Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Raama Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Rama Sahasranama Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ராம ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீ ராமாய நம꞉ |

அஸ்ய ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய, ப⁴க³வான் ஈஶ்வர ருஷி꞉, அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீராம꞉ பரமாத்மா தே³வதா, ஶ்ரீமான்மஹாவிஷ்ணுரிதி பீ³ஜம், கு³ணப்⁴ருன்னிர்கு³ணோ மஹானிதி ஶக்தி꞉, ஸம்ஸாரதாரகோ ராம இதி மந்த்ர꞉, ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ இதி கீலகம், அக்ஷய꞉ புருஷ꞉ ஸாக்ஷீதி கவசம், அஜேய꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் இத்யஸ்த்ரம், ராஜீவலோசன꞉ ஶ்ரீமானிதி த்⁴யானம் |
ஶ்ரீராமப்ரீத்யர்தே² தி³வ்யஸஹஸ்ரனாமஜபே வினியோக³꞉ |

த்⁴யானம்-
ஶ்ரீராக⁴வம் த³ஶரதா²த்மஜமப்ரமேயம்
ஸீதாபதிம் ரகு⁴குலான்வயரத்னதீ³பம் |
ஆஜானுபா³ஹுமரவிந்த³த³லாயதாக்ஷம்
ராமம் நிஶாசரவினாஶகரம் நமாமி ||

நீலாம் பு⁴ஜஶ்யாமல கோமலாங்க³ம்
ஸீதா ஸமாரோபித வாமபா⁴க³ம் |
பாணௌ மஹாஸாயக சாரு சாபம்
நமாமி ராமம் ரகு⁴வம்ஶனாத²ம் ||

லோகாபி⁴ராமம் ரணரங்க³தீ⁴ரம்
ராஜீவனேத்ரம் ரகு⁴வம்ஶனாத²ம் |
காருண்யரூபம் கருணாகரம் தம்
ஶ்ரீ ராமசந்த்³ரம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ||

த்⁴யாயேதா³ஜானுபா³ஹும் த்⁴ருதஶரத⁴னுஷம் ப³த்³த⁴பத்³மாஸனஸ்த²ம்
பீதம் வாஸோ வஸானம் நவகலத³ளஸ்பர்தி⁴னேத்ரம் ப்ரஸன்னம் |
வாமாங்காரூட⁴ஸீதாமுக²கமலமிலலோசனம் நீரதா³ப⁴ம்
நானாலங்காரதீ³ப்தம் த³த⁴தமுருஜடாமண்ட³லம் ராமசந்த்³ரம் ||

நீலாம்போ⁴த³ரகாந்தி காந்தமனுஷம் வீராஸனாத்⁴யாஸினம்
முத்³ராம் ஜ்ஞானமயீம் த³தா⁴னமபரம் ஹஸ்தாம்பு³ஜம் ஜானுனி |
ஸீதாம் பார்ஶ்வக³தாம் ஸரோருஹக³தாம் வித்³யும்நிபா⁴ம் ராக⁴வம்
பஶ்யந்தி முகுடாங்க³தா³தி³ விவித⁴ கல்போஜ்ஜ்வலாங்க³ம் ப⁴ஜே ||

ஸ்தோத்ரம் –
ராஜீவலோசன꞉ ஶ்ரீமான் ஶ்ரீராமோ ரகு⁴புங்க³வ꞉ |
ராமப⁴த்³ர꞉ ஸதா³சாரோ ராஜேந்த்³ரோ ஜானகீபதி꞉ || 1 ||

அக்³ரக³ண்யோ வரேண்யஶ்ச வரத³꞉ பரமேஶ்வர꞉ |
ஜனார்த³னோ ஜிதாமித்ர꞉ பரார்தை²கப்ரயோஜன꞉ || 2 ||

விஶ்வாமித்ரப்ரியோ தா³ந்த꞉ ஶத்ருஜிச்ச²த்ருதாபன꞉ |
ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வதே³வாதி³꞉ ஶரண்யோ வாலிமர்த³ன꞉ || 3 ||

ஜ்ஞானபா⁴வ்யோ(அ)பரிச்சே²த்³யோவாக்³மீஸத்யவ்ரத꞉ ஶுசி꞉ |
ஜ்ஞானக³ம்யோ த்³ருட⁴ப்ரஜ்ஞ꞉ க²ரத்⁴வம்ஸீ ப்ரதாபவான் || 4 ||

த்³யுதிமானாத்மவான் வீரோ ஜிதக்ரோதோ⁴(அ)ரிமர்த³ன꞉ |
விஶ்வரூபோ விஶாலாக்ஷ꞉ ப்ரபு⁴꞉ பரிவ்ருடோ⁴ த்³ருட⁴꞉ || 5 ||

ஈஶ꞉ க²ட்³க³த⁴ர꞉ ஶ்ரீமான் கௌஸலேயோ(அ)னஸூயக꞉ |
விபுலாம்ஸோ மஹோரஸ்க꞉ பரமேஷ்டீ² பராயண꞉ || 6 ||

ஸத்யவ்ரத꞉ ஸத்யஸந்தோ⁴ கு³ரு꞉ பரமதா⁴ர்மிக꞉ |
லோகஜ்ஞோ லோகவந்த்³யஶ்ச லோகாத்மாலோகக்ருத்பர꞉ || 7 ||

அனாதி³ர்ப⁴க³வான் ஸேவ்யோ ஜிதமாயோ ரகூ⁴த்³வஹ꞉ |
ராமோ த³யாகரோ த³க்ஷ꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வபாவன꞉ || 8 ||

ப்³ரஹ்மண்யோ நீதிமான் கோ³ப்தா ஸர்வதே³வமயோ ஹரி꞉ |
ஸுந்த³ர꞉ பீதவாஸாஶ்ச ஸூத்ரகார꞉ புராதன꞉ || 9 ||

ஸௌம்யோ மஹர்ஷி꞉ கோத³ண்டீ³ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வகோவித³꞉ |
கவி꞉ ஸுக்³ரீவவரத³꞉ ஸர்வபுண்யாதி⁴கப்ரத³꞉ || 10 ||

ப⁴வ்யோ ஜிதாரிஷட்³வர்கோ³ மஹோதா³ரோ(அ)க⁴னாஶன꞉ |
ஸுகீர்திராதி³புருஷ꞉ காந்த꞉ புண்யக்ருதாக³ம꞉ || 11 ||

அகல்மஷஶ்சதுர்பா³ஹு꞉ ஸர்வாவாஸோ து³ராஸத³꞉ |
ஸ்மிதபா⁴ஷீ நிவ்ருத்தாத்மா ஸ்ம்ருதிமான் வீர்யவான் ப்ரபு⁴꞉ || 12 ||

தீ⁴ரோ தா³ந்தோ க⁴னஶ்யாம꞉ ஸர்வாயுத⁴விஶாரத³꞉ |
அத்⁴யாத்மயோக³னிலய꞉ ஸுமனா லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ || 13 ||

ஸர்வதீர்த²மயஶ்ஶூர꞉ ஸர்வயஜ்ஞப²லப்ரத³꞉ |
யஜ்ஞஸ்வரூபீ யஜ்ஞேஶோ ஜராமரணவர்ஜித꞉ || 14 ||

வர்ணாஶ்ரமகரோ வர்ணீ ஶத்ருஜித் புருஷோத்தம꞉ |
விபீ⁴ஷணப்ரதிஷ்டா²தா பரமாத்மா பராத்பர꞉ || 15 ||

ப்ரமாணபூ⁴தோ து³ர்ஜ்ஞேய꞉ பூர்ண꞉ பரபுரஞ்ஜய꞉ |
அனந்தத்³ருஷ்டிரானந்தோ³ த⁴னுர்வேதோ³ த⁴னுர்த⁴ர꞉ || 16 ||

கு³ணாகரோ கு³ணஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ |
அபி⁴வந்த்³யோ மஹாகாயோ விஶ்வகர்மா விஶாரத³꞉ || 17 ||

வினீதாத்மா வீதராக³꞉ தபஸ்வீஶோ ஜனேஶ்வர꞉ |
கள்யாணப்ரக்ருதி꞉ கல்ப꞉ ஸர்வேஶ꞉ ஸர்வகாமத³꞉ || 18 ||

அக்ஷய꞉ புருஷ꞉ ஸாக்ஷீ கேஶவ꞉ புருஷோத்தம꞉ |
லோகாத்⁴யக்ஷோ மஹாமாயோ விபீ⁴ஷணவரப்ரத³꞉ || 19 ||

ஆனந்த³விக்³ரஹோ ஜ்யோதிர்ஹனுமத்ப்ரபு⁴ரவ்யய꞉ |
ப்⁴ராஜிஷ்ணு꞉ ஸஹனோ போ⁴க்தா ஸத்யவாதீ³ ப³ஹுஶ்ருத꞉ || 20 ||

ஸுக²த³꞉ காரணம் கர்தா ப⁴வப³ந்த⁴விமோசன꞉ |
தே³வசூடா³மணிர்னேதா ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மவர்த⁴ன꞉ || 21 ||

ஸம்ஸாரோத்தாரகோ ராம꞉ ஸர்வது³꞉க²விமோக்ஷக்ருத் |
வித்³வத்தமோ விஶ்வகர்தா விஶ்வஹர்தா ச விஶ்வக்ருத் || 22 ||

நித்யோ நியதகள்யாண꞉ ஸீதாஶோகவினாஶக்ருத் |
காகுத்ஸ்த²꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷோ விஶ்வாமித்ரப⁴யாபஹ꞉ || 23 ||

மாரீசமத²னோ ராமோ விராத⁴வத⁴பண்டி³த꞉ |
து³ஸ்ஸ்வப்னநாஶனோ ரம்ய꞉ கிரீடீ த்ரித³ஶாதி⁴ப꞉ || 24 ||

மஹாத⁴னுர்மஹாகாயோ பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம꞉ |
தத்த்வஸ்வரூபீ தத்த்வஜ்ஞ꞉ தத்த்வவாதீ³ ஸுவிக்ரம꞉ || 25 ||

பூ⁴தாத்மா பூ⁴தக்ருத்ஸ்வாமீ காலஜ்ஞானீ மஹாபடு꞉ |
அனிர்விண்ணோ கு³ணக்³ராஹீ நிஷ்கலங்க꞉ கலங்கஹா || 26 ||

ஸ்வபா⁴வப⁴த்³ரஶ்ஶத்ருக்⁴ன꞉ கேஶவ꞉ ஸ்தா²ணுரீஶ்வர꞉ |
பூ⁴தாதி³꞉ ஶம்பு⁴ராதி³த்ய꞉ ஸ்த²விஷ்ட²ஶ்ஶாஶ்வதோ த்⁴ருவ꞉ || 27 ||

கவசீ குண்ட³லீ சக்ரீ க²ட்³கீ³ ப⁴க்தஜனப்ரிய꞉ |
அம்ருத்யுர்ஜன்மரஹித꞉ ஸர்வஜித்ஸர்வகோ³சர꞉ || 28 ||

அனுத்தமோ(அ)ப்ரமேயாத்மா ஸர்வாதி³ர்கு³ணஸாக³ர꞉ |
ஸம꞉ ஸமாத்மா ஸமகோ³ ஜடாமுகுடமண்டி³த꞉ || 29 ||

அஜேய꞉ ஸர்வபூ⁴தாத்மா விஷ்வக்ஸேனோ மஹாதபா꞉ |
லோகாத்⁴யக்ஷோ மஹாபா³ஹுரம்ருதோ வேத³வித்தம꞉ || 30 ||

ஸஹிஷ்ணு꞉ ஸத்³க³தி꞉ ஶாஸ்தா விஶ்வயோனிர்மஹாத்³யுதி꞉ |
அதீந்த்³ர ஊர்ஜித꞉ ப்ராம்ஶுருபேந்த்³ரோ வாமனோ ப³லீ || 31 ||

த⁴னுர்வேதோ³ விதா⁴தா ச ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ஶங்கர꞉ |
ஹம்ஸோ மரீசிர்கோ³விந்தோ³ ரத்னக³ர்போ⁴ மஹாமதி꞉ || 32 ||

வ்யாஸோ வாசஸ்பதி꞉ ஸர்வத³ர்பிதாஸுரமர்த³ன꞉ |
ஜானகீவல்லப⁴꞉ பூஜ்ய꞉ ப்ரகட꞉ ப்ரீதிவர்த⁴ன꞉ || 33 ||

ஸம்ப⁴வோ(அ)தீந்த்³ரியோ வேத்³யோ(அ)னிர்தே³ஶோ ஜாம்ப³வத்ப்ரபு⁴꞉ |
மத³னோ மத²னோ வ்யாபீ விஶ்வரூபோ நிரஞ்ஜன꞉ || 34 ||

நாராயணோ(அ)க்³ரணீ꞉ ஸாது⁴ர்ஜடாயுப்ரீதிவர்த⁴ன꞉ |
நைகரூபோ ஜக³ன்னாத²꞉ ஸுரகார்யஹித꞉ ஸ்வபூ⁴꞉ || 35 ||

ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதாராதி꞉ ப்லவகா³தி⁴பராஜ்யத³꞉ |
வஸுத³꞉ ஸுபு⁴ஜோ நைகமாயோ ப⁴வ்யப்ரமோத³ன꞉ || 36 ||

சண்டா³ம்ஶு꞉ ஸித்³தி⁴த³꞉ கல்ப꞉ ஶரணாக³தவத்ஸல꞉ |
அக³தோ³ ரோக³ஹர்தா ச மந்த்ரஜ்ஞோ மந்த்ரபா⁴வன꞉ || 37 ||

ஸௌமித்ரிவத்ஸலோ து⁴ர்யோ வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபத்⁴ருக் |
வஸிஷ்டோ² க்³ராமணீ꞉ ஶ்ரீமானநுகூல꞉ ப்ரியம்வத³꞉ || 38 ||

அதுல꞉ ஸாத்த்விகோ தீ⁴ர꞉ ஶராஸனவிஶாரத³꞉ |
ஜ்யேஷ்ட²꞉ ஸர்வகு³ணோபேத꞉ ஶக்திமாம்ஸ்தாடகாந்தக꞉ || 39 ||

