Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரஸ்ய ஶ்ரீஶேஷ ருʼஷி:,
அநுஷ்டுப்-ச²ந்த:³, ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணோ தே³வதா, ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணப்ரீத்யர்தே²
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாஷ்டோத்தரஶதநாமஜபே விநியோக:³ ।
ஶ்ரீஶேஷ உவாச ।
ௐ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: கமலாநாதோ² வாஸுதே³வ: ஸநாதந: ।
வாஸுதே³வாத்மஜ: புண்யோ லீலாமாநுஷவிக்³ரஹ: ॥ 1 ॥

ஶ்ரீவத்ஸகௌஸ்துப⁴த⁴ரோ யஶோதா³வத்ஸலோ ஹரி: ।
சதுர்பு⁴ஜாத்தசக்ராஸிக³தா³ஶங்கா²ம்பு³ஜாயுத:⁴ ॥ 2 ॥

தே³வகீநந்த³ந: ஶ்ரீஶோ நந்த³கோ³பப்ரியாத்மஜ: ।
யமுநாவேக³ஸம்ஹாரீ ப³லப⁴த்³ரப்ரியாநுஜ: ॥ 3 ॥

பூதநாஜீவிதஹர: ஶகடாஸுரப⁴ஞ்ஜந: ।
நந்த³வ்ரஜஜநாநந்தீ³ ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ: ॥ 4 ॥

நவநீதநவாஹாரீ முசுகுந்த³ப்ரஸாத³க: ।
ஷோட³ஶஸ்த்ரீஸஹஸ்ரேஶஸ்த்ரிப⁴ங்கோ³ மது⁴ராக்ருʼதி: ॥ 5 ॥

ஶுகவாக³ம்ருʼதாப்³தீ⁴ந்து³ர்கோ³விந்தோ³ கோ³விதா³ம்பதி: ।
வத்ஸபாலநஸஞ்சாரீ தே⁴நுகாஸுரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 6 ॥

த்ருʼணீக்ருʼதத்ருʼணாவர்தோ யமலார்ஜுநப⁴ஞ்ஜந: ।
உத்தாலதாலபே⁴த்தா ச தமாலஶ்யாமலாக்ருʼதி: ॥ 7 ॥

கோ³பீகோ³பீஶ்வரோ யோகீ³ ஸூர்யகோடிஸமப்ரப:⁴ ।
இலாபதி: பரஞ்ஜ்யோதிர்யாத³வேந்த்³ரோ யதூ³த்³வஹ: ॥ 8 ॥

வநமாலீ பீதவாஸா: பாரிஜாதாபஹாரக: ।
கோ³வர்த⁴நாசலோத்³த⁴ர்தா கோ³பால: ஸர்வபாலக: ॥ 9 ॥

அஜோ நிரஞ்ஜந: காமஜநக: கஞ்ஜலோசந: ।
மது⁴ஹா மது²ராநாதோ² த்³வாரகாநாயகோ ப³லீ ॥ 10 ॥

வ்ருʼந்தா³வநாந்தஸஞ்சாரீ துளஸீதா³மபூ⁴ஷண: ।
ஸ்யமந்தகமணேர்ஹர்தா நரநாராயணாத்மக: ॥ 11 ॥

குப்³ஜாக்ருʼஷ்ணாம்ப³ரத⁴ரோ மாயீ பரமபூருஷ: ।
முஷ்டிகாஸுரசாணூரமஹாயுத்³த⁴விஶாரத:³ ॥ 12 ॥

ஸம்ஸாரவைரீ கம்ஸாரிர்முராரிர்நரகாந்தக: ।
அநாதி³ர்ப்³ரஹ்மசாரீ ச க்ருʼஷ்ணாவ்யஸநகர்ஷக: ॥ 13 ॥

ஶிஶுபாலஶிரச்சே²த்தா து³ர்யோத⁴நகுலாந்தக்ருʼத ।
விது³ராக்ரூரவரதோ³ விஶ்வரூபப்ரத³ர்ஶக: ॥ 14 ॥

ஸத்யவாக் ஸத்யஸங்கல்ப: ஸத்யபா⁴மாரதோ ஜயீ ।
ஸுப⁴த்³ராபூர்வஜோ விஷ்ணுர்பீ⁴ஷ்மமுக்திப்ரதா³யக: ॥ 15 ॥

