Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Hanumada Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in Hindi:

॥ हनुमदष्टोत्तरशतनामावलिः ३ ॥

पारिजातप्रियाय नमः । योगिने । हनुमते । नृहरिप्रियाय ।
प्लवगेन्द्राय । पिङ्गलाक्षाय । शीघ्रगामिने । दृढव्रताय ।
शङ्खचक्रवराभीतिपाणये । आनन्ददायकाय । स्थायिने ।
विक्रमसम्पन्नाय । रामदूताय । महायशसे । सौमित्रिजीवनकराय ।
लङ्काविक्षोभकारकाय । उदधिक्रमणाय । सीताशोकहेतुहराय ।
हरये । बलिने नमः । २० ।

राक्षससंहर्त्रे नमः । दशकण्ठमदापहाय । बुद्धिमते ।
नैरृतवधूकण्ठसूत्रविदारकाय । सुग्रीव सचिवाय । भीमाय ।
भीमसेनसहोदराय । सावित्रविद्यासंसेविने । चरितार्थाय । महोदयाय ।
वासवाभीष्टदाय । भव्याय । हेमशैलनिवासवते । किंशुकाभाय ।
अग्रयतनवे । ऋजुरोम्णे । महामतये । महाक्रमाय । वनचराय ।
स्थिरबुद्धये नमः । ४० ।

अभीशुमते नमः । सिंहिकागर्भनिर्भेत्त्रे । लङ्कानिवासिनां भेत्त्रे ।
अक्षशत्रुविनिघ्नाय । रक्षोऽमात्यभयावहाय । वीरघ्ने ।
मृदुहस्ताय । पद्मपाणये । जटाधराय । सर्वप्रियाय । सर्वकामप्रदाय ।
प्रांशुमुखाय । शुचये । विशुद्धात्मने ।
विज्वराय । सटावते । पाटलाधराय ।
भरतप्रेमजनकाय । चीरवाससे । महोक्षधृशे नमः । ६० ।

महास्त्रबन्धनसहाय नमः । ब्रह्मचारिणे । यतीश्वराय ।
महौषधोपहर्त्रे । वृषपर्वणे । वृषोदराय । सूर्योपलालिताय ।
स्वामिने ।
पारिजातावतंसकाय । सर्वप्राणधराय । अनन्ताय । सर्वभूतादिगाय ।
मनवे । रौद्राकृतये । भीमकर्मणे । भीमाक्षाय । भीमदर्शनाय ।
सुदर्शनकराय । अव्यक्ताय । व्यक्तास्याय नमः । ८० ।

दुन्दुभिस्वनाय नमः । सुवेलचारिणे । नाकहर्षदाय । हर्षणप्रियाय ।
सुलभाय । सुव्रताय । योगिने । योगिसेव्याय । भयापहाय । वालाग्नि-
मथितानेकलङ्कावासिगृहोच्चयाय । वर्धनाय । वर्धमानाय ।
रोचिष्णवे । रोमशाय । महते । महादंष्ट्राय । महाशूराय । सद्गतये ।
सत्परायणाय । सौम्यदशिर्ने नमः । १०० ।

सौम्यवेषाय नमः । हेमयज्ञोपवीतिमते । मौञ्जीकृष्णाजिनधराय ।
मन्त्रज्ञाय । मन्त्रसारथये । जितारातये । षडूर्मये ।
सर्वप्रियहितेरताय नमः । १० ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 3:

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top