Meenakshi

Sri Meenakshi Pancharatnam Lyrics in Oriya

Shri Meenakshi Pancharatnam in Oriya:

॥ ମୀନାକ୍ଷୀ ପଞ୍ଚରତ୍ନମ୍ ॥
॥ ଶ୍ରୀଃ ॥

॥ ଅଥ ମୀନାକ୍ଷୀ ପଞ୍ଚରତ୍ନମ୍ ॥

ଉଦ୍ୟଦ୍ଭାନୁ ସହସ୍ରକୋଟିସଦୃଶାଂ କେୟୂରହାରୋଜ୍ଜ୍ୱଲାଂ
ବିମ୍ବୋଷ୍ଠୀଂ ସ୍ମିତଦନ୍ତପଂକ୍ତିରୁଚିରାଂ ପୀତାମ୍ବରାଲଂକୃତାମ୍ ।
ବିଷ୍ଣୁବ୍ରହ୍ମସୁରେନ୍ଦ୍ରସେବିତପଦାଂ ତତ୍ୱସ୍ୱରୂପାଂ ଶିବାଂ
ମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ୟବାରାଂନିଧିମ୍ ॥ ୧ ॥

ମୁକ୍ତାହାରଲସତ୍କିରୀଟରୁଚିରାଂ ପୂର୍ଣେନ୍ଦୁବକ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାଂ
ଶିଞ୍ଜନ୍ନୂପୁରକିଂକିଣିମଣିଧରାଂ ପଦ୍ମପ୍ରଭାଭାସୁରାମ୍ ।
ସର୍ୱାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦାଂ ଗିରିସୁତାଂ ବାଣୀରମାସେବିତାଂ
ମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ୟବାରାଂନିଧିମ୍ ॥ ୨ ॥

ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟାଂ ଶିବବାମଭାଗନିଲୟାଂ ହ୍ରୀଂକାରମନ୍ତ୍ରୋଜ୍ଜ୍ୱଲାଂ
ଶ୍ରୀଚକ୍ରାଙ୍କିତ ବିନ୍ଦୁମଧ୍ୟବସତିଂ ଶ୍ରୀମତ୍ସଭାନାୟକୀମ୍ ।
ଶ୍ରୀମତ୍ଷଣ୍ମୁଖବିଘ୍ନରାଜଜନନୀଂ ଶ୍ରୀମଜ୍ଜଗନ୍ମୋହିନୀଂ
ମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ୟବାରାଂନିଧିମ୍ ॥ ୩ ॥

ଶ୍ରୀମତ୍ସୁନ୍ଦରନାୟକୀଂ ଭୟହରାଂ ଜ୍ଞାନପ୍ରଦାଂ ନିର୍ମଲାଂ
ଶ୍ୟାମାଭାଂ କମଲାସନାର୍ଚିତପଦାଂ ନାରାୟଣସ୍ୟାନୁଜାମ୍ ।
ବୀଣାବେଣୁମୃଦଙ୍ଗବାଦ୍ୟରସିକାଂ ନାନାବିଧାମମ୍ବିକାଂ var ନାନାବିଧାଡମ୍ବିକାଂ
ମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ୟବାରାଂନିଧିମ୍ ॥ ୪ ॥

ନାନାୟୋଗିମୁନୀନ୍ଦ୍ରହୃନ୍ନିବସତୀଂ ନାନାର୍ଥସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାଂ
ନାନାପୁଷ୍ପବିରାଜିତାଂଘ୍ରିୟୁଗଲାଂ ନାରାୟଣେନାର୍ଚିତାମ୍ ।
ନାଦବ୍ରହ୍ମମୟୀଂ ପରାତ୍ପରତରାଂ ନାନାର୍ଥତତ୍ୱାତ୍ମିକାଂ
ମୀନାକ୍ଷୀଂ ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ସଂତତମହଂ କାରୁଣ୍ୟବାରାଂନିଧିମ୍ ॥ ୫ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍ପରମହଂସପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ୟସ୍ୟ
ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦଭଗବତ୍ପୂଜ୍ୟପାଦଶିଷ୍ୟସ୍ୟ
ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଂକରଭଗବତଃ କୃତୌ
ମୀନାକ୍ଷୀ ପଞ୍ଚରତ୍ନଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Also Read:

Sri Meenakshi Pancharatnam Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment