Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Guruvayupuradhisha Ashtottarashatanamavali Hindi Lyrics:

श्रीगुरुवायुपुराधीशाष्टोत्तरशतनामावलिः
ॐ श्रीकृष्णाय नमः ।
ॐ वातपुराधीशाय नमः ।
ॐ भक्तकल्पद्रुमाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ रोगहन्त्रे नमः ।
ॐ परं धाम्ने नमः ।
ॐ कलौ सर्वसुखप्रदाय नमः ।
ॐ वातरोगहराय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ उद्धवादिप्रपूजिताय नमः । १० ।

ॐ भक्तमानससंविष्टाय नमः ।
ॐ भक्तकामप्रपूरकाय नमः ।
ॐ लोकविख्यातचारित्राय नमः ।
ॐ शङ्कराचार्यपूजिताय नमः ।
ॐ पाण्ड्येशविषहन्त्रे नमः ।
ॐ पाण्ड्यराजकृतालयाय नमः ।
ॐ नारायणकविप्रोक्तस्तोत्रसन्तुष्टमानसाय नमः ।
ॐ नारायणसरस्तीरवासिने नमः ।
ॐ नारदपूजिताय नमः ।
ॐ विप्रनित्यान्नदात्रे नमः । २० ।

ॐ विविधाकृतिशोभिताय नमः ।
ॐ तैलाभिषेकसन्तुष्टाय नमः ।
ॐ सिक्ततैलार्तिहारकाय नमः ।
ॐ कौपीनदरुजाहन्त्रे नमः ।
ॐ पीताम्बरधराय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ क्षीराभिषेकात् सौभाग्यदात्रे नमः ।
ॐ कलियुगप्रभवे नमः ।
ॐ निर्माल्यदर्शनात् भक्तचित्तचिन्तानिवारकाय नमः ।
ॐ देवकीवसुदेवात्तपुण्यपुञ्जाय नमः । ३० ।

ॐ अघनाशकाय नमः ।
ॐ पुष्टिदाय नमः ।
ॐ कीर्तिदाय नमः ।
ॐ नित्यकल्याणततिदायकाय नमः ।
ॐ मन्दारमालासंवीताय नमः ।
ॐ मुक्तादामविभूषिताय नमः ।
ॐ पद्महस्ताय नमः ।
ॐ चक्रधारिणे नमः ।
ॐ गदाशङ्खमनोहराय नमः ।
ॐ गदापहन्त्रे नमः । ४० ।

ॐ गाङ्गेयमोक्षदात्रे नमः ।
ॐ सदोत्सवाय नमः ।
ॐ गानविद्याप्रदात्रे नमः ।
ॐ वेणुनादविशारदाय नमः ।
ॐ भक्तान्नदानसन्तुष्टाय नमः ।
ॐ वैकुण्ठीकृतकेरलाय नमः ।
ॐ तुलाभारसमायातजनसर्वार्थदायकाय नमः ।
ॐ पद्ममालिने नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ पद्मनेत्राय नमः । ५० ।

ॐ श्रियःपतये नमः ।
ॐ पादनिःसृतगाङ्गोदाय नमः ।
ॐ पुण्यशालिप्रपूजिताय नमः ।
ॐ तुलसीदामसन्तुष्टाय नमः ।
ॐ बिल्वमङ्गलपूजिताय नमः ।
ॐ पून्तानविप्रसंदृष्टदिव्यमङ्गलविग्रहाय नमः ।
ॐ पावनाय नमः ।
ॐ परमाय नमः ।
ॐ धात्रे नमः ।
ॐ पुत्रपौत्रप्रदायकाय नमः । ६० ।

ॐ महारोगहराय नमः ।
ॐ वैद्यनाथाय नमः ।
ॐ वेदविदर्चिताय नमः ।
ॐ धन्वन्तरये नमः ।
ॐ धर्मरूपाय नमः ।
ॐ धनधान्यसुखप्रदाय नमः ।
ॐ आरोग्यदात्रे नमः ।
ॐ विश्वेशाय नमः ।
ॐ विधिरुद्रादिसेविताय नमः ।
ॐ वेदान्तवेद्याय नमः । ७० ।

ॐ वागीशाय नमः ।
ॐ सम्यग्वाक्छक्तिदायकाय नमः ।
ॐ मन्त्रमूर्तये नमः ।
ॐ वेदमूर्तये नमः ।
ॐ तेजोमूर्तये नमः ।
ॐ स्तुतिप्रियाय नमः ।
ॐ पूर्वपुण्यवदाराध्याय नमः ।
ॐ महालाभकराय नमः ।
ॐ महते नमः ।
ॐ देवकीवसुदेवादिपूजिताय नमः । ८० ।

ॐ राधिकापतये नमः ।
ॐ श्रीरुक्मिणीसत्यभामासंलालितपदाम्बुजाय नमः ।
ॐ कन्याषोडशसाहस्रकण्ठमाङ्गल्यसूत्रदाय नमः ।
ॐ अन्नप्राशनसम्प्राप्तबहुबालसुखप्रदाय नमः ।
ॐ गुरुवायुसुसंकॢप्तसप्रतिष्ठाय नमः ।
ॐ सुरार्चिताय नमः ।
ॐ पायसान्नप्रियाय नमः ।
ॐ नित्यङ्गजराशिसमुज्ज्वलाय नमः ।
ॐ पुराणरत्नपठनश्रवणानन्दपूरिताय नमः ।
ॐ माङ्गल्यदाननिरताय नमः । ९० ।

ॐ दक्षिणद्वारकापतये नमः ।
ॐ दीपायुतोत्थसज्ज्वालाप्रकाशितनिजालयाय नमः ।
ॐ पद्ममालाधराय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ अखिलार्थदाय नमः ।
ॐ आयुर्दात्रे नमः ।
ॐ मृत्युहर्त्रे नमः ।
ॐ रोगनाशनदीक्षिताय नमः ।
ॐ नवनीतप्रियाय नमः । १०० ।

ॐ नन्दनन्दनाय नमः ।
ॐ रासनायकाय नमः ।
ॐ यशोदापुण्यसञ्जाताय नमः ।
ॐ गोपिकाहृदयस्थिताय नमः ।
ॐ भक्तार्तिघ्नाय नमः ।
ॐ भव्यफलाय नमः ।
ॐ भूतानुग्रहतत्पराय नमः ।
ॐ दीक्षितानन्तरामोक्तनामसुप्रीतमानसाय नमः । १०८ ।

ॐ श्रीगुरुवायुपुराधीशाय नमः ।

इति ब्रह्मश्री सेंगलीपुरं अनन्तरामदीक्षितारविरचिता
श्रीगुरुवायुपुराधीश अथवा
वातपुराष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ॥

Also Read Sri Guruvayupuradhisha 108 Names:

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Guruvayupuradhisha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top