Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

sree vishwanath suprabhat Stotram

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Gujarati

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in Gujarati: ॥ શ્રીકાશીવિશ્વનાથસુપ્રભાતમ્ ॥ ॥ શ્રીગુરુભ્યો નમઃ ॥ વિશ્વેશં માધવં ધુણ્ડિં દણ્ડપાણિં ચ ભૈરવમ્ । વન્દે કાશીં ગુહાં ગઙ્ગાં ભવાનીં મણિકર્ણિકામ્ ॥ ૧ ॥ ઉત્તિષ્ઠ કાશિ ભગવાન્ પ્રભુવિશ્વનાથો ગઙ્ગોર્મિ-સંગતિ-શુભૈઃ પરિભૂષિતોઽબ્જૈઃ । શ્રીધુણ્ડિ-ભૈરવ-મુખૈઃ સહિતાઽઽન્નપૂર્ણા માતા ચ વાઞ્છતિ મુદા તવ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨ ॥ બ્રહ્મા મુરારિસ્ત્રિપુરાન્તકારિઃ ભાનુઃ શશી ભૂમિસુતો બુધશ્ચ । ગુરુશ્ચ […]

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Bengali

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in Bengali: ॥ শ্রীকাশীবিশ্বনাথসুপ্রভাতম্ ॥ ॥ শ্রীগুরুভ্যো নমঃ ॥ বিশ্বেশং মাধবং ধুণ্ডিং দণ্ডপাণিং চ ভৈরবম্ । বন্দে কাশীং গুহাং গঙ্গাং ভবানীং মণিকর্ণিকাম্ ॥ ১ ॥ উত্তিষ্ঠ কাশি ভগবান্ প্রভুবিশ্বনাথো গঙ্গোর্মি-সংগতি-শুভৈঃ পরিভূষিতোঽব্জৈঃ । শ্রীধুণ্ডি-ভৈরব-মুখৈঃ সহিতাঽঽন্নপূর্ণা মাতা চ বাঞ্ছতি মুদা তব সুপ্রভাতম্ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারিঃ ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ । গুরুশ্চ […]

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Oriya

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in Oriya: ॥ ଶ୍ରୀକାଶୀବିଶ୍ୱନାଥସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ॥ ଶ୍ରୀଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ ॥ ବିଶ୍ୱେଶଂ ମାଧବଂ ଧୁଣ୍ଡିଂ ଦଣ୍ଡପାଣିଂ ଚ ଭୈରବମ୍ । ବନ୍ଦେ କାଶୀଂ ଗୁହାଂ ଗଙ୍ଗାଂ ଭବାନୀଂ ମଣିକର୍ଣିକାମ୍ ॥ ୧ ॥ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କାଶି ଭଗବାନ୍ ପ୍ରଭୁବିଶ୍ୱନାଥୋ ଗଙ୍ଗୋର୍ମି-ସଂଗତି-ଶୁଭୈଃ ପରିଭୂଷିତୋଽବ୍ଜୈଃ । ଶ୍ରୀଧୁଣ୍ଡି-ଭୈରବ-ମୁଖୈଃ ସହିତାଽଽନ୍ନପୂର୍ଣା ମାତା ଚ ବାଞ୍ଛତି ମୁଦା ତବ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୨ ॥ ବ୍ରହ୍ମା ମୁରାରିସ୍ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାରିଃ ଭାନୁଃ ଶଶୀ ଭୂମିସୁତୋ ବୁଧଶ୍ଚ । ଗୁରୁଶ୍ଚ […]

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Kannada

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in : ॥ ಶ್ರೀಕಾಶೀವಿಶ್ವನಾಥಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ ॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಮಾಧವಂ ಧುಂಡಿಂ ದಂಡಪಾಣಿಂ ಚ ಭೈರವಂ । ವಂದೇ ಕಾಶೀಂ ಗುಹಾಂ ಗಂಗಾಂ ಭವಾನೀಂ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಂ ॥ 1 ॥ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಾಶಿ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಭುವಿಶ್ವನಾಥೋ ಗಂಗೋರ್ಮಿ-ಸಂಗತಿ-ಶುಭೈಃ ಪರಿಭೂಷಿತೋಽಬ್ಜೈಃ । ಶ್ರೀಧುಂಡಿ-ಭೈರವ-ಮುಖೈಃ ಸಹಿತಾಽಽನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಾತಾ ಚ ವಾಂಛತಿ ಮುದಾ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 2 ॥ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮುರಾರಿಸ್ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾರಿಃ ಭಾನುಃ ಶಶೀ ಭೂಮಿಸುತೋ ಬುಧಶ್ಚ । ಗುರುಶ್ಚ […]

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Tamil

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in Tamil: ॥ ஶ்ரீகாஶீவிஶ்வநாத²ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ ॥ ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம꞉ ॥ விஶ்வேஶம்ʼ மாத⁴வம்ʼ து⁴ண்டி³ம்ʼ த³ண்ட³பாணிம்ʼ ச பை⁴ரவம் । வந்தே³ காஶீம்ʼ கு³ஹாம்ʼ க³ங்கா³ம்ʼ ப⁴வானீம்ʼ மணிகர்ணிகாம் ॥ 1 ॥ உத்திஷ்ட² காஶி ப⁴க³வான் ப்ரபு⁴விஶ்வநாதோ² க³ங்கோ³ர்மி-ஸங்க³தி-ஶுபை⁴꞉ பரிபூ⁴ஷிதோ(அ)ப்³ஜை꞉ । ஶ்ரீது⁴ண்டி³-பை⁴ரவ-முகை²꞉ ஸஹிதா(ஆ)ந்னபூர்ணா மாதா ச வாஞ்ச²தி முதா³ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 2 ॥ ப்³ரஹ்மா முராரிஸ்த்ரிபுராந்தகாரி꞉ பா⁴னு꞉ ஶஶீ பூ⁴மிஸுதோ பு³த⁴ஶ்ச । கு³ருஶ்ச […]

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in English

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in English: ॥ shreekaasheevishvanaathasuprabhaatam ॥ ॥ shreegurubhyo namah’ ॥ vishvesham maadhavam dhund’im dand’apaanim cha bhairavam । vande kaasheem guhaam gangaam bhavaaneem manikarnikaam ॥ 1 ॥ uttisht’ha kaashi bhagavaan prabhuvishvanaatho gangormi-sangati-shubhaih’ paribhooshito’bjaih’ । shreedhund’i-bhairava-mukhaih’ sahitaa”nnapoornaa maataa cha vaanchhati mudaa tava suprabhaatam ॥ 2 ॥ brahmaa muraaristripuraantakaarih’ bhaanuh’ shashee bhoomisuto budhashcha । gurushcha […]

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Telugu

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in Telugu: ॥ శ్రీకాశీవిశ్వనాథసుప్రభాతం ॥ ॥ శ్రీగురుభ్యో నమః ॥ విశ్వేశం మాధవం ధుండిం దండపాణిం చ భైరవం । వందే కాశీం గుహాం గంగాం భవానీం మణికర్ణికాం ॥ 1 ॥ ఉత్తిష్ఠ కాశి భగవాన్ ప్రభువిశ్వనాథో గంగోర్మి-సంగతి-శుభైః పరిభూషితోఽబ్జైః । శ్రీధుండి-భైరవ-ముఖైః సహితాఽఽన్నపూర్ణా మాతా చ వాంఛతి ముదా తవ సుప్రభాతం ॥ 2 ॥ బ్రహ్మా మురారిస్త్రిపురాంతకారిః భానుః శశీ భూమిసుతో బుధశ్చ । గురుశ్చ […]

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Marathi

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in Marathi: ॥ श्री विश्वनाथ सुप्रभातम ॥ उत्तिष्ट भैरवस्वामिन काशिकापुरपालक । श्रीविश्वनाथभक्तानां संपूरय मनोरथम ॥ १ ॥ स्नानाय गाङ्गसलिले.अथ समर्चनाय विश्वेश्वरस्य बहुभक्तजना उपेताः । श्रीकालभैरव लसन्ति भवन्निदेशं उत्तिष्ट दर्शय दशां तव सुप्रभातम ॥ २ ॥ यागव्रतादिबहुपुण्यवशं यथा त्वं पापात्मनामपि तथा सुगतिप्रदा.असि । कारुण्यपूरमयि शैलसुतासपत्नि मातर्भगीरथसुते तव सुप्रब्ब्भातम ॥ ३ ॥ दुग्धप्रवाहकमनीयतरङ्गभङ्गे […]

Shri Kashi Viswanatha Suprabhatam Lyrics in Hindi

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam in Hindi: ॥ श्रीकाशीविश्वनाथसुप्रभातम् ॥ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् । वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम् ॥ १ ॥ उत्तिष्ठ काशि भगवान् प्रभुविश्वनाथो गङ्गोर्मि-संगति-शुभैः परिभूषितोऽब्जैः । श्रीधुण्डि-भैरव-मुखैः सहिताऽऽन्नपूर्णा माता च वाञ्छति मुदा तव सुप्रभातम् ॥ २ ॥ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारिः भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । गुरुश्च […]

Scroll to top