Home / Ashtottara Shatanama / Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil | Shri Ram Slokam

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil | Shri Ram Slokam

Shri Rama Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ராமாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥

॥ அத² ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணாந்தர்க³த ஶ்ரீ
ராமாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ॥

விஷ்ணுதா³ஸ உவாச-
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ரநாமாஷ்டோத்தரஶதமந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । ஜாநகீவல்லப:⁴ ஶ்ரீராமசந்த்³ரோ தே³வதா ॥
ௐ பீ³ஜம் । நம: ஶக்தி: । ஶ்ரீராமசந்த்³ர: கீலகம் ।
ஶ்ரீராமசந்த்³ரப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

அங்கு³லீந்யாஸ: ।

ௐ நமோ ப⁴க³வதே ராஜாதி⁴ராஜாய பரமாத்மநே அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே வித்³யாதி⁴ராஜாய ஹயக்³ரீவாய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ஜாநகீவல்லபா⁴ய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ரகு⁴நந்த³நாயாமிததேஜஸே அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே க்ஷீராப்³தி⁴மத்⁴யஸ்தா²ய நாராயணாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ஸத்ப்ரகாஶாய ராமாய கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।

ஷட³ங்க³ந்யாஸ: ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ராஜாதி⁴ராஜாய பரமாத்மநே ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே வித்³யாதி⁴ராஜாய ஹயக்³ரீவாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ஜாநகீவல்லபா⁴ய ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ரகு⁴நந்த³நாயாமிததேஜஸே கவசாய ஹும் ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே க்ஷீராப்³தி⁴மத்⁴யஸ்தா²ய நாராயணாய நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ஸத்ப்ரகாஶாய ராமாய அஸ்த்ராய ப²ட் । இதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

அத² த்⁴யாநம் ।
மந்தா³ராக்ருʼதிபுண்யதா⁴மவிலஸத்³வக்ஷஸ்த²லம் கோமலம்
ஶாந்தம் காந்தமஹேந்த்³ரநீலருசிராபா⁴ஸம் ஸஹஸ்ராநநம் ।
வந்தே³ঽஹம் ரகு⁴நந்த³நம் ஸுரபதிம் கோத³ண்ட³தீ³க்ஷாகு³ரும்
ராமம் ஸர்வஜக³த்ஸுஸேவிதபத³ம் ஸீதாமநோவல்லப⁴ம் ॥ 16 ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷ்ணே வை துப்⁴யம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய தே நம: ।
நம: ஸஹஸ்ரஹஸ்தாய ஸஹஸ்ரசரணாய ச ॥ 17 ॥

நமோ ஜீமூதவர்ணாய நமஸ்தே விஶ்வதோமுக² ।
அச்யுதாய நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்தே ஶேஷஶாயிநே ॥ 18 ॥

நமோ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய பஞ்சபூ⁴தாத்மநே நம: ।
நமோ மூலப்ரக்ருʼதயே தே³வாநாம் ஹிதகாரிணே ॥ 19 ॥

நமஸ்தே ஸர்வலோகேஶ ஸர்வது:³க²நிஷூத³ந ।
ஶங்க²சக்ரக³தா³பத்³மஜடாமுகுடதா⁴ரிணே ॥ 20 ॥

நமோ க³ர்பா⁴ய தத்த்வாய ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிஷே நம: ।
ௐ நமோ வாஸுதே³வாய நமோ த³ஶரதா²த்மஜ ॥ 21 ॥

நமோ நமஸ்தே ராஜேந்த்³ர ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³ய ச ।
நம: காருண்யரூபாய கைகேயீப்ரியகாரிணே ॥ 22 ॥

நமோ த³ந்தாய ஶாந்தாய விஶ்வாமித்ரப்ரியாய தே ।
யஜ்ஞேஶாய நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்தே க்ரதுபாலக ॥ 23 ॥

நமோ நம: கேஶவாய நமோ நாதா²ய ஶர்ங்கி³ணே ।
நமஸ்தே ராமசந்த்³ராய நமோ நாராயணாய ச ॥ 24 ॥

நமஸ்தே ராமசந்த்³ராய மாத⁴வாய நமோ நம: ।
கோ³விந்த்³ராய நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்தே பரமாத்மநே ॥ 25 ॥

நமஸ்தே விஷ்ணுரூபாய ரகு⁴நாதா²ய தே நம: ।
நமஸ்தேঽநாத²நாதா²ய நமஸ்தே மது⁴ஸூத³ந ॥ 26 ॥

த்ரிவிக்ரம நமஸ்தேঽஸ்து ஸீதாயா: பதயே நம: ।
வாமநாய நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்தே ராக⁴வாய ச ॥ 27 ॥

நமோ நம: ஶ்ரீத⁴ராய ஜாநகீவல்லபா⁴ய ச ।
நமஸ்தேঽஸ்து ஹ்ருʼஷீகேஶ கந்த³ர்பாய நமோ நம: ॥ 28 ॥

நமஸ்தே பத்³மநாபா⁴ய கௌஸல்யாஹர்ஷகாரிணே ।
நமோ ராஜீவநேத்ராய நமஸ்தே லக்ஷ்மணாக்³ரஜ ॥ 29 ॥

நமோ நமஸ்தே காகுத்ஸ்த² நமோ தா³மோத³ராய ச ।
விபீ⁴ஷணபரித்ராதர்நம: ஸங்கர்ஷணாய ச ॥ 30 ॥

வாஸுதே³வ நமஸ்தேঽஸ்து நமஸ்தே ஶங்கரப்ரிய ।
ப்ரத்³யும்நாய நமஸ்துப்⁴யமநிருத்³தா⁴ய தே நம: ॥ 31 ॥

ஸத³ஸத்³ப⁴க்திரூபாய நமஸ்தே புருஷோத்தம ।
அதோ⁴க்ஷஜ நமஸ்தேঽஸ்து ஸப்ததாலஹராய ச ॥ 32 ॥

க²ரதூ³ஷணஸம்ஹர்த்ரே ஶ்ரீந்ருʼஸிம்ஹாய தே நம: ।
அச்யுதாய நமஸ்துப்⁴யம் நமஸ்தே ஸேதுப³ந்த⁴க ॥ 33 ॥

ஜநார்த³ந நமஸ்தேঽஸ்து நமோ ஹநுமதா³ஶ்ரய ।
உபேந்த்³ரசந்த்³ரவந்த்³யாய மாரீசமத²நாய ச ॥ 34 ॥

நமோ பா³லிப்ரஹரண நம: ஸுக்³ரீவராஜ்யத³ ।
ஜாமத³க்³ந்யமஹாத³ர்பஹராய ஹரயே நம: ॥ 35 ॥

நமோ நமஸ்தே க்ருʼஷ்ணாய நமஸ்தே ப⁴ரதாக்³ரஜ ।
நமஸ்தே பித்ருʼப⁴க்தாய நம: ஶத்ருக்⁴நபூர்வஜ ॥ 36 ॥

அயோத்⁴யாதி⁴பதே துப்⁴யம் நம: ஶத்ருக்⁴நஸேவித ।
நமோ நித்யாய ஸத்யாய பு³த்³த்⁴யாதி³ஜ்ஞாநரூபிணே ॥ 37 ॥

அத்³வைதப்³ரஹ்மரூபாய ஜ்ஞாநக³ம்யாய தே நம: ।
நம: பூர்ணாய ரம்யாய மாத⁴வாய சிதா³த்மநே ॥ 38 ॥

அயோத்⁴யேஶாய ஶ்ரேஷ்டா²ய சிந்மாத்ராய பராத்மநே ।
நமோঽஹல்யோத்³தா⁴ரணாய நமஸ்தே சாபப⁴ஞ்ஜிநே ॥ 39 ॥

ஸீதாராமாய ஸேவ்யாய ஸ்துத்யாய பரமேஷ்டி²நே ।
நமஸ்தே பா³ணஹஸ்தாய நம: கோத³ண்ட³தா⁴ரிணே ॥ 40 ॥

