Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Hanumada Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in Kannada:

॥ ಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 3 ॥

ಪಾರಿಜಾತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಯೋಗಿನೇ । ಹನುಮತೇ । ನೃಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪ್ಲವಗೇನ್ದ್ರಾಯ । ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾಯ । ಶೀಘ್ರಗಾಮಿನೇ । ದೃಢವ್ರತಾಯ ।
ಶಂಖಚಕ್ರವರಾಭೀತಿಪಾಣಯೇ । ಆನನ್ದದಾಯಕಾಯ । ಸ್ಥಾಯಿನೇ ।
ವಿಕ್ರಮಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ರಾಮದೂತಾಯ । ಮಹಾಯಶಸೇ । ಸೌಮಿತ್ರಿಜೀವನಕರಾಯ ।
ಲಂಕಾವಿಕ್ಷೋಭಕಾರಕಾಯ । ಉದಧಿಕ್ರಮಣಾಯ । ಸೀತಾಶೋಕಹೇತುಹರಾಯ ।
ಹರಯೇ । ಬಲಿನೇ ನಮಃ । 20 ।

ರಾಕ್ಷಸಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ದಶಕಂಠಮದಾಪಹಾಯ । ಬುದ್ಧಿಮತೇ ।
ನೈರೃತವಧೂಕಂಠಸೂತ್ರವಿದಾರಕಾಯ । ಸುಗ್ರೀವ ಸಚಿವಾಯ । ಭೀಮಾಯ ।
ಭೀಮಸೇನಸಹೋದರಾಯ । ಸಾವಿತ್ರವಿದ್ಯಾಸಂಸೇವಿನೇ । ಚರಿತಾರ್ಥಾಯ । ಮಹೋದಯಾಯ ।
ವಾಸವಾಭೀಷ್ಟದಾಯ । ಭವ್ಯಾಯ । ಹೇಮಶೈಲನಿವಾಸವತೇ । ಕಿಂಶುಕಾಭಾಯ ।
ಅಗ್ರಯತನವೇ । ಋಜುರೋಮ್ಣೇ । ಮಹಾಮತಯೇ । ಮಹಾಕ್ರಮಾಯ । ವನಚರಾಯ ।
ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ । 40 ।

ಅಭೀಶುಮತೇ ನಮಃ । ಸಿಂಹಿಕಾಗರ್ಭನಿರ್ಭೇತ್ತ್ರೇ । ಲಂಕಾನಿವಾಸಿನಾಂ ಭೇತ್ತ್ರೇ ।
ಅಕ್ಷಶತ್ರುವಿನಿಘ್ನಾಯ । ರಕ್ಷೋಽಮಾತ್ಯಭಯಾವಹಾಯ । ವೀರಘ್ನೇ ।
ಮೃದುಹಸ್ತಾಯ । ಪದ್ಮಪಾಣಯೇ । ಜಟಾಧರಾಯ । ಸರ್ವಪ್ರಿಯಾಯ । ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯ ।
ಪ್ರಾಂಶುಮುಖಾಯ । ಶುಚಯೇ । ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ।
ವಿಜ್ವರಾಯ । ಸಟಾವತೇ । ಪಾಟಲಾಧರಾಯ ।
ಭರತಪ್ರೇಮಜನಕಾಯ । ಚೀರವಾಸಸೇ । ಮಹೋಕ್ಷಧೃಶೇ ನಮಃ । 60 ।

ಮಹಾಸ್ತ್ರಬನ್ಧನಸಹಾಯ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ । ಯತೀಶ್ವರಾಯ ।
ಮಹೌಷಧೋಪಹರ್ತ್ರೇ । ವೃಷಪರ್ವಣೇ । ವೃಷೋದರಾಯ । ಸೂರ್ಯೋಪಲಾಲಿತಾಯ ।
ಸ್ವಾಮಿನೇ ।
ಪಾರಿಜಾತಾವತಂಸಕಾಯ । ಸರ್ವಪ್ರಾಣಧರಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಾದಿಗಾಯ ।
ಮನವೇ । ರೌದ್ರಾಕೃತಯೇ । ಭೀಮಕರ್ಮಣೇ । ಭೀಮಾಕ್ಷಾಯ । ಭೀಮದರ್ಶನಾಯ ।
ಸುದರ್ಶನಕರಾಯ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ । ವ್ಯಕ್ತಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ದುನ್ದುಭಿಸ್ವನಾಯ ನಮಃ । ಸುವೇಲಚಾರಿಣೇ । ನಾಕಹರ್ಷದಾಯ । ಹರ್ಷಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸುಲಭಾಯ । ಸುವ್ರತಾಯ । ಯೋಗಿನೇ । ಯೋಗಿಸೇವ್ಯಾಯ । ಭಯಾಪಹಾಯ । ವಾಲಾಗ್ನಿ-
ಮಥಿತಾನೇಕಲಂಕಾವಾಸಿಗೃಹೋಚ್ಚಯಾಯ । ವರ್ಧನಾಯ । ವರ್ಧಮಾನಾಯ ।
ರೋಚಿಷ್ಣವೇ । ರೋಮಶಾಯ । ಮಹತೇ । ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ಮಹಾಶೂರಾಯ । ಸದ್ಗತಯೇ ।
ಸತ್ಪರಾಯಣಾಯ । ಸೌಮ್ಯದಶಿರ್ನೇ ನಮಃ । 100 ।

ಸೌಮ್ಯವೇಷಾಯ ನಮಃ । ಹೇಮಯಜ್ಞೋಪವೀತಿಮತೇ । ಮೌಂಜೀಕೃಷ್ಣಾಜಿನಧರಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಮನ್ತ್ರಸಾರಥಯೇ । ಜಿತಾರಾತಯೇ । ಷಡೂರ್ಮಯೇ ।
ಸರ್ವಪ್ರಿಯಹಿತೇರತಾಯ ನಮಃ । 108 ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 3:

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top