Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Purushottama | Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

About the composition:

This sahasranAmastotra was composed by Shri Vallabhacharya. There is an incident in the life of Shri Gopinathji, elder son of Shri Vallabhacharya, connected with his zeal towards Bhagavata Purana. It was a practice with him, right from his youth, to read Shri Bhagavata Purana regularly. He was so obsessed with its reading that he would not even eat unless he would complete Shri Bhagavata.

Very much worried about this adamant attitude of Gopinathji, Shri Vallabhacharya had composed one Stotra (a poem
praising the greatness) containing one thousand names of Purna Purushottama, all extracted from Shri Bhagavata
Purana, and advised his son to read this work daily so that he could have the same complete effect of reading Shri
Bhagavata Purana.

This Purushottama Sahasranama Stotra, is one of the original works of Shri Vallabhacharya and is much venerated.

Shri Purushottamasahasranamastotram Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীপুরুষোত্তমসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥
বিনিয়োগঃ
পুরাণপুরুষো বিষ্ণুঃ পুরুষোত্তম উচ্যতে ।
নাম্নাং সহস্রং বক্ষ্যামি তস্য ভাগবতোদ্ধৃতম্ ॥ ১ ॥

য়স্য প্রসাদাদ্বাগীশাঃ প্রজেশা বিভবোন্নতাঃ ।
ক্ষুদ্রা অপি ভবন্ত্যাশু শ্রীকৃষ্ণং তং নতোঽস্ম্যহম্ ॥ ২ ॥

অনন্তা এব কৃষ্ণস্য লীলা নামপ্রবর্তিকাঃ ।
উক্তা ভাগবতে গূহাঃ প্রকটা অপি কুত্রচিত্ ॥ ৩ ॥

অতস্তানি প্রবক্ষ্যামি নামানি মুরবৈরিণঃ ।
সহস্রং য়ৈস্তু পঠিতৈঃ পঠিতং স্যাচ্ছুকামৃতম্ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণনামসহস্রস্য ঋষিরগ্নির্নিরূপিতঃ ।
গায়ত্রী চ তথা ছন্দো দেবতা পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫ ॥

বিনিয়োগঃ সমস্তেষু পুরুষার্থেষু বৈ মতঃ ।
বীজং ভক্তপ্রিয়ঃ শক্তিঃ সত্যবাগুচ্যতে হরিঃ ॥ ৬ ॥

ভক্তোদ্ধরণয়ত্নস্তু মন্ত্রোঽত্র পরমো মতঃ ।
অবতারিতভক্তাংশঃ কীলকং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৭ ॥

অস্ত্রং সর্বসমর্থশ্চ গোবিন্দঃ কবচং মতম্ ।
পুরুষো ধ্যানমত্রোক্তঃ সিদ্ধিঃ শরণসংস্মৃতিঃ ॥ ৮ ॥

অধিকারলীলা
শ্রীকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দো নিত্যলীলাবিনোদকৃত্ ।
সর্বাগমবিনোদী চ লক্ষ্মীশঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯ ॥

আদিকালঃ সর্বকালঃ কালাত্মা মায়য়াবৃতঃ ।
ভক্তোদ্ধারপ্রয়ত্নাত্মা জগত্কর্তা জগন্ময়ঃ ॥ ১০ ॥

নামলীলাপরো বিষ্ণুর্ব্যাসাত্মা শুকমোক্ষদঃ ।
ব্যাপিবৈকুণ্ঠদাতা চ শ্রীমদ্ভাগবতাগমঃ ॥ ১১ ॥

শুকবাগমৃতাব্ধীন্দুঃ শৌনকাদ্যখিলেষ্টদঃ ।
ভক্তিপ্রবর্তকস্ত্রাতা ব্যাসচিন্তাবিনাশকঃ ॥ ১২ ॥

সর্বসিদ্ধান্তবাগাত্মা নারদাদ্যখিলেষ্টদঃ ।
অন্তরাত্মা ধ্যানগম্যো ভক্তিরত্নপ্রদায়কঃ ॥ ১৩ ॥

মুক্তোপসৃপ্যঃ পূর্ণাত্মা মুক্তানাং রতিবর্ধনঃ ।
ভক্তকার্যৈকনিরতো দ্রৌণ্যস্ত্রবিনিবারকঃ ॥ ১৪ ॥

ভক্তস্ময়প্রণেতা চ ভক্তবাক্পরিপালকঃ ।
ব্রহ্মণ্যদেবো ধর্মাত্মা ভক্তানাং চ পরীক্ষকঃ ॥ ১৫ ॥

আসন্নহিতকর্তা চ মায়াহিতকরঃ প্রভুঃ ।
উত্তরাপ্রাণদাতা চ ব্রহ্মাস্ত্রবিনিবারকঃ ॥ ১৬ ॥

সর্বতঃ পাণবপতিঃ পরীক্ষিচ্ছুদ্ধিকারণম্ ।
গূহাত্মা সর্ববেদেষু ভক্তৈকহৃদয়ঙ্গমঃ ॥ ১৭ ॥

কুন্তীস্তুত্যঃ প্রসন্নাত্মা পরমাদ্ভুতকার্যকৃত্ ।
ভীষ্মমুক্তিপ্রদঃ স্বামী ভক্তমোহনিবারকঃ ॥ ১৮ ॥

সর্বাবস্থাসু সংসেব্যঃ সমঃ সুখহিতপ্রদঃ ।
কৃতকৃত্যঃ সর্বসাক্ষী ভক্তস্ত্রীরতিবর্ধনঃ ॥ ১৯ ॥

সর্বসৌভাগ্যনিলয়ঃ পরমাশ্চর্যরূপধৃক্ ।
অনন্যপুরুষস্বামী দ্বারকাভাগ্যভাজনম্ ॥ ২০ ॥

বীজসংস্কারকর্তা চ পরীক্ষিজ্জানপোষকঃ ।
সর্বত্রপূর্ণগুণকঃ সর্বভূষণভূষিতঃ ॥ ২১ ॥

সর্বলক্ষণদাতা চ ধৃতরাষ্ট্রবিমুক্তিদঃ ।
সন্মার্গরক্ষকো নিত্যং বিদুরপ্রীতিপূরকঃ ॥ ২২ ॥

লীলাব্যামোহকর্তা চ কালধর্মপ্রবর্তকঃ ।
পাণবানাং মোক্ষদাতা পরীক্ষিদ্ভাগ্যবর্ধনঃ ॥ ২৩ ॥

কলিনিগ্রহকর্তা চ ধর্মাদীনাং চ পোষকঃ ।
সত্সঙ্গজানহেতুশ্চ শ্রীভাগবতকারণম্ ॥ ২৪ ॥

প্রাকৃতাদৃষ্টমার্গশ্চ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ continued
জ্ঞান-সাধন-লীলা
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ শ্রোতব্যঃ সকলাগমৈঃ ।
কীর্তিতব্যঃ শুদ্ধভাবৈঃ স্মর্তব্যশ্চাত্মবিত্তমৈঃ ॥ ২৫ ॥

অনেকমার্গকর্তা চ নানাবিধগতিপ্রদঃ ।
পুরুষঃ সকলাধারঃ সত্ত্বৈকনিলয়াত্মভূঃ ॥ ২৬ ॥

সর্বধ্যেয়ো য়োগগম্যো ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ সুরপ্রিয়ঃ ।
জন্মাদিসার্থককৃতির্লীলাকর্তা পতিঃ সতাম্ ॥ ২৭ ॥

আদিকর্তা তত্ত্বকর্তা সর্বকর্তা বিশারদঃ ।
নানাবতারকর্তা চ ব্রহ্মাবির্ভাবকারণম্ ॥ ২৮ ॥

দশলীলাবিনোদী চ নানাসৃষ্টিপ্রবর্তকঃ ।
অনেককল্পকর্তা চ সর্বদোষবিবর্জিতঃ ॥ ২৯ ॥

সর্গলীলা
বৈরাগ্যহেতুস্তীর্থাত্মা সর্বতীর্থফলপ্রদঃ ।
তীর্থশুদ্ধৈকনিলয়ঃ স্বমার্গপরিপোষকঃ ॥ ৩০ ॥

তীর্থকীর্তির্ভক্তগম্যো ভক্তানুশয়কার্যকৃত্ ।
ভক্ততুল্যঃ সর্বতুল্যঃ স্বেচ্ছাসর্বপ্রবর্তকঃ ॥ ৩১ ॥

গুণাতীতোঽনবদ্যাত্মা সর্গলীলাপ্রবর্তকঃ ।
সাক্ষাত্সর্বজগত্কর্তা মহদাদিপ্রবর্তকঃ ॥ ৩২ ॥

মায়াপ্রবর্তকঃ সাক্ষী মায়ারতিবিবর্ধনঃ ।
আকাশাত্মা চতুর্মূর্তিশ্চতুর্ধা ভূতভাবনঃ ॥ ৩৩ ॥

রজঃপ্রবর্তকো ব্রহ্মা মরীচ্যাদিপিতামহঃ ।
বেদকর্তা য়জ্ঞকর্তা সর্বকর্তাঽমিতাত্মকঃ ॥ ৩৪ ॥

অনেকসৃষ্টিকর্তা চ দশধাসৃষ্টিকারকঃ ।
য়জ্ঞাঙ্গো য়জ্ঞবারাহো ভূধরো ভূমিপালকঃ ॥ ৩৫ ॥

সেতুর্বিধরণো জৈত্রো হিরণ্যাক্ষান্তকঃ সুরঃ ।
দিতিকশ্যপকামৈকহেতুসৃষ্টিপ্রবর্তকঃ ॥ ৩৬ ॥

দেবাভয়প্রদাতা চ বৈকুণ্ঠাধিপতির্মহান্ ।
সর্বগর্বপ্রহারী চ সনকাদ্যখিলার্থদঃ ॥ ৩৭ ॥

সর্বাশ্বাসনকর্তা চ ভক্ততুল্যাহবপ্রদঃ ।
কাললক্ষণহেতুশ্চ সর্বার্থজ্ঞাপকঃ পরঃ ॥ ৩৮ ॥

ভক্তোন্নতিকরঃ সর্বপ্রকারসুখদায়কঃ ।
নানায়ুদ্ধপ্রহরণো ব্রহ্মশাপবিমোচকঃ ॥ ৩৯ ॥

পুষ্টিসর্গপ্রণেতা চ গুণসৃষ্টিপ্রবর্তকঃ ।
কর্দমেষ্টপ্রদাতা চ দেবহূত্যখিলার্থদঃ ॥ ৪০ ॥

শুক্লনারায়ণঃ সত্যকালধর্মপ্রবর্তকঃ ।
জ্ঞানাবতারঃ শান্তাত্মা কপিলঃ কালনাশকঃ ॥ ৪১ ॥

ত্রিগুণাধিপতিঃ সাঙ্খ্যশাস্ত্রকর্তা বিশারদঃ ।
সর্গদূষণহারী চ পুষ্টিমোক্ষপ্রবর্তকঃ ॥ ৪২ ॥

লৌকিকানন্দদাতা চ ব্রহ্মানন্দপ্রবর্তকঃ ।
ভক্তিসিদ্ধান্তবক্তা চ সগুণজ্ঞানদীপকঃ ॥ ৪৩ ॥

আত্মপ্রদঃ পূর্ণকামো য়োগাত্মা য়োগভাবিতঃ ।
জীবন্মুক্তিপ্রদঃ শ্রীমানন্যভক্তিপ্রবর্তকঃ ॥ ৪৪ ॥

কালসামর্থ্যদাতা চ কালদোষনিবারকঃ ।
গর্ভোত্তমজ্ঞানদাতা কর্মমার্গনিয়ামকঃ ॥ ৪৫ ॥

সর্বমার্গনিরাকর্তা ভক্তিমার্গৈকপোষকঃ ।
সিদ্ধিহেতুঃ সর্বহেতুঃ সর্বাশ্চর্যৈককারণম্ ॥ ৪৬ ॥

চেতনাচেতনপতিঃ সমুদ্রপরিপূজিতঃ ।
সাঙ্খ্যাচার্যস্তুতঃ সিদ্ধপূজিতঃ সর্বপূজিতঃ ॥ ৪৭ ॥

বিসর্গলীলা
বিসর্গকর্তা সর্বেশঃ কোটিসূর্যসমপ্রভঃ ।
অনন্তগুণগম্ভীরো মহাপুরুষপূজিতঃ ॥ ৪৮ ॥

অনন্তসুখদাতা চ ব্রহ্মকোটিপ্রজাপতিঃ ।
সুধাকোটিস্বাস্থ্যহেতুঃ কামধুক্কোটিকামদঃ ॥ ৪৯ ॥

সমুদ্রকোটিগম্ভীরস্তীর্থকোটিসমাহ্বয়ঃ ।
সুমেরুকোটিনিষ্কম্পঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥ ৫০ ॥

কোট্যশ্বমেধপাপঘ্নো বায়ুকোটিমহাবলঃ ।
কোটীন্দুজগদানন্দী শিবকোটিপ্রসাদকৃত্ ॥ ৫১ ॥

সর্বসদ্গুণমাহাত্ম্যঃ সর্বসদ্গুণভাজনম্ ।
মন্বাদিপ্রেরকো ধর্মো য়জ্ঞনারায়ণঃ পরঃ ॥ ৫২ ॥

আকূতিসূনুর্দেবেন্দ্রো রুচিজন্মাঽভয়প্রদঃ ।
দক্ষিণাপতিরোজস্বী ক্রিয়াশক্তিঃ পরায়ণঃ ॥ ৫৩ ॥

দত্তাত্রেয়ো য়োগপতির্যোগমার্গপ্রবর্তকঃ ।
অনসূয়াগর্ভরত্নমৃষিবংশবিবর্ধনঃ ॥ ৫৪ ॥

গুণত্রয়বিভাগজ্ঞশ্চতুর্বর্গবিশারদঃ ।
নারায়ণো ধর্মসূনুর্মূর্তিপুণ্যয়শস্করঃ ॥ ৫৫ ॥

সহস্রকবচচ্ছেদী তপঃসারো নরপ্রিয়ঃ ।
বিশ্বানন্দপ্রদঃ কর্মসাক্ষী ভারতপূজিতঃ ॥ ৫৬ ॥

অনন্তাদ্ভুতমাহাত্ম্যো বদরীস্থানভূষণম্ ।
জিতকামো জিতক্রোধো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

উর্বশীপ্রভবঃ স্বর্গসুখদায়ী স্থিতিপ্রদঃ ।
অমানী মানদো গোপ্তা ভগবচ্ছাস্ত্রবোধকঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মাদিবন্দ্যো হংসশ্রীর্মায়াবৈভবকারণম্ ।
বিবিধানন্তসর্গাত্মা বিশ্বপূরণতত্পরঃ ॥ ৫৯ ॥

য়জ্ঞজীবনহেতুশ্চ য়জ্ঞস্বামীষ্টবোধকঃ ।
নানাসিদ্ধান্তগম্যশ্চ সপ্ততন্তুশ্চ ষড্গুণঃ ॥ ৬০ ॥

প্রতিসর্গজগত্কর্তা নানালীলাবিশারদঃ ।
ধ্রুবপ্রিয়ো ধ্রুবস্বামী চিন্তিতাধিকদায়কঃ ॥ ৬১ ॥

দুর্লভানন্তফলদো দয়ানিধিরমিত্রহা ।
অঙ্গস্বামী কৃপাসারো বৈন্যো ভূমিনিয়ামকঃ ॥ ৬২ ॥

ভূমিদোগ্ধা প্রজাপ্রাণপালনৈকপরায়ণঃ ।
য়শোদাতা জ্ঞানদাতা সর্বধর্মপ্রদর্শকঃ ॥ ৬৩ ॥

পুরঞ্জনো জগন্মিত্রং বিসর্গান্তপ্রদর্শকঃ ।
প্রচেতসাং পতিশ্চিত্রভক্তিহেতুর্জনার্দনঃ ॥ ৬৪ ॥

স্মৃতিহেতুব্রহ্মভাবসায়ুজ্যাদিপ্রদঃ শুভঃ ।
বিজয়ী ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ continued
স্থানলীলা
॥ ॥ স্থিতিলীলাব্ধিরচ্যুতো বিজয়প্রদঃ ॥ ৬৫ ॥

স্বসামর্থ্যপ্রদো ভক্তকীর্তিহেতুরধোক্ষজঃ ।
প্রিয়ব্রতপ্রিয়স্বামী স্বেচ্ছাবাদবিশারদঃ ॥ ৬৬ ॥

সঙ্গ্যগম্যঃ স্বপ্রকাশঃ সর্বসঙ্গবিবর্জিতঃ ।
ইচ্ছায়াং চ সমর্যাদস্ত্যাগমাত্রোপলম্ভনঃ ॥ ৬৭ ॥

অচিন্ত্যকার্যকর্তা চ তর্কাগোচরকার্যকৃত্ ।
শৃঙ্গাররসমর্যাদা আগ্নীধ্ররসভাজনম্ ॥ ৬৮ ॥

নাভীষ্টপূরকঃ কর্মমর্যাদাদর্শনোত্সুকঃ ।
সর্বরূপোঽদ্ভুততমো মর্যাদাপুরুষোত্তমঃ ॥ ৬৯ ॥

সর্বরূপেষু সত্যাত্মা কালসাক্ষী শশিপ্রভঃ ।
মেরুদেবীব্রতফলমৃষভো ভগলক্ষণঃ ॥ ৭০ ॥

জগত্সন্তর্পকো মেঘরূপী দেবেন্দ্রদর্পহা ।
জয়ন্তীপতিরত্যন্তপ্রমাণাশেষলৌকিকঃ ॥ ৭১ ॥

শতধান্যস্তভূতাত্মা শতানন্দো গুণপ্রসূঃ ।
বৈষ্ণবোত্পাদনপরঃ সর্বধর্মোপদেশকঃ ॥ ৭২ ॥

পরহংসক্রিয়াগোপ্তা য়োগচর্যাপ্রদর্শকঃ ।
চতুর্থাশ্রমনির্ণেতা সদানন্দশরীরবান্ ॥ ৭৩ ॥

প্রদর্শিতান্যধর্মশ্চ ভরতস্বাম্যপারকৃত্ ।
য়থাবত্কর্মকর্তা চ সঙ্গানিষ্টপ্রদর্শকঃ ॥ ৭৪ ॥

আবশ্যকপুনর্জন্মকর্মমার্গপ্রদর্শকঃ ।
য়জ্ঞরূপমৃগঃ শান্তঃ সহিষ্ণুঃ সত্পরাক্রমঃ ॥ ৭৫ ॥

রহূগণগতিজ্ঞশ্চ রহূগণবিমোচকঃ ।
ভবাটবীতত্ত্ববক্তা বহির্মুখহিতে রতঃ ॥ ৭৬ ॥

গয়স্বামী স্থানবংশকর্তা স্থানবিভেদকৃত্ ।
পুরুষাবয়বো ভূমিবিশেষবিনিরূপকঃ ॥ ৭৭ ॥

জম্বূদ্বীপপতির্মেরুনাভিপদ্মরুহাশ্রয়ঃ ।
নানাবিভূতিলীলাঢ্যো গঙ্গোত্পত্তিনিদানকৃত্ ॥ ৭৮ ॥

গঙ্গামাহাত্ম্যহেতুশ্চ গঙ্গারূপোঽতিগূঢকৃত্ ।
বৈকুণ্ঠদেহহেত্বম্বুজন্মকৃত্ সর্বপাবনঃ ॥ ৭৯ ॥

শিবস্বামী শিবোপাস্যো গূঢঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ ।
স্থানরক্ষার্থমত্স্যাদিরূপঃ সর্বৈকপূজিতঃ ॥ ৮০ ॥

উপাস্যনানারূপাত্মা জ্যোতীরূপো গতিপ্রদঃ ।
সূর্যনারায়ণো বেদকান্তিরুজ্জ্বলবেষধৃক্ ॥ ৮১ ॥

হংসোঽন্তরিক্ষগমনঃ সর্বপ্রসবকারণম্ ।
আনন্দকর্তা বসুদো বুধো বাক্পতিরুজ্জ্বলঃ ॥ ৮২ ॥

কালাত্মা কালকালশ্চ কালচ্ছেদকৃদুত্তমঃ ।
শিশুমারঃ সর্বমূর্তিরাধিদৈবিকরূপধৃক্ ॥ ৮৩ ॥

অনন্তসুখভোগাঢ্যো বিবরৈশ্বর্যভাজনম্ ।
সঙ্কর্ষণো দৈত্যপতিঃ সর্বাধারো বৃহদ্বপুঃ ॥ ৮৪ ॥

অনন্তনরকচ্ছেদী স্মৃতিমাত্রার্তিনাশনঃ ।
সর্বানুগ্রহকর্তা চ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ continued
পোষণ-পুষ্টি-লীলা
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ মর্যাদাভিন্নশাস্ত্রকৃত্ ॥ ৮৫ ॥

কালান্তকভয়চ্ছেদী নামসামর্থ্যরূপধৃক্ ।
উদ্ধারানর্হগোপ্ত্রাত্মা নামাদিপ্রেরকোত্তমঃ ॥ ৮৬ ॥

অজামিলমহাদুষ্টমোচকোঽঘবিমোচকঃ ।
ধর্মবক্তাঽক্লিষ্টবক্তা বিষ্ণুধর্মস্বরূপধৃক্ ॥ ৮৭ ॥

সন্মার্গপ্রেরকো ধর্তা ত্যাগহেতুরধোক্ষজঃ ।
বৈকুণ্ঠপুরনেতা চ দাসসংবৃদ্ধিকারকঃ ॥ ৮৮ ॥

দক্ষপ্রসাদকৃদ্ধংসগুহ্যস্তুতিবিভাবনঃ ।
স্বাভিপ্রায়প্রবক্তা চ মুক্তজীবপ্রসূতিকৃত্ ॥ ৮৯ ॥

নারদপ্রেরণাত্মা চ হর্যশ্বব্রহ্মভাবনঃ ।
শবলাশ্বহিতো গূঢবাক্যার্থজ্ঞাপনক্ষমঃ ॥ ৯০ ॥

গূঢার্থজ্ঞাপনঃ সর্বমোক্ষানন্দপ্রতিষ্ঠিতঃ ।
পুষ্টিপ্ররোহহেতুশ্চ দাসৈকজ্ঞাতহৃদ্গতঃ ॥ ৯১ ॥

শান্তিকর্তা সুহিতকৃত্ স্ত্রীপ্রসূঃ সর্বকামধুক্ ।
পুষ্টিবংশপ্রণেতা চ বিশ্বরূপেষ্টদেবতা ॥ ৯২ ॥

কবচাত্মা পালনাত্মা বর্মোপচিতিকারণম্ ।
বিশ্বরূপশিরশ্ছেদী ত্বাষ্ট্রয়জ্ঞবিনাশকঃ ॥ ৯৩ ॥

বৃত্রস্বামী বৃত্রগম্যো বৃত্রব্রতপরায়ণঃ ।
বৃত্রকীর্তির্বৃত্রমোক্ষো মঘবত্প্রাণরক্ষকঃ ॥ ৯৪ ॥

অশ্বমেধহবির্ভোক্তা দেবেন্দ্রামীবনাশকঃ ।
সংসারমোচকশ্চিত্রকেতুবোধনতত্পরঃ ॥ ৯৫ ॥

মন্ত্রসিদ্ধিঃ সিদ্ধিহেতুঃ সুসিদ্ধিফলদায়কঃ ।
মহাদেবতিরস্কর্তা ভক্ত্যৈ পূর্বার্থনাশকঃ ॥ ৯৬ ॥

দেবব্রাহ্মণবিদ্বেষবৈমুখ্যজ্ঞাপকঃ শিবঃ ।
আদিত্যো দৈত্যরাজশ্চ মহত্পতিরচিন্ত্যকৃত্ ॥ ৯৭ ॥

মরুতাং ভেদকস্ত্রাতা ব্রতাত্মা পুম্প্রসূতিকৃত্ ।
ঊতিলীলা
কর্মাত্মা বাসনাত্মা চ ঊতিলীলাপরায়ণঃ ॥ ৯৮ ॥

সমদৈত্যসুরঃ স্বাত্মা বৈষম্যজ্ঞানসংশ্রয়ঃ ।
দেহাদ্যুপাধিরহিতঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বহেতুবিদ্ ॥ ৯৯ ॥

ব্রহ্মবাক্স্থাপনপরঃ স্বজন্মাবধিকার্যকৃত্ ।
সদসদ্বাসনাহেতুস্ত্রিসত্যো ভক্তমোচকঃ ॥ ১০০ ॥

হিরণ্যকশিপুদ্বেষী প্রবিষ্টাত্মাঽতিভীষণঃ ।
শান্তিজ্ঞানাদিহেতুশ্চ প্রহ্লাদোত্পত্তিকারণম্ ॥ ১০১ ॥

দৈত্যসিদ্ধান্তসদ্বক্তা তপঃসার উদারধীঃ ।
দৈত্যহেতুপ্রকটনো ভক্তিচিহ্নপ্রকাশকঃ ॥ ১০২ ॥

সদ্দ্বেষহেতুঃ সদ্দ্বেষবাসনাত্মা নিরন্তরঃ ।
নৈষ্ঠুর্যসীমা প্রহ্লাদবত্সলঃ সঙ্গদোষহা ॥ ১০৩ ॥

মহানুভাবঃ সাকারঃ সর্বাকারঃ প্রমাণভূঃ ।
স্তম্ভপ্রসূতির্নৃহরির্নৃসিংহো ভীমবিক্রমঃ ॥ ১০৪ ॥

বিকটাস্যো ললজ্জিহ্বো নখশস্ত্রো জবোত্কটঃ ।
হিরণ্যকশিপুচ্ছেদী ক্রূরদৈত্যনিবারকঃ ॥ ১০৫ ॥

সিংহাসনস্থঃ ক্রোধাত্মা লক্ষ্মীভয়বিবর্ধনঃ ।
ব্রহ্মাদ্যত্যন্তভয়ভূরপূর্বাচিন্ত্যরূপধৃক্ ॥ ১০৬ ॥

ভক্তৈকশান্তহৃদয়ো ভক্তস্তুত্যঃ স্তুতিপ্রিয়ঃ ।
ভক্তাঙ্গলেহনোদ্ধূতক্রোধপুঙ্জঃ প্রশান্তধীঃ ॥ ১০৭ ॥

স্মৃতিমাত্রভয়ত্রাতা ব্রহ্মবুদ্ধিপ্রদায়কঃ ।
গোরূপধার্যমৃতপাঃ শিবকীর্তিবিবর্ধনঃ ॥ ১০৮ ॥

ধর্মাত্মা সর্বকর্মাত্মা বিশেষাত্মাঽঽশ্রমপ্রভুঃ ।
সংসারমগ্নস্বোদ্ধর্তা সন্মার্গাখিলতত্ত্ববাক্ ॥ ১০৯ ॥

আচারাত্মা সদাচারঃ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ continued
মন্বন্তরলীলা
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥মন্বন্তরবিভাবনঃ ।
স্মৃত্যাঽশেষাশুভহরো গজেন্দ্রস্মৃতিকারণম্ ॥ ১১০ ॥

জাতিস্মরণহেত্বৈকপূজাভক্তিস্বরূপদঃ ।
য়জ্ঞো ভয়ান্মনুত্রাতা বিভুর্ব্রহ্মব্রতাশ্রয়ঃ ॥ ১১১ ॥

সত্যসেনো দুষ্টঘাতী হরির্গজবিমোচকঃ ।
বৈকুণ্ঠো লোককর্তা চ অজিতোঽমৃতকারণম্ ॥ ১১২ ॥

উরুক্রমো ভূমিহর্তা সার্বভৌমো বলিপ্রিয়ঃ ।
বিভুঃ সর্বহিতৈকাত্মা বিষ্বক্সেনঃ শিবপ্রিয়ঃ ॥ ১১৩ ॥

ধর্মসেতুর্লোকধৃতিঃ সুধামান্তরপালকঃ ।
উপহর্তা য়োগপতির্বৃহদ্ভানুঃ ক্রিয়াপতিঃ ॥ ১১৪ ॥

চতুর্দশপ্রমাণাত্মা ধর্মো মন্বাদিবোধকঃ ।
লক্ষ্মীভোগৈকনিলয়ো দেবমন্ত্রপ্রদায়কঃ ॥ ১১৫ ॥

দৈত্যব্যামোহকঃ সাক্ষাদ্গরুডস্কন্ধসংশ্রয়ঃ ।
লীলামন্দরধারী চ দৈত্যবাসুকিপূজিতঃ ॥ ১১৬ ॥

সমুদ্রোন্মথনায়ত্তোঽবিঘ্নকর্তা স্ববাক্যকৃত্ ।
আদিকূর্মঃ পবিত্রাত্মা মন্দরাঘর্ষণোত্সুকঃ ॥ ১১৭ ॥

শ্বাসৈজদব্ধিবার্বীচিঃ কল্পান্তাবধিকার্যকৃত্ ।
চতুর্দশমহারত্নো লক্ষ্মীসৌভাগ্যবর্ধনঃ ॥ ১১৮ ॥

ধন্বন্তরিঃ সুধাহস্তো য়জ্ঞভোক্তাঽঽর্তিনাশনঃ ।
আয়ুর্বেদপ্রণেতা চ দেবদৈত্যাখিলার্চিতঃ ॥ ১১৯ ॥

বুদ্ধিব্যামোহকো দেবকার্যসাধনতত্পরঃ ।
স্ত্রীরূপো মায়য়া বক্তা দৈত্যান্তঃকরণপ্রিয়ঃ ॥ ১২০ ॥

পায়িতামৃতদেবাংশো য়ুদ্ধহেতুস্মৃতিপ্রদঃ ।
সুমালিমালিবধকৃন্মাল্যবত্প্রাণহারকঃ ॥ ১২১ ॥

কালনেমিশিরশ্ছেদী দৈত্যয়জ্ঞবিনাশকঃ ।
ইন্দ্রসামর্থ্যদাতা চ দৈত্যশেষস্থিতিপ্রিয়ঃ ॥ ১২২ ॥

শিবব্যামোহকো মায়ী ভৃগুমন্ত্রস্বশক্তিদঃ ।
বলিজীবনকর্তা চ স্বর্গহেতুর্ব্রতার্চিতঃ ॥ ১২৩ ॥

অদিত্যানন্দকর্তা চ কশ্যপাদিতিসম্ভবঃ ।
উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজো বামনব্রহ্মরূপধৃক্ ॥ ১২৪ ॥

ব্রহ্মাদিসেবিতবপুর্যজ্ঞপাবনতত্পরঃ ।
য়াচ্ঞোপদেশকর্তা চ জ্ঞাপিতাশেষসংস্থিতিঃ ॥ ১২৫ ॥

সত্যার্থপ্রেরকঃ সর্বহর্তা গর্ববিনাশকঃ ।
ত্রিবিক্রমস্ত্রিলোকাত্মা বিশ্বমূর্তিঃ পৃথুশ্রবাঃ ॥ ১২৬ ॥

পাশবদ্ধবলিঃ সর্বদৈত্যপক্ষোপমর্দকঃ ।
সুতলস্থাপিতবলিঃ স্বর্গাধিকসুখপ্রদঃ ॥ ১২৭ ॥

কর্মসম্পূর্তিকর্তা চ স্বর্গসংস্থাপিতামরঃ ।
জ্ঞাতত্রিবিধধর্মাত্মা মহামীনোঽব্ধিসংশ্রয়ঃ ॥ ১২৮ ॥

সত্যব্রতপ্রিয়ো গোপ্তা মত্স্যমূর্তিধৃতশ্রুতিঃ ।
শৃঙ্গবদ্ধধৃতক্ষোণিঃ সর্বার্থজ্ঞাপকো গুরুঃ ॥ ১২৯ ॥

ঈশানুকথালীলা
ঈশসেবকলীলাত্মা সূর্যবংশপ্রবর্তকঃ ।
সোমবংশোদ্ভবকরো মনুপুত্রগতিপ্রদঃ ॥ ১৩০ ॥

অম্বরীষপ্রিয়ঃ সাধুর্দুর্বাসোগর্বনাশকঃ ।
ব্রহ্মশাপোপসংহর্তা ভক্তকীর্তিবিবর্ধনঃ ॥ ১৩১ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশজনকঃ সগরাদ্যখিলার্থদঃ ।
ভগীরথমহায়ত্নো গঙ্গাধৌতাঙ্ঘ্রিপঙ্কজঃ ॥ ১৩২ ॥

ব্রহ্মস্বামী শিবস্বামী সগরাত্মজমুক্তিদঃ ।
খট্বাঙ্গমোক্ষহেতুশ্চ রঘুবংশবিবর্ধনঃ ॥ ১৩৩ ॥

রঘুনাথো রামচন্দ্রো রামভদ্রো রঘুপ্রিয়ঃ ।
অনন্তকীর্তিঃ পুণ্যাত্মা পুণ্যশ্লোকৈকভাস্করঃ ॥ ১৩৪ ॥

কোশলেন্দ্রঃ প্রমাণাত্মা সেব্যো দশরথাত্মজঃ ।
লক্ষ্মণো ভরতশ্চৈব শত্রুঘ্নো ব্যূহবিগ্রহঃ ॥ ১৩৫ ॥

বিশ্বামিত্রপ্রিয়ো দান্তস্তাডকাবধমোক্ষদঃ ।
বায়ব্যাস্ত্রাব্ধিনিক্ষিপ্তমারীচশ্চ সুবাহুহা ॥ ১৩৬ ॥

বৃষধ্বজধনুর্ভঙ্গপ্রাপ্তসীতামহোত্সবঃ ।
সীতাপতির্ভৃগুপতিগর্বপর্বতনাশকঃ ॥ ১৩৭ ॥

অয়োধ্যাস্থমহাভোগয়ুক্তলক্ষ্মীবিনোদবান্ ।
কৈকেয়ীবাক্যকর্তা চ পিতৃবাক্পরিপালকঃ ॥ ১৩৮ ॥

বৈরাগ্যবোধকোঽনন্যসাত্ত্বিকস্থানবোধকঃ ।
অহল্যাদুঃখহারী চ গুহস্বামী সলক্ষ্মণঃ ॥ ১৩৯ ॥

চিত্রকূটপ্রিয়স্থানো দণ্ডকারণ্যপাবনঃ ।
শরভঙ্গসুতীক্ষ্ণাদিপূজিতোঽগস্ত্যভাগ্যভূঃ ॥ ১৪০ ॥

ঋষিসম্প্রার্থিতকৃতির্বিরাধবধপণ্ডিতঃ ।
ছিন্নশূর্পণখানাসঃ খরদূষণঘাতকঃ ॥ ১৪১ ॥

একবাণহতানেকসহস্রবলরাক্ষসঃ ।
মারীচঘাতী নিয়তসীতাসম্বন্ধশোভিতঃ ॥ ১৪২ ॥

সীতাবিয়োগনাট্যশ্চ জটায়ুর্বধমোক্ষদঃ ।
শবরীপূজিতো ভক্তহনুমত্প্রমুখাবৃতঃ ॥ ১৪৩ ॥

দুন্দুভ্যস্থিপ্রহরণঃ সপ্ততালবিভেদনঃ ।
সুগ্রীবরাজ্যদো বালিঘাতী সাগরশোষণঃ ॥ ১৪৪ ॥

সেতুবন্ধনকর্তা চ বিভীষণহিতপ্রদঃ ।
রাবণাদিশিরশ্ছেদী রাক্ষসাঘৌঘনাশকঃ ॥ ১৪৫ ॥

সীতাঽভয়প্রদাতা চ পুষ্পকাগমনোত্সুকঃ ।
অয়োধ্যাপতিরত্যন্তসর্বলোকসুখপ্রদঃ ॥ ১৪৬ ॥

মথুরাপুরনির্মাতা সুকৃতজ্ঞস্বরূপদঃ ।
জনকজ্ঞানগম্যশ্চ ঐলান্তপ্রকটশ্রুতিঃ ॥ ১৪৭ ॥

হৈহয়ান্তকরো রামো দুষ্টক্ষত্রবিনাশকঃ ।
সোমবংশহিতৈকাত্মা য়দুবংশবিবর্ধনঃ ॥ ১৪৮ ॥

নিরোধলীলা
পরব্রহ্মাবতরণঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ।
ভূমিভারাবতরণো ভক্তার্থাখিলমানসঃ ॥ ১৪৯ ॥

সর্বভক্তনিরোধাত্মা লীলানন্তনিরোধকৃত্ ।
ভূমিষ্ঠপরমানন্দো দেবকীশুদ্ধিকারণম্ ॥ ১৫০ ॥

বসুদেবজ্ঞাননিষ্ঠসমজীবনিবারকঃ ।
সর্ববৈরাগ্যকরণস্বলীলাধারশোধকঃ ॥ ১৫১ ॥

মায়াজ্ঞাপনকর্তা চ শেষসম্ভারসম্ভৃতিঃ ।
ভক্তক্লেশপরিজ্ঞাতা তন্নিবারণতত্পরঃ ॥ ১৫২ ॥

আবিষ্টবসুদেবাংশো দেবকীগর্ভভূষণম্ ।
পূর্ণতেজোময়ঃ পূর্ণঃ কংসাধৃষ্যপ্রতাপবান্ ॥ ১৫৩ ॥

বিবেকজ্ঞানদাতা চ ব্রহ্মাদ্যখিলসংস্তুতঃ ।
সত্যো জগত্কল্পতরুর্নানারূপবিমোহনঃ ॥ ১৫৪ ॥

ভক্তিমার্গপ্রতিষ্ঠাতা বিদ্বন্মোহপ্রবর্তকঃ ।
মূলকালগুণদ্রষ্টা নয়নানন্দভাজনম্ ॥ ১৫৫ ॥

বসুদেবসুখাব্ধিশ্চ দেবকীনয়নামৃতম্ ।
পিতৃমাতৃস্তুতঃ পূর্বসর্ববৃত্তান্তবোধকঃ ॥ ১৫৬ ॥

গোকুলাগতিলীলাপ্তবসুদেবকরস্থিতিঃ ।
সর্বেশত্বপ্রকটনো মায়াব্যত্যয়কারকঃ ॥ ১৫৭ ॥

জ্ঞানমোহিতদুষ্টেশঃ প্রপঞ্চাস্মৃতিকারণম্ ।
য়শোদানন্দনো নন্দভাগ্যভূগোকুলোত্সবঃ ॥ ১৫৮ ॥

নন্দপ্রিয়ো নন্দসূনুর্যশোদায়াঃ স্তনন্ধয়ঃ ।
পূতনাসুপয়ঃপাতা মুগ্ধভাবাতিসুন্দরঃ ॥ ১৫৯ ॥

সুন্দরীহৃদয়ানন্দো গোপীমন্ত্রাভিমন্ত্রিতঃ ।
গোপালাশ্চর্যরসকৃত্ শকটাসুরখণ্ডনঃ ॥ ১৬০ ॥

নন্দব্রজজনানন্দী নন্দভাগ্যমহোদয়ঃ ।
তৃণাবর্তবধোত্সাহো য়শোদাজ্ঞানবিগ্রহঃ ॥ ১৬১ ॥

বলভদ্রপ্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণসহায়বান্ ।
রামানুজো বাসুদেবো গোষ্ঠাঙ্গণগতিপ্রিয়ঃ ॥ ১৬২ ॥

কিঙ্কিণীরবভাবজ্ঞো বত্সপুচ্ছাবলম্বনঃ ।
নবনীতপ্রিয়ো গোপীমোহসংসারনাশকঃ ॥ ১৬৩ ॥

গোপবালকভাবজ্ঞশ্চৌর্যবিদ্যাবিশারদঃ ।
মৃত্স্নাভক্ষণলীলাস্যমাহাত্ম্যজ্ঞানদায়কঃ ॥ ১৬৪ ॥

ধরাদ্রোণপ্রীতিকর্তা দধিভাণ্ডবিভেদনঃ ।
দামোদরো ভক্তবশ্যো য়মলার্জুনভঞ্জনঃ ॥ ১৬৫ ॥

বৃহদ্বনমহাশ্চর্যো বৃন্দাবনগতিপ্রিয়ঃ ।
বত্সঘাতী বালকেলির্বকাসুরনিষূদনঃ ॥ ১৬৬ ॥

অরণ্যভোক্তাঽপ্যথবা বাললীলাপরায়ণঃ ।
প্রোত্সাহজনকশ্চৈবমঘাসুরনিষূদনঃ ॥ ১৬৭ ॥

ব্যালমোক্ষপ্রদঃ পুষ্টো ব্রহ্মমোহপ্রবর্ধনঃ ।
অনন্তমূর্তিঃ সর্বাত্মা জঙ্গমস্থাবরাকৃতিঃ ॥ ১৬৮ ॥

ব্রহ্মমোহনকর্তা চ স্তুত্য আত্মা সদাপ্রিয়ঃ ।
পৌগণ্ডলীলাভিরতির্গোচারণপরায়ণঃ ॥ ১৬৯ ॥

বৃন্দাবনলতাগুল্মবৃক্ষরূপনিরূপকঃ ।
নাদব্রহ্মপ্রকটনো বয়ঃপ্রতিকৃতিস্বনঃ ॥ ১৭০ ॥

বর্হিনৃত্যানুকরণো গোপালানুকৃতিস্বনঃ ।
সদাচারপ্রতিষ্ঠাতা বলশ্রমনিরাকৃতিঃ ॥ ১৭১ ॥

তরুমূলকৃতাশেষতল্পশায়ী সখিস্তুতঃ ।
গোপালসেবিতপদঃ শ্রীলালিতপদাম্বুজঃ ॥ ১৭২ ॥

গোপসম্প্রার্থিতফলদাননাশিতধেনুকঃ ।
কালীয়ফণিমাণিক্যরঞ্জিতশ্রীপদাম্বুজঃ ॥ ১৭৩ ॥

দৃষ্টিসঙ্জীবিতাশেষগোপগোগোপিকাপ্রিয়ঃ ।
লীলাসম্পীতদাবাগ্নিঃ প্রলম্ববধপণ্ডিতঃ ॥ ১৭৪ ॥

দাবাগ্ন্যাবৃতগোপালদৃষ্ট্যাচ্ছাদনবহ্নিপঃ ।
বর্ষাশরদ্বিভূতিশ্রীর্গোপীকামপ্রবোধকঃ ॥ ১৭৫ ॥

গোপীরত্নস্তুতাশেষবেণুবাদ্যবিশারদঃ ।
কাত্যায়নীব্রতব্যাজসর্বভাবাশ্রিতাঙ্গনঃ ॥ ১৭৬ ॥

সত্সঙ্গতিস্তুতিব্যাজস্তুতবৃন্দাবনাঙ্ঘ্রিপঃ ।
গোপক্ষুচ্ছান্তিসংব্যাজবিপ্রভার্যাপ্রসাদকৃত্ ॥ ১৭৭ ॥

হেতুপ্রাপ্তেন্দ্রয়াগস্বকার্যগোসববোধকঃ ।
শৈলরূপকৃতাশেষরসভোগসুখাবহঃ ॥ ১৭৮ ॥

লীলাগোবর্ধনোদ্ধারপালিতস্বব্রজপ্রিয়ঃ ।
গোপস্বচ্ছন্দলীলার্থগর্গবাক্যার্থবোধকঃ ॥ ১৭৯ ॥

ইন্দ্রধেনুস্তুতিপ্রাপ্তগোবিন্দেন্দ্রাভিধানবান্ ।
ব্রতাদিধর্মসংসক্তনন্দক্লেশবিনাশকঃ ॥ ১৮০ ॥

নন্দাদিগোপমাত্রেষ্টবৈকুণ্ঠগতিদায়কঃ ।
বেণুবাদস্মরক্ষোভমত্তগোপীবিমুক্তিদঃ ॥ ১৮১ ॥

সর্বভাবপ্রাপ্তগোপীসুখসংবর্ধনক্ষমঃ ।
গোপীগর্বপ্রণাশার্থতিরোধানসুখপ্রদঃ ॥ ১৮২ ॥

কৃষ্ণভাবব্যাপ্তবিশ্বগোপীভাবিতবেষধৃক্ ।
রাধাবিশেষসম্ভোগপ্রাপ্তদোষনিবারকঃ ॥ ১৮৩ ॥

পরমপ্রীতিসঙ্গীতসর্বাদ্ভুতমহাগুণঃ ।
মানাপনোদনাক্রন্দগোপীদৃষ্টিমহোত্সবঃ ॥ ১৮৪ ॥

গোপিকাব্যাপ্তসর্বাঙ্গঃ স্ত্রীসম্ভাষাবিশারদঃ ।
রাসোত্সবমহাসৌখ্যগোপীসম্ভোগসাগরঃ ॥ ১৮৫ ॥

জলস্থলরতিব্যাপ্তগোপীদৃষ্ট্যভিপূজিতঃ ।
শাস্ত্রানপেক্ষকামৈকমুক্তিদ্বারবিবর্ধনঃ ॥ ১৮৬ ॥

সুদর্শনমহাসর্পগ্রস্তনন্দবিমোচকঃ ।
গীতমোহিতগোপীধৃক্ষঙ্খচূডবিনাশকঃ ॥ ১৮৭ ॥

গুণসঙ্গীতসন্তুষ্টির্গোপীসংসারবিস্মৃতিঃ ।
অরিষ্টমথনো দৈত্যবুদ্ধিব্যামোহকারকঃ ॥ ১৮৮ ॥

কেশিঘাতী নারদেষ্টো ব্যোমাসুরবিনাশকঃ ।
অক্রূরভক্তিসংরাদ্ধপাদরেণুমহানিধিঃ ॥ ১৮৯ ॥

রথাবরোহশুদ্ধাত্মা গোপীমানসহারকঃ ।
হ্রদসন্দর্শিতাশেষবৈকুণ্ঠাক্রূরসংস্তুতঃ ॥ ১৯০ ॥

মথুরাগমনোত্সাহো মথুরাভাগ্যভাজনম্ ।
মথুরানগরীশোভাদর্শনোত্সুকমানসঃ ॥ ১৯১ ॥

দুষ্টরঞ্জকঘাতী চ বায়কার্চিতবিগ্রহঃ ।
বস্ত্রমালাসুশোভাঙ্গঃ কুব্জালেপনভূষিতঃ ॥ ১৯২ ॥

কুব্জাসুরূপকর্তা চ কুব্জারতিবরপ্রদঃ ।
প্রসাদরূপসন্তুষ্টহরকোদণ্ডখণ্ডনঃ ॥ ১৯৩ ॥

শকলাহতকংসাপ্তধনূরক্ষকসৈনিকঃ ।
জাগ্রত্স্বপ্নভয়ব্যাপ্তমৃত্যুলক্ষণবোধকঃ ॥ ১৯৪ ॥

মথুরামল্ল ওজস্বী মল্লয়ুদ্ধবিশারদঃ ।
সদ্যঃ কুবলয়াপীডঘাতী চাণূরমর্দনঃ ॥ ১৯৫ ॥

লীলাহতমহামল্লঃ শলতোশলঘাতকঃ ।
কংসান্তকো জিতামিত্রো বসুদেববিমোচকঃ ॥ ১৯৬ ॥

জ্ঞাততত্ত্বপিতৃজ্ঞানমোহনামৃতবাঙ্ময়ঃ ।
উগ্রসেনপ্রতিষ্ঠাতা য়াদবাধিবিনাশকঃ ॥ ১৯৭ ॥

নন্দাদিসান্ত্বনকরো ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিতঃ ।
গুরুশুশ্রূষণপরো বিদ্যাপারমিতেশ্বরঃ ॥ ১৯৮ ॥

সান্দীপনিমৃতাপত্যদাতা কালান্তকাদিজিত্ ।
গোকুলাশ্বাসনপরো য়শোদানন্দপোষকঃ ॥ ১৯৯ ॥

গোপিকাবিরহব্যাজমনোগতিরতিপ্রদঃ ।
সমোদ্ধবভ্রমরবাক্ গোপিকামোহনাশকঃ ॥ ২০০ ॥

কুব্জারতিপ্রদোঽক্রূরপবিত্রীকৃতভূগৃহঃ ।
পৃথাদুঃখপ্রণেতা চ পাণ্ডবানাং সুখপ্রদঃ ॥ ২০১ ॥

দশমস্কন্ধোত্তরার্ধনামানি নিরোধলীলা
জরাসন্ধসমানীতসৈন্যঘাতী বিচারকঃ ।
য়বনব্যাপ্তমথুরাজনদত্তকুশস্থলিঃ ॥ ২০২ ॥

দ্বারকাদ্ভুতনির্মাণবিস্মাপিতসুরাসুরঃ ।
মনুষ্যমাত্রভোগার্থভূম্যানীতেন্দ্রবৈভবঃ ॥ ২০৩ ॥

য়বনব্যাপ্তমথুরানির্গমানন্দবিগ্রহঃ ।
মুচুকুন্দমহাবোধয়বনপ্রাণদর্পহা ॥ ২০৪ ॥

মুচুকুন্দস্তুতাশেষগুণকর্মমহোদয়ঃ ।
ফলপ্রদানসন্তুষ্টির্জন্মান্তরিতমোক্ষদঃ ॥ ২০৫ ॥

শিবব্রাহ্মণবাক্যাপ্তজয়ভীতিবিভাবনঃ ।
প্রবর্ষণপ্রার্থিতাগ্নিদানপুণ্যমহোত্সবঃ ॥ ২০৬ ॥

রুক্মিণীরমণঃ কামপিতা প্রদ্যুম্নভাবনঃ ।
স্যমন্তকমণিব্যাজপ্রাপ্তজাম্ববতীপতিঃ ॥ ২০৭ ॥

সত্যভামাপ্রাণপতিঃ কালিন্দীরতিবর্ধনঃ ।
মিত্রবিন্দাপতিঃ সত্যাপতির্বৃষনিষূদনঃ ॥ ২০৮ ॥

ভদ্রাবাঞ্ছিতভর্তা চ লক্ষ্মণাবরণক্ষমঃ ।
ইন্দ্রাদিপ্রার্থিতবধনরকাসুরসূদনঃ ॥ ২০৯ ॥

মুরারিঃ পীঠহন্তা চ তাম্রাদিপ্রাণহারকঃ ।
ষোডশস্ত্রীসহস্রেশঃ ছত্রকুণ্ডলদানকৃত্ ॥ ২১০ ॥

পারিজাতাপহরণো দেবেন্দ্রমদনাশকঃ ।
রুক্মিণীসমসর্বস্ত্রীসাধ্যভোগরতিপ্রদঃ ॥ ২১১ ॥

রুক্মিণীপরিহাসোক্তিবাক্তিরোধানকারকঃ ।
পুত্রপৌত্রমহাভাগ্যগৃহধর্মপ্রবর্তকঃ ॥ ২১২ ॥

শম্বরান্তকসত্পুত্রবিবাহহতরুক্মিকঃ ।
উষাপহৃতপৌত্রশ্রীর্বাণবাহুনিবারকঃ ॥ ২১৩ ॥

শীতজ্বরভয়ব্যাপ্তজ্বরসংস্তুতষড্গুণঃ ।
শঙ্করপ্রতিয়োদ্ধা চ দ্বন্দ্বয়ুদ্ধবিশারদঃ ॥ ২১৪ ॥

নৃগপাপপ্রভেত্তা চ ব্রহ্মস্বগুণদোষদৃক্ ।
বিষ্ণুভক্তিবিরোধৈকব্রহ্মস্ববিনিবারকঃ ॥ ২১৫ ॥

বলভদ্রাহিতগুণো গোকুলপ্রীতিদায়কঃ ।
গোপীস্নেহৈকনিলয়ো গোপীপ্রাণস্থিতিপ্রদঃ ॥ ২১৬ ॥

বাক্যাতিগামিয়মুনাহলাকর্ষণবৈভবঃ ।
পৌণ্ড্রকত্যাজিতস্পর্ধঃ কাশীরাজবিভেদনঃ ॥ ২১৭ ॥

কাশীনিদাহকরণঃ শিবভস্মপ্রদায়কঃ ।
দ্বিবিদপ্রাণঘাতী চ কৌরবাখর্বগর্বনুত্ ॥ ২১৮ ॥

লাঙ্গলাকৃষ্টনগরীসংবিগ্নাখিলনাগরঃ ।
প্রপন্নাভয়দঃ সাম্বপ্রাপ্তসন্মানভাজনম্ ॥ ২১৯ ॥

নারদান্বিষ্টচরণো ভক্তবিক্ষেপনাশকঃ ।
সদাচারৈকনিলয়ঃ সুধর্মাধ্যাসিতাসনঃ ॥ ২২০ ॥

জরাসন্ধাবরুদ্ধেন বিজ্ঞাপিতনিজক্লমঃ ।
মন্ত্র্যুদ্ধবাদিবাক্যোক্তপ্রকারৈকপরায়ণঃ ॥ ২২১ ॥

রাজসূয়াদিমখকৃত্ সম্প্রার্থিতসহায়কৃত্ ।
ইন্দ্রপ্রস্থপ্রয়াণার্থমহত্সম্ভারসম্ভৃতিঃ ॥ ২২২ ॥

জরাসন্ধবধব্যাজমোচিতাশেষভূমিপঃ ।
সন্মার্গবোধকো য়জ্ঞক্ষিতিবারণতত্পরঃ ॥ ২২৩ ॥

শিশুপালহতিব্যাজজয়শাপবিমোচকঃ ।
দুর্যোধনাভিমানাব্ধিশোষবাণবৃকোদরঃ ॥ ২২৪ ॥

মহাদেববরপ্রাপ্তপুরশাল্ববিনাশকঃ ।
দন্তবক্ত্রবধব্যাজবিজয়াঘৌঘনাশকঃ ॥ ২২৫ ॥

বিদূরথপ্রাণহর্তা ন্যস্তশস্ত্রাস্ত্রবিগ্রহঃ ।
উপধর্মবিলিপ্তাঙ্গসূতঘাতী বরপ্রদঃ ॥ ২২৬ ॥

বল্বলপ্রাণহরণপালিতর্ষিশ্রুতিক্রিয়ঃ ।
সর্বতীর্থাঘনাশার্থতীর্থয়াত্রাবিশারদঃ ॥ ২২৭ ॥

জ্ঞানক্রিয়াবিভেদেষ্টফলসাধনতত্পরঃ ।
সারথ্যাদিক্রিয়াকর্তা ভক্তবশ্যত্ববোধকঃ ॥ ২২৮ ॥

সুদামারঙ্কভার্যার্থভূম্যানীতেন্দ্রবৈভবঃ ।
রবিগ্রহনিমিত্তাপ্তকুরুক্ষেত্রৈকপাবনঃ ॥ ২২৯ ॥

নৃপগোপীসমস্তস্ত্রীপাবনার্থাখিলক্রিয়ঃ ।
ঋষিমার্গপ্রতিষ্ঠাতা বসুদেবমখক্রিয়ঃ ॥ ২৩০ ॥

বসুদেবজ্ঞানদাতা দেবকীপুত্রদায়কঃ ।
অর্জুনস্ত্রীপ্রদাতা চ বহুলাশ্বস্বরূপদঃ ॥ ২৩১ ॥

শ্রুতদেবেষ্টদাতা চ সর্বশ্রুতিনিরূপিতঃ ।
মহাদেবাদ্যতিশ্রেষ্ঠো ভক্তিলক্ষণনির্ণয়ঃ ॥ ২৩২ ॥

বৃকগ্রস্তশিবত্রাতা নানাবাক্যবিশারদঃ ।
নরগর্ববিনাশার্থহৃতব্রাহ্মণবালকঃ ॥ ২৩৩ ॥

লোকালোকপরস্থানস্থিতবালকদায়কঃ ।
দ্বারকাস্থমহাভোগনানাস্ত্রীরতিবর্ধনঃ ॥ ২৩৪ ॥

মনস্তিরোধানকৃতব্যগ্রস্ত্রীচিত্তভাবিতঃ ।
মুক্তিলীলা
মুক্তিলীলাবিহরণো মৌশলব্যাজসংহৃতিঃ ॥ ২৩৫ ॥

শ্রীভাগবতধর্মাদিবোধকো ভক্তিনীতিকৃত্ ।
উদ্ধবজ্ঞানদাতা চ পঞ্চবিংশতিধা গুরুঃ ॥ ২৩৬ ॥

আচারভক্তিমুক্ত্যাদিবক্তা শব্দোদ্ভবস্থিতিঃ ।
হংসো ধর্মপ্রবক্তা চ সনকাদ্যুপদেশকৃত্ ॥ ২৩৭ ॥

ভক্তিসাধনবক্তা চ য়োগসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ।
নানাবিভূতিবক্তা চ শুদ্ধধর্মাববোধকঃ ॥ ২৩৮ ॥

মার্গত্রয়বিভেদাত্মা নানাশঙ্কানিবারকঃ ।
ভিক্ষুগীতাপ্রবক্তা চ শুদ্ধসাঙ্খ্যপ্রবর্তকঃ ॥ ২৩৯ ॥

মনোগুণবিশেষাত্মা জ্ঞাপকোক্তপুরূরবাঃ ।
পূজাবিধিপ্রবক্তা চ সর্বসিদ্ধান্তবোধকঃ ॥ ২৪০ ॥

লঘুস্বমার্গবক্তা চ স্বস্থানগতিবোধকঃ ।
য়াদবাঙ্গোপসংহর্তা সর্বাশ্চর্যগতিক্রিয়ঃ ॥ ২৪১ ॥

আশ্রয়লীলা
কালধর্মবিভেদার্থবর্ণনাশনতত্পরঃ ।
বুদ্ধো গুপ্তার্থবক্তা চ নানাশাস্ত্রবিধায়কঃ ॥ ২৪২ ॥

নষ্টধর্মমনুষ্যাদিলক্ষণজ্ঞাপনোত্সুকঃ ।
আশ্রয়ৈকগতিজ্ঞাতা কল্কিঃ কলিমলাপহঃ ॥ ২৪৩ ॥

শাস্ত্রবৈরাগ্যসম্বোধো নানাপ্রলয়বোধকঃ ।
বিশেষতঃ শুকব্যাজপরীক্ষিজ্জ্ঞানবোধকঃ ॥ ২৪৪ ॥

শুকেষ্টগতিরূপাত্মা পরীক্ষিদ্দেহমোক্ষদঃ ।
শব্দরূপো নাদরূপো বেদরূপো বিভেদনঃ ॥ ২৪৫ ॥

ব্যাসঃ শাখাপ্রবক্তা চ পুরাণার্থপ্রবর্তকঃ ।
মার্কণ্ডেয়প্রসন্নাত্মা বটপত্রপুটেশয়ঃ ॥ ২৪৬ ॥

মায়াব্যাপ্তমহামোহদুঃখশান্তিপ্রবর্তকঃ ।
মহাদেবস্বরূপশ্চ ভক্তিদাতা কৃপানিধিঃ ॥ ২৪৭ ॥

আদিত্যান্তর্গতঃ কালঃ দ্বাদশাত্মা সুপূজিতঃ ।
শ্রীভাগবতরূপশ্চ সর্বার্থফলদায়কঃ ॥ ২৪৮ ॥

ইতীদং কীর্তনীয়স্য হরের্নামসহস্রকম্ ।
পঞ্চসপ্ততিবিস্তীর্ণং পুরাণান্তরভাষিতম্ ॥ ২৪৯ ॥

য় এতত্প্রাতরুত্থায় শ্রদ্ধাবান্ সুসমাহিতঃ ।
জপেদর্থাহিতমতিঃ স গোবিন্দপদং লভেত্ ॥ ২৫০ ॥

সর্বধর্মবিনির্মুক্তঃ সর্বসাধনবর্জিতঃ ।
এতদ্ধারণমাত্রেণ কৃষ্ণস্য পদবীং ব্রজেত্ ॥ ২৫১ ॥

হর্যাবেশিতচিত্তেন শ্রীভাগবতসাগরাত্ ।
সমুদ্ধৃতানি নামানি চিন্তামণিনিভানি হি ॥ ২৫২ ॥

কণ্ঠস্থিতান্যর্থদীপ্ত্যা বাধন্তেঽজ্ঞানজং তমঃ ।
ভক্তিং শ্রীকৃষ্ণদেবস্য সাধয়ন্তি বিনিশ্চিতম্ ॥ ২৫৩ ॥

কিম্বহূক্তেন ভগবান্ নামভিঃ স্তুতষড্গুণঃ ।
আত্মভাবং নয়ত্যাশু ভক্তিং চ কুরুতে দৃঢাম্ ॥ ২৫৪ ॥

য়ঃ কৃষ্ণভক্তিমিহ বাঞ্ছতি সাধনৌঘৈর্-
নামানি ভাসুরয়শাংসি জপেত্স নিত্যম্ ।
তং বৈ হরিঃ স্বপুরুষং কুরুতেঽতিশীঘ্রম্-
আত্মার্পণং সমধিগচ্ছতি ভাবতুষ্টঃ ॥ ২৫৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণিবৃষাবনিধ্রুগ্-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য ।
গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ॥ ২৫৬ ॥

॥ ইতি শ্রীভাগবতসারসমুচ্চয়ে বৈশ্বানরোক্তং
শ্রীবল্লভাচার্যবিরচিতং
শ্রীপুরুষোত্তমসহস্রনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Purushottama:

1000 Names of Sri Purushottama | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Purushottama | Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top