Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Maha Mrityunjaya Kavacha Lyrics in Tamil

Mahamrityunjaya Kavacha in Tamil:

॥ மஹாம்ருʼத்யுஞ்ஜயகவசம் ॥
ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ ।
பை⁴ரவ உவாச ।
ஶ்ருʼணுஷ்வ பரமேஶானி கவசம்ʼ மன்முகோ²தி³தம் ।
மஹாம்ருʼத்யுஞ்ஜயஸ்யாஸ்ய ந தே³யம்ʼ பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 1 ॥

யம்ʼ த்⁴ருʼத்வா யம்ʼ படி²த்வா ச ஶ்ருத்வா ச கவசோத்தமம் ।
த்ரைலோக்யாதி⁴பதிர்பூ⁴த்வா ஸுகி²தோ(அ)ஸ்மி மஹேஶ்வரி ॥ 2 ॥

ததே³வவர்ணயிஷ்யாமி தவ ப்ரீத்யா வரானனே ।
ததா²பி பரமம்ʼ தத்வம்ʼ ந தா³தவ்யம்ʼ து³ராத்மனே ॥ 3 ॥

விநியோக³꞉
அஸ்ய ஶ்ரீமஹாம்ருʼத்யுஞ்ஜயகவசஸ்ய ஶ்ரீபை⁴ரவ ருʼஷி꞉,
கா³யத்ரீச²ந்த³꞉, ஶ்ரீமஹாம்ருʼத்யுஞ்ஜயோ மஹாருத்³ரோ தே³வதா,
ௐ பீ³ஜம்ʼ, ஜூம்ʼ ஶக்தி꞉, ஸ꞉ கீலகம்ʼ, ஹௌமிதி தத்வம்ʼ,
சதுர்வர்க³ஸாத⁴னே ம்ருʼத்யுஞ்ஜயகவசபாடே² விநியோக³꞉ ।
சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்த²ம்ʼ ருத்³ரம்ʼ பா⁴லே விசிந்த்ய தம் ।
தத்ரஸ்த²ம்ʼ சிந்தயேத் ஸாத்⁴யம்ʼ ம்ருʼத்யும்ʼ ப்ராப்தோ(அ)பி ஜீவதி ॥ 1 ॥

ௐ ஜூம்ʼ ஸ꞉ ஹௌம்ʼ ஶிர꞉ பாது தே³வோ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோ மம ।
ௐ ஶ்ரீம்ʼ ஶிவோ லலாடம்ʼ மே ௐ ஹௌம்ʼ ப்⁴ருவௌ ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 2 ॥

நீலகண்டோ²(அ)வதாந்நேத்ரே கபர்தீ³ மே(அ)வதாச்ச்²ருதீ ।
த்ரிலோசனோ(அ)வதாத்³ க³ண்டௌ³ நாஸாம்ʼ மே த்ரிபுராந்தக꞉ ॥ 3 ॥

முக²ம்ʼ பீயூஷக⁴டப்⁴ருʼதோ³ஷ்டௌ² மே க்ருʼத்திகாம்ப³ர꞉ ।
ஹனும்ʼ மே ஹாடகேஶனோ முக²ம்ʼ ப³டுகபை⁴ரவ꞉ ॥ 4 ॥

கந்த⁴ராம்ʼ காலமத²னோ க³லம்ʼ க³ணப்ரியோ(அ)வது ।
ஸ்கந்தௌ⁴ ஸ்கந்த³பிதா பாது ஹஸ்தௌ மே கி³ரிஶோ(அ)வது ॥ 5 ॥

நகா²ன் மே கி³ரிஜாநாத²꞉ பாயாத³ங்கு³லிஸம்ʼயுதான் ।
ஸ்தனௌ தாராபதி꞉ பாது வக்ஷ꞉ பஶுபதிர்மம ॥ 6 ॥

குக்ஷிம்ʼ குபே³ரவரத³꞉ பார்ஶ்வௌ மே மாரஶாஸன꞉ ।
ஶர்வ꞉ பாது ததா² நாபி⁴ம்ʼ ஶூலீ ப்ருʼஷ்ட²ம்ʼ மமாவது ॥ 7 ॥

ஶிஶ்ர்னம்ʼ மே ஶங்கர꞉ பாது கு³ஹ்யம்ʼ கு³ஹ்யகவல்லப⁴꞉ ।
கடிம்ʼ காலாந்தக꞉ பாயாதூ³ரூ மே(அ)ந்த⁴ககா⁴தக꞉ ॥ 8 ॥

ஜாக³ரூகோ(அ)வதாஜ்ஜானூ ஜங்கே⁴ மே காலபை⁴ரவ꞉ ।
கு³ல்போ² பாயாஜ்ஜடாதா⁴ரீ பாதௌ³ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோ(அ)வது ॥ 9 ॥

பாதா³தி³மூர்த⁴பர்யந்தமகோ⁴ர꞉ பாது மே ஸதா³ ।
ஶிரஸ꞉ பாத³பர்யந்தம்ʼ ஸத்³யோஜாதோ மமாவது ॥ 10 ॥

ரக்ஷாஹீனம்ʼ நாமஹீனம்ʼ வபு꞉ பாத்வம்ருʼதேஶ்வர꞉ ।
பூர்வே ப³லவிகரணோ த³க்ஷிணே காலஶாஸன꞉ ॥ 11 ॥

பஶ்சிமே பார்வதீநாதோ² ஹ்யுத்தரே மாம்ʼ மனோன்மன꞉ ।
ஐஶான்யாமீஶ்வர꞉ பாயாதா³க்³னேய்யாமக்³னிலோசன꞉ ॥ 12 ॥

நைருʼத்யாம்ʼ ஶம்பு⁴ரவ்யான்மாம்ʼ வாயவ்யாம்ʼ வாயுவாஹன꞉ ।
உர்த்⁴வே ப³லப்ரமத²ன꞉ பாதாலே பரமேஶ்வர꞉ ॥ 13 ॥

த³ஶதி³க்ஷு ஸதா³ பாது மஹாம்ருʼத்யுஞ்ஜயஶ்ச மாம் ।
ரணே ராஜகுலே த்³யூதே விஷமே ப்ராணஸம்ʼஶயே ॥ 14 ॥

பாயாத்³ ஓம்ʼ ஜூம்ʼ மஹாருத்³ரோ தே³வதே³வோ த³ஶாக்ஷர꞉ ।
ப்ரபா⁴தே பாது மாம்ʼ ப்³ரஹ்மா மத்⁴யாஹ்னே பை⁴ரவோ(அ)வது ॥ 15 ॥

ஸாயம்ʼ ஸர்வேஶ்வர꞉ பாது நிஶாயாம்ʼ நித்யசேதன꞉ ।
அர்த⁴ராத்ரே மஹாதே³வோ நிஶாந்தே மாம்ʼ மஹோமய꞉ ॥ 16 ॥

ஸர்வதா³ ஸர்வத꞉ பாது ௐ ஜூம்ʼ ஸ꞉ ஹௌம்ʼ ம்ருʼத்யுஞ்ஜய꞉ ।
இதீத³ம்ʼ கவசம்ʼ புண்யம்ʼ த்ரிஷு லோகேஷு து³ர்லப⁴ம் ॥ 17 ॥

ப²லஶ்ருதி
ஸர்வமந்த்ரமயம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ ஸர்வதந்த்ரேஷு கோ³பிதம் ।
புண்யம்ʼ புண்யப்ரத³ம்ʼ தி³வ்யம்ʼ தே³வதே³வாதி⁴தை³வதம் ॥ 18 ॥

ய இத³ம்ʼ ச படே²ன்மந்த்ரீ கவசம்ʼ வார்சயேத் தத꞉ ।
தஸ்ய ஹஸ்தே மஹாதே³வி த்ர்யம்ப³கஸ்யாஷ்ட ஸித்³த⁴ய꞉ ॥ 19 ॥

ரணே த்⁴ருʼத்வா சரேத்³யுத்³த⁴ம்ʼ ஹத்வா ஶத்ரூஞ்ஜயம்ʼ லபே⁴த் ।
ஜயம்ʼ க்ருʼத்வா க்³ருʼஹம்ʼ தே³வி ஸம்ப்ராப்ஸ்யதி ஸுகீ² புன꞉ ॥ 20 ॥

மஹாப⁴யே மஹாரோகே³ மஹாமாரீப⁴யே ததா² ।
து³ர்பி⁴க்ஷே ஶத்ருஸம்ʼஹாரே படே²த் கவசமாத³ராத் ॥ 21 ॥

ஸர்வ தத் ப்ரஶமம்ʼ யாதி ம்ருʼத்யுஞ்ஜயப்ரஸாத³த꞉ ।
த⁴னம்ʼ புத்ரான் ஸுக²ம்ʼ லக்ஷ்மீமாரோக்³யம்ʼ ஸர்வஸம்பத³꞉ ॥ 22 ॥

ப்ராப்னோதி ஸாத⁴க꞉ ஸத்³யோ தே³வி ஸத்யம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉
இதீத³ம்ʼ கவசம்ʼ புண்யம்ʼ மஹாம்ருʼத்யுஞ்ஜயஸ்ய து ।
கோ³ப்யம்ʼ ஸித்³தி⁴ப்ரத³ம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ கோ³பனீயம்ʼ ஸ்வயோனிவத் ॥ 23 ॥

। இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே தந்த்ரே ஶ்ரீதே³வீரஹஸ்யே
ம்ருʼத்யுஞ்ஜயகவசம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Maha Mrityunjaya Kavacha Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top