Ashtottara Shatanama

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil | Shri Laxmi Slokam

Shri Lakshmi Devi is draped in red saree, bedecked with gold ornaments, seated on a lotus, pot in hand, flanked by white elephants, the image of Lakshmi adorns most Hindu homes and business establishments.

Shri Lakshmi is the goddess of wealth, fortune, power, luxury, beauty, fertility, and auspiciousness. She holds the promise of material fulfillment and contentment. She is described as restless, whimsical yet maternal, with her arms raised to bless and to grant.

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீலக்ஷ்ம்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்

ஏதத்ஸ்தோத்ரம் மஹாலக்ஷ்மீர்மஹேஶநா இத்யாரப்³த⁴ஸ்ய
ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்யாங்க³பூ⁴தம் ।

ப்³ரஹ்மஜா ப்³ரஹ்மஸுக²தா³ ப்³ரஹ்மண்யா ப்³ரஹ்மரூபிணீ ।
ஸுமதி: ஸுப⁴கா³ ஸுந்தா³ ப்ரயதிர்நியதிர்யதி: ॥ 1 ॥

ஸர்வப்ராணஸ்வரூபா ச ஸர்வேந்த்³ரியஸுக²ப்ரதா³ ।
ஸம்விந்மயீ ஸதா³சாரா ஸதா³துஷ்டா ஸதா³நதா ॥ 2 ॥

கௌமுதீ³ குமுதா³நந்தா³ கு: குத்ஸிததமோஹரீ ।
ஹ்ருʼத³யார்திஹரீ ஹாரஶோபி⁴நீ ஹாநிவாரிணீ ॥ 3 ॥

ஸம்பா⁴ஜ்யா ஸம்விப⁴ஜ்யாঽঽஜ்ஞா ஜ்யாயஸீ ஜநிஹாரிணீ ।
மஹாக்ரோதா⁴ மஹாதர்ஷா மஹர்ஷிஜநஸேவிதா ॥ 4 ॥

கைடபா⁴ரிப்ரியா கீர்தி: கீர்திதா கைதவோஜ்ஜி²தா ।
கௌமுதீ³ ஶீதலமநா: கௌஸல்யாஸுதபா⁴மிநீ ॥ 5 ॥

காஸாரநாபி:⁴ கா ஸா யாঽঽப்யேஷேயத்தாவிவர்ஜிதா ।
அந்திகஸ்தா²ঽதிதூ³ரஸ்தா² ஹத³யஸ்தா²ঽம்பு³ஜஸ்தி²தா ॥ 6 ॥

முநிசித்தஸ்தி²தா மௌநிக³ம்யா மாந்தா⁴த்ருʼபூஜிதா ।
மதிஸ்தி²ரீகர்த்ருʼகார்யநித்யநிர்வஹணோத்ஸுகா ॥ 7 ॥

மஹீஸ்தி²தா ச மத்⁴யஸ்தா² த்³யுஸ்தி²தாঽத:⁴ஸ்தி²தோர்த்⁴வக³ ।
பூ⁴திர்விபூ⁴தி: ஸுரபி:⁴ ஸுரஸித்³தா⁴ர்திஹாரிணீ ॥ 8 ॥

அதிபோ⁴கா³ঽதிதா³நாঽதிரூபாঽதிகருணாঽதிபா:⁴ ।
விஜ்வரா வியதா³போ⁴கா³ விதந்த்³ரா விரஹாஸஹா ॥ 9 ॥

ஶூர்பகாராதிஜநநீ ஶூந்யதோ³ஷா ஶுசிப்ரியா ।
நி:ஸ்ப்ருʼஹா ஸஸ்ப்ருʼஹா நீலாஸபத்நீ நிதி⁴தா³யிநீ ॥ 10 ॥

கும்ப⁴ஸ்தநீ குந்த³ரதா³ குங்குமாலேபிதா குஜா ।
ஶாஸ்த்ரஜ்ஞா ஶாஸ்த்ரஜநநீ ஶாஸ்த்ரஜ்ஞேயா ஶரீரகா³ ॥ 11 ॥

