Home / Ashtaka / Sri Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam Lyrics in Gujarati

Sri Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam Lyrics in Gujarati

શ્રીષોડશબાહુનૃસિંહાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

ભૂખણ્ડં વારણાણ્ડં પરવરવિરટં ડંપડંપોરુડંપં
ડિં ડિં ડિં ડિં ડિડિમ્બં દહમપિ દહમૈઃ ઝમ્પઝમ્પૈશ્ચઝમ્પૈઃ ।
તુલ્યાસ્તુલ્યાસ્તુ તુલ્યાઃ ધુમધુમધુમકૈઃ કુઙ્કુમાઙ્કૈઃ કુમાઙ્કૈઃ
એતત્તે પૂર્ણયુક્તમહરહકરહઃ પાતુ માં નારસિંહઃ ॥ ૧॥

ભૂભૃદ્ભૂભૃદ્ભુજઙ્ગં પ્રલયરવવરં પ્રજ્વલદ્જ્વાલમાલં
ખર્જર્જં ખર્જદુર્જં ખિખચખચખચિત્ખર્જદુર્જર્જયન્તં ।
ભૂભાગં ભોગભાગં ગગગગગગનં ગર્દમર્ત્યુગ્રગણ્ડં
સ્વચ્છં પુચ્છં સ્વગચ્છં સ્વજનજનનુતઃ પાતુ માં નારસિંહઃ ॥ ૨॥

એનાભ્રં ગર્જમાનં લઘુલઘુમકરો બાલચન્દ્રાર્કદંષ્ટ્રો
હેમામ્ભોજં સરોજં જટજટજટિલો જાડ્યમાનસ્તુભીતિઃ ।
દન્તાનાં બાધમાનાં ખગટખગટવો ભોજજાનુસ્સુરેન્દ્રો
નિષ્પ્રત્યૂહં સરાજા ગહગહગહતઃ પાતુ માં નારસિંહઃ ॥ ૩॥

શઙ્ખં ચક્રં ચ ચાપં પરશુમશમિષું શૂલપાશાઙ્કુશાસ્ત્રં
બિભ્રન્તં વજ્રખેટં હલમુસલગદાકુન્તમત્યુગ્રદંષ્ટ્રં ।
જ્વાલાકેશં ત્રિનેત્રં જ્વલદનલનિભં હારકેયૂરભૂષં
વન્દે પ્રત્યેકરૂપં પરપદનિવસઃ પાતુ માં નારસિંહઃ ॥ ૪॥

પાદદ્વન્દ્વં ધરિત્રીકટિવિપુલતરો મેરુમધ્યૂઢ્વમૂરું
નાભિં બ્રહ્માણ્ડસિન્ધુઃ હૃદયમપિ ભવો ભૂતવિદ્વત્સમેતઃ ।
દુશ્ચક્રાઙ્કં સ્વબાહું કુલિશનખમુખં ચન્દ્રસૂર્યાગ્નિનેત્રં
વક્ત્રં વહ્નિસ્સુવિદ્યુત્સુરગણવિજયઃ પાતુ માં નારસિંહઃ ॥ ૫॥

નાસાગ્રં પીનગણ્ડં પરબલમથનં બદ્ધકેયૂરહારં
રૌદ્રં દંષ્ટ્રાકરાલં અમિતગુણગણં કોટિસૂર્યાગ્નિનેત્રં ।
ગામ્ભીર્યં પિઙ્ગલાક્ષં ભ્રુકુટિતવિમુખં ષોડશાધાર્ધબાહું
વન્દે ભીમાટ્ટહાસં ત્રિભુવનવિજયઃ પાતુ માં નારસિંહઃ ॥ ૬॥

કે કે નૃસિંહાષ્ટકે નરવરસદૃશં દેવભીત્વં ગૃહીત્વા
દેવન્દ્યો વિપ્રદણ્ડં પ્રતિવચન પયાયામ્યનપ્રત્યનૈષીઃ ।
શાપં ચાપં ચ ખડ્ગં પ્રહસિતવદનં ચક્રચક્રીચકેન
ઓમિત્યે દૈત્યનાદં પ્રકચવિવિદુષા પાતુ માં નારસિંહઃ ॥ ૭॥

ઝં ઝં ઝં ઝં ઝકારં ઝષઝષઝષિતં જાનુદેશં ઝકારં
હું હું હું હું હકારં હરિત કહહસા યં દિશે વં વકારં ।
વં વં વં વં વકારં વદનદલિતતં વામપક્ષં સુપક્ષં
લં લં લં લં લકારં લઘુવણવિજયઃ પાતુ માં નારસિંહઃ ॥ ૮॥

ભૂતપ્રેતપિશાચયક્ષગણશઃ દેશાન્તરોચ્ચાટના
ચોરવ્યાધિમહજ્જ્વરં ભયહરં શત્રુક્ષયં નિશ્ચયં ।
સન્ધ્યાકાલે જપતમષ્ટકમિદં સદ્ભક્તિપૂર્વાદિભિઃ
પ્રહ્લાદેવ વરો વરસ્તુ જયિતા સત્પૂજિતાં ભૂતયે ॥ ૯॥ ।

ઇતિ શ્રીવિજયીન્દ્રયતિકૃતં શ્રીષોડશબાહુનૃસિંહાષ્ટકં સમ્પૂર્ણં ॥

Add Comment

Click here to post a comment