Shiva Stotram

Sharabha Upanishat Lyrics in Tamil

Sharabha Upanishad in Tamil:

॥ ஶரபோ⁴பநிஷத் ॥
ஸர்வம்ʼ ஸந்த்யஜ்ய முனயோ யத்³ப⁴ஜந்த்யாத்மரூபத꞉ ।
தச்சா²ரப⁴ம்ʼ த்ரிபாத்³ப்³ரஹ்ம ஸ்வமாத்ரமவஶிஷ்யதே ॥

ௐ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருʼணுயாம தே³வா꞉ ।
ப⁴த்³ரம்ʼ பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉ ।
ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாꣳஸஸ்தனூபி⁴꞉ ।
வ்யஶேம தே³வஹிதம்ʼ யதா³யு꞉ ।
ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருʼத்³த⁴ஶ்ரவா꞉ । ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வதே³வா꞉ ।
ஸ்வஸ்தி நஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டனேமி꞉ । ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்த³தா⁴து ॥

ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

அத² ஹைனம்ʼ பைப்பலாதோ³ ப்³ரஹ்மாணமுவாச போ⁴ ப⁴க³வன்
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ராணாம்ʼ மத்⁴யே கோ வா அதி⁴கதரோ த்⁴யேய꞉
ஸ்யாத்தத்த்வமேவ நோ ப்³ரூஹீதி ।
தஸ்மை ஸ ஹோவாச பிதாமஹஶ்ச
ஹே பைப்பலாத³ ஶ்ருʼணு வாக்யமேதத் ।
ப³ஹூனி புண்யானி க்ருʼதானி யேன
தேனைவ லப்⁴ய꞉ பரமேஶ்வரோ(அ)ஸௌ ।
யஸ்யாங்க³ஜோ(அ)ஹம்ʼ ஹரிரிந்த்³ரமுக்²யா
மோஹான்ன ஜானந்தி ஸுரேந்த்³ரமுக்²யா꞉ ॥ 1 ॥

ப்ரபு⁴ம்ʼ வரேண்யம்ʼ பிதரம்ʼ மஹேஶம்ʼ
யோ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ வித³தா⁴தி தஸ்மை ।
வேதா³ம்ʼஶ்ச ஸர்வான்ப்ரஹிணோதி சாக்³ர்யம்ʼ
தம்ʼ வை ப்ரபு⁴ம்ʼ பிதரம்ʼ தே³வதானாம் ॥ 2 ॥

மமாபி விஷ்ணோர்ஜனகம்ʼ தே³வமீட்³யம்ʼ
யோ(அ)ந்தகாலே ஸர்வலோகான்ஸஞ்ஜஹார ॥ 3 ॥

ஸ ஏக꞉ ஶ்ரேஷ்ட²ஶ்ச ஸர்வஶாஸ்தா ஸ ஏவ வரிஷ்ட²ஶ்ச ।
யோ கோ⁴ரம்ʼ வேஷமாஸ்தா²ய ஶரபா⁴க்²யம்ʼ மஹேஶ்வர꞉ ।
ந்ருʼஸிம்ʼஹம்ʼ லோகஹந்தாரம்ʼ ஸஞ்ஜகா⁴ன மஹாப³ல꞉ ॥ 4 ॥

ஹரிம்ʼ ஹரந்தம்ʼ பாதா³ப்⁴யாமனுயாந்தி ஸுரேஶ்வரா꞉ ।
மாவதீ⁴꞉ புருஷம்ʼ விஷ்ணும்ʼ விக்ரமஸ்வ மஹானஸி ॥ 5 ॥

க்ருʼபயா ப⁴க³வான்விஷ்ணும்ʼ வித³தா³ர நகை²꞉ க²ரை꞉ ।
சர்மாம்ப³ரோ மஹாவீரோ வீரப⁴த்³ரோ ப³பூ⁴வ ஹ ॥ 6 ॥

ஸ ஏகோ ருத்³ரோ த்⁴யேய꞉ ஸர்வேஷாம்ʼ ஸர்வஸித்³த⁴யே । யோ ப்³ரஹ்மண꞉ பஞ்சவக்ரஹந்தா
தஸ்மை ருத்³ராய நமோ அஸ்து ॥ 7 ॥

யோ விஸ்பு²லிங்கே³ன லலாடஜேன ஸர்வம்ʼ ஜக³த்³ப⁴ஸ்மஸாத்ஸங்கரோதி ।
புனஶ்ச ஸ்ருʼஷ்ட்வா புனரப்யரக்ஷதே³வம்ʼ ஸ்வதந்த்ரம்ʼ ப்ரகடீகரோதி ।
தஸ்மை ருத்³ராய நமோ அஸ்து ॥ 8 ॥

யோ வாமபாதே³ன ஜகா⁴ன காலம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ பபே(அ)தோ² ஹாலஹலம்ʼ த³ஹந்தம் ।
தஸ்மை ருத்³ராய நமோ அஸ்து ॥ 9 ॥

யோ வாமபாதா³ர்சிதவிஷ்ணுநேத்ரஸ்தஸ்மை த³தௌ³ சக்ரமதீவ ஹ்ருʼஷ்ட꞉ ।
தஸ்மை ருத்³ராய நமோ அஸ்து ॥ 10 ॥

யோ த³க்ஷயஜ்ஞே ஸுரஸங்கா⁴ன்விஜித்ய
விஷ்ணும்ʼ ப³ப³ந்தோ⁴ரக³பாஶேன வீர꞉ ।
தஸ்மை ருத்³ராய நமோ அஸ்து ॥ 11 ॥

யோ லீலயைவ த்ரிபுரம்ʼ த³தா³ஹ
விஷ்ணும்ʼ கவிம்ʼ ஸோமஸூர்யாக்³னிநேத்ர꞉ ।
ஸர்வே தே³வா꞉ பஶுதாமவாபு꞉
ஸ்வயம்ʼ தஸ்மாத்பஶுபதிர்ப³பூ⁴வ ।
தஸ்மை ருத்³ராய நமோ அஸ்து ॥ 12 ॥

யோ மத்ஸ்யகூர்மாதி³வராஹஸிம்ʼஹா-
ந்விஷ்ணும்ʼ க்ரமந்தம்ʼ வாமனமாதி³விஷ்ணும் ।
விவிக்லவம்ʼ பீட்³யமானம்ʼ ஸுரேஶம்ʼ
ப⁴ஸ்மீசகார மன்மத²ம்ʼ யமம்ʼ ச ।
தஸ்மை ருத்³ராய நமோ அஸ்து ॥ 13 ॥

ஏவம்ʼ ப்ரகாரேண ப³ஹுதா⁴ ப்ரதுஷ்ட்வா
க்ஷமாபயாமாஸுர்நீலகண்ட²ம்ʼ மஹேஶ்வரம் ।
தாபத்ரயஸமுத்³பூ⁴தஜன்மம்ருʼத்யுஜராதி³பி⁴꞉ ।
நாவிதா⁴னி து³꞉கா²னி ஜஹார பரமேஶ்வர꞉ ॥14 ॥

ஏவம்ʼ மந்த்ரை꞉ ப்ரார்த்²யமான ஆத்மா வை ஸர்வதே³ஹினாம் ।
ஶங்கரோ ப⁴க³வாநாத்³யோ ரரக்ஷ ஸகலா꞉ ப்ரஜா꞉ ॥ 15 ॥

யத்பாதா³ம்போ⁴ருஹத்³வந்த்³வம்ʼ ம்ருʼக்³யதே விஷ்ணுனா ஸஹ ।
ஸ்துத்வா ஸ்துத்யம்ʼ மஹேஶானமவாங்மனஸகோ³சரம் ॥ 16 ॥

ப⁴க்த்யா நம்ரதனோர்விஷ்ணோ꞉ ப்ரஸாத³மகரோத்³விபு⁴꞉ ।
யதோ வாசோ நிவர்தந்தே அப்ராப்ய மனஸா ஸஹ ।
ஆனந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ வித்³வான்ன பி³பே⁴தி கதா³சனேதி ॥ 17 ॥

அணோரணீயான்மஹதோ மஹீயா-
நாத்மாஸ்யஜந்தோர்நிஹிதோ கு³ஹாயாம் ।
தமக்ரதும்ʼ பஶ்யதி வீதஶோகோ
தா⁴து꞉ப்ரஸாதா³ன்மஹிமானமீஶம் ॥ 18 ॥

வஸிஷ்ட²வையாஸகிவாமதே³வ-
விரிஞ்சிமுக்²யைர்ஹ்ருʼதி³ பா⁴வ்யமான꞉ ।
ஸனத்ஸுஜாதாதி³ஸனாதநாத்³யை-
ரீட்³யோ மஹேஶோ ப⁴க³வாநாதி³தே³வ꞉ ॥ 19 ॥

ஸத்யோ நித்ய꞉ ஸர்வஸாக்ஷீ மஹேஶோ
நித்யானந்தோ³ நிர்விகல்போ நிராக்²ய꞉ ।
அசிந்த்யஶக்திர்ப⁴க³வான்கி³ரீஶ꞉
ஸ்வாவித்³யயா கல்பிதமானபூ⁴மி꞉ ॥ 20 ॥

அதிமோஹகரீ மாயா மம விஷ்ணோஶ்ச ஸுவ்ரத ।
தஸ்ய பாதா³ம்பு³ஜத்⁴யாநாத்³து³ஸ்தரா ஸுதரா ப⁴வேத் ॥ 21 ॥

விஷ்ணுர்விஶ்வஜக³த்³யோனி꞉ ஸ்வாம்ʼஶபூ⁴தை꞉ ஸ்வகை꞉ ஸஹ ।
மமாம்ʼஶஸம்ப⁴வோ பூ⁴த்வா பாலயத்யகி²லம்ʼ ஜக³த் ॥ 22 ॥

விநாஶம்ʼ காலதோ யாதி ததோ(அ)ன்யத்ஸகலம்ʼ ம்ருʼஷா ।
ௐ தஸ்மை மஹாக்³ராஸாய மஹாதே³வாய ஶூலினே ।
மஹேஶ்வராய ம்ருʼடா³ய தஸ்மை ருத்³ராய நமோ அஸ்து ॥ 23 ॥

ஏகோ விஷ்ணுர்மஹத்³பூ⁴தம்ʼ ப்ருʼத²க்³பூ⁴தாயனேகஶ꞉ ।
த்ரீம்ʼல்லோகான்வ்யாப்ய பூ⁴தாத்மா பு⁴ங்க்தே விஶ்வபு⁴க³வ்யய꞉ ॥ 24 ॥

சதுர்பி⁴ஶ்ச சதுர்பி⁴ஶ்ச த்³வாப்⁴யாம்ʼ பஞ்சமிரேவ ச ।
ஹூயதே ச புனர்த்³வாப்⁴யாம்ʼ ஸ மே விஷ்ணு꞉ ப்ரஸீத³து ॥ 25 ॥

ப்³ரஹ்மார்பணம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஹவிர்ப்³ரஹ்மாக்³னௌ ப்³ரஹ்மணா ஹுதம் ।
ப்³ரஹ்மைவ தேன க³ந்தவ்யம்ʼ ப்³ரஹ்மகர்மஸமாதி⁴னா ॥ 26 ॥

ஶரா ஜீவாஸ்தத³ங்கே³ஷு பா⁴தி நித்யம்ʼ ஹரி꞉ ஸ்வயம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஶரப⁴꞉ ஸாக்ஷான்மோக்ஷதோ³(அ)யம்ʼ மஹாமுனே ॥ 27 ॥

மாயாவஶாதே³வ தே³வா மோஹிதா மமதாதி³பி⁴꞉ ।
தஸ்ய மாஹாத்ம்யலேஶாம்ʼஶம்ʼ வக்தும்ʼ கேனாப்ய ஶக்யதே ॥ 28 ॥

பராத்பரதரம்ʼ ப்³ரஹ்ம யத்பராத்பரதோ ஹரி꞉ ।
பராத்பரதரோ ஹீஶஸ்தஸ்மாத்துல்யோ(அ)தி⁴கோ ந ஹி ॥ 29 ॥

