Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Keshavashtakam Lyrics in Gujarati | કેશવાષ્ટકમ્

કેશવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

નવપ્રિયકમઞ્જરીરચિતકર્ણપૂરશ્રિયં
વિનિદ્રતરમાલતીકલિતશેખરેણોજ્જ્વલમ્ ।
દરોચ્છ્વસિતયૂથિકાગ્રથિતવલ્ગુવૈકક્ષકૃત્
વ્રજે વિજયિનં ભજે વિપિનદેશતઃ કેશવમ્ ॥ ૧॥

પિશઙ્ગિ મણિકસ્તનિ પ્રણતશૃઙ્ગિ પિઙ્ગેક્ષણે
મૃદઙ્ગમુખિ ધૂમલે શવલિ હંસિ વંશીપ્રિયે ।
ઇતિ સ્વસુરભિકુલં તરલમાહ્વયન્તં મુદા
વ્રજે વિજયિનં ભજે વિપિનદેશતઃ કેશવમ્ ॥ ૨॥

ઘનપ્રણયમેદુરાન્ મધુરનર્મગોષ્ઠીકલા
વિલાસનિલયાન્ મિલદ્વિવિધવેશવિદ્યોતિનઃ ।
સખીન્ અખિલસારયા પથિષુ હાસયન્તં ગિરા
વ્રજે વિજયિનં ભજે વિપિનદેશતઃ કેશવમ્ ॥ ૩॥

શ્રમામ્બુકણિકાવલીદરવિલીઢગણ્ડાન્તરં
સમૂઢાગિરિધાતુભિર્લિખિતચારુપત્રાઙ્કુરમ્ ।
ઉદઞ્ચદલિમણ્ડલીદ્યુતિવિડમ્બિવક્રાલકં
વ્રજે વિજયિનં ભજે વિપિનદેશતઃ કેશવમ્ ॥ ૪॥

નિબદ્ધનવતર્ણકાવલિવિલોકનોત્કણ્ઠયા
નટત્ખુરપુટાઞ્ચલૈરલઘુભિર્ભુવં ભિન્દતીમ્ ।
કલેન ધવલાઘટાં લઘુ નિવર્તયન્તં પુરો
વ્રજે વિજયિનં ભજે વિપિનદેશતઃ કેશવમ્ ॥ ૫॥

પદ્માઙ્કતતિભિર્વરાં વિરચયન્તમધ્વશ્રિયં
ચલત્તરલનૈચિકીનિચયધૂલિધૂમ્રસ્રજમ્ ।
મરુલ્લહરિચઞ્ચલીકૃતદુકૂલચૂડાઞ્ચલં
વ્રજે વિજયિનં ભજે વિપિનદેશતઃ કેશવમ્ ॥ ૬॥

વિલાસમુરલીકલધ્વનિભિરુલ્લસન્માનસાઃ
ક્ષણાદખિલવલ્લવીઃ પુલકયન્તમન્તર્ગૃહે ।
મુહુર્વિદધતં હૃદિ પ્રમુદિતાં ચ ગોષ્ઠેશ્વરીં
વ્રજે વિજયિનં ભજે વિપિનદેશતઃ કેશવમ્ ॥ ૭॥

ઉપેત્ય પથિ સુન્દરીતતિભિરાભિરભ્યર્ચિતં
સ્મિતાઙ્કુરકરમ્બિતૈર્નટદપાઙ્ગભઙ્ગીશતૈઃ ।
સ્તનસ્તવકસઞ્ચરન્નયનચઞ્ચરીકાઞ્ચલં
વ્રજે વિજયિનં ભજે વિપિનદેશતઃ કેશવમ્ ॥ ૮॥

ઇદં નિખિલવલ્લવીકુલમહોત્સવોલ્લાસનં
ક્રમેણ કિલ યઃ પુમાન્ પઠતિ સુષ્ઠુ પદ્યાષ્ટકમ્ ।
તમુજ્જ્વલધિયં સદા નિજપદારવિન્દદ્વયે
રતિં દદદચઞ્ચલાં સુખયતાદ્ વિશાખાસખઃ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીરૂપગોસ્વામિવિરચિતસ્તવમાલાયાં શ્રીકેશવાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Keshavashtakam Lyrics in Gujarati | કેશવાષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top