Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Parshvanatha | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Parshvanatha or Parshva is the 23rd Tirthankara (“Ford builder”, i.e. savior) of the current era, according to Jainism, a religion of India.

Parshvanatha was the first Tirthankara for which there is historical evidence, but this evidence is intimately linked to legend. It is said to have preceded Mahavira, the most recent Tirthankara, about 250 years ago, who traditionally died in 527 BCE. A text indicates that Mahavira’s parents followed the teachings of Parshvanatha, but there is no evidence that Mahavira himself officially concluded a religious order founded by this teacher. Parshvanatha established the “quadruple restriction”, the four vows taken by his supporters (not to take life, steal, lie or own property) which, with the addition of Mahavira of the vow of celibacy, became the five “great vows “(mahavratas) of Jain ascetics. While Parshvanatha allowed monks to wear upper and lower clothing, Mahavira completely abandoned the clothing. According to tradition, the two sets of views were reconciled by a disciple of each of the Tirthankaras, and the supporters of Parshvanatha accepted the reforms of Mahavira.

The legends surrounding Parshvanatha emphasize their association with snakes. It is said that his mother saw a black snake crawl by his side before his birth, and in sculpture and painting, he always identifies himself with a canopy of snake hoods above his head. According to the accounts of the Jainist script Kalpa-sutra, Parshvanatha once saved a snake that had been trapped on a log in the fire of an ascetic. The serpent, who is later reborn as Dharana, the lord of the underground kingdom of nagas (snakes), protects Parshvanatha from a storm sent by a demon.

Parshvanathasahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਨਾਥਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਸ਼੍ਰੀਕਲ੍ਯਾਣਸਾਗਰਸੂਰਿਕਤ
ਸ਼੍ਰੀਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥

ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਨਾਥੋ ਜਿਨਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ੍ਯਾਦ੍ਵਾਦੀ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਨਾਯਕਃ ।
ਸ਼ਿਵਤਾਤਿਰ੍ਜਨਤ੍ਰਾਤਾ ਦਦ੍ਯਾਨ੍ਮੇ ਸੌਖ੍ਯਮਨ੍ਵਹਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਨਮਸ੍ਯਨ੍ਤਿ ਨਰਾਃ ਸਰ੍ਵੇ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇਣ ਭਕ੍ਤਿਭਾਸੁਰਾਃ ।
ਪਾਪਸ੍ਤੋਮਮਪਾਕਰ੍ਤੁਂ ਤਂ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਂ ਨੌਮਿ ਸਰ੍ਵਦਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਯਥਾਰ੍ਥਵਾਦਿਨਾ ਯੇਨੋਨ੍ਮੂਲਿਤਾਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਪਾਦਪਾਃ ।
ਤੇਨਾਨੁਭੂਯਤੇ ऋਦ੍ਧਿਧੀਮਤਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਦਰ੍ਸ਼ਿਨਾ ॥ ੩ ॥

ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਨਾਥਾਯ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਨਮਃ ਸ਼੍ਰੀਵਰ੍ਦ੍ਧਮਾਨਾਯ ਵਿਸ਼੍ਵਵ੍ਯਾਧਿਹਰਾਯ ਵੈ ॥ ੪ ॥

ਦਰ੍ਵੀਕਰਃ ਸ਼ੁਭਧ੍ਯਾਨਾਦ੍ਧਰਣੇਨ੍ਦ੍ਰਮਵਾਪ ਸਃ ।
ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰਮਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਤ੍ ਸੁਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਾਲ੍ਲੋਕਲੋਚਨਾਤ੍ ॥ ੫ ॥

ਪ੍ਰਤਿਪੂਰ੍ਣਂ ਧ੍ਰੁਵਂ ਜ੍ਞਾਨਂ ਨਿਰਾਵਰਣਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਯਸ੍ਯ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਨਿਖਿਲਾਰ੍ਥਾਵਭਾਸਕਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਯਸ੍ਮਿਨਤੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯੇ ਸੌਖ੍ਯਮਨਨ੍ਤਂ ਵਰ੍ਤਤੇ ਖਲੁ ।
ਸ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧੇਯਃ ਸ ਚਾਰਾਧ੍ਯੋ ਧ੍ਯੇਯਃ ਸੈਵ ਨਿਰਨ੍ਤਰਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਸਪ੍ਤਵਿਭਕ੍ਤੀਨਾਂ ਸ਼੍ਲੋਕਾਃ ।
ਤਵ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣ ਕੁਰ੍ਵੇ ਸ੍ਵਾਂ ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਦੋਸ਼ਸ਼ਤਾਕੁਲਾਮ੍ ।
ਪੂਤਾਮਿਦਂ ਭਵਾਰਣ੍ਯੇ ਜਨ੍ਤੂਤਾਂ ਜਨ੍ਮਨਃ ਫਲਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਵਰਦਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮਃ ਕ੍ਸ਼ੀਣਾਸ਼੍ਟਕਰ੍ਮਣੇ ।
ਸਾਰਦਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮੋऽਭੀਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਦਾਯਿਨੇ ॥ ੯ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮੋ ਯਥਾਰ੍ਥਦਰ੍ਸ਼ਿਨੇ ।
ਵਿਪਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਰ੍ਤ੍ਤਿਹਾਰਿਣੇ ॥ ੧੦ ॥

ਧਰ੍ਮਮੂਰ੍ਤ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨੇ ।
ਜਗਦ੍ਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਸ੍ਤੇऽਪਿ ਨਮਃ ਸਕਲਦਰ੍ਸ਼ਿਨੇ ॥ ੧੧ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮੋ ਬਨ੍ਧੁਰਤੇਜਸੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਰਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਮਨਨ੍ਤਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਨਮਃ ॥ ੧੨ ॥

ਨਾਥ ! ਤ੍ਵਚ੍ਚਰਣਾਮ੍ਭੋਜਸੇਵਾਰਸਿਕਤਤ੍ਪਰਾਃ ।
ਵਿਲਸਨ੍ਤਿ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਭਵ੍ਯਾਃ ਸਦੋਦਯਾ ਮਹੀਤਲੇ ॥ ੧੩ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾ ਅਪਿ ਗੁਣਾਨ੍ ਵਕ੍ਤੁਂ ਪਾਰਂ ਯਸ੍ਯ ਯਯੁਰ੍ਨਹਿ ।
ਅਸਙ੍ਖ੍ਯੇਯਾਨਨਲ੍ਪਾਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਤਰ੍ਹਿ ਕਥਂ ਨਰਃ ॥ ੧੪ ॥

ਤਥਾਪਿ ਜ੍ਞਾਨਮੁਗ੍ਧੋऽਹਂ ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰੇਰਿਤਮਾਨਸਃ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟਸਹਸ੍ਰੇਣ ਤ੍ਵਾਂ ਸ੍ਤੁਵੇ ਸੌਖ੍ਯਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਨਾਥਨਾਮਾਵਲ੍ਯਾਂ ਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵਨਾ ॥

ਅਥ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਅਰ੍ਹਨ੍ ਕ੍ਸ਼ਮਾਧਰਃ ਸ੍ਵਾਮੀ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਮਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਅਰਿਞ੍ਜਯਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾਧਾਰਃ ਸ਼ੁਭਂਯੁਰਚਲਸ੍ਥਿਤਿਃ ॥ ੧ ॥

ਲਾਭਕਰ੍ਤਾ ਭਯਤ੍ਰਾਤਾ ਚ੍ਛਦ੍ਮਾਪੇਤੋ ਜਿਨੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋ ਨਿਸ਼੍ਚਲੋऽਜਨ੍ਮਾ ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਦੇਵਸੇਵਿਤਃ ॥ ੨ ॥

ਧਰ੍ਮਨਾਥੋ ਮਨੋਜ੍ਞਾਙ੍ਗੋ ਧਰ੍ਮਿਸ਼੍ਟੋ ਧਰ੍ਮਦੇਸ਼ਕਃ ।
ਧਰ੍ਮਰਾਜਃ ਪਰਾਤਜ੍ਞੋ ਧਰ੍ਮਜ੍ਞੋ ਧਰ੍ਮਤੀਰ੍ਥਕਤ੍ ॥ ੩ ॥

ਸਦ੍ਧੇਰ੍ਯਾਲ੍ਪਿਤਹਂਸਾਦ੍ਰਿਸ੍ਤਤ੍ਰਭਵਾਨ੍ ਨਰੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਧਾਰ੍ਮਿਕੋ ਧਰ੍ਮਧੌਰੇਯੋ ਧਤਿਮਾਨ੍ ਧਰ੍ਮਨਾਯਕਃ ॥ ੪ ॥

ਧਰ੍ਮਪਾਲਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾਸਦ੍ਮਾ(ਦ੍ਮ) ਧਰ੍ਮਸਾਰਥਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਧਰ੍ਮਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਨਰਾਧੀਸ਼ੋ ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਧਰ੍ਮਦਾਯਕਃ ॥ ੫ ॥

ਧਰ੍ਮਵਾਨ੍ ਧਰ੍ਮਸੇਨਾਨੀਰਚਿਨ੍ਤ੍ਯੋ ਧੀਰਧੀਰਜਃ ।
ਧਰ੍ਮਘੋਸ਼ਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਧਰ੍ਮੀ ਧਰ੍ਮਪ੍ਰਰੂਪਕਃ ॥ ੬ ॥

ਬਹੁਸ਼੍ਰੁਤੋ ਬਹੁਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥੀ ਧਰ੍ਮਵਿਜ੍ਜਿਨਃ ।
ਦੇਵਃ ਸਨਾਤਨੋऽਸਙ੍ਗੋऽਨਲ੍ਪਕਾਨ੍ਤਿਰ੍ਮਨੋਹਰਃ ॥ ੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਪਾਪਹਰੋ ਨਾਥੋऽਨੀਸ਼੍ਵਰੋऽਬਨ੍ਧਨੋऽਰਜਾਃ ।
ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾਤ੍ਮਾऽਨਘੋ ਵੀਰੋऽਪੁਨਰ੍ਭਵੋ ਭਵੋਜ੍ਝਿਤਃ ॥ ੮ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰੋ ਭੂਸ਼੍ਣੁਰਨੁਤ੍ਤਰੋ ਜਿਨੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਵਸ਼ਭਃ ਸੌਖ੍ਯਦੋऽਸ੍ਵਪ੍ਨੋऽਨਨ੍ਤਜ੍ਞਾਨੀ ਨਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੯ ॥

ਆਤ੍ਮਜ੍ਞੋ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਦ੍ ਭਵ੍ਯੋऽਨਨ੍ਤਦਰ੍ਸ਼ੀ ਜਿਨਾਧਿਪਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਵ੍ਯਾਪੀ ਜਗਤ੍ਪਾਲੋ ਵਿਕ੍ਰਮੀ ਵੀਰ੍ਯਵਾਨ੍ ਪਰਃ ॥ ੧੦ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਬਨ੍ਧੁਰਮੇਯਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਜਗਤ੍ਪਤਿਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵੇਨੋ ਵਿਸ਼੍ਵਪੋ ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥੋ ਵਿਭੁਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੧ ॥

ਅਰ੍ਹਤ੍ ਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੧੦੦ ॥

ਵੀਤਰਾਗਃ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਾਰਿਰਜਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਯਕਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਦ੍ਭੁਤੋ ਨਿਃਸਪਤ੍ਨੋ ਵਿਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਸ਼੍ਰੁਤਃ ॥ ੧ ॥

ਵਿਰਕ੍ਤੋ ਵਿਬੁਧੈਃ ਸੇਵ੍ਯੋ ਵੈਰਙ੍ਗਿਕੋ ਵਿਰਾਗਵਾਨ੍ ।
ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਵਿਮਲੋ ਧੀਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੋ ਵੀਤਮਤ੍ਸਰਃ ॥ ੨ ॥

ਵਿਕਸ੍ਵਰੋ ਜਨਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋऽਰਿਸ਼੍ਟਤਾਤਿਃ ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਦਸ਼੍ਵਾ ਸਦਾਭਾਵੀ ਵਿਸ਼੍ਵਗੋ ਵਿਸ਼ਦਾਸ਼ਯਃ ॥ ੩ ॥

ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟੋ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਖ੍ਯਾਤੋ ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣੋ ਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਵਿਪਕ੍ਸ਼ਵਰ੍ਜਿਤੋऽਕਾਮੋ ਵਿਸ਼੍ਵੇਡ੍ ਵਿਸ਼੍ਵੈਕਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੪ ॥

ਵਿਜਯੀ ਜਨਤਾਬਨ੍ਧੁਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾਦਾਤਾ ਸਦੋਦਯਃ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਃ ਸ਼ਾਸ੍ਰਵਿਚ੍ਛਮ੍ਭੁਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਦਾਨ੍ਤੋ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫ ॥

ਵਰ੍ਦ੍ਧਮਾਨੋ ਗਤਾਤਙ੍ਕਨੇ ਵਿਨਾਯਕੋਜ੍ਝਿਤੋऽਕ੍ਸ਼ਰਃ ।
ਅਲਕ੍ਸ਼੍ਯੋऽਭੀਸ਼੍ਟਦੋऽਕੋਪੋऽਨਨ੍ਤਜਿਤ੍ ਵਦਤਾਂ ਵਰਃ ॥ ੬ ॥

ਵਿਮੁਕ੍ਤੋ ਵਿਸ਼ਦੋऽਮੂਰ੍ਤੋ ਵਿਜ੍ਞੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਕ੍ਸ਼ਯਃ ।
ਅਮੂਰ੍ਤਾਤ੍ਮਾऽਵ੍ਯਯੋ ਧੀਮਾਨ੍ ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞੋ ਗਤਕਲ੍ਮੁਸ਼ਃ ॥ ੭ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੋ ਨਿਤ੍ਯਸ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਸ੍ਰਿਕਾਲਵਿਤ੍ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪੂਜਿਤੋऽਵ੍ਯਕ੍ਤੋ ਵ੍ਯਕ੍ਤਵਾਕ੍ਯੋ ਵਿਦਾਂ ਵਰਃ ॥ ੮ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਤ੍ਯਵਾਕ੍ ਸਿਦ੍ਧਃ ਸੋਮਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਤ੍ ।
ਸਿਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਦੇਵੇਸ਼ੋऽਜਯ੍ਯੋऽਮੇਯਰ੍ਦ੍ਧਿਰਸ੍ਮਰਃ ॥ ੯ ॥

ਕ੍ਸ਼ਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾਚਞ੍ਚੁਃ ਕ੍ਸ਼ਮੀ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਪੁਰਾਤਨਃ ।
ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਤ੍ਰਾਤਾ ਪੁਰਾਣਃ ਪਰਮਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੧੦ ॥

ਪਵਿਤ੍ਰਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਃ ਪੂਤਵਾਕ੍ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਪੂਤੋऽਜੇਯਃ ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਰਨੀਹੋ ਵਰਦੋऽਰਹਾਃ ॥ ੧੧ ॥

ਵੀਤਰਾਗਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੨੦੦ ॥

ਤੀਰ੍ਥਙ੍ਕਰਸ੍ਤਤਸ਼੍ਲੋਕਸ੍ਤੀਰ੍ਥੇਸ਼ਸ੍ਤੀਰ੍ਥਮਣ੍ਡਨਃ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਸਙ੍ਖ੍ਯੇਯਸ੍ਤੀਰ੍ਥਕਤ੍ ਤੀਰ੍ਥਨਾਯਕਃ ॥ ੧ ॥

ਵੀਤਦਮ੍ਭਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਾ ਤਾਰਕਸ੍ਤੀਰ੍ਥਲੋਚਨਃ ।
ਤੀਰ੍ਥੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤ੍ਵਾਗਵਾਨ੍ ਤ੍ਯਾਗੀ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਤ੍ ਤ੍ਯਕ੍ਤਸਂਸੂਤਿਃ ॥ ੨ ॥

ਤਮੋਹਰ੍ਤਾ ਜਿਤਦ੍ਵੇਸ਼ਸ੍ਤੀਰ੍ਥਾਧੀਸ਼ੋ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਤੀਰ੍ਥਪਸ੍ਤੀਰ੍ਣਸਂਸਾਰਸ੍ਤਾਪਹਤ੍ ਤਾਰਲੋਚਨਃ ॥ ੩ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਜ੍ਞਾਨਵਿਤ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਜਗਦ੍ਵਿਭੁਃ ।
ਜਗਜ੍ਜੈਤ੍ਰੋ ਜਗਤ੍ਕਰ੍ਤਾ ਜਗਜ੍ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁ: ॥ ੪ ॥

ਜਗਦ੍ਧਯੇਯੋ ਜਗਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਜ੍ਯੋਤਿਮਾ(ਸ਼੍ਮਾ) ) ਨ੍ ਜਗਤਃ ਪਤਿਃ ॥ ੫ ॥

ਜਿਤਮੋਹੋ ਜਿਤਾਨਙ੍ਗੋ ਜਿਤਨਿਦ੍ਰੋ ਜਿਤਕ੍ਸ਼ਯਃ ।
ਜਿਤਵੈਰੋ ਜਿਤਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਜਗਦ੍ਗ੍ਰੈਵੇਯਕਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੬ ॥

ਜਨਪਾਲੋ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧੋ ਜਨਸ੍ਵਾਮੀ ਜਨੇਸ਼ਿਤਾ ।
ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਮਨੋਹਾਰੀ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ॥ ੭ ॥

ਜਿਤਮਾਨੋ ਜਿਤਾऽऽਕਲ੍ਪੋ ਜਨੇਸ਼ੋ ਜਗਦਗ੍ਰਗਃ ।
ਜਗਤ੍ਬਨ੍ਧੁਰ੍ਜਗਤ੍ਸ੍ਵਾਮੀ ਜਨੇਡ੍ ਜਗਤ੍ਪਿਤਾਮਹਃ ॥ ੮ ॥

ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਯੀ ਜਗਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਦਰ੍ਸ਼ੀ ਜਿਤਾਮਯਃ ।
ਜਿਤਲੋਭੋ ਜਿਤਸ੍ਨੇਹੋ ਜਗਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਜਗਦ੍ਰਵਿਃ ॥ ੯ ॥

ਨਮਨੋਜਵਸਃ ਸ਼ਕ੍ਤੋ ਜਿਨੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਜਨਤਾਰਕਃ ।
ਅਲਙ੍ਕਰਿਸ਼੍ਣੁਰਦ੍ਵੇਸ਼੍ਯੋ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਃ ॥ ੧੦ ॥

ਜਨਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਃ ਕਰ੍ਤਾ ਜਗਚ੍ਚੂਡਾਮਣਿਰ੍ਵਰਃ ।
ਜ੍ਯਾਯਾਨ੍ ਜਿਤਯਥਾਜਾਤੋ ਜਾਡ੍ਯਾਪਹੋ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੧ ॥

ਜਨ੍ਤੁਸੌਖ੍ਯਕਰੋ ਜਨ੍ਮਜਰਾਮਰਣਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਜਨ੍ਤੁਸੇਵ੍ਯੋ ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਾਪ੍ਤੋ ਜ੍ਵਲਤ੍ਤੇਜਾ ਅਕਲ੍ਕਨਃ ॥ ੧੨ ॥

ਜਿਤਸਰ੍ਵੋ ਜਨਾਧਾਰਸ੍ਤੀਰ੍ਥਰਾਟ੍ ਤੀਰ੍ਥਦੇਸ਼ਕਃ ।
ਨਰਪੂਜ੍ਯੋ ਨਰਮਾਨ੍ਯੋ ਲਡਾਨਲਘਨਾਘਨਃ ॥ ੧੩ ॥

ਤੀਰ੍ਥਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੩੦੦ ॥

ਦੇਵਦੇਵਃ ਸ੍ਥਿਰਃ ਸ੍ਥਾਸ੍ਨੁਃ ਸ੍ਥੇਸ਼੍ਟਃ ਸ੍ਥੇਯੋ ਦਯਾਪਰਃ ।
ਸ੍ਥਾਵਰੋ ਦਾਨਵਾਨ੍ ਦਾਤਾ ਦਯਾਯੁਕ੍ਤੋ ਦਯਾਨਿਧਿਃ ॥ ੧ ॥

ਦਮਿਤਾਰਿਰ੍ਦਯਾਧਾਮਾ ਦਯਾਲੁਰ੍ਦਾਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਸ੍ਥਵਿਸ਼੍ਟੋ ਜਨਤਾਧਾਰਃ ਸ੍ਥਵੀਯਾਨ੍ ਦੇਵਤਲ੍ਲਜਃ ॥ ੨ ॥

ਸ੍ਥੇਯਾਨ੍ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਵਿਚਾਰਜ੍ਞੋ ਦੁਃਸ੍ਥਹਰ੍ਤਾ ਦਯਾਚਣਃ ।
ਦਯਾਗਰ੍ਭੋ ਦਯਾਪੂਤੋ ਦੇਵਾਰ੍ਚ੍ਯੋ ਦੇਵਸਤ੍ਤਮਃ ॥ ੩ ॥

ਦੀਪ੍ਤੋ ਦਾਨਪ੍ਰਦੋ ਦਿਵ੍ਯੋ ਦੁਨ੍ਦੁਭਿਧ੍ਵਨਿਰੁਤ੍ਤਮਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਭਾਸ਼ਾਪਤਿਸ਼੍ਚਾਰੁਰ੍ਦਮੀ ਦੇਵਮਤਲ੍ਲਿਕਃ ॥ ੪ ॥

ਦਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਦੇਵਸੇਵ੍ਯੋऽਪਿ ਦਿਵ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਦਯਾਧ੍ਵਜਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਦਯਾਕਰਃ ਕਮ੍ਰੋ ਦਾਨਾਲ੍ਪਿਤਸੁਰਦ੍ਰੁਮਃ ॥ ੫ ॥

ਦੁਃਖਹਰੋ ਦਯਾਚਞ੍ਚੁਰ੍ਦਲਿਤੋਤ੍ਕਟਕਲ੍ਮੁਸ਼ਃ ।
ਦਢਧਰ੍ਮਾ ਦਢਾਚਾਰੋ ਦਢਵ੍ਰਤੋ ਦਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੬ ॥

ਦਢਸ਼ੀਲੋ ਦਢਪੁਣ੍ਯੋ ਦ(ਦ੍ਰ) ਢੀਯਤ੍ ਦਮਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ
ਦਢਕ੍ਰਿਯੋ ਦਢਧੈਰ੍ਯੋ ਦਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੋ ਦਢਸਂਯਮਃ ॥ ੭ ॥

ਦੇਵਪ੍ਰਸ਼੍ਟੋ ਦਯਾਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਵ੍ਯਤੀਤਾਸ਼ੇਸ਼ਬਨ੍ਧਨਃ ।
ਸ਼ਰਣ੍ਯੋ ਦਾਨਸ਼ੌਣ੍ਡੀਰੋ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਚ੍ਛੇਦਕਃ ਸੁਧੀਃ ॥ ੮ ॥

ਦਯਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ੋ ਧਰ੍ਮਦਾਯਕਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਧਨ੍ਯਃ ਪੁਣ੍ਯਮਯਃ ਕਾਨ੍ਤੋ ਧਰ੍ਮਾਧਿਕਰਣੀ ਸਹਃ ॥ ੯ ॥

ਨਿਃਕਲਙ੍ਕੋ ਨਿਰਾਧਾਰੋ ਨਿਰ੍ਮਲੋ ਨਿਰ੍ਮਲਾਸ਼ਯਃ ।
ਨਿਰਾਮਯੋ ਨਿਰਾਤਙ੍ਗੋ ਨਿਰ੍ਜਰੋ ਨਿਰ੍ਜਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੦ ॥

ਨਿਰਾਸ਼ਂਸੋ ਨਿਰਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ੋ ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨੋ ਭੀਤਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਨਿਰਾਮੋ ਨਿਰ੍ਮਮਃ ਸੌਮ੍ਯੋ ਨਿਰਞ੍ਜਨੋ ਨਿਰੁਤ੍ਤਰਃ ॥ ੧੧ ॥

ਨਿਰ੍ਗ੍ਰਨ੍ਥੋ ਨਿਃਕ੍ਰਿਯਃ ਸਤ੍ਯੋ ਨਿਸ੍ਸਙ੍ਗੋ ਨਿਰ੍ਭਯੋऽਚਲਃ ।
ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪੋ ਨਿਰਸ੍ਤਾਂਹੋ ਨਿਰਾਬਾਧੋ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਵਃ ॥ ੧੨ ॥

ਦੇਵਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੪੦੦ ॥

ਆਤ੍ਮਭੂਃ ਸ਼ਮ੍ਭਵੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਕੇਸ਼ਵਃ ਸ੍ਥਵਿਰੋऽਚ੍ਯੁਤਃ ।
ਪਰਮੇਸ਼੍ਠੀ ਵਿਧਿਰ੍ਧਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਰ੍ਨਾਗਲ(ਲਾ) ਚ੍ਛਨਃ ॥ ੧ ॥

ਸ਼ਤਧਤਿਃ ਸ਼ਤਾਨਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸੋऽਧੋਕ੍ਸ਼ਜੋ ਹਰਿਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰੋ ਹਰਿਸ੍ਵਾਮੀ ਸਰ੍ਪੇਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਟਰਸ਼੍ਰਵਾਃ ॥ ੨ ॥

ਸੁਰਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਗੋਵਿਨ੍ਦਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਕਰ੍ਣਸ਼੍ਚਤੁਰਾਸ੍ਯਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਃ ਸ੍ਵਭੂਃ ਕਵਿਃ ॥ ੩ ॥

ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਃ ਕਮਨੋ ਵੇਧਾਸ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮੋ ਕੁਮੋਦਕਃ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਧਰਃ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਲਬ੍ਧਵਰ੍ਣਃ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ॥ ੪ ॥

ਧ੍ਰੁਵਃ ਸੂਰਿਰਵਿਜ੍ਞੇਯਃ ਕਾਰੁਣ੍ਯੋऽਮਿਤਸ਼ਾਸਨਃ ।
ਦੋਸ਼ਜ੍ਞਃ ਕੁਸ਼ਲੋऽਭਿਜ੍ਞਃ ਸੁਕਤੀ ਮਿਤ੍ਰਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੫ ॥

ਪ੍ਰਵੀਣੋ ਨਿਪੁਣੋ ਬੁਦ੍ਧੋ ਵਿਦਗ੍ਧਃ ਪ੍ਰਤਿਭਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਜਨਾਨਨ੍ਦਕਰਃ ਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞੋ ਵੈਜ੍ਞਾਨਿਕਃ ਪਟੁਃ ॥ ੬ ॥

ਧਰ੍ਮਚਕ੍ਰੀ ਕਤੀ ਵ੍ਯਕ੍ਤੋ ਹਦਯਾਲੁਰ੍ਵਦਾਵਦਃ ।
ਵਾਚੋਯੁਕ੍ਤਿਪਟੁਰ੍ਵਕ੍ਤਾ ਵਾਗੀਸ਼ਃ ਪੂਤਸ਼ਾਸਨਃ ॥ ੭ ॥

ਵੇਦਿਤਾ ਪਰਮਃ ਪੂਜ੍ਯਃ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕਃ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਾਦਿਤ੍ਯਃ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਸ਼ਮਾਕਰਃ ॥ ੮ ॥

ਧਨੀਸ਼੍ਵਰੋ ਯਥਾਕਾਮੀ ਸ੍ਫਾਰਧੀਰ੍ਨਿਰਵਗ੍ਰਹਃ ।
ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸ੍ਫਾਰਸ਼ਙ੍ਗਾਰਃ ਪਦ੍ਮੇਸ਼ਃ ਸ੍ਫਾਰਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੯ ॥

ਸ੍ਫਾਰਨੇਤ੍ਰਃ ਸਦਾਤਪ੍ਤਃ ਸ੍ਫਾਰਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਿਯਂਵਦਃ ।
ਆਤ੍ਮਦਰ੍ਸ਼ੀ ਸਦਾਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਬਲਿਸ਼੍ਟੋ ਬੋਧਿਦਾਯਕਃ ॥ ੧੦ ॥

ਬੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਭਾਗ੍ਯਸਂਯੁਕ੍ਤੋ ਭਯੋਜ੍ਝਿਤੋ ਭਵਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਭੂਤਨਾਥੋ ਭਯਾਤੀਤੋ ਬੋਧਿਦੋ ਭਵਪਾਰਗਃ ॥ ੧੧ ॥

ਆਤ੍ਮਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੫੦੦ ॥

ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਹਾਸਾਧੁਰ੍ਮਹਾਨ੍ ਭੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਸੇਵਿਤਃ ।
ਮਹਾਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਮਹਾਵੀਰ੍ਯੋ ਮਹਾਯਤਿਃ ॥ ੧ ॥

ਮਹਾਵ੍ਰਤੋ ਮਹਾਰਾਜੋ ਮਹਾਮਿਤ੍ਰੋ ਮਹਾਮਤਿਃ ।
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੋ ਮਹਾਭਿਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰੋ ਭਾਗ੍ਯਭਾਕ੍ ਸ਼ਮੀ ॥ ੨ ॥

ਮਹਾਧਤਿਰ੍ਮਹਾਕਾਨ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਤਪਾ ਮਹਾਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਮਹਾਗੁਣੋ ਮਹਾਸ਼੍ਲੀਲੋ ਮਹਾਜਿਨੋ ਮਹਾਪਤਿਃ ॥ ੩ ॥

ਮਹਾਮਹਾ ਮਹਾਸ਼੍ਲੋਕੋ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹੋਦਯਃ ।
ਮਹਾਨਨ੍ਦੋ ਮਹਾਧੀਰੋ ਮਹਾਨਾਥੋ ਮਹਾਬਲਃ ॥ ੪ ॥

ਮਹਾਵੀਰੋ ਮਹਾਧਰ੍ਮਾ ਮਹਾਨੇਤਾ ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ।
ਮਹਾਸੂਨੁਰ੍ਮਹਾਸ੍ਵਾਮੀ ਮਹੇਸ਼ਃ ਪਰਮੋਦਯਃ ॥ ੫ ॥

ਮਹਾਕ੍ਸ਼ਮੋ ਮਹਾਭਾਗ੍ਯੋ ਮਹੋਦਰ੍ਕੋ ਮਹਾਸ਼ਯਃ ।
ਮਹਾਪ੍ਰਾਜ੍ਞੋ ਮਹਾਚੇਤਾ ਮਹਾਪ੍ਰਭੋ ਮਹੇਸ਼ਿਤਾ ॥ ੬ ॥

ਮਹਾਸਤ੍ਤ੍ਵੋ ਮਹਾਸ਼ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਰੋ ਮਹਰ੍ਦ੍ਧਿਕਃ ।
ਮਹਾਬੋਧਿਰ੍ਮਹਾਧੀਸ਼ੋ ਮਹਾਮਿਸ਼੍ਰੋ ਮਹਾਕ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭ ॥

ਮਹਾਬਨ੍ਦੁਰ੍ਮਹਾਯੋਗੀ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਮਹਸਾਮ੍ਪਤਿਃ ।
ਮਹਾਲਬ੍ਧਿਰ੍ਮਹਾਪੁਣ੍ਯੋ ਮਹਾਵਾਕ੍ਯੋ ਮਹਾਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੮ ॥

ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਯੀਰ੍ਮਹਾਚਾਰੋ ਮਹਾਜ੍ਦ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਹਾਸ਼੍ਰੁਤਃ ।
ਮਹਾਮਨਾ ਮਹਾਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਰ੍ਮਹੇਭ੍ਯਃ ਸੁਨ੍ਦਰੋ ਵਸ਼ੀ ॥ ੯ ॥

ਮਹਾਸ਼ੀਲੋ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯੋ ਮਹਾਪ੍ਤੋ ਹਿ ਮਹਾਵਿਭੁਃ ।
ਮਹਾਜ੍ਞਾਨੋ ਮਹਾਧ੍ਯਾਨੋ ਮਹੋਦ੍ਯਮੋ ਮਹੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ਮਹਾਸੌਖ੍ਯੋ ਮਹਾਧ੍ਯੇਯੋ ਮਹਾਗਤਿਰ੍ਮਹਾਨਰਃ ।
ਮਹਾਤੋਸ਼ੋ ਮਹਾਧੈਰ੍ਯੋ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਮਹਿਮਾਲਯਃ ॥ ੧੧ ॥

ਮਹਾਸੁਹਨ੍ਮਹਾਸਖ੍ਯੋ ਮਹਾਤਨੁਰ੍ਮਹਾਧਿਭੂਃ ।
ਯੋਗਾਤ੍ਮਾ ਯੋਗਵਿਤ੍ ਯੋਗੀ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਯਮੀ ਯਮਾਨ੍ਤਕਤ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਮਹਾਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੬੦੦ ॥

ਹਰ੍ਸ਼ਦਃ ਪੁਣ੍ਯਦਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਸਨ੍ਤੋਸ਼ੀ ਸੁਮਤਿਃ ਪਤਿਃ ।
ਸਹਿਸ਼੍ਣੁਃ ਪੁਸ਼੍ਟ(ਸ਼੍ਟਿ) ਦਃ ਪੁਸ਼੍ਟਃ ਸਰ੍ਵਂਸਹਃ ਸਦਾਭਵਃ ॥ ੧ ॥

ਸਰ੍ਵਕਾਰਣਿਕਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੋ ਲਗ੍ਨਕਃ ਸਾਰਦੋऽਮਲਃ ।
ਹਤਕਰ੍ਮਾ ਹਤਵ੍ਯਾਧਿਰ੍ਹਤਾਤ੍ਤਿਰ੍ਹਤਦੁਰ੍ਗਤਿਃ ॥ ੨ ॥

ਪੁਣ੍ਯਵਾਨ੍ ਮਿਤ੍ਰਯੁਰ੍ਮੇਧ੍ਯਃ ਪ੍ਰਤਿਭੂਰ੍ਧਰ੍ਮਮਨ੍ਦਿਰਃ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਵੀ ਸੁਭਗਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਪ੍ਤੋ ਹਤਦੁਰ੍ਭਗਃ ॥ ੩ ॥

ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ੋऽਪ੍ਰਤਰ੍ਕ੍ਯਾਤ੍ਮਾऽਨਨ੍ਤਦਸ਼੍ਟਿਰਤੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ।
ਸ਼ਿਵਤਾਤਿਰਚਿਨ੍ਤ੍ਯਰ੍ਦ੍ਧਿਰਲੇਪੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯਕਃ ॥ ੪ ॥

ਹਤਦੁਃਖੋ ਹਤਾਨਙ੍ਗੋ ਹਤਕ੍ਲੇਸ਼ਕਦਮ੍ਬਕਃ।
ਸਂਯਮੀ ਸੁਖਰੋऽਦ੍ਵਿਸ਼੍ਟਃ ਪਰਾਦ੍ਧਰ੍ਯੋ ਹਤਪਾਤਕਃ ॥ ੫ ॥

ਸ਼ੇਭੁਖੀਸ਼ਃ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਃ ਕ੍ਸ਼ੇਮਙ੍ਕਰੋ ਦਯਾਲਯਃ ।
ਸ੍ਤਵਨਾਰ੍ਹੋ ਵਿਰਾਗਾਰ੍ਹਸ੍ਤਪਸ੍ਵੀ ਹਰ੍ਸ਼ਸਂਯੁਤਃ ॥ ੬ ॥

ਅਚਲਾਤ੍ਮਾऽਖਿਲਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਮਾਨਰਿਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਅਰਿਘ੍ਨੋऽਪੁਨਰਾਵਤ੍ਤਿਰਰਿਹਰ੍ਤਾऽਰਿਭਞ੍ਜਕਃ ॥ ੭ ॥

ਅਰੋਸ਼ਣੋऽਪ੍ਰਮੇਯਾਤ੍ਮਾऽਧ੍ਯਾਤ੍ਮਗਮ੍ਯੋ ਯਤੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਅਨਾਧਾਰੋ ਯਮੋਪੇਤਃ ਪ੍ਰਭਾਸ੍ਵਰਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਪ੍ਰਭਃ ॥ ੮ ॥

ਅਰ੍ਚਿਤੋ ਰਤਿਮਾਨਾਪ੍ਤੋ ਰਮਾਕਰੋ ਰਮਾਪ੍ਰਦਃ ।
ਅਨੀਰ੍ਸ਼੍ਯਾਲੁਰਸ਼ੋਕੋऽਗ੍ਰ੍ਯੋऽਵਦ੍ਯਭਿਨ੍ਨਵਿਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੯ ॥

ਅਨਿਘ੍ਨੋऽਕਿਞ੍ਚਨਃ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ਸਜ੍ਜਨੋਪਾਸਿਤਕ੍ਰਮਃ ।
ਅਵ੍ਯਾਬਾਧਃ ਪ੍ਰਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਪਾਰਗਤਃ ਸ੍ਤੁਤੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੦ ॥

ਯੋਗਿਨਾਥਃ ਸਦਾਮੋਦਃ ਸਦਾਧ੍ਯੇਯੋऽਭਿਵਾਦਕਃ ।
ਸਦਾਮਿਸ਼੍ਰਃ ਸਦਾਹਰ੍ਸ਼ਃ ਸਦਾਸੌਖ੍ਯਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ॥ ੧੧ ॥

ਹਰ੍ਸ਼ਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੭੦੦ ॥

ਜ੍ਞਾਨਗਰ੍ਭੋ ਗਣਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਜ੍ਞਾਨਯੁਕ੍ਤੋ ਗੁਣਾਕਰਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਚਞ੍ਚੁਰ੍ਗਤਸ੍ਤੇਸ਼ੋ ਗੁਣਵਾਨ੍ ਗੁਣਸਾਗਰਃ ॥ ੧ ॥

ਜ੍ਞਾਨਦੋ ਜ੍ਞਾਨਵਿਖ੍ਯਾਤੋ ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਾ ਗੂਢਗੋਚਰਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਸਿਦ੍ਧਿਕਰੋ ਜ੍ਞਾਨੀ ਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞੋ ਜ੍ਞਾਨਨਾਯਕਃ ॥ ੨ ॥

ਜ੍ਞਾਨਾऽਮਿਤ੍ਰਹਰੋ ਗੋਪ੍ਤਾ ਗੂਢਾਤ੍ਮਾ ਜ੍ਞਾਨਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਤਤ੍ਤ੍ਵੋ ਗੁਣਗ੍ਰਾਮੋ ਗਤਸ਼ਤ੍ਰੁਰ੍ਗਤਾਤੁਰਃ ॥ ੩ ॥

ਜ੍ਞਾਨੋਤ੍ਤਮੋ ਗਤਾਸ਼ਙ੍ਕੋ ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਗੁਣਮਨ੍ਦਿਰਃ ।
ਜ੍ਞਾਤਜ੍ਞੇਯੋ ਗਦਾਪੇਤੋ ਜ੍ਞਾਨਤ੍ਰਿਤਯਸਾਧਕਃ ॥ ੪ ॥

ਜ੍ਞਾਨਾਬ੍ਧਿਃ ਗੀਰ੍ਪਤਿਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥੋ ਜ੍ਞਾਨਭਾਕ੍ ਜ੍ਞਾਨਸਰ੍ਵਗਃ ।
ਜ੍ਞਾਤਗੋਤ੍ਰੋ ਗਤਸ਼ੋਚ੍ਯਃ ਸਦ੍ਗੁਣਰਤ੍ਨਰੋਹਣਃ ॥ ੫ ॥

ਜ੍ਞਾਨੋਤ੍ਕਸ਼੍ਟੋ ਗਤਦ੍ਵੇਸ਼ੋ ਗਰਿਸ਼੍ਠਗੀਃ ਗਿਰਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਗਣਾਗ੍ਰਣੀਰ੍ਗੁਣਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਗਰੀਯਾਨ੍ ਗੁਣਮਨੋਹਰਃ ॥ ੬ ॥

ਗੁਣਜ੍ਞੋ ਜ੍ਞਾਤਵਤ੍ਤਾਨ੍ਤੋ ਗੁਰੁਰ੍ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਚਞ੍ਚੁਰ੍ਗਤਾਕਲ੍ਪੋ ਗਰਿਸ਼੍ਠੋ ਗੁਣਪੇਟਕਃ ॥ ੭ ॥

ਗਮ੍ਭੀਰਧੀਰ੍ਗੁਣਾਧਾਰੋ ਗੁਣਖਾਨਿਰ੍ਗੁਣਾਲਯਃ ।
ਜ੍ਞਾਤਾਭਿਧੋ ਗਤਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ੋ ਜ੍ਞਾਨਪਤਿਰ੍ਗਤਸ੍ਤੁਹਃ ॥ ੮ ॥

ਗੁਣੀ ਜ੍ਞਾਤਰਹਃਕਰ੍ਮਾ ਕ੍ਸ਼ੇਮੀ ਜ੍ਞਾਨਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਗਣੇਸ਼ੋ ਜ੍ਞਾਤਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤੋ ਗਤਕਸ਼੍ਟੋ ਗਭੀਰਵਾਕ੍ ॥ ੯ ॥

ਗਤਗਤ੍ਯਾਗਤਿਰ੍ਗੁਣ੍ਯੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣਵਾਕ੍ ਪੁਰੋਗਮਃ ।
ਗੀਰ੍ਵਾਣੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਗਤਗ੍ਲਾਸ੍ਨੁਰ੍ਗਤਮੋਹੋ ਦਰੋਜ੍ਝਿਤਃ ॥ ੧੦ ॥

ਗੀਰ੍ਵਾਣਪੂਜਿਤੋ ਵਨ੍ਦ੍ਯੋऽਨ(ਨਿ) ਨ੍ਦ੍ਯੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣਸੇਵਿਤਃ ।
ਸ੍ਵੇਦਜ੍ਞੋ ਗਤਸਂਸਾਰੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣਰਾਟ੍ ਪੁਰਃਸਰਃ ॥ ੧੧ ॥

ਘਾਤਿਕਰ੍ਮਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਖੇਦਹਰ੍ਤਾ ਘਨਧ੍ਵਨਿਃ ।
ਘਨਯੋਗੋ ਘਨਜ੍ਞਾਨੋ ਘਨਦੋ ਘਨਰਾਗਹਤ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਉਤ੍ਤਮਾਤ੍ਮਾ ਗਤਾਬਾਧੋ ਘਨਬੋਧਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਘਨਧਰ੍ਮਾ ਘਨਸ਼੍ਰੇਯੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਰੋਮਣਿਃ ॥ ੧੩ ॥

ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੮੦੦ ॥

ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਮਣ੍ਡਿਤਃ ਕਸ਼੍ਣੋ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਲੋਕਨਾਯਕਃ ।
ਲੋਕੇਸ਼ਃ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ੋ ਲੋਕੇਡ੍ ਲੋਕਪੁਰਨ੍ਦਰਃ ॥ ੧ ॥

ਲੋਕਾਰ੍ਕੋ ਲੋਕਰਾਟ੍ ਸਾਰ੍ਵੋ ਲੋਕੇਸ਼ੋ ਲੋਕਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਲੋਕਜ੍ਞੋ ਲੋਕਮਨ੍ਦਾਰੋ ਲੋਕੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਲੋਕਕੁਞ੍ਜਰਃ ॥ ੨ ॥

ਲੋਕਾਰ੍ਚ੍ਯੋ ਲੋਕਸ਼ੌਣ੍ਡੀਰੋ ਲੋਕਵਿਲ੍ਲੋਕਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਲੋਕੇਨੋ ਲੋਕਧੌਰੇਯੋ ਲੋਕਾਗ੍ਰ੍ਯੋ ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੩ ॥

ਲੋਕਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਃ ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਸ਼੍ਰਮਣੋ ਲੋਕਪਾਲਕਃ ।
ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸ਼ੋਭਿਤੋ ਬਭ੍ਰੁਃ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠੋ ਲੋਕਪੂਜਿਤਃ ॥ ੪ ॥

ਅਮਤਾਤ੍ਮੋਤ੍ਤਮਾਧ੍ਯਾਨ ਈਸ਼ਾਨੋ ਲੋਕਸੇਵਿਤਃ ।
ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਕਾਰਕੋ ਲੋਕਵਿਖ੍ਯਾਤੋ ਲੋਕਧਾਰਕਃ ॥ ੫ ॥

ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋ ਨਰਧ੍ਯੇਯੋ ਲੋਕਬਨ੍ਧੁਰ੍ਨਰੇਸ਼ਿਤਾ ।
ਲੋਕਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਨਰਾਧਾਰੋ ਲੋਕਚਕ੍ਸ਼ੁਰਨੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੬ ॥

ਲੋਕਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਨਰਵ੍ਯਾਪ੍ਤੋ ਲੋਕਸਿਂਹੋ ਨਰਾਧਿਭੂਃ ।
ਲੋਕਨਾਗੋ ਨਰਖ੍ਯਾਤੋ ਲੋਭਭਿਲ੍ਲੋਕਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੭ ॥

ਵਾਮਦੇਵੋ ਨਰਜ੍ਯਾਯਾਨ੍ ਲੋਕਭਰ੍ਤਾ ਨਰਾਗ੍ਰਗਃ ।
ਲੋਕਵਿਭੁਰ੍ਨਰਦਸ਼੍ਵਾ ਲੋਕਪੋ ਲੋਕਭਾਸ੍ਕਰਃ ॥ ੮ ॥

ਲੋਕਦਰ੍ਸ਼ੀ ਨਰਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਲੋਕਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਨਰਾਧਿਪਃ ।
ਲੋਕਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਨਰਵ੍ਯਾਧਿਹਰ੍ਤਾ ਲੋਕਵਿਭਾਵਕਃ ॥ ੯ ॥

ਸੁਮੇਧਾ ਲੋਕਬਰ੍ਹਿਸ਼੍ਟਃ ਸਤ੍ਯਾਸ਼ੀਰ੍ਲੋਕਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ऋਦ੍ਧਿਕਰ੍ਤਾ ਨਰਸ੍ਵਾਮੀ ऋਦ੍ਧਿਮਾਨ੍ ਲੋਕਦੇਸ਼ਕਃ ॥ ੧੦ ॥

ਪ੍ਰਮਾਣਂ ਪ੍ਰਣਵਃ ਕਾਮ੍ਯ ਇ(ਈ) ਸ਼ਿਤੋਤ੍ਤਮਸਂਵਰਃ ।
ਇਭ੍ਯ ਉਤ੍ਤਮਸਂਵੇਗ ਇਨ ਉਤ੍ਤਮਪੂਰੁਸ਼ਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸ੍ਤੁਤ੍ਦ੍ਯਾ(ਤ੍ਯ) ਰ੍ਹ ਉਤ੍ਤਮਾਸੇਵ੍ਯੋऽਦਭ੍ਰਤੇਜਾ ਅਹੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਉਤ੍ਤਮਾਖ੍ਯਃ ਸੁਗੁਪ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਮਨ੍ਤਾ ਤਜ੍ਞਃ ਪਰਿਵਢਃ ॥ ੧੨ ॥

ਲੋਲੁਪਧ੍ਨੋ ਨਿਰਸ੍ਤੈਨਾਃ ਸੁਵ੍ਰਤੋ ਵ੍ਰਤਪਾਲਕਃ ।
ਅਸ਼੍ਵਸੇਨਕੁਲਾਧਾਰੋ ਨੀਲਵਰ੍ਣਵਿਰਾਜਿਤਃ ॥ ੧੩ ॥

ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੯੦੦ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਭਾਗ੍ ਭੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਧਾ ਮਰ੍ਤ੍ਯਸੇਵਿਤਃ ।
ਕਾਮ੍ਯਦਃ ਕਰ੍ਮਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨਃ ਕਲ੍ਯਾਣਾਤ੍ਮਾ ਕਲਾਧਰਃ ॥ ੧ ॥

ਕਰ੍ਮਠਃ ਕੇਵਲੀ ਕਰ੍ਮਕਾਸ਼੍ਟਾਗ੍ਨਿਃ ਕਰੁਣਾਪਰਃ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਯਸ਼੍ਚਤੁਰਃ ਕਰ੍ਮਮੁਕ੍ਤਃ ਕਲ੍ਯਾਣਮਨ੍ਦਿਰਃ ॥ ੨ ॥

ਕ੍ਰਿਯਾਦਕ੍ਸ਼ ਕ੍ਰਿਯਾਨਿਸ਼੍ਠਃ ਕ੍ਰਿਯਾਵਾਨ੍ ਕਾਮਿਤਪ੍ਰਦਃ ।
ਕਪਾਚਣਃ ਕਪਾਚਞ੍ਚੁਃ ਕੀਰ੍ਤਿਦਃ ਕਪਟੋਜ੍ਝਿਤਃ ॥ ੩ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਭਃ ਛਲੋਚ੍ਛੇਦੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰੋਪਾਸਿਤਪਤ੍ਕਜਃ ।
ਕ੍ਰਿਯਾਪਰਃ ਕਪਾਗਾਰਃ ਕਪਾਲੁਃ ਕੇਸ਼ਦੁਰ੍ਗਤਃ ॥ ੪ ॥

ਕਾਰਣਂ ਭਦ੍ਰਕੂਪਾਰਃ ਕਲਾਵਿਤ੍ ਕੁਮਤਾਨ੍ਤਕਤ੍ ।
ਮਦ੍ਰਪੂਰ੍ਣਃ ਕਤਾਨ੍ਤਜ੍ਞਃ ਕਤਕਤ੍ਯਃ ਕਪਾਪਰਃ ॥ ੫ ॥

ਕਤਜ੍ਞਃ ਕਮਲਾਦਾਤਾ ਕਤਾਨ੍ਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਰੂਪਕਃ ।
ਭਦ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਃ ਕਪਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਕਾਮਘਟਃ ਕਤਕ੍ਰਿਯਃ ॥ ੬ ॥

ਕਾਮਹਾ ਸ਼ੋਚਨਾਤੀਤਃ ਕਤਾਰ੍ਥਃ ਕਮਲਾਕਰਃ ।
ਚਾਰੁਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਸ਼੍ਚਿਰਨ੍ਤਨਃ ॥ ੭ ॥

ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਮਯਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾਵਰ੍ਜਿਤੋ ਲੋਭਤਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਕਰ੍ਮਹਾ ਬਨ੍ਧਮੋਕ੍ਸ਼ਜ੍ਞਃ ਕਪਾਵਾਨ੍ ਕਾਨ੍ਤਿਕਾਰਕਃ ॥ ੮ ॥

ਕਜਨੇਤ੍ਰੋ ਨਰਤ੍ਰਾਤਾ ਕਤਪੁਣ੍ਯਃ ਕਤਾਨ੍ਤਵਿਤ੍ ।
ਲੋਕਾਗ੍ਰਣੀਵਿ(ਰ੍ਵਿ) ਰੋਧਘ੍ਨਃ ਕੀਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ਖਗਸੇਵਿਤਃ ॥ ੯ ॥

ਅਯਾਚਿਤੋ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਸ਼੍ਚਿਦੂਪਸ਼੍ਚਿਨ੍ਮਯੋ ਵਤਿਃ ।
ਭਦ੍ਰਯੁਕ੍ਤਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਬੁਦ੍ਧੋऽਨਲ੍ਪਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਦਮੇਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੦ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਾ ਕਲਾਦਕ੍ਸ਼ਃ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਃ ਕਲਾਨਿਧਿਃ ।
ਲੋਭਤਿਰਸ੍ਕਤਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮੋ ਲੋਭਹਤ੍ ਕਤਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੧ ॥

ਲੋਕੋਤ੍ਤਮੋ ਜਨਾਧੀਸ਼ੋ ਲੋਕਧਾਤਾ ਕਪਾਲਯਃ ।
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਦਰ੍ਸ਼੍ਯੇਨ੍ਦੁਨੀਲਾਭੋ ਲੋਕਾਵਤਂਸਕਃ ਕ੍ਸ਼ਮਃ ॥ ੧੨ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟੋऽਪ੍ਰਤਿਭਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸ਼੍ਛਤ੍ਰਤ੍ਰਯਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਚਾਮੀਕਰਾਸਨਾਰੂਢਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਃ ਕਲ੍ਯਾਣਸ਼ਾਸਨਃ ॥ ੧੩ ॥

ਕਰ੍ਮਣ੍ਯੋऽਤ੍ਰਭਵਾਨ੍ ਭਦ੍ਰਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਰਃ ਪ੍ਰਜਾਹਿਤਃ ।
ਭਵ੍ਯਮਾਨਵਕੋਟੀਰੋ ਮੁਕ੍ਤਿਜਾਨਿਃ ਸ਼੍ਰਿਯਾਨ੍ਨਿਧਿਃ ॥ ੧੪ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੧੦੦੦ ॥ ਛ ॥

ਅਮੂਨਿ ਤਵ ਨਾਮਾਨਿ ਪਠਨ੍ਤਿ ਯੇ ਨਰੋਤ੍ਤਮਾਃ ।
ਭਵੇਯੁਃ ਸਮ੍ਪਦਸ੍ਤੇਸ਼ਾਂ ਸਿਦ੍ਧਯਸ਼੍ਚਾਪਿ ਮਞ੍ਜੁਲਾਃ ॥ ੧ ॥

ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ! ਜਿਹਵਾਸਹਸ੍ਰੋऽਪਿ ਵਞ੍ਚੁ ਸ਼ਕ੍ਤੋ ਨ ਤੇ ਗੁਣਾਨ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੋ ਨ ਤੇ ਰੂਪਸ਼੍ਰਿਯਂ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤੁਂ ਕ੍ਸ਼ਮਃ ॥ ੨ ॥

ਤ੍ਵਚ੍ਚੇਤਸਿ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤੇऽਹਮਿਤ੍ਯੁਦਨ੍ਤੋ ਹਿ ਦੁਰ੍ਲਭਃ ।
ਮਚ੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਵਿਦ੍ਯਸੇ ਤ੍ਵਂ ਚੇਤ੍ ਦੇਵੇਨਾਨ੍ਯੇਨ ਪੂਰ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਹਰ੍ਸ਼ਬਾਸ਼੍ਪਜਲੈਰ੍ਭਵ੍ਯੈਰ੍ਮਨ੍ਨੇਤ੍ਰੇ ਤ੍ਵਨ੍ਮੁਖਾਸ਼੍ਰਿਤੇ ।
ਅਨ੍ਯਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਣਸਮ੍ਭੂਤਂ ਕ੍ਸ਼ਾਲਯ(ਯੇ) ਤਾਂ ਮਲਂ ਨਿਜਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਤ੍ਵਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਸਙ੍ਗਿਨੀ ਨੇਤ੍ਰੇ ਤ੍ਵਤ੍ਪਰੀਸ਼੍ਟਿਕਰੌ ਕਰੌ ।
ਤ੍ਵਦ੍ਗੁਣਗ੍ਰਾਹਕੇ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇ ਭੂਯਾਸ੍ਤਾਂ ਮੇ ਮੁਦਾ ਸਦਾ ॥ ੫ ॥

ऋਦ੍ਧਿਤ੍ਵਂ ਹਿ ਪ੍ਰਭੁਤ੍ਵਂ ਵਾ ਮਨੋਵਾਚ੍ਛਿਤਮਨ੍ਵਹਮ੍ ।
ਸੌਭਾਗ੍ਯਤ੍ਵਂ ਨਪਤ੍ਵਂ ਵੈ ਲਭੇਰਨ੍ ਤਵ ਭਕ੍ਤਿਤਃ ॥ ੬ ॥

ਤ੍ਵਮਸਿ ਨਾਥ! ਭਵਾਰ੍ਣਵਨਾਵਿਕਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਸੌਖ੍ਯਕਦਮ੍ਬਕਕਾਰਕਃ ।
ਤ੍ਵਮਸਿ ਸਿਦ੍ਧਿਵਧੂਸ੍ਤਨਨਾਯਕਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਸਪ੍ਤਨਯਾਰ੍ਥਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੭ ॥

ਤ੍ਵਮਸਿ ਦੁਃਖਨਿਵਾਰਣਤਤ੍ਪਰਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਮੁਕ੍ਤਿਵਸ਼ਾਰਤਿਹਰ੍ਸ਼ਿਤਃ ।
ਤ੍ਵਮਸਿ ਭਵ੍ਯਕੁਸ਼ੇਸ਼ਯਭਾਸ੍ਕਰਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਦੇਵਨਰਾਧਿਪਸੇਵਿਤਃ ॥ ੮ ॥

ਤ੍ਵਮਸਿ ਮੋਹਮਤਙ੍ਗਜਕੇਸ਼ਰੀ ਤ੍ਵਮਸਿ ਨਾਥ! ਜਗਜ੍ਜਨਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਤ੍ਵਮਸਿ ਦੁਃਕਤਮਨ੍ਮਥਸ਼ਙ੍ਕਰਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਕੋਪਸ਼ਿਲੋਚ੍ਚਯਮੁਦ੍ਗਰਃ ॥ ੯ ॥

ਭਤ੍ਯੋऽਸ੍ਮਿ ਤਵ ਦਾਸੋऽਹਂ ਵਿਨਯੀ ਤੇऽਸ੍ਮਿ ਕਿਙ੍ਕਰਃ ।
ਨਾਥ! ਤ੍ਵਚ੍ਚਰਣਾਧਾਰੋ ਲਭੇ ਸ਼ਂ ਭਵਦਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੧੦ ॥

ਜਯਨ੍ਤੁ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਧਰ੍ਮਮੂਰ੍ਤਯੋ ਗਣਾਧਿਰਾਜਾ ਮੁਨਿਸਙ੍ਘਪਾਲਕਾਃ ।
ਅਨੇਕਵਾਦੀਸ਼੍ਵਰਵਾਦਸਿਨ੍ਦੁਰਾਭਿਮਾਨਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯਨਿਭਾਃ ਕ੍ਰਿਯਾਪਰਾਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਧਰ੍ਮਮਰ੍ਤਿਸੂਰੀਸ਼ਾਃ ਸੂਰਿਸ਼੍ਰੇਣਿਵਤਂਸਕਾਃ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਵਪੁਸ਼ੋ ਨੂਨਂ ਚਿਰਂ ਨਨ੍ਦਨ੍ਤੁ ਸਤ੍ਤਮਾਃ ॥ ੧੨ ॥

ਤਦਂਹ੍ਰਿਕਜਰੋਲਮ੍ਬਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਃ ਕਲ੍ਯਾਣਸਾਗਰਃ ।
ਚਕਾਰ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਨਾਥਸ੍ਯ ਨਾਮਾਵਲੀਮਭੀਸ਼੍ਟਦਾਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਪੁਣ੍ਯਰੂਪਮਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਨਿਤ੍ਯਮਧ੍ਯੇਤਿ ਭਾਕ੍ਤਿਕਃ ।
ਤਸ੍ਯ ਧਾਮ੍ਨਿ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਯੀਰੇਧਤੇ ਸੌਖ੍ਯਦਾਯਕਾ ॥ ੧੪ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਨਾਥਨਾਮਾਨ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸਹਸ੍ਰਮਿਤਾਨਿ ਸਮਾਪ੍ਤਾਨ੍ਯਜਨਿਸ਼ਤ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਿਧਿਪਕ੍ਸ਼ਗਚ੍ਛਾਧਿਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀਧਰ੍ਮਮੂਰ੍ਤਿਸੂਰੀਸ਼੍ਵਰਪਤ੍ਕਜਭ੍ਰਮਰਾਯਮਾਨੇਨ
ਸ਼੍ਰੀਕਲ੍ਯਾਣਸਾਗਰਸੂਰਿਣਾ ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਨਾਥਨਾਮਾਨਿ
ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡਪੁਰੇ ਕਤਾਨਿ ਲਿਖਿਤਾਨਿ ਚ ॥

ਨਿਜਕਰ੍ਮਕ੍ਸ਼ਯਾਰ੍ਥਮ੍ ॥ ਕੌਸ਼ੀਦ੍ਯਂ ਵਿਹਾਯ ਚ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਨਿ ਪਾਠਿਤਾਨੀਤਿ ॥ ਛ ॥

Also Read 1000 Names of Parshvanatha:

1000 Names of Parshvanatha | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Parshvanatha | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top