ஏக ஏவ ஶிவோ நித்யஸ்ததோ(அ)ன்யத்ஸகலம்ʼ ம்ருʼஷா ।
தஸ்மாத்ஸர்வான்பரித்யஜ்ய த்⁴யேயான்விஷ்ண்வாதி³கான்ஸுரான் ॥ 30 ॥

ஶிவ ஏவ ஸதா³ த்⁴யேய꞉ ஸர்வஸம்ʼஸாரமோசக꞉ ।
தஸ்மை மஹாக்³ராஸாய மஹேஶ்வராய நம꞉ ॥ 31 ॥

பைப்பலாத³ம்ʼ மஹாஶாஸ்த்ரம்ʼ ந தே³யம்ʼ யஸ்ய கஸ்யசித் ।
நாஸ்திகாய க்ருʼதக்⁴னாய து³ர்வ்ருʼத்தாய து³ராத்மனே ॥ 32 ॥

தா³ம்பி⁴காய ந்ருʼஶம்ʼஸாய ஶடா²யாந்ருʼதபா⁴ஷிணே ।
ஸுவ்ரதாய ஸுப⁴க்தாய ஸுவ்ருʼத்தாய ஸுஶீலினே ॥ 33 ॥

கு³ருப⁴க்தாய தா³ந்தாய ஶாந்தாய ருʼஜுசேதஸே ।
ஶிவப⁴க்தாய தா³தவ்யம்ʼ ப்³ரஹ்மகர்மோக்ததீ⁴மதே ॥ 34 ॥

ஸ்வப⁴க்தாயைவ தா³தவ்யமக்ருʼதக்⁴னாய ஸுவ்ரதம் ।
ந தா³தவ்யம்ʼ ஸதா³ கோ³ப்யம்ʼ யத்னேனைவ த்³விஜோத்தம ॥ 35 ॥

ஏதத்பைப்பலாத³ம்ʼ மஹாஶாஸ்த்ரம்ʼ யோ(அ)தீ⁴தே ஶ்ராவயேத்³த்³விஜ꞉
ஸ ஜன்மமரணேப்⁴யோ முக்தோ ப⁴வதி । யோ ஜானீதே ஸோ(அ)ம்ருʼதத்வம்ʼ
ச க³ச்ச²தி । க³ர்ப⁴வாஸாத்³விமுக்தோ ப⁴வதி । ஸுராபானாத்பூதோ
ப⁴வதி । ஸ்வர்ணஸ்தேயாத்பூதோ ப⁴வதி । ப்³ரஹ்மஹத்யாத்பூதோ
ப⁴வதி । கு³ருதல்பக³மனாத்பூதோ ப⁴வதி । ஸ ஸர்வான்வேதா³னதீ⁴தோ
ப⁴வதி । ஸ ஸர்வாந்தே³வாந்த்⁴யாதோ ப⁴வதி । ஸ ஸமஸ்தமஹாபாதகோ-
பபாதகாத்பூதோ ப⁴வதி । தஸ்மாத³விமுக்தமாஶ்ரிதோ ப⁴வதி ।
ஸ ஸததம்ʼ ஶிவப்ரியோ ப⁴வதி । ஸ ஶிவஸாயுஜ்யமேதி । ந ஸ
புனராவர்ததே ந ஸ புனராவர்ததே । ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி । இத்யாஹ
ப⁴க³வான்ப்³ரஹ்மேத்யுபநிஷத் ॥

ௐ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருʼணுயாம தே³வா꞉ ।
ப⁴த்³ரம்ʼ பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉ ।
ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாꣳஸஸ்தனூபி⁴꞉ ।
வ்யஶேம தே³வஹிதம்ʼ யதா³யு꞉ ।
ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருʼத்³த⁴ஶ்ரவா꞉ । ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வவேதா³꞉ ।
ஸ்வஸ்தி நஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டனேமி꞉ । ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்த³தா⁴து ।
ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

இதி ஶரபோ⁴பநிஷத்ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Sharabha Upanishat Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment