Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics in Tamil

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Tamil Lyrics:

ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரம்
ஶ்ரீம் ஸௌம் ஶரவணப⁴வ꞉ ஶரச்சந்த்³ராயுதப்ரப⁴꞉ ।
ஶஶாங்கஶேக²ரஸுத꞉ ஶசீமாங்க³ல்யரக்ஷக꞉ ॥ 1 ॥

ஶதாயுஷ்யப்ரதா³தா ச ஶதகோடிரவிப்ரப⁴꞉ ।
ஶசீவல்லப⁴ஸுப்ரீத꞉ ஶசீநாயகபூஜித꞉ ॥ 2 ॥

ஶசீநாத²சதுர்வக்த்ரதே³வதை³த்யாபி⁴வந்தி³த꞉ ।
ஶசீஶார்திஹரஶ்சைவ ஶம்பு⁴꞉ ஶம்பூ⁴பதே³ஶக꞉ ॥ 3 ॥

ஶங்கர꞉ ஶங்கரப்ரீத꞉ ஶம்யாககுஸுமப்ரிய꞉ ।
ஶங்குகர்ணமஹாகர்ணப்ரமுகா²த்³யபி⁴வந்தி³த꞉ ॥ 4 ॥

ஶசீநாத²ஸுதாப்ராணநாயக꞉ ஶக்திபாணிமான் ।
ஶங்க²பாணிப்ரிய꞉ ஶங்கோ²பமஷட்³க³ளஸுப்ரப⁴꞉ ॥ 5 ॥

ஶங்க²கோ⁴ஷப்ரிய꞉ ஶங்க²சக்ரஶூலாதி³காயுத⁴꞉ ।
ஶங்க²தா⁴ராபி⁴ஷேகாதி³ப்ரிய꞉ ஶங்கரவல்லப⁴꞉ ॥ 6 ॥

ஶப்³த³ப்³ரஹ்மமயஶ்சைவ ஶப்³த³மூலாந்தராத்மக꞉ ।
ஶப்³த³ப்ரிய꞉ ஶப்³த³ரூப꞉ ஶப்³தா³நந்த³꞉ ஶசீஸ்துத꞉ ॥ 7 ॥

ஶதகோடிப்ரவிஸ்தாரயோஜநாயதமந்தி³ர꞉ ।
ஶதகோடிரவிப்ரக்²யரத்நஸிம்ஹாஸநாந்வித꞉ ॥ 8 ॥

ஶதகோடிமஹர்ஷீந்த்³ரஸேவிதோப⁴யபார்ஶ்வபூ⁴꞉ ।
ஶதகோடிஸுரஸ்த்ரீணாம் ந்ருத்தஸங்கீ³தகௌதுக꞉ ॥ 9 ॥

ஶதகோடீந்த்³ரதி³க்பாலஹஸ்தசாமரஸேவித꞉ ।
ஶதகோட்யகி²லாண்டா³தி³மஹாப்³ரஹ்மாண்ட³நாயக꞉ ॥ 10 ॥

ஶங்க²பாணிவிதி⁴ப்⁴யாம் ச பார்ஶ்வயோருபஸேவித꞉ ।
ஶங்க²பத்³மநிதீ⁴நாம் ச கோடிபி⁴꞉ பரிஸேவித꞉ ॥ 11 ॥

ஶஶாங்காதி³த்யகோடீபி⁴꞉ ஸவ்யத³க்ஷிணஸேவித꞉ ।
ஶங்க²பாலாத்³யஷ்டநாக³கோடீபி⁴꞉ பரிஸேவித꞉ ॥ 12 ॥

ஶஶாங்காரபதங்கா³தி³க்³ரஹநக்ஷத்ரஸேவித꞉ ।
ஶஶிபா⁴ஸ்கரபௌ⁴மாதி³க்³ரஹதோ³ஷார்திப⁴ஞ்ஜந꞉ ॥ 13 ॥

ஶதபத்ரத்³வயகர꞉ ஶதபத்ரார்சநப்ரிய꞉ ।
ஶதபத்ரஸமாஸீந꞉ ஶதபத்ராஸநஸ்துத꞉ ॥ 14 ॥

ஶாரீரப்³ரஹ்மமூலாதி³ஷடா³தா⁴ரநிவாஸக꞉ ।
ஶதபத்ரஸமுத்பந்நப்³ரஹ்மக³ர்வவிபே⁴த³ந꞉ ॥ 15 ॥

ஶஶாங்கார்த⁴ஜடாஜூட꞉ ஶரணாக³தவத்ஸல꞉ ।
ரகாரரூபோ ரமணோ ராஜீவாக்ஷோ ரஹோக³த꞉ ॥ 16 ॥

ரதீஶகோடிஸௌந்த³ர்யோ ரவிகோட்யுத³யப்ரப⁴꞉ ।
ராக³ஸ்வரூபோ ராக³க்⁴நோ ரக்தாப்³ஜப்ரிய ஏவ ச ॥ 17 ॥

ராஜராஜேஶ்வரீபுத்ரோ ராஜேந்த்³ரவிப⁴வப்ரத³꞉ ।
ரத்நப்ரபா⁴கிரீடாக்³ரோ ரவிசந்த்³ராக்³நிலோசந꞉ ॥ 18 ॥

ரத்நாங்க³த³மஹாபா³ஹூ ரத்நதாடங்கபூ⁴ஷண꞉ ।
ரத்நகேயூரபூ⁴ஷாட்⁴யோ ரத்நஹாரவிராஜித꞉ ॥ 19 ॥

ரத்நகிங்கிணிகாஞ்ச்யாதி³ப³த்³த⁴ஸத்கடிஶோபி⁴த꞉ ।
ரவஸம்யுக்தரத்நாப⁴நூபுராங்க்⁴ரிஸரோருஹ꞉ ॥ 20 ॥

ரத்நகங்கணசூல்யாதி³ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷித꞉ ।
ரத்நஸிம்ஹாஸநாஸீநோ ரத்நஶோபி⁴தமந்தி³ர꞉ ॥ 21 ॥

ராகேந்து³முக²ஷட்கஶ்ச ரமாவாண்யாதி³பூஜித꞉ ।
ராக்ஷஸாமரக³ந்த⁴ர்வகோடிகோட்யபி⁴வந்தி³த꞉ ॥ 22 ॥

ரணரங்கே³ மஹாதை³த்யஸங்க்³ராமஜயகௌதுக꞉ ।
ராக்ஷஸாநீகஸம்ஹாரகோபாவிஷ்டாயுதா⁴ந்வித꞉ ॥ 23 ॥

ராக்ஷஸாங்க³ஸமுத்பந்நரக்தபாநப்ரியாயுத⁴꞉ ।
ரவயுக்தத⁴நுர்ஹஸ்தோ ரத்நகுக்குடதா⁴ரண꞉ ॥ 24 ॥

ரணரங்க³ஜயோ ராமாஸ்தோத்ரஶ்ரவணகௌதுக꞉ ।
ரம்பா⁴க்⁴ருதாசீவிஶ்வாசீமேநகாத்³யபி⁴வந்தி³த꞉ ॥ 25 ॥

ரக்தபீதாம்ப³ரத⁴ரோ ரக்தக³ந்தா⁴நுலேபந꞉ ।
ரக்தத்³வாத³ஶபத்³மாக்ஷோ ரக்தமால்யவிபூ⁴ஷித꞉ ॥ 26 ॥

ரவிப்ரியோ ராவணேஶஸ்தோத்ரஸாமமநோஹர꞉ ।
ராஜ்யப்ரதோ³ ரந்த்⁴ரகு³ஹ்யோ ரதிவல்லப⁴ஸுப்ரிய꞉ ॥ 27 ॥

ரணாநுப³ந்த⁴நிர்முக்தோ ராக்ஷஸாநீகநாஶக꞉ ।
ராஜீவஸம்ப⁴வத்³வேஷீ ராஜீவாஸநபூஜித꞉ ॥ 28 ॥

ரமணீயமஹாசித்ரமயூராரூட⁴ஸுந்த³ர꞉ ।
ரமாநாத²ஸ்துதோ ராமோ ரகாராகர்ஷணக்ரிய꞉ ॥ 29 ॥

வகாரரூபோ வரதோ³ வஜ்ரஶக்த்யப⁴யாந்வித꞉ ।
வாமதே³வாதி³ஸம்பூஜ்யோ வஜ்ரபாணிமநோஹர꞉ ॥ 30 ॥

வாணீஸ்துதோ வாஸவேஶோ வல்லீகல்யாணஸுந்த³ர꞉ ।
வல்லீவத³நபத்³மார்கோ வல்லீநேத்ரோத்பலோடு³ப꞉ ॥ 31 ॥

வல்லீத்³விநயநாநந்தோ³ வல்லீசித்ததடாம்ருதம் ।
வல்லீகல்பலதாவ்ருக்ஷோ வல்லீப்ரியமநோஹர꞉ ॥ 32 ॥

வல்லீகுமுத³ஹாஸ்யேந்து³꞉ வல்லீபா⁴ஷிதஸுப்ரிய꞉ ।
வல்லீமநோஹ்ருத்ஸௌந்த³ர்யோ வல்லீவித்³யுல்லதாக⁴ந꞉ ॥ 33 ॥

வல்லீமங்க³ளவேஷாட்⁴யோ வல்லீமுக²வஶங்கர꞉ ।
வல்லீகுசகி³ரித்³வந்த்³வகுங்குமாங்கிதவக்ஷக꞉ ॥ 34 ॥

வல்லீஶோ வல்லபோ⁴ வாயுஸாரதி²ர்வருணஸ்துத꞉ ।
வக்ரதுண்டா³நுஜோ வத்ஸோ வத்ஸலோ வத்ஸரக்ஷக꞉ ॥ 35 ॥

வத்ஸப்ரியோ வத்ஸநாதோ² வத்ஸவீரக³ணாவ்ருத꞉ ।
வாரணாநநதை³த்யக்⁴நோ வாதாபிக்⁴நோபதே³ஶக꞉ ॥ 36 ॥

வர்ணகா³த்ரமயூரஸ்தோ² வர்ணரூபோ வரப்ரபு⁴꞉ ।
வர்ணஸ்தோ² வாரணாரூடோ⁴ வஜ்ரஶக்த்யாயுத⁴ப்ரிய꞉ ॥ 37 ॥

வாமாங்கோ³ வாமநயநோ வசத்³பூ⁴ர்வாமநப்ரிய꞉ ।
வரவேஷத⁴ரோ வாமோ வாசஸ்பதிஸமர்சித꞉ ॥ 38 ॥

வஸிஷ்டா²தி³முநிஶ்ரேஷ்ட²வந்தி³தோ வந்த³நப்ரிய꞉ ।
வகாரந்ருபதே³வஸ்த்ரீசோரபூ⁴தாரிமோஹந꞉ ॥ 39 ॥

ணகாரரூபோ நாதா³ந்தோ நாரதா³தி³முநிஸ்துத꞉ ।
ணகாரபீட²மத்⁴யஸ்தோ² நக³பே⁴தீ³ நகே³ஶ்வர꞉ ॥ 40 ॥

ணகாரநாத³ஸந்துஷ்டோ நாகா³ஶநரத²ஸ்தி²த꞉ ।
ணகாரஜபஸுப்ரீதோ நாநாவேஷோ நக³ப்ரிய꞉ ॥ 41 ॥

ணகாரபி³ந்து³நிலயோ நவக்³ரஹஸுரூபக꞉ ।
ணகாரபட²நாநந்தோ³ நந்தி³கேஶ்வரவந்தி³த꞉ ॥ 42 ॥

ணகாரக⁴ண்டாநிநதோ³ நாராயணமநோஹர꞉ ।
ணகாரநாத³ஶ்ரவணோ ளிநோத்³ப⁴வஶிக்ஷக꞉ ॥ 43 ॥

ணகாரபங்கஜாதி³த்யோ நவவீராதி⁴நாயக꞉ ।
ணகாரபுஷ்பப்⁴ரமரோ நவரத்நவிபூ⁴ஷண꞉ ॥ 44 ॥

ணகாராநர்க⁴ஶயநோ நவஶக்திஸமாவ்ருத꞉ ।
ணகாரவ்ருக்ஷகுஸுமோ நாட்யஸங்கீ³தஸுப்ரிய꞉ ॥ 45 ॥

ணகாரபி³ந்து³நாத³ஜ்ஞோ நயஜ்ஞோ நயநோத்³ப⁴வ꞉ ।
ணகாரபர்வதேந்த்³ராக்³ரஸமுத்பந்நஸுதா⁴ரணி꞉ ॥ 46 ॥

ணகாரபேடகமணிர்நாக³பர்வதமந்தி³ர꞉ ।
ணகாரகருணாநந்தோ³ நாதா³த்மா நாக³பூ⁴ஷண꞉ ॥ 47 ॥

ணகாரகிங்கிணீபூ⁴ஷோ நயநாத்³ருஶ்யத³ர்ஶந꞉ ।
ணகாரவ்ருஷபா⁴வாஸோ நாமபாராயணப்ரிய꞉ ॥ 48 ॥

ணகாரகமலாரூடோ⁴ நாமாநந்தஸமந்வித꞉ ।
ணகாரதுரகா³ரூடோ⁴ நவரத்நாதி³தா³யக꞉ ॥ 49 ॥

ணகாரமகுடஜ்வாலாமணிர்நவநிதி⁴ப்ரத³꞉ ।
ணகாரமூலமந்த்ரார்தோ² நவஸித்³தா⁴தி³பூஜித꞉ ॥ 50 ॥

ணகாரமூலநாதா³ந்தோ ணகாரஸ்தம்ப⁴நக்ரிய꞉ ।
ப⁴காரரூபோ ப⁴க்தார்தோ² ப⁴வோ ப⁴ர்கோ³ ப⁴யாபஹ꞉ ॥ 51 ॥

ப⁴க்தப்ரியோ ப⁴க்தவந்த்³யோ ப⁴க³வாந்ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
ப⁴க்தார்திப⁴ஞ்ஜநோ ப⁴த்³ரோ ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³யதா³யக꞉ ॥ 52 ॥

ப⁴க்தமங்க³ளதா³தா ச ப⁴க்தகல்யாணத³ர்ஶந꞉ ।
ப⁴க்தத³ர்ஶநஸந்துஷ்டோ ப⁴க்தஸங்க⁴ஸுபூஜித꞉ ॥ 53 ॥

ப⁴க்தஸ்தோத்ரப்ரியாநந்தோ³ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யக꞉ ।
ப⁴க்தஸம்பூர்ணப²லதோ³ ப⁴க்தஸாம்ராஜ்யபோ⁴க³த³꞉ ॥ 54 ॥

ப⁴க்தஸாலோக்யஸாமீப்யரூபமோக்ஷவரப்ரத³꞉ ।
ப⁴வௌஷதி⁴ர்ப⁴வக்⁴நஶ்ச ப⁴வாரண்யத³வாநல꞉ ॥ 55 ॥

ப⁴வாந்த⁴காரமார்தாண்டோ³ ப⁴வவைத்³யோ ப⁴வாயுத⁴ம் ।
ப⁴வஶைலமஹாவஜ்ரோ ப⁴வஸாக³ரநாவிக꞉ ॥ 56 ॥

ப⁴வம்ருத்யுப⁴யத்⁴வம்ஸீ பா⁴வநாதீதவிக்³ரஹ꞉ ।
ப⁴வபூ⁴தபிஶாசக்⁴நோ பா⁴ஸ்வரோ பா⁴ரதீப்ரிய꞉ ॥ 57 ॥ [ப⁴ய] ॥

பா⁴ஷிதத்⁴வநிமூலாந்தோ பா⁴வாபா⁴வவிவர்ஜித꞉ ।
பா⁴நுகோபபித்ருத்⁴வம்ஸீ பா⁴ரதீஶோபதே³ஶக꞉ ॥ 58 ॥

பா⁴ர்க³வீநாயகஶ்ரீமத்³பா⁴கி³நேயோ ப⁴வோத்³ப⁴வ꞉ ।
பா⁴ரக்ரௌஞ்சாஸுரத்³வேஷோ பா⁴ர்க³வீநாத²வல்லப⁴꞉ ॥ 59 ॥

ப⁴டவீரநமஸ்க்ருத்யோ ப⁴டவீரஸமாவ்ருத꞉ ।
ப⁴டதாராக³ணோட்³வீஶோ ப⁴டவீரக³ணஸ்துத꞉ ॥ 60 ॥

பா⁴கீ³ரதே²யோ பா⁴ஷார்தோ² பா⁴வநாஶப³ரீப்ரிய꞉ ।
ப⁴காரே கலிசோராரிபூ⁴தாத்³யுச்சாடநோத்³யத꞉ ॥ 61 ॥

வகாரஸுகலாஸம்ஸ்தோ² வரிஷ்டோ² வஸுதா³யக꞉ ।
வகாரகுமுதே³ந்து³ஶ்ச வகாராப்³தி⁴ஸுதா⁴மய꞉ ॥ 62 ॥

வகாராம்ருதமாது⁴ர்யோ வகாராம்ருததா³யக꞉ ।
த³க்ஷே வஜ்ராபீ⁴தியுதோ வாமே ஶக்திவராந்வித꞉ ॥ 63 ॥

வகாரோத³தி⁴பூர்ணேந்து³꞉ வகாரோத³தி⁴மௌக்திகம் ।
வகாரமேக⁴ஸலிலோ வாஸவாத்மஜரக்ஷக꞉ ॥ 64 ॥

வகாரப²லஸாரஜ்ஞோ வகாரகலஶாம்ருதம் ।
வகாரபங்கஜரஸோ வஸுர்வம்ஶவிவர்த⁴ந꞉ ॥ 65 ॥

வகாரதி³வ்யகமலப்⁴ரமரோ வாயுவந்தி³த꞉ ।
வகாரஶஶிஸங்காஶோ வஜ்ரபாணிஸுதாப்ரிய꞉ ॥ 66 ॥

வகாரபுஷ்பஸத்³க³ந்தோ⁴ வகாரதடபங்கஜம் ।
வகாரப்⁴ரமரத்⁴வாநோ வயஸ்தேஜோப³லப்ரத³꞉ ॥ 67 ॥

வகாரவநிதாநாதோ² வஶ்யாத்³யஷ்டப்ரியாப்ரத³꞉ ।
வகாரப²லஸத்காரோ வகாராஜ்யஹுதாஶந꞉ ॥ 68 ॥

வர்சஸ்வீ வாங்மநோ(அ)தீதோ வாதாப்யரிக்ருதப்ரிய꞉ ।
வகாரவடமூலஸ்தோ² வகாரஜலதே⁴ஸ்தட꞉ ॥ 69 ॥

வகாரக³ங்கா³வேகா³ப்³தி⁴꞉ வஜ்ரமாணிக்யபூ⁴ஷண꞉ ।
வாதரோக³ஹரோ வாணீகீ³தஶ்ரவணகௌதுக꞉ ॥ 70 ॥

வகாரமகராரூடோ⁴ வகாரஜலதே⁴꞉ பதி꞉ ।
வகாராமலமந்த்ரார்தோ² வகாரக்³ருஹமங்க³ளம் ॥ 71 ॥

வகாரஸ்வர்க³மாஹேந்த்³ரோ வகாராரண்யவாரண꞉ ।
வகாரபஞ்ஜரஶுகோ வலாரிதநயாஸ்துத꞉ ॥ 72 ॥

வகாரமந்த்ரமலயஸாநுமந்மந்த³மாருத꞉ ।
வாத்³யந்தபா⁴ந்த ஷட்க்ரம்ய ஜபாந்தே ஶத்ருப⁴ஞ்ஜந꞉ ॥ 73 ॥

வஜ்ரஹஸ்தஸுதாவள்லீவாமத³க்ஷிணஸேவித꞉ ।
வகுலோத்பலகாத³ம்ப³புஷ்பதா³மஸ்வலங்க்ருத꞉ ॥ 74 ॥

வஜ்ரஶக்த்யாதி³ஸம்பந்நத்³விஷட்பாணிஸரோருஹ꞉ ।
வாஸநாக³ந்த⁴ளிப்தாங்கோ³ வஷட்காரோ வஶீகர꞉ ॥ 75 ॥

வாஸநாயுக்ததாம்பூ³லபூரிதாநநஸுந்த³ர꞉ ।
வல்லபா⁴நாத²ஸுப்ரீதோ வரபூர்ணாம்ருதோத³தி⁴꞉ ॥ 76 ॥

இதி ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரம் ।
h3>Also Read:

Sri Subrahmanya Trishati Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top