ஸத்யபா⁴ஸ்ஸத்யஸங்கல்பா ஸத்யகாமா ஸரோஜிநீ ।
சந்த்³ரப்ரியா சந்த்³ரக³தா சந்த்³ரா சந்த்³ரஸஹோத³ரீ ॥ 12 ॥

ஔத³ர்யௌபயிகீ ப்ரீதா கீ³தா சௌதா கி³ரிஸ்தி²தா ।
அநந்விதாঽப்யமூலார்தித்⁴வாந்தபுஞ்ஜரவிப்ரபா⁴ ॥ 13 ॥

மங்க³ளா மங்க³ளபரா ம்ருʼக்³யா மங்க³ளதே³வதா ।
கோமலா ச மஹாலக்ஷ்மீ: நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
ப²லஶ்ருதி:
நாரத³ உவாச-
இத்யேவம் நாமஸாஹஸ்ரம் ஸாஷ்டோத்தரஶதம் ஶ்ரிய: ।
கதி²தம் தே மஹாராஜ பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் ॥ 1 ॥

பூ⁴தாநாமவதாராணாம் ததா² விஷ்ணோர்ப⁴விஷ்யதாம் ।
லக்ஷ்ம்யா நித்யாநுகா³மிந்யா: கு³ணகர்மாநுஸாரத: ॥ 2 ॥

உதா³ஹ்ருʼதாநி நாமாநி ஸாரபூ⁴தாநி ஸர்வத: ।
இத³ந்து நாமஸாஹஸ்ரம் ப்³ரஹ்மணா கதி²தம் மம ॥ 3 ॥

உபாம்ஶுவாசிகஜபை: ப்ரீயேதாஸ்ய ஹரிப்ரியா ।
லக்ஷ்மீநாமஸஹஸ்ரேண ஶ்ருதேந படி²தேந வா ॥ 4 ॥

த⁴ர்மார்தீ² த⁴ர்மலாபீ⁴ ஸ்யாத் அர்தா²ர்தீ² சார்த²வாந் ப⁴வேத் ।
காமார்தீ² லப⁴தே காமாந் ஸுகா²ர்தீ² லப⁴தே ஸுக²ம் ॥ 5 ॥

இஹாமுத்ர ச ஸௌக்²யாய லக்ஷ்மீப⁴க்திஹிதங்கரீ ।
இத³ம் ஶ்ரீநாமஸாஹஸ்ரம் ரஹஸ்யாநாம் ரஹஸ்யகம் ॥ 6 ॥

கோ³ப்யம் த்வயா ப்ரயத்நேந அபசாரப⁴யாச்ச்²ரிய: ।
நைதத்³வ்ராத்யாய வக்தவ்யம் ந மூர்கா²ய ந த³ம்பி⁴நே ॥ 7 ॥

ந நாஸ்திகாய நோ வேத³ஶாஸ்த்ரவிக்ரயகாரிணே ।
வக்தவ்யம் ப⁴க்தியுக்தாய த³ரித்³ராய ச ஸீத³தே ॥ 8 ॥

ஸக்ருʼத்படி²த்வ ஶ்ரீதே³வ்யா: நாமஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ।
தா³ரித்³ர்யாந்முச்யதே புர்வம் ஜந்மகோடிப⁴வாந்நர: ॥ 9 ॥

த்ரிவாரபட²நாத³ஸ்யா: ஸர்வபாபக்ஷயோ ப⁴வேத் ।
பஞ்சசத்வாரிம்ஶத³ஹம் ஸாயம் ப்ராத: படே²த்து ய: ॥ 10 ॥

தஸ்ய ஸந்நிஹிதா லக்ஷ்மீ: கிமதோঽதி⁴கமாப்யதே ।
அமாயாம் பௌர்ணமாஸ்யாம் ச ப்⁴ருʼகு³வாரேஷு ஸங்க்ரமே ॥ 11 ॥

ப்ராத: ஸ்நாத்வா நித்யகர்ம யதா²விதி⁴ ஸமாப்ய ச
ஸ்வர்ணபாத்ரேঽத² ரஜதே காம்ஸ்யபாத்ரேঽத²வா த்³விஜ: ॥ 12 ॥

நிக்ஷிப்ய குங்குமம் தத்ர லிகி²த்வாঽஷ்டத³லாம்பு³ஜம் ।
கர்ணிகாமத்⁴யதோ லக்ஷ்மீம் பீ³ஜம் ஸாது⁴ விலிக்²ய ச ॥ 13 ॥

ப்ராகா³தி³ஷு த³லேஷ்வஸ்ய வாணீப்³ராஹ்ம்யாதி³மாத்ருʼகா: ।
விலிக்²ய வர்ணதோঽதே²த³ம் நாமஸாஹஸ்ரமாத³ராத் ॥ 14 ॥

ய: படே²த் தஸ்ய லோகஸ்து ஸர்வேঽபி வஶகா³ஸ்தத: ।
ராஜ்யலாப:⁴ புத்ரபௌத்ரலாப:⁴ ஶத்ருஜயஸ்ததா² ॥ 15 ॥

ஸங்கல்பாதே³வ தஸ்ய ஸ்யாத் நாத்ர கார்யா விசாரணா ।
அநேந நாமஸஹஸ்ரேணார்சயேத் கமலாம் யதி³ ॥ 16 ॥

குங்குமேநாத² புஷ்பைர்வா ந தஸ்ய ஸ்யாத்பராப⁴வ: ।
உத்தமோத்தமதா ப்ரோக்தா கமலாநாமிஹார்சநே ॥ 17 ॥

தத³பா⁴வே குங்குமம் ஸ்யாத் மல்லீபுஷ்பாஞ்ஜலிஸ்தத: ।
ஜாதீபுஷ்பாணி ச தத: ததோ மருவகாவலி: ॥ 18 ॥

பத்³மாநாமேவ ரக்தத்வம் ஶ்லாகி⁴தம் முநிஸத்தமை: ।
அந்யேஷாம் குஸுமாநாந்து ஶௌக்ல்யமேவ ஶிவார்சநே ॥ 19 ॥

ப்ரஶஸ்தம் ந்ருʼபதிஶ்ரேஷ்ட² தஸ்மாத்³யத்நபரோ ப⁴வேத் ।
கிமிஹாத்ர ப³ஹூக்தேந லக்ஷ்மீநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 20 ॥

வேதா³நாம் ஸரஹஸ்யாநாம் ஸர்வஶாஸ்த்ரகி³ராமபி ।
தந்த்ராணாமபி ஸர்வேஷாம் ஸாரபூ⁴தம் ந ஸம்ஶய: ॥ 21 ॥

ஸர்வபாபக்ஷயகரம் ஸர்வஶத்ருவிநாஶநம் ।
தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸநகரம் பராப⁴வநிவர்தகம் ॥ 22 ॥

விஶ்லிஷ்டப³ந்து⁴ஸம்ஶ்லேஷகாரகம் ஸத்³க³திப்ரத³ம் ।
தந்வந்தே சிந்மயாத்ம்யைக்யபோ³தா⁴தா³நந்த³தா³யகம் ॥ 23 ॥

லக்ஷ்மீநாமஸஹஸ்ரம் தத் நரோঽவஶ்யம் படே²த்ஸதா³ ।
யோঽஸௌ தாத்பர்யத: பாடீ² ஸர்வஜ்ஞ: ஸுகி²தோ ப⁴வேத் ॥ 24 ॥

அகாராதி³க்ஷகாராந்தநாமபி:⁴ பூஜயேத்ஸுதீ:⁴ ।
தஸ்ய ஸர்வேப்ஸிதார்த²ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி நிஶ்சிதம் ॥ 25 ॥

ஶ்ரியம் வர்சஸமாரோக்³யம் ஶோப⁴நம் தா⁴ந்யஸம்பத:³ ।
பஶூநாம் ப³ஹுபுத்ராணாம் லாப⁴ஶ்ச ஸம்பா⁴வேத்³த்⁴ருவம் ॥ 26 ॥

ஶதஸம்வத்ஸரம் விம்ஶத்யுதரம் ஜீவிதம் ப⁴வேத் ।
மங்க³ளாநி தநோத்யேஷா ஶ்ரீவித்³யாமங்க³ளா ஶுபா⁴ ॥ 27 ॥

இதி நாரதீ³யோபபுராணாந்தர்க³தம் ஶ்ரீலக்ஷ்ம்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil