Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Hanumada Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in English:

॥ hanumadastottarasatanamavalih 3 ॥

parijatapriyaya namah । yogine । hanumate । nrharipriyaya ।
plavagendraya । pingalaksaya । sighragamine । drdhavrataya ।
sankhacakravarabhitipanaye । anandadayakaya । sthayine ।
vikramasampannaya । ramadutaya । mahayasase । saumitrijivanakaraya ।
lankaviksobhakarakaya । udadhikramanaya । sitasokahetuharaya ।
haraye । baline namah । 20 ।

raksasasamhartre namah । dasakanthamadapahaya । buddhimate ।
nairrtavadhukanthasutravidarakaya । sugriva sacivaya । bhimaya ।
bhimasenasahodaraya । savitravidyasamsevine । caritarthaya । mahodayaya ।
vasavabhistadaya । bhavyaya । hemasailanivasavate । kimsukabhaya ।
agrayatanave । rjuromne । mahamataye । mahakramaya । vanacaraya ।
sthirabuddhaye namah । 40 ।

abhisumate namah । simhikagarbhanirbhettre । lankanivasinam bhettre ।
aksasatruvinighnaya । rakso’matyabhayavahaya । viraghne ।
mrduhastaya । padmapanaye । jatadharaya । sarvapriyaya । sarvakamapradaya ।
pramsumukhaya । sucaye । visuddhatmane ।
vijvaraya । satavate । pataladharaya ।
bharatapremajanakaya । ciravasase । mahoksadhrse namah । 60 ।

mahastrabandhanasahaya namah । brahmacarine । yatisvaraya ।
mahausadhopahartre । vrsaparvane । vrsodaraya । suryopalalitaya ।
svamine ।
parijatavatamsakaya । sarvapranadharaya । anantaya । sarvabhutadigaya ।
manave । raudrakrtaye । bhimakarmane । bhimaksaya । bhimadarsanaya ।
sudarsanakaraya । avyaktaya । vyaktasyaya namah । 80 ।

dundubhisvanaya namah । suvelacarine । nakaharsadaya । harsanapriyaya ।
sulabhaya । suvrataya । yogine । yogisevyaya । bhayapahaya । valagni-
mathitanekalankavasigrhoccayaya । vardhanaya । vardhamanaya ।
rocisnave । romasaya । mahate । mahadamstraya । mahasuraya । sadgataye ।
satparayanaya । saumyadasirne namah । 100 ।

saumyavesaya namah । hemayajnopavitimate । maunjikrsnajinadharaya ।
mantrajnaya । mantrasarathaye । jitarataye । sadurmaye ।
sarvapriyahiterataya namah । 108 ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 3:

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top