்ʼ ப³ந்தா⁴ய ரதம்ʼ வா பும்ʼஸி முக்தயே
03250161 அஹம்ʼ மமாபி⁴மானோத்தை²꞉ காமலோபா⁴தி³பி⁴ர்மலை꞉
03250162 வீதம்ʼ யதா³ மன꞉ ஶுத்³த⁴மது³꞉க²மஸுக²ம்ʼ ஸமம்
03250171 ததா³ புருஷ ஆத்மானம்ʼ கேவலம்ʼ ப்ரக்ருʼதே꞉ பரம்
03250172 நிரந்தரம்ʼ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிரணிமானமக²ண்டி³தம்
03250181 ஜ்ஞானவைராக்³யயுக்தேன ப⁴க்தியுக்தேன சாத்மனா
03250182 பரிபஶ்யத்யுதா³ஸீனம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ச ஹதௌஜஸம்
03250191 ந யுஜ்யமானயா ப⁴க்த்யா ப⁴க³வத்யகி²லாத்மனி
03250192 ஸத்³ருʼஶோ(அ)ஸ்தி ஶிவ꞉ பந்தா² யோகி³னாம்ʼ ப்³ரஹ்மஸித்³த⁴யே
03250201 ப்ரஸங்க³மஜரம்ʼ பாஶமாத்மன꞉ கவயோ விது³꞉
03250202 ஸ ஏவ ஸாது⁴ஷு க்ருʼதோ மோக்ஷத்³வாரமபாவ்ருʼதம்
03250211 திதிக்ஷவ꞉ காருணிகா꞉ ஸுஹ்ருʼத³꞉ ஸர்வதே³ஹினாம்
03250212 அஜாதஶத்ரவ꞉ ஶாந்தா꞉ ஸாத⁴வ꞉ ஸாது⁴பூ⁴ஷணா꞉
03250221 மய்யனன்யேன பா⁴வேன ப⁴க்திம்ʼ குர்வந்தி யே த்³ருʼடா⁴ம்
03250222 மத்க்ருʼதே த்யக்தகர்மாணஸ்த்யக்தஸ்வஜனபா³ந்த⁴வா꞉
03250231 மதா³ஶ்ரயா꞉ கதா² ம்ருʼஷ்டா꞉ ஶ்ருʼண்வந்தி கத²யந்தி ச
03250232 தபந்தி விவிதா⁴ஸ்தாபா நைதான்மத்³க³தசேதஸ꞉
03250241 த ஏதே ஸாத⁴வ꞉ ஸாத்⁴வி ஸர்வஸங்க³விவர்ஜிதா꞉
03250242 ஸங்க³ஸ்தேஷ்வத² தே ப்ரார்த்²ய꞉ ஸங்க³தோ³ஷஹரா ஹி தே
03250251 ஸதாம்ʼ ப்ரஸங்கா³ன்மம வீர்யஸம்ʼவிதோ³ ப⁴வந்தி ஹ்ருʼத்கர்ணரஸாயனா꞉ கதா²꞉
03250252 தஜ்ஜோஷணாதா³ஶ்வபவர்க³வர்த்மனி ஶ்ரத்³தா⁴ ரதிர்ப⁴க்திரனுக்ரமிஷ்யதி
03250261 ப⁴க்த்யா புமான்ஜாதவிராக³ ஐந்த்³ரியாத்³த்³ருʼஷ்டஶ்ருதான்மத்³ரசனானுசிந்தயா
03250262 சித்தஸ்ய யத்தோ க்³ரஹணே யோக³யுக்தோ யதிஷ்யதே ருʼஜுபி⁴ர்யோக³மார்கை³꞉
03250271 அஸேவயாயம்ʼ ப்ரக்ருʼதேர்கு³ணானாம்ʼ ஜ்ஞானேன வைராக்³யவிஜ்ருʼம்பி⁴தேன
03250272 யோகே³ன மய்யர்பிதயா ச ப⁴க்த்யா மாம்ʼ ப்ரத்யகா³த்மானமிஹாவருந்தே⁴
03250280 தே³வஹூதிருவாச
03250281 காசித்த்வய்யுசிதா ப⁴க்தி꞉ கீத்³ருʼஶீ மம கோ³சரா
03250282 யயா பத³ம்ʼ தே நிர்வாணமஞ்ஜஸான்வாஶ்னவா அஹம்
03250291 யோ யோகோ³ ப⁴க³வத்³பா³ணோ நிர்வாணாத்மம்ʼஸ்த்வயோதி³த꞉
03250292 கீத்³ருʼஶ꞉ கதி சாங்கா³னி யதஸ்தத்த்வாவபோ³த⁴னம்
03250301 ததே³தன்மே விஜானீஹி யதா²ஹம்ʼ மந்த³தீ⁴ர்ஹரே
03250302 ஸுக²ம்ʼ பு³த்³த்⁴யேய து³ர்போ³த⁴ம்ʼ யோஷா ப⁴வத³னுக்³ரஹாத்
03250310 மைத்ரேய உவாச
03250311 விதி³த்வார்த²ம்ʼ கபிலோ மாதுரித்த²ம்ʼ ஜாதஸ்னேஹோ யத்ர தன்வாபி⁴ஜாத꞉
03250312 தத்த்வாம்னாயம்ʼ யத்ப்ரவத³ந்தி ஸாங்க்²யம்ʼ ப்ரோவாச வை ப⁴க்திவிதானயோக³ம்
03250320 ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
03250321 தே³வானாம்ʼ கு³ணலிங்கா³நாமானுஶ்ரவிககர்மணாம்
03250322 ஸத்த்வ ஏவைகமனஸோ வ்ருʼத்தி꞉ ஸ்வாபா⁴விகீ து யா
03250341 அநிமித்தா பா⁴க³வதீ ப⁴க்தி꞉ ஸித்³தே⁴ர்க³ரீயஸீ
03250342 ஜரயத்யாஶு யா கோஶம்ʼ நிகீ³ர்ணமனலோ யதா²
03250351 நைகாத்மதாம்ʼ மே ஸ்ப்ருʼஹயந்தி கேசின்மத்பாத³ஸேவாபி⁴ரதா மதீ³ஹா꞉
03250352 யே(அ)ன்யோன்யதோ பா⁴க³வதா꞉ ப்ரஸஜ்ய ஸபா⁴ஜயந்தே மம பௌருஷாணி
03250361 பஶ்யந்தி தே மே ருசிராண்யம்ப³ ஸந்த꞉ ப்ரஸன்னவக்த்ராருணலோசனானி
03250362 ரூபாணி தி³வ்யானி வரப்ரதா³னி ஸாகம்ʼ வாசம்ʼ ஸ்ப்ருʼஹணீயாம்ʼ வத³ந்தி
03250371 தைர்த³ர்ஶனீயாவயவைருதா³ர விலாஸஹாஸேக்ஷிதவாமஸூக்தை꞉
03250372 ஹ்ருʼதாத்மனோ ஹ்ருʼதப்ராணாம்ʼஶ்ச ப⁴க்திரனிச்ச²தோ மே க³திமண்வீம்ʼ ப்ரயுங்க்தே
03250381 அதோ² விபூ⁴திம்ʼ மம மாயாவினஸ்தாமைஶ்வர்யமஷ்டாங்க³மனுப்ரவ்ருʼத்தம்
03250382 ஶ்ரியம்ʼ பா⁴க³வதீம்ʼ வாஸ்ப்ருʼஹயந்தி ப⁴த்³ராம்ʼ பரஸ்ய மே தே(அ)ஶ்னுவதே து லோகே
03250391 ந கர்ஹிசின்மத்பரா꞉ ஶாந்தரூபே நங்க்ஷ்யந்தி நோ மே(அ)நிமிஷோ லேடி⁴ ஹேதி꞉
03250392 யேஷாமஹம்ʼ ப்ரிய ஆத்மா ஸுதஶ்ச ஸகா² கு³ரு꞉ ஸுஹ்ருʼதோ³ தை³வமிஷ்டம்
03250401 இமம்ʼ லோகம்ʼ ததை²வாமுமாத்மானமுப⁴யாயினம்
03250402 ஆத்மானமனு யே சேஹ யே ராய꞉ பஶவோ க்³ருʼஹா꞉
03250411 விஸ்ருʼஜ்ய ஸர்வானன்யாம்ʼஶ்ச மாமேவம்ʼ விஶ்வதோமுக²ம்
03250412 ப⁴ஜந்த்யனன்யயா ப⁴க்த்யா தான்ம்ருʼத்யோரதிபாரயே
03250421 நான்யத்ர மத்³ப⁴க³வத꞉ ப்ரதா⁴னபுருஷேஶ்வராத்
03250422 ஆத்மன꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ப⁴யம்ʼ தீவ்ரம்ʼ நிவர்ததே
03250431 மத்³ப⁴யாத்³வாதி வாதோ(அ)யம்ʼ ஸூர்யஸ்தபதி மத்³ப⁴யாத்
03250432 வர்ஷதீந்த்³ரோ த³ஹத்யக்³நிர்ம்ருʼத்யுஶ்சரதி மத்³ப⁴யாத்
03250441 ஜ்ஞானவைராக்³யயுக்தேன ப⁴க்தியோகே³ன யோகி³ன꞉
03250442 க்ஷேமாய பாத³மூலம்ʼ மே ப்ரவிஶந்த்யகுதோப⁴யம்
03250451 ஏதாவானேவ லோகே(அ)ஸ்மின்பும்ʼஸாம்ʼ நி꞉ஶ்ரேயஸோத³ய꞉
03250452 தீவ்ரேண ப⁴க்தியோகே³ன மனோ மய்யர்பிதம்ʼ ஸ்தி²ரம்
இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ த்ருʼதீயஸ்கந்தே⁴ காபிலேயோபாக்²யானே
பஞ்சவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 25 ॥

03260010 ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
03260011 அத² தே ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி தத்த்வானாம்ʼ லக்ஷணம்ʼ ப்ருʼத²க்
03260012 யத்³விதி³த்வா விமுச்யேத புருஷ꞉ ப்ராக்ருʼதைர்கு³ணை꞉
03260021 ஜ்ஞானம்ʼ நி꞉ஶ்ரேயஸார்தா²ய புருஷஸ்யாத்மத³ர்ஶனம்
03260022 யதா³ஹுர்வர்ணயே தத்தே ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²பே⁴த³னம்
03260031 அநாதி³ராத்மா புருஷோ நிர்கு³ண꞉ ப்ரக்ருʼதே꞉ பர꞉
03260032 ப்ரத்யக்³தா⁴மா ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிர்விஶ்வம்ʼ யேன ஸமன்விதம்
03260041 ஸ ஏஷ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ஸூக்ஷ்மாம்ʼ தை³வீம்ʼ கு³ணமயீம்ʼ விபு⁴꞉
03260042 யத்³ருʼச்ச²யைவோபக³தாமப்⁴யபத்³யத லீலயா
03260051 கு³ணைர்விசித்ரா꞉ ஸ்ருʼஜதீம்ʼ ஸரூபா꞉ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ப்ரஜா꞉
03260052 விலோக்ய முமுஹே ஸத்³ய꞉ ஸ இஹ ஜ்ஞானகூ³ஹயா
03260061 ஏவம்ʼ பராபி⁴த்⁴யானேன கர்த்ருʼத்வம்ʼ ப்ரக்ருʼதே꞉ புமான்
03260062 கர்மஸு க்ரியமாணேஷு கு³ணைராத்மனி மன்யதே
03260071 தத³ஸ்ய ஸம்ʼஸ்ருʼதிர்ப³ந்த⁴꞉ பாரதந்த்ர்யம்ʼ ச தத்க்ருʼதம்
03260072 ப⁴வத்யகர்துரீஶஸ்ய ஸாக்ஷிணோ நிர்வ்ருʼதாத்மன꞉
03260081 கார்யகாரணகர்த்ருʼத்வே காரணம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ விது³꞉
03260082 போ⁴க்த்ருʼத்வே ஸுக²து³꞉கா²னாம்ʼ புருஷம்ʼ ப்ரக்ருʼதே꞉ பரம்
03260090 தே³வஹூதிருவாச
03260091 ப்ரக்ருʼதே꞉ புருஷஸ்யாபி லக்ஷணம்ʼ புருஷோத்தம
03260092 ப்³ரூஹி காரணயோரஸ்ய ஸத³ஸச்ச யதா³த்மகம்
03260100 ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
03260101 யத்தத்த்ரிகு³ணமவ்யக்தம்ʼ நித்யம்ʼ ஸத³ஸதா³த்மகம்
03260102 ப்ரதா⁴னம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ப்ராஹுரவிஶேஷம்ʼ விஶேஷவத்
03260111 பஞ்சபி⁴꞉ பஞ்சபி⁴ர்ப்³ரஹ்ம சதுர்பி⁴ர்த³ஶபி⁴ஸ்ததா²
03260112 ஏதச்சதுர்விம்ʼஶதிகம்ʼ க³ணம்ʼ ப்ராதா⁴னிகம்ʼ விது³꞉
03260121 மஹாபூ⁴தானி பஞ்சைவ பூ⁴ராபோ(அ)க்³நிர்மருன்னப⁴꞉
03260122 தன்மாத்ராணி ச தாவந்தி க³ந்தா⁴தீ³னி மதானி மே
03260131 இந்த்³ரியாணி த³ஶ ஶ்ரோத்ரம்ʼ த்வக்³த்³ருʼக்³ரஸனநாஸிகா꞉
03260132 வாக்கரௌ சரணௌ மேட்⁴ரம்ʼ பாயுர்த³ஶம உச்யதே
03260141 மனோ பு³த்³தி⁴ரஹங்காரஶ்சித்தமித்யந்தராத்மகம்
03260142 சதுர்தா⁴ லக்ஷ்யதே பே⁴தோ³ வ்ருʼத்த்யா லக்ஷணரூபயா
03260151 ஏதாவானேவ ஸங்க்²யாதோ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸகு³ணஸ்ய ஹ
03260152 ஸந்நிவேஶோ மயா ப்ரோக்தோ ய꞉ கால꞉ பஞ்சவிம்ʼஶக꞉
03260161 ப்ரபா⁴வம்ʼ பௌருஷம்ʼ ப்ராஹு꞉ காலமேகே யதோ ப⁴யம்
03260162 அஹங்காரவிமூட⁴ஸ்ய கர்து꞉ ப்ரக்ருʼதிமீயுஷ꞉
03260171 ப்ரக்ருʼதேர்கு³ணஸாம்யஸ்ய நிர்விஶேஷஸ்ய மானவி
03260172 சேஷ்டா யத꞉ ஸ ப⁴க³வான்கால இத்யுபலக்ஷித꞉
03260181 அந்த꞉ புருஷரூபேண காலரூபேண யோ ப³ஹி꞉
03260182 ஸமன்வேத்யேஷ ஸத்த்வானாம்ʼ ப⁴க³வானாத்மமாயயா
03260191 தை³வாத்க்ஷுபி⁴தத⁴ர்மிண்யாம்ʼ ஸ்வஸ்யாம்ʼ யோனௌ பர꞉ புமான்
03260192 ஆத⁴த்த வீர்யம்ʼ ஸாஸூத மஹத்தத்த்வம்ʼ ஹிரண்மயம்
03260201 விஶ்வமாத்மக³தம்ʼ வ்யஞ்ஜன்கூடஸ்தோ² ஜக³த³ங்குர꞉
03260202 ஸ்வதேஜஸாபிப³த்தீவ்ரமாத்மப்ரஸ்வாபனம்ʼ தம꞉
03260211 யத்தத்ஸத்த்வகு³ணம்ʼ ஸ்வச்ச²ம்ʼ ஶாந்தம்ʼ ப⁴க³வத꞉ பத³ம்
03260212 யதா³ஹுர்வாஸுதே³வாக்²யம்ʼ சித்தம்ʼ தன்மஹதா³த்மகம்
03260221 ஸ்வச்ச²த்வமவிகாரித்வம்ʼ ஶாந்தத்வமிதி சேதஸ꞉
03260222 வ்ருʼத்திபி⁴ர்லக்ஷணம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ யதா²பாம்ʼ ப்ரக்ருʼதி꞉ பரா
03260231 மஹத்தத்த்வாத்³விகுர்வாணாத்³ப⁴க³வத்³வீர்யஸம்ப⁴வாத்
03260232 க்ரியாஶக்திரஹங்காரஸ்த்ரிவித⁴꞉ ஸமபத்³யத
03260241 வைகாரிகஸ்தைஜஸஶ்ச தாமஸஶ்ச யதோ ப⁴வ꞉
03260242 மனஸஶ்சேந்த்³ரியாணாம்ʼ ச பூ⁴தானாம்ʼ மஹதாமபி
03260251 ஸஹஸ்ரஶிரஸம்ʼ ஸாக்ஷாத்³யமனந்தம்ʼ ப்ரசக்ஷதே
03260252 ஸங்கர்ஷணாக்²யம்ʼ புருஷம்ʼ பூ⁴தேந்த்³ரியமனோமயம்
03260261 கர்த்ருʼத்வம்ʼ கரணத்வம்ʼ ச கார்யத்வம்ʼ சேதி லக்ஷணம்
03260262 ஶாந்தகோ⁴ரவிமூட⁴த்வமிதி வா ஸ்யாத³ஹங்க்ருʼதே꞉
03260271 வைகாரிகாத்³விகுர்வாணான்மனஸ்தத்த்வமஜாயத
03260272 யத்ஸங்கல்பவிகல்பாப்⁴யாம்ʼ வர்ததே காமஸம்ப⁴வ꞉
03260281 யத்³விது³ர்ஹ்யநிருத்³தா⁴க்²யம்ʼ ஹ்ருʼஷீகாணாமதீ⁴ஶ்வரம்
03260282 ஶாரதே³ந்தீ³வரஶ்யாமம்ʼ ஸம்ʼராத்⁴யம்ʼ யோகி³பி⁴꞉ ஶனை꞉
03260291 தைஜஸாத்து விகுர்வாணாத்³பு³த்³தி⁴தத்த்வமபூ⁴த்ஸதி
03260292 த்³ரவ்யஸ்பு²ரணவிஜ்ஞானமிந்த்³ரியாணாமனுக்³ரஹ꞉
03260301 ஸம்ʼஶயோ(அ)த² விபர்யாஸோ நிஶ்சய꞉ ஸ்ம்ருʼதிரேவ ச
03260302 ஸ்வாப இத்யுச்யதே பு³த்³தே⁴ர்லக்ஷணம்ʼ வ்ருʼத்தித꞉ ப்ருʼத²க்
03260311 தைஜஸானீந்த்³ரியாண்யேவ க்ரியாஜ்ஞானவிபா⁴க³ஶ꞉
03260312 ப்ராணஸ்ய ஹி க்ரியாஶக்திர்பு³த்³தே⁴ர்விஜ்ஞானஶக்திதா
03260321 தாமஸாச்ச விகுர்வாணாத்³ப⁴க³வத்³வீர்யசோதி³தாத்
03260322 ஶப்³த³மாத்ரமபூ⁴த்தஸ்மான்னப⁴꞉ ஶ்ரோத்ரம்ʼ து ஶப்³த³க³ம்
03260331 அர்தா²ஶ்ரயத்வம்ʼ ஶப்³த³ஸ்ய த்³ரஷ்டுர்லிங்க³த்வமேவ ச
03260332 தன்மாத்ரத்வம்ʼ ச நப⁴ஸோ லக்ஷணம்ʼ கவயோ விது³꞉
03260341 பூ⁴தானாம்ʼ சி²த்³ரதா³த்ருʼத்வம்ʼ ப³ஹிரந்தரமேவ ச
03260342 ப்ராணேந்த்³ரியாத்மதி⁴ஷ்ண்யத்வம்ʼ நப⁴ஸோ வ்ருʼத்திலக்ஷணம்
03260351 நப⁴ஸ꞉ ஶப்³த³தன்மாத்ராத்காலக³த்யா விகுர்வத꞉
03260352 ஸ்பர்ஶோ(அ)ப⁴வத்ததோ வாயுஸ்த்வக்ஸ்பர்ஶஸ்ய ச ஸங்க்³ரஹ꞉
03260361 ம்ருʼது³த்வம்ʼ கடி²னத்வம்ʼ ச ஶைத்யமுஷ்ணத்வமேவ ச
03260362 ஏதத்ஸ்பர்ஶஸ்ய ஸ்பர்ஶத்வம்ʼ தன்மாத்ரத்வம்ʼ நப⁴ஸ்வத꞉
03260371 சாலனம்ʼ வ்யூஹனம்ʼ ப்ராப்திர்நேத்ருʼத்வம்ʼ த்³ரவ்யஶப்³த³யோ꞉
03260372 ஸர்வேந்த்³ரியாணாமாத்மத்வம்ʼ வாயோ꞉ கர்மாபி⁴லக்ஷணம்
03260381 வாயோஶ்ச ஸ்பர்ஶதன்மாத்ராத்³ரூபம்ʼ தை³வேரிதாத³பூ⁴த்
03260382 ஸமுத்தி²தம்ʼ ததஸ்தேஜஶ்சக்ஷூ ரூபோபலம்ப⁴னம்
03260391 த்³ரவ்யாக்ருʼதித்வம்ʼ கு³ணதா வ்யக்திஸம்ʼஸ்தா²த்வமேவ ச
03260392 தேஜஸ்த்வம்ʼ தேஜஸ꞉ ஸாத்⁴வி ரூபமாத்ரஸ்ய வ்ருʼத்தய꞉
03260401 த்³யோதனம்ʼ பசனம்ʼ பானமத³னம்ʼ ஹிமமர்த³னம்
03260402 தேஜஸோ வ்ருʼத்தயஸ்த்வேதா꞉ ஶோஷணம்ʼ க்ஷுத்த்ருʼடே³வ ச
03260411 ரூபமாத்ராத்³விகுர்வாணாத்தேஜஸோ தை³வசோதி³தாத்
03260412 ரஸமாத்ரமபூ⁴த்தஸ்மாத³ம்போ⁴ ஜிஹ்வா ரஸக்³ரஹ꞉
03260421 கஷாயோ மது⁴ரஸ்திக்த꞉ கட்வம்ல இதி நைகதா⁴
03260422 பௌ⁴திகானாம்ʼ விகாரேண ரஸ ஏகோ விபி⁴த்³யதே
03260431 க்லேத³னம்ʼ பிண்ட³னம்ʼ த்ருʼப்தி꞉ ப்ராணனாப்யாயனோந்த³னம்
03260432 தாபாபனோதோ³ பூ⁴யஸ்த்வமம்ப⁴ஸோ வ்ருʼத்தயஸ்த்விமா꞉
03260441 ரஸமாத்ராத்³விகுர்வாணாத³ம்ப⁴ஸோ தை³வசோதி³தாத்
03260442 க³ந்த⁴மாத்ரமபூ⁴த்தஸ்மாத்ப்ருʼத்²வீ க்⁴ராணஸ்து க³ந்த⁴க³꞉
03260451 கரம்ப⁴பூதிஸௌரப்⁴ய ஶாந்தோக்³ராம்லாதி³பி⁴꞉ ப்ருʼத²க்
03260452 த்³ரவ்யாவயவவைஷம்யாத்³க³ந்த⁴ ஏகோ விபி⁴த்³யதே
03260461 பா⁴வனம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸ்தா²னம்ʼ தா⁴ரணம்ʼ ஸத்³விஶேஷணம்
03260462 ஸர்வஸத்த்வகு³ணோத்³பே⁴த³꞉ ப்ருʼதி²வீவ்ருʼத்திலக்ஷணம்
03260471 நபோ⁴கு³ணவிஶேஷோ(அ)ர்தோ² யஸ்ய தச்ச்²ரோத்ரமுச்யதே
03260472 வாயோர்கு³ணவிஶேஷோ(அ)ர்தோ² யஸ்ய தத்ஸ்பர்ஶனம்ʼ விது³꞉
03260481 தேஜோகு³ணவிஶேஷோ(அ)ர்தோ² யஸ்ய தச்சக்ஷுருச்யதே
03260482 அம்போ⁴கு³ணவிஶேஷோ(அ)ர்தோ² யஸ்ய தத்³ரஸனம்ʼ விது³꞉
03260483 பூ⁴மேர்கு³ணவிஶேஷோ(அ)ர்தோ² யஸ்ய ஸ க்⁴ராண உச்யதே
03260491 பரஸ்ய த்³ருʼஶ்யதே த⁴ர்மோ ஹ்யபரஸ்மின்ஸமன்வயாத்
03260492 அதோ விஶேஷோ பா⁴வானாம்ʼ பூ⁴மாவேவோபலக்ஷ்யதே
03260501 ஏதான்யஸம்ʼஹத்ய யதா³ மஹதா³தீ³னி ஸப்த வை
03260502 காலகர்மகு³ணோபேதோ ஜக³தா³தி³ருபாவிஶத்
03260511 ததஸ்தேனானுவித்³தே⁴ப்⁴யோ யுக்தேப்⁴யோ(அ)ண்ட³மசேதனம்
03260512 உத்தி²தம்ʼ புருஷோ யஸ்மாது³த³திஷ்ட²த³ஸௌ விராட்
03260521 ஏதத³ண்ட³ம்ʼ விஶேஷாக்²யம்ʼ க்ரமவ்ருʼத்³தை⁴ர்த³ஶோத்தரை꞉
03260522 தோயாதி³பி⁴꞉ பரிவ்ருʼதம்ʼ ப்ரதா⁴னேனாவ்ருʼதைர்ப³ஹி꞉
03260523 யத்ர லோகவிதானோ(அ)யம்ʼ ரூபம்ʼ ப⁴க³வதோ ஹரே꞉
03260531 ஹிரண்மயாத³ண்ட³கோஶாது³த்தா²ய ஸலிலே ஶயாத்
03260532 தமாவிஶ்ய மஹாதே³வோ ப³ஹுதா⁴ நிர்பி³பே⁴த³ க²ம்
03260541 நிரபி⁴த்³யதாஸ்ய ப்ரத²மம்ʼ முக²ம்ʼ வாணீ ததோ(அ)ப⁴வத்
03260542 வாண்யா வஹ்நிரதோ² நாஸே ப்ராணோதோ க்⁴ராண ஏதயோ꞉
03260551 க்⁴ராணாத்³வாயுரபி⁴த்³யேதாமக்ஷிணீ சக்ஷுரேதயோ꞉
03260552 தஸ்மாத்ஸூர்யோ ந்யபி⁴த்³யேதாம்ʼ கர்ணௌ ஶ்ரோத்ரம்ʼ ததோ தி³ஶ꞉
03260561 நிர்பி³பே⁴த³ விராஜஸ்த்வக்³ ரோமஶ்மஶ்ர்வாத³யஸ்தத꞉
03260562 தத ஓஷத⁴யஶ்சாஸன்ஶிஶ்னம்ʼ நிர்பி³பி⁴தே³ தத꞉
03260571 ரேதஸ்தஸ்மாதா³ப ஆஸந்நிரபி⁴த்³யத வை கு³த³ம்
03260572 கு³தா³த³பானோ(அ)பானாச்ச ம்ருʼத்யுர்லோகப⁴யங்கர꞉
03260581 ஹஸ்தௌ ச நிரபி⁴த்³யேதாம்ʼ ப³லம்ʼ தாப்⁴யாம்ʼ தத꞉ ஸ்வராட்
03260582 பாதௌ³ ச நிரபி⁴த்³யேதாம்ʼ க³திஸ்தாப்⁴யாம்ʼ ததோ ஹரி꞉
03260591 நாட்³யோ(அ)ஸ்ய நிரபி⁴த்³யந்த தாப்⁴யோ லோஹிதமாப்⁴ருʼதம்
03260592 நத்³யஸ்தத꞉ ஸமப⁴வன்னுத³ரம்ʼ நிரபி⁴த்³யத
03260601 க்ஷுத்பிபாஸே தத꞉ ஸ்யாதாம்ʼ ஸமுத்³ரஸ்த்வேதயோரபூ⁴த்
03260602 அதா²ஸ்ய ஹ்ருʼத³யம்ʼ பி⁴ன்னம்ʼ ஹ்ருʼத³யான்மன உத்தி²தம்
03260611 மனஸஶ்சந்த்³ரமா ஜாதோ பு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தே⁴ர்கி³ராம்ʼ பதி꞉
03260612 அஹங்காரஸ்ததோ ருத்³ரஶ்சித்தம்ʼ சைத்யஸ்ததோ(அ)ப⁴வத்
03260621 ஏதே ஹ்யப்⁴யுத்தி²தா தே³வா நைவாஸ்யோத்தா²பனே(அ)ஶகன்
03260622 புனராவிவிஶு꞉ கா²னி தமுத்தா²பயிதும்ʼ க்ரமாத்
03260631 வஹ்நிர்வாசா முக²ம்ʼ பே⁴ஜே நோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260632 க்⁴ராணேன நாஸிகே வாயுர்னோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260641 அக்ஷிணீ சக்ஷுஷாதி³த்யோ நோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260642 ஶ்ரோத்ரேண கர்ணௌ ச தி³ஶோ நோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260651 த்வசம்ʼ ரோமபி⁴ரோஷத்⁴யோ நோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260652 ரேதஸா ஶிஶ்னமாபஸ்து நோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260661 கு³த³ம்ʼ ம்ருʼத்யுரபானேன நோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260662 ஹஸ்தாவிந்த்³ரோ ப³லேனைவ நோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260671 விஷ்ணுர்க³த்யைவ சரணௌ நோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260672 நாடீ³ர்னத்³யோ லோஹிதேன நோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260681 க்ஷுத்த்ருʼட்³ப்⁴யாமுத³ரம்ʼ ஸிந்து⁴ர்னோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260682 ஹ்ருʼத³யம்ʼ மனஸா சந்த்³ரோ நோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260691 பு³த்³த்⁴யா ப்³ரஹ்மாபி ஹ்ருʼத³யம்ʼ நோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260692 ருத்³ரோ(அ)பி⁴மத்யா ஹ்ருʼத³யம்ʼ நோத³திஷ்ட²த்ததா³ விராட்
03260701 சித்தேன ஹ்ருʼத³யம்ʼ சைத்ய꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ ப்ராவிஶத்³யதா³
03260702 விராட்ததை³வ புருஷ꞉ ஸலிலாது³த³திஷ்ட²த
03260711 யதா² ப்ரஸுப்தம்ʼ புருஷம்ʼ ப்ராணேந்த்³ரியமனோதி⁴ய꞉
03260712 ப்ரப⁴வந்தி வினா யேன நோத்தா²பயிதுமோஜஸா
03260721 தமஸ்மின்ப்ரத்யகா³த்மானம்ʼ தி⁴யா யோக³ப்ரவ்ருʼத்தயா
03260722 ப⁴க்த்யா விரக்த்யா ஜ்ஞானேன விவிச்யாத்மனி சிந்தயேத்
இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ த்ருʼதீயஸ்கந்தே⁴ காபிலேயே தத்த்வஸமாம்னாயே
ஷட்³விம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 26 ॥

03270010 ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
03270011 ப்ரக்ருʼதிஸ்தோ²(அ)பி புருஷோ நாஜ்யதே ப்ராக்ருʼதைர்கு³ணை꞉
03270012 அவிகாராத³கர்த்ருʼத்வாந்நிர்கு³ணத்வாஜ்ஜலார்கவத்
03270021 ஸ ஏஷ யர்ஹி ப்ரக்ருʼதேர்கு³ணேஷ்வபி⁴விஷஜ்ஜதே
03270022 அஹங்க்ரியாவிமூடா⁴த்மா கர்தாஸ்மீத்யபி⁴மன்யதே
03270031 தேன ஸம்ʼஸாரபத³வீமவஶோ(அ)ப்⁴யேத்யநிர்வ்ருʼத꞉
03270032 ப்ராஸங்கி³கை꞉ கர்மதோ³ஷை꞉ ஸத³ஸன்மிஶ்ரயோநிஷு
03270041 அர்தே² ஹ்யவித்³யமானே(அ)பி ஸம்ʼஸ்ருʼதிர்ன நிவர்ததே
03270042 த்⁴யாயதோ விஷயானஸ்ய ஸ்வப்னே(அ)னர்தா²க³மோ யதா²
03270051 அத ஏவ ஶனைஶ்சித்தம்ʼ ப்ரஸக்தமஸதாம்ʼ பதி²
03270052 ப⁴க்தியோகே³ன தீவ்ரேண விரக்த்யா ச நயேத்³வஶம்
03270061 யமாதி³பி⁴ர்யோக³பதை²ரப்⁴யஸஞ்ஶ்ரத்³த⁴யான்வித꞉
03270062 மயி பா⁴வேன ஸத்யேன மத்கதா²ஶ்ரவணேன ச
03270071 ஸர்வபூ⁴தஸமத்வேன நிர்வைரேணாப்ரஸங்க³த꞉
03270072 ப்³ரஹ்மசர்யேண மௌனேன ஸ்வத⁴ர்மேண ப³லீயஸா
03270081 யத்³ருʼச்ச²யோபலப்³தே⁴ன ஸந்துஷ்டோ மிதபு⁴ங்முனி꞉
03270082 விவிக்தஶரண꞉ ஶாந்தோ மைத்ர꞉ கருண ஆத்மவான்
03270091 ஸானுப³ந்தே⁴ ச தே³ஹே(அ)ஸ்மின்னகுர்வன்னஸதா³க்³ரஹம்
03270092 ஜ்ஞானேன த்³ருʼஷ்டதத்த்வேன ப்ரக்ருʼதே꞉ புருஷஸ்ய ச
03270101 நிவ்ருʼத்தபு³த்³த்⁴யவஸ்தா²னோ தூ³ரீபூ⁴தான்யத³ர்ஶன꞉
03270102 உபலப்⁴யாத்மனாத்மானம்ʼ சக்ஷுஷேவார்கமாத்மத்³ருʼக்
03270111 முக்தலிங்க³ம்ʼ ஸதா³பா⁴ஸமஸதி ப்ரதிபத்³யதே
03270112 ஸதோ ப³ந்து⁴மஸச்சக்ஷு꞉ ஸர்வானுஸ்யூதமத்³வயம்
03270121 யதா² ஜலஸ்த² ஆபா⁴ஸ꞉ ஸ்த²லஸ்தே²னாவத்³ருʼஶ்யதே
03270122 ஸ்வாபா⁴ஸேன ததா² ஸூர்யோ ஜலஸ்தே²ன தி³வி ஸ்தி²த꞉
03270131 ஏவம்ʼ த்ரிவ்ருʼத³ஹங்காரோ பூ⁴தேந்த்³ரியமனோமயை꞉
03270132 ஸ்வாபா⁴ஸைர்லக்ஷிதோ(அ)னேன ஸதா³பா⁴ஸேன ஸத்யத்³ருʼக்
03270141 பூ⁴தஸூக்ஷ்மேந்த்³ரியமனோ பு³த்³த்⁴யாதி³ஷ்விஹ நித்³ரயா
03270142 லீனேஷ்வஸதி யஸ்தத்ர விநித்³ரோ நிரஹங்க்ரிய꞉
03270151 மன்யமானஸ்ததா³த்மானமநஷ்டோ நஷ்டவன்ம்ருʼஷா
03270152 நஷ்டே(அ)ஹங்கரணே த்³ரஷ்டா நஷ்டவித்த இவாதுர꞉
03270161 ஏவம்ʼ ப்ரத்யவம்ருʼஶ்யாஸாவாத்மானம்ʼ ப்ரதிபத்³யதே
03270162 ஸாஹங்காரஸ்ய த்³ரவ்யஸ்ய யோ(அ)வஸ்தா²னமனுக்³ரஹ꞉
03270170 தே³வஹூதிருவாச
03270171 புருஷம்ʼ ப்ரக்ருʼதிர்ப்³ரஹ்மன்ன விமுஞ்சதி கர்ஹிசித்
03270172 அன்யோன்யாபாஶ்ரயத்வாச்ச நித்யத்வாத³னயோ꞉ ப்ரபோ⁴
03270181 யதா² க³ந்த⁴ஸ்ய பூ⁴மேஶ்ச ந பா⁴வோ வ்யதிரேகத꞉
03270182 அபாம்ʼ ரஸஸ்ய ச யதா² ததா² பு³த்³தே⁴꞉ பரஸ்ய ச
03270191 அகர்து꞉ கர்மப³ந்தோ⁴(அ)யம்ʼ புருஷஸ்ய யதா³ஶ்ரய꞉
03270192 கு³ணேஷு ஸத்ஸு ப்ரக்ருʼதே꞉ கைவல்யம்ʼ தேஷ்வத꞉ கத²ம்
03270201 க்வசித்தத்த்வாவமர்ஶேன நிவ்ருʼத்தம்ʼ ப⁴யமுல்ப³ணம்
03270202 அநிவ்ருʼத்தநிமித்தத்வாத்புன꞉ ப்ரத்யவதிஷ்ட²தே
03270210 ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
03270211 அநிமித்தநிமித்தேன ஸ்வத⁴ர்மேணாமலாத்மனா
03270212 தீவ்ரயா மயி ப⁴க்த்யா ச ஶ்ருதஸம்ப்⁴ருʼதயா சிரம்
03270221 ஜ்ஞானேன த்³ருʼஷ்டதத்த்வேன வைராக்³யேண ப³லீயஸா
03270222 தபோயுக்தேன யோகே³ன தீவ்ரேணாத்மஸமாதி⁴னா
03270231 ப்ரக்ருʼதி꞉ புருஷஸ்யேஹ த³ஹ்யமானா த்வஹர்நிஶம்
03270232 திரோப⁴வித்ரீ ஶனகைரக்³னேர்யோநிரிவாரணி꞉
03270241 பு⁴க்தபோ⁴கா³ பரித்யக்தா த்³ருʼஷ்டதோ³ஷா ச நித்யஶ꞉
03270242 நேஶ்வரஸ்யாஶுப⁴ம்ʼ த⁴த்தே ஸ்வே மஹிம்னி ஸ்தி²தஸ்ய ச
03270251 யதா² ஹ்யப்ரதிபு³த்³த⁴ஸ்ய ப்ரஸ்வாபோ ப³ஹ்வனர்த²ப்⁴ருʼத்
03270252 ஸ ஏவ ப்ரதிபு³த்³த⁴ஸ்ய ந வை மோஹாய கல்பதே
03270261 ஏவம்ʼ விதி³ததத்த்வஸ்ய ப்ரக்ருʼதிர்மயி மானஸம்
03270262 யுஞ்ஜதோ நாபகுருத ஆத்மாராமஸ்ய கர்ஹிசித்
03270271 யதை³வமத்⁴யாத்மரத꞉ காலேன ப³ஹுஜன்மனா
03270272 ஸர்வத்ர ஜாதவைராக்³ய ஆப்³ரஹ்மபு⁴வனான்முனி꞉
03270281 மத்³ப⁴க்த꞉ ப்ரதிபு³த்³தா⁴ர்தோ² மத்ப்ரஸாதே³ன பூ⁴யஸா
03270282 நி꞉ஶ்ரேயஸம்ʼ ஸ்வஸம்ʼஸ்தா²னம்ʼ கைவல்யாக்²யம்ʼ மதா³ஶ்ரயம்
03270291 ப்ராப்னோதீஹாஞ்ஜஸா தீ⁴ர꞉ ஸ்வத்³ருʼஶா ச்சி²ன்னஸம்ʼஶய꞉
03270292 யத்³க³த்வா ந நிவர்தேத யோகீ³ லிங்கா³த்³விநிர்க³மே
03270301 யதா³ ந யோகோ³பசிதாஸு சேதோ மாயாஸு ஸித்³த⁴ஸ்ய விஷஜ்ஜதே(அ)ங்க³
03270302 அனன்யஹேதுஷ்வத² மே க³தி꞉ ஸ்யாதா³த்யந்திகீ யத்ர ந ம்ருʼத்யுஹாஸ꞉
இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ த்ருʼதீயஸ்கந்தே⁴ காபிலேயோபாக்²யானே
ஸப்தவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 27 ॥

03280010 ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
03280011 யோக³ஸ்ய லக்ஷணம்ʼ வக்ஷ்யே ஸபீ³ஜஸ்ய ந்ருʼபாத்மஜே
03280012 மனோ யேனைவ விதி⁴னா ப்ரஸன்னம்ʼ யாதி ஸத்பத²ம்
03280021 ஸ்வத⁴ர்மாசரணம்ʼ ஶக்த்யா வித⁴ர்மாச்ச நிவர்தனம்
03280022 தை³வால்லப்³தே⁴ன ஸந்தோஷ ஆத்மவிச்சரணார்சனம்
03280031 க்³ராம்யத⁴ர்மநிவ்ருʼத்திஶ்ச மோக்ஷத⁴ர்மரதிஸ்ததா²
03280032 மிதமேத்⁴யாத³னம்ʼ ஶஶ்வத்³விவிக்தக்ஷேமஸேவனம்
03280041 அஹிம்ʼஸா ஸத்யமஸ்தேயம்ʼ யாவத³ர்த²பரிக்³ரஹ꞉
03280042 ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ தப꞉ ஶௌசம்ʼ ஸ்வாத்⁴யாய꞉ புருஷார்சனம்
03280051 மௌனம்ʼ ஸதா³ஸனஜய꞉ ஸ்தை²ர்யம்ʼ ப்ராணஜய꞉ ஶனை꞉
03280052 ப்ரத்யாஹாரஶ்சேந்த்³ரியாணாம்ʼ விஷயான்மனஸா ஹ்ருʼதி³
03280061 ஸ்வதி⁴ஷ்ண்யாநாமேகதே³ஶே மனஸா ப்ராணதா⁴ரணம்
03280062 வைகுண்ட²லீலாபி⁴த்⁴யானம்ʼ ஸமாதா⁴னம்ʼ ததா²த்மன꞉
03280071 ஏதைரன்யைஶ்ச பதி²பி⁴ர்மனோ து³ஷ்டமஸத்பத²ம்
03280072 பு³த்³த்⁴யா யுஞ்ஜீத ஶனகைர்ஜிதப்ராணோ ஹ்யதந்த்³ரித꞉
03280081 ஶுசௌ தே³ஶே ப்ரதிஷ்டா²ப்ய விஜிதாஸன ஆஸனம்
03280082 தஸ்மின்ஸ்வஸ்தி ஸமாஸீன ருʼஜுகாய꞉ ஸமப்⁴யஸேத்
03280091 ப்ராணஸ்ய ஶோத⁴யேன்மார்க³ம்ʼ பூரகும்ப⁴கரேசகை꞉
03280092 ப்ரதிகூலேன வா சித்தம்ʼ யதா² ஸ்தி²ரமசஞ்சலம்
03280101 மனோ(அ)சிராத்ஸ்யாத்³விரஜம்ʼ ஜிதஶ்வாஸஸ்ய யோகி³ன꞉
03280102 வாய்வக்³னிப்⁴யாம்ʼ யதா² லோஹம்ʼ த்⁴மாதம்ʼ த்யஜதி வை மலம்
03280111 ப்ராணாயாமைர்த³ஹேத்³தோ³ஷாந்தா⁴ரணாபி⁴ஶ்ச கில்பி³ஷான்
03280112 ப்ரத்யாஹாரேண ஸம்ʼஸர்கா³ந்த்⁴யானேனானீஶ்வரான்கு³ணான்
03280121 யதா³ மன꞉ ஸ்வம்ʼ விரஜம்ʼ யோகே³ன ஸுஸமாஹிதம்
03280122 காஷ்டா²ம்ʼ ப⁴க³வதோ த்⁴யாயேத்ஸ்வனாஸாக்³ராவலோகன꞉
03280131 ப்ரஸன்னவத³னாம்போ⁴ஜம்ʼ பத்³மக³ர்பா⁴ருணேக்ஷணம்
03280132 நீலோத்பலத³லஶ்யாமம்ʼ ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ரம்
03280141 லஸத்பங்கஜகிஞ்ஜல்க பீதகௌஶேயவாஸஸம்
03280142 ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷஸம்ʼ ப்⁴ராஜத்கௌஸ்துபா⁴முக்தகந்த⁴ரம்
03280151 மத்தத்³விரேப²கலயா பரீதம்ʼ வனமாலயா
03280152 பரார்த்⁴யஹாரவலய கிரீடாங்க³த³நூபுரம்
03280161 காஞ்சீகு³ணோல்லஸச்ச்²ரோணிம்ʼ ஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜவிஷ்டரம்
03280162 த³ர்ஶனீயதமம்ʼ ஶாந்தம்ʼ மனோநயனவர்த⁴னம்
03280171 அபீச்யத³ர்ஶனம்ʼ ஶஶ்வத்ஸர்வலோகநமஸ்க்ருʼதம்
03280172 ஸந்தம்ʼ வயஸி கைஶோரே ப்⁴ருʼத்யானுக்³ரஹகாதரம்
03280181 கீர்தன்யதீர்த²யஶஸம்ʼ புண்யஶ்லோகயஶஸ்கரம்
03280182 த்⁴யாயேத்³தே³வம்ʼ ஸமக்³ராங்க³ம்ʼ யாவன்ன ச்யவதே மன꞉
03280191 ஸ்தி²தம்ʼ வ்ரஜந்தமாஸீனம்ʼ ஶயானம்ʼ வா கு³ஹாஶயம்
03280192 ப்ரேக்ஷணீயேஹிதம்ʼ த்⁴யாயேச்சு²த்³த⁴பா⁴வேன சேதஸா
03280201 தஸ்மின்லப்³த⁴பத³ம்ʼ சித்தம்ʼ ஸர்வாவயவஸம்ʼஸ்தி²தம்
03280202 விலக்ஷ்யைகத்ர ஸம்ʼயுஜ்யாத³ங்கே³ ப⁴க³வதோ முனி꞉
03280211 ஸஞ்சிந்தயேத்³ப⁴க³வதஶ்சரணாரவிந்த³ம்ʼ
03280212 வஜ்ராங்குஶத்⁴வஜஸரோருஹலாஞ்ச²னாட்⁴யம்
03280213 உத்துங்க³ரக்தவிலஸந்நக²சக்ரவால
03280214 ஜ்யோத்ஸ்நாபி⁴ராஹதமஹத்³த்⁴ருʼத³யாந்த⁴காரம்
03280221 யச்சௌ²சநி꞉ஸ்ருʼதஸரித்ப்ரவரோத³கேன
03280222 தீர்தே²ன மூர்த்⁴ன்யதி⁴க்ருʼதேன ஶிவ꞉ ஶிவோ(அ)பூ⁴த்
03280223 த்⁴யாதுர்மன꞉ஶமலஶைலநிஸ்ருʼஷ்டவஜ்ரம்ʼ
03280224 த்⁴யாயேச்சிரம்ʼ ப⁴க³வதஶ்சரணாரவிந்த³ம்
03280231 ஜானுத்³வயம்ʼ ஜலஜலோசனயா ஜனன்யா
03280232 லக்ஷ்ம்யாகி²லஸ்ய ஸுரவந்தி³தயா விதா⁴து꞉
03280233 ஊர்வோர்நிதா⁴ய கரபல்லவரோசிஷா யத்
03280234 ஸம்ʼலாலிதம்ʼ ஹ்ருʼதி³ விபோ⁴ரப⁴வஸ்ய குர்யாத்
03280241 ஊரூ ஸுபர்ணபு⁴ஜயோரதி⁴ ஶோப⁴மானாவ்
03280242 ஓஜோநிதீ⁴ அதஸிகாகுஸுமாவபா⁴ஸௌ
03280243 வ்யாலம்பி³பீதவரவாஸஸி வர்தமான
03280244 காஞ்சீகலாபபரிரம்பி⁴ நிதம்ப³பி³ம்ப³ம்
03280251 நாபி⁴ஹ்ரத³ம்ʼ பு⁴வனகோஶகு³ஹோத³ரஸ்த²ம்ʼ
03280252 யத்ராத்மயோநிதி⁴ஷணாகி²லலோகபத்³மம்
03280253 வ்யூட⁴ம்ʼ ஹரின்மணிவ்ருʼஷஸ்தனயோரமுஷ்ய
03280254 த்⁴யாயேத்³த்³வயம்ʼ விஶத³ஹாரமயூக²கௌ³ரம்
03280261 வக்ஷோ(அ)தி⁴வாஸம்ருʼஷப⁴ஸ்ய மஹாவிபூ⁴தே꞉
03280262 பும்ʼஸாம்ʼ மனோநயனநிர்வ்ருʼதிமாத³தா⁴னம்
03280263 கண்ட²ம்ʼ ச கௌஸ்துப⁴மணேரதி⁴பூ⁴ஷணார்த²ம்ʼ
03280264 குர்யான்மனஸ்யகி²லலோகநமஸ்க்ருʼதஸ்ய
03280271 பா³ஹூம்ʼஶ்ச மந்த³ரகி³ரே꞉ பரிவர்தனேன
03280272 நிர்ணிக்தபா³ஹுவலயானதி⁴லோகபாலான்
03280273 ஸஞ்சிந்தயேத்³த³ஶஶதாரமஸஹ்யதேஜ꞉
03280274 ஶங்க²ம்ʼ ச தத்கரஸரோருஹராஜஹம்ʼஸம்
03280281 கௌமோத³கீம்ʼ ப⁴க³வதோ த³யிதாம்ʼ ஸ்மரேத
03280282 தி³க்³தா⁴மராதிப⁴டஶோணிதகர்த³மேன
03280283 மாலாம்ʼ மது⁴வ்ரதவரூத²கி³ரோபகு⁴ஷ்டாம்ʼ
03280284 சைத்யஸ்ய தத்த்வமமலம்ʼ மணிமஸ்ய கண்டே²
03280291 ப்⁴ருʼத்யானுகம்பிததி⁴யேஹ க்³ருʼஹீதமூர்தே꞉
03280292 ஸஞ்சிந்தயேத்³ப⁴க³வதோ வத³னாரவிந்த³ம்
03280293 யத்³விஸ்பு²ரன்மகரகுண்ட³லவல்கி³தேன
03280294 வித்³யோதிதாமலகபோலமுதா³ரனாஸம்
03280301 யச்ச்²ரீநிகேதமலிபி⁴꞉ பரிஸேவ்யமானம்ʼ
03280302 பூ⁴த்யா ஸ்வயா குடிலகுந்தலவ்ருʼந்த³ஜுஷ்டம்
03280303 மீனத்³வயாஶ்ரயமதி⁴க்ஷிபத³ப்³ஜநேத்ரம்ʼ
03280304 த்⁴யாயேன்மனோமயமதந்த்³ரித உல்லஸத்³ப்⁴ரு
03280311 தஸ்யாவலோகமதி⁴கம்ʼ க்ருʼபயாதிகோ⁴ர
03280312 தாபத்ரயோபஶமனாய நிஸ்ருʼஷ்டமக்ஷ்ணோ꞉
03280313 ஸ்னிக்³த⁴ஸ்மிதானுகு³ணிதம்ʼ விபுலப்ரஸாத³ம்ʼ
03280314 த்⁴யாயேச்சிரம்ʼ விபுலபா⁴வனயா கு³ஹாயாம்
03280321 ஹாஸம்ʼ ஹரேரவனதாகி²லலோகதீவ்ர
03280322 ஶோகாஶ்ருஸாக³ரவிஶோஷணமத்யுதா³ரம்
03280323 ஸம்மோஹனாய ரசிதம்ʼ நிஜமாயயாஸ்ய
03280324 ப்⁴ரூமண்ட³லம்ʼ முனிக்ருʼதே மகரத்⁴வஜஸ்ய
03280331 த்⁴யானாயனம்ʼ ப்ரஹஸிதம்ʼ ப³ஹுலாத⁴ரோஷ்ட²
03280332 பா⁴ஸாருணாயிததனுத்³விஜகுந்த³பங்க்தி
03280333 த்⁴யாயேத்ஸ்வதே³ஹகுஹரே(அ)வஸிதஸ்ய விஷ்ணோர்
03280334 ப⁴க்த்யார்த்³ரயார்பிதமனா ந ப்ருʼத²க்³தி³த்³ருʼக்ஷேத்
03280341 ஏவம்ʼ ஹரௌ ப⁴க³வதி ப்ரதிலப்³த⁴பா⁴வோ
03280342 ப⁴க்த்யா த்³ரவத்³த்⁴ருʼத³ய உத்புலக꞉ ப்ரமோதா³த்
03280343 ஔத்கண்ட்²யபா³ஷ்பகலயா முஹுரர்த்³யமானஸ்
03280344 தச்சாபி சித்தப³டி³ஶம்ʼ ஶனகைர்வியுங்க்தே
03280351 முக்தாஶ்ரயம்ʼ யர்ஹி நிர்விஷயம்ʼ விரக்தம்ʼ
03280352 நிர்வாணம்ருʼச்ச²தி மன꞉ ஸஹஸா யதா²ர்சி꞉
03280353 ஆத்மானமத்ர புருஷோ(அ)வ்யவதா⁴னமேகம்
03280354 அன்வீக்ஷதே ப்ரதிநிவ்ருʼத்தகு³ணப்ரவாஹ꞉
03280361 ஸோ(அ)ப்யேதயா சரமயா மனஸோ நிவ்ருʼத்த்யா
03280362 தஸ்மின்மஹிம்ன்யவஸித꞉ ஸுக²து³꞉க²பா³ஹ்யே
03280363 ஹேதுத்வமப்யஸதி கர்தரி து³꞉க²யோர்யத்
03280364 ஸ்வாத்மன்வித⁴த்த உபலப்³த⁴பராத்மகாஷ்ட²꞉
03280371 தே³ஹம்ʼ ச தம்ʼ ந சரம꞉ ஸ்தி²தமுத்தி²தம்ʼ வா
03280372 ஸித்³தோ⁴ விபஶ்யதி யதோ(அ)த்⁴யக³மத்ஸ்வரூபம்
03280373 தை³வாது³பேதமத² தை³வவஶாத³பேதம்ʼ
03280374 வாஸோ யதா² பரிக்ருʼதம்ʼ மதி³ராமதா³ந்த⁴꞉
03280381 தே³ஹோ(அ)பி தை³வவஶக³꞉ க²லு கர்ம யாவத்
03280382 ஸ்வாரம்ப⁴கம்ʼ ப்ரதிஸமீக்ஷத ஏவ ஸாஸு꞉
03280383 தம்ʼ ஸப்ரபஞ்சமதி⁴ரூட⁴ஸமாதி⁴யோக³꞉
03280384 ஸ்வாப்னம்ʼ புனர்ன ப⁴ஜதே ப்ரதிபு³த்³த⁴வஸ்து꞉
03280391 யதா² புத்ராச்ச வித்தாச்ச ப்ருʼத²ங்மர்த்ய꞉ ப்ரதீயதே
03280392 அப்யாத்மத்வேநாபி⁴மதாத்³தே³ஹாதே³꞉ புருஷஸ்ததா²
03280401 யதோ²ல்முகாத்³விஸ்பு²லிங்கா³த்³தூ⁴மாத்³வாபி ஸ்வஸம்ப⁴வாத்
03280402 அப்யாத்மத்வேநாபி⁴மதாத்³யதா²க்³னி꞉ ப்ருʼத²கு³ல்முகாத்
03280411 பூ⁴தேந்த்³ரியாந்த꞉கரணாத்ப்ரதா⁴னாஜ்ஜீவஸஞ்ஜ்ஞிதாத்
03280412 ஆத்மா ததா² ப்ருʼத²க்³த்³ரஷ்டா ப⁴க³வான்ப்³ரஹ்மஸஞ்ஜ்ஞித꞉
03280421 ஸர்வபூ⁴தேஷு சாத்மானம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானி சாத்மனி
03280422 ஈக்ஷேதானன்யபா⁴வேன பூ⁴தேஷ்விவ ததா³த்மதாம்
03280431 ஸ்வயோநிஷு யதா² ஜ்யோதிரேகம்ʼ நானா ப்ரதீயதே
03280432 யோனீனாம்ʼ கு³ணவைஷம்யாத்ததா²த்மா ப்ரக்ருʼதௌ ஸ்தி²த꞉
03280441 தஸ்மாதி³மாம்ʼ ஸ்வாம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ தை³வீம்ʼ ஸத³ஸதா³த்மிகாம்
03280442 து³ர்விபா⁴வ்யாம்ʼ பராபா⁴வ்ய ஸ்வரூபேணாவதிஷ்ட²தே
இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ த்ருʼதீயஸ்கந்தே⁴ காபிலேயே ஸாத⁴னானுஷ்டா²னம்ʼ
நாமாஷ்டாவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 28 ॥

03290010 தே³வஹூதிருவாச
03290011 லக்ஷணம்ʼ மஹதா³தீ³னாம்ʼ ப்ரக்ருʼதே꞉ புருஷஸ்ய ச
03290012 ஸ்வரூபம்ʼ லக்ஷ்யதே(அ)மீஷாம்ʼ யேன தத்பாரமார்தி²கம்
03290021 யதா² ஸாங்க்²யேஷு கதி²தம்ʼ யன்மூலம்ʼ தத்ப்ரசக்ஷதே
03290022 ப⁴க்தியோக³ஸ்ய மே மார்க³ம்ʼ ப்³ரூஹி விஸ்தரஶ꞉ ப்ரபோ⁴
03290031 விராகோ³ யேன புருஷோ ப⁴க³வன்ஸர்வதோ ப⁴வேத்
03290032 ஆசக்ஷ்வ ஜீவலோகஸ்ய விவிதா⁴ மம ஸம்ʼஸ்ருʼதீ꞉
03290041 காலஸ்யேஶ்வரரூபஸ்ய பரேஷாம்ʼ ச பரஸ்ய தே
03290042 ஸ்வரூபம்ʼ ப³த குர்வந்தி யத்³தே⁴தோ꞉ குஶலம்ʼ ஜனா꞉
03290051 லோகஸ்ய மித்²யாபி⁴மதேரசக்ஷுஷஶ்சிரம்ʼ ப்ரஸுப்தஸ்ய தமஸ்யநாஶ்ரயே
03290052 ஶ்ராந்தஸ்ய கர்மஸ்வனுவித்³த⁴யா தி⁴யா த்வமாவிராஸீ꞉ கில யோக³பா⁴ஸ்கர꞉
03290060 மைத்ரேய உவாச
03290061 இதி மாதுர்வச꞉ ஶ்லக்ஷ்ணம்ʼ ப்ரதினந்த்³ய மஹாமுனி꞉
03290062 ஆப³பா⁴ஷே குருஶ்ரேஷ்ட² ப்ரீதஸ்தாம்ʼ கருணார்தி³த꞉
03290070 ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
03290071 ப⁴க்தியோகோ³ ப³ஹுவிதோ⁴ மார்கை³ர்பா⁴மினி பா⁴வ்யதே
03290072 ஸ்வபா⁴வகு³ணமார்கே³ண பும்ʼஸாம்ʼ பா⁴வோ விபி⁴த்³யதே
03290081 அபி⁴ஸந்தா⁴ய யோ ஹிம்ʼஸாம்ʼ த³ம்ப⁴ம்ʼ மாத்ஸர்யமேவ வா
03290082 ஸம்ʼரம்பீ⁴ பி⁴ன்னத்³ருʼக்³பா⁴வம்ʼ மயி குர்யாத்ஸ தாமஸ꞉
03290091 விஷயானபி⁴ஸந்தா⁴ய யஶ ஐஶ்வர்யமேவ வா
03290092 அர்சாதா³வர்சயேத்³யோ மாம்ʼ ப்ருʼத²க்³பா⁴வ꞉ ஸ ராஜஸ꞉
03290101 கர்மநிர்ஹாரமுத்³தி³ஶ்ய பரஸ்மின்வா தத³ர்பணம்
03290102 யஜேத்³யஷ்டவ்யமிதி வா ப்ருʼத²க்³பா⁴வ꞉ ஸ ஸாத்த்விக꞉
03290111 மத்³கு³ணஶ்ருதிமாத்ரேண மயி ஸர்வகு³ஹாஶயே
03290112 மனோக³திரவிச்சி²ன்னா யதா² க³ங்கா³ம்ப⁴ஸோ(அ)ம்பு³தௌ⁴
03290121 லக்ஷணம்ʼ ப⁴க்தியோக³ஸ்ய நிர்கு³ணஸ்ய ஹ்யுதா³ஹ்ருʼதம்
03290122 அஹைதுக்யவ்யவஹிதா யா ப⁴க்தி꞉ புருஷோத்தமே
03290131 ஸாலோக்யஸார்ஷ்டிஸாமீப்ய ஸாரூப்யைகத்வமப்யுத
03290132 தீ³யமானம்ʼ ந க்³ருʼஹ்ணந்தி வினா மத்ஸேவனம்ʼ ஜனா꞉
03290141 ஸ ஏவ ப⁴க்தியோகா³க்²ய ஆத்யந்திக உதா³ஹ்ருʼத꞉
03290142 யேனாதிவ்ரஜ்ய த்ரிகு³ணம்ʼ மத்³பா⁴வாயோபபத்³யதே
03290151 நிஷேவிதேனாநிமித்தேன ஸ்வத⁴ர்மேண மஹீயஸா
03290152 க்ரியாயோகே³ன ஶஸ்தேன நாதிஹிம்ʼஸ்ரேண நித்யஶ꞉
03290161 மத்³தி⁴ஷ்ண்யத³ர்ஶனஸ்பர்ஶ பூஜாஸ்துத்யபி⁴வந்த³னை꞉
03290162 பூ⁴தேஷு மத்³பா⁴வனயா ஸத்த்வேனாஸங்க³மேன ச
03290171 மஹதாம்ʼ ப³ஹுமானேன தீ³னாநாமனுகம்பயா
03290172 மைத்ர்யா சைவாத்மதுல்யேஷு யமேன நியமேன ச
03290181 ஆத்⁴யாத்மிகானுஶ்ரவணாந்நாமஸங்கீர்தனாச்ச மே
03290182 ஆர்ஜவேனார்யஸங்கே³ன நிரஹங்க்ரியயா ததா²
03290191 மத்³த⁴ர்மணோ கு³ணைரேதை꞉ பரிஸம்ʼஶுத்³த⁴ ஆஶய꞉
03290192 புருஷஸ்யாஞ்ஜஸாப்⁴யேதி ஶ்ருதமாத்ரகு³ணம்ʼ ஹி மாம்
03290201 யதா² வாதரதோ² க்⁴ராணமாவ்ருʼங்க்தே க³ந்த⁴ ஆஶயாத்
03290202 ஏவம்ʼ யோக³ரதம்ʼ சேத ஆத்மானமவிகாரி யத்
03290211 அஹம்ʼ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு பூ⁴தாத்மாவஸ்தி²த꞉ ஸதா³
03290212 தமவஜ்ஞாய மாம்ʼ மர்த்ய꞉ குருதே(அ)ர்சாவிட³ம்ப³னம்
03290221 யோ மாம்ʼ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு ஸந்தமாத்மானமீஶ்வரம்
03290222 ஹித்வார்சாம்ʼ ப⁴ஜதே மௌட்⁴யாத்³ப⁴ஸ்மன்யேவ ஜுஹோதி ஸ꞉
03290231 த்³விஷத꞉ பரகாயே மாம்ʼ மானினோ பி⁴ன்னத³ர்ஶின꞉
03290232 பூ⁴தேஷு ப³த்³த⁴வைரஸ்ய ந மன꞉ ஶாந்திம்ருʼச்ச²தி
03290241 அஹமுச்சாவசைர்த்³ரவ்யை꞉ க்ரியயோத்பன்னயானகே⁴
03290242 நைவ துஷ்யே(அ)ர்சிதோ(அ)ர்சாயாம்ʼ பூ⁴தக்³ராமாவமானின꞉
03290251 அர்சாதா³வர்சயேத்தாவதீ³ஶ்வரம்ʼ மாம்ʼ ஸ்வகர்மக்ருʼத்
03290252 யாவன்ன வேத³ ஸ்வஹ்ருʼதி³ ஸர்வபூ⁴தேஷ்வவஸ்தி²தம்
03290261 ஆத்மனஶ்ச பரஸ்யாபி ய꞉ கரோத்யந்தரோத³ரம்
03290262 தஸ்ய பி⁴ன்னத்³ருʼஶோ ம்ருʼத்யுர்வித³தே⁴ ப⁴யமுல்ப³ணம்
03290271 அத² மாம்ʼ ஸர்வபூ⁴தேஷு பூ⁴தாத்மானம்ʼ க்ருʼதாலயம்
03290272 அர்ஹயேத்³தா³னமாநாப்⁴யாம்ʼ மைத்ர்யாபி⁴ன்னேன சக்ஷுஷா
03290281 ஜீவா꞉ ஶ்ரேஷ்டா² ஹ்யஜீவானாம்ʼ தத꞉ ப்ராணப்⁴ருʼத꞉ ஶுபே⁴
03290282 தத꞉ ஸசித்தா꞉ ப்ரவராஸ்ததஶ்சேந்த்³ரியவ்ருʼத்தய꞉
03290291 தத்ராபி ஸ்பர்ஶவேதி³ப்⁴ய꞉ ப்ரவரா ரஸவேதி³ன꞉
03290292 தேப்⁴யோ க³ந்த⁴வித³꞉ ஶ்ரேஷ்டா²ஸ்தத꞉ ஶப்³த³விதோ³ வரா꞉
03290301 ரூபபே⁴த³வித³ஸ்தத்ர ததஶ்சோப⁴யதோத³த꞉
03290302 தேஷாம்ʼ ப³ஹுபதா³꞉ ஶ்ரேஷ்டா²ஶ்சதுஷ்பாத³ஸ்ததோ த்³விபாத்
03290311 ததோ வர்ணாஶ்ச சத்வாரஸ்தேஷாம்ʼ ப்³ராஹ்மண உத்தம꞉
03290312 ப்³ராஹ்மணேஷ்வபி வேத³ஜ்ஞோ ஹ்யர்த²ஜ்ஞோ(அ)ப்⁴யதி⁴கஸ்தத꞉
03290321 அர்த²ஜ்ஞாத்ஸம்ʼஶயச்சே²த்தா தத꞉ ஶ்ரேயான்ஸ்வகர்மக்ருʼத்
03290322 முக்தஸங்க³ஸ்ததோ பூ⁴யானதோ³க்³தா⁴ த⁴ர்மமாத்மன꞉
03290331 தஸ்மான்மய்யர்பிதாஶேஷ க்ரியார்தா²த்மா நிரந்தர꞉
03290332 மய்யர்பிதாத்மன꞉ பும்ʼஸோ மயி ஸன்ன்யஸ்தகர்மண꞉
03290333 ந பஶ்யாமி பரம்ʼ பூ⁴தமகர்து꞉ ஸமத³ர்ஶனாத்
03290341 மனஸைதானி பூ⁴தானி ப்ரணமேத்³ப³ஹுமாநயன்
03290342 ஈஶ்வரோ ஜீவகலயா ப்ரவிஷ்டோ ப⁴க³வானிதி
03290351 ப⁴க்தியோக³ஶ்ச யோக³ஶ்ச மயா மாநவ்யுதீ³ரித꞉
03290352 யயோரேகதரேணைவ புருஷ꞉ புருஷம்ʼ வ்ரஜேத்
03290361 ஏதத்³ப⁴க³வதோ ரூபம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ பரமாத்மன꞉
03290362 பரம்ʼ ப்ரதா⁴னம்ʼ புருஷம்ʼ தை³வம்ʼ கர்மவிசேஷ்டிதம்
03290371 ரூபபே⁴தா³ஸ்பத³ம்ʼ தி³வ்யம்ʼ கால இத்யபி⁴தீ⁴யதே
03290372 பூ⁴தானாம்ʼ மஹதா³தீ³னாம்ʼ யதோ பி⁴ன்னத்³ருʼஶாம்ʼ ப⁴யம்
03290381 யோ(அ)ந்த꞉ ப்ரவிஶ்ய பூ⁴தானி பூ⁴தைரத்த்யகி²லாஶ்ரய꞉
03290382 ஸ விஷ்ண்வாக்²யோ(அ)தி⁴யஜ்ஞோ(அ)ஸௌ கால꞉ கலயதாம்ʼ ப்ரபு⁴꞉
03290391 ந சாஸ்ய கஶ்சித்³த³யிதோ ந த்³வேஷ்யோ ந ச பா³ந்த⁴வ꞉
03290392 ஆவிஶத்யப்ரமத்தோ(அ)ஸௌ ப்ரமத்தம்ʼ ஜனமந்தக்ருʼத்
03290401 யத்³ப⁴யாத்³வாதி வாதோ(அ)யம்ʼ ஸூர்யஸ்தபதி யத்³ப⁴யாத்
03290402 யத்³ப⁴யாத்³வர்ஷதே தே³வோ ப⁴க³ணோ பா⁴தி யத்³ப⁴யாத்
03290411 யத்³வனஸ்பதயோ பீ⁴தா லதாஶ்சௌஷதி⁴பி⁴꞉ ஸஹ
03290412 ஸ்வே ஸ்வே காலே(அ)பி⁴க்³ருʼஹ்ணந்தி புஷ்பாணி ச ப²லானி ச
03290421 ஸ்ரவந்தி ஸரிதோ பீ⁴தா நோத்ஸர்பத்யுத³தி⁴ர்யத꞉
03290422 அக்³நிரிந்தே⁴ ஸகி³ரிபி⁴ர்பூ⁴ர்ன மஜ்ஜதி யத்³ப⁴யாத்
03290431 நபோ⁴ த³தா³தி ஶ்வஸதாம்ʼ பத³ம்ʼ யந்நியமாத³த³꞉
03290432 லோகம்ʼ ஸ்வதே³ஹம்ʼ தனுதே மஹான்ஸப்தபி⁴ராவ்ருʼதம்
03290441 கு³ணாபி⁴மானினோ தே³வா꞉ ஸர்கா³தி³ஷ்வஸ்ய யத்³ப⁴யாத்
03290442 வர்தந்தே(அ)னுயுக³ம்ʼ யேஷாம்ʼ வஶ ஏதச்சராசரம்
03290451 ஸோ(அ)னந்தோ(அ)ந்தகர꞉ காலோ(அ)நாதி³ராதி³க்ருʼத³வ்யய꞉
03290452 ஜனம்ʼ ஜனேன ஜநயன்மாரயன்ம்ருʼத்யுனாந்தகம்
இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ த்ருʼதீயஸ்கந்தே⁴ காபிலேயோபாக்²யானே
ஏகோனத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 29 ॥

03300010 கபில உவாச
03300011 தஸ்யைதஸ்ய ஜனோ நூனம்ʼ நாயம்ʼ வேதோ³ருவிக்ரமம்
03300012 கால்யமானோ(அ)பி ப³லினோ வாயோரிவ க⁴னாவலி꞉
03300021 யம்ʼ யமர்த²முபாத³த்தே து³꞉கே²ன ஸுக²ஹேதவே
03300022 தம்ʼ தம்ʼ து⁴னோதி ப⁴க³வான்புமான்சோ²சதி யத்க்ருʼதே
03300031 யத³த்⁴ருவஸ்ய தே³ஹஸ்ய ஸானுப³ந்த⁴ஸ்ய து³ர்மதி꞉
03300032 த்⁴ருவாணி மன்யதே மோஹாத்³க்³ருʼஹக்ஷேத்ரவஸூனி ச
03300041 ஜந்துர்வை ப⁴வ ஏதஸ்மின்யாம்ʼ யாம்ʼ யோனிமனுவ்ரஜேத்
03300042 தஸ்யாம்ʼ தஸ்யாம்ʼ ஸ லப⁴தே நிர்வ்ருʼதிம்ʼ ந விரஜ்யதே
03300051 நரகஸ்தோ²(அ)பி தே³ஹம்ʼ வை ந புமாம்ʼஸ்த்யக்துமிச்ச²தி
03300052 நாரக்யாம்ʼ நிர்வ்ருʼதௌ ஸத்யாம்ʼ தே³வமாயாவிமோஹித꞉
03300061 ஆத்மஜாயாஸுதாகா³ர பஶுத்³ரவிணப³ந்து⁴ஷு
03300062 நிரூட⁴மூலஹ்ருʼத³ய ஆத்மானம்ʼ ப³ஹு மன்யதே
03300071 ஸந்த³ஹ்யமானஸர்வாங்க³ ஏஷாமுத்³வஹனாதி⁴னா
03300072 கரோத்யவிரதம்ʼ மூடோ⁴ து³ரிதானி து³ராஶய꞉
03300081 ஆக்ஷிப்தாத்மேந்த்³ரிய꞉ ஸ்த்ரீணாமஸதீனாம்ʼ ச மாயயா
03300082 ரஹோ ரசிதயாலாபை꞉ ஶிஶூனாம்ʼ கலபா⁴ஷிணாம்
03300091 க்³ருʼஹேஷு கூடத⁴ர்மேஷு து³꞉க²தந்த்ரேஷ்வதந்த்³ரித꞉
03300092 குர்வந்து³꞉க²ப்ரதீகாரம்ʼ ஸுக²வன்மன்யதே க்³ருʼஹீ
03300101 அர்தை²ராபாதி³தைர்கு³ர்வ்யா ஹிம்ʼஸயேதஸ்ததஶ்ச தான்
03300102 புஷ்ணாதி யேஷாம்ʼ போஷேண ஶேஷபு⁴க்³யாத்யத⁴꞉ ஸ்வயம்
03300111 வார்தாயாம்ʼ லுப்யமானாயாமாரப்³தா⁴யாம்ʼ புன꞉ புன꞉
03300112 லோபா⁴பி⁴பூ⁴தோ நி꞉ஸத்த்வ꞉ பரார்தே² குருதே ஸ்ப்ருʼஹாம்
03300121 குடும்ப³ப⁴ரணாகல்போ மந்த³பா⁴க்³யோ வ்ருʼதோ²த்³யம꞉
03300122 ஶ்ரியா விஹீன꞉ க்ருʼபணோ த்⁴யாயன்ச்²வஸிதி மூட⁴தீ⁴꞉
03300131 ஏவம்ʼ ஸ்வப⁴ரணாகல்பம்ʼ தத்கலத்ராத³யஸ்ததா²
03300132 நாத்³ரியந்தே யதா² பூர்வம்ʼ கீநாஶா இவ கோ³ஜரம்
03300141 தத்ராப்யஜாதநிர்வேதோ³ ப்⁴ரியமாண꞉ ஸ்வயம்ப்⁴ருʼதை꞉
03300142 ஜரயோபாத்தவைரூப்யோ மரணாபி⁴முகோ² க்³ருʼஹே
03300151 ஆஸ்தே(அ)வமத்யோபன்யஸ்தம்ʼ க்³ருʼஹபால இவாஹரன்
03300152 ஆமயாவ்யப்ரதீ³ப்தாக்³நிரல்பாஹாரோ(அ)ல்பசேஷ்டித꞉
03300161 வாயுனோத்க்ரமதோத்தார꞉ கப²ஸம்ʼருத்³த⁴னாடி³க꞉
03300162 காஸஶ்வாஸக்ருʼதாயாஸ꞉ கண்டே² கு⁴ரகு⁴ராயதே
03300171 ஶயான꞉ பரிஶோசத்³பி⁴꞉ பரிவீத꞉ ஸ்வப³ந்து⁴பி⁴꞉
03300172 வாச்யமானோ(அ)பி ந ப்³ரூதே காலபாஶவஶம்ʼ க³த꞉
03300181 ஏவம்ʼ குடும்ப³ப⁴ரணே வ்யாப்ருʼதாத்மாஜிதேந்த்³ரிய꞉
03300182 ம்ரியதே ருத³தாம்ʼ ஸ்வாநாமுருவேத³னயாஸ்ததீ⁴꞉
03300191 யமதூ³தௌ ததா³ ப்ராப்தௌ பீ⁴மௌ ஸரப⁴ஸேக்ஷணௌ
03300192 ஸ த்³ருʼஷ்ட்வா த்ரஸ்தஹ்ருʼத³ய꞉ ஶக்ருʼன்மூத்ரம்ʼ விமுஞ்சதி
03300201 யாதநாதே³ஹ ஆவ்ருʼத்ய பாஶைர்ப³த்³த்⁴வா க³லே ப³லாத்
03300202 நயதோ தீ³ர்க⁴மத்⁴வானம்ʼ த³ண்ட்³யம்ʼ ராஜப⁴டா யதா²
03300211 தயோர்நிர்பி⁴ன்னஹ்ருʼத³யஸ்தர்ஜனைர்ஜாதவேபது²꞉
03300212 பதி² ஶ்வபி⁴ர்ப⁴க்ஷ்யமாண ஆர்தோ(அ)க⁴ம்ʼ ஸ்வமனுஸ்மரன்
03300221 க்ஷுத்த்ருʼட்பரீதோ(அ)ர்கத³வானலானிலை꞉ ஸந்தப்யமான꞉ பதி² தப்தவாலுகே
03300222 க்ருʼச்ச்²ரேண ப்ருʼஷ்டே² கஶயா ச தாடி³தஶ்சலத்யஶக்தோ(அ)பி நிராஶ்ரமோத³கே
03300231 தத்ர தத்ர பதன்ச்²ராந்தோ மூர்ச்சி²த꞉ புனருத்தி²த꞉
03300232 பதா² பாபீயஸா நீதஸ்தரஸா யமஸாத³னம்
03300241 யோஜனானாம்ʼ ஸஹஸ்ராணி நவதிம்ʼ நவ சாத்⁴வன꞉
03300242 த்ரிபி⁴ர்முஹூர்தைர்த்³வாப்⁴யாம்ʼ வா நீத꞉ ப்ராப்னோதி யாதனா꞉
03300251 ஆதீ³பனம்ʼ ஸ்வகா³த்ராணாம்ʼ வேஷ்டயித்வோல்முகாதி³பி⁴꞉
03300252 ஆத்மமாம்ʼஸாத³னம்ʼ க்வாபி ஸ்வக்ருʼத்தம்ʼ பரதோ(அ)பி வா
03300261 ஜீவதஶ்சாந்த்ராப்⁴யுத்³தா⁴ர꞉ ஶ்வக்³ருʼத்⁴ரைர்யமஸாத³னே
03300262 ஸர்பவ்ருʼஶ்சிகத³ம்ʼஶாத்³யைர்த³ஶத்³பி⁴ஶ்சாத்மவைஶஸம்
03300271 க்ருʼந்தனம்ʼ சாவயவஶோ க³ஜாதி³ப்⁴யோ பி⁴தா³பனம்
03300272 பாதனம்ʼ கி³ரிஶ்ருʼங்கே³ப்⁴யோ ரோத⁴னம்ʼ சாம்பு³க³ர்தயோ꞉
03300281 யாஸ்தாமிஸ்ராந்த⁴தாமிஸ்ரா ரௌரவாத்³யாஶ்ச யாதனா꞉
03300282 பு⁴ங்க்தே நரோ வா நாரீ வா மித²꞉ ஸங்கே³ன நிர்மிதா꞉
03300291 அத்ரைவ நரக꞉ ஸ்வர்க³ இதி மாத꞉ ப்ரசக்ஷதே
03300292 யா யாதனா வை நாரக்யஸ்தா இஹாப்யுபலக்ஷிதா꞉
03300301 ஏவம்ʼ குடும்ப³ம்ʼ பி³ப்⁴ராண உத³ரம்ப⁴ர ஏவ வா
03300302 விஸ்ருʼஜ்யேஹோப⁴யம்ʼ ப்ரேத்ய பு⁴ங்க்தே தத்ப²லமீத்³ருʼஶம்
03300311 ஏக꞉ ப்ரபத்³யதே த்⁴வாந்தம்ʼ ஹித்வேத³ம்ʼ ஸ்வகலேவரம்
03300312 குஶலேதரபாதே²யோ பூ⁴தத்³ரோஹேண யத்³ப்⁴ருʼதம்
03300321 தை³வேனாஸாதி³தம்ʼ தஸ்ய ஶமலம்ʼ நிரயே புமான்
03300322 பு⁴ங்க்தே குடும்ப³போஷஸ்ய ஹ்ருʼதவித்த இவாதுர꞉
03300331 கேவலேன ஹ்யத⁴ர்மேண குடும்ப³ப⁴ரணோத்ஸுக꞉
03300332 யாதி ஜீவோ(அ)ந்த⁴தாமிஸ்ரம்ʼ சரமம்ʼ தமஸ꞉ பத³ம்
03300341 அத⁴ஸ்தான்னரலோகஸ்ய யாவதீர்யாதநாத³ய꞉
03300342 க்ரமஶ꞉ ஸமனுக்ரம்ய புனரத்ராவ்ரஜேச்சு²சி꞉
இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ த்ருʼதீயஸ்கந்தே⁴ காபிலேயோபாக்²யானே
கர்மவிபாகோநாம த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 30 ॥

03300010 ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச
03310011 கர்மணா தை³வநேத்ரேண ஜந்துர்தே³ஹோபபத்தயே
03310012 ஸ்த்ரியா꞉ ப்ரவிஷ்ட உத³ரம்ʼ பும்ʼஸோ ரேத꞉கணாஶ்ரய꞉
03310021 கலலம்ʼ த்வேகராத்ரேண பஞ்சராத்ரேண பு³த்³பு³த³ம்
03310022 த³ஶாஹேன து கர்கந்தூ⁴꞉ பேஶ்யண்ட³ம்ʼ வா தத꞉ பரம்
03310031 மாஸேன து ஶிரோ த்³வாப்⁴யாம்ʼ பா³ஹ்வங்க்⁴ர்யாத்³யங்க³விக்³ரஹ꞉
03310032 நக²லோமாஸ்தி²சர்மாணி லிங்க³ச்சி²த்³ரோத்³ப⁴வஸ்த்ரிபி⁴꞉
03310041 சதுர்பி⁴ர்தா⁴தவ꞉ ஸப்த பஞ்சபி⁴꞉ க்ஷுத்த்ருʼடு³த்³ப⁴வ꞉
03310042 ஷட்³பி⁴ர்ஜராயுணா வீத꞉ குக்ஷௌ ப்⁴ராம்யதி த³க்ஷிணே
03310051 மாதுர்ஜக்³தா⁴ன்னபாநாத்³யைரேத⁴த்³தா⁴துரஸம்மதே
03310052 ஶேதே விண்மூத்ரயோர்க³ர்தே ஸ ஜந்துர்ஜந்துஸம்ப⁴வே
03310061 க்ருʼமிபி⁴꞉ க்ஷதஸர்வாங்க³꞉ ஸௌகுமார்யாத்ப்ரதிக்ஷணம்
03310062 மூர்ச்சா²மாப்னோத்யுருக்லேஶஸ்தத்ரத்யை꞉ க்ஷுதி⁴தைர்முஹு꞉
03310071 கடுதீக்ஷ்ணோஷ்ணலவண ரூக்ஷாம்லாதி³பி⁴ருல்ப³ணை꞉
03310072 மாத்ருʼபு⁴க்தைருபஸ்ப்ருʼஷ்ட꞉ ஸர்வாங்கோ³த்தி²தவேத³ன꞉
03310081 உல்பே³ன ஸம்ʼவ்ருʼதஸ்தஸ்மின்னந்த்ரைஶ்ச ப³ஹிராவ்ருʼத꞉
03310082 ஆஸ்தே க்ருʼத்வா ஶிர꞉ குக்ஷௌ பு⁴க்³னப்ருʼஷ்ட²ஶிரோத⁴ர꞉
03310091 அகல்ப꞉ ஸ்வாங்க³சேஷ்டாயாம்ʼ ஶகுந்த இவ பஞ்ஜரே
03310092 தத்ர லப்³த⁴ஸ்ம்ருʼதிர்தை³வாத்கர்ம ஜன்மஶதோத்³ப⁴வம்
03310093 ஸ்மரந்தீ³ர்க⁴மனுச்ச்²வாஸம்ʼ ஶர்ம கிம்ʼ நாம விந்த³தே
03310101 ஆரப்⁴ய ஸப்தமான்மாஸால்லப்³த⁴போ³தோ⁴(அ)பி வேபித꞉
03310102 நைகத்ராஸ்தே ஸூதிவாதைர்விஷ்டா²பூ⁴ரிவ ஸோத³ர꞉
03310111 நாத²மான ருʼஷிர்பீ⁴த꞉ ஸப்தவத்⁴ரி꞉ க்ருʼதாஞ்ஜலி꞉
03310112 ஸ்துவீத தம்ʼ விக்லவயா வாசா யேனோத³ரே(அ)ர்பித꞉
03310120 ஜந்துருவாச
03310121 தஸ்யோபஸன்னமவிதும்ʼ ஜக³தி³ச்ச²யாத்த
03310122 நானாதனோர்பு⁴வி சலச்சரணாரவிந்த³ம்
03310123 ஸோ(அ)ஹம்ʼ வ்ரஜாமி ஶரணம்ʼ ஹ்யகுதோப⁴யம்ʼ மே
03310124 யேனேத்³ருʼஶீ க³திரத³ர்ஶ்யஸதோ(அ)னுரூபா
03310131 யஸ்த்வத்ர ப³த்³த⁴ இவ கர்மபி⁴ராவ்ருʼதாத்மா
03310132 பூ⁴தேந்த்³ரியாஶயமயீமவலம்ப்³ய மாயாம்
03310133 ஆஸ்தே விஶுத்³த⁴மவிகாரமக²ண்ட³போ³த⁴ம்
03310134 ஆதப்யமானஹ்ருʼத³யே(அ)வஸிதம்ʼ நமாமி
03310141 ய꞉ பஞ்சபூ⁴தரசிதே ரஹித꞉ ஶரீரே
03310142 ச்ச²ன்னோ(அ)யதே²ந்த்³ரியகு³ணார்த²சிதா³த்மகோ(அ)ஹம்
03310143 தேனாவிகுண்ட²மஹிமானம்ருʼஷிம்ʼ தமேனம்ʼ
03310144 வந்தே³ பரம்ʼ ப்ரக்ருʼதிபூருஷயோ꞉ புமாம்ʼஸம்
03310151 யன்மாயயோருகு³ணகர்மநிப³ந்த⁴னே(அ)ஸ்மின்
03310152 ஸாம்ʼஸாரிகே பதி² சரம்ʼஸ்தத³பி⁴ஶ்ரமேண
03310153 நஷ்டஸ்ம்ருʼதி꞉ புனரயம்ʼ ப்ரவ்ருʼணீத லோகம்ʼ
03310154 யுக்த்யா கயா மஹத³னுக்³ரஹமந்தரேண
03310161 ஜ்ஞானம்ʼ யதே³தத³த³தா⁴த்கதம꞉ ஸ தே³வஸ்
03310162 த்ரைகாலிகம்ʼ ஸ்தி²ரசரேஷ்வனுவர்திதாம்ʼஶ꞉
03310163 தம்ʼ ஜீவகர்மபத³வீமனுவர்தமானாஸ்
03310164 தாபத்ரயோபஶமனாய வயம்ʼ ப⁴ஜேம
03310171 தே³ஹ்யன்யதே³ஹவிவரே ஜட²ராக்³னினாஸ்ருʼக்³
03310172 விண்மூத்ரகூபபதிதோ ப்⁴ருʼஶதப்ததே³ஹ꞉
03310173 இச்ச²ன்னிதோ விவஸிதும்ʼ க³ணயன்ஸ்வமாஸான்
03310174 நிர்வாஸ்யதே க்ருʼபணதீ⁴ர்ப⁴க³வன்கதா³ நு
03310181 யேனேத்³ருʼஶீம்ʼ க³திமஸௌ த³ஶமாஸ்ய ஈஶ
03310182 ஸங்க்³ராஹித꞉ புருத³யேன ப⁴வாத்³ருʼஶேன
03310183 ஸ்வேனைவ துஷ்யது க்ருʼதேன ஸ தீ³னநாத²꞉
03310184 கோ நாம தத்ப்ரதி வினாஞ்ஜலிமஸ்ய குர்யாத்
03310191 பஶ்யத்யயம்ʼ தி⁴ஷணயா நனு ஸப்தவத்⁴ரி꞉
03310192 ஶாரீரகே த³மஶரீர்யபர꞉ ஸ்வதே³ஹே
03310193 யத்ஸ்ருʼஷ்டயாஸம்ʼ தமஹம்ʼ புருஷம்ʼ புராணம்ʼ
03310194 பஶ்யே ப³ஹிர்ஹ்ருʼதி³ ச சைத்யமிவ ப்ரதீதம்
03310201 ஸோ(அ)ஹம்ʼ வஸன்னபி விபோ⁴ ப³ஹுது³꞉க²வாஸம்ʼ
03310202 க³ர்பா⁴ன்ன நிர்ஜிக³மிஷே ப³ஹிரந்த⁴கூபே
03310203 யத்ரோபயாதமுபஸர்பதி தே³வமாயா
03310204 மித்²யா மதிர்யத³னு ஸம்ʼஸ்ருʼதிசக்ரமேதத்
03310211 தஸ்மாத³ஹம்ʼ விக³தவிக்லவ உத்³த⁴ரிஷ்ய
03310212 ஆத்மானமாஶு தமஸ꞉ ஸுஹ்ருʼதா³த்மனைவ
03310213 பூ⁴யோ யதா² வ்யஸனமேதத³னேகரந்த்⁴ரம்ʼ
03310214 மா மே ப⁴விஷ்யது³பஸாதி³தவிஷ்ணுபாத³꞉
இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ த்ருʼதீயஸ்கந்தே⁴ காபிலேயோபாக்²யானே
ஜீவக³திர்நாமைகத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 31 ॥

03320220 கபில உவாச
03320221 ஏவம்ʼ க்ருʼதமதிர்க³ர்பே⁴ த³ஶமாஸ்ய꞉ ஸ்துவந்ந்ருʼஷி꞉
03320222 ஸத்³ய꞉ க்ஷிபத்யவாசீனம்ʼ ப்ரஸூத்யை ஸூதிமாருத꞉
03320231 தேனாவஸ்ருʼஷ்ட꞉ ஸஹஸா க்ருʼத்வாவாக்ஷிர ஆதுர꞉
03320232 விநிஷ்க்ராமதி க்ருʼச்ச்²ரேண நிருச்ச்²வாஸோ ஹதஸ்ம்ருʼதி꞉
03320241 பதிதோ பு⁴வ்யஸ்ருʼங்மிஶ்ர꞉ விஷ்டா²பூ⁴ரிவ சேஷ்டதே
03320242 ரோரூயதி க³தே ஜ்ஞானே விபரீதாம்ʼ க³திம்ʼ க³த꞉
03320251 பரச்ச²ந்த³ம்ʼ ந விது³ஷா புஷ்யமாணோ ஜனேன ஸ꞉
03320252 அனபி⁴ப்ரேதமாபன்ன꞉ ப்ரத்யாக்²யாதுமனீஶ்வர꞉
03320261 ஶாயிதோ(அ)ஶுசிபர்யங்கே ஜந்து꞉ ஸ்வேத³ஜதூ³ஷிதே
03320262 நேஶ꞉ கண்டூ³யனே(அ)ங்கா³நாமாஸனோத்தா²னசேஷ்டனே
03320271 துத³ந்த்யாமத்வசம்ʼ த³ம்ʼஶா மஶகா மத்குணாத³ய꞉
03320272 ருத³ந்தம்ʼ விக³தஜ்ஞானம்ʼ க்ருʼமய꞉ க்ருʼமிகம்ʼ யதா²
03320281 இத்யேவம்ʼ ஶைஶவம்ʼ பு⁴க்த்வா து³꞉க²ம்ʼ பௌக³ண்ட³மேவ ச
03320282 அலப்³தா⁴பீ⁴ப்ஸிதோ(அ)ஜ்ஞாநாதி³த்³த⁴மன்யு꞉ ஶுசார்பித꞉
03320291 ஸஹ தே³ஹேன மானேன வர்த⁴மானேன மன்யுனா
03320292 கரோதி விக்³ரஹம்ʼ காமீ காமிஷ்வந்தாய சாத்மன꞉
03320301 பூ⁴தை꞉ பஞ்சபி⁴ராரப்³தே⁴ தே³ஹே தே³ஹ்யபு³தோ⁴(அ)ஸக்ருʼத்
03320302 அஹம்ʼ மமேத்யஸத்³க்³ராஹ꞉ கரோதி குமதிர்மதிம்
03320311 தத³ர்த²ம்ʼ குருதே கர்ம யத்³ப³த்³தோ⁴ யாதி ஸம்ʼஸ்ருʼதிம்
03320312 யோ(அ)னுயாதி த³த³த்க்லேஶமவித்³யாகர்மப³ந்த⁴ன꞉
03320321 யத்³யஸத்³பி⁴꞉ பதி² புன꞉ ஶிஶ்னோத³ரக்ருʼதோத்³யமை꞉
03320322 ஆஸ்தி²தோ ரமதே ஜந்துஸ்தமோ விஶதி பூர்வவத்
03320331 ஸத்யம்ʼ ஶௌசம்ʼ த³யா மௌனம்ʼ பு³த்³தி⁴꞉ ஶ்ரீர்ஹ்ரீர்யஶ꞉ க்ஷமா
03320332 ஶமோ த³மோ ப⁴க³ஶ்சேதி யத்ஸங்கா³த்³யாதி ஸங்க்ஷயம்
03320341 தேஷ்வஶாந்தேஷு மூடே⁴ஷு க²ண்டி³தாத்மஸ்வஸாது⁴ஷு
03320342 ஸங்க³ம்ʼ ந குர்யாச்சோ²ச்யேஷு யோஷித்க்ரீடா³ம்ருʼகே³ஷு ச
03320351 ந ததா²ஸ்ய ப⁴வேன்மோஹோ ப³ந்த⁴ஶ்சான்யப்ரஸங்க³த꞉
03320352 யோஷித்ஸங்கா³த்³யதா² பும்ʼஸோ யதா² தத்ஸங்கி³ஸங்க³த꞉
03320361 ப்ரஜாபதி꞉ ஸ்வாம்ʼ து³ஹிதரம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தத்³ரூபத⁴ர்ஷித꞉
03320362 ரோஹித்³பூ⁴தாம்ʼ ஸோ(அ)ன்வதா⁴வத்³ருʼக்ஷரூபீ ஹதத்ரப꞉
03320371 தத்ஸ்ருʼஷ்டஸ்ருʼஷ்டஸ்ருʼஷ்டேஷு கோ ந்வக²ண்டி³ததீ⁴꞉ புமான்
03320372 ருʼஷிம்ʼ நாராயணம்ருʼதே யோஷின்மய்யேஹ மாயயா
03320381 ப³லம்ʼ மே பஶ்ய மாயாயா꞉ ஸ்த்ரீமய்யா ஜயினோ தி³ஶாம்
03320382 யா கரோதி பதா³க்ராந்தான்ப்⁴ரூவிஜ்ருʼம்பே⁴ண கேவலம்
03320391 ஸங்க³ம்ʼ ந குர்யாத்ப்ரமதா³ஸு ஜாது யோக³ஸ்ய பாரம்ʼ பரமாருருக்ஷு꞉
03320392 மத்ஸேவயா ப்ரதிலப்³தா⁴த்மலாபோ⁴ வத³ந்தி யா நிரயத்³வாரமஸ்ய
03320401 யோபயாதி ஶனைர்மாயா யோஷித்³தே³வவிநிர்மிதா
03320402 தாமீக்ஷேதாத்மனோ ம்ருʼத்யும்ʼ த்ருʼணை꞉ கூபமிவாவ்ருʼதம்
03320411 யாம்ʼ மன்யதே பதிம்ʼ மோஹான்மன்மாயாம்ருʼஷபா⁴யதீம்
03320412 ஸ்த்ரீத்வம்ʼ ஸ்த்ரீஸங்க³த꞉ ப்ராப்தோ வித்தாபத்யக்³ருʼஹப்ரத³ம்
03320421 தாமாத்மனோ விஜானீயாத்பத்யபத்யக்³ருʼஹாத்மகம்
03320422 தை³வோபஸாதி³தம்ʼ ம்ருʼத்யும்ʼ ம்ருʼக³யோர்கா³யனம்ʼ யதா²
03320431 தே³ஹேன ஜீவபூ⁴தேன லோகால்லோகமனுவ்ரஜன்
03320432 பு⁴ஞ்ஜான ஏவ கர்மாணி கரோத்யவிரதம்ʼ புமான்
03320441 ஜீவோ ஹ்யஸ்யானுகோ³ தே³ஹோ பூ⁴தேந்த்³ரியமனோமய꞉
03320442 தந்நிரோதோ⁴(அ)ஸ்ய மரணமாவிர்பா⁴வஸ்து ஸம்ப⁴வ꞉
03320451 த்³ரவ்யோபலப்³தி⁴ஸ்தா²னஸ்ய த்³ரவ்யேக்ஷாயோக்³யதா யதா³
03320452 தத்பஞ்சத்வமஹம்ʼமாநாது³த்பத்திர்த்³ரவ்யத³ர்ஶனம்
03320461 யதா²க்ஷ்ணோர்த்³ரவ்யாவயவ த³ர்ஶனாயோக்³யதா யதா³
03320462 ததை³வ சக்ஷுஷோ த்³ரஷ்டுர்த்³ரஷ்ட்ருʼத்வாயோக்³யதானயோ꞉
03320471 தஸ்மான்ன கார்ய꞉ ஸந்த்ராஸோ ந கார்பண்யம்ʼ ந ஸம்ப்⁴ரம꞉
03320472 பு³த்³த்⁴வா ஜீவக³திம்ʼ தீ⁴ரோ முக்தஸங்க³ஶ்சரேதி³ஹ
03320481 ஸம்யக்³த³ர்ஶனயா பு³த்³த்⁴யா யோக³வைராக்³யயுக்தயா
03320482 மாயாவிரசிதே லோகே சரேன்ன்யஸ்ய கலேவரம்
03320010 கபில உவாச
03320011 அத² யோ க்³ருʼஹமேதீ⁴யாந்த⁴ர்மானேவாவஸன்க்³ருʼஹே
03320012 காமமர்த²ம்ʼ ச த⁴ர்மான்ஸ்வாந்தோ³க்³தி⁴ பூ⁴ய꞉ பிபர்தி தான்
03320021 ஸ சாபி ப⁴க³வத்³த⁴ர்மாத்காமமூட⁴꞉ பராங்முக²꞉
03320022 யஜதே க்ரதுபி⁴ர்தே³வான்பித்ம்ʼஶ்ச ஶ்ரத்³த⁴யான்வித꞉
03320031 தச்ச்²ரத்³த⁴யாக்ராந்தமதி꞉ பித்ருʼதே³வவ்ரத꞉ புமான்
03320032 க³த்வா சாந்த்³ரமஸம்ʼ லோகம்ʼ ஸோமபா꞉ புனரேஷ்யதி
03320041 யதா³ சாஹீந்த்³ரஶய்யாயாம்ʼ ஶேதே(அ)னந்தாஸனோ ஹரி꞉
03320042 ததா³ லோகா லயம்ʼ யாந்தி த ஏதே க்³ருʼஹமேதி⁴னாம்
03320051 யே ஸ்வத⁴ர்மான்ன து³ஹ்யந்தி தீ⁴ரா꞉ காமார்த²ஹேதவே
03320052 நி꞉ஸங்கா³ ந்யஸ்தகர்மாண꞉ ப்ரஶாந்தா꞉ ஶுத்³த⁴சேதஸ꞉
03320061 நிவ்ருʼத்தித⁴ர்மநிரதா நிர்மமா நிரஹங்க்ருʼதா꞉
03320062 ஸ்வத⁴ர்மாப்தேன ஸத்த்வேன பரிஶுத்³தே⁴ன சேதஸா
03320071 ஸூர்யத்³வாரேண தே யாந்தி புருஷம்ʼ விஶ்வதோமுக²ம்
03320072 பராவரேஶம்ʼ ப்ரக்ருʼதிமஸ்யோத்பத்த்யந்தபா⁴வனம்
03320081 த்³விபரார்தா⁴வஸானே ய꞉ ப்ரலயோ ப்³ரஹ்மணஸ்து தே
03320082 தாவத³த்⁴யாஸதே லோகம்ʼ பரஸ்ய பரசிந்தகா꞉
03320091 க்ஷ்மாம்போ⁴(அ)னலானிலவியன்மனைந்த்³ரியார்த²
03320092 பூ⁴தாதி³பி⁴꞉ பரிவ்ருʼதம்ʼ ப்ரதிஸஞ்ஜிஹீர்ஷு꞉
03320093 அவ்யாக்ருʼதம்ʼ விஶதி யர்ஹி கு³ணத்ரயாத்மாகாலம்ʼ
03320094 பராக்²யமனுபூ⁴ய பர꞉ ஸ்வயம்பூ⁴꞉
03320101 ஏவம்ʼ பரேத்ய ப⁴க³வந்தமனுப்ரவிஷ்டாயே
03320102 யோகி³னோ ஜிதமருன்மனஸோ விராகா³꞉
03320103 தேனைவ ஸாகமம்ருʼதம்ʼ புருஷம்ʼ புராணம்ʼ
03320104 ப்³ரஹ்ம ப்ரதா⁴னமுபயாந்த்யக³தாபி⁴மானா꞉
03320111 அத² தம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ஹ்ருʼத்பத்³மேஷு க்ருʼதாலயம்
03320112 ஶ்ருதானுபா⁴வம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜ பா⁴வேன பா⁴மினி
03320121 ஆத்³ய꞉ ஸ்தி²ரசராணாம்ʼ யோ வேத³க³ர்ப⁴꞉ ஸஹர்ஷிபி⁴꞉
03320122 யோகே³ஶ்வரை꞉ குமாராத்³யை꞉ ஸித்³தை⁴ர்யோக³ப்ரவர்தகை꞉
03320131 பே⁴த³த்³ருʼஷ்ட்யாபி⁴மானேன நி꞉ஸங்கே³னாபி கர்மணா
03320132 கர்த்ருʼத்வாத்ஸகு³ணம்ʼ ப்³ரஹ்ம புருஷம்ʼ புருஷர்ஷப⁴ம்
03320141 ஸ ஸம்ʼஸ்ருʼத்ய புன꞉ காலே காலேனேஶ்வரமூர்தினா
03320142 ஜாதே கு³ணவ்யதிகரே யதா²பூர்வம்ʼ ப்ரஜாயதே
03320151 ஐஶ்வர்யம்ʼ பாரமேஷ்ட்²யம்ʼ ச தே(அ)பி த⁴ர்மவிநிர்மிதம்
03320152 நிஷேவ்ய புனராயாந்தி கு³ணவ்யதிகரே ஸதி
03320161 யே த்விஹாஸக்தமனஸ꞉ கர்மஸு ஶ்ரத்³த⁴யான்விதா꞉
03320162 குர்வந்த்யப்ரதிஷித்³தா⁴னி நித்யான்யபி ச க்ருʼத்ஸ்னஶ꞉
03320171 ரஜஸா குண்ட²மனஸ꞉ காமாத்மானோ(அ)ஜிதேந்த்³ரியா꞉
03320172 பித்ன்யஜந்த்யனுதி³னம்ʼ க்³ருʼஹேஷ்வபி⁴ரதாஶயா꞉
03320181 த்ரைவர்கி³காஸ்தே புருஷா விமுகா² ஹரிமேத⁴ஸ꞉
03320182 கதா²யாம்ʼ கத²னீயோரு விக்ரமஸ்ய மது⁴த்³விஷ꞉
03320191 நூனம்ʼ தை³வேன விஹதா யே சாச்யுதகதா²ஸுதா⁴ம்
03320192 ஹித்வா ஶ்ருʼண்வந்த்யஸத்³கா³தா²꞉ புரீஷமிவ விட்³பு⁴ஜ꞉
03320201 த³க்ஷிணேன பதா²ர்யம்ண꞉ பித்ருʼலோகம்ʼ வ்ரஜந்தி தே
03320202 ப்ரஜாமனு ப்ரஜாயந்தே ஶ்மஶானாந்தக்ரியாக்ருʼத꞉
03320211 ததஸ்தே க்ஷீணஸுக்ருʼதா꞉ புனர்லோகமிமம்ʼ ஸதி
03320211 பதந்தி விவஶா தே³வை꞉ ஸத்³யோ விப்⁴ரம்ʼஶிதோத³யா꞉
03320221 தஸ்மாத்த்வம்ʼ ஸர்வபா⁴வேன ப⁴ஜஸ்வ பரமேஷ்டி²னம்
03320222 தத்³கு³ணாஶ்ரயயா ப⁴க்த்யா ப⁴ஜனீயபதா³ம்பு³ஜம்
03320231 வாஸுதே³வே ப⁴க³வதி ப⁴க்தியோக³꞉ ப்ரயோஜித꞉
03320232 ஜனயத்யாஶு வைராக்³யம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ யத்³ப்³ரஹ்மத³ர்ஶனம்
03320241 யதா³ஸ்ய சித்தமர்தே²ஷு ஸமேஷ்விந்த்³ரியவ்ருʼத்திபி⁴꞉
03320242 ந விக்³ருʼஹ்ணாதி வைஷம்யம்ʼ ப்ரியமப்ரியமித்யுத
03320251 ஸ ததை³வாத்மனாத்மானம்ʼ நி꞉ஸங்க³ம்ʼ ஸமத³ர்ஶனம்
03320252 ஹேயோபாதே³யரஹிதமாரூட⁴ம்ʼ பத³மீக்ஷதே
03320261 ஜ்ஞானமாத்ரம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரமாத்மேஶ்வர꞉ புமான்
03320262 த்³ருʼஶ்யாதி³பி⁴꞉ ப்ருʼத²க்³பா⁴வைர்ப⁴க³வானேக ஈயதே
03320271 ஏதாவானேவ யோகே³ன ஸமக்³ரேணேஹ யோகி³ன꞉
03320272 யுஜ்யதே(அ)பி⁴மதோ ஹ்யர்தோ² யத³ஸங்க³ஸ்து க்ருʼத்ஸ்னஶ꞉
03320281 ஜ்ஞானமேகம்ʼ பராசீனைரிந்த்³ரியைர்ப்³ரஹ்ம நிர்கு³ணம்
03320282 அவபா⁴த்யர்த²ரூபேண ப்⁴ராந்த்யா ஶப்³தா³தி³த⁴ர்மிணா
03320291 யதா² மஹானஹம்ʼரூபஸ்த்ரிவ்ருʼத்பஞ்சவித⁴꞉ ஸ்வராட்
03320292 ஏகாத³ஶவித⁴ஸ்தஸ்ய வபுரண்ட³ம்ʼ ஜக³த்³யத꞉
03320301 ஏதத்³வை ஶ்ரத்³த⁴யா ப⁴க்த்யா யோகா³ப்⁴யாஸேன நித்யஶ꞉
03320302 ஸமாஹிதாத்மா நி꞉ஸங்கோ³ விரக்த்யா பரிபஶ்யதி
03320311 இத்யேதத்கதி²தம்ʼ கு³ர்வி ஜ்ஞானம்ʼ தத்³ப்³ரஹ்மத³ர்ஶனம்
03320312 யேனானுபு³த்³த்⁴யதே தத்த்வம்ʼ ப்ரக்ருʼதே꞉ புருஷஸ்ய ச
03320321 ஜ்ஞானயோக³ஶ்ச மந்நிஷ்டோ² நைர்கு³ண்யோ ப⁴க்திலக்ஷண꞉
03320322 த்³வயோரப்யேக ஏவார்தோ² ப⁴க³வச்ச²ப்³த³லக்ஷண꞉
03320331 யதே²ந்த்³ரியை꞉ ப்ருʼத²க்³த்³வாரைரர்தோ² ப³ஹுகு³ணாஶ்ரய꞉
03320332 ஏகோ நானேயதே தத்³வத்³ப⁴க³வான்ஶாஸ்த்ரவர்த்மபி⁴꞉
