Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Sri Guruvayupuradhisha Ashtottarashatanamavali Bengali Lyrics:

শ্রীগুরুবায়ুপুরাধীশাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ
ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ।
ওঁ বাতপুরাধীশায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তকল্পদ্রুমায় নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ রোগহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ পরং ধাম্নে নমঃ ।
ওঁ কলৌ সর্বসুখপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ বাতরোগহরায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ উদ্ধবাদিপ্রপূজিতায় নমঃ । ১০ ।

ওঁ ভক্তমানসসংবিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তকামপ্রপূরকায় নমঃ ।
ওঁ লোকবিখ্যাতচারিত্রায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্করাচার্যপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ পাণ্ড্যেশবিষহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ পাণ্ড্যরাজকৃতালয়ায় নমঃ ।
ওঁ নারায়ণকবিপ্রোক্তস্তোত্রসন্তুষ্টমানসায় নমঃ ।
ওঁ নারায়ণসরস্তীরবাসিনে নমঃ ।
ওঁ নারদপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ বিপ্রনিত্যান্নদাত্রে নমঃ । ২০ ।

ওঁ বিবিধাকৃতিশোভিতায় নমঃ ।
ওঁ তৈলাভিষেকসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ সিক্ততৈলার্তিহারকায় নমঃ ।
ওঁ কৌপীনদরুজাহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ পীতাম্বরধরায় নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরাভিষেকাত্ সৌভাগ্যদাত্রে নমঃ ।
ওঁ কলিয়ুগপ্রভবে নমঃ ।
ওঁ নির্মাল্যদর্শনাত্ ভক্তচিত্তচিন্তানিবারকায় নমঃ ।
ওঁ দেবকীবসুদেবাত্তপুণ্যপুঞ্জায় নমঃ । ৩০ ।

ওঁ অঘনাশকায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্টিদায় নমঃ ।
ওঁ কীর্তিদায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যকল্যাণততিদায়কায় নমঃ ।
ওঁ মন্দারমালাসংবীতায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তাদামবিভূষিতায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মহস্তায় নমঃ ।
ওঁ চক্রধারিণে নমঃ ।
ওঁ গদাশঙ্খমনোহরায় নমঃ ।
ওঁ গদাপহন্ত্রে নমঃ । ৪০ ।

ওঁ গাঙ্গেয়মোক্ষদাত্রে নমঃ ।
ওঁ সদোত্সবায় নমঃ ।
ওঁ গানবিদ্যাপ্রদাত্রে নমঃ ।
ওঁ বেণুনাদবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তান্নদানসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠীকৃতকেরলায় নমঃ ।
ওঁ তুলাভারসমায়াতজনসর্বার্থদায়কায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মমালিনে নমঃ ।
ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মনেত্রায় নমঃ । ৫০ ।

ওঁ শ্রিয়ঃপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পাদনিঃসৃতগাঙ্গোদায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যশালিপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ তুলসীদামসন্তুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ বিল্বমঙ্গলপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ পূন্তানবিপ্রসংদৃষ্টদিব্যমঙ্গলবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ পাবনায় নমঃ ।
ওঁ পরমায় নমঃ ।
ওঁ ধাত্রে নমঃ ।
ওঁ পুত্রপৌত্রপ্রদায়কায় নমঃ । ৬০ ।

ওঁ মহারোগহরায় নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যনাথায় নমঃ ।
ওঁ বেদবিদর্চিতায় নমঃ ।
ওঁ ধন্বন্তরয়ে নমঃ ।
ওঁ ধর্মরূপায় নমঃ ।
ওঁ ধনধান্যসুখপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ আরোগ্যদাত্রে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বেশায় নমঃ ।
ওঁ বিধিরুদ্রাদিসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ বেদান্তবেদ্যায় নমঃ । ৭০ ।

ওঁ বাগীশায় নমঃ ।
ওঁ সম্যগ্বাক্ছক্তিদায়কায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ বেদমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ তেজোমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ স্তুতিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ পূর্বপুণ্যবদারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ মহালাভকরায় নমঃ ।
ওঁ মহতে নমঃ ।
ওঁ দেবকীবসুদেবাদিপূজিতায় নমঃ । ৮০ ।

ওঁ রাধিকাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রীরুক্মিণীসত্যভামাসংলালিতপদাম্বুজায় নমঃ ।
ওঁ কন্যাষোডশসাহস্রকণ্ঠমাঙ্গল্যসূত্রদায় নমঃ ।
ওঁ অন্নপ্রাশনসম্প্রাপ্তবহুবালসুখপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ গুরুবায়ুসুসংকৢপ্তসপ্রতিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ সুরার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ পায়সান্নপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যঙ্গজরাশিসমুজ্জ্বলায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণরত্নপঠনশ্রবণানন্দপূরিতায় নমঃ ।
ওঁ মাঙ্গল্যদাননিরতায় নমঃ । ৯০ ।

ওঁ দক্ষিণদ্বারকাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ দীপায়ুতোত্থসজ্জ্বালাপ্রকাশিতনিজালয়ায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মমালাধরায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ।
ওঁ অখিলার্থদায় নমঃ ।
ওঁ আয়ুর্দাত্রে নমঃ ।
ওঁ মৃত্যুহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ রোগনাশনদীক্ষিতায় নমঃ ।
ওঁ নবনীতপ্রিয়ায় নমঃ । ১০০ ।

ওঁ নন্দনন্দনায় নমঃ ।
ওঁ রাসনায়কায় নমঃ ।
ওঁ য়শোদাপুণ্যসঞ্জাতায় নমঃ ।
ওঁ গোপিকাহৃদয়স্থিতায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তার্তিঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ ভব্যফলায় নমঃ ।
ওঁ ভূতানুগ্রহতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ দীক্ষিতানন্তরামোক্তনামসুপ্রীতমানসায় নমঃ । ১০৮ ।

ওঁ শ্রীগুরুবায়ুপুরাধীশায় নমঃ ।

ইতি ব্রহ্মশ্রী সেংগলীপুরং অনন্তরামদীক্ষিতারবিরচিতা
শ্রীগুরুবায়ুপুরাধীশ অথবা
বাতপুরাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সমাপ্তা ॥

Also Read Sri Guruvayupuradhisha 108 Names:

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top