Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Hansa Upanishad Lyrics in Tamil

Hansa Upanishad 15 in Tamil:

॥ ஹம்ʼஸோபநிஷத் ॥
ஹம்ʼஸாக்²யோபநிஷத்ப்ரோக்தநாதா³லிர்யத்ர விஶ்ரமேத் ।
ததா³தா⁴ரம்ʼ நிராதா⁴ரம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரமஹம்ʼ மஹ꞉ ॥

ௐ பூர்ணமத³ இதி ஶாந்தி꞉ ॥

கௌ³தம உவாச ।
ப⁴க³வன்ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ ।
ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரபோ³தோ⁴ ஹி கேனோபாயேன ஜாயதே ॥ 1 ॥

ஸனத்குமார உவாச ।
விசார்ய ஸர்வவேதே³ஷு மதம்ʼ ஜ்ஞாத்வா பினாகின꞉ ।
பார்வத்யா கதி²தம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஶ்ருʼணு கௌ³தம தன்மம ॥ 2 ॥

அனாக்²யேயமித³ம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ யோகி³னாம்ʼ கோஶஸம்ʼநிப⁴ம் ।
ஹம்ʼஸஸ்யாக்ருʼதிவிஸ்தாரம்ʼ பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் ॥ 3 ॥

அத² ஹம்ʼஸபரமஹம்ʼஸநிர்ணயம்ʼ வ்யாக்²யாஸ்யாம꞉ ।
ப்³ரஹ்மசாரிணே ஶாந்தாய தா³ந்தாய கு³ருப⁴க்தாய ।
ஹம்ʼஸஹம்ʼஸேதி ஸதா³ த்⁴யாயன்ஸர்வேஷு தே³ஹேஷு வ்யாப்ய வர்ததே ॥

யதா² ஹ்யக்³னி꞉ காஷ்டே²ஷு திலேஷு தைலமிவ தம்ʼ விதி³த்வா
ம்ருʼத்யுமத்யேதி ।
கு³த³மவஷ்டப்⁴யாதா⁴ராத்³வாயுமுத்தா²ப்யஸ்வாதி⁴ஷ்டா²ம்ʼ த்ரி꞉
ப்ரதி³க்ஷிணீக்ருʼத்ய மணிபூரகம்ʼ ச க³த்வா அனாஹதமதிக்ரம்ய
விஶுத்³தௌ⁴
ப்ராணாந்நிருத்⁴யாஜ்ஞாமனுத்⁴யாயன்ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரம்ʼ த்⁴யாயன்
த்ரிமாத்ரோ(அ)ஹமித்யேவம்ʼ ஸர்வதா³ த்⁴யாயன் । அதோ²
நாத³மாதா⁴ராத்³ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரபர்யந்தம்ʼ ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶம்ʼ
ஸ வை ப்³ரஹ்ம பரமாத்மேத்யுச்யதே ॥ 1 ॥

அத² ஹம்ʼஸ ருʼஷி꞉ । அவ்யக்தா கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ । பரமஹம்ʼஸோ
தே³வதா । அஹமிதி பீ³ஜம் । ஸ இதி ஶக்தி꞉ ।
ஸோ(அ)ஹமிதி கீலகம் । ஷட் ஸங்க்²யயா
அஹோராத்ரயோரேகவிம்ʼஶதிஸஹஸ்ராணி ஷட் ஶதான்யதி⁴கானி
ப⁴வந்தி ।
ஸூர்யாய ஸோமாய நிரஞ்ஜனாய நிராபா⁴ஸாய தனு ஸூக்ஷ்மம்ʼ
ப்ரசோத³யாதி³தி அக்³னீஷோமாப்⁴யாம்ʼ வௌஷட்
ஹ்ருʼத³யாத்³யங்க³ந்யாஸகரந்யாஸௌ ப⁴வத꞉ । ஏவம்ʼ க்ருʼத்வா ஹ்ருʼத³யே
அஷ்டத³லே ஹம்ʼஸாத்மானம்ʼ த்⁴யாயேத் । அக்³னீஷோமௌ
பக்ஷாவோங்கார꞉ ஶிரோ பி³ந்து³ஸ்து நேத்ரம்ʼ முக²ம்ʼ ருத்³ரோ ருத்³ராணீ
சரணௌ பா³ஹூ காலஶ்சாக்³நிஶ்சோபே⁴ பார்ஶ்வே ப⁴வத꞉ ।
பஶ்யத்யநாகா³ரஶ்ச ஶிஷ்டோப⁴யபார்ஶ்வே ப⁴வத꞉ । ஏஷோ(அ)ஸௌ
பரமஹம்ʼஸோ பா⁴னுகோடிப்ரதீகாஶ꞉ । யேனேத³ம்ʼ வ்யாப்தம் ।
தஸ்யாஷ்டதா⁴ வ்ருʼத்திர்ப⁴வதி । பூர்வத³லே புண்யே மதி꞉ ஆக்³னேயே
நித்³ராலஸ்யாத³யோ ப⁴வந்தி யாம்யே க்ரூரே மதி꞉ நைர்ருʼதே பாபே
மனீஷா வாருண்யாம்ʼ க்ரீடா³ வாயவ்யே க³மநாதௌ³ பு³த்³தி⁴꞉ ஸௌம்யே
ரதிப்ரீதி꞉ ஈஶானே த்³ரவ்யாதா³னம்ʼ மத்⁴யே வைராக்³யம்ʼ கேஸரே
ஜாக்³ரத³வஸ்தா² கர்ணிகாயாம்ʼ ஸ்வப்னம்ʼ லிங்கே³ ஸுஷுப்தி꞉ பத்³மத்யாகே³
துரீயம்ʼ யதா³ ஹம்ʼஸோ நாதே³ லீனோ ப⁴வதி ததா³
துர்யாதீதமுன்மனனமஜபோபஸம்ʼஹாரமித்யபி⁴தீ⁴யதே । ஏவம்ʼ ஸர்வம்ʼ
ஹம்ʼஸவஶாத்தஸ்மான்மனோ ஹம்ʼஸோ விசார்யதே । ஸ ஏவ ஜபகோட்யா
நாத³மனுப⁴வதி ஏவம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஹம்ʼஸவஶாந்நாதோ³ த³ஶவிதோ⁴ ஜாயதே
। சிணீதி ப்ரத²ம꞉ । சிஞ்சிணீதி த்³விதீய꞉ ।
க⁴ண்டாநாத³ஸ்த்ருʼதீய꞉ । ஶங்க²நாத³ஶ்சதுர்த²꞉ ।
பஞ்சமதந்த்ரீநாத³꞉ । ஷஷ்ட²ஸ்தாலநாத³꞉ । ஸப்தமோ வேணுநாத³꞉
। அஷ்டமோ ம்ருʼத³ங்க³நாத³꞉ । நவமோ பே⁴ரீநாத³꞉ ।
த³ஶமோ மேக⁴நாத³꞉ । நவமம்ʼ பரித்யஜ்ய த³ஶமமேவாப்⁴யஸேத் ।
ப்ரத²மே சிஞ்சிணீகா³த்ரம்ʼ த்³விதீயே கா³த்ரப⁴ஞ்ஜனம் । த்ருʼதீயே
கே²த³னம்ʼ யாதி சதுர்தே² கம்பதே ஶிர꞉ ॥

பஞ்சமே ஸ்ரவதே தாலு ஷஷ்டே²(அ)ம்ருʼதநிஷேவணம் । ஸப்தமே
கூ³ட⁴விஜ்ஞானம்ʼ பரா வாசா ததா²ஷ்டமே ॥

அத்³ருʼஶ்யம்ʼ நவமே தே³ஹம்ʼ தி³வ்யம்ʼ சக்ஷுஸ்ததா²மலம் । த³ஶமே
பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப⁴வேத்³ப்³ரஹ்மாத்மஸம்ʼநிதௌ⁴ ॥

தஸ்மின்மனோ விலீயதே மனஸி ஸங்கல்பவிகல்பே த³க்³தே⁴ புண்யபாபே
ஸதா³ஶிவ꞉ ஶக்த்யாத்மா ஸர்வத்ராவஸ்தி²த꞉ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ ஶுத்³தோ⁴
பு³த்³தோ⁴ நித்யோ நிரஞ்ஜன꞉ ஶாந்த꞉ ப்ரகாஶத இதி ॥

இதி வேத³ப்ரவசனம்ʼ வேத³ப்ரவசனம் ॥ 2 ॥

ௐ பூர்ணமத³ இதி ஶாந்தி꞉ ॥

இதி ஹம்ʼஸோபநிஷத்ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Hansa Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top