03320341 க்ரியயா க்ரதுபி⁴ர்தா³னைஸ்தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயமர்ஶனை꞉
03320342 ஆத்மேந்த்³ரியஜயேனாபி ஸந்ந்யாஸேன ச கர்மணாம்
03320351 யோகே³ன விவிதா⁴ங்கே³ன ப⁴க்தியோகே³ன சைவ ஹி
03320352 த⁴ர்மேணோப⁴யசிஹ்னேன ய꞉ ப்ரவ்ருʼத்திநிவ்ருʼத்திமான்
03320361 ஆத்மதத்த்வாவபோ³தே⁴ன வைராக்³யேண த்³ருʼடே⁴ன ச
03320362 ஈயதே ப⁴க³வானேபி⁴꞉ ஸகு³ணோ நிர்கு³ண꞉ ஸ்வத்³ருʼக்
03320371 ப்ராவோசம்ʼ ப⁴க்தியோக³ஸ்ய ஸ்வரூபம்ʼ தே சதுர்வித⁴ம்
03320372 காலஸ்ய சாவ்யக்தக³தேர்யோ(அ)ந்தர்தா⁴வதி ஜந்துஷு
03320381 ஜீவஸ்ய ஸம்ʼஸ்ருʼதீர்ப³ஹ்வீரவித்³யாகர்மநிர்மிதா꞉
03320382 யாஸ்வங்க³ ப்ரவிஶன்னாத்மா ந வேத³ க³திமாத்மன꞉
03320391 நைதத்க²லாயோபதி³ஶேன்னாவினீதாய கர்ஹிசித்
03320392 ந ஸ்தப்³தா⁴ய ந பி⁴ன்னாய நைவ த⁴ர்மத்⁴வஜாய ச
03320401 ந லோலுபாயோபதி³ஶேன்ன க்³ருʼஹாரூட⁴சேதஸே
03320402 நாப⁴க்தாய ச மே ஜாது ந மத்³ப⁴க்தத்³விஷாமபி
03320411 ஶ்ரத்³த³தா⁴னாய ப⁴க்தாய வினீதாயானஸூயவே
03320412 பூ⁴தேஷு க்ருʼதமைத்ராய ஶுஶ்ரூஷாபி⁴ரதாய ச
03320421 ப³ஹிர்ஜாதவிராகா³ய ஶாந்தசித்தாய தீ³யதாம்
03320422 நிர்மத்ஸராய ஶுசயே யஸ்யாஹம்ʼ ப்ரேயஸாம்ʼ ப்ரிய꞉
03320431 ய இத³ம்ʼ ஶ்ருʼணுயாத³ம்ப³ ஶ்ரத்³த⁴யா புருஷ꞉ ஸக்ருʼத்
03320432 யோ வாபி⁴த⁴த்தே மச்சித்த꞉ ஸ ஹ்யேதி பத³வீம்ʼ ச மே
இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ த்ருʼதீயஸ்கந்தே⁴ காபிலேயே
த்³வாத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 32 ॥

03330010 மைத்ரேய உவாச
03330011 ஏவம்ʼ நிஶம்ய கபிலஸ்ய வசோ ஜனித்ரீஸா கர்த³மஸ்ய த³யிதா கில தே³வஹூதி꞉
03330012 விஸ்ரஸ்தமோஹபடலா தமபி⁴ப்ரணம்யதுஷ்டாவ தத்த்வவிஷயாங்கிதஸித்³தி⁴பூ⁴மிம்
03330020 தே³வஹூதிருவாச
03330021 அதா²ப்யஜோ(அ)ந்த꞉ஸலிலே ஶயானம்ʼ பூ⁴தேந்த்³ரியார்தா²த்மமயம்ʼ வபுஸ்தே
03330022 கு³ணப்ரவாஹம்ʼ ஸத³ஶேஷபீ³ஜம்ʼ த³த்⁴யௌ ஸ்வயம்ʼ யஜ்ஜட²ராப்³ஜஜாத꞉
03330031 ஸ ஏவ விஶ்வஸ்ய ப⁴வான்வித⁴த்தே கு³ணப்ரவாஹேண விப⁴க்தவீர்ய꞉
03330032 ஸர்கா³த்³யனீஹோ(அ)விததா²பி⁴ஸந்தி⁴ராத்மேஶ்வரோ(அ)தர்க்யஸஹஸ்ரஶக்தி꞉
03330041 ஸ த்வம்ʼ ப்⁴ருʼதோ மே ஜட²ரேண நாத² கத²ம்ʼ நு யஸ்யோத³ர ஏததா³ஸீத்
03330042 விஶ்வம்ʼ யுகா³ந்தே வடபத்ர ஏக꞉ ஶேதே ஸ்ம மாயாஶிஶுரங்க்⁴ரிபான꞉
03330051 த்வம்ʼ தே³ஹதந்த்ர꞉ ப்ரஶமாய பாப்மனாம்ʼ நிதே³ஶபா⁴ஜாம்ʼ ச விபோ⁴ விபூ⁴தயே
03330052 யதா²வதாராஸ்தவ ஸூகராத³யஸ்ததா²யமப்யாத்மபதோ²பலப்³த⁴யே
03330061 யந்நாமதே⁴யஶ்ரவணானுகீர்தநாத்³யத்ப்ரஹ்வணாத்³யத்ஸ்மரணாத³பி க்வசித்
03330062 ஶ்வாதோ³(அ)பி ஸத்³ய꞉ ஸவனாய கல்பதே குத꞉ புனஸ்தே ப⁴க³வன்னு த³ர்ஶனாத்
03330071 அஹோ ப³த ஶ்வபசோ(அ)தோ க³ரீயான்யஜ்ஜிஹ்வாக்³ரே வர்ததே நாம துப்⁴யம்
03330072 தேபுஸ்தபஸ்தே ஜுஹுவு꞉ ஸஸ்னுரார்யா ப்³ரஹ்மானூசுர்நாம க்³ருʼணந்தி யே தே
03330081 தம்ʼ த்வாமஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ புமாம்ʼஸம்ʼ ப்ரத்யக்ஸ்ரோதஸ்யாத்மனி ஸம்ʼவிபா⁴வ்யம்
03330082 ஸ்வதேஜஸா த்⁴வஸ்தகு³ணப்ரவாஹம்ʼ வந்தே³ விஷ்ணும்ʼ கபிலம்ʼ வேத³க³ர்ப⁴ம்
03330090 மைத்ரேய உவாச
03330091 ஈடி³தோ ப⁴க³வானேவம்ʼ கபிலாக்²ய꞉ பர꞉ புமான்
03330092 வாசாவிக்லவயேத்யாஹ மாதரம்ʼ மாத்ருʼவத்ஸல꞉
03330100 கபில உவாச
03330101 மார்கே³ணானேன மாதஸ்தே ஸுஸேவ்யேனோதி³தேன மே
03330102 ஆஸ்தி²தேன பராம்ʼ காஷ்டா²மசிராத³வரோத்ஸ்யஸி
03330111 ஶ்ரத்³த⁴த்ஸ்வைதன்மதம்ʼ மஹ்யம்ʼ ஜுஷ்டம்ʼ யத்³ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉
03330112 யேன மாமப⁴யம்ʼ யாயா ம்ருʼத்யும்ருʼச்ச²ந்த்யதத்³வித³꞉
03330120 மைத்ரேய உவாச
03330121 இதி ப்ரத³ர்ஶ்ய ப⁴க³வான்ஸதீம்ʼ தாமாத்மனோ க³திம்
03330122 ஸ்வமாத்ரா ப்³ரஹ்மவாதி³ன்யா கபிலோ(அ)னுமதோ யயௌ
03330131 ஸா சாபி தனயோக்தேன யோகா³தே³ஶேன யோக³யுக்
03330132 தஸ்மிந்நாஶ்ரம ஆபீடே³ ஸரஸ்வத்யா꞉ ஸமாஹிதா
03330141 அபீ⁴க்ஷ்ணாவகா³ஹகபிஶான்ஜடிலான்குடிலாலகான்
03330142 ஆத்மானம்ʼ சோக்³ரதபஸா பி³ப்⁴ரதீ சீரிணம்ʼ க்ருʼஶம்
03330151 ப்ரஜாபதே꞉ கர்த³மஸ்ய தபோயோக³விஜ்ருʼம்பி⁴தம்
03330152 ஸ்வகா³ர்ஹஸ்த்²யமனௌபம்யம்ʼ ப்ரார்த்²யம்ʼ வைமானிகைரபி
03330161 பய꞉பே²னனிபா⁴꞉ ஶய்யா தா³ந்தா ருக்மபரிச்ச²தா³꞉
03330162 ஆஸனானி ச ஹைமானி ஸுஸ்பர்ஶாஸ்தரணானி ச
03330171 ஸ்வச்ச²ஸ்ப²டிககுட்³யேஷு மஹாமாரகதேஷு ச
03330172 ரத்னப்ரதீ³பா ஆபா⁴ந்தி லலனா ரத்னஸம்ʼயுதா꞉
03330181 க்³ருʼஹோத்³யானம்ʼ குஸுமிதை ரம்யம்ʼ ப³ஹ்வமரத்³ருமை꞉
03330182 கூஜத்³விஹங்க³மிது²னம்ʼ கா³யன்மத்தமது⁴வ்ரதம்
03330191 யத்ர ப்ரவிஷ்டமாத்மானம்ʼ விபு³தா⁴னுசரா ஜகு³꞉
03330192 வாப்யாமுத்பலக³ந்தி⁴ன்யாம்ʼ கர்த³மேனோபலாலிதம்
03330201 ஹித்வா ததீ³ப்ஸிததமமப்யாக²ண்ட³லயோஷிதாம்
03330202 கிஞ்சிச்சகார வத³னம்ʼ புத்ரவிஶ்லேஷணாதுரா
03330211 வனம்ʼ ப்ரவ்ரஜிதே பத்யாவபத்யவிரஹாதுரா
03330212 ஜ்ஞாததத்த்வாப்யபூ⁴ந்நஷ்டே வத்ஸே கௌ³ரிவ வத்ஸலா
03330221 தமேவ த்⁴யாயதீ தே³வமபத்யம்ʼ கபிலம்ʼ ஹரிம்
03330222 ப³பூ⁴வாசிரதோ வத்ஸ நி꞉ஸ்ப்ருʼஹா தாத்³ருʼஶே க்³ருʼஹே
03330231 த்⁴யாயதீ ப⁴க³வத்³ரூபம்ʼ யதா³ஹ த்⁴யானகோ³சரம்
03330232 ஸுத꞉ ப்ரஸன்னவத³னம்ʼ ஸமஸ்தவ்யஸ்தசிந்தயா
03330241 ப⁴க்திப்ரவாஹயோகே³ன வைராக்³யேண ப³லீயஸா
03330242 யுக்தானுஷ்டா²னஜாதேன ஜ்ஞானேன ப்³ரஹ்மஹேதுனா
03330251 விஶுத்³தே⁴ன ததா³த்மானமாத்மனா விஶ்வதோமுக²ம்
03330252 ஸ்வானுபூ⁴த்யா திரோபூ⁴த மாயாகு³ணவிஶேஷணம்
03330261 ப்³ரஹ்மண்யவஸ்தி²தமதிர்ப⁴க³வத்யாத்மஸம்ʼஶ்ரயே
03330262 நிவ்ருʼத்தஜீவாபத்தித்வாத்க்ஷீணக்லேஶாப்தநிர்வ்ருʼதி꞉
03330271 நித்யாரூட⁴ஸமாதி⁴த்வாத்பராவ்ருʼத்தகு³ணப்⁴ரமா
03330272 ந ஸஸ்மார ததா³த்மானம்ʼ ஸ்வப்னே த்³ருʼஷ்டமிவோத்தி²த꞉
03330281 தத்³தே³ஹ꞉ பரத꞉ போஷோ(அ)ப்யக்ருʼஶஶ்சாத்⁴யஸம்ப⁴வாத்
03330282 ப³பௌ⁴ மலைரவச்ச²ன்ன꞉ ஸதூ⁴ம இவ பாவக꞉
03330291 ஸ்வாங்க³ம்ʼ தபோயோக³மயம்ʼ முக்தகேஶம்ʼ க³தாம்ப³ரம்
03330292 தை³வகு³ப்தம்ʼ ந பு³பு³தே⁴ வாஸுதே³வப்ரவிஷ்டதீ⁴꞉
03330301 ஏவம்ʼ ஸா கபிலோக்தேன மார்கே³ணாசிரத꞉ பரம்
03330302 ஆத்மானம்ʼ ப்³ரஹ்மநிர்வாணம்ʼ ப⁴க³வந்தமவாப ஹ
03330311 தத்³வீராஸீத்புண்யதமம்ʼ க்ஷேத்ரம்ʼ த்ரைலோக்யவிஶ்ருதம்
03330312 னாம்னா ஸித்³த⁴பத³ம்ʼ யத்ர ஸா ஸம்ʼஸித்³தி⁴முபேயுஷீ
03330321 தஸ்யாஸ்தத்³யோக³விது⁴த மார்த்யம்ʼ மர்த்யமபூ⁴த்ஸரித்
03330322 ஸ்ரோதஸாம்ʼ ப்ரவரா ஸௌம்ய ஸித்³தி⁴தா³ ஸித்³த⁴ஸேவிதா
03330331 கபிலோ(அ)பி மஹாயோகீ³ ப⁴க³வான்பிதுராஶ்ரமாத்
03330332 மாதரம்ʼ ஸமனுஜ்ஞாப்ய ப்ராகு³தீ³சீம்ʼ தி³ஶம்ʼ யயௌ
03330341 ஸித்³த⁴சாரணக³ந்த⁴ர்வைர்முனிபி⁴ஶ்சாப்ஸரோக³ணை꞉
03330342 ஸ்தூயமான꞉ ஸமுத்³ரேண த³த்தார்ஹணநிகேதன꞉
03330351 ஆஸ்தே யோக³ம்ʼ ஸமாஸ்தா²ய ஸாங்க்²யாசார்யைரபி⁴ஷ்டுத꞉
03330352 த்ரயாணாமபி லோகாநாமுபஶாந்த்யை ஸமாஹித꞉
03330361 ஏதன்னிக³தி³தம்ʼ தாத யத்ப்ருʼஷ்டோ(அ)ஹம்ʼ தவானக⁴
03330362 கபிலஸ்ய ச ஸம்ʼவாதோ³ தே³வஹூத்யாஶ்ச பாவன꞉
03330371 ய இத³மனுஶ்ருʼணோதி யோ(அ)பி⁴த⁴த்தே கபிலமுனேர்மதமாத்மயோக³கு³ஹ்யம்
03330372 ப⁴க³வதி க்ருʼததீ⁴꞉ ஸுபர்ணகேதாவுபலப⁴தே ப⁴க³வத்பதா³ரவிந்த³ம்
இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே வையாஸிக்யாமஷ்டாத³ஶஸாஹஸ்ர்யாம்ʼ
பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ த்ருʼதீயஸ்கந்தே⁴ காபிலேயோபாக்²யானே
த்ரயஸ்த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 33 ॥

॥ த்ருʼதீய꞉ ஸ்கந்த⁴꞉ ஸமாப்த꞉ ॥

Available from Bhagvat Purana (Skandha 3, adhyAya 23-33.

Also Read:

Kapila Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kapila Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top