Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in Gujarati | 300 Names of Maha Ganapati

Sri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીવલ્લભમહાગણપતિત્રિશતીનામાવલિઃ ॥

પ્રસ્તુત શ્રીવલ્લભમહાગણપતિત્રિશતીનામાવલી મેં
શ્રીમહાગણપતિ કે તીન સૌ નામ દિએ ગએ હૈં । ઇન નામોં કી સબસે
બડી મુખ્ય વિશેષતા યહ હૈ કિ ઇન નામોં કે “જપ” કે
દ્વારા સ્વાભાવિક રૂપ સે શ્રીમહાગણપતિ કે મન્ત્રરાજ (ૐ શ્રીં હ્રીં
ક્લીં ગ્લૌં ગં ગણપતયે વરવરદ સર્વજનં મે વશમાનય સ્વાહા)
કા ભી જપ હોતા હૈ ક્યોં કિ પ્રસ્તુત તીન સૌ નામોં કે પ્રારમ્ભિક
અક્ષર ક્રમ સે મન્ત્રરાજ કે એક એક અક્ષર કે અનુસાર હૈં
ઔર નામાવલી કા સમાપન “મૂલમન્ત્ર ગણપતયે નમઃ” સે
હોતા હૈ । ઇન નામોં કે દ્વારા સાધકગણ શ્રીમહાગણપતિ કી ચાર
પ્રકાર સે સાધના કર સકતે હૈં ૧. જપ, ૨. પૂજન, ૩. તર્પણ
એવં ૪. હોમ । “જપ” કે લિએ સભી નામોં કે પ્રારમ્ભ મેં
“ૐ” ઔર અન્ત મેં “નમઃ” કા પ્રયોગ કિયા જાતા હૈ,
જિસે પ્રસ્તુત નામોં કે સાથ યહાઁ દિયા જા રહા હૈ । “પૂજન”
કે લિએ નામોં કે અન્ત મેં “પૂજયામિ નમઃ”, “તર્પણ”
હેતુ “તર્પયામિ નમઃ” લગાના ચાહિએ । પૂજન એવં તર્પણ
દોનોં એક સાથ કરને હેતુ પ્રત્યેક નામ કે અન્ત મેં “પૂજયામિ
નમઃ તર્પયામિ નમઃ” કહના ચાહિએ । “હોમ” હેતુ નામોં
કે અન્ત મેં “સ્વાહા” લગાના ચાહિએ । “નામાવલી” કે
દ્વારા “જપપૂજનતર્પણહવન” કરને હેતુ સબસે પહલે
શ્રીમહાગણપતિ કા ધ્યાન કરના ચાહિએ । ફિર “માનસપૂજન”
કર જપપૂજનતર્પણહવન આદિ કરના ચાહિએ । યથા-

શ્રીગણેશાય નમઃ ।

શ્રીવલ્લભમહાગણપતિપ્રીત્યર્થં શ્રીમહાગણપતિપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થં
શ્રીમહાગણપતિમહામન્ત્રજપં કરિષ્યે ॥

અસ્ય શ્રીમહાગણપતિમહામન્ત્રસ્ય ગણકઋષિઃ ગાયત્રી છન્દઃ
શ્રીમહાગણપતિર્દેવતા ।

ગાં બીજમ્, ગીં શક્તિઃ, ગૂં કીલકમ્,
શ્રીમહાગણપતિપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ

ગાં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ગીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ગૂં મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ગૈં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ગૌં કનિષ્ટિકાભ્યાં નમઃ ।
ગઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ગાં હૃદયાય નમઃ ।
ગીં શિરસે સ્વાહા ।
ગૂં શિખાયૈ વષટ્ ।
ગૈં કવચાય હૂમ્ ।
ગૌં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ગઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂર્ભુવસુવરોં ઇતિ દિગ્બન્ધઃ ।

॥ ધ્યાનમ્ ॥

બીજાપૂરગદેક્ષુકાર્મુકરુજા ચક્રાબ્જપાશોત્પલ ।
વ્રીહ્યગ્રસ્વવિષાણરત્નકલશપ્રોદ્યત્કરામ્ભોરુહઃ ॥

ધ્યેયો વલ્લભયા સપદ્યકરયાઽઽશ્લિષ્ટોજ્જ્વલદ્ભૂષયા ।
વિશ્વોત્પત્તિ વિપત્તિ સંસ્થિતિકરો વિઘ્નો વિશિષ્ટાર્થદઃ ॥

મૂષિકવાહન મોદકહસ્ત, ચામરકર્ણ વિલમ્બિતસૂત્ર ।
વામનરૂપ મહેશ્વરપુત્ર, વિઘ્નવિનાયક પાદ નમસ્તે ॥

॥ માનસપૂજા ॥

લં પૃથિવ્યાત્મકં ગન્ધં શ્રીવલ્લભમહાગણપતયે સમર્પયામિ નમઃ ।
હં આકાશાત્મકં પુષ્પં શ્રીવલ્લભમહાગણપતયે સમર્પયામિ નમઃ ।
યં વાય્વાત્મકં ધૂપં શ્રીવલ્લભમહાગણપતયે ઘ્રાપયામિ નમઃ ।
રં વહ્નયાત્મકં દીપં શ્રીવલ્લભમહાગણપતયે દર્શયામિ નમઃ ।
વં અમૃતાત્મકં નૈવેદ્યં શ્રીવલ્લભમહાગણપતયે નિવેદયામિ નમઃ ।
સં સર્વાત્મકં તામ્બૂલં શ્રીવલ્લભમહાગણપતયે સમર્પયામિ નમઃ ।

॥ અથ ત્રિશતી નામાવલિઃ ॥

ૐ ૐકારગણપતયે નમઃ ।
ૐ ૐકારપ્રણવરૂપાય નમઃ ।
ૐ ૐકારમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ ૐકારાય નમઃ ।
ૐ ૐકારમન્ત્રાય નમઃ ।
ૐ ૐકારબિન્દુરૂપાય નમઃ ।
ૐ ૐકારરૂપાય નમઃ ।
ૐ ૐકારનાદાય નમઃ ।
ૐ ૐકારમયાય નમઃ ।
ૐ ૐકારમૂલાધારવાસાય નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ શ્રીઙ્કારગણપતયે નમઃ ।
ૐ શ્રીઙ્કારવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ શ્રીઙ્કારાય નમઃ ।
ૐ શ્રીં લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીં મહાગણેશાય નમઃ ।
ૐ શ્રીં વલ્લભાય નમઃ ।
ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ૐ શ્રીં વીરગણેશાય નમઃ ।
ૐ શ્રીં વીરલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીં ધૈર્યગણેશાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ શ્રીં વીરપુરેન્દ્રાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઙ્કારગણેશાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઙ્કારમયાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઙ્કારસિંહાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઙ્કારબાલાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઙ્કારપીઠાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઙ્કારરૂપાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઙ્કારવર્ણાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઙ્કારકલાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઙ્કારલયાય નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ હ્રીઙ્કારવરદાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઙ્કારફલદાય નમઃ ।
ૐ ક્લીઙ્કારગણેશાય નમઃ ।
ૐ ક્લીઙ્કારમન્મથાય નમઃ ।
ૐ ક્લીઙ્કારાય નમઃ ।
ૐ ક્લીં મૂલાધારાય નમઃ ।
ૐ ક્લીં વાસાય નમઃ ।
ૐ ક્લીઙ્કારમોહનાય નમઃ ।
ૐ ક્લીઙ્કારોન્નતરૂપાય નમઃ ।
ૐ ક્લીઙ્કારવશ્યાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ ક્લીઙ્કારનાથાય નમઃ ।
ૐ ક્લીઙ્કારહેરમ્બાય નમઃ ।
ૐ ક્લીઙ્કારરૂપાય નમઃ ।
ૐ ગ્લૌં ગણપતયે નમઃ ।
ૐ ગ્લૌઙ્કારબીજાય નમઃ ।
ૐ ગ્લૌઙ્કારાક્ષરાય નમઃ ।
ૐ ગ્લૌઙ્કારબિન્દુમધ્યગાય નમઃ ।
ૐ ગ્લૌઙ્કારવાસાય નમઃ ।
ૐ ગં ગણપતયે નમઃ ।
ૐ ગં ગણનાથાય નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ ગં ગણાધિપાય નમઃ ।
ૐ ગં ગણાધ્યક્ષાય નમઃ ।
ૐ ગં ગણાય નમઃ ।
ૐ ગં ગગનાય નમઃ ।
ૐ ગં ગઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ ગં ગમનાય નમઃ ।
ૐ ગં ગાનવિદ્યાપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ગં ઘણ્ટાનાદપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ગં ગકારાય નમઃ ।
ૐ ગં વાહાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ ગણપતયે નમઃ ।
ૐ ગજમુખાય નમઃ ।
ૐ ગજહસ્તાય નમઃ ।
ૐ ગજરૂપાય નમઃ ।
ૐ ગજારૂઢાય નમઃ ।
ૐ ગજાય નમઃ ।
ૐ ગણેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધહસ્તાય નમઃ ।
ૐ ગર્જિતાય નમઃ ।
ૐ ગતાય નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ ણકારગણપતયે નમઃ ।
ૐ ણલાય નમઃ ।
ૐ ણલિઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ ણલપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ણલેશાય નમઃ ।
ૐ ણલકોમલાય નમઃ ।
ૐ ણકરીશાય નમઃ ।
ૐ ણકરિકાય નમઃ ।
ૐ ણણણઙ્કાય નમઃ ।
ૐ ણણીશાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ ણણીણપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ પરબ્રહ્માય નમઃ ।
ૐ પરહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ પરમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ પરાય નમઃ ।
ૐ પરમાત્મને નમઃ ।
ૐ પરાનન્દાય નમઃ ।
ૐ પરમેષ્ઠિને નમઃ ।
ૐ પરાત્પરાય નમઃ ।
ૐ પદ્માક્ષાય નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ પદ્માલયાપતયે નમઃ ।
ૐ પરાક્રમિણે નમઃ ।
ૐ તત્ત્વગણપતયે નમઃ ।
ૐ તત્ત્વગમ્યાય નમઃ ।
ૐ તર્કવેત્રે નમઃ ।
ૐ તત્ત્વવિદે નમઃ ।
ૐ તત્ત્વરહિતાય નમઃ ।
ૐ તમોહિતાય નમઃ ।
ૐ તત્ત્વજ્ઞાનાય નમઃ ।
ૐ તરુણાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ તરણિભૃઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ તરણિપ્રભાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞગણપતયે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞકાય નમઃ ।
ૐ યશસ્વિને નમઃ ।
ૐ યજ્ઞકૃતે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ યમભીતિનિવર્તકાય નમઃ ।
ૐ યમહૃતયે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞફલપ્રદાય નમઃ ॥ ૧૧૦ ॥

ૐ યમાધારાય નમઃ ।
ૐ યમપ્રદાય નમઃ ।
ૐ યથેષ્ટવરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ વરગણપતયે નમઃ ।
ૐ વરદાય નમઃ ।
ૐ વસુધાપતયે નમઃ ।
ૐ વજ્રોદ્ભવભયસંહર્ત્રે નમઃ ।
ૐ વલ્લભારમણીશાય નમઃ ।
ૐ વક્ષસ્થલમણિભ્રાજિને નમઃ ।
ૐ વજ્રધારિણે નમઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ૐ વશ્યાય નમઃ ।
ૐ વકારરૂપાય નમઃ ।
ૐ વશિને નમઃ ।
ૐ વરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ રજગણપતયે નમઃ ।
ૐ રજકરાય નમઃ ।
ૐ રમાનાથાય નમઃ ।
ૐ રત્નાભરણભૂષિતાય નમઃ ।
ૐ રહસ્યજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ રસાધારાય નમઃ ॥ ૧૩૦ ॥

ૐ રથસ્થાય નમઃ ।
ૐ રથાવાસાય નમઃ ।
ૐ રઞ્જિતપ્રદાય નમઃ ।
ૐ રવિકોટિપ્રકાશાય નમઃ ।
ૐ રમ્યાય નમઃ ।
ૐ વરદવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ વકારાય નમઃ ।
ૐ વરુણપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ વજ્રધરાય નમઃ ।
ૐ વરદવરદાય નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ૐ વન્દિતાય નમઃ ।
ૐ વશ્યકરાય નમઃ ।
ૐ વદનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ વસવે નમઃ ।
ૐ વસુપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ વરદપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ રવિગણપતયે નમઃ ।
ૐ રત્નકિરીટાય નમઃ ।
ૐ રત્નમોહનાય નમઃ ।
ૐ રત્નભૂષણાય નમઃ ॥ ૧૫૦ ॥

ૐ રત્નકાય નમઃ ।
ૐ રત્નમન્ત્રપાય નમઃ ।
ૐ રસાચલાય નમઃ ।
ૐ રસાતલાય નમઃ ।
ૐ રત્નકઙ્કણાય નમઃ ।
ૐ રવોધીશાય નમઃ ।
ૐ રવાપાનાય નમઃ ।
ૐ રત્નાસનાય નમઃ ।
ૐ દકારરૂપાય નમઃ ।
ૐ દમનાય નમઃ ॥ ૧૬૦ ॥ ॥

ૐ દણ્ડકારિણે નમઃ ।
ૐ દયાધનિકાય નમઃ ।
ૐ દૈત્યગમનાય નમઃ ।
ૐ દયાવહાય નમઃ ।
ૐ દક્ષધ્વંસનકરાય નમઃ ।
ૐ દક્ષાય નમઃ ।
ૐ દતકાય નમઃ ।
ૐ દમોજઘ્નાય નમઃ ।
ૐ સર્વવશ્યગણપતયે નમઃ ॥ ૧૭૦ ॥

ૐ સર્વાત્મને નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વસૌખ્યપ્રદાયિને નમઃ ।
ૐ સર્વદુઃખઘ્ને નમઃ ।
ૐ સર્વરોગહૃતે નમઃ ।
ૐ સર્વજનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સર્વશાસ્ત્રકલાપધરાય નમઃ ।
ૐ સર્વદુઃખવિનાશકાય નમઃ ।
ૐ સર્વદુષ્ટપ્રશમનાય નમઃ ।
ૐ જયગણપતયે નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ૐ જનાર્દનાય નમઃ ।
ૐ જપારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ જગન્માન્યાય નમઃ ।
ૐ જયાવહાય નમઃ ।
ૐ જનપાલાય નપઃ
ૐ જગત્સૃષ્ટયે નમઃ ।
ૐ જપ્યાય નમઃ ।
ૐ જનલોચનાય નમઃ ।
ૐ જગતીપાલાય નમઃ ।
ૐ જયન્તાય નમઃ ॥ ૧૯૦ ॥

ૐ નટનગણપતયે નમઃ ।
ૐ નદ્યાય નમઃ ।
ૐ નદીશગમ્ભીરાય નમઃ ।
ૐ નતભૂદેવાય નમઃ ।
ૐ નષ્ટદ્રવ્યપ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ નયજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ નમિતારયે નમઃ ।
ૐ નન્દાય નમઃ ।
ૐ નટવિદ્યાવિશારદાય નમઃ ।
ૐ નવત્યાનાં સન્ત્રાત્રે નમઃ ॥ ૨૦૦ ॥

ૐ નવામ્બરવિધારણાય નમઃ ।
ૐ મેઘડમ્બરગણપતયે નમઃ ।
ૐ મેઘવાહનાય નમઃ ।
ૐ મેરુવાસાય નમઃ ।
ૐ મેરુનિલયાય નમઃ ।
ૐ મેઘવર્ણાય નમઃ ।
ૐ મેઘનાદાય નમઃ ।
ૐ મેઘડમ્બરાય નમઃ ।
ૐ મેઘગર્જિતાય નમઃ ।
ૐ મેઘરૂપાય નમઃ ॥ ૨૧૦ ॥

ૐ મેઘઘોષાય નમઃ ।
ૐ મેઘવાહનાય નમઃ ।
ૐ વશ્યગણપતયે નમઃ ।
ૐ વજ્રેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ વરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ વજ્રદન્તાય નમઃ ।
ૐ વશ્યપ્રદાય નમઃ ।
ૐ વશ્યાય નમઃ ।
ૐ વશિને નમઃ ।
ૐ વટુકેશાય નમઃ ॥ ૨૨૦ ॥

ૐ વરાભયાય નમઃ ।
ૐ વસુમતે નમઃ ।
ૐ વટવે નમઃ ।
ૐ શરગણપતયે નમઃ ।
ૐ શર્મધામ્ને નમઃ ।
ૐ શરણાય નમઃ ।
ૐ શર્મવદ્વસુઘનાય નમઃ ।
ૐ શરધરાય નમઃ ।
ૐ શશિધરાય નમઃ ।
ૐ શતક્રતુવરપ્રદાય નમઃ ॥ ૨૩૦ ॥ ॥

ૐ શતાનન્દાદિસેવ્યાય નમઃ ।
ૐ શમિતદેવાય નમઃ ।
ૐ શરાય નમઃ ।
ૐ શશિનાથાય નમઃ ।
ૐ મહાભયવિનાશનાય નમઃ ।
ૐ મહેશ્વરપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ મત્તદણ્ડકરાય નમઃ ।
ૐ મહાકીર્તયે નમઃ ।
ૐ મહાભુજાય નમઃ ।
ૐ મહોન્નતયે નમઃ ॥ ૨૪૦ ॥

ૐ મહોત્સાહાય નમઃ ।
ૐ મહામાયાય નમઃ ।
ૐ મહામદાય નમઃ ।
ૐ મહાકોપાય નમઃ ।
ૐ નાગગણપતયે નમઃ ।
ૐ નાગાધીશાય નમઃ ।
ૐ નાયકાય નમઃ ।
ૐ નાશિતારાતયે નમઃ ।
ૐ નામસ્મરણપાપઘ્ને નમઃ ।
ૐ નાથાય નમઃ ॥ ૨૫૦ ॥ ॥

ૐ નાભિપદાર્થપદ્મભુવે નમઃ ।
ૐ નાગરાજવલ્લભપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ નાટ્યવિદ્યાવિશારદાય નમઃ ।
ૐ નાટ્યપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ નાટ્યનાથાય નમઃ ।
ૐ યવનગણપતયે નમઃ ।
ૐ યમવીષૂદનાય નમઃ ।
ૐ યમવીજિતાય નમઃ ।
ૐ યજ્વને નમઃ ।
ૐ યજ્ઞપતયે નમઃ ॥ ૨૬૦ ॥

ૐ યજ્ઞનાશનાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞવાહાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞસખાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞરૂપાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞવન્દ્યાય નમઃ ।
ૐ યતિરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ યતિપૂજિતાય નમઃ ॥ ૨૭૦ ॥

ૐ સ્વામિગણપતયે નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણવરદાય નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણકર્ષણાય નમઃ ।
ૐ સ્વાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ સ્વસ્તિકૃતે નમઃ ।
ૐ સ્વસ્તિકાય નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણકક્ષાય નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણતાટઙ્કભૂષણાય નમઃ ।
ૐ સ્વાહાસભાજિતાય નમઃ ।
ૐ સ્વરશાસ્ત્રસ્વરૂપકૃતે નમઃ ॥ ૨૮૦ ॥

ૐ હાદિવિદ્યાય નમઃ ।
ૐ હાદિરૂપાય નમઃ ।
ૐ હરિહરપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ હરણ્યાદિપતયે નમઃ ।
ૐ હાહાહૂહૂગણપતયે નમઃ ।
ૐ હરિગણપતયે નમઃ ।
ૐ હાટકપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ હતગજાધિપાય નમઃ ।
ૐ હેયાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ હંસપ્રિયાય નમઃ ॥ ૨૯૦ ॥

ૐ હંસાય નમઃ ।
ૐ હંસપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ હનુમત્સેવિતાય નમઃ ।
ૐ હકારરૂપાય નમઃ ।
ૐ હરિસ્તુતાય નમઃ ।
ૐ હરાઙ્કવાસ્તવ્યાય નમઃ ।
ૐ હરિનીલપ્રભાય નમઃ ।
ૐ હરિદ્રાબિમ્બપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ હરિઘ્યમુખદેવતા સર્વેષ્ટસિદ્ધિતાય નમઃ ।
ૐ મૂલમન્ત્રગણપતયે નમઃ ॥ ૩૦૦ ॥

ઇતિ શ્રીવલ્લભમહાગણપતિત્રિશતીનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 300 Names of Sri Vallabha Mahaganapathi:

Shri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in  Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in Gujarati | 300 Names of Maha Ganapati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top