நம: கப³ந்த⁴ஹந்த்ரே ச வாலிஹந்த்ரே நமோঽஸ்து தே ।
நமஸ்தேঽஸ்து த³ஶக்³ரீவப்ராணஸம்ஹாரகாரிணே ॥ 41 ॥ 108

அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாம் ரமசந்த்³ரஸ்ய பாவநம்
ஏதத்ப்ரோக்தம் மயா ஶ்ரேஷ்ட² ஸர்வபாதகநாஶநம் ॥ 42 ॥

ப்ரசரிஷ்யதி தல்லோகே ப்ராண்யத்³ருʼஷ்டவஶாத்³த்³விஜ ।
தஸ்ய கீர்தநமாத்ரேண ஜநா யாஸ்யந்தி ஸத்³க³திம் ॥ 43 ॥

தாவத்³விஜ்ருʼம்ப⁴தே பாபம் ப்³ரஹ்மஹத்யாபுர:ஸரம்।
யாவந்நாமாஷ்டகஶதம் புருஷோ ந ஹி கீர்தயேத் ॥ 44 ॥

தாவத்கலேர்மஹோத்ஸாஹோ நி:ஶங்கம் ஸம்ப்ரவர்ததே ।
யாவச்ச்²ரீராமசந்த்³ரஸ்ய ஶதநாம்நாம் ந கீர்தநம் ॥ 46 ॥

தாவத்ஸ்வரூபம் ராமஸ்ய து³ர்போ³த⁴ம் ப்ராணிநாம் ஸ்பு²டம் ।
யாவந்ந நிஷ்ட²யா ராமநாமமாஹாத்ம்யமுத்தமம் ॥ 47 ॥

கீர்திதம் படி²தம் சித்தே த்⁴ருʼதம் ஸம்ஸ்மாரிதம் முதா³ ।
அந்யத: ஶ்ருʼணுயாந்மர்த்ய: ஸோঽபி முச்யேத பாதகாத் ॥ 48 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³பாபாநாம் நிஷ்க்ருʼதிம் யதி³ வாஞ்ச²தி ।
ராமஸ்தோத்ரம் மாஸமேகம் படி²த்வா முச்யதே நர: ॥ 49 ॥

து³ஷ்ப்ரதிக்³ரஹது³ர்போ⁴ஜ்யது³ராலாபாதி³ஸம்ப⁴வம் ।
பாபம் ஸக்ருʼத்கீர்தநேந ராமஸ்தோத்ரம் விநாஶயேத் ॥ 50 ॥

ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணேதிஹாஸாக³மஶதாநி ச ।
அர்ஹந்தி நால்பாம் ஶ்ரீராமநாமகீர்திகலாமபி ॥ 51 ॥

அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாம் ஸீதாராமஸ்ய பாவநம் ।
அஸ்ய ஸங்கீர்தநாதே³வ ஸர்வாந் காமாந் லபே⁴ந்நர: ॥ 52 ॥

புத்ரார்தீ² லப⁴தே புத்ராந் த⁴நார்தீ² த⁴நமாப்நுயாத் ।
ஸ்த்ரியம் ப்ராப்நோதி பத்ந்யர்தீ² ஸ்தோத்ரபாட²ஶ்ரவாதி³நா ॥ 53 ॥

கும்போ⁴த³ரேண முநிநா யேந ஸ்தோத்ரேண ராக⁴வ: ।
ஸ்துத: பூர்வம் யஜ்ஞவாடே ததே³தத்த்வாம் மயோதி³தம் ॥ 54 ॥

இதி ஶ்ரீஶதகோடிராமசரிதாந்தர்க³தே ஶ்ரீமதா³நந்த³ராமாயணே வால்மீகீயே
யாத்ராகாண்டே³ ஶ்ரீராமநாமாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் நாம பஞ்சம: ஸர்க:³ ॥

Also Read:

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts