Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shivatandava Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Shiva Tandav Stuti in Gujarati:

॥ શિવતાણ્ડવ સ્તુતિ ॥
દેવા દિક્પતયઃ પ્રયાત પરતઃ ખં મુઞ્ચતામ્ભોમુચઃ
પાતાળં વ્રજ મેદિનિ પ્રવિશત ક્ષોણીતલં ભૂધરાઃ |
બ્રહ્મન્નુન્નય દૂરમાત્મભુવનં નાથસ્ય નો નૄત્યતઃ
શંભોઃ સઙ્કટમેતદિત્યવતુ વઃ પ્રોત્સારણા નન્દિનઃ || ૧ ||

દોર્દણ્ડદ્વયલીલયાઽચલગિરિભ્રામ્યત્તદુચ્ચૈરવ-
ધ્વાનોદ્ભીતજગદ્ભ્રમત્પદભરાલોલત્ફણાગ્ર્યોરગમ |
ભૃઙ્ગાપિઙ્ગજટાટવીપરિસરોદ્ગઙ્ગોર્મિમાલાચલ-
ચ્ચન્દ્રં ચારુ મહેશ્વરસ્ય ભવતાં નિઃશ્રેયસે મઙ્ગળમ || ૨ ||

સન્ધ્યાતાણ્ડવડમ્બર વ્યસનિનો ભર્ગસ્ય ચણ્ડભ્રમિ-
વ્યાનૃત્યદ્ભુજદણ્ડમણ્ડલ ભુવો ઝંઝાનિલાઃ પાન્તુ વઃ |
યેષામુચ્છલતાં જવેન ઝગિતિ વ્યૂહેષુ ભૂમીભૃતા-
મુડ્ડીનેષુ બિડૌજસા પુનરસૌ દમ્ભોલિરાલોકિતઃ || ૩ ||

શર્વાણીપાણિતાલૈશ્ચલવલયઝણત્કારિભિઃ શ્લાઘ્યમાનં
સ્થાને સંભાવ્યમાનં પુળકિતવપુષા શંભુના પ્રેક્ષકેણ |
ખેલત્પિચ્છાળિકેકાકલકલકલિતં ક્રૌઞ્ચમિદ્વર્હિયૂના
હેરમ્બાકાણ્ડવબૃંહાતરળિતમનસસ્તાણ્ડવં ત્વા ધિનોતુ || ૪ ||

દેવ-સ્તૈ ગુણ્યમેદાત્સૃજતિ વિતનુતે સંહરત્યેષ લોકા-
નસ્યૈવ વ્યાપિનીભિસ્તનુભિરપિ જગદ્વ્યાપ્તમષ્ટભિરેવ ||
વન્દ્યો નાસ્યેતિ પશ્યન્નિવ ચરણગતઃ પાતુ પુષ્પાઞ્જલિર્વઃ
શંભોર્નૃત્યાવતારે વલયમણિફણાફૂત્કૃતૈર્વિપ્રકીર્ણઃ || ૫ ||

ઇતિ શિવતાણ્ડવસ્તુતિઃ સમાપ્તા ||

Also Read:

Shiva Tandava Stutih Lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shivatandava Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top