Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Ganesha Gita Lyrics in Tamil

Sri Ganesha Geetaa in Tamil:

॥ ஶ்ரீக³ணேஶ கீ³தா ॥

க்ரமாங்க அத்⁴யாய நாம ஶ்லோகஸங்க்²யா 414
1 ஸாங்க்²யஸாரார்த²யோக³ 69
2 கர்மயோக³ 43
3 விஜ்ஞானப்ரதிபாத³ன 50
4 வைத⁴ஸம்ʼந்யாஸயோக³ 37
5 யோகா³வ்ருʼத்திப்ரஶம்ʼஸன 27
6 பு³த்³தி⁴யோக³
21
7 உபாஸனாயோக³ 25
8 விஶ்வரூபத³ர்ஶன 26
9 க்ஷேத்ரஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞேயவிவேகயோக³ 41
10 உபதே³ஶயோக³ 23
11 த்ரிவித⁴வஸ்துவிவேகநிரூபண 52

॥ ௐ நம꞉ ஶ்ரீக³ணேஶாய ॥

॥ அத² ஶ்ரீமத்³க³ணேஶகீ³தா ப்ராரப்⁴யதே ॥

1
॥ ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ ஸாங்க்²யஸாரார்த² யோக³꞉ ॥

க உவாச –
ஏவமேவ புரா ப்ருʼஷ்ட꞉ ஶௌனகேன மஹாத்மனா ।
ஸ ஸூத꞉ கத²யாமாஸ கீ³தாம்ʼ வ்யாஸமுகா²ச்ச்²ருதாம் ॥ 1 ॥

ஸூத உவாச –
அஷ்டாத³ஶபுராணோக்தமம்ருʼதம்ʼ ப்ராஶிதம்ʼ த்வயா ।
ததோ(அ)திரஸவத்பாதுமிச்சா²ம்யம்ருʼதமுத்தமம் ॥ 2 ॥

யேனாம்ருʼதமயோ பூ⁴த்வா புமான்ப்³ரஹ்மாம்ருʼதம்ʼ யத꞉ ।
யோகா³ம்ருʼதம்ʼ மஹாபா⁴க³ தன்மே கருணயா வத³ ॥ 3 ॥

வ்யாஸ உவாச –
அத² கீ³தாம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி யோக³மார்க³ப்ரகாஶினீம் ।
நியுக்தா ப்ருʼச்ச²தே ஸூத ராஜ்ஞே க³ஜமுகே²ன யா ॥ 4 ॥

வரேண்ய உவாச –
விக்⁴னேஶ்வர மஹாபா³ஹோ ஸர்வவித்³யாவிஶாரத³ ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞ யோக³ம்ʼ மே வக்துமர்ஹஸி ॥ 5 ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
ஸம்யக்³வ்யவஸிதா ராஜன்மதிஸ்தே(அ)னுக்³ரஹான்மம ।
ஶ்ருʼணு கீ³தாம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி யோகா³ம்ருʼதமயீம்ʼ ந்ருʼப ॥ 6 ॥

ந யோக³ம்ʼ யோக³மித்யாஹுர்யோகோ³ யோகோ³ ந ச ஶ்ரிய꞉ ।
ந யோகோ³ விஷயைர்யோகோ³ ந ச மாத்ராதி³பி⁴ஸ்ததா³ ॥ 7 ॥

யோகோ³ ய꞉ பித்ருʼமாத்ராதே³ர்ன ஸ யோகோ³ நராதி⁴ப ।
யோ யோகோ³ ப³ந்து⁴புத்ராதே³ர்யஶ்சாஷ்டபூ⁴திபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 8 ॥

ந ஸ யோக³ஸ்த்ரியா யோகோ³ ஜக³த³த்³பு⁴தரூபயா ।
ராஜ்யயோக³ஶ்ச நோ யோகோ³ ந யோகோ³ க³ஜவாஜிபி⁴꞉ ॥ 9 ॥

யோகோ³ நேந்த்³ரபத³ஸ்யாபி யோகோ³ யோகா³ர்தி²ன꞉ ப்ரிய꞉ ।
யோகோ³ ய꞉ ஸத்யலோகஸ்ய ந ஸ யோகோ³ மதோ மம ॥ 10 ॥

ஶைவஸ்ய யோகோ³ நோ யோகோ³ வைஷ்ணவஸ்ய பத³ஸ்ய ய꞉ ।
ந யோகோ³ பூ⁴ப ஸூர்யத்வம்ʼ சந்த்³ரத்வம்ʼ ந குபே³ரதா ॥ 11 ॥

நானிலத்வம்ʼ நானலத்வம்ʼ நாமரத்வம்ʼ ந காலதா ।
ந வாருண்யம்ʼ ந நைர்ருʼத்யம்ʼ யோகோ³ ந ஸார்வபௌ⁴மதா ॥ 12 ॥

யோக³ம்ʼ நானாவித⁴ம்ʼ பூ⁴ப யுஞ்ஜந்தி ஜ்ஞானினஸ்ததம் ।
ப⁴வந்தி வித்ருʼஷா லோகே ஜிதாஹாரா விரேதஸ꞉ ॥ 13 ॥

பாவயந்த்யகி²லான்லோகான்வஶீக்ருʼதஜக³த்த்ரயா꞉ ।
கருணாபூர்ணஹ்ருʼத³யா போ³த⁴யந்த்யபி காம்ʼஶ்சன ॥ 14 ॥

ஜீவன்முக்தா ஹ்ருʼதே³ மக்³னா꞉ பரமானந்த³ரூபிணி ।
நிமீல்யாக்ஷீணி பஶ்யந்த꞉ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஹ்ருʼதி³ ஸ்தி²தம் ॥ 15 ॥

த்⁴யாயந்த꞉ பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம சித்தே யோக³வஶீக்ருʼதம் ।
பூ⁴தானி ஸ்வாத்மனா துல்யம்ʼ ஸர்வாணி க³ணயந்தி தே ॥ 16 ॥

யேன கேனசிதா³ச்சி²ன்னா யேன கேனசிதா³ஹதா꞉ ।
யேன கேனசிதா³க்ருʼஷ்டா யேன கேனசிதா³ஶ்ரிதா꞉ ॥ 17 ॥

கருணாபூர்ணஹ்ருʼத³யா ப்⁴ரமந்தி த⁴ரணீதலே ।
அனுக்³ரஹாய லோகானாம்ʼ ஜிதக்ரோதா⁴ ஜிதேந்த்³ரியா꞉ ॥ 18 ॥

தே³ஹமாத்ரப்⁴ருʼதோ பூ⁴ப ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சனா꞉ ।
ஏதாத்³ருʼஶா மஹாபா⁴க்³யா꞉ ஸ்யுஶ்சக்ஷுர்கோ³சரா꞉ ப்ரிய ॥ 19 ॥

தமிதா³னீமஹம்ʼ வக்ஷ்யே ஶ்ருʼணு யோக³மனுத்தமம் ।
ஶ்ருத்வா யம்ʼ முச்யதே ஜந்து꞉ பாபேப்⁴யோ ப⁴வஸாக³ராத் ॥ 20 ॥

ஶிவே விஷ்ணௌ ச ஶக்தௌ ச ஸூர்யே மயி நராதி⁴ப ।
யா(அ)பே⁴த³பு³த்³தி⁴ர்யோக³꞉ ஸ ஸம்யக்³யோகோ³ மதோ மம ॥ 21 ॥

அஹமேவ ஜக³த்³யஸ்மாத்ஸ்ருʼஜாமி பாலயாமி ச ।
க்ருʼத்வா நானாவித⁴ம்ʼ வேஷம்ʼ ஸம்ʼஹராமி ஸ்வலீலயா ॥ 22 ॥

அஹமேவ மஹாவிஷ்ணுரஹமேவ ஸதா³ஶிவ꞉ ।
அஹமேவ மஹாஶக்திரஹமேவார்யமா ப்ரிய ॥ 23 ॥

அஹமேகோ ந்ருʼணாம்ʼ நாதோ² ஜாத꞉ பஞ்சவித⁴꞉ புரா ।
அஜ்ஞானான்மா ந ஜானந்தி ஜக³த்காரணகாரணம் ॥ 24 ॥

மத்தோ(அ)க்³நிராபோ த⁴ரணீ மத்த ஆகாஶமாருதௌ ।
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச லோகபாலா தி³ஶோ த³ஶ ॥ 25 ॥

வஸவோ மனவோ கா³வோ மனவ꞉ பஶவோ(அ)பி ச ।
ஸரித꞉ ஸாக³ரா யக்ஷா வ்ருʼக்ஷா꞉ பக்ஷிக³ணா அபி ॥ 26 ॥

ததை²கவிம்ʼஶதி꞉ ஸ்வர்கா³ நாகா³꞉ ஸப்த வனானி ச ।
மனுஷ்யா꞉ பர்வதா꞉ ஸாத்⁴யா꞉ ஸித்³தா⁴ ரக்ஷோக³ணாஸ்ததா² ॥ 27 ॥

அஹம்ʼ ஸாக்ஷீ ஜக³ச்சக்ஷுரலிப்த꞉ ஸர்வகர்மபி⁴꞉ ।
அவிகாரோ(அ)ப்ரமேயோ(அ)ஹமவ்யக்தோ விஶ்வகோ³(அ)வ்யய꞉ ॥ 28 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்மாவ்யயானந்தா³த்மகம்ʼ ந்ருʼப ।
மோஹயத்யகி²லான்மாயா ஶ்ரேஷ்டா²ன்மம நரானமூன் ॥ 29 ॥

ஸர்வதா³ ஷட்³விகாரேஷு தாநியம்ʼ யோஜயேத் ப்⁴ருʼஶம் ।
ஹித்வாஜாபடலம்ʼ ஜந்துரனேகைர்ஜன்மபி⁴꞉ ஶனை꞉ ॥ 30 ॥

விரஜ்ய விந்த³தி ப்³ரஹ்ம விஷயேஷு ஸுபோ³த⁴த꞉ ।
அச்சே²த்³யம்ʼ ஶஸ்த்ரஸங்கா⁴தைரதா³ஹ்யமனலேன ச ॥ 31 ॥

அக்லேத்³யம்ʼ பூ⁴ப பு⁴வனைரஶோஷ்யம்ʼ மாருதேன ச ।
அவத்⁴யம்ʼ வத்⁴யமானே(அ)பி ஶரீரே(அ)ஸ்மின்னராதி⁴ப ॥ 32 ॥

யாமிமாம்ʼ புஷ்பிதாம்ʼ வாசம்ʼ ப்ரஶம்ʼஸந்தி ஶ்ருதீரிதாம் ।
த்ரயீவாத³ரதா மூடா⁴ஸ்ததோ(அ)ன்யன்மன்வதே(அ)பி ந ॥ 33 ॥

குர்வந்தி ஸததம்ʼ கர்ம ஜன்மம்ருʼத்யுப²லப்ரத³ம் ।
ஸ்வர்கை³ஶ்வர்யரதா த்⁴வஸ்தசேதனா போ⁴க³பு³த்³த⁴ய꞉ ॥ 34 ॥

ஸம்பாத³யந்தி தே பூ⁴ப ஸ்வாத்மனா நிஜப³ந்த⁴னம் ।
ஸம்ʼஸாரசக்ரம்ʼ யுஞ்ஜந்தி ஜடா³꞉ கர்மபரா நரா꞉ ॥ 35 ॥

யஸ்ய யத்³விஹிதம்ʼ கர்ம தத்கர்தவ்யம்ʼ மத³ர்பணம் ।
ததோ(அ)ஸ்ய கர்மபீ³ஜாநாமுச்சி²ன்னா꞉ ஸ்யுர்மஹாங்குரா꞉ ॥ 36 ॥

சித்தஶுத்³தி⁴ஶ்ச மஹதீ விஜ்ஞானஸாதி⁴கா ப⁴வேத் ।
விஜ்ஞானேன ஹி விஜ்ஞாதம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம முனீஶ்வரை꞉ ॥ 37 ॥

தஸ்மாத்கர்மாணி குர்வீத பு³த்³தி⁴யுக்தோ நராதி⁴ப ।
ந த்வகர்மா ப⁴வேத்கோ(அ)பி ஸ்வத⁴ர்மத்யாக³வாம்ʼஸ்ததா² ॥ 38 ॥

ஜஹாதி யதி³ கர்மாணி தத꞉ ஸித்³தி⁴ம்ʼ ந விந்த³தி ।
ஆதௌ³ ஜ்ஞானே நாதி⁴கார꞉ கர்மண்யேவ ஸ யுஜ்யதே ॥ 39 ॥

கர்மணா ஶுத்³த⁴ஹ்ருʼத³யோ(அ)பே⁴த³பு³த்³தி⁴முபைஷ்யதி ।
ஸ ச யோக³꞉ ஸமாக்²யாதோ(அ)ம்ருʼதத்வாய கல்பதே ॥ 40 ॥

யோக³மன்யம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணு பூ⁴ப தமுத்தமம் ।
பஶௌ புத்ரே ததா² மித்ரே ஶத்ரௌ ப³ந்தௌ⁴ ஸுஹ்ருʼஜ்ஜனே ॥ 41 ॥

ப³ஹிர்த்³ருʼஷ்ட்யா ச ஸமயா ஹ்ருʼத்ஸ்த²யாலோகயேத்புமான் ।
ஸுகே² து³꞉கே² ததா²(அ)மர்ஷே ஹர்ஷே பீ⁴தௌ ஸமோ ப⁴வேத் ॥ 42 ॥

ரோகா³ப்தௌ சைவ போ⁴கா³ப்தௌ ஜயே வா விஜயே(அ)பி ச ।
ஶ்ரியோ(அ)யோகே³ ச யோகே³ ச லாபா⁴லாபே⁴ ம்ருʼதாவபி ॥ 43 ॥

ஸமோ மாம்ʼ வஸ்துஜாதேஷு பஶ்யன்னந்தர்ப³ஹி꞉ஸ்தி²தம் ।
ஸூர்யே ஸோமே ஜலே வஹ்னௌ ஶிவே ஶக்தௌ ததா²னிலே ॥ 44 ॥

த்³விஜே ஹ்ருʼதி³ மஹானத்³யாம்ʼ தீர்தே² க்ஷேத்ரே(அ)க⁴நாஶினி ।
விஷ்ணௌ ச ஸர்வதே³வேஷு ததா² யக்ஷோரகே³ஷு ச ॥ 45 ॥

க³ந்த⁴ர்வேஷு மனுஷ்யேஷு ததா² திர்யக்³ப⁴வேஷு ச ।
ஸததம்ʼ மாம்ʼ ஹி ய꞉ பஶ்யேத்ஸோ(அ)யம்ʼ யோக³விது³ச்யதே ॥ 46 ॥

ஸம்பராஹ்ருʼத்ய ஸ்வார்தே²ப்⁴ய இந்த்³ரியாணி விவேகத꞉ ।
ஸர்வத்ர ஸமதாபு³த்³தி⁴꞉ ஸ யோகோ³ பூ⁴ப மே மத꞉ ॥ 47 ॥

ஆத்மானாத்மவிவேகேன யா பு³த்³தி⁴ர்தை³வயோக³த꞉ ।
ஸ்வத⁴ர்மாஸக்தசித்தஸ்ய தத்³யோகோ³ யோக³ உச்யதே ॥ 48 ॥

த⁴ர்மாத⁴ரமௌ ஜஹாதீஹ தயா யுக்த உபா⁴வபி ।
அதோ யோகா³ய யுஞ்ஜீத யோகோ³ வைதே⁴ஷு கௌஶலம் ॥ 49 ॥

த⁴ர்மாத⁴ர்மப²லே த்யக்த்வா மனீஷீ விஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
ஜன்மப³ந்த⁴விநிர்முக்த꞉ ஸ்தா²னம்ʼ ஸம்ʼயாத்யநாமயம் ॥ 50 ॥

யதா³ ஹ்யஜ்ஞானகாலுஷ்யம்ʼ ஜந்தோர்பு³த்³தி⁴꞉ க்ரமிஷ்யதி ।
ததா³ஸௌ யாதி வைராக்³யம்ʼ வேத³வாக்யாதி³ஷு க்ரமாத் ॥ 51 ॥

த்ரயீவிப்ரதிபன்னஸ்ய ஸ்தா²ணுத்வம்ʼ யாஸ்யதே யதா³ ।
பராத்மன்யசலா பு³த்³தி⁴ஸ்ததா³ஸௌ யோக³மாப்னுயாத் ॥ 52 ॥

மானஸாநகி²லான்காமான்யதா³ தீ⁴மாம்ʼஸ்த்யஜேத்ப்ரிய ।
ஸ்வாத்மனி ஸ்வேன ஸந்துஷ்ட꞉ ஸ்தி²ரபு³த்³தி⁴ஸ்ததோ³ச்யதே ॥ 53 ॥

வித்ருʼஷ்ண꞉ ஸர்வஸௌக்²யேஷு நோத்³விக்³னோ து³꞉க²ஸங்க³மே ।
க³தஸாத்⁴வஸருட்³ராக³꞉ ஸ்தி²ரபு³த்³தி⁴ஸ்ததோ³ச்யதே ॥ 54 ॥

யதா²(அ)யம்ʼ கமடோ²(அ)ங்கா³னி ஸங்கோசயதி ஸர்வத꞉ ।
விஷயேப்⁴யஸ்ததா² கா²னி ஸங்கர்பேத்³யோக³தத்பர꞉ ॥ 55 ॥

வ்யாவர்தந்தே(அ)ஸ்ய விஷயாஸ்த்யக்தாஹாரஸ்ய வர்ஷ்மிண꞉ ।
வினா ராக³ம்ʼ ச ராகோ³(அ)பி த்³ருʼஷ்ட்வா ப்³ரஹ்ம வினஶ்யதி ॥ 56 ॥

விபஶ்சித்³யததே பூ⁴ப ஸ்தி²திமாஸ்தா²ய யோகி³ன꞉ ।
மந்த²யித்வேந்த்³ரியாண்யஸ்ய ஹரந்தி ப³லதோ மன꞉ ॥ 57 ॥

யுக்தஸ்தானி வஶே க்ருʼத்வா ஸர்வதா³ மத்பரோ ப⁴வேத் ।
ஸம்ʼயதானீந்த்³ரியாணீஹ யஸ்யாஸௌ க்ருʼததீ⁴ர்மத꞉ ॥ 58 ॥

சிந்தயானஸ்ய விஷயான்ஸங்க³ஸ்தேஷூபஜாயதே ।
காம꞉ ஸஞ்ஜாயதே தஸ்மாத்தத꞉ க்ரோதோ⁴(அ)பி⁴வர்ததே ॥ 59 ॥

க்ரோதா⁴த³ஜ்ஞானஸம்பூ⁴திர்விப்⁴ரமஸ்து தத꞉ ஸ்ம்ருʼதே꞉ ।
ப்⁴ரம்ʼஶாத்ஸ்ம்ருʼதேர்மதேர்த்⁴வம்ʼஸஸ்தத்³த்⁴வம்ʼஸாத்ஸோ(அ)பி நஶ்யதி ॥ 60 ॥

வினா த்³வேஷம்ʼ ச ராக³ம்ʼ ச கோ³சரான்யஸ்து கை²ஶ்சரேத் ।
ஸ்வாதீ⁴னஹ்ருʼத³யோ வஶ்யை꞉ ஸந்தோஷம்ʼ ஸ ஸம்ருʼச்ச²தி ॥ 61 ॥

த்ரிவித⁴ஸ்யாபி து³꞉க²ஸ்ய ஸந்தோஷே விலயோ ப⁴வேத் ।
ப்ரஜ்ஞயா ஸம்ʼஸ்தி²தஶ்சாயம்ʼ ப்ரஸன்னஹ்ருʼத³யோ ப⁴வேத் ॥ 62 ॥

வினா ப்ரஸாத³ம்ʼ ந மதிர்வினா மத்யா ந பா⁴வனா ।
வினா தாம்ʼ ந ஶமோ பூ⁴ப வினா தேன குத꞉ ஸுக²ம் ॥ 63 ॥

இந்த்³ரியாஶ்வான்விசரதோ விஷயானனு வர்ததே ।
யன்மனஸ்தன்மதிம்ʼ ஹன்யாத³ப்ஸு நாவம்ʼ மருத்³யதா² ॥ 64 ॥

யா ராத்ரி꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ தஸ்யாம்ʼ நித்³ராதி நைவ ஸ꞉ ।
ந ஸ்வபந்தீஹ தே யத்ர ஸா ராத்ரிஸ்தஸ்ய பூ⁴மிப ॥ 65 ॥

ஸரிதாம்ʼ பதிமாயாந்தி வனானி ஸர்வதோ யதா² ।
ஆயாந்தி யம்ʼ ததா² காமா ந ஸ ஶாந்திம்ʼ க்வசில்லபே⁴த் ॥ 66 ॥

அதஸ்தானீஹ ஸம்ʼருத்⁴ய ஸர்வத꞉ கா²னி மானவ꞉ ।
ஸ்வஸ்வார்தே²ப்⁴ய꞉ ப்ரதா⁴வந்தி பு³த்³தி⁴ரஸ்ய ஸ்தி²ரா ததா³ ॥ 67 ॥

மமதாஹங்க்ருʼதீ த்யக்த்வா ஸர்வான்காமாம்ʼஶ்ச யஸ்த்யஜேத் ।
நித்யம்ʼ ஜ்ஞானரதோ பூ⁴த்வா ஜ்ஞானான்முக்திம்ʼ ஸ யாஸ்யதி ॥ 68 ॥

ஏவம்ʼ ப்³ரஹ்மதி⁴யம்ʼ பூ⁴ப யோ விஜானாதி தை³வத꞉ ।
துர்யாமவஸ்தா²ம்ʼ ப்ராப்யாபி ஜீவன்முக்திம்ʼ ப்ரயாஸ்யதி ॥ 69 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³க³ணேஶகீ³தாஸூபநிஷத³ர்த²க³ர்பா⁴ஸு
யோகா³ம்ருʼதார்த²ஶாஸ்த்ரே
ஶ்ரீக³ணேஶபுராணே உத்தரக²ண்டே³ க³ஜானனவரேண்யஸம்ʼவாதே³
ஸாங்க்²யஸாரார்த²யோகோ³ நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

2
॥ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ கர்மயோக³꞉ ॥

வரேண்ய உவாச –
ஜ்ஞானநிஷ்டா² கர்மநிஷ்டா² த்³வயம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ த்வயா விபோ⁴ ।
அவதா⁴ர்ய வதை³கம்ʼ மே நி꞉ஶ்ரேயஸகரம்ʼ நு கிம் ॥ 1 ॥

க³ஜானன உவாச –
அஸ்மிம்ʼஶ்சராசரே ஸ்தி²த்யௌ புரோக்தே த்³வே மயா ப்ரிய ।
ஸாங்க்²யானாம்ʼ பு³த்³தி⁴யோகே³ன வைத⁴யோகே³ன கர்மிணாம் ॥ 2 ॥

அனாரம்பே⁴ண வைதா⁴னாம்ʼ நிஷ்க்ரிய꞉ புருஷோ ப⁴வேத் ।
ந ஸித்³தி⁴ம்ʼ யாதி ஸந்த்யாகா³த்கேவலாத்கர்மணோ ந்ருʼப ॥ 3 ॥

கதா³சித³க்ரிய꞉ கோ(அ)பி க்ஷணம்ʼ நைவாவதிஷ்ட²தே ।
அஸ்வதந்த்ர꞉ ப்ரக்ருʼதிஜைர்கு³ணை꞉ கர்ம ச கார்யதே ॥ 4 ॥

கர்மகாரீந்த்³ரியக்³ராமம்ʼ நியம்யாஸ்தே ஸ்மரன்புமான் ।
தத்³கோ³சரான்மந்த³சித்தோ தி⁴கா³சார꞉ ஸ பா⁴ஷ்யதே ॥ 5 ॥

தத்³க்³ராமம்ʼ ஸம்ʼநியம்யாதௌ³ மனஸா கர்ம சாரபே⁴த் ।
இந்த்³ரியை꞉ கர்மயோக³ம்ʼ யோ வித்ருʼஷ்ண꞉ ஸ பரோ ந்ருʼப ॥ 6 ॥

அகர்மண꞉ ஶ்ரேஷ்ட²தமம்ʼ கர்மானீஹாக்ருʼதம்ʼ து யத் ।
வர்ஷ்மண꞉ ஸ்தி²திரப்யஸ்யாகர்மணோ நைவ ஸேத்ஸ்யதி ॥ 7 ॥

அஸமர்ப்ய நிப³த்⁴யந்தே கர்ம தேன ஜனா மயி ।
குர்வீத ஸததம்ʼ கர்மாநாஶோ(அ)ஸங்கோ³ மத³ர்பணம் ॥ 8 ॥

மத³ர்தே² யானி கர்மாணி தானி ப³த்⁴னந்தி ந க்வசித் ।
ஸவாஸனமித³ம்ʼ கர்ம ப³த்⁴னாதி தே³ஹினம்ʼ ப³லாத் ॥ 9 ॥

வர்ணான்ஸ்ருʼஷ்ட்வாவத³ம்ʼ சாஹம்ʼ ஸயஜ்ஞாம்ʼஸ்தான்புரா ப்ரிய ।
யஜ்ஞேன ருʼத்⁴யதாமேஷ காமத³꞉ கல்பவ்ருʼக்ஷவத் ॥ 10 ॥

ஸுராம்ʼஶ்சான்னேன ப்ரீணத்⁴வம்ʼ ஸுராஸ்தே ப்ரீணயந்து வ꞉ ।
லப⁴த்⁴வம்ʼ பரமம்ʼ ஸ்தா²னமன்யோன்யப்ரீணனாத்ஸ்தி²ரம் ॥ 11 ॥

இஷ்டா தே³வா꞉ ப்ரதா³ஸ்யந்தி போ⁴கா³நிஷ்டான்ஸுதர்பிதா꞉ ।
தைர்த³த்தாம்ʼஸ்தான்னரஸ்தேப்⁴யோ(அ)த³த்வா பு⁴ங்க்தே ஸ தஸ்கர꞉ ॥ 12 ॥

ஹுதாவஶிஷ்டபோ⁴க்தாரோ முக்தா꞉ ஸ்யு꞉ ஸர்வபாதகை꞉ ।
அத³ந்த்யேனோ மஹாபாபா ஆத்மஹேதோ꞉ பசந்தி யே ॥ 13 ॥

ஊர்ஜோ ப⁴வந்தி பூ⁴தானி தே³வாத³ன்னஸ்ய ஸம்ப⁴வ꞉ ।
யஜ்ஞாச்ச தே³வஸம்பூ⁴திஸ்தது³த்பத்திஶ்ச வைத⁴த꞉ ॥ 14 ॥

ப்³ரஹ்மணோ வைத⁴முத்பன்னம்ʼ மத்தோ ப்³ரஹ்மஸமுத்³ப⁴வ꞉ ।
அதோ யஜ்ஞே ச விஶ்வஸ்மின் ஸ்தி²தம்ʼ மாம்ʼ வித்³தி⁴ பூ⁴மிப ॥ 15 ॥

ஸம்ʼஸ்ருʼதீனாம்ʼ மஹாசக்ரம்ʼ க்ராமிதவ்யம்ʼ விசக்ஷணை꞉ ।
ஸ முதா³ ப்ரீணதே பூ⁴பேந்த்³ரியக்ரீடோ³(அ)த⁴மோ ஜன꞉ ॥ 16 ॥

அந்தராத்மனி ய꞉ ப்ரீத ஆத்மாராமோ(அ)கி²லப்ரிய꞉ ।
ஆத்மத்ருʼப்தோ நரோ ய꞉ ஸ்யாத்தஸ்யார்தோ² நைவ வித்³யதே ॥ 17
கார்யாகார்யக்ருʼதீனாம்ʼ ஸ நைவாப்னோதி ஶுபா⁴ஶுபே⁴ ।
கிஞ்சித³ஸ்ய ந ஸாத்⁴யம்ʼ ஸ்யாத்ஸர்வஜந்துஷு ஸர்வதா³ ॥ 18 ॥

அதோ(அ)ஸக்ததயா பூ⁴ப கர்தவ்யம்ʼ கர்ம ஜந்துபி⁴꞉ ।
ஸக்தோ(அ)க³திமவாப்னோதி மாமவாப்னோதி தாத்³ருʼஶ꞉ ॥ 19 ॥

பரமாம்ʼ ஸித்³தி⁴மாபன்னா꞉ புரா ராஜர்ஷயோ த்³விஜா꞉ ।
ஸங்க்³ரஹாய ஹி லோகானாம்ʼ தாத்³ருʼஶம்ʼ கர்ம சாரபே⁴த் ॥ 20 ॥

ஶ்ரேயான்யத்குருதே கர்ம தத்கரோத்யகி²லோ ஜன꞉ ।
மனுதே யத்ப்ரமாணம்ʼ ஸ ததே³வானுஸரத்யஸௌ ॥ 21 ॥

விஷ்டபே மே ந ஸாத்⁴யோ(அ)ஸ்தி கஶ்சித³ர்தோ² நராதி⁴ப ।
அனாலப்³த⁴ஶ்ச லப்³த⁴வ்ய꞉ குர்வே கர்ம ததா²ப்யஹம் ॥ 22 ॥

ந குர்வே(அ)ஹம்ʼ யதா³ கர்ம ஸ்வதந்த்ரோ(அ)லஸபா⁴வித꞉ ।
கரிஷ்யந்தி மம த்⁴யானம்ʼ ஸர்வே வர்ணா மஹாமதே ॥ 23 ॥

ப⁴விஷ்யந்தி ததோ லோகா உச்சி²ன்னா꞉ ஸம்ப்ரதா³யின꞉ ।
ஹந்தா ஸ்யாமஸ்ய லோகஸ்ய விதா⁴தா ஸங்கரஸ்ய ச ॥ 24 ॥

காமினோ ஹி ஸதா³ காமைரஜ்ஞானாத்கர்மகாரிண꞉ ।
லோகானாம்ʼ ஸங்க்³ரஹாயைதத்³வித்³வான் குர்யாத³ஸக்ததீ⁴꞉ ॥ 25 ॥

விபி⁴ன்னத்வமதிம்ʼ ஜஹ்யாத³ஜ்ஞானாம்ʼ கர்மசாரிணாம்
.பா⁴கா³த்³கு³ணகர்ம
யோக³யுக்த꞉ ஸர்வகர்மாண்யர்பயேன்மயி கர்மக்ருʼத் ॥ 26 ॥

அவித்³யாகு³ணஸாசிவ்யாத்குர்வன்கர்மாண்யதந்த்³ரித꞉ ।
அஹங்காராத்³பி⁴ன்னபு³த்³தி⁴ரஹங்கர்தேதி யோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 27 ॥

யஸ்து வேத்த்யாத்மனஸ்தத்த்வம்ʼ விபா⁴கா³த்³கு³ணகர்மணோ꞉ ।
கரணம்ʼ விஷயே வ்ருʼத்தமிதி மத்வா ந ஸஜ்ஜதே ॥ 28 ॥

குர்வந்தி ஸப²லம்ʼ கர்ம கு³ணைஸ்த்ரிபி⁴ர்விமோஹிதா꞉ ।
அவிஶ்வஸ்த꞉ ஸ்வாத்மத்³ருஹோ விஶ்வவின்னைவ லங்க⁴யேத் ॥ 29 ॥

நித்யம்ʼ நைமித்திகம்ʼ தஸ்மான்மயி கர்மார்பயேத்³பு³த⁴꞉ ।
த்யக்த்வாஹம்ʼமமதாபு³த்³தி⁴ம்ʼ பராம்ʼ க³திமவாப்னுயாத் ॥ 30 ॥

அநீர்ஷ்யந்தோ ப⁴க்திமந்தோ யே மயோக்தமித³ம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
அனுதிஷ்ட²ந்தி யே ஸர்வே முக்தாஸ்தே(அ)கி²லகர்மபி⁴꞉ ॥ 31 ॥

யே சைவ நானுதிஷ்ட²ந்தி த்வஶுபா⁴ ஹதசேதஸ꞉ ।
ஈர்ஷ்யமாணான்மஹாமூடா⁴ந்நஷ்டாம்ʼஸ்தான்வித்³தி⁴ மே ரிபூன் ॥ 32 ॥

துல்யம்ʼ ப்ரக்ருʼத்யா குருதே கர்ம யஜ்ஜ்ஞானவானபி ।
அனுயாதி ச தாமேவாக்³ரஹஸ்தத்ர முதா⁴ மத꞉ ॥ 33 ॥

காமஶ்சைவ ததா² க்ரோத⁴꞉ கா²நாமர்தே²ஷு ஜாயதே ।
நைதயோர்வஶ்யதாம்ʼ யாயாத³ம்யவித்⁴வம்ʼஸகௌ யத꞉ ॥ 34 ॥

ஶஸ்தோ(அ)கு³ணோ நிஜோ த⁴ர்ம꞉ ஸாங்கா³த³ன்யஸ்ய த⁴ர்மத꞉ ।
நிஜே தஸ்மின்ம்ருʼதி꞉ ஶ்ரேயோ(அ)பரத்ர ப⁴யத³꞉ பர꞉ ॥ 35 ॥

வரேண்ய உவாச –
புமான்யத்குருதே பாபம்ʼ ஸ ஹி கேன நியுஜ்யதே ।
அகாங்க்ஷன்னபி ஹேரம்ப³ ப்ரேரித꞉ ப்ரப³லாதி³வ ॥ 36 ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
காமக்ரோதௌ⁴ மஹாபாபௌ கு³ணத்³வயஸமுத்³ப⁴வௌ ।
நயந்தௌ வஶ்யதாம்ʼ லோகான் வித்³த்⁴யேதௌ த்³வேஷிணௌ வரௌ ॥ 37 ॥

ஆவ்ருʼணோதி யதா² மாயா ஜக³த்³பா³ஷ்போ ஜலம்ʼ யதா² ।
வர்ஷாமேகோ⁴ யதா² பா⁴னும்ʼ தத்³வத்காமோ(அ)கி²லாம்ʼஶ்ச ருட் ॥ 38 ॥

ப்ரதிபத்திமதோ ஜ்ஞானம்ʼ சா²தி³தம்ʼ ஸததம்ʼ த்³விஷா ।
இச்சா²த்மகேன தரஸா து³ஷ்போஷ்யேண ச ஶுஷ்மிணா ॥ 39 ॥

ஆஶ்ரித்ய பு³த்³தி⁴மனஸீ இந்த்³ரியாணி ஸ திஷ்ட²தி ।
தைரேவாச்சா²தி³தப்ரஜ்ஞோ ஜ்ஞானினம்ʼ மோஹயத்யஸௌ ॥ 40 ॥

தஸ்மாந்நியம்ய தான்யாதௌ³ ஸமனாம்ʼஸி நரோ ஜயேத் ।
ஜ்ஞானவிஜ்ஞானயோ꞉ ஶாந்திகரம்ʼ பாபம்ʼ மனோப⁴வம் ॥ 41 ॥

யதஸ்தானி பராண்யாஹுஸ்தேப்⁴யஶ்ச பரமம்ʼ மன꞉ ।
ததோ(அ)பி ஹி பரா பு³த்³தி⁴ராத்மா பு³த்³தே⁴꞉ பரோ மத꞉ ॥ 42 ॥

பு³த்³த்⁴வைவமாத்மனாத்மானம்ʼ ஸம்ʼஸ்தப்⁴யாத்மானமாத்மனா ।
ஹத்வா ஶத்ரும்ʼ காமரூபம்ʼ பரம்ʼ பத³மவாப்னுயாத் ॥ 43 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³க³ணேஶகீ³தாஸூபநிஷத³ர்த²க³ர்பா⁴ஸு
யோகா³ம்ருʼதார்த²ஶாஸ்த்ரே
ஶ்ரீக³ணேஶபுராணே உத்தரக²ண்டே³ க³ஜானனவரேண்யஸம்ʼவாதே³
கர்மயோகோ³ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

3
॥ த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ விஜ்ஞானப்ரதிபாத³ன ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
புரா ஸர்கா³தி³ஸமயே த்ரைகு³ண்யம்ʼ த்ரிதனூருஹம் ।
நிர்மாய சைனமவத³ம்ʼ விஷ்ணவே யோக³முத்தமம் ॥ 1 ॥

அர்யம்ணே ஸோ(அ)ப்³ரவீத்ஸோ(அ)பி மனவே நிஜஸூனவே ।
தத꞉ பரம்பராயாதம்ʼ விது³ரேனம்ʼ மஹர்ஷய꞉ ॥ 2 ॥

காலேன ப³ஹுனா சாயம்ʼ நஷ்ட꞉ ஸ்யாச்சரமே யுகே³ ।
அஶ்ரத்³தே⁴யோ ஹ்யவிஶ்வாஸ்யோ விகீ³தவ்யஶ்ச பூ⁴மிப ॥ 3 ॥

ஏவம்ʼ புராதனம்ʼ யோக³ம்ʼ ஶ்ருதவானஸி மன்முகா²த் ।
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம்ʼ வேத³ரஹஸ்யம்ʼ பரமம்ʼ ஶுப⁴ம் ॥ 4 ॥

வரேண்ய உவாச –
ஸாம்ப்ரதம்ʼ சாவதீர்ணோ(அ)ஸி க³ர்ப⁴தஸ்த்வம்ʼ க³ஜானன ।
ப்ரோக்தவான்கத²மேதம்ʼ த்வம்ʼ விஷ்ணவே யோக³முத்தமம் ॥ 5 ॥

க³ணேஶ உவாச –
அனேகானி ச தே ஜன்மான்யதீதானி மமாபி ச ।
ஸம்ʼஸ்மரே தானி ஸர்வாணி ந ஸ்ம்ருʼதிஸ்தவ வர்ததே ॥ 6 ॥

மத்த ஏவ மஹாபா³ஹோ ஜாதா விஷ்ண்வாத³ய꞉ ஸுரா꞉ ।
மய்யேவ ச லயம்ʼ யாந்தி ப்ரலயேஷு யுகே³ யுகே³ ॥ 7 ॥

அஹமேவ பரோ ப்³ரஹ்ம மஹாருத்³ரோ(அ)ஹமேவ ச ।
அஹமேவ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ ஸ்தா²வரம்ʼ ஜங்க³மம்ʼ ச யத் ॥ 8 ॥

அஜோ(அ)வ்யயோ(அ)ஹம்ʼ பூ⁴தாத்மா(அ)நாதி³ரீஶ்வர ஏவ ச ।
ஆஸ்தா²ய த்ரிகு³ணாம்ʼ மாயாம்ʼ ப⁴வாமி ப³ஹுயோநிஷு ॥ 9 ॥

அத⁴ர்மோபசயோ த⁴ர்மாபசயோ ஹி யதா³ ப⁴வேத் ।
ஸாதூ⁴ன்ஸம்ʼரக்ஷிதும்ʼ து³ஷ்டாம்ʼஸ்தாடி³தும்ʼ ஸம்ப⁴வாம்யஹம் ॥ 10 ॥

உச்சி²த்³யாத⁴ர்மனிசயம்ʼ த⁴ர்மம்ʼ ஸம்ʼஸ்தா²பயாமி ச ।
ஹன்மி து³ஷ்டாம்ʼஶ்ச தை³த்யாம்ʼஶ்ச நானாலீலாகரோ முதா³ ॥ 11 ॥

வர்ணாஶ்ரமான்முனீன்ஸாதூ⁴ன்பாலயே ப³ஹுரூபத்⁴ருʼக் ।
ஏவம்ʼ யோ வேத்தி ஸம்பூ⁴திர்மம தி³வ்யா யுகே³ யுகே³ ॥ 12 ॥

தத்தத்கர்ம ச வீர்யம்ʼ ச மம ரூபம்ʼ ஸமாஸத꞉ ।
த்யக்தாஹம்ʼமமதாபு³த்³தி⁴ம்ʼ ந புனர்பூ⁴꞉ ஸ ஜாயதே ॥ 13 ॥

நிரீஹா நிர்பி⁴யோரோஷா மத்பரா மத்³வ்யபாஶ்ரயா꞉ ।
விஜ்ஞானதபஸா ஶுத்³தா⁴ அனேகே மாமுபாக³தா꞉ ॥ 14 ॥

யேன யேன ஹி பா⁴வேன ஸம்ʼஸேவந்தே நரோத்தமா꞉ ।
ததா² ததா² ப²லம்ʼ தேப்⁴ய꞉ ப்ரயச்சா²ம்யவ்யய꞉ ஸ்பு²டம் ॥ 15 ॥

ஜனா꞉ ஸ்யுரிதரே ராஜன்மம மார்கா³னுயாயின꞉ ।
ததை²வ வ்யவஹாரம்ʼ தே ஸ்வேஷு சான்யேஷு குர்வதே ॥ 16 ॥

குர்வந்தி தே³வதாப்ரீதிம்ʼ காங்க்ஷந்த꞉ கர்மணாம்ʼ ப²லம் ।
ப்ராப்னுப³ந்தீஹ தே லோகே ஶீக்⁴ரம்ʼ ஸித்³தி⁴ம்ʼ ஹி கர்மஜாம் ॥ 17 ॥

சத்வாரோ ஹி மயா வர்ணா ரஜ꞉ஸத்த்வதமோம்ʼ(அ)ஶத꞉ ।
கர்மாம்ʼஶதஶ்ச ஸம்ʼஸ்ருʼஷ்டா ம்ருʼத்யுலோகே மயானக⁴ ॥ 18 ॥

கர்தாரமபி தேஷாம்ʼ மாமகர்தாரம்ʼ விது³ர்பு³தா⁴꞉ ।
அநாதி³மீஶ்வரம்ʼ நித்யமலிப்தம்ʼ கர்மஜைர்கு³ணை꞉ ॥ 19 ॥

நிரீஹம்ʼ யோ(அ)பி⁴ஜானாதி கர்ம ப³த்⁴னாதி நைவ தம் ।
சக்ரு꞉ கர்மாணி பு³த்³த்⁴யைவம்ʼ பூர்வம்ʼ பூர்வம்ʼ முமுக்ஷவ꞉ ॥ 20 ॥

வாஸனாஸஹிதாதா³த்³யாத்ஸம்ʼஸாரகாரணாத்³த்³ருʼடா⁴த் ।
அஜ்ஞானப³ந்த⁴னாஜ்ஜந்துர்பு³த்³த்⁴வாயம்ʼ முச்யதே(அ)கி²லாத் ॥ 21 ॥

தத³கர்ம ச கர்மாபி கத²யாம்யது⁴னா தவ ।
யத்ர மௌனம்ʼ க³தா மோஹாத்³ருʼஷயோ பு³த்³தி⁴ஶாலின꞉ ॥ 22 ॥

தத்த்வம்ʼ முமுக்ஷுணா ஜ்ஞேயம்ʼ கர்மாகர்மவிகர்மணாம் ।
த்ரிவிதா⁴னீஹ கர்மாணி ஸுனிம்னைஷாம்ʼ க³தி꞉ ப்ரிய ॥ 23 ॥

க்ரியாயாமக்ரியாஜ்ஞானமக்ரியாயாம்ʼ க்ரியாமதி꞉ ।
யஸ்ய ஸ்யாத்ஸ ஹி மர்த்யே(அ)ஸ்மிம்ˮல்லோகே முக்தோ(அ)கி²லார்த²க்ருʼத் ॥ 24 ॥

கர்மாங்குரவியோகே³ன ய꞉ கர்மாண்யாரபே⁴ன்னர꞉ ।
தத்த்வத³ர்ஶனநிர்த³க்³த⁴க்ரியமாஹுர்பு³தா⁴ பு³த⁴ம் ॥ 25 ॥

ப²லத்ருʼஷ்ணாம்ʼ விஹாய ஸ்யாத்ஸதா³ த்ருʼப்தோ விஸாத⁴ன꞉ ।
உத்³யுக்தோ(அ)பி க்ரியாம்ʼ கர்தும்ʼ கிஞ்சின்னைவ கரோதி ஸ꞉ ॥ 26 ॥

நிரீஹோ நிக்³ருʼஹீதாத்மா பரித்யக்தபரிக்³ரஹ꞉ ।
கேவலம்ʼ வை க்³ருʼஹம்ʼ கர்மாசரன்னாயாதி பாதகம் ॥ 27 ॥

அத்³வந்த்³வோ(அ)மத்ஸரோ பூ⁴த்வா ஸித்³த்⁴யஸித்³த்⁴யோ꞉ ஸமஶ்ச ய꞉ ।
யதா²ப்ராப்த்யேஹ ஸந்துஷ்ட꞉ குர்வன்கர்ம ந ப³த்⁴யதே ॥ 28 ॥

அகி²லைர்விஷயைர்முக்தோ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானவானபி ।
யஜ்ஞார்த²ம்ʼ தஸ்ய ஸகலம்ʼ க்ருʼதம்ʼ கர்ம விலீயதே ॥ 29 ॥

அஹமக்³நிர்ஹவிர்ஹோதா ஹுதம்ʼ யன்மயி சார்பிதம் ।
ப்³ரஹ்மாப்தவ்யம்ʼ ச தேநாத² ப்³ரஹ்மண்யேவ யதோ ரத꞉ ॥ 30 ॥

யோகி³ன꞉ கேசித³பரே தி³ஷ்டம்ʼ யஜ்ஞம்ʼ வத³ந்தி ச ।
ப்³ரஹ்மாக்³நிரேவ யஜ்ஞோ வை இதி கேசன மேநிரே ॥ 31 ॥

ஸம்ʼயமாக்³னௌ பரே பூ⁴ப இந்த்³ரியாண்யுபஜுஹ்வதி ।
கா²க்³நிஷ்வன்யே தத்³விஷயாம்ʼஶ்ச²ப்³தா³தீ³னுபஜுஹ்வதி ॥ 32 ॥

ப்ராணாநாமிந்த்³ரியாணாம்ʼ ச பரே கர்மாணி க்ருʼத்ஸ்னஶ꞉ ।
நிஜாத்மரதிரூபே(அ)க்³னௌ ஜ்ஞாநதீ³ப்தே ப்ரஜுஹ்வதி ॥ 33 ॥

த்³ரவ்யேண தபஸா வாபி ஸ்வாத்⁴யாயேனாபி கேசன ।
தீவ்ரவ்ரதேன யதினோ ஜ்ஞானேனாபி யஜந்தி மாம் ॥ 34 ॥

ப்ராணே(அ)பானம்ʼ ததா² ப்ராணமபானே ப்ரக்ஷிபந்தி யே ।
ருத்³த்⁴வா க³தீஶ்சோப⁴யஸ்தே ப்ராணாயாமபராயணா꞉ ॥ 35 ॥

ஜித்வா ப்ராணான்ப்ராணக³தீருபஜுஹ்வதி தேஷு ச ।
ஏவம்ʼ நானாயஜ்ஞரதா யஜ்ஞத்⁴வம்ʼஸிதபாதகா꞉ ॥ 36 ॥

நித்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ரயாந்த்யேதே யஜ்ஞஶிஷ்டாம்ருʼதாஶின꞉ ।
அயஜ்ஞகாரிணோ லோகோ நாயமன்ய꞉ குதோ ப⁴வேத் ॥ 37 ॥

காயிகாதி³த்ரிதா⁴பூ⁴தான்யஜ்ஞான்வேதே³ ப்ரதிஷ்டி²தான் ।
ஜ்ஞாத்வா தாநகி²லான்பூ⁴ப மோக்ஷ்யஸே(அ)கி²லப³ந்த⁴னாத் ॥ 38 ॥

ஸர்வேஷாம்ʼ பூ⁴ப யஜ்ஞானாம்ʼ ஜ்ஞானயஜ்ஞ꞉ பரோ மத꞉ ।
அகி²லம்ʼ லீயதே கர்ம ஜ்ஞானே மோக்ஷஸ்ய ஸாத⁴னே ॥ 39 ॥

தஜ்ஜ்ஞேயம்ʼ புருஷவ்யாக்⁴ர ப்ரஶ்னேன நதித꞉ ஸதாம் ।
ஶுஶ்ரூஷயா வதி³ஷ்யந்தி ஸந்தஸ்தத்த்வவிஶாரதா³꞉ ॥ 40 ॥

நானாஸங்கா³ஞ்ஜன꞉ குர்வன்னைகம்ʼ ஸாது⁴ஸமாக³மம் ।
கரோதி தேன ஸம்ʼஸாரே ப³ந்த⁴னம்ʼ ஸமுபைதி ஸ꞉ ॥ 41 ॥

ஸத்ஸங்கா³த்³கு³ணஸம்பூ⁴திராபதா³ம்ʼ லய ஏவ ச ।
ஸ்வஹிதம்ʼ ப்ராப்யதே ஸர்வைரிஹ லோகே பரத்ர ச ॥ 42 ॥

இதரத்ஸுலப⁴ம்ʼ ராஜன்ஸத்ஸங்கோ³(அ)தீவ து³ர்லப⁴꞉ ।
யஜ்ஜ்ஞாத்வா புனர்வேத⁴மேதி ஜ்ஞேயம்ʼ ததஸ்தத꞉ ॥ 43 ॥

தத꞉ ஸர்வாணி பூ⁴தானி ஸ்வாத்மன்யேவாபி⁴பஶ்யதி ।
அதிபாபரதோ ஜந்துஸ்ததஸ்தஸ்மாத்ப்ரமுச்யதே ॥ 44 ॥

த்³விவிதா⁴ன்யபி கர்மாணி ஜ்ஞாநாக்³நிர்த³ஹதி க்ஷணாத் ।
ப்ரஸித்³தோ⁴(அ)க்³நிர்யதா² ஸர்வம்ʼ ப⁴ஸ்மதாம்ʼ நயதி க்ஷணாத் ॥ 45 ॥

ந ஜ்ஞானஸமதாமேதி பவித்ரமிதரந்ந்ருʼப ।
ஆத்மன்யேவாவக³ச்ச²ந்தி யோகா³த்காலேன யோகி³ன꞉ ॥ 46 ॥

ப⁴க்திமானிந்த்³ரியஜயீ தத்பரோ ஜ்ஞானமாப்னுயாத் ।
லப்³த்⁴வா தத்பரமம்ʼ மோக்ஷம்ʼ ஸ்வல்பகாலேன யாத்யஸௌ ॥ 47 ॥

ப⁴க்திஹீனோ(அ)ஶ்ரத்³த³தா⁴ன꞉ ஸர்வத்ர ஸம்ʼஶயீ து ய꞉ ।
தஸ்ய ஶம்ʼ நாபி விஜ்ஞானமிஹ லோகோ(அ)த² வா பர꞉ ॥ 48 ॥

