Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Abhayankaram Shivarakshaastotram Lyrics in Bengali

Abhayankaram Shiva Rakshaa Stotram in Bengali:

॥ অভযঙ্করং শিৱরক্ষাস্তোত্রম ॥
অভযঙ্করং শিৱরক্ষাস্তোত্রম |

অস্য শ্রীশিৱরক্ষাস্তোত্রমন্ত্রস্য যাজ্ঞৱল্ক্য ঋষিঃ,
শ্রীসদাশিৱো দেৱতা, অনুষ্টুপ ছন্দঃ,
শ্রীসদাশিৱপ্রীত্যর্থং শিৱরক্ষাস্তোত্রজপে ৱিনিযোগঃ ||

চরিতং দেৱদেৱস্য মহাদেৱস্য পাৱনম |
অপারং পরমোদারং চতুর্ৱর্গস্য সাধনম || ১ ||

গৌরীৱিনাযকোপেতং পঞ্চৱক্ত্রং ত্রিনেত্রকম |
শিৱং ধ্যাত্ৱা দশভুজং শিৱরক্ষাং পঠেন্নরঃ || ২ ||

গঙ্গাধরঃ শিরঃ পাতু ভালমর্ধেন্দুশেখরঃ |
নযনে মদনধ্ৱংসী কর্ণৌ সর্পৱিভূষণঃ || ৩ ||

ঘ্রাণং পাতু পুরারাতির্মুখং পাতু জগত্পতিঃ |
জিহ্ৱাং ৱাগীশ্ৱরঃ পাতু কন্ধরাং শিতিকন্ধরঃ || ৪ ||

শ্রীকণ্ঠঃ পাতু মে কণ্ঠং স্কন্ধৌ ৱিশ্ৱধুরন্ধরঃ |
ভুজৌ ভূভারসংহর্তা করৌ পাতু পিনাকধৃক || ৫ ||

হৃদযং শঙ্করঃ পাতু জঠরং গিরিজাপতিঃ |
নাভিং মৃত্যুঞ্জযঃ পাতু কটী ৱ্যাঘ্রাজিনাম্বরঃ || ৬ ||

সক্থিনী পাতু দীনার্তশরণাগতৱত্সলঃ |
ঊরূ মহেশ্ৱরঃ পাতু জানুনী জগদীশ্ৱরঃ || ৭ ||

জঙ্ঘে পাতু জগত্কর্তা গুল্ফৌ পাতু গণাধিপঃ |
চরণৌ করুণাসিন্ধুঃ সর্ৱাঙ্গানি সদাশিৱঃ || ৮ ||

এতাং শিৱবলোপেতাং রক্ষাং যঃ সুকৃতী পঠেত |
স ভুক্ত্ৱা সকলান্কামান শিৱসাযুজ্যমাপ্নুযাত || ৯ ||

গ্রহভূতপিশাচাদ্যাস্ত্রৈলোক্যে ৱিচরন্তি যে |
দূরাদাশু পলাযন্তে শিৱ নামাভিরক্ষণাত || ১০ ||

অভযঙ্করনামেদং কৱচং পার্ৱতীপতেঃ |
ভক্ত্যা বিভর্তি যঃ কণ্ঠে তস্য ৱশ্যং জগত্রযম || ১১ ||

ইমাং নারাযণঃ স্ৱপ্নে শিৱরক্ষাং যথাদিশত |
প্রাতরুত্থায যোগীন্দ্রো যাজ্ঞৱল্ক্যস্তথাঽলিখত || ১২ ||

ইতি শ্রীযাজ্ঞৱল্ক্যপ্রোক্তমভযঙ্করং শিৱরক্ষাস্তোত্রং সংপূর্ণম ||

Also Read:

Abhayankaram Shivarakshaastotram lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Abhayankaram Shivarakshaastotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top