Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sadashiva Mahendra Stutih Lyrics in Bengali

Sadashiva Mahendra Stutih in Bengali:

॥ সদাশিৱ মহেন্দ্র স্তুতিঃ ॥
সদাশিৱমহেন্দ্রস্তুতিঃ |

পরতত্ত্ৱলীনমনসে প্রণমদ্ভৱবন্ধমোচনাযাশু |
প্রকটিতপরতত্ত্ৱায প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ১ ॥

পরমশিৱেন্দ্রকরাম্বুজসংভূতায প্রণম্রৱরদায |
পদধূতপঙ্কজায প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ২ ॥

ৱিজননদীকুঞ্জগৃহে মঞ্জুলপুলিনৈকমঞ্জুতরতল্পে |
শযনং কুর্ৱাণায প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৩ ॥

কামাহিদ্ৱিজপতযে শমদমমুখদিৱ্যরত্নৱারিধযে |
শমনায মোহৱিততেঃ প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৪ ॥

নমদাত্মবোধদাত্রে রমতে পরমাত্মতত্ত্ৱসৌধাগ্রে |
সমবুদ্ধযেঽশ্মহেম্নোঃ প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৫ ॥

গিলিতাৱিদ্যাহালাহলহতপুর্যষ্টকায বোধেন |
মোহান্ধকাররৱযে প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৬ ॥

শমমুখষট্কমুমুক্ষাৱিৱেকৱৈরাগ্যদাননিরতায |
তরসা নতজনততযে প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৭ ॥

সিদ্ধান্তকল্পৱল্লীমুখকৃতিকর্ত্রে কপালিভক্তিকৃতে |
করতলমুক্তিফলায প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৮ ॥

তৃণপঙ্কলিপ্তৱপুষে তৃণতোঽপ্যধরং জগদ্ৱিলোকযতে |
ৱনমধ্যৱিহরণায প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৯ ॥

নিগৃহীতহৃদযহরযে প্রগৃহীতাত্মস্ৱরূপরত্নায |
প্রণতাব্ধিপূর্ণশশিনে প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ১০ ॥

অজ্ঞানতিমিররৱযে প্রজ্ঞানাংভোধিপূর্ণচন্দ্রায |
প্রণতাঘৱিপিনশুচযে প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ১১ ॥

মতিমলমোচনদক্ষপ্রত্যগ্ব্রহ্মৈক্যদাননিরতায |
স্মৃতিমাত্রতুষ্টমনসে প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ১২ ॥

নিজগুরুপরমশিৱেন্দ্রশ্লাঘিতৱিজ্ঞান কাষ্ঠায |
নিজতত্ত্ৱনিশ্চলহৃদে প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ১৩ ॥

প্রৱিলাপ্য জগদশেষং পরিশিষ্টখণ্ডৱস্তুনিরতায |
আস্যপ্রাপ্তান্নভুজে প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ১৪ ॥

উপধানীকৃতবাহুঃ পরিরব্ধৱিরক্তিরামো যঃ |
ৱসনীকৃতখাযাস্মৈ প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ১৫ ॥

সকলাগমান্তসারপ্রকটনদক্ষায নম্রপক্ষায |
সচ্চিত্সুখরূপায প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ১৬ ॥

দ্রাক্ষাশিক্ষণচতুরৱ্যাহারায প্রভূতকরুণায |
ৱীক্ষাপাৱিতজগতে প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ১৭ ॥

যোঽনুত্পন্নৱিকারো বাহৌ ম্লেচ্ছেন ছিন্নপতিতেঽপি |
অৱিদিতমমতাযাস্মৈ প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ১৮ ॥

ন্যপতন্সুমানি মূর্ধনি যেনোচ্চরিতেষু নামসূগ্রস্য |
তস্মৈ সিদ্ধৱরায প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ১৯ ॥

যঃ পাপোনোঽপি লোকান তরসা প্রকরোতি পুণ্যঃ নিষ্ঠাগ্র্যান |
করুণাম্বুরাশযেঽস্মৈ প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ২০ ॥

সিদ্ধেশ্ৱরায বুদ্ধেঃ শুদ্ধিপ্রদপাদপদ্মনমনায |
বদ্ধে প্রমোচকায প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ২১ ॥

হৃদ্যায লোকৱিততেঃ পদ্যাৱলিদায জন্মমূকেভ্যঃ |
প্রণতেভ্যঃ পদযুগলে প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ২২ ॥

জিহ্ৱোপস্থরতানপ্যাহ্ৱোচ্চারেণ জাতু নৈজস্য |
কুর্ৱাণায ৱিরক্তান্প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ২৩ ॥

কমনীযকৱনকর্ত্রে শমনীযভযাপহারচতুরায |
তপনীযসদ্রুশৱপুষে প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ২৪ ॥

তারকৱিদ্যাদাত্রে তারকপতিগর্ৱৱারকাস্যায |
তারজপপ্রৱণায প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ২৫ ॥

মূকোঽপি যত্কৃপা চেল্লোকোত্তরকীর্তিরাশু জাযেত |
অদ্ভুতচরিতাযাস্মৈ প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ২৬ ॥

দুর্জনদূরায তরাং সজ্জনসুলভায হস্তপাত্রায |
তরুতলনিকেতনায প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ২৭ ॥

