Home / Shatinamavali / 108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Goddess Lalita Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

॥ லலிதாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ ॥

॥ ஶ்ரீரஸ்து ॥

॥ அத² ஶ்ரீலலிதாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ॥

ௐ-ஐம்-ஹ்ரீம்-ஶ்ரீம் ।

ரஜதாசலஶ்ருʼங்கா³க்³ரமத்⁴யஸ்தா²யை நமோ நம: ।
ஹிமாசலமஹாவம்ஶபாவநாயை நமோ நம: ।
ஶங்கரார்தா⁴ங்க³ஸௌந்த³ர்யஶரீராயை நமோ நம: ।
லஸந்மரகதஸ்வச்ச²விக்³ரஹாயை நமோ நம: ।
மஹாதிஶயஸௌந்த³ர்யலாவண்யாயை நமோ நம: ।
ஶஶாங்கஶேக²ரப்ராணவல்லபா⁴யை நமோ நம: ।
ஸதா³பஞ்சத³ஶாத்மைக்யஸ்வரூபாயை நமோ நம: ।
வஜ்ரமாணிக்யகடககிரீடாயை நமோ நம: ।
கஸ்தூரீதிலகோல்லாஸநிடிலாயை நமோ நம: ।
ப⁴ஸ்மரேகா²ங்கிதலஸந்மஸ்தகாயை நமோ நம: । 10 ।

விகசாம்போ⁴ருஹத³லலோசநாயை நமோ நம: ।
ஶரச்சாம்பேயபுஷ்பாப⁴நாஸிகாயை நமோ நம: ।
லஸத்காஞ்சநதாடங்கயுக³ளாயை நமோ நம: ।
மணித³ர்பணஸங்காஶகபோலாயை நமோ நம: ।
தாம்பூ³லபூரிதஸ்மேரவத³நாயை நமோ நம: ।
ஸுபக்வதா³டி³மீபீ³ஜரத³நாயை நமோ நம: ।
கம்பு³பூக³ஸமச்சா²யகந்த⁴ராயை நமோ நம: ।
ஸ்தூ²லமுக்தாப²லோதா³ரஸுஹாராயை நமோ நம: ।
கி³ரீஶப³த்³த⁴மாங்க³ல்யமங்க³ளாயை நமோ நம: ।
பத்³மபாஶாங்குஶலஸத்கராப்³ஜாயை நமோ நம: । 20 ।

பத்³மகைரவமந்தா³ரஸுமாலிந்யை நமோ நம: ।
ஸுவர்ணகும்ப⁴யுக்³மாப⁴ஸுகுசாயை நமோ நம: ।
ரமணீயசதுர்பா³ஹுஸம்யுக்தாயை நமோ நம: ।
கநகாங்க³த³கேயூரபூ⁴ஷிதாயை நமோ நம: ।
ப்³ருʼஹத்ஸௌவர்ணஸௌந்த³ர்யவஸநாயை நமோ நம: ।
ப்³ருʼஹந்நிதம்ப³விலஸஜ்ஜக⁴நாயை நமோ நம: ।
ஸௌபா⁴க்³யஜாதஶ்ருʼங்கா³ரமத்⁴யமாயை நமோ நம: ।
தி³வ்யபூ⁴ஷணஸந்தோ³ஹரஞ்ஜிதாயை நமோ நம: ।
பாரிஜாதகு³ணாதி⁴க்யபதா³ப்³ஜாயை நமோ நம: ।
ஸுபத்³மராக³ஸங்காஶசரணாயை நமோ நம: । 30 ।

காமகோடிமஹாபத்³மபீட²ஸ்தா²யை நமோ நம: ।
ஶ்ரீகண்ட²நேத்ரகுமுத³சந்த்³ரிகாயை நமோ நம: ।
ஸஞ்சாரமரரமாவாணீவீஜிதாயை நமோ நம: ।
ப⁴க்தரக்ஷணதா³க்ஷிண்யகடாக்ஷாயை நமோ நம: ।
பூ⁴தேஶாலிங்க³நோத்³பூ⁴தபுலகாங்க்³யை நமோ நம: ।
அநங்க³ஜநகாபாங்க³வீக்ஷணாயை நமோ நம: ।
ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரஶிரோரத்நரஞ்ஜிதாயை நமோ நம: ।
ஶசீமுக்²யாமரவதூ⁴ஸேவிதாயை நமோ நம: ।
லீலாகல்பிதப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாயை நமோ நம: ।
அம்ருʼதாதி³மஹாஶக்திஸம்வ்ருʼதாயை நமோ நம: । 40 ।

ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யதா³யிகாயை நமோ நம: ।
ஸநகாதி³ஸமாராத்⁴யபாது³காயை நமோ நம: ।
தே³வர்ஷிபி⁴ஸ்ஸ்தூயமாநவைப⁴வாயை நமோ நம: ।
கலஶோத்³ப⁴வது³ர்வாஸ:பூஜிதாயை நமோ நம: ।
மத்தேப⁴வக்த்ரஷட்³வக்த்ரவத்ஸலாயை நமோ நம: ।
சக்ரராஜமஹாயந்த்ரமத்⁴யவர்திந்யை நமோ நம: ।
சித³க்³நிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தஸுதே³ஹாயை நமோ நம: ।
ஶஶாங்கக²ண்ட³ஸம்யுக்தமகுடாயை நமோ நம: ।
மத்தஹம்ஸவதூ⁴மந்த³க³மநாயை நமோ நம: ।
வந்தா³ருஜநஸந்தோ³ஹவந்தி³தாயை நமோ நம: । 50 ।

அந்தர்முக²ஜநாநந்த³ப²லதா³யை நமோ நம: ।
பதிவ்ரதாங்க³நாபீ⁴ஷ்டப²லதா³யை நமோ நம: ।
அவ்யாஜகருணாபூரபூரிதாயை நமோ நம: ।
நிதாந்தஸச்சிதா³நந்த³ஸம்யுக்தாயை நமோ நம: ।
ஸஹஸ்ரஸூர்யஸம்யுக்தப்ரகாஶாயை நமோ நம: ।
ரத்நசிந்தாமணிக்³ருʼஹமத்⁴யஸ்தா²யை நமோ நம: ।
ஹாநிவ்ருʼத்³தி⁴கு³ணாதி⁴க்யரஹிதாயை நமோ நம: ।
மஹாபத்³மாடவீமத்⁴யநிவாஸாயை நமோ நம: ।
ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நஸுஷுப்தீநாம் ஸாக்ஷிபூ⁴த்யை நமோ நம: ।
மஹாபாபௌக⁴பாபாநாம் விநாஶிந்யை நமோ நம: । 60 ।

து³ஷ்டபீ⁴திமஹாபீ⁴திப⁴ஞ்ஜநாயை நமோ நம: ।
ஸமஸ்ததே³வத³நுஜப்ரேரகாயை நமோ நம: ।
ஸமஸ்தஹ்ருʼத³யாம்பூ⁴ஜநிலயாயை நமோ நம: ।
அநாஹதமஹாபத்³மமந்தி³ராயை நமோ நம: ।
ஸஹஸ்ராரஸரோஜாதவாஸிதாயை நமோ நம: ।
புநராவ்ருʼத்திரஹிதபுரஸ்தா²யை நமோ நம: ।
வாணீகா³யத்ரீஸாவித்ரீஸந்நுதாயை நமோ நம: ।
ரமாபூ⁴மிஸுதாராத்⁴யபதா³ப்³ஜாயை நமோ நம: ।
லோபாமுத்³ரார்சிதஶ்ரீமச்சரணாயை நமோ நம: ।
ஸஹஸ்ரரதிஸௌந்த³ர்யஶரீராயை நமோ நம: । 70 ।

பா⁴வநாமாத்ரஸந்துஷ்டஹ்ருʼத³யாயை நமோ நம: ।
ஸத்யஸம்பூர்ணவிஜ்ஞாநஸித்³தி⁴தா³யை நமோ நம: ।
ஶ்ரீலோசநக்ருʼதோல்லாஸப²லதா³யை நமோ நம: ।
ஶ்ரீஸுதா⁴ப்³தி⁴மணித்³வீபமத்⁴யகா³யை நமோ நம: ।
த³க்ஷாத்⁴வரவிநிர்பே⁴த³ஸாத⁴நாயை நமோ நம: ।
ஶ்ரீநாத²ஸோத³ரீபூ⁴தஶோபி⁴தாயை நமோ நம: ।
சந்த்³ரஶேக²ரப⁴க்தார்திப⁴ஞ்ஜநாயை நமோ நம: ।
ஸர்வோபாதி⁴விநிர்முக்தசைதந்யாயை நமோ நம: ।
நாமபாரயணாபீ⁴ஷ்டப²லதா³யை நமோ நம: ।
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திதிரோதா⁴நஸங்கல்பாயை நமோ நம: । 80 ।

ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீமந்த்ரமத்⁴யகா³யை நமோ நம: ।
அநாத்³யந்தஸ்வயம்பூ⁴ததி³வ்யமூர்த்யை நமோ நம: ।
ப⁴க்தஹம்ஸபரிமுக்²யவியோகா³யை நமோ நம: ।
மாத்ருʼமண்ட³லஸம்யுக்தலலிதாயை நமோ நம: ।
ப⁴ண்ட³தை³த்யமஹாஸத்த்வநாஶநாயை நமோ நம: ।
க்ரூரப⁴ண்ட³ஶிரச்சே²த³நிபுணாயை நமோ நம: ।
தா⁴த்ரச்யுதஸுராதீ⁴ஶஸுக²தா³யை நமோ நம: ।
சண்ட³முண்ட³நிஶும்பா⁴தி³க²ண்ட³நாயை நமோ நம: ।
ரக்தாக்ஷரக்தஜிஹ்வாதி³ஶிக்ஷணாயை நமோ நம: ।
மஹிஷாஸுரதோ³ர்வீர்யநிக்³ரஹாயை நமோ நம: । 90 ।

அப்⁴ரகேஶமஹோத்ஸாஹகாரணாயை நமோ நம: ।
மஹேஶயுக்தநடநதத்பராயை நமோ நம: ।
நிஜப⁴ர்த்ருʼமுகா²ம்போ⁴ஜசிந்தநாயை நமோ நம: ।
வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜவிஜ்ஞாநபா⁴வநாயை நமோ நம: ।
ஜந்மம்ருʼத்யுஜராரோக³ப⁴ஞ்ஜநாயை நமோ நம: ।
விதே⁴யமுக்தவிஜ்ஞநஸித்³தி⁴தா³யை நமோ நம: ।
காமக்ரோதா⁴தி³ஷட்³வர்க³நாஶநாயை நமோ நம: ।
ராஜராஜார்சிதபத³ஸரோஜாயை நமோ நம: ।
ஸர்வவேதா³ந்தஸம்ஸித்³த⁴ஸுதத்வாயை நமோ நம: । 100 ।

ஶ்ரீவீரப⁴க்தவிஜ்ஞாநவிதா⁴நாயை நமோ நம: ।
அஶேஷது³ஷ்டத³நுஜஸூத³நாயை நமோ நம: ।
ஸாக்ஷாச்ச்²ரீத³க்ஷிணாமூர்திமநோஜ்ஞாயை நமோ நம: ।
ஹயமேதா⁴க்³ரஸம்பூஜ்யமஹிமாயை நமோ நம: ।
த³க்ஷப்ரஜாபதிஸுதவேஷாட்⁴யாயை நமோ நம: ।
ஸுமபா³ணேக்ஷுகோத³ண்ட³மண்டி³தாயை நமோ நம: ।
நித்யயௌவநமாங்க³ல்யமங்க³ளாயை நமோ நம: ।
மஹாதே³வஸமாயுக்தஶரீராயை நமோ நம: ।
மஹாதே³வரதௌத்ஸுக்யமஹாதே³வ்யை நமோ நம: ।

॥ ஶ்ரீலலிதாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸம்பூர்ணா ॥

Also Read 108 Names of Goddess Lalita:

108 Names of Goddess Lalita | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment