Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Shri Ram Slokam

Shri Rama Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ રામાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥

॥ અથ શ્રીમદાનન્દરામાયણાન્તર્ગત શ્રી
રામાષ્ટોત્તરશતનામ સ્તોત્રમ્ ॥

વિષ્ણુદાસ ઉવાચ-
ૐ અસ્ય શ્રીરામચન્દ્રનામાષ્ટોત્તરશતમન્ત્રસ્ય બ્રહ્મા ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । જાનકીવલ્લભઃ શ્રીરામચન્દ્રો દેવતા ॥
ૐ બીજમ્ । નમઃ શક્તિઃ । શ્રીરામચન્દ્રઃ કીલકમ્ ।
શ્રીરામચન્દ્રપ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

અઙ્ગુલીન્યાસઃ ।
ૐ નમો ભગવતે રાજાધિરાજાય પરમાત્મને અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે વિદ્યાધિરાજાય હયગ્રીવાય તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે જાનકીવલ્લભાય મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે રઘુનન્દનાયામિતતેજસે અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે ક્ષીરાબ્ધિમધ્યસ્થાય નારાયણાય કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે સત્પ્રકાશાય રામાય કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।

ષડઙ્ગન્યાસઃ ।

ૐ નમો ભગવતે રાજાધિરાજાય પરમાત્મને હૃદયાય નમઃ ।
ૐ નમો ભગવતે વિદ્યાધિરાજાય હયગ્રીવાય શિરસે સ્વાહા ।
ૐ નમો ભગવતે જાનકીવલ્લભાય શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ નમો ભગવતે રઘુનન્દનાયામિતતેજસે કવચાય હુમ્ ।
ૐ નમો ભગવતે ક્ષીરાબ્ધિમધ્યસ્થાય નારાયણાય નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ નમો ભગવતે સત્પ્રકાશાય રામાય અસ્ત્રાય ફટ્ । ઇતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

અથ ધ્યાનમ્ ।

મન્દારાકૃતિપુણ્યધામવિલસદ્વક્ષસ્થલં કોમલં
શાન્તં કાન્તમહેન્દ્રનીલરુચિરાભાસં સહસ્રાનનમ્ ।
વન્દેઽહં રઘુનન્દનં સુરપતિં કોદણ્ડદીક્ષાગુરું
રામં સર્વજગત્સુસેવિતપદં સીતામનોવલ્લભમ્ ॥ ૧૬ ॥

અથ સ્તોત્રમ્ ।
સહસ્રશીર્ષ્ણે વૈ તુભ્યં સહસ્રાક્ષાય તે નમઃ ।
નમઃ સહસ્રહસ્તાય સહસ્રચરણાય ચ ॥ ૧૭ ॥

નમો જીમૂતવર્ણાય નમસ્તે વિશ્વતોમુખ ।
અચ્યુતાય નમસ્તુભ્યં નમસ્તે શેષશાયિને ॥ ૧૮ ॥

નમો હિરણ્યગર્ભાય પઞ્ચભૂતાત્મને નમઃ ।
નમો મૂલપ્રકૃતયે દેવાનાં હિતકારિણે ॥ ૧૯ ॥

નમસ્તે સર્વલોકેશ સર્વદુઃખનિષૂદન ।
શઙ્ખચક્રગદાપદ્મજટામુકુટધારિણે ॥ ૨૦ ॥

નમો ગર્ભાય તત્ત્વાય જ્યોતિષાં જ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ નમો વાસુદેવાય નમો દશરથાત્મજ ॥ ૨૧ ॥

નમો નમસ્તે રાજેન્દ્ર સર્વસમ્પત્પ્રદાય ચ ।
નમઃ કારુણ્યરૂપાય કૈકેયીપ્રિયકારિણે ॥ ૨૨ ॥

નમો દન્તાય શાન્તાય વિશ્વામિત્રપ્રિયાય તે ।
યજ્ઞેશાય નમસ્તુભ્યં નમસ્તે ક્રતુપાલક ॥ ૨૩ ॥

નમો નમઃ કેશવાય નમો નાથાય શર્ઙ્ગિણે ।
નમસ્તે રામચન્દ્રાય નમો નારાયણાય ચ ॥ ૨૪ ॥

નમસ્તે રામચન્દ્રાય માધવાય નમો નમઃ ।
ગોવિન્દ્રાય નમસ્તુભ્યં નમસ્તે પરમાત્મને ॥ ૨૫ ॥

નમસ્તે વિષ્ણુરૂપાય રઘુનાથાય તે નમઃ ।
નમસ્તેઽનાથનાથાય નમસ્તે મધુસૂદન ॥ ૨૬ ॥

ત્રિવિક્રમ નમસ્તેઽસ્તુ સીતાયાઃ પતયે નમઃ ।
વામનાય નમસ્તુભ્યં નમસ્તે રાઘવાય ચ ॥ ૨૭ ॥

નમો નમઃ શ્રીધરાય જાનકીવલ્લભાય ચ ।
નમસ્તેઽસ્તુ હૃષીકેશ કન્દર્પાય નમો નમઃ ॥ ૨૮ ॥

નમસ્તે પદ્મનાભાય કૌસલ્યાહર્ષકારિણે ।
નમો રાજીવનેત્રાય નમસ્તે લક્ષ્મણાગ્રજ ॥ ૨૯ ॥

નમો નમસ્તે કાકુત્સ્થ નમો દામોદરાય ચ ।
વિભીષણપરિત્રાતર્નમઃ સઙ્કર્ષણાય ચ ॥ ૩૦ ॥

વાસુદેવ નમસ્તેઽસ્તુ નમસ્તે શઙ્કરપ્રિય ।
પ્રદ્યુમ્નાય નમસ્તુભ્યમનિરુદ્ધાય તે નમઃ ॥ ૩૧ ॥

સદસદ્ભક્તિરૂપાય નમસ્તે પુરુષોત્તમ ।
અધોક્ષજ નમસ્તેઽસ્તુ સપ્તતાલહરાય ચ ॥ ૩૨ ॥

ખરદૂષણસંહર્ત્રે શ્રીનૃસિમ્હાય તે નમઃ ।
અચ્યુતાય નમસ્તુભ્યં નમસ્તે સેતુબન્ધક ॥ ૩૩ ॥

જનાર્દન નમસ્તેઽસ્તુ નમો હનુમદાશ્રય ।
ઉપેન્દ્રચન્દ્રવન્દ્યાય મારીચમથનાય ચ ॥ ૩૪ ॥

નમો બાલિપ્રહરણ નમઃ સુગ્રીવરાજ્યદ ।
જામદગ્ન્યમહાદર્પહરાય હરયે નમઃ ॥ ૩૫ ॥

નમો નમસ્તે કૃષ્ણાય નમસ્તે ભરતાગ્રજ ।
નમસ્તે પિતૃભક્તાય નમઃ શત્રુઘ્નપૂર્વજ ॥ ૩૬ ॥

અયોધ્યાધિપતે તુભ્યં નમઃ શત્રુઘ્નસેવિત ।
નમો નિત્યાય સત્યાય બુદ્ધ્યાદિજ્ઞાનરૂપિણે ॥ ૩૭ ॥

અદ્વૈતબ્રહ્મરૂપાય જ્ઞાનગમ્યાય તે નમઃ ।
નમઃ પૂર્ણાય રમ્યાય માધવાય ચિદાત્મને ॥ ૩૮ ॥

અયોધ્યેશાય શ્રેષ્ઠાય ચિન્માત્રાય પરાત્મને ।
નમોઽહલ્યોદ્ધારણાય નમસ્તે ચાપભઞ્જિને ॥ ૩૯ ॥

સીતારામાય સેવ્યાય સ્તુત્યાય પરમેષ્ઠિને ।
નમસ્તે બાણહસ્તાય નમઃ કોદણ્ડધારિણે ॥ ૪૦ ॥

નમઃ કબન્ધહન્ત્રે ચ વાલિહન્ત્રે નમોઽસ્તુ તે ।
નમસ્તેઽસ્તુ દશગ્રીવપ્રાણસંહારકારિણે ॥ ૪૧ ॥ ૧૦૮

અષ્ટોત્તરશતં નામ્નાં રમચન્દ્રસ્ય પાવનમ્
એતત્પ્રોક્તં મયા શ્રેષ્ઠ સર્વપાતકનાશનમ્ ॥ ૪૨ ॥

પ્રચરિષ્યતિ તલ્લોકે પ્રાણ્યદૃષ્ટવશાદ્દ્વિજ ।
તસ્ય કીર્તનમાત્રેણ જના યાસ્યન્તિ સદ્ગતિમ્ ॥ ૪૩ ॥

તાવદ્વિજૃમ્ભતે પાપં બ્રહ્મહત્યાપુરઃસરમ્।
યાવન્નામાષ્ટકશતં પુરુષો ન હિ કીર્તયેત્ ॥ ૪૪ ॥

તાવત્કલેર્મહોત્સાહો નિઃશઙ્કં સમ્પ્રવર્તતે ।
યાવચ્છ્રીરામચન્દ્રસ્ય શતનામ્નાં ન કીર્તનમ્ ॥ ૪૬ ॥

તાવત્સ્વરૂપં રામસ્ય દુર્બોધં પ્રાણિનાં સ્ફુટમ્ ।
યાવન્ન નિષ્ઠયા રામનામમાહાત્મ્યમુત્તમમ્ ॥ ૪૭ ॥

કીર્તિતં પઠિતં ચિત્તે ધૃતં સંસ્મારિતં મુદા ।
અન્યતઃ શૃણુયાન્મર્ત્યઃ સોઽપિ મુચ્યેત પાતકાત્ ॥ ૪૮ ॥

બ્રહ્મહત્યાદિપાપાનાં નિષ્કૃતિં યદિ વાઞ્છતિ ।
રામસ્તોત્રં માસમેકં પઠિત્વા મુચ્યતે નરઃ ॥ ૪૯ ॥

દુષ્પ્રતિગ્રહદુર્ભોજ્યદુરાલાપાદિસમ્ભવમ્ ।
પાપં સકૃત્કીર્તનેન રામસ્તોત્રં વિનાશયેત્ ॥ ૫૦ ॥

શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણેતિહાસાગમશતાનિ ચ ।
અર્હન્તિ નાલ્પાં શ્રીરામનામકીર્તિકલામપિ ॥ ૫૧ ॥

અષ્ટોત્તરશતં નામ્નાં સીતારામસ્ય પાવનમ્ ।
અસ્ય સઙ્કીર્તનાદેવ સર્વાન્ કામાન્ લભેન્નરઃ ॥ ૫૨ ॥

પુત્રાર્થી લભતે પુત્રાન્ ધનાર્થી ધનમાપ્નુયાત્ ।
સ્ત્રિયં પ્રાપ્નોતિ પત્ન્યર્થી સ્તોત્રપાઠશ્રવાદિના ॥ ૫૩ ॥

કુમ્ભોદરેણ મુનિના યેન સ્તોત્રેણ રાઘવઃ ।
સ્તુતઃ પૂર્વં યજ્ઞવાટે તદેતત્ત્વાં મયોદિતમ્ ॥ ૫૪ ॥

ઇતિ શ્રીશતકોટિરામચરિતાન્તર્ગતે શ્રીમદાનન્દરામાયણે વાલ્મીકીયે
યાત્રાકાણ્ડે શ્રીરામનામાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં નામ પઞ્ચમઃ સર્ગઃ ॥

Also Read:

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Shri Ram Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top