Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Lalita Ashtottara Shatanama Divya Stotram Lyrics in Tamil

Sri Lalita Ashtottara Satanama Divya Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீலலிதாঽஷ்டோத்தரஶதநாமதி³வ்யஸ்தோத்ரம் ॥

॥ ஶ்ரீ: ॥

॥ அத² ஶ்ரீலலிதாঽஷ்டோத்தரஶதநாமதி³வ்யஸ்தோத்ரம் ॥

ஶிவப்ரியாஶிவாராத்⁴யா ஶிவேஷ்டா ஶிவகோமலா ।
ஶிவோத்ஸவா ஶிவரஸா ஶிவதி³வ்யஶிகா²மணி: ॥ 1 ॥

ஶிவபூர்ணா ஶிவக⁴நா ஶிவஸ்தா² ஶிவவல்லபா⁴ ।
ஶிவாபி⁴ந்நா ஶிவார்தா⁴ங்கீ³ ஶிவாதீ⁴நா ஶிவங்கரீ ॥ 2 ॥

ஶிவநாமஜபாஸக்தா ஶிவஸாம்நித்⁴யகாரிணீ ।
ஶிவஶக்தி: ஶிவாத்⁴யக்ஷா ஶிவகாமேஶ்வரீ ஶிவா ॥ 3 ॥

ஶிவயோகீ³ஶ்வரீதே³வீ ஶிவாஜ்ஞாவஶவர்திநீ ।
ஶிவவித்³யாதிநிபுணா ஶிவபஞ்சாக்ஷரப்ரியா ॥ 4 ॥

ஶிவஸௌபா⁴க்³யஸம்பந்நா ஶிவகைங்கர்யகாரிணீ ।
ஶிவாங்கஸ்தா² ஶிவாஸக்தா ஶிவகைவல்யதா³யிநீ ॥ 5 ॥

ஶிவக்ரீடா³ ஶிவநிதி:⁴ ஶிவாஶ்ரயஸமந்விதா ।
ஶிவலீலா ஶிவகலா ஶிவகாந்தா ஶிவப்ரதா³ ॥ 6 ॥

ஶிவஶ்ரீலலிதாதே³வீ ஶிவஸ்ய நயநாம்ருʼதா ।
ஶிவசிந்தாமணிபதா³ ஶிவஸ்ய ஹ்ருʼத³யோஜ்ஜ்வலா ॥ 7 ॥

ஶிவோத்தமா ஶிவாகாரா ஶிவகாமப்ரபூரிணீ ।
ஶிவலிங்கா³ர்சநபரா ஶிவாலிங்க³நகௌதுகீ ॥ 8 ॥

ஶிவாலோகநஸந்துஷ்டா ஶிவலோகநிவாஸிநீ ।
ஶிவகைலாஸநக³ரஸ்வாமிநீ ஶிவரஞ்ஜிநீ ॥ 9 ॥

ஶிவஸ்யாஹோபுருஷிகா ஶிவஸங்கல்பபூரகா ।
ஶிவஸௌந்த³ர்யஸர்வாங்கீ³ ஶிவஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ ॥ 10 ॥

ஶிவஶப்³தை³கநிரதா ஶிவத்⁴யாநபராயணா ।
ஶிவப⁴க்தைகஸுலபா⁴ ஶிவப⁴க்தஜநப்ரியா ॥ 11 ॥

ஶிவாநுக்³ரஹஸம்பூர்ணா ஶிவாநந்த³ரஸார்ண்வா ।
ஶிவப்ரகாஶஸந்துஷ்டா ஶிவஶைலகுமாரிகா ॥ 12 ॥

ஶிவாஸ்யபங்கஜார்காபா⁴ ஶிவாந்த:புரவாஸிநீ ।
ஶிவஜீவாதுகலிகா ஶிவபுண்யபரம்பரா ॥ 13 ॥

ஶிவாக்ஷமாலாஸந்த்ருʼப்தா ஶிவநித்யமநோஹரா ।
ஶிவப⁴க்தஶிவஜ்ஞாநப்ரதா³ ஶிவவிலாஸிநீ ॥ 14 ॥

