Home / Ashtottara Shatanamavali / Shri Anant Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil | 108 Names of Anant in Tamil

Shri Anant Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil | 108 Names of Anant in Tamil

Sri Anant Ashtottara Shatanamavali Tamil Lyrics:

ஶ்ரீஅநந்தாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி:

ௐ அநந்தாய நம: । அச்யுதாய । அத்³பு⁴தகர்மணே ।
அமிதவிக்ரமாய । அபராஜிதாய । அக²ண்டா³ய । அக்³நிநேத்ராய ।
அக்³நிவபுஷே । அத்³ருʼஶ்யாய । அத்ரிபுத்ராய । அத்³ருʼஹாஸாய । அநாகுலாய ।
அக⁴நாஶிநே । அநகா⁴ய । அப்ஸுநிலயாய । அர்ஹாய । அஷ்டமூர்தயே ।
அநிருத்³தா⁴ய । அநிர்விண்ணாய । அசஞ்சலாய நப:⁴ ॥ 20 ॥

ௐ அஷ்டதி³க்பாலமூர்தயே நம: । அகி²லமூர்தயே । அவ்யக்தாய ।
அரூபாய । அநந்தரூபாய । அப⁴யங்கராய । அக்ஷராய । அப்⁴ரவபுஷே ।
அயோநிஜாய । அரவிந்தா³க்ஷாய । அஶநவர்ஜிதாய । அதோ⁴க்ஷஜாய ।
அத்ரிபுத்ராய । அம்பி³காபதிபூர்வஜாய । அபஸ்மாரநாஶிநே । அவ்யயாய ।
அநாதி³நித⁴நாய । அப்ரமேயாய । அக⁴ஶத்ரவே । அமராரிக்⁴நே நம: ॥ 40 ॥

ௐ அமரவிக்⁴நஹந்த்ரே நம: । அநீஶ்வராய । அஜாய । அநாத³யே ।
அமரப்ரப⁴வே । அக்³ராஹ்யாய । அக்ரூராய । அநுத்தமாய । அஹ்நே । அமோகா⁴ய ।
அக்ஷயாய । அம்ருʼதாய । அகோ⁴ரவீர்யாய । அவ்யங்கா³ய । அவிக்⁴நாய ।
அதீந்த்³ரியாய । அமிததேஜஸே । அஷ்டாங்க³ந்யஸ்தரூபாய । அநிலாய ।
அவஶாய நம: ॥ 60 ॥

ௐ அணோரணீயஸே நம: । அஶோகாய । அநுகூலாய ।
அபி⁴தாஶநாய । அரண்யவாஸிநே । அப்ரமத்தாய । அநலாய ।
அநிர்தே³ஶ்யவபுஷே । அஹோராத்ராய । அம்ருʼத்யவே । அகாராதி³ஹகாராந்தாய ।
அநிமிஷாய । அஸ்த்ரரூபாய । அக்³ரக³ண்யாய । அப்ரதி²தாய । அஸங்க்²யாய ।
அமரவர்யாய । அந்நபதயே । அம்ருʼதபதயே । அஜிதாய நம: ॥ 80 ॥

ௐ அபாம் நித⁴யே । அபாம் பதயே । அஸுரகா⁴திநே । அமரப்ரியாய ।
அதி⁴ஷ்டா²நாய । அரவிந்த³ப்ரியாய । அரவிந்தோ³த்³ப⁴வாய । அஷ்டஸித்³தி⁴தா³ய ।
அநந்தஶயநாய । அநந்தப்³ரஹ்மாண்ட³பதயே । அஶிவவர்ஜிதாய ।
அதிபூ⁴ஷணாய । அவித்³யாஹராய । அதிப்ரியாய । அகல்மஷாய ।
அகல்பாய । அப்³த³தி³காய । அசலரூபாய । அகோ⁴ராய ।
அக்ஷோப்⁴யாய நம: ॥ 100 ॥

ௐ அலக்ஷ்மீஶமநாய நம: । அதிஸுந்த³ராய । அமோகௌ⁴கா⁴தி⁴பதயே ।
அக்ஷதாய । அமிதப்ரபா⁴வாய । அவநீபதயே । அர்சிஷ்மதே ।
அபவர்க³ப்ரதா³ய நம: ॥ 108 ॥

இதி அநந்தாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

Also Read:

Shri Anant Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts