Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Attalasundarashtakam Lyrics in English

Attalasundarashtakam Lyrics in English

164 Views

aTTAlasundarAShTakam Lyrics in English:

vikramapandya uvacha\-
kalyanachalakodandakantadordandamanditam
kabalikritasansaran kalayeattalasundaram || 1 ||

kalakutaprabhajalakalankikritakandharam
kaladharan kalamaulin kalayeattalasundaram || 2 ||

kalakalan kalatitan kalavantan cha nishkalam
kamalapatisanstutyan kalayeattalasundaram || 3 ||

kantardhan kamaniyangan karunamritasagaram
kalikalmashadoshaghnan kalayeattalasundaram || 4 ||

kadambakananadhishan kanxitarthasuradrumam
kamashasanamishanan kalayeattalasundaram || 5 ||

srishtani mayaya yena brahmandani bahuni cha
raxitani hatanyante kalayeattalasundaram || 6 ||

svab mayaya yena brahmandani bahuni cha
raxitani hatanyante kalayeattalasundaram || 7 ||

svabhaktajanasantapa papapadmangatatparam
karanan sarvajagatan kalayeattalasundaram || 8 ||

kulashekharavanshotthabhupanan kuladaivatam
paripurnan chidanandan kalayeattalasundaram || 9 ||

attalavirashrishanbhorashtakan varamishtadam
pathatan shrinvatan sadyastanotu paraman shriyam || 10 ||

iti shrihalasyamahatmye vikramapandyakritan attalasundarashtakam

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *