Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Gujarati

Shri Vasavi Devi Sahasranamastotram 3 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીવાસવીકન્યકાપરમેશ્વરીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ (૩) ॥
ૐ શુક્લામ્બરધરં વિષ્ણું શશિવર્ણં ચતુર્ભુજમ્ ।
પ્રસન્નવદનં ધ્યાયેદ્સર્વવિઘ્નોપશાન્તયે ॥

ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ।
ગુરુસ્સાક્ષાત્પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥

આયુર્દેહિ ધનં દેહિ વિદ્યાં દેહિ મહેશ્વરી ।
સમસ્તમખિલાં દેહિ દેહિ મે કન્યકાપરમેશ્વરી ॥

વન્દે માતરં અમ્બિકાં ભગવતીં વારીરમા સેવિતાં
કલ્યાણીં કમનીય કલ્પલતિકાં કૈલાસનાથપ્રિયામ્ ।
વેદાન્ત પ્રતિપાદ્યમાનવિભવાં વિદ્વન્ મનોરઞ્જનીં
શ્રીચક્રાઙ્કિત પદ્મપીઠનિલયાં શ્રીરાજરાજેશ્વરી ॥

ૐ વાસવ્યૈ ચ વિદ્મહે કુસુમપુત્ર્યૈ ચ ધીમહિ તન્નો કન્યકા પ્રચોદયાત્ ॥

ધ્યાનમ્ –
સર્વસૌભાગ્યજનની નમોઽસ્તુતે ।
વૈશ્યવંશિકુલોદ્ભવિ નમોઽસ્તુતે ।
તુલાશ્રિતકુલેદેવિ નમોઽસ્તુતે ।
શ્રીમત્કન્યાશિરોમણિ નમોઽસ્તુતે ।
પનુકોણ્ડાપુરવાસિનિ નમોઽસ્તુતે ।
નિત્યમહોત્સવવિલાસિનિ નમોઽસ્તુતે ।
સામ્રાજ્યસુખદાયિનિ નમોઽસ્તુતે ।
સર્વભક્તપ્રપાલિનિ નમોઽસ્તુતે ॥

અથ શ્રીવાસવીકન્યકાપરમેશ્વરીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।
ૐ શ્રીકન્યકામ્બા ચ શ્રીકન્યકાપરમેશ્વરી ।
કન્યકા વાસવી દેવી માતા વાસવકન્યકા ॥ ૧ ॥

મણિદ્વિભાત્રિનેત્રી મઙ્ગલા મઙ્ગલાયિની ।
ગૌતમિતીરભૂમિસ્થા મહાગિરિનિવાસિની ॥ ૨ ॥

સર્વમન્ત્રાત્મિકા ચૈવ સર્વયન્ત્રાતિનાયિકા ।
સર્વતન્ત્રમયી ભદ્રા સર્વમન્ત્રાર્થરૂપિણી ॥ ૩ ॥

સર્વજ્ઞા સર્વગા સર્વા બ્રહ્મવિષ્ણુસમર્ચિતા ।
નવ્યા દિવ્યા ચ સેવ્યા ચ ભવ્યા સવ્યા સ્તવ્યયા ॥ ૪ ॥

ચિત્રકણ્ઠમદચ્છેત્રી ચિત્રલીલામહીશુભા ।
વેદાતીતા વરાશ્રીતા વિશાલાક્ષી શુભપ્રદા ॥ ૫ ॥

શમ્ભુશ્રેષ્ઠી સુધાભૂતા વિશ્વવિશ્વામ્ભરાવની ।
કન્યા વિશ્વમયી પુણ્યા અગણ્યારૂપસુન્દરી ॥ ૬ ॥

સગુણા નિર્ગુણા ચૈવ નિર્દ્વન્દ્વા નિર્મલાનઘા ।
સત્યા સત્યસ્વરૂપા ચ સત્યાસત્યસ્વરૂપિણી ॥ ૭ ॥

ચરાચરમયી ચૈવ યોગનિદ્રા સયોગિની ।
નિત્યધર્મા નિષ્કલા ચ નિત્યધર્મપરાયણા ॥ ૮ ॥

કુસુમશ્રેષ્ઠિપુત્રી ચ કુસુમાલયભૂષણા ।
કુસુમામ્બાકુમારી ચ વિરૂપાક્ષસહોદરી ॥ ૯ ॥

કર્મમયી કર્મહન્ત્રી કર્મબન્ધવિમોચની ।
સર્મદા સર્મવર્માઙ્ગી નિર્મલા નિસ્તુલપ્રભા ॥ ૧૦ ॥

ઇન્દીવરસમાનાચી(ક્ષી?) ઇન્દીમ્પ્રથમાલકા ।
કૃપલિન્તા કૃપાવર્તિનિર્મણિનૂપુરમણ્ડિતા ॥ ૧૧ ॥

ત્રિમૂર્તિપદવીદાત્રી ત્રિજગત્રક્ષણકાદરા ।
સર્વભદ્રસ્વરૂપા ચ સર્વભદ્રપ્રદાયિની ॥ ૧૨ ॥

મણિકાઞ્ચનમઞ્જીરા અરુણાઙ્ઘ્રિસરોરુહા ।
શૂન્યમધ્યા સર્વમાન્યા ધન્યાઽનન્યા સમાદ્ભુતા ॥ ૧૩ ॥

વિષ્ણુવર્ધનસમ્મોહકારિણી પાપવારિણી ।
સર્વસમ્પત્કરી સર્વરોગશોકનિવારિણી ॥ ૧૪ ॥

આત્મગૌરવસૌજન્યબોધિની માનદાયિની ।
માનુષરક્ષાકરી ભુક્તિમુક્તિદાત્રી શિવપ્રદા ॥ ૧૫ ॥

નિસ્સમા નિરાધિકા ચૈવ યોગમાયા હ્યનુત્તમા ।
મહામાયા મહાશક્તિર્હરિવર્ગાપહારિણી ॥ ૧૬ ॥

ભાનુકોટિસહસ્રાભા મલ્લિચમ્પકગન્ધિકા ।
રત્નકાઞ્ચનકોટીરચન્દ્રકણ્ઠયુદાલકા ॥ ૧૭ ॥

ચન્દ્રબિમ્બસમાસ્યાઙ્ગા મૃગનાપિ વિશેષકા ।
રાગસ્વરૂપા પાષાદ્યા અગ્નિપૂજ્યા ચતુર્ભુજા ॥ ૧૮ ॥

નાસચામ્પેયપુષ્પા ચ નાસામૌક્તિકસૂજ્જ્વલા ।
ગુરુવિન્દકપોલા ચ ઇન્દુરોચિસ્મિતાઞ્ચિતા ॥ ૧૯ ॥

વીણા નિશ્વનસલ્લાભા અગ્નિસુત્તાં શુકાઞ્ચિતા ।
ગૂઢકુલ્પા જગન્માયા મણિસિંહાસનસ્થિતા ॥ ૨૦ ॥

અપ્રમેયા સ્વપ્રકાશા શિષ્ટેષ્ટા શિષ્ટપૂજિતા ।
ચિત્શક્તિચેતનાકારા મનોવાચામગોચરા ॥ ૨૧ ॥

ચતુર્દશવિદ્યારૂપા ચતુર્દશકલામયી ।
મહાચતુષ્ષષ્ટિકોટિયોગિની ગણસેવિતા ॥ ૨૨ ॥

ચિન્મયી પરમાનન્દા વિજ્ઞાનગણરૂપિણી ।
ધ્યાનરૂપા ધ્યેયાકારા ધર્માધર્મવિદાયિની ॥ ૨૩ ॥

ચારુરૂપા ચારુહાસા ચારુચન્દ્રકલાધરા ।
ચરાચરજગન્નેત્રી ચક્રરાજનિકેતના ॥ ૨૪ ॥

બ્રહ્માદિકસૃષ્ટિકર્ત્રી ગોપ્ત્રી તેજસ્વરૂપિણી ।
ભાનુમણ્ડલમધ્યસ્થા ભગવતી સદાશિવા ॥ ૨૫ ॥

આબ્રહ્મકોટિજનની પુરુષાર્થપ્રદામ્બિકા ।
આદિમધ્યાન્તરહિતા હરિર્બ્રહ્મેશ્વરાર્ચિતા ॥ ૨૬ ॥

નારાયણી નાદરૂપા સમ્પૂર્ણા ભુવનેશ્વરી ।
રાજરાજાર્ચિતા રમ્યા રઞ્ચની મુનિરઞ્ચિની ॥ ૨૭ ॥

કલ્યાણી લોકવરદા કરુણારસમઞ્જુલા ।
વરદા વામનયના મહારાજ્ઞી નિરીશ્વરી ॥ ૨૮ ॥

રક્ષાકરી રાક્ષસઘ્ની તુષ્ટરાજામદાપહા ।
વિધાત્રી વેદજનની રાગચન્દ્રસમાનના ॥ ૨૯ ॥

તન્ત્રરૂપા તન્ત્રિણી ચ તન્ત્રવેદ્યા તન્ત્રિકા ।
શાસ્ત્રરૂપા શાસ્ત્રધારા સર્વશાસ્ત્રસ્વરૂપિણી ॥ ૩૦ ॥

રાગભાષા મનશ્ચાભા પઞ્ચભૂતમયી તથા ।
પઞ્ચતન્માત્રસાયકા ક્રોધાકારા કુશાઞ્ચિતા ॥ ૩૧ ॥

નિજકાન્તિપરાચાણ્ડમણ્ડલા અખણ્ડલાર્ચિતા ।
કદમ્બમયતાટઙ્કા પદ્મચામ્પેયકન્દિલા ॥ ૩૨ ॥

સર્વવિદ્યાઙ્કુરાશઙ્ક્યદન્તપઙ્ક્તીત્વયાઞ્ચિતા ।
સરસલ્લાભમાધુર્યજિતવાણીવિપઞ્ચિકા ॥ ૩૩ ॥

ક્રૈવેયમણિચિન્તાકકૂર્મપૃષ્ઠપદત્વયા ।
નખકાન્તિપરિચ્છિન્ના સમત્રાવાતતમોગુણા ॥ ૩૪ ॥

મણિકિઙ્કિણિકા દિવ્યતૃષ્ણા દામભૂષિતા ।
રમ્ભાસ્તમ્ભમનોજ્ઞાતી મનોજ્ઞારુત્યાઞ્ચિતા ॥ ૩૫ ॥

પદશોભા જિતામ્ભોજા મહાગિરિપુરીશ્વરી ।
દેવરત્નગૃહાન્તસ્થા સર્વબ્રહ્માસમસ્થિતા ॥ ૩૬ ॥

મહાપદ્મવનસ્થાના કદમ્બવનવાસિની ।
નિજાંષભાગસરોલ્લસી લક્ષ્મી ગૌરી સરસ્વતી ॥ ૩૭ ॥

મઞ્જુકુઞ્જનમણિમઞ્જિરા અલઙ્કૃતપદામ્બુજા ।
હંસિકા મન્દગમના મહાસૌદર્યવારધી ॥ ૩૮ ॥

અનવદ્યારુણકન્યા ચ અકન્યા ગુણતૂરગા ।
સમ્પદ્દાત્રા વિશ્વનેયૌકદેવવ્રાતાસુસેવિતા ॥ ૩૯ ॥

ગેયચક્રરથારૂઢા મન્ત્રિન્યમ્બા સમર્ચિતા ।
કામદા અનવત્યાઙ્ગી દેવર્ષિસ્તુતવૈભવા ॥ ૪૦ ॥

વિઘ્ન્યન્ત્રસમૂભેત્રી કરોત્યનૈકમાદવા ।
સઙ્કલ્પમાત્રનિર્ધૂતા વિષ્ણુવર્ધનવૈભવા ॥ ૪૧ ॥

મૂર્તિત્રયા સદાસેવ્યા સમયસ્થા નિરામયા ।
મૂલાધારભવાબ્રહ્મગ્રન્થિસમ્ભેદિની પરા ॥ ૪૨ ॥

મણિપૂરાન્તરાવાસા વિષ્ણુગ્રન્થિવિભેદિની ।
અજ્ઞાચક્રાગતામાયા રુદ્રગ્રન્થિવિમોક્ષદા ॥ ૪૩ ॥

સહસ્રારસમારૂઢા સુધાસારપ્રવર્ષિણી ।
દશત્રેકાસમાભાસા ષટ્ચક્રોપરિવાસિની ॥ ૪૪ ॥

ભક્તિવસ્યા ભક્તિગમ્યા ભક્તરક્ષણકાદરા ।
ભક્તિપ્રિયા ભદ્રમૂર્તી ભક્તસન્તોષદાયિની ॥ ૪૫ ॥

સર્વદાકુણ્ડલિન્યમ્બા સારદેવ્યા ચ શર્મદા ।
સાધ્વી શ્રીકરીયુતારા ચ શ્રીકરી શમ્ભુમોદિતા ॥ ૪૬ ॥

શરચ્ચન્દ્રમુખી શિષ્ટા નિરાકારા નિરાકુલા ।
નિર્લેપા નિસ્તુલા ચૈવ નિરવદ્યા નિરન્તરા ॥ ૪૭ ॥

નિષ્કારણા નિષ્કલઙ્કા નિત્યબુદ્ધા નિરીશ્વરી ।
નીરાગા રાગમદના નિર્મદા મદનાશિની ॥ ૪૮ ॥

નિર્મમા સમયા ચાન્ય અનન્યા જગદીશ્વરી ।
નીરોગા નિરૂપાધિશ્ચ નિરાનન્દા નિરાષ્રયા ॥ ૪૯ ॥

નિત્યમુક્તા નિગમમા નિત્યશુદ્ધા નિરુત્તમા ।
નિર્વ્યાધી ચ વ્યાધિમદના નિષ્ક્રીયા નિરુપપ્લવા ॥ ૫૦ ॥

નિરહઙ્કારા ચ નિશ્ચિન્તા નિર્મોહા મોહનાશિની ।
નિર્પાદા મમતાહન્ત્રી નિષ્પાપા પાપાનાશિની ॥ ૫૧ ॥

અભેદા ચ સાક્ષિરૂપા નિર્ભેદા ભેદનાશિની ।
નિર્નાશા નાશમથની નિષ્પાપાપાપહારિણી ॥ ૫૨ ॥

નીલવેણી નિરાલમ્બા નિરપાયા ભવાપહા ।
નિઃસન્દેહા સંશયજ્ઞી નિર્લોપા લોપહારિણી ॥ ૫૩ ॥

શુકપ્રદા દુષ્ટદૂરા નિર્વિકલ્પા નિરદ્યયા ।
સર્વજ્ઞાના દુઃખહન્ત્રી સમાનાધિકવર્જિતા ॥ ૫૪ ॥

સર્વશક્તિમયી સર્વમઙ્ગલા સદ્ગતિપ્રદા ।
સર્વેશ્વરી સર્વમયી સર્વત્વસ્વરૂપિણી ॥ ૫૫ ॥

મહામાયા મહાશક્તિઃ મહાસત્વા મહાબલા ।
મહાવીર્યા મહાબુદ્ધિર્મહેશ્વર્યમહાગતિઃ ॥ ૫૬ ॥

મનોન્મણિમહાદેવી મહાપાતકનાશિની ।
મહાપૂજ્યા મહાસિદ્ધિઃ મહાયોગીશ્વરેશ્વરી ॥ ૫૭ ॥

મહાતન્ત્રા મહામન્ત્રા મહાયન્ત્રા મહાસના ।
મહાયાગક્રમારાધ્યા મહાયોગસમર્ચિતા ॥ ૫૮ ॥

પ્રકૃતિર્વિકૃતિર્વિદ્યા સર્વભૂતહિતપ્રદા ।
સુચિસ્વાહા ચ ધન્યા ચ સ્વધા સુધા હિરણ્મયી ॥ ૫૯ ॥

માન્યા શ્રદ્ધા વિભૂતિશ્ચ બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાત્મિકા ।
દીપ્તા કાન્તા ચ કામાક્ષી નિત્યપુષ્ટા વિભાવરી ॥ ૬૦ ॥

અનુગ્રહપ્રદા રામા અનકા લોકવલ્લભા ।
અમૃતા ચ શોકમૂર્તિર્લોકદુઃખવિનાશિની ॥ ૬૧ ॥

કરુણાધર્મનિલયા પદ્મિની પદ્મકન્દિની ।
હ્લાદજનની પુષ્ટા પદ્મમાલાધરાદ્ભુતા ॥ ૬૨ ॥

પદ્માક્ષી પદ્મમુખી ચ લોકમાતેન્દુશીતલા ।
સુપ્રસન્ના પુણ્યકન્તા પ્રસાદાપિ મુખિપ્રભા ॥ ૬૩ ॥

અર્ધચન્દ્રસૂડાલા ચ ચારા વૈશ્યસહોદરી ।
વૈશ્યસૌખ્યપ્રદાતુષ્ટિઃ શિવા દારિદ્ર્યનાશિની ॥ ૬૪ ॥

શિવાદાત્રી ચ વિમલા સ્વામિની પ્રીતિપુષ્કલા ।
આર્યાવ્યામાસતી સૌમ્યા શ્રીદા મઙ્ગલદાયિની ॥ ૬૫ ॥

ભક્તકેહપરાનન્દા સિદ્ધિરૂપા વસુપ્રદા ।
ભાસ્કરી જ્ઞાનનિલયા લલિતાઙ્ગી યશસ્વિની ॥ ૬૬ ॥

ત્રિકાલજ્ઞોઽરુસમ્પન્ના સર્વકાલસ્વરૂપિણી ।
દારિદ્ર્યધ્વંસિની કાન્તી સર્વોઽભદ્રનિવારિણી ॥ ૬૭ ॥

અન્નદા અન્નદાત્રી ચ અચ્યુતાનન્દકારિણી ।
અનન્તાચ્યુતા વ્યુપ્તા વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપિણી ॥ ૬૮ ॥

શારદામ્ભોજ પ્રત્યક્ષી શરચ્ચન્દ્રરુચિસ્થિતા ।
જયા જયાપકાશા અવકાશસ્વરૂપિણી ॥ ૬૯ ॥

આકાશમયપદ્મસ્થા અનાદ્યા સત્યો નિજા ।
અપલાં ચણ્ડિકા અગાધા આત્મજ્ઞા ચ આત્મગોચરા ॥ ૭૦ ॥

આદ્યાનદ્યાદિદેવી ચ આદિત્યાચયભાસ્વરા ।
કર્તસ્વરમનોજ્ઞાઙ્ગી કાલકણ્ઠનિભાસ્વરા ॥ ૭૧ ॥

આત્મનો આત્મદયિતા આધારાચાત્મરૂપિણી ।
આનીશાકાષ્યભૈશાની ઈશ્વરૈશ્વર્યદાયિની ॥ ૭૨ ॥

ઇન્દ્રસૂરિન્દુમાતા ચ ઇન્દ્રિયા ઇન્દુમણ્ડિતા ।
ઇન્દુબિમ્બસમાશ્રિયા ઇન્દ્રિયાણાં વશઙ્કરી ॥ ૭૩ ॥

એકા ચૈક વીરા ચ એકાકારૈકવૈભવા ।
એકત્રયસુપૂજ્યા ચ એકનૂરેકદાયિની ॥ ૭૪ ॥

વર્ણાત્મા વર્ણનિલયા ષોડષસ્વરરૂપિણી ।
કન્યા કૃત્વા મહારાત્રીર્મોહરાત્રી સુલોચના ॥ ૭૫ ॥

કમનીયા કલાધારા કામધૂ વર્ણમાલિની ।
કાશ્મીરત્રવલિપ્તાઙ્ગી કામ્યા ચ કમલાર્ચિતા ॥ ૭૬ ॥

માણિક્યભાસ્વલઙ્કારા કણગા કણગપ્રદા ।
કમ્બૂગ્રીવા કૃપાયુક્તા કિશોરી ચ લલાટિની ॥ ૭૭ ॥

કાલસ્થા ચ નિમેષા ચ કાલદાત્રી કલાવતી ।
કાલજ્ઞા કાલમાતા ચ કાલવેત્રી કલાવની ॥ ૭૮ ॥

કાલદા કાલહા કીર્તિઃ કીર્તિસ્થા કીર્તિવર્ધિની ।
કીર્તિજ્ઞા કીર્તિતગુણા કેશવાનન્દકારિણી ॥ ૭૯ ॥

કુમારી કુમુદાભા ચ કર્મદા કર્મભઞ્જની ।
કૌમુદી કુમુદાનન્દા કાલાઙ્ગી કાલભૂષણા ॥ ૮૦ ॥

કપર્દિની કોમલાઙ્ગી કૃપાસિન્ધુઃ કૃપામયી ।
કઞ્જસ્થા કઞ્જવદના કૂટસ્થોરુગિરીશ્વરી ॥ ૮૧ ॥

કુણ્ડચુસ્થા ચ કૌવેરી કલિકલ્મષનાશિની ।
કાષ્યપી કામરૂપા ચ કઞ્જકઞ્જલ્કચર્ચિતા ॥ ૮૨ ॥

કઞ્હનધ્વન્ત્વ નેત્રી ચ ખેસરી કટ્કયુક્કરી ।
સિદ્ધજ્ઞા સિદ્ધિતપદા ચિન્તસ્થા ચિન્તસ્વરૂપિણી ॥ ૮૩ ॥

ચઞ્ચકાભમનોયાઙ્ગી ચારુચમ્પકમાલિની ।
ચણ્ડી ચ ચણ્ડરૂપા ચ ચૈતન્યકણગેહિની ॥ ૮૪ ॥

ચિદાનન્દા ચિદાહાતારા ચિદાકારા ચિદાલયા ।
ચપલામ્બાઙ્ગલતિકા ચન્દ્રકોટિશુભાકરા ॥ ૮૫ ॥

ચિન્તામણિગુણાધારા ચિન્તામણિવિભૂષિતા ।
ભક્તચિન્તામણિલતા ચિન્તામણિસુમન્તિરા ॥ ૮૬ ॥

ચારુચન્દનલિપ્તાઙ્ગી ચતુરા ચતુરાનના ।
ચક્રદા ચક્રધારી ચ ચારુચામરવિજિતા ॥ ૮૭ ॥

ભક્તાનાં છત્રરૂપા ચ છત્રચ્છાયાકૃતાલયા ।
જગજીવા જગદ્દાત્રી જગદાનન્દકારિણી ॥ ૮૮ ॥

જનની ચ યજ્ઞરતા જયન્તી જપયજ્ઞપરાયણા ।
યજ્ઞદા યજ્ઞફલદા યજ્ઞસ્થાપકૃતાલયા ॥ ૮૯ ॥

યજ્ઞભોત્રી યજ્ઞરૂપા યજ્ઞવિઘ્નવિનાશિની ।
કર્મયોગા કર્મરુપા કર્મવિઘ્નવિનાશિની ॥ ૯૦ ॥

કર્મદા કર્મફલદા કર્મસ્થાનકૃતાલયા ।
કાલુશ્યા ભેદસારિદ્રા સર્વકર્મસમઞ્ચિતા ॥ ૯૧ ॥

જયસ્થા જયદા જૈત્રી જીવિતા જયકારિણી ।
યશોદાયકસામ્રાજ્યની યશોદાનન્દકારિણી ॥ ૯૨ ॥

જ્વલિની જ્વાલિની જ્વાલા જ્વલત્ભાવગસન્નિભા ।
જ્વાલામુખી જનાનન્દા જમ્બૂદ્વીપકૃતાલયા ॥ ૯૩ ॥

જન્મદા જન્મહા જન્મા જન્મપૂર્જન્મરઞ્જિની ।
જમ્બૂનાથસમાનઙ્ગી જમ્બૂનાથવિભૂષણા ॥ ૯૪ ॥

જ્ઞાતિતા જાતિતા જાતી જ્ઞાનદા જ્ઞાર્નગોચરા ।
જ્ઞાનહા જ્ઞાનરૂપા ચ જ્ઞાનવિજ્ઞાનશાલિની ॥ ૯૫ ॥

જપાપુષ્પસમાનોષ્ટ્યા જપાકુસુમશોભિતા ।
જિનજૈત્રી જિનાતારા જિન્માતા જિનેશ્વરી ॥ ૯૬ ॥

તીર્થઙ્કરી નિરાધારા અમલામ્બરધારિણી ।
શમ્ભુકોટિદુરાધર્શા વિષ્ણુવર્ધનમર્દિની ॥ ૯૭ ॥

સમુદ્રકોટિગમ્ભીરા વાયુકોટિમહાબલા ।
સૂર્યકોટિપ્રતીકાસા યમકોટિપરાક્રમા ॥ ૯૮ ॥

કામધુક્કોટિફલદા ચક્રકોટિસુરાજ્યુતા ।
રતિકોટિસુલાવણ્યા પદ્મકોટિનિભાનના ॥ ૯૯ ॥

પૃથ્વીકોટિજનાધારા અગ્નિકોટિભયઙ્કરી ।
ઈશનાદી સત્શક્તિર્ધનદૌઘધનપ્રદા ॥ ૧૦૦ ॥

અણિમામહિમાપ્રાપ્તિર્ગરિમાલકિમા તથા ।
પ્રકામ્યાતાવશકરી ઈશિકા સિદ્ધિદા તથા ॥ ૧૦૧ ॥

મહિમાદિગુણૈર્યુક્તા અણિમાત્યષ્ટસિદ્ધિદા ।
યવનઙ્કન્ જનાદીના અજરા ચ જરાપહા ॥ ૧૦૨ ॥

ધારિણી ધારકાકારા ત્રિગુણા તુલસીનદા ।
ત્રિવિદ્યા ચ ત્રયી ત્રિગ્મી તુરિયા ત્રિગુણેશ્વરી ॥ ૧૦૩ ॥

ત્રિવિધાત્રી દશારાધ્યા ત્રિમૂર્તિર્જનનીત્વરા ।
ત્રિવર્ણા ચ ત્રૈલોક્યા ચ ત્રિત્વા ચ ત્રૈલોક્યધારિણી ॥ ૧૦૪ ॥

ત્રિમૂર્તિશ્ચ ત્રિજનની ત્રિપૂસ્તારા તપસ્વિની ।
તરુણી ચ તપોનિષ્ટા તપ્તકાઞ્ચનસન્ન્નિભા ॥ ૧૦૫ ॥

તરુણા ત્રિવેશાની તપસી તરરૂપિણી ।
તરુણાર્કપ્રતિકાશ તાપઘ્ની ચ તમોપહા ॥ ૧૦૬ ॥

તાર્તિકા તર્કવિદ્યા ચ ત્રૈલોક્યવ્યાપિનીશ્વરી ।
ત્રિપુષ્કરા ત્રિકાલાજ્ઞા તાપત્રયવિનાશિની ॥ ૧૦૭ ॥

ગુણાઢ્યા ચ ગુણાતીતા તપસ્સિદ્ધિપ્રદાયિની ।
કારિકા તીર્થરૂપા ચ તીર્થ તીર્થકરી તથા ॥ ૧૦૮ ॥

દારિદ્ર્યદુઃખનાશિની અદીના દીનવત્સલા ।
દીનનાથપ્રિયા દીર્ઘા દયાપૂર્ણા દયાત્મિકા ॥ ૧૦૯ ॥

દેવદાનવસમ્પૂજ્યા દેવાનાં મોદકારિણી ।
દેવસૂ દક્ષિણા દક્ષા દેવી દુર્ગતિનાશિની ॥ ૧૧૦ ॥

આનન્દોધતી મધ્યસ્થા અઘોરા અટ્ટહાસિની ।
ઘોરાગ્નિતાકદમની દુઃખદુઃસ્વપ્નનિવારિણી ॥ ૧૧૧ ॥

શ્રીમતી શ્રીમયી શ્રેષા શ્રીકરી શ્રીવિભાવની ।
શ્રીદા શ્રીશા શ્રીનિવાસા શ્રીયુતા શ્રીમતિકતી ॥ ૧૧૨ ॥

ધનદા દામિની દાન્તા ધર્મદા ધનશાલિની ।
દાડિમીબીજરદના ધનકારા ધનઞ્જયા ॥ ૧૧૩ ॥

ધરિણી ધારિણી ધૈર્યા ધરા દાત્રી ચ ધૈર્યતા ।
દયા દોક્ત્રી ધર્મિણી ચ દમની ચ દુરાસદા ॥ ૧૧૪ ॥

નાનારત્નવિચિત્રાઙ્ગી નાનાભરણમણ્ડિતા ।
નીરજાસ્યા નિરાદઙ્કા નવલાવણ્યસુન્દરી ॥ ૧૧૫ ॥

પ્રમિતા પ્રાજ્ઞા ચ પૂર્વા પાવનપાવની ।
સર્વપ્રિયા સર્વવરદા પાવના પાપનાશિની ॥ ૧૧૬ ॥

વાસવ્યંશપાકા ચ પરઞ્જ્યોતિસ્વરૂપિણી ।
પરેશી પારગાપારા પરાસિદ્ધિર્પરાગતિઃ ॥ ૧૧૭ ॥

પિતા માતા ચ પશુતા પશુભાગવિનાશિની ।
પદ્મગન્ધા ચ પદ્માક્ષી પદ્મકેશરમન્દિરા ॥ ૧૧૮ ॥

પરબ્રહ્મસ્વરૂપા ચ પરબ્રહ્મનિવાસિની ।
પરમાનન્દમુદિતા પૂર્ણપીઠનિવાસિની ॥ ૧૧૯ ॥

પરમેશી ચ પૃથ્વી ચ પરચક્રવિનાશિની ।
પરાપરા પરાવિદ્યા પરમાનન્દદાયિની ॥ ૧૨૦ ॥

વાગ્રૂપા વાઙ્મયી વાક્દા વાજ્ઞેત્રી વાક્વિશારદાઃ ।
ધીરૂપા ધીમયી ધીરા ધીધાત્રી ધીવિશારદા ॥ ૧૨૧ ॥

વૃન્દારકા વૃન્દવન્દ્યા વૈશ્યવૃન્દસહોદરી ।
પરમશ્રી વ્રાતવિનુતા પિનાકી પરિકીર્તિતા ॥ ૧૨૨ ॥

ફણિભૂષા ફાલા પૂજ્યા પ્રાણરૂપા પ્રિયંવદા ।
ભવારાદ્યા ભવેશી ચ ભવા ચૈવ ભવેશ્વરી ॥ ૧૨૩ ॥

ભવમાતા ભવાગમ્યા ભવખણ્ડકનાશિની ।
ભવાનન્દા ભાવનીયા ભૂતપઞ્ચકવાસિની ॥ ૧૨૪ ॥

ભગવતી ભૂતદાત્રી ભૂતેશી ભૂતરૂપિણી ।
ભૂતસ્થા ભૂતમાતા ચ ભૂતજ્ઞી ભવમોચિની ॥ ૧૨૫ ॥

ભક્તશોકતમોહર્ત્રી ભવપાશવિનાશિની । ભવભારવિનાશિની
ભૂગોપચારકુશલા ભિસાદાત્રી ચ ભૂચરી ॥ ૧૨૬ ॥

ભીતિહા ચ ભક્તિરમ્યા ભક્તાનામિષ્ટદાયિની ।
ભક્તાનુકમ્પિની ભીમા ભક્તાનામાર્ત્તિનાશિની ॥ ૧૨૭ ॥

ભાસ્વરા ભાસ્વતી ભીતિઃ ભાસ્વદુત્તાનશાલિની ।
ભૂતિદા ભૂતિરૂપા ચ ભૂતિકા ભુવનેશ્વરી ॥ ૧૨૮ ॥

મહાજિહ્વા મહાદંષ્ટ્રા મણિપુરનિવાસિની ।
માઞસા માનદાભીમાન્યા મનશ્ચક્ષૂરગોચરા ॥ ૧૨૯ ॥

મહાકુણ્ડલિની મધુરા મહાવિઘ્નવિનાશિની ।
મહામોહાન્ધકારાજ્ઞી મહામોક્ષપ્રદાયિની ॥ ૧૩૦ ॥

મહાશક્તિર્મહાવીર્યા મહાસુરવિમર્દિની ।
શક્તિર્મેધા ચ મતિદા મહાવૈભવવર્ધિની ॥ ૧૩૧ ॥

મહાપાતકસંહર્ત્રી મુક્તિકામ્યાર્થસિદ્ધિદા ।
મહાવ્રતા મહામૂર્તી મહાભયવિનાશિની ॥ ૧૩૨ ॥

મહાનીયા માનનીયા મત્તમાતઙ્ગકામિની ।
મુક્તહારલતોપેતા મહાચોરભયાપહા ॥ ૧૩૩ ॥

મહાઘોરા મન્ત્રમાતા મકરાકૃતિકુણ્ટલા ।
માલિની માનિની માધ્વી મહાસુષ્મા મહાપ્રભા ॥ ૧૩૪ ॥

મહાચિન્ત્ય મહારૂપા મહામન્ત્ર મહોસતી ।
મણિમણ્ડપમધ્યસ્થા મણિમાલાવિરાજિતા ॥ ૧૩૫ ॥

મનોરમા રમામાતા રાજ્ઞી રાજીવલોચના ।
વિદ્યાની વિષ્ણુરૂપા ચ વિશાલનયનોત્પલા ॥ ૧૩૬ ॥

વીરેશ્વરી ચ વરદા વીરસૂ વીરનન્દિની ।
વિશ્વભૂ વીરવિદ્યા ચ વિષ્ણુમાયાવિમોહિની ॥ ૧૩૭ ॥

વિશ્વેશ્વરી વિશાલાક્ષી વિખ્યાતા વિલચત્કશા ।
બ્રહ્મેશી ચ બ્રહ્મવિદ્યા બ્રહ્માણી બ્રહ્મરૂપિણી ॥ ૧૩૮ ॥

વિશ્વા ચ વિશ્વવન્દ્યા ચ વિશ્વશક્તિર્વિચક્ષણા ।
વીરા ચ બિન્દુસ્થા ચૈવ વિશ્વભાગવિમોચિની ॥ ૧૩૯ ॥

શિશુસુપ્રિયા વૈદ્યવિદ્યા શીલાશીલપ્રદાયિની ।
ક્ષેત્રા ક્ષેમઙ્કરી વૈશ્યા આર્યવૈશ્યકુલેશ્વરી ॥ ૧૪૦ ॥

કુસુમશ્રેષ્ઠી સત્પુત્રી કુસુમામ્બા કુમારિકા ।
ભાલનગર સમ્પૂજ્યા વિરૂપાક્ષસહોદરી ॥ ૧૪૧ ॥

સર્વસિદ્ધેશ્વરઆરાધ્યા સર્વેશ્વરફલપ્રદા ।
સર્વદુષ્ટપ્રશમની સર્વરક્ષાસ્વરૂપિણી ॥ ૧૪૨ ॥

વિભુદા વિષ્ણુસઙ્કલ્પા વિજ્ઞાનઘનરૂપિણી ।
વિચિત્રિણી વિષ્ણુપૂજ્યા વિશ્વમાયાવિલાસિની ॥ ૧૪૩ ॥

વૈશ્યધાત્રી વૈશ્યગોત્રા વૈશ્યગોત્રવિવર્ધિની ।
વૈશ્યભોજનસન્તુષ્ટા વિષ્ણુરૂપવિનોદિની ॥ ૧૪૪ ॥

સઙ્કલ્પરૂપિણી સન્ધ્યા સત્યજ્ઞાનપ્રબોધિની ।
વિહારરહિતા વેદ્યા વિજયા વિશાલાક્ષિણી ॥ ૧૪૫ ॥

તત્ત્વજ્ઞા ચ તત્કારા ચ તત્ત્વાર્થસ્વરૂપિણી ।
તપસ્વાધ્યાયનિરતા તપસ્વીજનસન્નુતા ॥ ૧૪૬ ॥

વિન્ધ્યવાસિન્યર્ચિતા ચ નગરેશ્વરમાનિતા ।
કમલાદેવિસમ્પૂજ્યા જનાર્દનસુપૂજિતા ॥ ૧૪૭ ॥

વન્દિતા વરરૂપા ચ વરા ચ વરવર્ધિની ।
વારિતાકારસુકશા વૈશ્યલોકવશઙ્કરી ॥ ૧૪૮ ॥

સત્કીર્તીગુણસમ્પન્ના તદ્યવાચા તપોબલા ।
તરુણાદિત્યસઙ્કાશા તપોલોકનિવાસિની ॥ ૧૪૯ ॥

તન્ત્રસારા તન્ત્રમાતા તન્ત્રમાર્ગપ્રદર્શિની ।
તત્ત્વા તન્ત્રવિદાનજ્ઞા તન્ત્રસ્થા તન્ત્રસાક્ષિણી ॥ ૧૫૦ ॥

સર્વસમ્પત્તિજનની સત્પદા સકલેષ્ટદા ।
અનુમાના સામદેવી સમર્હા સકલસ્તુતા ॥ ૧૫૧ ॥

સનકાદિમુનિધ્યેયા સર્વશાસ્ત્રાર્થગોચરા ।
સદાશિવાસમુત્તીર્ણા સહસ્રદલપદ્મગા ॥ ૧૫૨ ॥

સર્વવેદાન્તનિલયા સમયા સર્વતોમુખી ।
સાત્ત્વિકા સમ્ભ્રમા ચૈવ સર્વચૈતન્યરૂપિણી ॥ ૧૫૩ ॥

સર્વોપાતવિનિર્મુક્તા સચ્ચિદાનન્દરૂપિણી ।
સર્વવિશ્વામ્ભરા વન્દ્યા સર્વજ્ઞાનવિશારદા ॥ ૧૫૪ ॥

વિદ્યા વિદ્યાકરિવિદ્યા વિદ્યાવિદ્યપ્રબોધિની ।
વિમલા વિભવા વેદ્યા વિશ્વસ્થા વિવિધોજ્જ્વલાઃ ॥ ૧૫૫ ॥

વીરહદ્યાપ્રશમની વિનમ્રજનપાલિની ।
વીરમધ્યા વિરાટ્રૂપા વિતન્ત્રા વિશ્વનાયિકા ॥ ૧૫૬ ॥

વિશ્વામ્બરાસમારાધ્યા વિક્રમા વિશ્વમઙ્ગલા ।
વિનાયકી વિનોદસ્થા વિશ્વવિભ્રમકારિણી ॥ ૧૫૭ ॥

વિવાહરહિતાઽઽવેલા વીરગોષ્ઠિવિવર્ધિની ।
તુમ્બુરાતિસ્તુતિપ્રીતા મહાગિરિપુરીશ્વરી ॥ ૧૫૮ ॥

દુષ્ટા ચ દુષ્ટી જનની દુષ્ટલોકવિનાશિની ।
તુલાધારા તુલમધ્યા તુલસ્થા તુલ્યદૂરગા ॥ ૧૫૯ ॥

ધુરીયત્વા સુગમ્ભીરા તુરિયારાવસ્વરૂપિણી ।
તુરિયવિદ્યા નૃત્યતુષ્ટા તુરિયવિદ્યાર્થવાદિની ॥ ૧૬૦ ॥

તુરિયશાસ્ત્રતત્ત્વજ્ઞા તુરિયવાદવિનોદિની ।
તુરિયનાદાન્તનિલયા તુરિયાનન્દસ્વરૂપિણી ॥ ૧૬૧ ॥

તુરિયભક્તજનની તુરિયમાર્ગપ્રદર્શિની ।
વરેણ્યવરિષ્ઠા ચૈવ વેદશાસ્ત્રપ્રદર્શિની ॥ ૧૬૨ ॥

વિકલ્પસમની વાણી વાઞ્છિતાર્થફલપ્રદા ।
વન્દિની વાદિની વશ્યા વયોવસ્થાતિવિવર્જિતા ॥ ૧૬૩ ॥

વસિષ્ઠવામદેવાદિવન્દ્યા વન્દ્યસ્વરૂપિણી ।
વસુપ્રદા વાસુદેવી વષટ્કારી વસુન્ધરા ॥ ૧૬૪ ॥

વાસવાર્ચિતપાદશ્રીર્વાસવારિવિનાશિની ।
વશિની વાક્યહસ્તા ચ વાહીસ્વરર્યર્ચિતપ્રભા ॥ ૧૬૫ ॥

રવિમણ્ડલમધ્યસ્થા રમણી રવિલોચના ।
રમ્ભાતિશાયિલાવણ્યા રઙ્ગમણ્ડલમધ્યગા ॥ ૧૬૬ ॥

વર્ણિતા વૈશ્યજનની વર્ણ્યાપર્વેન્દુમધ્યગા ।
રાવિણી રાકિણી રઞ્જ્યા રાજરાજેશ્વરાર્ચિતા ॥ ૧૬૭ ॥

રાજસ્વતી રાજનીતીર્વૈશ્યનીતીર્વરપ્રદા ।
અપાઙ્ગા ભઙ્ગભઙ્ગા ચ ભઙ્ગદૂરાત્વભઙ્ગુરા ॥ ૧૬૮ ॥

રાઘવાર્ચિતપાદશ્રી રત્નદ્વીપનિવાસિની ।
રત્નપ્રકારમધ્યસ્થા રત્નમણ્ડપમધ્યગા ॥ ૧૬૯ ॥

રત્નાભિષેકસન્તુષ્ટા રત્નાઙ્ગી રત્નદાયિની ।
નીવારસુખવદ્ધન્વી પીતાપા સ્વત્વનૂપમા ॥ ૧૭૦ ॥

નીલતો યતમધ્યસ્થાત્ વિદ્યુલ્લેખેવભાસ્વરા ।
કવયિન્ત્રી નિર્જરી ચ વિશ્વાર્ચીર્વિશ્વતોમુખી ॥ ૧૭૧ ॥

સર્વાનન્દમયી નવ્યા સર્વરક્ષાસ્વરૂપિણી ।
સર્વસિદ્ધેશ્વરૈર્વન્દ્યા સર્વમઙ્ગલમઙ્ગલા ॥ ૧૭૨ ॥

નિત્યોત્સવા નિત્યપૂજ્યા નિત્યાનન્દસ્વરૂપિણી ।
નિર્ગુણાસ્થા નિષ્ચિન્તા ચ નિત્યમઙ્ગલરૂપિણી ॥ ૧૭૩ ॥

નિરોહા નિમિષો નારી નિખિલાગમવેદિની ।
નિસ્સંશયા નિર્લોપા ચ નિત્યકર્મફલપ્રદા ॥ ૧૭૪ ॥

સર્વમઙ્ગલમાઙ્ગલ્યા ભક્તસર્વાર્થસાધકા ।
વૈશ્યાપચ્ચમુહર્ત્રી ચ વૈશ્યસમ્પત્પ્રદાયિની ॥ ૧૭૫ ॥

મહાશૈલપુરી ગેહા સર્વવૈશ્યશુભપ્રદા ।
ત્વયત્તશતગોત્રાર્યા વૈશ્યસૌખ્યપ્રદ્યાયિની ॥ ૧૭૬ ॥

સર્વમઙ્ગલમાઙ્ગલ્યે શિવે સર્વાર્થસાધિકે ।
શરણ્યે ત્ર્યમ્બકે ગૌરિ નારાયણિ નમોઽસ્તુતે ॥

ઇતિ શ્રીવાસવીકન્યકાપરમેશ્વરીસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણં ।

Also Read 1000 Names of Sri Vasavi Devi 3:

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Vasavi Devi | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top