Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lalitha Stavaraja Stotram Lyrics in Tamil

Sri Lalitha Stavaraja Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தவராஜ꞉ ॥
தே³வா ஊசு꞉ |
ஜய தே³வி ஜக³ன்மாதர்ஜய தே³வி பராத்பரே |
ஜய கல்யாணனிலயே ஜய காமகலாத்மிகே || 1 ||

ஜயகாரி ச வாமாக்ஷி ஜய காமாக்ஷி ஸுந்த³ரி |
ஜயாகி²லஸுராராத்⁴யே ஜய காமேஶி மானதே³ || 2 ||

ஜய ப்³ரஹ்மமயே தே³வி ப்³ரஹ்மாத்மகரஸாத்மிகே |
ஜய நாராயணி பரே நந்தி³தாஶேஷவிஷ்டபே || 3 ||

ஜய ஶ்ரீகண்ட²த³யிதே ஜய ஶ்ரீலலிதே(அ)ம்பி³கே |
ஜய ஶ்ரீவிஜயே தே³வி விஜய ஶ்ரீஸம்ருத்³தி⁴தே³ || 4 ||

ஜாதஸ்ய ஜாயமானஸ்ய இஷ்டாபூர்தஸ்ய ஹேதவே |
நமஸ்தஸ்யை த்ரிஜக³தாம் பாலயித்ர்யை பராத்பரே || 5 ||

கலாமுஹூர்தகாஷ்டா²ஹர்மாஸர்துஶரதா³த்மனே |
நம꞉ ஸஹஸ்ரஶீர்ஷாயை ஸஹஸ்ரமுக²லோசனே || 6 ||

நம꞉ ஸஹஸ்ரஹஸ்தாப்³ஜபாத³பங்கஜஶோபி⁴தே |
அணோரணுதரே தே³வி மஹதோ(அ)பி மஹீயஸி || 7 ||

பராத்பரதரே மாதஸ்தேஜஸ்தேஜீயஸாமபி |
அதலம் து ப⁴வேத்பாதௌ³ விதலம் ஜானுனீ தவ || 8 ||

ரஸாதலம் கடீதே³ஶ꞉ குக்ஷிஸ்தே த⁴ரணீ ப⁴வேத் |
ஹ்ருத³யம் து பு⁴வர்லோக꞉ ஸ்வஸ்தே முக²முதா³ஹ்ருதம் || 9 ||

த்³ருஶஶ்சந்த்³ரார்கத³ஹனா தி³ஶஸ்தே பா³ஹவோ(அ)ம்பி³கே |
மருதஸ்து தவோச்ச்²வாஸா வாசஸ்தே ஶ்ருதயோ(அ)கி²லா꞉ || 10 ||

க்ரீடா³ தே லோகரசனா ஸகா² தே சின்மய꞉ ஶிவ꞉ |
ஆஹாரஸ்தே ஸதா³னந்தோ³ வாஸஸ்தே ஹ்ருத³யே ஸதாம் || 11 ||

த்³ருஶ்யாத்³ருஶ்யஸ்வரூபாணி ரூபாணி பு⁴வனானி தே |
ஶிரோருஹா க⁴னாஸ்தே து தாரகா꞉ குஸுமானி தே || 12 ||

த⁴ர்மாத்³யா பா³ஹவஸ்தே ஸ்யுரத⁴ர்மாத்³யாயுதா⁴னி தே |
யமாஶ்ச நியமாஶ்சைவ கரபாத³ருஹாஸ்ததா² || 13 ||

ஸ்தனௌ ஸ்வாஹாஸ்வதா⁴(ஆ)கரௌ லோகோஜ்ஜீவனகாரகௌ |
ப்ராணாயாமஸ்து தே நாஸா ரஸனா தே ஸரஸ்வதீ || 14 ||

ப்ரத்யாஹாரஸ்த்விந்த்³ரியாணி த்⁴யானம் தே தீ⁴ஸ்து ஸத்தமா |
மனஸ்தே தா⁴ரணாஶக்திர்ஹ்ருத³யம் தே ஸமாதி⁴க꞉ || 15 ||

மஹீருஹாஸ்தே(அ)ங்க³ருஹா꞉ ப்ரபா⁴தம் வஸனம் தவ |
பூ⁴தம் ப⁴வ்யம் ப⁴விஷ்யச்ச நித்யம் ச தவ விக்³ரஹ꞉ || 16 ||

யஜ்ஞரூபா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ விஶ்வரூபா ச பாவனீ |
ஆதௌ³ யா து த³யாபூ⁴தா ஸஸர்ஜ நிகி²லா꞉ ப்ரஜா꞉ || 17 ||

ஹ்ருத³யஸ்தா²பி லோகானாமத்³ருஶ்யா மோஹனாத்மிகா || 18 ||

நாமரூபவிபா⁴க³ம் ச யா கரோதி ஸ்வலீலயா |
தான்யதி⁴ஷ்டா²ய திஷ்ட²ந்தீ தேஷ்வஸக்தார்த²காமதா³ |
நமஸ்தஸ்யை மஹாதே³வ்யை ஸர்வஶக்த்யை நமோனம꞉ || 19 ||

யதா³ஜ்ஞயா ப்ரவர்தந்தே வஹ்னிஸூர்யேந்து³மாருதா꞉ |
ப்ருதி²வ்யாதீ³னி பூ⁴தானி தஸ்யை தே³வ்யை நமோனம꞉ || 20 ||

யா ஸஸர்ஜாதி³தா⁴தாரம் ஸர்கா³தா³வாதி³பூ⁴ரித³ம் |
த³தா⁴ர ஸ்வயமேவைகா தஸ்யை தே³வ்யை நமோனம꞉ || 21 ||

யதா² த்⁴ருதா து த⁴ரணீ யயா(ஆ)காஶமமேயயா |
யஸ்யாமுதே³தி ஸவிதா தஸ்யை தே³வ்யை நமோனம꞉ || 22 ||

யத்ரோதே³தி ஜக³த்க்ருத்ஸ்னம் யத்ர திஷ்ட²தி நிர்ப⁴ரம் |
யத்ராந்தமேதி காலே து தஸ்யை தே³வ்யை நமோனம꞉ || 23 ||

நமோனமஸ்தே ரஜஸே ப⁴வாயை
நமோனம꞉ ஸாத்த்விகஸம்ஸ்தி²தாயை |
நமோனமஸ்தே தமஸே ஹராயை
நமோனமோ நிர்கு³ணத꞉ ஶிவாயை || 24 ||

நமோனமஸ்தே ஜக³தே³கமாத்ரே
நமோனமஸ்தே ஜக³தே³கபித்ரே |
நமோனமஸ்தே(அ)கி²லரூபதந்த்ரே
நமோனமஸ்தே(அ)கி²லயந்த்ரரூபே || 25 ||

நமோனமோ லோககு³ருப்ரதா⁴னே
நமோனமஸ்தே(அ)கி²லவாக்³விபூ⁴த்யை |
நமோ(அ)ஸ்து லக்ஷ்ம்யை ஜக³தே³கதுஷ்ட்யை
நமோனம꞉ ஶாம்ப⁴வி ஸர்வஶக்த்யை || 26 ||

அனாதி³மத்⁴யாந்தமபாஞ்சபௌ⁴திகம்
ஹ்யவாங்மனோக³ம்யமதர்க்யவைப⁴வம் |
அரூபமத்³வந்த்³வமத்³ருஷ்டகோ³சரம்
ப்ரபா⁴வமக்³ர்யம் கத²மம்ப³ வர்ணயே || 27 ||

ப்ரஸீத³ விஶ்வேஶ்வரி விஶ்வவந்தி³தே
ப்ரஸீத³ வித்³யேஶ்வரி வேத³ரூபிணி |
ப்ரஸீத³ மாயாமயி மந்த்ராவிக்³ரஹே
ப்ரஸீத³ ஸர்வேஶ்வரி ஸர்வரூபிணி || 28 ||

இதி ஸ்துத்வா மஹாதே³வீம் தே³வா꞉ ஸர்வே ஸவாஸவா꞉ |
பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமஸ்க்ருத்ய ஶரணம் ஜக்³முரஞ்ஜஸா || 29 ||

தத꞉ ப்ரஸன்னா ஸா தே³வீ ப்ரணதம் வீக்ஷ்ய வாஸவம் |
வரேண ச்ச²ந்த³யாமாஸ வரதா³கி²லதே³ஹினாம் || 30 ||

இந்த்³ர உவாச |
யதி³ துஷ்டாஸி கல்யாணி வரம் தை³த்யேந்த்³ரபீடி³தா꞉ |
து³ர்த⁴ரம் ஜீவிதம் தே³ஹி த்வாம் க³தா꞉ ஶரணார்தி²ன꞉ || 31 ||

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச |
அஹமேவ வினிர்ஜித்ய ப⁴ண்ட³ம் தை³த்யகுலோத்³ப⁴வம் |
அசிராத்தவ தா³ஸ்யாமி த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் || 32 ||

நிர்ப⁴யா முதி³தா꞉ ஸந்து ஸர்வே தே³வக³ணாஸ்ததா² |
யே ஸ்தோஷ்யந்தி ச மாம் ப⁴க்த்யா ஸ்தவேனானேன மானவா꞉ || 33 ||

பா⁴ஜனம் தே ப⁴விஷ்யந்தி த⁴ர்மஶ்ரீயஶஸாம் ஸதா³ |
வித்³யாவினயஸம்பன்னா நீரோகா³ தீ³ர்க⁴ஜீவின꞉ || 34 ||

புத்ரமித்ரகலத்ராட்⁴யா ப⁴வந்து மத³னுக்³ரஹாத் |
இதி லப்³த⁴வரா தே³வா தே³வேந்த்³ரோ(அ)பி மஹாப³ல꞉ || 35 ||

ஆமோத³ம் பரமம் ஜக்³முஸ்தாம் விலோக்ய முஹுர்முஹு꞉ || 36 ||

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³மஹாபுராணே உத்தரபா⁴கே³ ஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ லலிதோபாக்²யானே லலிதாஸ்தவராஜோ நாம த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ||

Also Read:

Sri Lalitha Stavaraja Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lalitha Stavaraja Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top