ஆத்மஜ்ஞானரதம்ʼ ஜ்ஞானநாஶிதாகி²லஸம்ʼஶயம் ।
யோகா³ஸ்தாகி²லகர்மாணம்ʼ ப³த்⁴னந்தி பூ⁴ப தானி ந ॥ 49 ॥

ஜ்ஞாநக²ட்³க³ப்ரஹாரேண ஸம்பூ⁴தாமஜ்ஞதாம்ʼ ப³லாத் ।
சி²த்வாந்த꞉ஸம்ʼஶயம்ʼ தஸ்மாத்³யோக³யுக்தோ ப⁴வேன்னர꞉ ॥ 50 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³க³ணேஶகீ³தாஸூபநிஷத³ர்த²க³ர்பா⁴ஸு
யோகா³ம்ருʼதார்த²ஶாஸ்த்ரே
ஶ்ரீக³ணேஶபுராணே உத்தரக²ண்டே³ க³ஜானனவரேண்யஸம்ʼவாதே³
விஜ்ஞானப்ரதிபாத³னோ நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

4
॥ சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ வைத⁴ஸம்ʼந்யாஸயோக³꞉ ॥

வரேண்ய உவாச –
ஸம்ʼந்யஸ்திஶ்சைவ யோக³ஶ்ச கர்மணாம்ʼ வர்ண்யதே த்வயா ।
உப⁴யோர்நிஶ்சிதம்ʼ த்வேகம்ʼ ஶ்ரேயோ யத்³வத³ மே ப்ரபோ⁴ ॥ 1 ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
க்ரியாயோகோ³ வியோக³ஶ்சாப்யுபௌ⁴ மோக்ஷஸ்ய ஸாத⁴னே ।
தயோர்மத்⁴யே க்ரியாயோக³ஸ்த்யாகா³த்தஸ்ய விஶிஷ்யதே ॥ 2 ॥

த்³வந்த்³வது³꞉க²ஸஹோ(அ)த்³வேஷ்டா யோ ந காங்க்ஷதி கிஞ்சன ।
முச்யதே ப³ந்த⁴னாத்ஸத்³யோ நித்யம்ʼ ஸம்ʼந்யாஸவான்ஸுக²ம் ॥ 3 ॥

வத³ந்தி பி⁴ன்னப²லகௌ கர்மணஸ்த்யாக³ஸங்க்³ரஹௌ ।
மூடா⁴ல்பஜ்ஞாஸ்தயோரேகம்ʼ ஸம்ʼயுஞ்ஜீத விசக்ஷண꞉ ॥ 4 ॥

யதே³வ ப்ராப்யதே த்யாகா³த்ததே³வ யோக³த꞉ ப²லம் ।
ஸங்க்³ரஹம்ʼ கர்மணோ யோக³ம்ʼ யோ விந்த³தி ஸ விந்த³தி ॥ 5 ॥

கேவலம்ʼ கர்மணாம்ʼ ந்யாஸம்ʼ ஸம்ʼந்யாஸம்ʼ ந விது³ர்பு³தா⁴꞉ ।
குர்வன்னனிச்ச²யா கர்ம யோகீ³ ப்³ரஹ்மைவ ஜாயதே ॥ 6 ॥

நிர்மலோ யதசித்தாத்மா ஜிதகோ² யோக³தத்பர꞉ ।
ஆத்மானம்ʼ ஸர்வபூ⁴தஸ்த²ம்ʼ பஶ்யன்குர்வன்ன லிப்யதே ॥ 7 ॥

தத்த்வவித்³யோக³யுக்தாத்மா கரோமீதி ந மன்யதே ।
ஏகாத³ஶானீந்த்³ரியாணி குர்வந்தி கர்மஸங்க்²யயா ॥ 8 ॥

தத்ஸர்வமர்பயேத்³ப்³ரஹ்மண்யபி கர்ம கரோதி ய꞉ ।
ந லிப்யதே புண்யபாபைர்பா⁴னுர்ஜலக³தோ யதா² ॥ 9 ॥

காயிகம்ʼ வாசிகம்ʼ பௌ³த்³த⁴மைந்த்³ரியம்ʼ மானஸம்ʼ ததா² ।
த்யக்த்வாஶாம்ʼ கர்ம குர்வந்தி யோக³ஜ்ஞாஶ்சித்தஶுத்³த⁴யே ॥ 10 ॥

யோக³ஹீனோ நர꞉ கர்ம ப²லேஹயா கரோத்யலம் ।
ப³த்⁴யதே கர்மபீ³ஜை꞉ ஸ ததோ து³꞉க²ம்ʼ ஸமஶ்னுதே ॥ 11 ॥

மனஸா ஸகலம்ʼ கர்ம த்யக்த்வா யோகீ³ ஸுக²ம்ʼ வஸேத் ।
ந குர்வன்காரயன்வாபி நந்த³ன்ஶ்வப்⁴ரே ஸுபத்தனே ॥ 12 ॥

ந க்ரியா ந ச கர்த்ருʼத்வம்ʼ கஸ்ய சித்ஸ்ருʼஜ்யதே மயா ।
ந க்ரியாபீ³ஜஸம்பர்க꞉ ஶக்த்யா தத்க்ரியதே(அ)கி²லம் ॥ 13 ॥

கஸ்யசித்புண்யபாபானி ந ஸ்ப்ருʼஶாமி விபு⁴ர்ந்ருʼப ।
ஜ்ஞானமூடா⁴ விமுஹ்யந்தே மோஹேனாவ்ருʼதபு³த்³த⁴ய꞉ ॥ 14 ॥

விவேகேனாத்மனோ(அ)ஜ்ஞானம்ʼ யேஷாம்ʼ நாஶிதமாத்மனா ।
தேஷாம்ʼ விகாஶமாயாதி ஜ்ஞானமாதி³த்யவத்பரம் ॥ 15 ॥

மந்நிஷ்டா² மத்³தி⁴யோ(அ)த்யந்தம்ʼ மச்சித்தா மயி தத்பரா꞉ ।
அபுனர்ப⁴வமாயாந்தி விஜ்ஞானாந்நாஶிதைனஸ꞉ ॥ 16 ॥

ஜ்ஞானவிஜ்ஞானஸம்ʼயுக்தே த்³விஜே க³வி க³ஜாதி³ஷு ।
ஸமேக்ஷணா மஹாத்மான꞉ பண்டி³தா꞉ ஶ்வபசே ஶுனி ॥ 17 ॥

வஶ்ய꞉ ஸ்வர்கோ³ ஜக³த்தேஷாம்ʼ ஜீவன்முக்தா꞉ ஸமேக்ஷணா꞉ ।
யதோ(அ)தோ³ஷம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸமம்ʼ தஸ்மாத்தைர்விஷயீக்ருʼதம் ॥ 18 ॥

ப்ரியாப்ரியே ப்ராப்ய ஹர்ஷத்³வேஷௌ யே ப்ராப்னுவந்தி ந ।
ப்³ரஹ்மாஶ்ரிதா அஸம்ʼமூடா⁴ ப்³ரஹ்மஜ்ஞா꞉ ஸமபு³த்³த⁴ய꞉ ॥ 19 ॥

வரேண்ய உவாச –
கிம்ʼ ஸுக²ம்ʼ த்ரிஷு லோகேஷு தே³வக³ந்த⁴ர்வயோநிஷு ।
ப⁴க³வன்க்ருʼபயா தன்மே வத³ வித்³யாவிஶாரத³ ॥ 20 ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
ஆனந்த³மஶ்னுதே(அ)ஸக்த꞉ ஸ்வாத்மாராமோ நிஜாத்மனி ।
அவிநாஶி ஸுக²ம்ʼ தத்³தி⁴ ந ஸுக²ம்ʼ விஷயாதி³ஷு ॥ 21 ॥

விஷயோத்தா²னி ஸௌக்²யானி து³꞉கா²னாம்ʼ தானி ஹேதவ꞉ ।
உத்பத்திநாஶயுக்தானி தத்ராஸக்தோ ந தத்த்வவித் ॥ 22 ॥

காரணே ஸதி காமஸ்ய க்ரோத⁴ஸ்ய ஸஹதே ச ய꞉ ।
தௌ ஜேதும்ʼ வர்ஷ்மவிரஹாத்ஸ ஸுக²ம்ʼ சிரமஶ்னுதே ॥ 23 ॥

அந்தர்நிஷ்டோ²(அ)ந்த꞉ப்ரகாஶோ(அ)ந்த꞉ஸுகோ²(அ)ந்தாரதிர்லபே⁴த் ।
அஸந்தி³க்³தோ⁴(அ)க்ஷயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வபூ⁴தஹிதார்த²க்ருʼத் ॥ 24 ॥

ஜேதார꞉ ஷட்³ரிபூணாம்ʼ யே ஶமினோ த³மினஸ்ததா² ।
தேஷாம்ʼ ஸமந்ததோ ப்³ரஹ்ம ஸ்வாத்மஜ்ஞானாம்ʼ விபா⁴த்யஹோ ॥ 25 ॥

ஆஸனேஷு ஸமாஸீனஸ்த்யக்த்வேமான்விஷயான்ப³ஹி꞉ ।
ஸம்ʼஸ்தப்⁴ய ப்⁴ருʼகுடீமாஸ்தே ப்ராணாயாமபராயண꞉ ॥ 26 ॥

ப்ராணாயாமம்ʼ து ஸம்ʼரோத⁴ம்ʼ ப்ராணாபானஸமுத்³ப⁴வம் ।
வத³ந்தி முனயஸ்தம்ʼ ச த்ரிதா⁴பூ⁴தம்ʼ விபஶ்சித꞉ ॥ 27 ॥

ப்ரமாணம்ʼ பே⁴த³தோ வித்³தி⁴ லகு⁴மத்⁴யமமுத்தமம் ।
த³ஶபி⁴ர்த்³வ்யதி⁴கைர்வர்ணை꞉ ப்ராணாயாமோ லகு⁴꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 28 ॥

சதுர்விம்ʼஶத்யக்ஷரோ யோ மத்⁴யம꞉ ஸ உதா³ஹ்ருʼத꞉ ।
ஷட்த்ரிம்ʼஶல்லகு⁴வர்ணோ ய உத்தம꞉ ஸோ(அ)பி⁴தீ⁴யதே ॥ 29 ॥

ஸிம்ʼஹம்ʼ ஶார்தூ³லகம்ʼ வாபி மத்தேப⁴ம்ʼ ம்ருʼது³தாம்ʼ யதா² ।
நயந்தி ப்ராணினஸ்தத்³வத்ப்ராணாபானௌ ஸுஸாத⁴யேத் ॥ 30 ॥

பீட³யந்தி ம்ருʼகா³ஸ்தே ந லோகான்வஶ்யம்ʼ க³தா ந்ருʼப ।
த³ஹத்யேனஸ்ததா² வாயு꞉ ஸம்ʼஸ்தப்³தோ⁴ ந ச தத்தனும் ॥ 31 ॥

யதா² யதா² நர꞉ கஶ்சித்ஸோபானாவலிமாக்ரமேத் ।
ததா² ததா² வஶீகுர்யாத்ப்ராணாபானௌ ஹி யோக³வித் ॥ 32 ॥

பூரகம்ʼ கும்ப⁴கம்ʼ சைவ ரேசகம்ʼ ச ததோ(அ)ப்⁴யஸேத் ।
அதீதாநாக³தஜ்ஞானீ தத꞉ ஸ்யாஜ்ஜக³தீதலே ॥ 33 ॥

ப்ராணாயாமைர்த்³வாத³ஶபி⁴ருத்தமைர்தா⁴ரணா மதா ।
யோக³ஸ்து தா⁴ரணே த்³வே ஸ்யாத்³யோகீ³ஶஸ்தே ஸதா³ப்⁴யஸேத் ॥ 34 ॥

ஏவம்ʼ ய꞉ குருதே ராஜம்ʼஸ்த்ரிகாலஜ்ஞ꞉ ஸ ஜாயதே ।
அனாயாஸேன தஸ்ய ஸ்யாத்³வஶ்யம்ʼ லோகத்ரயம்ʼ ந்ருʼப ॥ 35 ॥

ப்³ரஹ்மரூபம்ʼ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ பஶ்யதி ஸ்வாந்தராத்மனி ।
ஏவம்ʼ யோக³ஶ்ச ஸம்ʼந்யாஸ꞉ ஸமானப²லதா³யினௌ ॥ 36 ॥

ஜந்தூனாம்ʼ ஹிதகர்தாரம்ʼ கர்மணாம்ʼ ப²லதா³யினம் ।
மாம்ʼ ஜ்ஞாத்வா முக்திமாப்னோதி த்ரைலோக்யஸ்யேஶ்வரம்ʼ விபு⁴ம் ॥ 37 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³க³ணேஶகீ³தாஸூபநிஷத³ர்த²க³ர்பா⁴ஸு
யோகா³ம்ருʼதார்த²ஶாஸ்த்ரே
ஶ்ரீக³ணேஶபுராணே உத்தரக²ண்டே³ க³ஜானனவரேண்யஸம்ʼவாதே³
வைத⁴ஸம்ʼந்யாஸயோகோ³ நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

5
॥ பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ யோகா³வ்ருʼத்திப்ரஶம்ʼஸன꞉ ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
ஶ்ரௌதஸ்மார்தானி கர்மாணி ப²லம்ʼ நேச்ச²ன்ஸமாசரேத் ।
ஶஸ்த꞉ ஸ யோகீ³ ராஜேந்த்³ர அக்ரியாத்³யோக³மாஶ்ரிதாத் ॥ 1 ॥

யோக³ப்ராப்த்யை மஹாபா³ஹோ ஹேது꞉ கர்மைவ மே மதம் ।
ஸித்³தி⁴யோக³ஸ்ய ஸம்ʼஸித்³த்⁴யை ஹேதூ ஶமத³மௌ மதௌ ॥ 2 ॥

இந்த்³ரியார்தா²ம்ʼஶ்ச ஸங்கல்ப்ய குர்வன்ஸ்வஸ்ய ரிபுர்ப⁴வேத் ।
ஏதானனிச்ச²ன்ய꞉ குர்வன்ஸித்³தி⁴ம்ʼ யோகீ³ ஸ ஸித்³த்⁴யதி ॥ 3 ॥

ஸுஹ்ருʼத்வே ச ரிபுத்வே ச உத்³தா⁴ரே சைவ ப³ந்த⁴னே ।
ஆத்மனைவாத்மனி ஹ்யாத்மா நாத்மா ப⁴வதி கஶ்சன ॥ 4 ॥

மானே(அ)பமானே து³꞉கே² ச ஸுகே²(அ)ஸுஹ்ருʼதி³ ஸாது⁴ஷு ।
மித்ரே(அ)மித்ரே(அ)ப்யுதா³ஸீனே த்³வேஷ்யே லோஷ்டே² ச காஞ்சனே ॥ 5 ॥

ஸமோ ஜிதாத்மா விஜ்ஞானீ ஜ்ஞானீந்த்³ரியஜயாவஹ꞉ ।
அப்⁴யஸேத்ஸததம்ʼ யோக³ம்ʼ யதா³ யுக்ததமோ ஹி ஸ꞉ ॥ 6 ॥

தப்த꞉ ஶ்ராந்தோ வ்யாகுலோ வா க்ஷுதி⁴தோ வ்யக்³ரசித்தக꞉ ।
காலே(அ)திஶீதே(அ)த்யுஷ்ணே வானிலாக்³ன்யம்பு³ஸமாகுலே ॥ 7 ॥

ஸத்⁴வனாவதிஜீர்ணே கோ³꞉ஸ்தா²னே ஸாக்³னௌ ஜலாந்திகே ।
கூபகூலே ஶ்மஶானே ச நத்³யாம்ʼ பி⁴த்தௌ ச மர்மரே ॥ 8 ॥

சைத்யே ஸவல்மிகே தே³ஶே பிஶாசாதி³ஸமாவ்ருʼதே ।
நாப்⁴யஸேத்³யோக³வித்³யோக³ம்ʼ யோக³த்⁴யானபராயண꞉ ॥ 9 ॥

ஸ்ம்ருʼதிலோபஶ்ச மூகத்வம்ʼ பா³தி⁴ர்யம்ʼ மந்த³தா ஜ்வர꞉ ।
ஜட³தா ஜாயதே ஸத்³யோ தோ³ஷாஜ்ஞாநாத்³தி⁴ யோகி³ன꞉ ॥ 10 ॥

ஏதே தோ³ஷா꞉ பரித்யாஜ்யா யோகா³ப்⁴யஸனஶாலினா ।
அநாத³ரே ஹி சைதேஷாம்ʼ ஸ்ம்ருʼதிலோபாத³யோ த்⁴ருவம் ॥ 11 ॥

நாதிபு⁴ஞ்ஜன்ஸதா³ யோகீ³ நாபு⁴ஞ்ஜன்னாதிநித்³ரித꞉ ।
நாதிஜாக்³ரத்ஸித்³தி⁴மேதி பூ⁴ப யோக³ம்ʼ ஸதா³ப்⁴யஸன் ॥ 12 ॥