ஜக³த்³கு³ருர்ஜக³ந்நாதோ² வேணுவாத்³யவிஶாரத:³ । வேணுநாத³விஶாரத:³
வ்ருʼஷபா⁴ஸுரவித்⁴வம்ஸீ ப³காரிர்பா³ணபா³ஹுக்ருʼத் ॥ 16 ॥ var பா³ணாஸுரப³லாந்தக்ருʼத் ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ரப்ரதிஷ்டா²தா ப³ர்ஹிப³ர்ஹாவதம்ஸக: ।
பார்த²ஸாரதி²ரவ்யக்தோ கீ³தாம்ருʼதமஹோத³தி:⁴ ॥ 17 ॥

காலீயப²ணிமாணிக்யரஞ்ஜிதஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜ: ।
தா³மோத³ரோ யஜ்ஞபோ⁴க்தா தா³நவேந்த்³ரவிநாஶந: ॥ 18 ॥

நாராயண: பரம்ப்³ரஹ்ம பந்நகா³ஶநவாஹந: ।
ஜலக்ரீடா³ஸமாஸக்தகோ³பீவஸ்த்ராபஹாரக: ॥ 19 ॥

புண்யஶ்லோகஸ்தீர்த²கரோ வேத³வேத்³யோ த³யாநிதி:⁴ ।
ஸர்வதீர்தா²த்மக: ஸர்வக்³ரஹரூபீ பராத்பர: ॥ 20 ॥

இத்யேவம் க்ருʼஷ்ணதே³வஸ்ய நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
க்ருʼஷ்ணேந க்ருʼஷ்ணப⁴க்தேந ஶ்ருத்வா கீ³தாம்ருʼதம் புரா ॥ 21 ॥

ஸ்தோத்ரம் க்ருʼஷ்ணப்ரியகரம் க்ருʼதம் தஸ்மாந்மயா புரா ।
க்ருʼஷ்ணநாமாம்ருʼதம் நாம பரமாநந்த³தா³யகம் ॥ 22 ॥

அநுபத்³ரவது:³க²க்⁴நம் பரமாயுஷ்யவர்த⁴நம்
தா³நம் ஶ்ருதம் தபஸ்தீர்த²ம் யத்க்ருʼதம் த்விஹ ஜந்மநி ॥ 23 ॥

பட²தாம் ஶ்ருʼண்வதாம் சைவ கோடிகோடிகு³ணம் ப⁴வேத் ।
புத்ரப்ரத³மபுத்ராணாமக³தீநாம் க³திப்ரத³ம் ॥ 24 ॥

த⁴நாவஹம் த³ரித்³ராணாம் ஜயேச்சூ²நாம் ஜயாவஹம் ।
ஶிஶூநாம் கோ³குலாநாம் ச புஷ்டித³ம் புஷ்டிவர்த⁴நம் ॥ 25 ॥

வாதக்³ரஹஜ்வராதீ³நாம் ஶமநம் ஶாந்திமுக்தித³ம் ।
ஸமஸ்தகாமத³ம் ஸத்³ய: கோடிஜந்மாக⁴நாஶநம் ॥ 26 ॥

அந்தே க்ருʼஷ்ணஸ்மரணத³ம் ப⁴வதாபப⁴யாபஹம் ।
க்ருʼஷ்ணாய யாத³வேந்த்³ராய ஜ்ஞாநமுத்³ராய யோகி³நே ।
நாதா²ய ருக்மிணீஶாய நமோ வேதா³ந்தவேதி³நே ॥ 27 ॥

இமம் மந்த்ரம் மஹாதே³வி ஜபந்நேவ தி³வாநிஶம் ।
ஸர்வக்³ரஹாநுக்³ரஹபா⁴க் ஸர்வப்ரியதமோ ப⁴வேத் ॥ 28 ॥

புத்ரபௌத்ரை: பரிவ்ருʼத: ஸர்வஸித்³தி⁴ஸம்ருʼத்³தி⁴மாந் ।
நிர்விஶ்ய போ⁴கா³நந்தேঽபி க்ருʼஷ்ணஸாயுஜ்யமாப்யுநாத் ॥ 29 ॥

॥ இதி ஶ்ரீநாரத³பஞ்சராத்ரே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ॥

Also Read:

Shri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top