ভৱসিন্ধুধারযিত্রে ভৱভক্তায প্রণম্রৱশ্যায |
ভৱবন্ধৱিরহিতায প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ২৮ ॥

ত্রিৱিধস্যাপি ত্যাগং ৱপুষঃ কর্তুং স্থলত্রযে য ইৱ |
অকরোত্সমাধিমস্মৈ প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ২৯ ॥

কামিনমপি জিতহৃদযং ক্রূরং শান্তং জডং সুধিযম |
কুরুতে যত্করুণাঽস্মৈ প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৩০ ॥

ৱেদস্মৃতিস্থৱিদ্ৱল্লক্ষণলক্ষ্যেষু সন্দিহানানাম |
নিশ্চযকৃতে ৱিহর্ত্রে প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৩১ ॥

বালারুণনিভৱপুষে লীলানির্ধূতকামগর্ৱায |
লোলায চিতিপরস্যাং প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৩২ ॥

শরণীকৃতায সুগুণৈণীকৃতরক্তপঙ্কজাতায |
ধরণীসদ্রুক্ক্ষমায প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৩৩ ॥

প্রণতায যতিৱরেণ্যৈর্গণনাথেনাপ্যসাধ্যৱিঘ্নহৃতে |
গুণদাসীকৃতজগতে প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৩৪ ॥

সহমানায সহস্রাণ্যপ্যপরাধান্প্রণম্রজনরচিতান |
সহসৈৱ মোক্ষদাত্রে প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৩৫ ॥

ধৃতদেহায নতাৱলিতূণপ্রজ্ঞাপ্রদানৱাঞ্ছাতঃ |
শ্রীদক্ষিণৱক্ত্রায প্রণতিং কুর্মঃ সদাশিৱেন্দ্রায ॥ ৩৬ ॥

তাপত্রযার্তহৃদযস্তাপত্রযহারদক্ষনমনমহম |
গুরুৱরবোধিতমহিমন শরণং যাস্যে তৱাঙ্ঘ্রিকমলযুগম ॥ ৩৭ ॥

সদাত্মনি ৱিলীনহৃত্সকলৱেদশাস্ত্রার্থৱিত সরিত্তটৱিহারকৃত সকললোকহৃত্তাপহৃত |
সদাশিৱপদাম্বুজপ্রণতলোকলভ্য প্রভো সদাশিৱযতীট সদা মযি কৃপামপারাং কুরু ॥ ৩৮ ॥

পুরা যৱনকর্তনস্রৱদমন্দরক্তোঽপি যঃ পুনঃ পদসরোরুহপ্রণতমেনমেনোৱিধিম |
কৃপাপরৱশঃ পদং পতনৱর্জিতং প্রাপ যত্সদাশিৱযতীট স ময্যনৱধিং কৃপাং সিঞ্চতু ॥ ৩৯ ॥

হৃষীকহৃতচেতসি প্রহৃতদেহকে রোগকৈরনেকৱৃজিনালযে শমদমাদিগন্ধোজ্ঝিতে |
তৱাঙ্ঘ্রিপতিতে যতৌ যতিপতে মহাযোগিরাট সদাশিৱ কৃপাং মযি প্রকুরু হেতুশূন্যাং দ্রুতম ॥ ৪০ ॥

ন চাহমতিচাতুরীরচিতশব্দসঙ্ঘৈঃ স্তুতিং ৱিধাতুমপি চ ক্ষমো ন চ জপাদিকেঽপ্যস্তি মে |
বলং বলৱতাং ৱর প্রকুরু হেতুশূন্যাং ৱিভো সদাশিৱ কৃপাং মযি প্রৱর যোগিনাং সত্ৱরম ॥ ৪১ ॥

শব্দার্থৱিজ্ঞানযুতা হি লোকে ৱসন্তি লোকা বহৱঃ প্রকামম |
নিষ্ঠাযুতা ন শ্রুতদ্রুষ্টপূর্ৱা বিনা ভৱন্তং যতিরাজ নূনম ॥ ৪২ ॥

স্তোকার্চনপ্রীতহৃদম্বুজায পাদাব্জচূডাপররূপধর্ত্রে |
শোকাপহর্ত্রে তরসা নতানাং পাকায পুণ্যস্য নমো ৱতীশ ॥ ৪৩ ॥

নাহং হৃষীকাণি ৱিজেতুমীশো নাহং সপর্বাভজনাদি কর্তুম |
নিসর্গযা ত্ৱং দযযৈৱ পাহি সদাশিৱেমং করুণাপযোধে ॥ ৪৪ ॥

কৃতযাঽনযানতাৱলিকোটিগতেনাতিমন্দবোধেন |
মুদমেহি নিত্যতৃপ্তপ্রৱর স্তুত্যা সদাশিৱাযাশু ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমজ্জগদ্গুরুশৃঙ্গগিরি শ্রীসচ্চিদানন্দশিৱাভিনৱনৃসিংহভারতীস্ৱামিভির্ৱিরচিতা সদাশিৱমহেন্দ্রস্তুতিঃ সমাপ্তা ॥

Also Read:

Sadashiva Mahendra Stutih Lyrics in English | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Sadashiva Mahendra Stutih Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top