ஸங்கல்பஜாம்ʼஸ்த்யஜேத்காமாந்நியதாஹாரஜாக³ர꞉ ।
நியம்ய க²க³ணம்ʼ பு³த்³த்⁴யா விரமேத ஶனை꞉ ஶனை꞉ ॥ 13 ॥

ததஸ்தத꞉ க்ருʼஷேதே³தத்³யத்ர யத்ரானுக³ச்ச²தி ।
த்⁴ருʼத்யாத்மவஶக³ம்ʼ குர்யாச்சித்தம்ʼ சஞ்சலமாத்³ருʼத꞉ ॥ 14 ॥

ஏவம்ʼ குர்வன்ஸதா³ யோகீ³ பராம்ʼ நிர்வ்ருʼதிம்ருʼச்ச²தி ।
விஶ்வஸ்மிந்நிஜமாத்மானம்ʼ விஶ்வம்ʼ ச ஸ்வாத்மனீக்ஷதே ॥ 15 ॥

யோகே³ன யோ மாமுபைதி தமுபைம்யஹமாத³ராத் ।
மோசயாமி ந முஞ்சாமி தமஹம்ʼ மாம்ʼ ஸ ந த்யஜேத் ॥ 16 ॥

ஸுகே² ஸுகே²தரே த்³வேஷே க்ஷுதி⁴ தோஷே ஸமஸ்த்ருʼஷி ।
ஆத்மஸாம்யேன பூ⁴தானி ஸர்வக³ம்ʼ மாம்ʼ ச வேத்தி ய꞉ ॥ 17 ॥

ஜீவன்முக்த꞉ ஸ யோகீ³ந்த்³ர꞉ கேவலம்ʼ மயி ஸங்க³த꞉ ।
ப்³ரஹ்மாதீ³னாம்ʼ ச தே³வானாம்ʼ ஸ வந்த்³ய꞉ ஸ்யாஜ்ஜக³த்ரயே ॥ 18 ॥

வரேண்ய உவாச –
த்³விவிதோ⁴(அ)பி ஹி யோகோ³(அ)யமஸம்பா⁴வ்யோ ஹி மே மத꞉ ।
யதோ(அ)ந்த꞉கரணம்ʼ து³ஷ்டம்ʼ சஞ்சலம்ʼ து³ர்க்³ரஹம்ʼ விபோ⁴ ॥ 19 ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
யோ நிக்³ரஹம்ʼ து³ர்க்³ரஹஸ்ய மனஸ꞉ ஸம்ப்ரகல்பயேத் ।
க⁴டீயந்த்ரஸமாத³ஸ்மான்முக்த꞉ ஸம்ʼஸ்ருʼதிசக்ரகாத் ॥ 20 ॥

விஷயை꞉ க்ரகசைரேதத்ஸம்ʼஸ்ருʼஷ்டம்ʼ சக்ரகம்ʼ த்³ருʼட⁴ம் ।
ஜனஶ்சே²த்தும்ʼ ந ஶக்னோதி கர்மகீல꞉ ஸுஸம்ʼவ்ருʼதம் ॥ 21 ॥

அதிது³꞉க²ம்ʼ ச வைராக்³யம்ʼ போ⁴கா³த்³வைத்ருʼஷ்ண்யமேவ ச ।
கு³ருப்ரஸாத³꞉ ஸத்ஸங்க³ உபாயாஸ்தஜ்ஜயே அமீ ॥ 22 ॥

அப்⁴யாஸாத்³வா வஶீகுர்யான்மனோ யோக³ஸ்ய ஸித்³த⁴யே ।
வரேண்ய து³ர்லபோ⁴ யோகோ³ வினாஸ்ய மனஸோ ஜயாத் ॥ 23 ॥

வரேண்ய உவாச –
யோக³ப்⁴ரஷ்டஸ்ய கோ லோக꞉ கா க³தி꞉ கிம்ʼ ப²லம்ʼ ப⁴வேத் ।
விபோ⁴ ஸர்வஜ்ஞ மே சி²ந்தி⁴ ஸம்ʼஶயம்ʼ பு³த்³தி⁴சக்ரப்⁴ருʼத் ॥ 24 ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
தி³வ்யதே³ஹத⁴ரோ யோகா³த்³ப்⁴ரஷ்ட꞉ ஸ்வர்போ⁴க³முத்தமம் ।
பு⁴க்த்வா யோகி³குலே ஜன்ம லபே⁴ச்சு²த்³தி⁴மதாம்ʼ குலே ॥ 25 ॥

புனர்யோகீ³ ப⁴வத்யேஷ ஸம்ʼஸ்காராத்பூர்வகர்மஜாத் ।
ந ஹி புண்யக்ருʼதாம்ʼ கஶ்சிந்நரகம்ʼ ப்ரதிபத்³யதே ॥ 26 ॥

ஜ்ஞானநிஷ்டா²த்தபோநிஷ்டா²த்கர்மநிஷ்டா²ன்னராதி⁴ப ।
ஶ்ரேஷ்டோ² யோகீ³ ஶ்ரேஷ்ட²தமோ ப⁴க்திமான்மயி தேஷு ய꞉ ॥ 27 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³க³ணேஶகீ³தாஸூபநிஷத³ர்த²க³ர்பா⁴ஸு
யோகா³ம்ருʼதார்த²ஶாஸ்த்ரே
ஶ்ரீக³ணேஶபுராணே உத்தரக²ண்டே³ க³ஜானனவரேண்யஸம்ʼவாதே³
யோகா³வ்ருʼத்திப்ரஶம்ʼஸனோ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

6
॥ ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ பு³த்³தி⁴யோக³꞉ ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
ஈத்³ருʼஶம்ʼ வித்³தி⁴ மே தத்த்வம்ʼ மத்³க³தேனாந்தராத்மனா ।
யஜ்ஜ்ஞாத்வா மாமஸந்தி³க்³த⁴ம்ʼ வேத்ஸி மோக்ஷ்யஸி ஸர்வக³ம் ॥ 1 ॥

தத்தே(அ)ஹம்ʼ ஶ்ருʼணு வக்ஷ்யாமி லோகானாம்ʼ ஹிதகாம்யயா ।
அஸ்தி ஜ்ஞேயம்ʼ யதோ நான்யன்முக்தேஶ்ச ஸாத⁴னம்ʼ ந்ருʼப ॥ 2 ॥

ஜ்ஞேயா மத்ப்ரக்ருʼதி꞉ பூர்வம்ʼ தத꞉ ஸ்யாம்ʼ ஜ்ஞானகோ³சர꞉ ।
ததோ விஜ்ஞானஸம்பத்திர்மயி ஜ்ஞாதே ந்ருʼணாம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 3 ॥

க்வனலௌ க²மஹங்கார꞉ கம்ʼ சித்தம்ʼ தீ⁴ஸமீரணௌ ।
ரவீந்தூ³ யாக³க்ருʼச்சைகாத³ஶதா⁴ ப்ரக்ருʼதிர்மம ॥ 4 ॥

அன்யாம்ʼ மத்ப்ரக்ருʼதிம்ʼ வ்ருʼத்³தா⁴ முனய꞉ ஸங்கி³ரந்தி ச ।
ததா² த்ரிவிஷ்டபம்ʼ வ்யாப்தம்ʼ ஜீவத்வம்ʼ க³தயானயா ॥ 5 ॥

ஆப்⁴யாமுத்பாத்³யதே ஸர்வம்ʼ சராசரமயம்ʼ ஜக³த் ।
ஸங்கா³த்³விஶ்வஸ்ய ஸம்பூ⁴தி꞉ பரித்ராணம்ʼ லயோ(அ)ப்யஹம் ॥ 6 ॥

தத்த்வமேதன்னிபோ³த்³து⁴ம்ʼ மே யததே கஶ்சிதே³வ ஹி ।
வர்ணாஶ்ரமவதாம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ புரா சீர்ணேன கர்மணா ॥ 7 ॥

ஸாக்ஷாத்கரோதி மாம்ʼ கஶ்சித்³யத்னவத்ஸ்வபி தேஷு ச ।
மத்தோ(அ)ன்யன்னேக்ஷதே கிஞ்சின்மயி ஸர்வம்ʼ ச வீக்ஷதே ॥ 8 ॥

க்ஷிதௌ ஸுக³ந்த⁴ரூபேண தேஜோரூபேண சாக்³நிஷு ।
ப்ரபா⁴ரூபேண பூஷ்ண்யப்³ஜே ரஸரூபேண சாப்ஸு ச ॥ 9 ॥

தீ⁴தபோப³லினாம்ʼ சாஹம்ʼ தீ⁴ஸ்தபோப³லமேவ ச ।
த்ரிவிதே⁴ஷு விகாரேஷு மது³த்பன்னேஷ்வஹம்ʼ ஸ்தி²த꞉ ॥ 10 ॥

ந மாம்ʼ விந்த³தி பாபீயான்மாயாமோஹிதசேதன꞉ ।
த்ரிவிகாரா மோஹயதி ப்ரக்ருʼதிர்மே ஜக³த்த்ரயம் ॥ 11 ॥

யோ மே தத்த்வம்ʼ விஜானாதி மோஹம்ʼ த்யஜதி ஸோ(அ)கி²லம் ।
அனேகைர்ஜன்மபி⁴ஶ்சைவம்ʼ ஜ்ஞாத்வா மாம்ʼ முச்யதே தத꞉ ॥ 12 ॥

அன்யே நானாவிதா⁴ந்தே³வான்ப⁴ஜந்தே தான்வ்ரஜந்தி தே ।
யதா² யதா² மதிம்ʼ க்ருʼத்வா ப⁴ஜதே மாம்ʼ ஜனோ(அ)கி²ல꞉ ॥ 13 ॥

ததா² ததா²ஸ்ய தம்ʼ பா⁴வம்ʼ பூரயாம்யஹமேவ தம் ।
அஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ விஜாநாமி மாம்ʼ ந கஶ்சித்³விபு³த்⁴யதே ॥ 14 ॥

அவ்யக்தம்ʼ வ்யக்திமாபன்னம்ʼ ந விது³꞉ காமமோஹிதா꞉ ।
நாஹம்ʼ ப்ரகாஶதாம்ʼ யாமி அஜ்ஞானாம்ʼ பாபகர்மணாம் ॥ 15 ॥

ய꞉ ஸ்ம்ருʼத்வா த்யஜதி ப்ராணமந்தே மாம்ʼ ஶ்ரத்³த⁴யான்வித꞉ ।
ஸ யாத்யபுனராவ்ருʼத்திம்ʼ ப்ரஸாதா³ன்மம பூ⁴பு⁴ஜ ॥ 16 ॥

யம்ʼ யம்ʼ தே³வம்ʼ ஸ்மரன்ப⁴க்த்யா த்யஜதி ஸ்வம்ʼ கலேவரம் ।
தத்தத்ஸாலோக்யமாயாதி தத்தத்³ப⁴க்த்யா நராதி⁴ப ॥ 17 ॥

அதஶ்சாஹர்நிஶம்ʼ பூ⁴ப ஸ்மர்தவ்யோ(அ)னேகரூபவான் ।
ஸர்வேஷாமப்யஹம்ʼ க³ம்ய꞉ ஸ்ரோதஸாமர்ணவோ யதா² ॥ 18 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவேந்த்³ராத்³யாம்ˮல்லோகான்ப்ராப்ய புன꞉ பதேத் ।
யோ மாமுபைத்யஸந்தி³க்³த⁴꞉ பதனம்ʼ தஸ்ய ந க்வசித் ॥ 19 ॥

அனன்யஶரணோ யோ மாம்ʼ ப⁴க்த்யா ப⁴ஜதி பூ⁴மிப ।
யோக³க்ஷேமௌ ச தஸ்யாஹம்ʼ ஸர்வதா³ ப்ரதிபாத³யே ॥ 20 ॥

த்³விவிதா⁴ க³திருத்³தி³ஷ்டா ஶுக்லா க்ருʼஷ்ணா ந்ருʼணாம்ʼ ந்ருʼப ।
ஏகயா பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரயா யாதி ஸம்ʼஸ்ருʼதிம் ॥ 21 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³க³ணேஶகீ³தாஸூபநிஷத³ர்த²க³ர்பா⁴ஸு
யோகா³ம்ருʼதார்த²ஶாஸ்த்ரே
ஶ்ரீக³ணேஶபுராணே உத்தரக²ண்டே³ க³ஜானனவரேண்யஸம்ʼவாதே³
பு³த்³தி⁴யோகோ³ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

7
॥ ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ உபாஸனா யோக³꞉ ॥

வரேண்ய உவாச –
கா ஶுக்லா க³திருத்³தி³ஷ்டா கா ச க்ருʼஷ்ணா க³ஜானன ।
கிம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ கா மே வக்துமர்ஹஸ்யனுக்³ரஹாத் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
அக்³நிர்ஜ்யோதிரஹ꞉ ஶுக்லா கர்மார்ஹமயனம்ʼ க³தி꞉ ।
சாந்த்³ரம்ʼ ஜ்யோதிஸ்ததா² தூ⁴மோ ராத்ரிஶ்ச த³க்ஷிணாயனம் ॥ 2 ॥

க்ருʼஷ்ணைதே ப்³ரஹ்மஸம்ʼஸ்ருʼத்யோரவாப்தே꞉ காரணம்ʼ க³தீ ।
த்³ருʼஶ்யாத்³ருʼஶ்யமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவேத்யவதா⁴ரய ॥ 3 ॥

க்ஷரம்ʼ பஞ்சாத்மகம்ʼ வித்³தி⁴ தத³ந்தரக்ஷரம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
உபா⁴ப்⁴யாம்ʼ யத³திக்ராந்தம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ வித்³தி⁴ ஸனாதனம் ॥ 4 ॥

அனேகஜன்மஸம்பூ⁴தி꞉ ஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ பரிகீர்திதா ।
ஸம்ʼஸ்ருʼதிம்ʼ ப்ராப்னுவந்த்யேதே யே து மாம்ʼ க³ணயந்தி ந ॥ 5 ॥

யே மாம்ʼ ஸம்யகு³பாஸந்தே பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ரயாந்தி தே ।
த்⁴யாநாத்³யைருபசாரைர்மாம்ʼ ததா² பஞ்சாம்ருʼதாதி³பி⁴꞉ ॥ 6 ॥

ஸ்னானவஸ்த்ராத்³யலங்காரஸுக³ந்த⁴தூ⁴பதீ³பகை꞉ ।
நைவேத்³யை꞉ ப²லதாம்பூ³லைர்த³க்ஷிணாபி⁴ஶ்ச யோ(அ)ர்சயேத் ॥ 7 ॥

ப⁴க்த்யைகசேதஸா சைவ தஸ்யேஷ்டம்ʼ பூரயாம்யஹம் ।
ஏவம்ʼ ப்ரதிதி³னம்ʼ ப⁴க்த்யா மத்³ப⁴க்தோ மாம்ʼ ஸமர்சயேத் ॥ 8 ॥

அத²வா மானஸீம்ʼ பூஜாம்ʼ குர்வீத ஸ்தி²ரசேதஸா ।
அத²வா ப²லபத்ராத்³யை꞉ புஷ்பமூலஜலாதி³பி⁴꞉ ॥ 9 ॥

பூஜயேன்மாம்ʼ ப்ரயத்னேன தத்ததி³ஷ்டம்ʼ ப²லம்ʼ லபே⁴த் ।
த்ரிவிதா⁴ஸ்வபி பூஜாஸு ஶ்ரேயஸீ மானஸீ மதா ॥ 10 ॥

ஸாப்யுத்தமா மதா பூஜானிச்ச²யா யா க்ருʼதா மம ।
ப்³ரஹ்மசாரீ க்³ருʼஹஸ்தோ² வா வானப்ரஸ்தோ² யதிஶ்ச ய꞉ ॥ 11 ॥

ஏகாம்ʼ பூஜாம்ʼ ப்ரகுர்வாணோ(அ)ப்யன்யோ வா ஸித்³தி⁴ம்ருʼச்ச²தி ।
மத³ன்யதே³வம்ʼ யோ ப⁴க்த்யா த்³விஷன்மாமன்யதே³வதாம் ॥ 12 ॥

ஸோ(அ)பி மாமேவ யஜதே பரம்ʼ த்வவிதி⁴தோ ந்ருʼப ।
யோ ஹ்யன்யதே³வதாம்ʼ மாம்ʼ ச த்³விஷன்னன்யாம்ʼ ஸமர்சயேத் ॥ 13 ॥

யாதி கல்பஸஹஸ்ரம்ʼ ஸ நிரயாந்து³꞉க²பா⁴க் ஸதா³ ।
பூ⁴தஶுத்³தி⁴ம்ʼ விதா⁴யாதௌ³ ப்ராணானாம்ʼ ஸ்தா²பனம்ʼ தத꞉ ॥ 14 ॥

ஆக்ருʼஷ்ய சேதஸோ வ்ருʼத்திம்ʼ ததோ ந்யாஸம்ʼ உபக்ரமேத் ।
க்ருʼத்வாந்தர்மாத்ருʼகாந்யாஸம்ʼ ப³ஹிஶ்சாத² ஷட³ங்க³கம் ॥ 15 ॥

ந்யாஸம்ʼ ச மூலமந்த்ரஸ்ய ததோ த்⁴யாத்வா ஜபேன்மனும் ।
ஸ்தி²ரசித்தோ ஜபேன்மந்த்ரம்ʼ யதா² கு³ருமுகா²க³தம் ॥ 16 ॥

ஜபம்ʼ நிவேத்³ய தே³வாய ஸ்துத்வா ஸ்தோத்ரைரனேகதா⁴ ।
ஏவம்ʼ மாம்ʼ ய உபாஸீத ஸ லபே⁴ன்மோக்ஷமவ்யயம் ॥ 17 ॥

ய உபாஸனயா ஹீனோ தி⁴ங்னரோ வ்யர்த²ஜன்மபா⁴க் ।
யஜ்ஞோ(அ)ஹமௌஷத⁴ம்ʼ மன்ரோ(அ)க்³நிராஜ்யம்ʼ ச ஹவிர்ஹுதம் ॥ 18 ॥

த்⁴யானம்ʼ த்⁴யேயம்ʼ ஸ்துதிம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ நதிர்ப⁴க்திருபாஸனா ।
த்ரயீஜ்ஞேயம்ʼ பவித்ரம்ʼ ச பிதாமஹபிதாமஹ꞉ ॥ 19 ॥

ௐகார꞉ பாவன꞉ ஸாக்ஷீ ப்ரபு⁴ர்மித்ரம்ʼ க³திர்லய꞉ ।
உத்பத்தி꞉ போஷகோ பீ³ஜம்ʼ ஶரணம்ʼ வாஸ ஏவ ச ॥ 20 ॥

அஸன்ம்ருʼத்யு꞉ ஸத³ம்ருʼதமாத்மா ப்³ரஹ்மாஹமேவ ச ।
தா³னம்ʼ ஹோமஸ்தபோ ப⁴க்திர்ஜப꞉ ஸ்வாத்⁴யாய ஏவ ச ॥ 21 ॥

யத்³யத்கரோதி தத்ஸர்வம்ʼ ஸ மே மயி நிவேத³யேத் ।
யோஷிதோ(அ)த² து³ராசாரா꞉ பாபாஸ்த்ரைவர்ணிகாஸ்ததா² ॥ 22 ॥

மதா³ஶ்ரயா விமுச்யந்தே கிம்ʼ மத்³ப⁴க்த்யா த்³விஜாத³ய꞉ ।
ந வினஶ்யதி மத்³ப⁴க்தோ ஜ்ஞாத்வேமா மத்³விபூ⁴தய꞉ ॥ 23 ॥

ப்ரப⁴வம்ʼ மே விபூ⁴திஶ்ச ந தே³வா ருʼஷயோ விது³꞉ ।
நானாவிபூ⁴திபி⁴ரஹம்ʼ வ்யாப்ய விஶ்வம்ʼ ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ॥ 24 ॥

யத்³யச்ச்²ரேஷ்ட²தமம்ʼ லோகே ஸ விபூ⁴திர்நிபோ³த⁴ மே ॥ 25 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³க³ணேஶகீ³தாஸூபநிஷத³ர்த²க³ர்பா⁴ஸு
யோகா³ம்ருʼதார்த²ஶாஸ்த்ரே
ஶ்ரீக³ணேஶபுராணே உத்தரக²ண்டே³ க³ஜானனவரேண்யஸம்ʼவாதே³
உபாஸனாயோகோ³ நாம ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

8
॥ அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ விஶ்வரூபத³ர்ஶன ॥

வரேண்ய உவாச –
ப⁴க³வந்நாரதோ³ மஹ்யம்ʼ தவ நானா விபூ⁴தய꞉ ।
உக்தவாம்ʼஸ்தா அஹம்ʼ வேத³ ந ஸர்வா꞉ ஸோ(அ)பி வேத்தி தா꞉ ॥ 1 ॥

த்வமேவ தத்த்வத꞉ ஸர்வா வேத்ஸி தா த்³விரதா³னன ।
நிஜம்ʼ ரூபமிதா³னீம்ʼ மே வ்யாபகம்ʼ சாரு த³ர்ஶய ॥ 2 ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
ஏகஸ்மின்மயி பஶ்ய த்வம்ʼ விஶ்வமேதச்சராசரம் ।
நாநாஶ்சர்யாணி தி³வ்யானி புரா(அ)த்³ருʼஷ்டானி கேனசித் ॥ 3 ॥

ஜ்ஞானசக்ஷுரஹம்ʼ தே(அ)த்³ய ஸ்ருʼஜாமி ஸ்வப்ரபா⁴வத꞉ ।
சர்மசக்ஷு꞉ கத²ம்ʼ பஶ்யேன்மாம்ʼ விபு⁴ம்ʼ ஹ்யஜமவ்யயம் ॥ 4 ॥

க உவாச –
ததோ ராஜா வரேண்ய꞉ ஸ தி³வ்யசக்ஷுரவைக்ஷத ।
ஈஶிது꞉ பரமம்ʼ ரூபம்ʼ க³ஜாஸ்யஸ்ய மஹாத்³பு⁴தம் ॥ 5 ॥

அஸங்க்²யவக்த்ரம்ʼ லலிதமஸங்க்²யாங்க்⁴ரிகரம்ʼ மஹத் ।
அனுலிப்தம்ʼ ஸுக³ந்தே⁴ன தி³வ்யபூ⁴ஷாம்ப³ரஸ்ரஜம் ॥ 6 ॥

அஸங்க்²யநயனம்ʼ கோடிஸூர்யரஶ்மித்⁴ருʼதாயுத⁴ம் ।
தத்³வர்ஷ்மணி த்ரயோ லோகா த்³ருʼஷ்டாஸ்தேன ப்ருʼத²க்³விதா⁴꞉ ॥ 7 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வைஶ்வரம்ʼ பரம்ʼ ரூபம்ʼ ப்ரணம்ய ஸ ந்ருʼபோ(அ)ப்³ரவீத் ।
வரேண்ய உவாச –
வீக்ஷே(அ)ஹம்ʼ தவ தே³ஹே(அ)ஸ்மிந்தே³வாந்ருʼஷிக³ணான்பித்ரூʼன் ॥ 8 ॥

பாதாலானாம்ʼ ஸமுத்³ராணாம்ʼ த்³வீபானாம்ʼ சைவ பூ⁴ப்⁴ருʼதாம் ।
மஹர்ஷீணாம்ʼ ஸப்தகம்ʼ ச நானார்தை²꞉ ஸங்குலம்ʼ விபோ⁴ ॥ 9 ॥

பு⁴வோ(அ)ந்தரிக்ஷஸ்வர்கா³ம்ʼஶ்ச மனுஷ்யோரக³ராக்ஷஸான் ।
ப்³ரஹ்மாவிஷ்ணுமஹேஶேந்த்³ராந்தே³வான்ஜந்தூனனேகதா⁴ ॥ 10 ॥

அநாத்³யனந்தம்ʼ லோகாதி³மனந்தபு⁴ஜஶீர்ஷகம் ।
ப்ரதீ³ப்தானலஸங்காஶமப்ரமேயம்ʼ புராதனம் ॥ 11 ॥

கிரீடகுண்ட³லத⁴ரம்ʼ து³ர்நிரீக்ஷ்யம்ʼ முதா³வஹம் ।
ஏதாத்³ருʼஶம்ʼ ச வீக்ஷே த்வாம்ʼ விஶாலவக்ஷஸம்ʼ ப்ரபு⁴ம் ॥ 12 ॥

ஸுரவித்³யாத⁴ரைர்யக்ஷை꞉ கின்னரைர்முனிமானுஷை꞉ ।
ந்ருʼத்யத்³பி⁴ரப்ஸரோபி⁴ஶ்ச க³ந்த⁴ர்வைர்கா³னதத்பரை꞉ ॥ 13 ॥

வஸுருத்³ராதி³த்யக³ணை꞉ ஸித்³தை⁴꞉ ஸாத்⁴யைர்முதா³ யுதை꞉ ।
ஸேவ்யமானம்ʼ மஹாப⁴க்த்யா வீக்ஷ்யமாணம்ʼ ஸுவிஸ்மிதை꞉ ॥ 14 ॥

வேத்தாரமக்ஷரம்ʼ வேத்³யம்ʼ த⁴ர்மகோ³ப்தாரமீஶ்வரம் ।
பாதாலானி தி³ஶ꞉ ஸ்வர்கா³ன்பு⁴வம்ʼ வ்யாப்யா(அ)கி²லம்ʼ ஸ்தி²தம் ॥ 15 ॥

பீ⁴தா லோகாஸ்ததா² சாஹமேவம்ʼ த்வாம்ʼ வீக்ஷ்ய ரூபிணம் ।
நாநாத³ம்ʼஷ்ட்ராகராலம்ʼ ச நானாவித்³யாவிஶாரத³ம் ॥ 16 ॥

ப்ரலயானலதீ³ப்தாஸ்யம்ʼ ஜடிலம்ʼ ச நப⁴꞉ஸ்ப்ருʼஶம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா க³ணேஶ தே ரூபமஹம்ʼ ப்⁴ராந்த இவாப⁴வம் ॥ 17 ॥

தே³வா மனுஷ்யநாகா³த்³யா꞉ க²லாஸ்த்வது³த³ரேஶயா꞉ ।
நானாயோனிபு⁴ஜஶ்சாந்தே த்வய்யேவ ப்ரவிஶந்தி ச ॥ 18 ॥

அப்³தே⁴ருத்பத்³யமானாஸ்தே யதா²ஜீமூதபி³ந்த³வ꞉ ।
த்வமிந்த்³ரோ(அ)க்³நிர்யமஶ்சைவ நிர்ருʼதிர்வருணோ மருத் ॥ 19 ॥

கு³ஹ்யகேஶஸ்ததே²ஶான꞉ ஸோம꞉ ஸூர்யோ(அ)கி²லம்ʼ ஜக³த் ।
நமாமி த்வாமத꞉ ஸ்வாமின்ப்ரஸாத³ம்ʼ குரு மே(அ)து⁴னா ॥ 20 ॥

த³ர்ஶயஸ்வ நிஜம்ʼ ரூபம்ʼ ஸௌம்யம்ʼ யத்பூர்வமீக்ஷிதம் ।
கோ வேத³ லீலாஸ்தே பூ⁴மன் க்ரியமாணா நிஜேச்ச²யா ॥ 21 ॥

அனுக்³ரஹான்மயா த்³ருʼஷ்டமைஶ்வரம்ʼ ரூபமீத்³ருʼஶம் ।
ஜ்ஞானசக்ஷுர்யதோ த³த்தம்ʼ ப்ரஸன்னேன த்வயா மம ॥ 22 ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
நேத³ம்ʼ ரூபம்ʼ மஹாபா³ஹோ மம பஶ்யந்த்யயோகி³ன꞉ ।
ஸனகாத்³யா நாரதா³த்³யா꞉ பஶ்யந்தி மத³னுக்³ரஹாத் ॥ 23 ॥

சதுர்வேதா³ர்த²தத்த்வஜ்ஞா꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³꞉ ।
யஜ்ஞதா³னதபோநிஷ்டா² ந மே ரூபம்ʼ வித³ந்தி தே ॥ 24 ॥

ஶக்யோ(அ)ஹம்ʼ வீக்ஷிதும்ʼ ஜ்ஞாதும்ʼ ப்ரவேஷ்டும்ʼ ப⁴க்திபா⁴வத꞉ ।
த்யஜ பீ⁴திம்ʼ ச மோஹம்ʼ ச பஶ்ய மாம்ʼ ஸௌம்யரூபிணம் ॥ 25 ॥

மத்³ப⁴க்தோ மத்பர꞉ ஸர்வஸங்க³ஹீனோ மத³ர்த²க்ருʼத் ।
நிஷ்க்ரோத⁴꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு ஸமோ மாமேதி பூ⁴பு⁴ஜ ॥ 26 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³க³ணேஶகீ³தாஸூபநிஷத³ர்த²க³ர்பா⁴ஸு
யோகா³ம்ருʼதார்த²ஶாஸ்த்ரே
ஶ்ரீக³ணேஶபுராணே உத்தரக²ண்டே³ க³ஜானனவரேண்யஸம்ʼவாதே³
விஶ்வரூபத³ர்ஶனோ நாமாஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

9
॥ நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ க்ஷேத்ரஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞேயவிவேகயோக³꞉ ॥

வரேண்ய உவாச –
அனன்யபா⁴வஸ்த்வாம்ʼ ஸம்யங்மூர்திமந்தமுபாஸதே ।
யோ(அ)க்ஷரம்ʼ பரமவ்யக்தம்ʼ தயோ꞉ கஸ்தே மதோ(அ)தி⁴க꞉ ॥ 1 ॥

அஸி த்வம்ʼ ஸர்வவித்ஸாக்ஷீ பூ⁴தபா⁴வன ஈஶ்வர꞉ ।
அதஸ்த்வாம்ʼ பரிப்ருʼச்சா²மி வத³ மே க்ருʼபயா விபோ⁴ ॥ 2 ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
யோ மாம்ʼ மூர்தித⁴ரம்ʼ ப⁴க்த்யா மத்³ப⁴க்த꞉ பரிஸேவதே ।
ஸ மே மான்யோ(அ)னன்யப⁴க்திர்நியுஜ்ய ஹ்ருʼத³யம்ʼ மயி ॥ 3 ॥

க²க³ணம்ʼ ஸ்வவஶம்ʼ க்ருʼத்வாகி²லபூ⁴தஹிதார்த²க்ருʼத் ।
த்⁴யேயமக்ஷரமவ்யக்தம்ʼ ஸர்வக³ம்ʼ கூடக³ம்ʼ ஸ்தி²ரம் ॥ 4 ॥

ஸோ(அ)பி மாமேத்யநிர்தே³ஶ்யம்ʼ மத்பரோ ய உபாஸதே ।
ஸம்ʼஸாரஸாக³ராத³ஸ்மாது³த்³த⁴ராமி தமப்யஹம் ॥ 5 ॥

அவ்யக்தோபாஸநாத்³து³꞉க²மதி⁴கம்ʼ தேன லப்⁴யதே ।
வ்யக்தஸ்யோபாஸனாத்ஸாத்⁴யம்ʼ ததே³வாவ்யக்தப⁴க்தித꞉ ॥ 6 ॥

ப⁴க்திஶ்சைவாத³ரஶ்சாத்ர காரணம்ʼ பரமம்ʼ மதம் ।
ஸர்வேஷாம்ʼ விது³ஷாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டோ² ஹ்யகிஞ்சிஜ்ஜ்ஞோ(அ)பி ப⁴க்திமான் ॥ 7 ॥

ப⁴ஜன்ப⁴க்த்யா விஹீனோ ய꞉ ஸ சாண்டா³லோ(அ)பி⁴தீ⁴யதே ।
சாண்டா³லோ(அ)பி ப⁴ஜன்ப⁴க்த்யா ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ(அ)தி⁴கோ மத꞉ ॥ 8 ॥

ஶுகாத்³யா꞉ ஸனகாத்³யாஶ்ச புரா முக்தா ஹி ப⁴க்தித꞉ ।
ப⁴க்த்யைவ மாமனுப்ராப்தா நாரதா³த்³யாஶ்சிராயுஷ꞉ ॥ 9 ॥

அதோ ப⁴க்த்யா மயி மனோ விதே⁴ஹி பு³த்³தி⁴மேவ ச ।
ப⁴க்த்யா யஜஸ்வ மாம்ʼ ராஜம்ʼஸ்ததோ மாமேவ யாஸ்யஸி ॥ 10 ॥

அஸமர்தோ²(அ)ர்பிதும்ʼ ஸ்வாந்தம்ʼ ஏவம்ʼ மயி நராதி⁴ப ।
அப்⁴யாஸேன சே யோகே³ன ததோ க³ந்தும்ʼ யதஸ்வ மாம் ॥ 11 ॥

தத்ராபி த்வமஶக்தஶ்சேத்குரு கர்ம மத³ர்பணம் ।
மாமனுக்³ரஹதஶ்சைவம்ʼ பராம்ʼ நிர்வ்ருʼதிமேஷ்யஸி ॥ 12 ॥

அதை²தத³ப்யனுஷ்டா²தும்ʼ ந ஶக்தோ(அ)ஸி ததா³ குரு ।
ப்ரயத்னத꞉ ப²லத்யாக³ம்ʼ த்ரிவிதா⁴னாம்ʼ ஹி கர்மணாம் ॥ 13 ॥

ஶ்ரேயஸீ பு³த்³தி⁴ராவ்ருʼத்தேஸ்ததோ த்⁴யானம்ʼ பரம்ʼ மதம் ।
ததோ(அ)கி²லபரித்யாக³ஸ்தத꞉ ஶாந்திர்க³ரீயஸீ ॥ 14 ॥

நிரஹம்ʼமமதாபு³த்³தி⁴ரத்³வேஷ꞉ ஶரண꞉ ஸம꞉ ।
லாபா⁴லாபே⁴ ஸுகே² து³꞉கே² மாநாமானே ஸ மே ப்ரிய꞉ ॥ 15 ॥

யம்ʼ வீக்ஷ்ய ந ப⁴யம்ʼ யாதி ஜனஸ்தஸ்மான்ன ச ஸ்வயம் ।
உத்³வேக³பீ⁴꞉ கோபமுத்³பீ⁴ரஹிதோ ய꞉ ஸ மே ப்ரிய꞉ ॥ 16 ॥

ரிபௌ மித்ரே(அ)த² க³ர்ஹாயாம்ʼ ஸ்துதௌ ஶோகே ஸம꞉ ஸமுத் ।
மௌனீ நிஶ்சலதீ⁴ப⁴க்திரஸங்க³꞉ ஸ ச மே ப்ரிய꞉ ॥ 17 ॥

ஸம்ʼஶீலயதி யஶ்சைனமுபதே³ஶம்ʼ மயா க்ருʼதம் ।
ஸ வந்த்³ய꞉ ஸர்வலோகேஷு முக்தாத்மா மே ப்ரிய꞉ ஸதா³ ॥ 18 ॥

அநிஷ்டாப்தௌ ச ந த்³வேஷ்டீஷ்டப்ராப்தௌ ச ந துஷ்யதி ।
க்ஷேத்ரதஜ்ஜ்ஞௌ ச யோ வேத்தி ஸமே ப்ரியதமோ ப⁴வேத் ॥ 19 ॥

வரேண்ய உவாச –
கிம்ʼ க்ஷேத்ரம்ʼ கஶ்ச தத்³வேத்தி கிம்ʼ தஜ்ஜ்ஞானம்ʼ க³ஜானன ।
ஏததா³சக்ஷ்வ மஹ்யம்ʼ த்வம்ʼ ப்ருʼச்ச²தே கருணாம்பு³தே⁴ ॥ 20 ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
பஞ்ச பூ⁴தானி தன்மாத்ரா꞉ பஞ்ச கர்மேந்த்³ரியாணி ச ।
அஹங்காரோ மனோ பு³த்³தி⁴꞉ பஞ்ச ஜ்ஞானேந்த்³ரியாணி ச ॥ 21 ॥

இச்சா²வ்யக்தம்ʼ த்⁴ருʼதித்³வேஷௌ ஸுக²து³꞉கே² ததை²வ ச ।
சேதனாஸஹிதஶ்சாயம்ʼ ஸமூஹ꞉ க்ஷேத்ரமுச்யதே ॥ 22 ॥

தஜ்ஜ்ஞம்ʼ த்வம்ʼ வித்³தி⁴ மாம்ʼ பூ⁴ப ஸர்வாந்தர்யாமிணம்ʼ விபு⁴ம் ।
அயம்ʼ ஸமூஹோ(அ)ஹம்ʼ சாபி யஜ்ஜ்ஞானவிஷயௌ ந்ருʼப ॥ 23 ॥

ஆர்ஜவம்ʼ கு³ருஶுஶ்ரூஷா விரக்திஶ்சேந்த்³ரியார்த²த꞉ ।
ஶௌசம்ʼ க்ஷாந்திரத³ம்ப⁴ஶ்ச ஜன்மாதி³தோ³ஷவீக்ஷணம் ॥ 24 ॥

ஸமத்³ருʼஷ்டிர்த்³ருʼடா⁴ ப⁴க்திரேகாந்தித்வம்ʼ ஶமோ த³ம꞉ ।
ஏதைர்யச்ச யுதம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ தஜ்ஜ்ஞானம்ʼ வித்³தி⁴ பா³ஹுஜ ॥ 25 ॥

தஜ்ஜ்ஞானவிஷயம்ʼ ராஜன்ப்³ரவீமி த்வம்ʼ ஶ்ருʼணுஷ்வ மே ।
யஜ்ஜ்ஞாத்வைதி ச நிர்வாணம்ʼ முக்த்வா ஸம்ʼஸ்ருʼதிஸாக³ரம் ॥ 26 ॥

யத³நாதீ³ந்த்³ரியைர்ஹீனம்ʼ கு³ணபு⁴க்³கு³ணவர்ஜிதம் ।
அவ்யக்தம்ʼ ஸத³ஸத்³பி⁴ன்னமிந்த்³ரியார்தா²வபா⁴ஸகம் ॥ 27 ॥

விஶ்வப்⁴ருʼச்சாகி²லவ்யாபி த்வேகம்ʼ நானேவ பா⁴ஸதே ।
பா³ஹ்யாப்⁴யந்தரத꞉ பூர்ணமஸங்க³ம்ʼ தமஸ꞉ பரம் ॥ 28 ॥

து³ர்ஜ்ஞேயம்ʼ சாதிஸூக்ஷ்மத்வாத்³தீ³ப்தாநாமபி பா⁴ஸகம் ।
ஜ்ஞேயமேதாத்³ருʼஶம்ʼ வித்³தி⁴ ஜ்ஞானக³ம்யம்ʼ புராதனம் ॥ 29 ॥

ஏததே³வ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜ்ஞேயமாத்மா பரோ(அ)வ்யய꞉ ।
கு³ணான்ப்ரக்ருʼதிஜான்பு⁴ங்க்தே புருஷ꞉ ப்ரக்ருʼதே꞉ பர꞉ ॥ 30 ॥

கு³ணைஸ்த்ரிபி⁴ரியம்ʼ தே³ஹே ப³த்⁴னாதி புருஷம்ʼ த்³ருʼட⁴ம் ।
யதா³ ப்ரகாஶ꞉ ஶாந்திஶ்ச வ்ருʼத்³தே⁴ ஸத்த்வம்ʼ ததா³தி⁴கம் ॥ 31 ॥

லோபோ⁴(அ)ஶம꞉ ஸ்ப்ருʼஹாரம்ப⁴꞉ கர்மணாம்ʼ ரஜஸோ கு³ண꞉ ।
மோஹோ(அ)ப்ரவ்ருʼத்திஶ்சாஜ்ஞானம்ʼ ப்ரமாத³ஸ்தமஸோ கு³ண꞉ ॥ 32 ॥

ஸத்த்வாதி⁴க꞉ ஸுக²ம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ கர்மஸங்க³ம்ʼ ரஜோ(அ)தி⁴க꞉ ।
தமோ(அ)தி⁴கஶ்ச லப⁴தே நித்³ராலஸ்யம்ʼ ஸுகே²தரத் ॥ 33 ॥

ஏஷு த்ரிஷு ப்ரவ்ருʼத்³தே⁴ஷு முக்திஸம்ʼஸ்ருʼதிது³ர்க³தீ꞉ ।
ப்ரயாந்தி மானவா ராஜம்ʼஸ்தஸ்மாத்ஸத்த்வயுதோ ப⁴வ ॥ 34 ॥

ததஶ்ச ஸர்வபா⁴வேன ப⁴ஜ த்வம்ʼ மாம்ʼ நரேஶ்வர ।
ப⁴க்த்யா சாவ்யபி⁴சாரிண்யா ஸர்வத்ரைவ ச ஸம்ʼஸ்தி²தம் ॥ 35 ॥

அக்³னௌ ஸூர்யே ததா² ஸோமே யச்ச தாராஸு ஸம்ʼஸ்தி²தம் ।
விது³ஷி ப்³ராஹ்மணே தேஜோ வித்³தி⁴ தன்மாமகம்ʼ ந்ருʼப ॥ 36 ॥

அஹமேவாகி²லம்ʼ விஶ்வம்ʼ ஸ்ருʼஜாமி விஸ்ருʼஜாமி ச ।
ஔஷதீ⁴ஸ்தேஜஸா ஸர்வா விஶ்வம்ʼ சாப்யாயயாம்யஹம் ॥ 37 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியாண்யதி⁴ஷ்டா²ய ஜாட²ரம்ʼ ச த⁴னஞ்ஜயம் ।
பு⁴னஜ்மி சாகி²லான்போ⁴கா³ன்புண்யபாபவிவர்ஜித꞉ ॥ 38 ॥

அஹம்ʼ விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச ப்³ரஹ்மா கௌ³ரீ க³ணேஶ்வர꞉ ।
இந்த்³ராத்³யா லோகபாலாஶ்ச மமைவாம்ʼஶஸமுத்³ப⁴வா꞉ ॥ 39 ॥

யேன யேன ஹி ரூபேண ஜனோ மாம்ʼ பர்யுபாஸதே ।
ததா² ததா² த³ர்ஶயாமி தஸ்மை ரூபம்ʼ ஸுப⁴க்தித꞉ ॥ 40 ॥

இதி க்ஷேத்ரம்ʼ ததா² ஜ்ஞாதா ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ மயேரிதம் ।
அகி²லம்ʼ பூ⁴பதே ஸம்யகு³பபன்னாய ப்ருʼச்ச²தே ॥ 41 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³க³ணேஶகீ³தாஸூபநிஷத³ர்த²க³ர்பா⁴ஸு
யோகா³ம்ருʼதார்த²ஶாஸ்த்ரே
ஶ்ரீக³ணேஶபுராணே உத்தரக²ண்டே³ க³ஜானனவரேண்யஸம்ʼவாதே³
க்ஷேத்ரஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞேயவிவேகயோகோ³ நாம நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

10
॥ த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ உபதே³ஶயோக³꞉ ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
தை³வ்யாஸுரீ ராக்ஷஸீ ச ப்ரக்ருʼதிஸ்த்ரிவிதா⁴ ந்ருʼணாம் ।
தாஸாம்ʼ ப²லானி சின்ஹானி ஸங்க்ஷேபாத்தே(அ)து⁴னா ப்³ருவே ॥ 1 ॥

ஆத்³யா ஸம்ʼஸாத⁴யேன்முக்திம்ʼ த்³வே பரே ப³ந்த⁴னம்ʼ ந்ருʼப ।
சின்ஹம்ʼ ப்³ரவீமி சாத்³யாயாஸ்தன்மே நிக³த³த꞉ ஶ்ருʼணு ॥ 2 ॥

அபைஶூன்யம்ʼ த³யா(அ)க்ரோத⁴ஶ்சாபல்யம்ʼ த்⁴ருʼதிரார்ஜவம் ।
தேஜோ(அ)ப⁴யமஹிம்ʼஸா ச க்ஷமா ஶௌசமமானிதா ॥ 3 ॥

இத்யாதி³ சின்ஹமாத்³யாயா ஆஸுர்யா꞉ ஶ்ருʼணு ஸாம்ப்ரதம் ।
அதிவாதோ³(அ)பி⁴மானஶ்ச த³ர்போ ஜ்ஞானம்ʼ ஸகோபதா ॥ 4 ॥

ஆஸுர்யா ஏவமாத்³யானி சின்ஹானி ப்ரக்ருʼதேர்ந்ருʼப ।
நிஷ்டு²ரத்வம்ʼ மதோ³ மோஹோ(அ)ஹங்காரோ க³ர்வ ஏவ ச ॥ 5 ॥

த்³வேஷோ ஹிம்ʼஸா(அ)த³யா க்ரோத⁴ ஔத்³த⁴த்யம்ʼ து³ர்வினீததா ।
ஆபி⁴சாரிககர்த்ருʼத்வம்ʼ க்ரூரகர்மரதிஸ்ததா² ॥ 6 ॥

அவிஶ்வாஸ꞉ ஸதாம்ʼ வாக்யே(அ)ஶுசித்வம்ʼ கர்மஹீனதா ।
நிந்த³கத்வம்ʼ ச வேதா³னாம்ʼ ப⁴க்தாநாமஸுரத்³விஷாம் ॥ 7 ॥

முநிஶ்ரோத்ரியவிப்ராணாம்ʼ ததா² ஸ்ம்ருʼதிபுராணயோ꞉ ।
பாக²ண்ட³வாக்யே விஶ்வாஸ꞉ ஸங்க³திர்மலினான்மனாம் ॥ 8 ॥

ஸத³ம்ப⁴கர்மகர்த்ருʼத்வம்ʼ ஸ்ப்ருʼஹா ச பரவஸ்துஷு ।
அனேககாமனாவத்த்வம்ʼ ஸர்வதா³(அ)ந்ருʼதபா⁴ஷணம் ॥ 9 ॥

பரோத்கர்ஷாஸஹிஷ்ணுத்வம்ʼ பரக்ருʼத்யபராஹதி꞉ ।
இத்யாத்³யா ப³ஹவஶ்சான்யே ராக்ஷஸ்யா꞉ ப்ரக்ருʼதேர்கு³ணா꞉ ॥ 10 ॥

ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ ஸ்வர்க³லோகே ச பரிவ்ருʼத்ய வஸந்தி தே ।
மத்³ப⁴க்திரஹிதா லோகா ராக்ஷஸீம்ʼ ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ஶ்ரிதா꞉ ॥ 11 ॥

தாமஸீம்ʼ யே ஶ்ரிதா ராஜன்யாந்தி தே ரௌரவம்ʼ த்⁴ருவம் ।
அநிர்வாச்யம்ʼ ச தே து³꞉க²ம்ʼ பு⁴ஞ்ஜதே தத்ர ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ ॥ 12 ।
தை³வாந்நி꞉ஸ்ருʼத்ய நரகாஜ்ஜாயந்தே பு⁴வி குப்³ஜகா꞉ ।
ஜாத்யந்தா⁴꞉ பங்க³வோ தீ³னா ஹீனஜாதிஷு தே ந்ருʼப ॥ 13 ॥

புன꞉ பாபஸமாசாரா மய்யப⁴க்தா꞉ பதந்தி தே ।
உத்பதந்தி ஹி மத்³ப⁴க்தா யாம்ʼ காஞ்சித்³யோனிமாஶ்ரிதா꞉ ॥ 14 ॥

லப⁴ந்தே ஸ்வர்க³திம்ʼ யஜ்ஞைரன்யைர்த⁴ர்மஶ்ச பூ⁴மிப ।
ஸுலபா⁴ஸ்தா꞉ ஸகாமானாம்ʼ மயி ப⁴க்தி꞉ ஸுது³ர்லபா⁴ ॥ 15 ॥

விமூடா⁴ மோஹஜாலேன ப³த்³தா⁴꞉ ஸ்வேன ச கர்மணா ।
அஹம்ʼ ஹந்தா அஹம்ʼ கர்தா அஹம்ʼ போ⁴க்தேதி வாதி³ன꞉ ॥ 16 ॥

அஹமேவேஶ்வர꞉ ஶாஸ்தா அஹம்ʼ வேத்தா அஹம்ʼ ஸுகீ² ।
ஏதாத்³ருʼஶீ மதிர்ன்ரூʼணாமத⁴꞉ பாதயதீஹ தான் ॥ 17 ॥

தஸ்மாதே³தத்ஸமுத்ஸ்ருʼஜ்ய தை³வீம்ʼ ப்ரக்ருʼதிமாஶ்ரய ।
ப⁴க்திம்ʼ குரு மதீ³யாம்ʼ த்வமநிஶம்ʼ த்³ருʼட⁴சேதஸா ॥ 18 ॥

ஸாபி ப⁴க்திஸ்த்ரிதா⁴ ராஜன்ஸாத்த்விகீ ராஜஸீதரா ।
யத்³தே³வான்ப⁴ஜதே ப⁴க்த்யா ஸாத்த்விகீ ஸா மதா ஶுபா⁴ ॥ 19 ॥

ராஜஸீ ஸா து விஜ்ஞேயா ப⁴க்திர்ஜன்மம்ருʼதிப்ரதா³ ।
யத்³யக்ஷாம்ʼஶ்சைவ ரக்ஷாம்ʼஸி யஜந்தே ஸர்வபா⁴வத꞉ ॥ 20 ॥

வேதே³னாவிஹிதம்ʼ க்ரூரம்ʼ ஸாஹங்காரம்ʼ ஸத³ம்ப⁴கம் ।
ப⁴ஜந்தே ப்ரேதபூ⁴தாதீ³ன்கர்ம குர்வந்தி காமுகம் ॥ 21 ॥

ஶோஷயந்தோ நிஜம்ʼ தே³ஹமந்த꞉ஸ்த²ம்ʼ மாம்ʼ த்³ருʼடா⁴க்³ரஹா꞉ ।
தாமஸ்யேதாத்³ருʼஶீ ப⁴க்திர்ந்ருʼணாம்ʼ ஸா நிரயப்ரதா³ ॥ 22 ॥

காமோ லோப⁴ஸ்ததா² க்ரோதோ⁴ த³ம்ப⁴ஶ்சத்வார இத்யமீ ।
மஹாத்³வாராணி வீசீனாம்ʼ தஸ்மாதே³தாம்ʼஸ்து வர்ஜயேத் ॥ 23 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³க³ணேஶகீ³தாஸூபநிஷத³ர்த²க³ர்பா⁴ஸு
யோகா³ம்ருʼதார்த²ஶாஸ்த்ரே
ஶ்ரீக³ணேஶபுராணே உத்தரக²ண்டே³ க³ஜானனவரேண்யஸம்ʼவாதே³
உபதே³ஶயோகோ³ நாம த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

11
॥ ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ த்ரிவித⁴வஸ்துவிவேகநிரூபணம் ॥

ஶ்ரீக³ஜானன உவாச –
தபோ(அ)பி த்ரிவித⁴ம்ʼ ராஜன்காயிகாதி³ப்ரபே⁴த³த꞉ ।
ருʼஜுதார்ஜவஶௌசானி ப்³ரஹ்மசர்யமஹிம்ʼஸனம் ॥ 1 ॥

கு³ருவிஜ்ஞத்³விஜாதீனாம்ʼ பூஜனம்ʼ சாஸுரத்³விஷாம் ।
ஸ்வத⁴ர்மபாலனம்ʼ நித்யம்ʼ காயிகம்ʼ தப ஈத்³ருʼஶம் ॥ 2 ॥

மர்மாஸ்ப்ருʼக்ச ப்ரியம்ʼ வாக்யமனுத்³வேக³ம்ʼ ஹிதம்ʼ ருʼதம் ।
அதீ⁴திர்வேத³ஶாஸ்த்ராணாம்ʼ வாசிகம்ʼ தப ஈத்³ருʼஶம் ॥ 3 ॥

அந்த꞉ப்ரஸாத³꞉ ஶாந்தத்வம்ʼ மௌனமிந்த்³ரியநிக்³ரஹ꞉ ।
நிர்மலாஶயதா நித்யம்ʼ மானஸம்ʼ தப ஈத்³ருʼஶம் ॥ 4 ॥

அகாமத꞉ ஶ்ரத்³த⁴யா ச யத்தப꞉ ஸாத்த்விகம்ʼ ச தத் ।
ருʼத்⁴யை ஸத்காரபூஜார்த²ம்ʼ ஸத³ம்ப⁴ம்ʼ ராஜஸம்ʼ தப꞉ ॥ 5 ॥

தத³ஸ்தி²ரம்ʼ ஜன்மம்ருʼதீ ப்ரயச்ச²தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
பராத்மபீட³கம்ʼ யச்ச தபஸ்தாமஸமுச்யதே ॥ 6 ॥

விதி⁴வாக்யப்ரமாணார்த²ம்ʼ ஸத்பாத்ரே தே³ஶகாலத꞉ ।
ஶ்ரத்³த⁴யா தீ³யமானம்ʼ யத்³தா³னம்ʼ தத்ஸாத்த்விகம்ʼ மதம் ॥ 7 ॥

உபகாரம்ʼ ப²லம்ʼ வாபி காங்க்ஷத்³பி⁴ர்தீ³யதே நரை꞉ ।
க்லேஶதோ தீ³யமானம்ʼ வா ப⁴க்த்யா ராஜஸமுச்யதே ॥ 8 ॥

அகாலதே³ஶதோ(அ)பாத்ரே(அ)வஜ்ஞயா தீ³யதே து யத் ।
அஸத்காராச்ச யத்³த³த்தம்ʼ தத்³தா³னம்ʼ தாமஸம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 9 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ ச த்ரிவித⁴ம்ʼ ராஜன் ஶ்ருʼணுஷ்வ ஸ்தி²ரசேதஸா ।
த்ரிதா⁴ கர்ம ச கர்தாரம்ʼ ப்³ரவீமி தே ப்ரஸங்க³த꞉ ॥ 10 ॥

நானாவிதே⁴ஷு பூ⁴தேஷு மாமேகம்ʼ வீக்ஷதே து ய꞉ ।
நாஶவத்ஸு ச நித்யம்ʼ மாம்ʼ தஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ஸாத்விகம்ʼ ந்ருʼப ॥ 11 ॥

தேஷு வேத்தி ப்ருʼத²க்³பூ⁴தம்ʼ விவித⁴ம்ʼ பா⁴வமாஶ்ரித꞉ ।
மாமவ்யயம்ʼ ச தஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ராஜஸம்ʼ பரிகீர்திதம் ॥ 12 ॥

ஹேதுஹீனமஸத்யம்ʼ ச தே³ஹாத்மவிஷயம்ʼ ச யத் ।
அஸத³ல்பார்த²விஷயம்ʼ தாமஸம்ʼ ஜ்ஞானமுச்யதே ॥ 13 ॥

பே⁴த³தஸ்த்ரிவித⁴ம்ʼ கர்ம வித்³தி⁴ ராஜன்மயேரிதம் ।
காமநாத்³வேஷத³ம்பை⁴ர்யத்³ரஹிதம்ʼ நித்யகர்ம யத் ॥ 14 ॥

க்ருʼதம்ʼ வினா ப²லேச்சா²ம்ʼ யத்கர்ம ஸாத்த்விகமுச்யதே ।
யத்³ப³ஹுக்லேஶத꞉ கர்ம க்ருʼதம்ʼ யச்ச ப²லேச்ச²யா ॥ 15 ॥

க்ரியமாணம்ʼ ந்ருʼபி⁴ர்த³ம்பா⁴த்கர்ம ராஜஸமுச்யதே ।
அனபேக்ஷ்ய ஸ்வஶக்திம்ʼ யத³ர்த²க்ஷயகரம்ʼ ச யத் ॥ 16 ॥

அஜ்ஞானாத்க்ரியமாணம்ʼ யத்கர்ம தாமஸமீரிதம் ।
கர்தாரம்ʼ த்ரிவித⁴ம்ʼ வித்³தி⁴ கத்²யமானம்ʼ மயா ந்ருʼப ॥ 17 ॥

தை⁴ர்யோத்ஸாஹீ ஸமோ(அ)ஸித்³தௌ⁴ ஸித்³தௌ⁴ சாவிக்ரியஸ்து ய꞉ ।
அஹங்காரவிமுக்தோ ய꞉ ஸ கர்தா ஸாத்த்விகோ ந்ருʼப ॥ 18 ॥

குர்வன்ஹர்ஷம்ʼ ச ஶோகம்ʼ ச ஹிம்ʼஸாம்ʼ ப²லஸ்ப்ருʼஹாம்ʼ ச ய꞉ ।
அஶுசிர்லுப்³த⁴கோ யஶ்ச ராஜஸோ(அ)ஸௌ நிக³த்³யதே ॥ 19 ॥

ப்ரமாதா³ஜ்ஞானஸஹித꞉ பரோச்சே²த³பர꞉ ஶட²꞉ ।
அலஸஸ்தர்கவான்யஸ்து கர்தாஸௌ தாமஸோ மத꞉ ॥ 20 ॥

ஸுக²ம்ʼ ச த்ரிவித⁴ம்ʼ ராஜந்து³꞉க²ம்ʼ ச க்ரமத꞉ ஶ்ருʼணு ।
ஸாத்த்விகம்ʼ ராஜஸம்ʼ சைவ தாமஸம்ʼ ச மயோச்யதே ॥ 21 ॥

விஷவத்³பா⁴ஸதே பூர்வம்ʼ து³꞉க²ஸ்யாந்தகரம்ʼ ச யத் ।
இஷ்யமானம்ʼ ததா²(ஆ)வ்ருʼத்த்யா யத³ந்தே(அ)ம்ருʼதவத்³ப⁴வேத் ॥ 22 ॥

ப்ரஸாதா³த்ஸ்வஸ்ய பு³த்³தே⁴ர்யத்ஸாத்த்விகம்ʼ ஸுக²மீரிதம் ।
விஷயாணாம்ʼ து யோ போ⁴கோ³ பா⁴ஸதே(அ)ம்ருʼதவத்புரா ॥ 23 ॥

ஹாலாஹலமிவாந்தே யத்³ராஜஸம்ʼ ஸுக²மீரிதம் ।
தந்த்³ரிப்ரமாத³ஸம்பூ⁴தமாலஸ்யப்ரப⁴வம்ʼ ச யத் ॥ 24 ॥

ஸர்வதா³ மோஹகம்ʼ ஸ்வஸ்ய ஸுக²ம்ʼ தாமஸமீத்³ருʼஶம் ।
ந தத³ஸ்தி யதே³தைர்யன்முக்தம்ʼ ஸ்யாத்த்ரிவிதை⁴ர்கு³ணை꞉ ॥ 25 ॥

ராஜன்ப்³ரஹ்மாபி த்ரிவித⁴மோந்தத்ஸதி³தி பே⁴த³த꞉ ।
த்ரிலோகேஷு த்ரிதா⁴ பூ⁴தமகி²லம்ʼ பூ⁴ப வர்ததே ॥ 26 ॥

ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரியவிட்ஶூத்³ரா꞉ ஸ்வபா⁴வாத்³பி⁴ன்னகர்மிண꞉ ।
தானி தேஷாம்ʼ து கர்மாணி ஸங்க்ஷேபாத்தே(அ)து⁴னா வதே³ ॥ 27 ॥

அந்தர்பா³ஹ்யேந்த்³ரியாணாம்ʼ ச வஶ்யத்வமார்ஜவம்ʼ க்ஷமா ।
நானாதபாம்ʼஸி ஶௌசம்ʼ ச த்³விவித⁴ம்ʼ ஜ்ஞானமாத்மன꞉ ॥ 28 ॥

வேத³ஶாஸ்த்ரபுராணானாம்ʼ ஸ்ம்ருʼதீனாம்ʼ ஜ்ஞானமேவ ச ।
அனுஷ்டா²னம்ʼ தத³ர்தா²னாம்ʼ கர்ம ப்³ராஹ்மமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 29 ॥

தா³ர்ட்⁴யம்ʼ ஶௌர்யம்ʼ ச தா³க்ஷ்யம்ʼ ச யுத்³தே⁴ ப்ருʼஷ்டா²ப்ரத³ர்ஶனம் ।
ஶரண்யபாலனம்ʼ தா³னம்ʼ த்⁴ருʼதிஸ்தேஜ꞉ ஸ்வபா⁴வஜம் ॥ 30 ॥

ப்ரபு⁴தா மன ஔனத்யம்ʼ ஸுநீதிர்லோகபாலனம் ।
பஞ்சகர்மாதி⁴காரித்வம்ʼ க்ஷாத்ரம்ʼ கர்ம ஸமீரிதம் ॥ 31 ॥

நானாவஸ்துக்ரயோ பூ⁴மே꞉ கர்ஷணம்ʼ ரக்ஷணம்ʼ க³வாம் ।
த்ரிதா⁴ கர்மாதி⁴காரித்வம்ʼ வைஶ்யகர்ம ஸமீரிதம் ॥ 32 ॥

தா³னம்ʼ த்³விஜானாம்ʼ ஶுஶ்ரூஷா ஸர்வதா³ ஶிவஸேவனம் ।
ஏதாத்³ருʼஶம்ʼ நரவ்யாக்⁴ர கர்ம ஶௌத்³ரமுதீ³ரிதம் ॥ 33 ॥

ஸ்வஸ்வகர்மரதா ஏதே மய்யர்ப்யாகி²லகாரிண꞉ ।
மத்ப்ரஸாதா³த்ஸ்தி²ரம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ யாந்தி தே பரமம்ʼ ந்ருʼப ॥ 34 ॥

இதி தே கதி²தோ ராஜன்ப்ரஸாதா³த்³யோகௌ³த்தம꞉ ।
ஸாங்கோ³பாங்க³꞉ ஸவிஸ்தாரோ(அ)நாதி³ஸித்³தோ⁴ மயா ப்ரிய ॥ 35 ॥

யுங்க்ஷ்வ யோக³ம்ʼ மயாக்²யாதம்ʼ நாக்²யாதம்ʼ கஸ்யசிந்ந்ருʼப ।
கோ³பயைனம்ʼ தத꞉ ஸித்³தி⁴ம்ʼ பராம்ʼ யாஸ்யஸ்யனுத்தமாம் ॥ 36 ॥

வ்யாஸ உவாச –
இதி தஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ப்ரஸன்னஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
க³ணேஶஸ்ய வரேண்ய꞉ ஸ சகார ச யதோ²தி³தம் ॥ 37 ॥

த்யக்த்வா ராஜ்யம்ʼ குடும்ப³ம்ʼ ச காந்தாரம்ʼ ப்ரயயௌ ரயாத் ।
உபதி³ஷ்டம்ʼ யதா² யோக³மாஸ்தா²ய முக்திமாப்னவான் ॥ 38 ॥

இமம்ʼ கோ³ப்யதமம்ʼ யோக³ம்ʼ ஶ்ருʼணோதி ஶ்ரத்³த⁴யா து ய꞉ ।
ஸோ(அ)பி கைவல்யமாப்னோதி யதா² யோகீ³ ததை²வ ஸ꞉ ॥ 39 ॥

ய இமம்ʼ ஶ்ராவயேத்³யோக³ம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்வார்த²ம்ʼ ஸுபு³த்³தி⁴மான் ।
யதா² யோகீ³ ததா² ஸோ(அ)பி பரம்ʼ நிர்வாணம்ருʼச்ச²தி ॥ 40 ॥

யோ கீ³தாம்ʼ ஸம்யக³ப்⁴யஸ்ய ஜ்ஞாத்வா சார்த²ம்ʼ கு³ரோர்முகா²த் ।
க்ருʼத்வா பூஜாம்ʼ க³ணேஶஸ்ய ப்ரத்யஹம்ʼ பட²தே து ய꞉ ॥ 41 ॥

ஏககாலம்ʼ த்³விகாலம்ʼ வா த்ரிகாலம்ʼ வாபி ய꞉ படே²த் ।
ப்³ரஹ்மீபூ⁴தஸ்ய தஸ்யாபி த³ர்ஶனான்முச்யதே நர꞉ ॥ 42 ॥

ந யஜ்ஞைர்ன வ்ரதைர்தா³னைர்நாக்³னிஹோத்ரைர்மஹாத⁴னை꞉ ।
ந வேதை³꞉ ஸம்யக³ப்⁴யஸ்தை꞉ ஸஹாங்க³கை꞉ ॥ 43 ॥

புராணஶ்ரவணைர்னைவ ந ஶாஸ்த்ரை꞉ ஸாது⁴சிந்திதை꞉ ।
ப்ராப்யதே ப்³ரஹ்ம பரமமனயா ப்ராப்யதே நரை꞉ ॥ 44 ॥

ப்³ரஹ்மக்⁴னோ மத்³யப꞉ ஸ்தேயீ கு³ருதல்பக³மோ(அ)பி ய꞉ ।
சதுர்ணாம்ʼ யஸ்து ஸம்ʼஸர்கீ³ மஹாபாதககாரிணாம் ॥ 45 ॥

ஸ்த்ரீஹிம்ʼஸாகோ³வதா⁴தீ³னாம்ʼ கர்தாரோ யே ச பாபின꞉ ।
தே ஸர்வே ப்ரதிமுச்யந்தே கீ³தாமேதாம்ʼ பட²ந்தி சேத் ॥ 46 ॥

ய꞉ படே²த்ப்ரயதோ நித்யம்ʼ ஸ க³ணேஶோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
சதுர்த்²யாம்ʼ ய꞉ படே²த்³ப⁴க்த்யா ஸோ(அ)பி மோக்ஷாய கல்பதே ॥ 47 ॥

தத்தத்க்ஷேத்ரம்ʼ ஸமாஸாத்³ய ஸ்னாத்வாப்⁴யர்ச்ய க³ஜானனம் ।
ஸக்ருʼத்³கீ³தாம்ʼ பட²ன்ப⁴க்த்யா ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே ॥ 48 ॥

பா⁴த்³ரே மாஸே ஸிதே பக்ஷே சதுர்த்²யாம்ʼ ப⁴க்திமான்னர꞉ ।
க்ருʼத்வா மஹீமயீம்ʼ மூர்திம்ʼ க³ணேஶஸ்ய சதுர்பு⁴ஜாம் ॥ 49 ॥

ஸவாஹனாம்ʼ ஸாயுதா⁴ம்ʼ ச ஸமப்⁴யர்ச்ய யதா²விதி⁴ ।
ய꞉ படே²த்ஸப்தக்ருʼத்வஸ்து கீ³தாமேதாம்ʼ ப்ரயத்னத꞉ ॥ 50 ॥

த³தா³தி தஸ்ய ஸந்துஷ்டோ க³ணேஶோ போ⁴க³முத்தமம் ।
புத்ரான்பௌத்ராந்த⁴னம்ʼ தா⁴ன்யம்ʼ பஶுரத்நாதி³ஸம்பத³꞉ ॥ 51 ॥

வித்³யார்தி²னோ ப⁴வேத்³வித்³யா ஸுகா²ர்தீ² ஸுக²மாப்னுயாத் ।
காமானன்யாம்ˮல்லபே⁴த்காமீ முக்திமந்தே ப்ரயாந்தி தே ॥ 52 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³க³ணேஶகீ³தாஸூபநிஷத³ர்த²க³ர்பா⁴ஸு
யோகா³ம்ருʼதார்த²ஶாஸ்த்ரே
ஶ்ரீக³ணேஶபுராணே உத்தரக²ண்டே³ க³ஜானனவரேண்யஸம்ʼவாதே³
த்ரிவித⁴வஸ்துவிவேகநிரூபணம்ʼ நாம ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ இதி க³ணேஶ கீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Shri Ganesha Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ganesha Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top