Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Matripanchakam Lyrics in Gujarati

માતૃપઞ્ચકમ્ Lyrics in Gujarati:

સચ્ચિદાનન્દતીર્થવિરચિતમ્
માતઃ સોઽહમુપસ્તિતોઽસ્મિ પુરતઃ પૂર્વપ્રતિજ્ઞાં સ્મરન્
પ્રત્યશ્રાવિ પુરાહિ તેઽન્ત્ય સમયે પ્રાપ્તું સમીપં તવ ।
ગ્રાહગ્રાસમિષાદ્યયા હ્યનુમતસ્તુર્યાશ્રમં પ્રાપ્તુવાન્
યત્પ્રીત્યૈ ચ સમાગતોઽહમધુના તસ્યૈ જનન્યૈ નમઃ ॥ ૧॥

બ્રૂતે માતૃસમા શ્રુતિર્ભગવતી યદ્બાર્હદારણ્યકૈ
તત્ત્વં વેત્સ્યતિ માતૃમાંશ્ચ પિતૃમાનાચાર્યવાનિત્યસૌ ।
તત્રાદૌ કિલ માતૃશિક્ષણવિધિં સર્વોત્તમં શાસતી
પૂજ્યાત્પૂજ્યતરાં સમર્થયતિ યાં તસ્યૈ જનન્યૈ નમઃ ॥ ૨॥

અમ્બા તાત ઇતિ સ્વશિક્ષણવશાદુચ્ચારણપ્રક્રિયાં
યા સૂતે પ્રથમં ક્વ શક્તિરિહ નો માતુસ્તુ શિક્ષાં વિના ।
વ્યુત્પત્તિં ક્રમશશ્ચ સાર્વજનિકીં તત્તત્પદાર્થેષુ યા
હ્યાધત્તે વ્યવહારમપ્યવકિલં તસ્યૈ જનન્યૈ નમઃ ॥ ૩॥

ઇષ્ટાનિષ્ટહિતાહિતાદિધિષણાહૌના વયં શૈશવે
કીટાન્ શષ્કુલવિત્ કરેણ દધતો ભક્ષ્યાશયા બાલિશાઃ ।
માત્રા વારિતસાહસાઃ ખલુતતો ભક્ષ્યાણ્યભક્ષ્યાણિ વા
વ્યજ્ઞાસિષ્મ હિતાહિતે ચ સુતરાં તસ્યૈ જનન્યૈ નમઃ ॥ ૪॥

આત્મજ્ઞાનસમાર્જનોપકરણં યદ્દેહયન્ત્રં વિદુઃ
તદ્રોગાદિભયાન્મૃગોરગરિપુવ્રાતાદવન્તી સ્વયમ્ ।
પુષ્ણન્તી શિષુમાદરાદ્ગુરુકુલં પ્રાપય્ય કાલક્રમાત્
યા સર્વજ્ઞશિખામણિં વિતનુતે તસ્યૈ જનન્યૈ નમઃ ॥ ૫॥

ઇતિ શ્રીમચ્છૃઙ્ગગિરિજગદ્ગુરુચરણસરોહસેવાસમાસદિતસારસ્વતવિભવલેશસ્ય
શ્રીશિવાનન્દતીર્થસ્વામિપૂજ્યપાદશિષ્યસ્ય શ્રીસચ્ચિદાનન્દતીર્થસ્ય
ભાષ્યસ્વામિનઃ ચ કૃતૌ માતૃપઞ્ચકમ્
॥ ૐ તત્સત્॥

Matripanchakam Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top