Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ mantragarbha dattatreyastottarasatanamastotram ॥

omkaratattvarupaya divyajnanatmane namah । nabhotitamahadhamna aimdryrdhya ojase namah ॥ 1 ॥

nastamatsaragamyayagamyacaratmavartmane । mocitamedhyakrtaye ṟhimbijasranitasriye ॥ 2 ॥

mohadivibhramantaya bahukayadharaya ca । bhattadurvaibhavachetre klimbijavarajapine ॥ 3 ॥

bhavahe- tuvinasaya rajacchonadharaya ca । gatiprakampitanḍaya caruvyahatabahave ॥ 4 ॥

gataga- rvapriyayastu yamadiyatacetase । vasitajatavasyaya munḍine anasuyave ॥ 5 ॥

vadadva- renyavagjala-visprstavividhatmane । tapodhanaprasannaye-ḍapatistutakirtaye ॥ 6 ॥

tejomanyantarangaya-dmarasadmavihapane । antarasthanasamsthayayaisvaryasrautagitaye ॥ 7 ॥

vatadibhayayugbhava-hetave hetubetave । jagadatmatmabhutaya vidvisatsatkaghatine ॥ 8 ॥

surava-rgoddhrte bhrtya asuravasabhedine । netre ca nayanaksne ciccetanaya mahatmane ॥ 9 ॥

devadhidevadevaya vasudhasurapaline । yajinamagraganyaya drambijajapatustaye ॥ 10 ॥

vasanavanadavaya dhuliyugdehamaline । yatisamnyasigataye dattatreyeti samvide ॥ 11 ॥

yajanasyabhujejaya tarakavasagamine । mahajavasprgrupaya-ttakaraya virupine ॥ 12 ॥

naraya dhipradipaya yasasviyasase namah । harine cojvalangayatrestanujaya sambhave ॥ 13 ॥

mocitamarasanghaya dhimatam dhirakaya ca । balisthavipralabhyaya yagahomapriyaya ca ॥ 14 ॥

bhajanmahimavikha़yatre’mararimahimacchide । labhaya munḍipujyaya yamine hemamaline ॥ 15 ॥

gatopadhivyadhaye ca hiranyahitakantaye । yatindracaryam dadhate narabhavausadhaya ca ॥ 16 ॥

varisthayogipujyaya tantusantanvate namah । svatmagathasutirthaya mahsriye satkaraya ca ॥ 17 ॥

tejomayottamangaya nodananodyakarmane । hanyaptimrtivijnatra omkaritasubhaktaye ॥ 18 ॥

ruksunmanahkhedahrte darsanavisayatmane । ramkavatatavastraya naratattvaprakasine ॥ 19 ॥

dravitapranataghaya-ttahsvajisnuhsvarasaye । rajantryasyaikarupaya mahsthayamasubamdhave ॥ 20 ॥

yataye codanatita- pracaraprabhave namah । manarosavihinaya sisyasamsiddhikarine ॥ 21 ॥

gange padavihinaya codanacoditatmane । yaviyase’larkaduhkha-varine’khanḍitatmane ॥ 22 ॥

ṟhimbijayarjunajyesthaya darsanadarsitatmane । natisantustacittaya yatine brahmacarine ॥ 23 ॥

ityesa satstavo vrttoyat kam deyatprajapine । maskariso manusyutah parabrahmapadapradah ॥ 24 ॥

॥ iti sri. pa. pa. srivasudevananda sarasvati viracitam
mantragarbha sri dattatreyastottara satanama stotram sampurnam ॥

Also Read:

Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

This Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara is one of the finest works of Datta avatari Parama pujya Sri Sri Sri Vasudevaananda Saraswathi Maharaj.

If the reader sees this pdf , on arranging each shloka in a single line ( both purva and uttara ardha);we can observe that by arranging 1st, 4th 9th 17th and 25 th aksharas of each shloka column wise in entire document, we get several popular mahamantras like
1) Om Namo Bhagavate Vaasudevaaya (highlighted by orange colour ),
2) Namo Bhagavate Rudraya(pink) ,
3) Famous Vishwamitra Gayatri mantra (in red),
3) Datta Gayatri, (in blue)
4) Anjaneya mantra, (in Dark red)
5) Rama Shadakshari, ( in Green)
6) Navaarna mantra of chandi , (in Blue)
7) Dattareya Ashtakshari mantra (in Pink)and
8) Shiva Panchakshari . (in red)
At certain places words are hyphenated in between intentionally to show these embedded mahamantras.

This work clearly displays Swamiji’s genius and intuition in composing Stotras.

Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top