Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Janakipanchakam Lyrics in Gujarati ॥ જાનકીપઞ્ચકમ્ ॥

॥ જાનકીપઞ્ચકમ્ ॥

માતૃકે સર્વવિશ્વૈકધાત્રીં ક્ષમાં
ત્વાં સુધાં શીતલાં પુત્રપુત્રીનુતામ્ ।
સ્નેહવાત્સલ્યધારાયુતાં જાનકીં
તાં નમામીશ્વરીં માતરં પ્રેમદામ્ ॥ ૧॥

નૂપુરાનન્દદાં કિઙ્કણીમેખલાં
શાતકુમ્ભાઙ્ગદાં હારરત્નાકરામ્ ।
કુણ્ડલાભૂષણાં મૌલિહીરોજ્જ્વલાં
તાં નમામીશ્વરીં માતરં પ્રેમદામ્ ॥ ૨॥

મેઘવૃન્દાલકાં મન્દહાસપ્રભાં
કાન્તિગેહાક્ષિણી સ્વર્ણવર્ણાશ્રયામ્ ।
રક્તબિમ્બાધરાં શ્રીમુખીં સુન્દરીં
તાં નમામીશ્વરીં માતરં પ્રેમદામ્ ॥ ૩॥

પદ્મમાલાધરાં પદ્મપુષ્પારિતાં
પદ્યવર્ણામ્બરાં પાણિપદ્માશ્રયામ્ ।
પદ્મપીઠસ્થિતાં પાદપદ્માવૃતાં
તાં નમામીશ્વરીં માતરં પ્રેમદામ્ ॥ ૪॥

ભુક્તિમુક્તિપ્રદાં પુષ્ટિતુષ્ટિપ્રદાં
જ્ઞાનવિદ્યાદદાં પુષ્કલાનન્દદામ્ ।
શુદ્ધિદાં બુદ્ધિદાં શક્તિદાં સિદ્ધિદાં
તાં નમામીશ્વરીં માતરં પ્રેમદામ્ ॥ ૫॥

ઇતિ જાનકીપઞ્ચકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Janakipanchakam Lyrics in Gujarati ॥ જાનકીપઞ્ચકમ્ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top