ஶிவஸம்மோஹநகரீ ஶிவஸாம்ராஜ்யஶாலிநீ ।
ஶிவஸாக்ஷாத்³ப்³ரஹ்மவித்³யா ஶிவதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ ॥ 15 ॥

ஶிவாக³மார்த²தத்த்வஜ்ஞா ஶிவமாந்யா ஶிவாத்மிகா ।
ஶிவகார்யைகசதுரா ஶிவஶாஸ்த்ரப்ரவர்தகா ॥ 16 ॥

ஶிவப்ரஸாத³ஜநநீ ஶிவஸ்ய ஹிதகாரிணீ ।
ஶிவோஜ்ஜ்வலா ஶிவஜ்யோதி: ஶிவபோ⁴க³ஸுக²ங்கரீ ॥ 17 ॥

ஶிவஸ்ய நித்யதருணீ ஶிவகல்பகவல்லரீ ।
ஶிவபி³ல்வார்சநகரீ ஶிவப⁴க்தார்திப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 18 ॥

ஶிவாக்ஷிகுமுத³ஜ்யோத்ஸ்நா ஶிவஶ்ரீகருணாகரா ।
ஶிவாநந்த³ஸுதா⁴பூர்ணா ஶிவபா⁴க்³யாப்³தி⁴சந்த்³ரிகா ॥ 19 ॥

ஶிவஶக்த்யைக்யலலிதா ஶிவக்ரீடா³ரஸோஜ்ஜ்வலா ।
ஶிவப்ரேமமஹாரத்நகாடி²ந்யகலஶஸ்தநீ ॥ 20 ॥

ஶிவலாலிதளாக்ஷார்த்³ரசரணாம்பு³ஜகோமலா ।
ஶிவசித்தைகஹரணவ்யாலோலக⁴நவேணிகா ॥ 21 ॥

ஶிவாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³நஶ்ரீகல்பவல்லீகராம்பு³ஜா ।
ஶிவேதரமஹாதாபநிர்மூலாம்ருʼதவர்ஷிணீ ॥ 22 ॥

ஶிவயோகீ³ந்த்³ரது³ர்வாஸமஹிம்நஸ்துதிதோஷிதா ।
ஶிவஸம்பூர்ணவிமலஜ்ஞாநது³க்³தா⁴ப்³தி⁴ஶாயிநீ ॥ 23 ॥

ஶிவப⁴க்தாக்³ரக³ண்யேஶவிஷ்ணுப்³ரஹ்மேந்த்³ரவந்தி³தா ।
ஶிவமாயாஸமாக்ராந்தமஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ।
ஶிவத³த்தப³லோந்மத்தஶும்பா⁴த்³யஸுரநாஶிநீ ॥ 24 ॥

ஶிவத்³விஜார்ப⁴கஸ்தந்யஜ்ஞாநக்ஷீரப்ரதா³யிநீ ।
ஶிவாதிப்ரியப⁴க்தாதி³நந்தி³ப்⁴ருʼங்கி³ரிடிஸ்துதா ॥ 25 ॥

ஶிவாநலஸமுத்³பூ⁴தப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதவிக்³ரஹா ।
ஶிவஜ்ஞாநாப்³தி⁴பாரஜ்ஞமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 26 ॥

இத்யேதல்லலிதாநாம்நாமஷ்டோத்தரஶதம் முநே ।
அநேகஜந்மபாபக்⁴நம் லலிதாப்ரீதிதா³யகம் ॥ 27 ॥

ஸர்வைஶ்வர்யப்ரத³ம் ந்ரூʼணாமாதி⁴வ்யாதி⁴நிவாரணம் ।
யோ மர்த்ய: பட²தே நித்யம் ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ॥ 28 ॥

இதிஶ்ரீலலிதோபாக்²யாநே ஸ்தோத்ரக²ண்டே³ ஶ்ரீலலிதாஷ்டோத்தர-
ஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Shri Lalita Ashtottara Shatanama Divya Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Lalita Ashtottara Shatanama Divya Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top