வைகுண்ட²꞉ ப்ராணினாம் ப்ராண꞉ கமட²꞉ கமலாபதி꞉ |
கோ³வர்த⁴னத⁴ரோ மத்ஸ்யரூப꞉ காருண்யஸாக³ர꞉ || 40 ||

கும்ப⁴கர்ணப்ரபே⁴த்தா ச கோ³பீகோ³பாலஸம்வ்ருத꞉ |
மாயாவீ வ்யாபகோ வ்யாபீ ரைணுகேயப³லாபஹ꞉ || 41 ||

பினாகமத²னோ வந்த்³ய꞉ ஸமர்தோ² க³ருட³த்⁴வஜ꞉ |
லோகத்ரயாஶ்ரயோ லோகசரிதோ ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ || 42 ||

ஶ்ரீத⁴ர꞉ ஸத்³க³திர்லோகஸாக்ஷீ நாராயணோ பு³த⁴꞉ |
மனோவேகீ³ மனோரூபீ பூர்ண꞉ புருஷபுங்க³வ꞉ || 43 ||

யது³ஶ்ரேஷ்டோ² யது³பதிர்பூ⁴தாவாஸ꞉ ஸுவிக்ரம꞉ |
தேஜோத⁴ரோ த⁴ராதா⁴ரஶ்சதுர்மூர்திர்மஹானிதி⁴꞉ || 44 ||

சாணூரமர்த³னோ தி³வ்யஶ்ஶாந்தோ ப⁴ரதவந்தி³த꞉ |
ஶப்³தா³திகோ³ க³பீ⁴ராத்மா கோமலாங்க³꞉ ப்ரஜாக³ர꞉ || 45 ||

லோகக³ர்ப⁴ஶ்ஶேஷஶாயீ க்ஷீராப்³தி⁴னிலயோ(அ)மல꞉ |
ஆத்மயோனிரதீ³னாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் || 46 ||

அம்ருதாம்ஶுர்மஹாக³ர்போ⁴ நிவ்ருத்தவிஷயஸ்ப்ருஹ꞉ |
த்ரிகாலஜ்ஞோ முனிஸ்ஸாக்ஷீ விஹாயஸக³தி꞉ க்ருதீ || 47 ||

பர்ஜன்ய꞉ குமுதோ³ பூ⁴தாவாஸ꞉ கமலலோசன꞉ |
ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷா꞉ ஶ்ரீவாஸோ வீரஹா லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ || 48 ||

லோகாபி⁴ராமோ லோகாரிமர்த³ன꞉ ஸேவகப்ரிய꞉ |
ஸனாதனதமோ மேக⁴ஶ்யாமலோ ராக்ஷஸாந்தக்ருத் || 49 ||

தி³வ்யாயுத⁴த⁴ர꞉ ஶ்ரீமானப்ரமேயோ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
பூ⁴தே³வவந்த்³யோ ஜனகப்ரியக்ருத்ப்ரபிதாமஹ꞉ || 50 ||

உத்தம꞉ ஸாத்விக꞉ ஸத்ய꞉ ஸத்யஸந்த⁴ஸ்த்ரிவிக்ரம꞉ |
ஸுவ்ரத꞉ ஸுலப⁴꞉ ஸூக்ஷ்ம꞉ ஸுகோ⁴ஷ꞉ ஸுக²த³꞉ ஸுதீ⁴꞉ || 51 ||

தா³மோத³ரோ(அ)ச்யுதஶ்ஶார்ங்கீ³ வாமனோ மது⁴ராதி⁴ப꞉ |
தே³வகீனந்த³ன꞉ ஶௌரி꞉ ஶூர꞉ கைடப⁴மர்த³ன꞉ || 52 ||

ஸப்ததாலப்ரபே⁴த்தா ச மித்ரவம்ஶப்ரவர்த⁴ன꞉ |
காலஸ்வரூபீ காலாத்மா கால꞉ கல்யாணத³꞉ கவி꞉
ஸம்வத்ஸர ருது꞉ பக்ஷோ ஹ்யயனம் தி³வஸோ யுக³꞉ || 53 ||

ஸ்தவ்யோ விவிக்தோ நிர்லேப꞉ ஸர்வவ்யாபீ நிராகுல꞉ |
அனாதி³னித⁴ன꞉ ஸர்வலோகபூஜ்யோ நிராமய꞉ || 54 ||

ரஸோ ரஸஜ்ஞ꞉ ஸாரஜ்ஞோ லோகஸாரோ ரஸாத்மக꞉ |
ஸர்வது³꞉கா²திகோ³ வித்³யாராஶி꞉ பரமகோ³சர꞉ || 55 ||

ஶேஷோ விஶேஷோ விக³தகல்மஷோ ரகு⁴னாயக꞉ |
வர்ணஶ்ரேஷ்டோ² வர்ணவாஹ்யோ வர்ண்யோ வர்ண்யகு³ணோஜ்ஜ்வல꞉ || 56 ||

கர்மஸாக்ஷ்யமரஶ்ரேஷ்டோ² தே³வதே³வ꞉ ஸுக²ப்ரத³꞉ |
தே³வாதி⁴தே³வோ தே³வர்ஷிர்தே³வாஸுரனமஸ்க்ருத꞉ || 57 ||

ஸர்வதே³வமயஶ்சக்ரீ ஶார்ங்க³பாணீ ரகூ⁴த்தம꞉ |
மனோ பு³த்³தி⁴ரஹங்கார꞉ ப்ரக்ருதி꞉ புருஷோ(அ)வ்யய꞉ || 58 ||

அஹல்யாபாவன꞉ ஸ்வாமீ பித்ருப⁴க்தோ வரப்ரத³꞉ |
ந்யாயோ ந்யாயீ நயீ ஶ்ரீமான்னயோ நக³த⁴ரோ த்⁴ருவ꞉ || 59 ||

லக்ஷ்மீவிஶ்வம்ப⁴ராப⁴ர்தா தே³வேந்த்³ரோ ப³லிமர்த³ன꞉ |
வாணாரிமர்த³னோ யஜ்வானுத்தமோ முனிஸேவித꞉ || 60 ||

தே³வாக்³ரணீ꞉ ஶிவத்⁴யானதத்பர꞉ பரம꞉ பர꞉ |
ஸாமகே³ய꞉ ப்ரியோ(அ)க்ரூர꞉ புண்யகீர்திஸ்ஸுலோசன꞉ || 61 ||

புண்ய꞉ புண்யாதி⁴க꞉ பூர்வ꞉ பூர்ண꞉ பூரயிதா ரவி꞉ |
ஜடில꞉ கல்மஷத்⁴வாந்தப்ரப⁴ஞ்ஜனவிபா⁴வஸு꞉ || 62 ||

அவ்யக்தலக்ஷணோ(அ)வ்யக்தோ த³ஶாஸ்யத்³விபகேஸரீ |
கலானிதி⁴꞉ கலானாதோ² கமலானந்த³வர்த⁴ன꞉ || 63 ||

ஜயீ ஜிதாரி꞉ ஸர்வாதி³꞉ ஶமனோ ப⁴வப⁴ஞ்ஜன꞉ |
அலங்கரிஷ்ணுரசலோ ரோசிஷ்ணுர்விக்ரமோத்தம꞉ || 64 ||

ஆஶு꞉ ஶப்³த³பதி꞉ ஶப்³தா³கோ³சரோ ரஞ்ஜனோ ரகு⁴꞉ |
நிஶ்ஶப்³த³꞉ ப்ரணவோ மாலீ ஸ்தூ²ல꞉ ஸூக்ஷ்மோ விலக்ஷண꞉ || 65 ||

ஆத்மயோனிரயோனிஶ்ச ஸப்தஜிஹ்வ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் |
ஸனாதனதமஸ்ஸ்ரக்³வீ பேஶலோ ஜவினாம் வர꞉ || 66 ||

ஶக்திமாஞ்ஶங்க²ப்⁴ருன்னாத²꞉ க³தா³பத்³மரதா²ங்க³ப்⁴ருத் |
நிரீஹோ நிர்விகல்பஶ்ச சித்³ரூபோ வீதஸாத்⁴வஸ꞉ || 67 ||

ஶதானந꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஶதமூர்திர்த⁴னப்ரப⁴꞉ |
ஹ்ருத்புண்ட³ரீகஶயன꞉ கடி²னோ த்³ரவ ஏவ ச || 68 ||

உக்³ரோ க்³ரஹபதி꞉ ஶ்ரீமான் ஸமர்தோ²(அ)னர்த²னாஶன꞉ |
அத⁴ர்மஶத்ரூ ரக்ஷோக்⁴ன꞉ புருஹூத꞉ புருஷ்டுத꞉ || 69 ||

ப்³ரஹ்மக³ர்போ⁴ ப்³ருஹத்³க³ர்போ⁴ த⁴ர்மதே⁴னுர்த⁴னாக³ம꞉ |
ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ஜ்யோதிஷ்மான் ஸுலலாட꞉ ஸுவிக்ரம꞉ || 70 ||

ஶிவபூஜாரத꞉ ஶ்ரீமான் ப⁴வானீப்ரியக்ருத்³வஶீ |
நரோ நாராயண꞉ ஶ்யாம꞉ கபர்தீ³ நீலலோஹித꞉ || 71 ||

ருத்³ர꞉ பஶுபதி꞉ ஸ்தா²ணுர்விஶ்வாமித்ரோ த்³விஜேஶ்வர꞉ |
மாதாமஹோ மாதரிஶ்வா விரிஞ்சோ விஷ்டரஶ்ரவா꞉ || 72 ||

அக்ஷோப்⁴ய꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் சண்ட³꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ |
வாலகி²ல்யோ மஹாகல்ப꞉ கல்பவ்ருக்ஷ꞉ கலாத⁴ர꞉ || 73 ||

நிதா³க⁴ஸ்தபனோ(அ)மோக⁴꞉ ஶ்லக்ஷ்ண꞉ பரப³லாபஹ்ருத் |
கப³ந்த⁴மத²னோ தி³வ்ய꞉ கம்பு³க்³ரீவ ஶிவப்ரிய꞉ || 74 ||

ஶங்கோ²(அ)னில꞉ ஸுனிஷ்பன்ன꞉ ஸுலப⁴꞉ ஶிஶிராத்மக꞉ |
அஸம்ஸ்ருஷ்டோ(அ)திதி²꞉ ஶூர꞉ ப்ரமாதீ² பாபனாஶக்ருத் || 75 ||

வஸுஶ்ரவா꞉ கவ்யவாஹ꞉ ப்ரதப்தோ விஶ்வபோ⁴ஜன꞉ |
ராமோ நீலோத்பலஶ்யாமோ ஜ்ஞானஸ்கந்தோ⁴ மஹாத்³யுதி꞉ || 76 ||

பவித்ரபாத³꞉ பாபாரிர்மணிபூரோ நபோ⁴க³தி꞉ |
உத்தாரணோ து³ஷ்க்ருதிஹா து³ர்த⁴ர்ஷோ து³ஸ்ஸஹோ(அ)ப⁴ய꞉ || 77 ||

அம்ருதேஶோ(அ)ம்ருதவபுர்த⁴ர்மீ த⁴ர்ம꞉ க்ருபாகர꞉ |
ப⁴ர்கோ³ விவஸ்வானாதி³த்யோ யோகா³சார்யோ தி³வஸ்பதி꞉ || 78 ||

உதா³ரகீர்திருத்³யோகீ³ வாங்மய꞉ ஸத³ஸன்மய꞉ |
நக்ஷத்ரமாலீ நாகேஶ꞉ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²ன꞉ ஷடா³ஶ்ரய꞉ || 79 ||

சதுர்வர்க³ப²லோ வர்ணீ ஶக்தித்ரயப²லம் நிதி⁴꞉ |
நிதா⁴னக³ர்போ⁴ நிர்வ்யாஜோ கி³ரீஶோ வ்யாலமர்த³ன꞉ || 80 ||

ஶ்ரீவல்லப⁴꞉ ஶிவாரம்ப⁴꞉ ஶாந்திர்ப⁴த்³ர꞉ ஸமஞ்ஜஸ꞉ |
பூ⁴ஶயோ பூ⁴திக்ருத்³பூ⁴திர்பூ⁴ஷணோ பூ⁴தவாஹன꞉ || 81 ||

அகாயோ ப⁴க்தகாயஸ்த²꞉ காலஜ்ஞானீ மஹாவடு꞉ |
பரார்த²வ்ருத்திரசலோ விவிக்த꞉ ஶ்ருதிஸாக³ர꞉ || 82 ||

ஸ்வபா⁴வப⁴த்³ரோ மத்⁴யஸ்த²꞉ ஸம்ஸாரப⁴யனாஶன꞉ |
வேத்³யோ வைத்³யோ வியத்³கோ³ப்தா ஸர்வாமரமுனீஶ்வர꞉ || 83 ||

ஸுரேந்த்³ர꞉ கரணம் கர்ம கர்மக்ருத்கர்ம்யதோ⁴க்ஷஜ꞉ |
த்⁴யேயோ து⁴ர்யோ த⁴ராதீ⁴ஶ꞉ ஸங்கல்ப꞉ ஶர்வரீபதி꞉ || 84 ||

பரமார்த²கு³ருர்வ்ருத்³த⁴꞉ ஶுசிராஶ்ரிதவத்ஸல꞉ |
விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்விபு⁴ர்வந்த்³யோ யஜ்ஞேஶோ யஜ்ஞபாலக꞉ || 85 ||

ப்ரப⁴விஷ்ணுர்க்³ரஸிஷ்ணுஶ்ச லோகாத்மா லோகபா⁴வன꞉ |
கேஶவ꞉ கேஶிஹா காவ்ய꞉ கவி꞉ காரணகாரணம் || 86 ||

காலகர்தா காலஶேஷோ வாஸுதே³வ꞉ புருஷ்டுத꞉ |
ஆதி³கர்தா வராஹஶ்ச மாத⁴வோ மது⁴ஸூத³ன꞉ || 87 ||

நாராயணோ நரோ ஹம்ஸோ விஷ்வக்ஸேனோ ஜனார்த³ன꞉ |
விஶ்வகர்தா மஹாயஜ்ஞோ ஜ்யோதிஷ்மான் புருஷோத்தம꞉ || 88 ||

வைகுண்ட²꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஸூர்ய꞉ ஸுரார்சித꞉ |
நாரஸிம்ஹோ மஹாபீ⁴மோ வக்ரத³ம்ஷ்ட்ரோ நகா²யுத⁴꞉ || 89 ||

ஆதி³தே³வோ ஜக³த்கர்தா யோகீ³ஶோ க³ருட³த்⁴வஜ꞉ |
கோ³விந்தோ³ கோ³பதிர்கோ³ப்தா பூ⁴பதிர்பு⁴வனேஶ்வர꞉ || 90 ||

பத்³மனாபோ⁴ ஹ்ருஷீகேஶோ தா⁴தா தா³மோத³ர꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிலோகேஶோ ப்³ரஹ்மேஶ꞉ ப்ரீதிவர்த⁴ன꞉ || 91 ||

வாமனோ து³ஷ்டத³மனோ கோ³விந்தோ³ கோ³பவல்லப⁴꞉ |
ப⁴க்தப்ரியோ(அ)ச்யுத꞉ ஸத்ய꞉ ஸத்யகீர்திர்த்⁴ருதி꞉ ஸ்ம்ருதி꞉ || 92 ||

காருண்யம் கருணோ வ்யாஸ꞉ பாபஹா ஶாந்திவர்த⁴ன꞉ |
ஸம்ந்யாஸீ ஶாஸ்த்ரதத்த்வஜ்ஞோ மந்த³ராத்³ரினிகேதன꞉ || 93 ||

ப³த³ரீனிலய꞉ ஶாந்தஸ்தபஸ்வீ வைத்³யுதப்ரப⁴꞉ |
பூ⁴தாவாஸோ கு³ஹாவாஸ꞉ ஶ்ரீனிவாஸ꞉ ஶ்ரிய꞉ பதி꞉ || 94 ||

தபோவாஸோ முதா³வாஸ꞉ ஸத்யவாஸ꞉ ஸனாதன꞉ |
புருஷ꞉ புஷ்கர꞉ புண்ய꞉ புஷ்கராக்ஷோ மஹேஶ்வர꞉ || 95 ||

பூர்ணமூர்தி꞉ புராணஜ்ஞ꞉ புண்யத³꞉ ப்ரீதிவர்த⁴ன꞉ |
ஶங்கீ² சக்ரீ க³தீ³ ஶார்ங்கீ³ லாங்க³லீ முஸலீ ஹலீ || 96 ||

கிரீடீ குண்ட³லீ ஹாரீ மேக²லீ கவசீ த்⁴வஜீ |
யோத்³தா⁴ ஜேதா மஹாவீர்ய꞉ ஶத்ருஜிச்ச²த்ருதாபன꞉ || 97 ||

ஶாஸ்தா ஶாஸ்த்ரகர꞉ ஶாஸ்த்ரம் ஶங்கர ஶங்கரஸ்துத꞉ |
ஸாரதி²꞉ ஸாத்த்விக꞉ ஸ்வாமீ ஸாமவேத³ப்ரிய꞉ ஸம꞉ || 98 ||

பவன꞉ ஸம்ஹத꞉ ஶக்தி꞉ ஸம்பூர்ணாங்க³꞉ ஸம்ருத்³தி⁴மான் |
ஸ்வர்க³த³꞉ காமத³꞉ ஶ்ரீத³꞉ கீர்திதோ³(அ)கீர்தினாஶன꞉ || 99 ||

மோக்ஷத³꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ க்ஷீராப்³தி⁴க்ருதகேதன꞉ |
ஸர்வாத்மா ஸர்வலோகேஶ꞉ ப்ரேரக꞉ பாபனாஶன꞉ || 100 ||

ஸர்வவ்யாபீ ஜக³ன்னாத²꞉ ஸர்வலோகமஹேஶ்வர꞉ |
ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தக்ருத்³தே³வ꞉ ஸர்வலோகஸுகா²வஹ꞉ || 101 ||

அக்ஷய்ய꞉ ஶாஶ்வதோ(அ)னந்த꞉ க்ஷயவ்ருத்³தி⁴விவர்ஜித꞉ |
நிர்லேபோ நிர்கு³ண꞉ ஸூக்ஷ்மோ நிர்விகாரோ நிரஞ்ஜன꞉ || 102 ||

ஸர்வோபாதி⁴வினிர்முக்த꞉ ஸத்தாமாத்ரவ்யவஸ்தி²த꞉ |
அதி⁴காரீ விபு⁴ர்னித்ய꞉ பரமாத்மா ஸனாதன꞉ || 103 ||

அசலோ நிர்மலோ வ்யாபீ நித்யத்ருப்தோ நிராஶ்ரய꞉ |
ஶ்யாமோ யுவா லோஹிதாக்ஷோ தீ³ப்தாஸ்யோ மிதபா⁴ஷண꞉ || 104 ||

ஆஜானுபா³ஹு꞉ ஸுமுக²꞉ ஸிம்ஹஸ்கந்தோ⁴ மஹாபு⁴ஜ꞉ |
ஸத்யவான் கு³ணஸம்பன்ன꞉ ஸ்வயந்தேஜா꞉ ஸுதீ³ப்திமான் || 105 ||

காலாத்மா ப⁴க³வான் கால꞉ காலசக்ரப்ரவர்தக꞉ |
நாராயண꞉ பரஞ்ஜ்யோதி꞉ பரமாத்மா ஸனாதன꞉ || 106 ||

விஶ்வஸ்ருட்³ விஶ்வகோ³ப்தா ச விஶ்வபோ⁴க்தா ச ஶாஶ்வத꞉ |
விஶ்வேஶ்வரோ விஶ்வமூர்திர்விஶ்வாத்மா விஶ்வபா⁴வன꞉ || 107 ||

ஸர்வபூ⁴தஸுஹ்ருச்சா²ந்த꞉ ஸர்வபூ⁴தானுகம்பன꞉ |
ஸர்வேஶ்வரேஶ்வர꞉ ஸர்வ꞉ ஶ்ரீமானாஶ்ரிதவத்ஸல꞉ || 108 ||

ஸர்வக³꞉ ஸர்வபூ⁴தேஶ꞉ ஸர்வபூ⁴தாஶயஸ்தி²த꞉ |
அப்⁴யந்தரஸ்த²ஸ்தமஸஶ்சே²த்தா நாராயண꞉ பர꞉ || 109 ||

அனாதி³னித⁴ன꞉ ஸ்ரஷ்டா ப்ரஜாபதிபதிர்ஹரி꞉ |
நரஸிம்ஹோ ஹ்ருஷீகேஶ꞉ ஸர்வாத்மா ஸர்வத்³ருக்³வஶீ || 110 ||

ஜக³தஸ்தஸ்து²ஷஶ்சைவ ப்ரபு⁴ர்னேதா ஸனாதன꞉ |
கர்தா தா⁴தா விதா⁴தா ச ஸர்வேஷாம் ப்ரபு⁴ரீஶ்வர꞉ || 111 ||

ஸஹஸ்ரமூர்திர்விஶ்வாத்மா விஷ்ணுர்விஶ்வத்³ருக³வ்யய꞉ |
புராணபுருஷ꞉ ஸ்ரஷ்டா ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் || 112 ||

தத்த்வம் நாராயணோ விஷ்ணுர்வாஸுதே³வ꞉ ஸனாதன꞉ |
பரமாத்மா பரம் ப்³ரஹ்ம ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ || 113 ||

பரஞ்ஜ்யோதி꞉ பரந்தா⁴ம꞉ பராகாஶ꞉ பராத்பர꞉ |
அச்யுத꞉ புருஷ꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஶாஶ்வத꞉ ஶிவ ஈஶ்வர꞉ || 114 ||

நித்ய꞉ ஸர்வக³த꞉ ஸ்தா²ணுருக்³ர꞉ ஸாக்ஷீ ப்ரஜாபதி꞉ |
ஹிரண்யக³ர்ப⁴꞉ ஸவிதா லோகக்ருல்லோகப்⁴ருத்³விபு⁴꞉ || 115 ||

ராம꞉ ஶ்ரீமான் மஹாவிஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்தே³வஹிதாவஹ꞉ |
தத்த்வாத்மா தாரகம் ப்³ரஹ்ம ஶாஶ்வத꞉ ஸர்வஸித்³தி⁴த³꞉ || 116 ||

அகாரவாச்யோ ப⁴க³வான் ஶ்ரீர்பூ⁴ லீலாபதி꞉ புமான் |
ஸர்வலோகேஶ்வர꞉ ஶ்ரீமான் ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வதோமுக²꞉ || 117 ||

ஸ்வாமீ ஸுஶீல꞉ ஸுலப⁴꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வஶக்திமான் |
நித்ய꞉ ஸம்பூர்ணகாமஶ்ச நைஸர்கி³கஸுஹ்ருத்ஸுகீ² || 118 ||

க்ருபாபீயூஷஜலதி⁴ஶ்ஶரண்ய꞉ ஸர்வதே³ஹினாம் |
ஶ்ரீமான்னாராயண꞉ ஸ்வாமீ ஜக³தாம் பதிரீஶ்வர꞉ || 119 ||

ஶ்ரீஶ꞉ ஶரண்யோ பூ⁴தானாம் ஸம்ஶ்ரிதாபீ⁴ஷ்டதா³யக꞉ |
அனந்த꞉ ஶ்ரீபதீ ராமோ கு³ணப்⁴ருன்னிர்கு³ணோ மஹான் || 120 ||

இதி ஶ்ரீராமஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரம் ||

Also Read:

Sri Raama Sahasranama Stotramvali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Raama Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top