Home / Shatinamavali / 108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Venkateswara Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

॥ श्रीः ॥

ॐ ओंकारपरमर्थाय नमः ।
ॐ नरनारायणात्मकाय नमः ।
ॐ मोक्षलक्ष्मीप्राणकान्ताय नमः ।
ॐ वेंकटाचलनायकाय नमः ।
ॐ करुणापूर्णहृदयाय नमः ।
ॐ टेङ्कारजपसुप्रीताय नमः ।
ॐ शास्त्रप्रमाणगम्याय नमः ।
ॐ यमाद्यष्टाङ्गगोचराय नमः ।
ॐ भक्तलोकैकवरदाय नमः ।
ॐ वरेण्याय नमः ॥ १० ॥

ॐ भयनाशनाय नमः ।
ॐ यजमानस्वरूपाय नमः ।
ॐ हस्तन्यस्तसुदर्शनाय नमः ।
ॐ रमावतारमंगेशाय नमः ।
ॐ णाकारजपसुप्रीताय नमः ।
ॐ यज्ञेशाय नमः ।
ॐ गतिदात्रे नमः ।
ॐ जगतीवल्लभाय नमः ।
ॐ वराय नमः ।
ॐ रक्षस्सन्दोहसंहर्त्रे नमः ॥ २० ॥

ॐ वर्चस्विने नमः ।
ॐ रघुपुङ्गवाय नमः ।
ॐ धानधर्मपराय नमः ।
ॐ याजिने नमः ।
ॐ घनश्यामलविग्रहाय नमः ।
ॐ हरादिसर्वदेवेड्याय नमः ।
ॐ रामाय नमः ।
ॐ यदुकुलाग्रणये नमः ।
ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
ॐ महात्मने नमः ॥ ३० ॥

ॐ तेजस्विने नमः ।
ॐ तत्त्वसन्निधये नमः ।
ॐ त्वमर्थलक्ष्यरूपाय नमः ।
ॐ रूपवते नमः ।
ॐ पावनाय नमः ।
ॐ यशसे नमः ।
ॐ सर्वेशाय नमः ।
ॐ कमलाकान्ताय नमः ।
ॐ लक्ष्मीसल्लापसंमुखाय नमः ।
ॐ चतुर्मुखप्रतिष्ठात्रे नमः ॥ ४० ॥

ॐ राजराजवरप्रदाय नमः ।
ॐ चतुर्वेदशिरोरत्नाय नमः ।
ॐ रमणाय नमः ।
ॐ नित्यवैभवाय नमः ।
ॐ दासवर्गपरित्रात्रे नमः ।
ॐ नारदादिमुनिस्तुताय नमः ।
ॐ यादवाचलवासिने नमः ।
ॐ खिद्यद्भक्तार्तिभञ्जनाय नमः ।
ॐ लक्ष्मीप्रसादकाय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ॥ ५० ॥

ॐ देवेशाय नमः ।
ॐ रम्यविग्रहाय नमः ।
ॐ माधवाय नमः ।
ॐ लोकनाथाय नमः ।
ॐ लालिताखिलसेवकाय नमः ।
ॐ यक्षगन्धर्ववरदाय नमः ।
ॐ कुमाराय नमः ।
ॐ मातृकार्चिताय नमः ।
ॐ रटद्बालकपोषिणे नमः ।
ॐ शेषशैलकृतस्थलाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ षाड्गुण्यपरिपूर्णाय नमः ।
ॐ द्वैतदोषनिवारणाय नमः ।
ॐ तिर्यग्जन्त्वर्चितांघ्र्ये नमः ।
ॐ नेत्रानन्दकरोत्सवाय नमः ।
ॐ द्वादशोत्तमलीलाय नमः ।
ॐ दरिद्रजनरक्षकाय नमः ।
ॐ शत्रुकृत्यादिभीतिघ्नाय नमः ।
ॐ भुजङ्गशयनप्रियाय नमः ।
ॐ जाग्रद्रहस्यावासाय नमः ।
ॐ शिष्टपरिपालकाय नमः ॥ ७० ॥

ॐ वरेण्याय नमः ।
ॐ पूर्णबोधाय नमः ।
ॐ जन्मसंसारभेषजाय नमः ।
ॐ कार्तिकेयवपुर्धारिणे नमः ।
ॐ यतिशेखरभाविताय नमः ।
ॐ नरकादिभयध्वंसिने नमः ।
ॐ रथोत्सवकलाधराय नमः ।
ॐ लोकार्चामुख्यमूर्तये नमः ।
ॐ केशवाद्यवतारवते नमः ॥ ८० ॥

ॐ शास्त्रश्रुतानन्तलीलाय नमः ।
ॐ यमशिक्षानिबर्हणाय नमः ।
ॐ मानसंरक्षणपराय नमः ।
ॐ इरिणांकुरधान्यदाय नमः ।
ॐ नेत्रहीनाक्षिदायिने नमः ।
ॐ मतिहीनमतिप्रदाय नमः ।
ॐ हिरण्यदानग्राहिणे नमः ।
ॐ मोहजालनिकृन्तनाय नमः ।
ॐ दधिलाजाक्षतार्च्याय नमः ।
ॐ यातुधानविनाशनाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ यजुर्वेदशिखागम्याय नमः ।
ॐ वेङ्कटाय नमः ।
ॐ दक्षिणास्थिताय नमः ।
ॐ सारपुष्करिणीतीरे रात्रौ
देवगणार्चिताय नमः ।
ॐ यत्नवत्फलसन्धात्रे नमः ।
ॐ श्रीजापधनवृद्धिकृते नमः ।
ॐ क्लींकारजपकाम्यार्थ-
प्रदानसदयान्तराय नमः ।
ॐ स्व सर्वसिद्धिसन्धात्रे नमः ।
ॐ नमस्कर्तुरभीष्टदाय नमः ।
ॐ मोहितखिललोकाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ नानारूपव्यवस्थिताय नमः ।
ॐ राजीवलोचनाय नमः ।
ॐ यज्ञवराहाय नमः ।
ॐ गणवेङ्कटाय नमः ।
ॐ तेजोराशीक्षणाय नमः ।
ॐ स्वामिने नमः ।
ॐ हार्दाविद्यानिवारणाय नमः ।
ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॥ १०८ ॥

॥ इति श्रीसनत्कुमारसंहितान्तर्गता
श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामावलिः संपूर्णा ॥

Also Read 108 Names of Sri Venkatachalapati:

108 Names of Sri Venkatesha | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment