Meenakshi

Meenakshi Stotram 2 Lyrics in Bengali

Shri Minakshi Stotram 2 in Bengali:

॥ শ্রীমীনাক্ষীস্তোত্রম্ ২ ॥
গৌরীং কাঞ্চনপদ্মিনীতটগৃহাং শ্রীসুন্দরেশপ্রিয়াং
নীপারণ্যসুবর্ণকন্দুকপরিক্রীডাবিলোলামিমাম্ ।
শ্রীমৎপাণ্ড্যকুলাচলাগ্রবিলসদ্রত্নপ্রদীপায়িতাং
মীনাক্ষীং মধুরেশ্বরীং শুকধরাং শ্রীপাণ্ড্যবালাং ভজে ॥ ১ ॥

গৌরীং বেদকদম্বকাননশুকীং শাস্ত্রাটবীকেকিনীং
বেদান্তাখিলধর্মহেমনলিনীহংসীং শিবাং শাম্ভবীম্ ।
ওঙ্কারম্বুজনীলমত্তমধুপাং মন্ত্রাম্রশাখাম্বিকাং
মীনাক্ষীং মধুরেশ্বরীং শুকধরাং শ্রীপাণ্ড্যবালাং ভজে ॥ ২ ॥

গৌরীং নূপুরশোভিতাঙ্ঘ্রিকমলাং তূণোল্লসজ্জঙ্ঘিকাং
রত্নাদর্শসমানজানুয়ুগলাং রম্ভানিভোরূদ্বয়াম্ ।
কাঞ্চীবদ্ধমনোজ্ঞপীনজঘনামাবর্তনাভীহৃদাং
মীনাক্ষীং মধুরেশ্বরীং শুকধরাং শ্রীপাণ্ড্যবালাং ভজে ॥ ৩ ॥

গৌরীং ব্যোমসমানমধ্যময়ুতামুত্তুঙ্গবক্ষোরুহাং
বীণামঞ্জুলশারীকান্বিতকরাং শঙ্খাভকণ্ঠোজ্জ্বলাম্ ।
রাকাচন্দ্রসমানচারুবদনাং রোলম্বনীলালকাং
মীনাক্ষীং মধুরেশ্বরীং শুকধরাং শ্রীপাণ্ড্যবালাং ভজে ॥ ৪ ॥

গৌরীং মঞ্জুলমীননেত্রয়ুগলাং কোদণ্ডসুভ্রূলতাং
বিম্বোষ্ঠীং স্মিতকুন্দদন্তরুচিরাং চাম্পেয়নাসোজ্জ্বলাম্ ।
অর্ধেন্দুপ্রতিবিম্বফালরুচিরামাদর্শগণ্ডস্থলাং
মীনাক্ষীং মধুরেশ্বরীং শুকধরাং শ্রীপাণ্ড্যবালাং ভজে ॥ ৫ ॥

গৌরীং কুঙ্কুমপঙ্কলেপিতলসদ্বক্ষোজকুম্ভোজ্জ্বলাং
কস্তূরীতিলকালকাং মলয়জাং গন্ধোলসৎকন্ধরাম্ ।
লাক্ষাকর্দমশোভিপাদয়ুগলাং সিন্দূরসীমন্তিনীং
মীনাক্ষীং মধুরেশ্বরীং শুকধরাং শ্রীপাণ্ড্যবালাং ভজে ॥ ৬ ॥

গৌরীং চম্পকমল্লিকাসুকুসুমৈঃ পুন্নাগসৌগন্ধিকা-
দ্রোণেন্দীবরকুন্দজাতিবকুলৈরাবদ্ধচূলীয়ুতাম্ ।
মন্দারারুণপদ্মকেতকদলশ্রেণীলসদ্বেণিকাং
মীনাক্ষীং মধুরেশ্বরীং শুকধরাং শ্রীপাণ্ড্যবালাং ভজে ॥ ৫ ॥

॥ ইতি শ্রীমীনাক্ষীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

Also Read:

Meenakshi Amman Stotram 2 Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment