Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Parshuram Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Parashuram Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ரகாராதி³ ஶ்ரீபரஶுராமாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாய நம: ।
ஹரி: ௐ

ராமோ ராஜாடவீவஹ்நி ராமசந்த்³ரப்ரஸாத³க: ।
ராஜரக்தாருணஸ்நாதோ ராஜீவாயதலோசந: ॥ 1 ॥

ரைணுகேயோ ருத்³ரஶிஷ்யோ ரேணுகாச்சே²த³நோ ரயீ ।
ரணதூ⁴தமஹாஸேநோ ருத்³ராணீத⁴ர்மபுத்ரக: ॥ 2 ॥

ராஜத்பரஶுவிச்சி²ந்நகார்தவீர்யார்ஜுநத்³ரும: ।
ராதாகி²லரஸோ ரக்தக்ருʼதபைத்ருʼகதர்பண: ॥ 3 ॥

ரத்நாகரக்ருʼதாவாஸோ ரதீஶக்ருʼதவிஸ்மய: ।
ராக³ஹீநோ ராக³தூ³ரோ ரக்ஷிதப்³ரஹ்மசர்யக: ॥ 4 ॥

ராஜ்யமத்தக்ஷத்த்ரபீ³ஜ ப⁴ர்ஜநாக்³நிப்ரதாபவாந் ।
ராஜத்³ப்⁴ருʼகு³குலாம்போ³தி⁴சந்த்³ரமா ரஞ்ஜிதத்³விஜ: ॥ 5 ॥

ரக்தோபவீதோ ரக்தாக்ஷோ ரக்தலிப்தோ ரணோத்³த⁴த: ।
ரணத்குடா²ரோ ரவிபூ⁴த³ண்டா³யித மஹாபு⁴ஜ: ॥ 6 ॥

ரமாநாத⁴த⁴நுர்தா⁴ரீ ரமாபதிகலாமய: ।
ரமாலயமஹாவக்ஷா ரமாநுஜலஸந்முக:² ॥ 7 ॥

ரஸைகமல்லோ ரஸநாঽவிஷயோத்³த³ண்ட³ பௌருஷ: ।
ராமநாமஶ்ருதிஸ்ரஸ்தக்ஷத்ரியாக³ர்ப⁴ஸஞ்சய: ॥ 8 ॥

ரோஷாநலமயாகாரோ ரேணுகாபுநராநந: ।
ராதே⁴யசாதகாம்போ⁴தோ³ ருத்³த⁴சாபகலாபக:³ ॥ 9 ॥

ராஜீவசரணத்³வந்த்³வசிஹ்நபூதமஹேந்த்³ரக: ।
ராமசந்த்³ரந்யஸ்ததேஜா ராஜஶப்³தா³ர்த⁴நாஶந: ॥ 10 ॥

ராத்³த⁴தே³வத்³விஜவ்ராதோ ரோஹிதாஶ்வாநநார்சித: ।
ரோஹிதாஶ்வது³ராத⁴ர்ஷோ ரோஹிதாஶ்வப்ரபாவந: ॥ 11 ॥

ராமநாமப்ரதா⁴நார்தோ⁴ ரத்நாகரக³பீ⁴ரதீ:⁴ ।
ராஜந்மௌஞ்ஜீஸமாப³த்³த⁴ ஸிம்ஹமத்⁴யோ ரவித்³யுதி: ॥ 12 ॥

ரஜதாத்³ரிகு³ருஸ்தா²நோ ருத்³ராணீப்ரேமபா⁴ஜநம் ।
ருத்³ரப⁴க்தோ ரௌத்³ரமூர்தீ ருத்³ராதி⁴கபராக்ரம: ॥ 13 ॥

ரவிதாராசிரஸ்தா²யீ ரக்ததே³வர்ஷிபா⁴வந: ।
ரம்யோ ரம்யகு³ணோ ரக்தோ ராதப⁴க்தாகி²லேப்ஸித: ॥ 14 ॥

ரசிதஸ்வர்ணஸோபாநோ ரந்தி⁴தாஶயவாஸந: ।
ருத்³த⁴ப்ராணாதி³ஸஞ்சாரோ ராஜத்³ப்³ரஹ்மபத³ஸ்தி²த: ॥ 15 ॥

ரத்நஸூநுமஹாதீ⁴ரோ ரஸாஸுரஶிகா²மணி: ।
ரக்தஸித்³தீ⁴ ரம்யதபா ராததீர்தா²டநோ ரஸீ ॥ 16 ॥

ரசிதப்⁴ராத்ருʼஹநநோ ரக்ஷிதபா⁴த்ருʼகோ ரணீ ।
ராஜாபஹ்ருʼததாதேஷ்டிதே⁴ந்வாஹர்தா ரஸாப்ரபு:⁴ ॥ 17 ॥

ரக்ஷிதப்³ராஹ்ம்யஸாம்ராஜ்யோ ரௌத்³ராணேயஜயத்⁴வஜ: ।
ராஜகீர்திமயச்ச²த்ரோ ரோமஹர்ஷணவிக்ரம: ॥ 18 ॥

ராஜஶௌர்யரஸாம்போ⁴தி⁴கும்ப⁴ஸம்பூ⁴திஸாயக: ।
ராத்ரிந்தி³வஸமாஜாக்³ர த்ப்ரதாபக்³ரீஷ்மபா⁴ஸ்கர: ॥ 19 ॥

ராஜபீ³ஜோத³ரக்ஷோணீபரித்யாகீ³ ரஸாத்பதி: ।
ரஸாபா⁴ரஹரோ ரஸ்யோ ராஜீவஜக்ருʼதக்ஷம: ॥ 20 ॥

ருத்³ரமேருத⁴நுர்ப⁴ங்க³ க்ருʼத்³தா⁴த்மா ரௌத்³ரபூ⁴ஷண: ।
ராமசந்த்³ரமுக²ஜ்யோத்ஸ்நாம்ருʼதக்ஷாலிதஹ்ருʼந்மல: ॥ 21 ॥

ராமாபி⁴ந்நோ ருத்³ரமயோ ராமருத்³ரோ ப⁴யாத்மக: ।
ராமபூஜிதபாதா³ப்³ஜோ ராமவித்³வேஷிகைதவ: ॥ 22 ॥

ராமாநந்தோ³ ராமநாமோ ராமோ ராமாத்மநிர்பி⁴த:³ ।
ராமப்ரியோ ராமத்ருʼப்தோ ராமகோ³ ராமவிஶ்ரம: ॥ 23 ॥

ராமஜ்ஞாநகுடா²ராத்த ராஜலோகமஹாதமா: ।
ராமாத்மமுக்திதோ³ ராமோ ராமதோ³ ராமமங்க³ள: ॥ 24 ॥

மங்க³ளம் ஜாமத³க்³ந்யாய கார்தவீர்யார்ஜுநச்சி²தே³ ।
மங்க³ளம் பரமோதா³ர ஸதா³ பரஶுராம தே ॥ 25 ॥

மங்க³ளம் ராஜகாலாய து³ராத⁴ர்ஷாய மங்க³ளம் ।
மங்க³ளம் மஹநீயாய ஜாமத³க்³ந்யாய மங்க³ளம் ॥ 26 ॥

ஜமத³க்³நி தநூஜாய ஜிதாகி²லமஹீப்⁴ருʼதே ।
ஜாஜ்வல்யமாநாயுதா⁴ய ஜாமத³க்³ந்யாய மங்க³ளம் ॥ 27 ॥

॥ இதி ராமேணக்ருʼதம் பராப⁴வாப்³தே³ வைஶாக²ஶுத்³த⁴ த்ரிதீயாயாம்
பரஶுராம ஜயந்த்யாம் ரகாராதி³ ஶ்ரீ பரஶுராமாஷ்டோத்தரஶதம்
ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாய ஸமர்பிதம் ॥

Also Read:

Parshuram Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Parshuram Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top