Gita - Geetaa

Pingala Gita Lyrics in Tamil

Pingala Geetaa in Tamil:

॥ பிங்க³லாகீ³தா ॥

அத்⁴யாய꞉ 168
ய்
த⁴ர்மா꞉ பிதாமஹேனோக்தா ராஜத⁴ர்மாஶ்ரிதா꞉ ஶுபா⁴꞉ ।
த⁴ர்மமாஶ்ரமிணாம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ வக்துமர்ஹஸி பார்தி²வ ॥ 1 ॥

பீ⁴ஷ்மோவாச
ஸர்வத்ர விஹிதோ த⁴ர்ம꞉ ஸ்வர்க்³ய꞉ ஸத்யப²லம்ʼ தப꞉ ।
ப³ஹு த்³வாரஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய நேஹாஸ்தி விப²லா க்ரியா ॥ 2 ॥

யஸ்மின்யஸ்மிம்ʼஸ்து வினயே யோ யோ யாதி விநிஶ்சயம் ।
ஸ தமேவாபி⁴ஜானாதி நான்யம்ʼ ப⁴ரதஸத்தம ॥ 3 ॥

யதா² யதா² ச பர்யேதி லோகதந்த்ரமஸாரவத் ।
ததா² ததா² விராகோ³(அ)த்ர ஜாயதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 4 ॥

ஏவம்ʼ வ்யவஸிதே லோகே ப³ஹுதோ³ஷே யுதி⁴ஷ்டி²ர ।
ஆத்மமோக்ஷநிமித்தம்ʼ வை யதேத மதிமான்னர꞉ ॥ 5 ॥

ய்
நஷ்டே த⁴னே வா தா³ரே வா புத்ரே பிதரி வா ம்ருʼதே ।
யயா பு³த்³த்⁴யா நுதே³ச்சோ²கம்ʼ தன்மே ப்³ரூஹி பிதாமஹ ॥ 6 ॥

பீ⁴ஷ்மோவாச
நஷ்டே த⁴னே வா தா³ரே வா புத்ரே பிதரி வா ம்ருʼதே ।
அஹோ து³꞉க²மிதி த்⁴யாயஞ்ஶோகஸ்யாபசிதிம்ʼ சரேத் ॥ 7 ॥

அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
யதா² ஸேனஜிதம்ʼ விப்ர꞉ கஶ்சிதி³த்யப்³ரவீத்³வச꞉ ॥ 8 ॥

புத்ரஶோகாபி⁴ஸந்தப்தம்ʼ ராஜானம்ʼ ஶோகவிஹ்வலம் ।
விஷன்னவத³னம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா விப்ரோ வசனமப்³ரவீத் ॥ 9 ॥

கிம்ʼ நு க²ல்வஸி மூட⁴ஸ்த்வம்ʼ ஶோச்ய꞉ கிமனுஶோசஸி ।
யதா³ த்வாமபி ஶோசந்த꞉ ஶோச்யா யாஸ்யந்தி தாம்ʼ க³திம் ॥ 10 ॥

த்வம்ʼ சைவாஹம்ʼ ச யே சான்யே த்வாம்ʼ ராஜன்பர்யுபாஸதே ।
ஸர்வே தத்ர க³மிஷ்யாமோ யத ஏவாக³தா வயம் ॥ 11 ॥

ஸேனாஜிதோவாச
கா பு³த்³தி⁴꞉ கிம்ʼ தபோ விப்ர க꞉ ஸமாதி⁴ஸ்தபோத⁴ன ।
கிம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ கிம்ʼ ஶ்ருதம்ʼ வா தே யத்ப்ராப்ய ந விஷீத³ஸி ॥ 12 ॥

ப்³ராஹ்மணோவாச
பஶ்ய பூ⁴தானி து³꞉கே²ன வ்யதிஷக்தானி ஸர்வஶ꞉ ।
ஆத்மாபி சாயம்ʼ ந மம ஸர்வா வா ப்ருʼதி²வீ மம ॥ 13 ॥

யதா² மம ததா²ன்யேஷாமிதி பு³த்³த்⁴யா ந மே வ்யதா² ।
ஏதாம்ʼ பு³த்³தி⁴மஹம்ʼ ப்ராப்ய ந ப்ரஹ்ருʼஷ்யே ந ச வ்யதே² ॥ 14 ॥

யதா² காஷ்ட²ம்ʼ ச காஷ்ட²ம்ʼ ச ஸமேயாதாம்ʼ மஹோத³தௌ⁴ ।
ஸமேத்ய ச வ்யபேயாதாம்ʼ தத்³வத்³பூ⁴தஸமாக³ம꞉ ॥ 15 ॥

ஏவம்ʼ புத்ராஶ்ச பௌத்ராஶ்ச ஜ்ஞாதயோ பா³ந்த⁴வாஸ்ததா² ।
தேஷு ஸ்னேஹோ ந கர்தவ்யோ விப்ரயோகோ³ ஹி தைர்த்⁴ருவம் ॥ 16 ॥

அத³ர்ஶநாதா³பதித꞉ புனஶ்சாத³ர்ஶனம்ʼ க³த꞉ ।
ந த்வாஸௌ வேத³ ந த்வம்ʼ தம்ʼ க꞉ ஸன்கமனுஶோசஸி ॥ 17 ॥

த்ருʼஷ்ணார்தி ப்ரப⁴வம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ து³꞉கா²ர்தி ப்ரப⁴வம்ʼ ஸுக²ம் ।
ஸுகா²த்ஸஞ்ஜாயதே து³꞉க²மேவமேதத்புன꞉ புன꞉ ।
ஸுக²ஸ்யானந்தரம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ து³꞉க²ஸ்யானந்தரம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 18 ॥

ஸுகா²த்த்வம்ʼ து³꞉க²மாபன்ன꞉ புனராபத்ஸ்யஸே ஸுக²ம் ।
ந நித்யம்ʼ லப⁴தே து³꞉க²ம்ʼ ந நித்யம்ʼ லப⁴தே ஸுக²ம் ॥ 19 ॥

நாலம்ʼ ஸுகா²ய ஸுஹ்ருʼதோ³ நாலம்ʼ து³꞉கா²ய ஶத்ரவ꞉ ।
ந ச ப்ரஜ்ஞாலமர்தா²னாம்ʼ ந ஸுகா²நாமலம்ʼ த⁴னம் ॥ 20 ॥

ந பு³த்³தி⁴ர்த⁴னலாபா⁴ய ந ஜாத்³யமஸம்ருʼத்³த⁴யே ।
லோகபர்யாய வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ ப்ராஜ்ஞோ ஜானாதி நேதர꞉ ॥ 21 ॥

பு³த்³தி⁴மந்தம்ʼ ச மூட⁴ம்ʼ ச ஶூரம்ʼ பீ⁴ரும்ʼ ஜத³ம்ʼ கவிம் ।
து³ர்ப³லம்ʼ ப³லவந்தம்ʼ ச பா⁴கி³னம்ʼ ப⁴ஜதே ஸுக²ம் ॥ 22 ॥

தே⁴னுர்வத்ஸஸ்ய கோ³பஸ்ய ஸ்வாமினஸ்தஸ்கரஸ்ய ச ।
பய꞉ பிப³தி யஸ்தஸ்யா தே⁴னுஸ்தஸ்யேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 23 ॥

யே ச மூட⁴தமா லோகே யே ச பு³த்³தே⁴꞉ பரம்ʼ க³தா꞉ ।
தே நரா꞉ ஸுக²மேத⁴ந்தே க்லிஶ்யத்யந்தரிதோ ஜன꞉ ॥ 24 ॥

அந்த்யேஷு ரேமிரே தீ⁴ரா ந தே மத்⁴யேஷு ரேமிரே ।
அந்த்ய ப்ராப்திம்ʼ ஸுகா²மாஹுர்து³꞉க²மந்தரமந்தயோ꞉ ॥ 25 ॥

யே து பு³த்³தி⁴ஸுக²ம்ʼ ப்ராப்தா த்³வந்த்³வாதீதா விமத்ஸரா꞉ ।
தான்னைவார்தா² ந சானர்தா² வ்யத²யந்தி கதா³ சன ॥ 26 ॥

அத² யே பு³த்³தி⁴மப்ராப்தா வ்யதிக்ராந்தாஶ்ச மூட⁴தாம் ।
தே(அ)திவேலம்ʼ ப்ரஹ்ருʼஷ்யந்தி ஸந்தாபமுபயாந்தி ச ॥ 27 ॥

நித்யப்ரமுதி³தா மூடா⁴ தி³வி தே³வக³ணா இவ ।
அவலேபேன மஹதா பரித்³ருʼப்³தா⁴ விசேதஸ꞉ ॥ 28 ॥

ஸுக²ம்ʼ து³꞉கா²ந்தமாலஸ்யம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ தா³க்ஷ்யம்ʼ ஸுகோ²த³யம் ।
பூ⁴திஶ்சைவ ஶ்ரியா ஸார்த⁴ம்ʼ த³க்ஷே வஸதி நாலஸே ॥ 29 ॥

ஸுக²ம்ʼ வா யதி³ வா து³꞉க²ம்ʼ த்³வேஷ்யம்ʼ வா யதி³ வா ப்ரியம் ।
ப்ராப்தம்ʼ ப்ராப்தமுபாஸீத ஹ்ருʼத³யேனாபராஜித꞉ ॥ 30 ॥

ஶோகஸ்தா²ன ஸஹஸ்ராணி ஹர்ஷஸ்தா²ன ஶதானி ச ।
தி³வஸே தி³வஸே மூட⁴மாவிஶந்தி ந பண்டி³தம் ॥ 31 ॥

பு³த்³தி⁴மந்தம்ʼ க்ருʼதப்ரஜ்ஞம்ʼ ஶுஶ்ரூஸுமனஸூயகம் ।
தா³ந்தம்ʼ ஜிதேந்த்³ரியம்ʼ சாபி ஶோகோ ந ஸ்ப்ருʼஶதே நரம் ॥ 32 ॥

ஏதாம்ʼ பு³த்³தி⁴ம்ʼ ஸமாஸ்தா²ய கு³ப்தசித்தஶ்சரேத்³பு³த⁴꞉ ।
உத³யாஸ்தமயஜ்ஞம்ʼ ஹி ந ஶோக꞉ ஸ்ப்ரஸ்துமர்ஹதி ॥ 33 ॥

யந்நிமித்தம்ʼ ப⁴வேச்சோ²கஸ்த்ராஸோ வா து³꞉க²மேவ வா ।
ஆயாஸோ வா யதோமூலஸ்ததே³காங்க³மபி த்யஜேத் ॥ 34 ॥

யத்³யத்த்யஜதி காமானாம்ʼ தத்ஸுக²ஸ்யாபி⁴பூர்யதே ।
காமானுஸாரீ புருஷ꞉ காமானனு வினஶ்யதி ॥ 35 ॥

யச்ச காமஸுக²ம்ʼ லோகே யச்ச தி³வ்யம்ʼ மஹத்ஸுக²ம் ।
த்ருʼஷ்ணா க்ஷயஸுக²ஸ்யைதே நார்ஹத꞉ ஸோத³ஶீம்ʼ கலாம் ॥ 36 ॥

பூர்வதே³ஹக்ருʼதம்ʼ கர்ம ஶுப⁴ம்ʼ வா யதி³ வாஶுப⁴ம் ।
ப்ராஜ்ஞம்ʼ மூட⁴ம்ʼ ததா² ஶூரம்ʼ ப⁴ஜதே யாத்³ருʼஶம்ʼ க்ருʼதம் ॥ 37 ॥

ஏவமேவ கிலைதானி ப்ரியாண்யேவாப்ரியாணி ச ।
ஜீவேஷு பரிவர்தந்தே து³꞉கா²னி ச ஸுகா²னி ச ॥ 38 ॥

ததே³வம்ʼ பு³த்³தி⁴மாஸ்தா²ய ஸுக²ம்ʼ ஜீவேத்³கு³ணான்வித꞉ ।
ஸர்வான்காமாஞ்ஜுகு³ப்ஸேத ஸங்கா³ன்குர்வீத ப்ருʼஷ்ட²த꞉ ।
வ்ருʼத்த ஏஷ ஹ்ருʼதி³ ப்ரௌதோ⁴ ம்ருʼத்யுரேஷ மனோமய꞉ ॥ 39 ॥

யதா³ ஸம்ʼஹரதே காமான்கூர்மோ(அ)ங்கா³னீவ ஸர்வஶ꞉ ।
ததா³த்மஜ்யோதிராத்மா ச ஆத்மன்யேவ ப்ரஸீத³தி ॥ 40 ॥

கிம்ʼ சிதே³வ மமத்வேன யதா³ ப⁴வதி கல்பிதம் ।
ததே³வ பரிதாபார்த²ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸம்பத்³யதே ததா³ ॥ 41 ॥

ந பி³பே⁴தி யதா³ சாயம்ʼ யதா³ சாஸ்மான்ன பி³ப்⁴யதி ।
யதா³ நேச்ச²தி ந த்³வேஷ்டி ப்³ரஹ்ம ஸம்பத்³யதே ததா³ ॥ 42 ॥

உபே⁴ ஸத்யாந்ருʼதே த்யக்த்வா ஶோகானந்தௌ³ ப⁴யாப⁴யே ।
ப்ரியாப்ரியே பரித்யஜ்ய ப்ரஶாந்தாத்மா ப⁴விஷ்யஸி ॥ 43 ॥

யதா³ ந குருதே தீ⁴ர꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு பாபகம் ।
கர்மணா மனஸா வாசா ப்³ரஹ்ம ஸம்பத்³யதே ததா³ ॥ 44 ॥

யா து³ஸ்த்யஜா து³ர்மதிபி⁴ர்யா ந ஜீர்யதி ஜீர்யத꞉ ।
யோ(அ)ஸௌ ப்ராணாந்திகோ ரோக³ஸ்தாம்ʼ த்ருʼஷ்ணாம்ʼ த்யஜத꞉ ஸுக²ம் ॥ 45 ॥

அத்ர பிங்க³லயா கீ³தா கா³தா²꞉ ஶ்ரூயந்தி பார்தி²வ ।
யதா² ஸா க்ருʼச்ச்²ரகாலே(அ)பி லேபே⁴ த⁴ர்மம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 46 ॥

ஸங்கேதே பிங்க³லா வேஶ்யா காந்தேனாஸீத்³வினாக்ருʼதா ।
அத² க்ருʼச்ச்²ரக³தா ஶாந்தாம்ʼ பு³த்³தி⁴மாஸ்தா²பயத்ததா³ ॥ 47 ॥

பின்க³லா
உன்மத்தாஹமனுன்மத்தம்ʼ காந்தமன்வவஸம்ʼ சிரம் ।
அந்திகே ரமணம்ʼ ஸந்தம்ʼ நைனமத்⁴யக³மம்ʼ புரா ॥ 48 ॥

ஏகஸ்தூ²னம்ʼ நவத்³வாரமபிதா⁴ஸ்யாம்யகா³ரகம் ।
கா ஹி காந்தமிஹாயாந்தமயம்ʼ காந்தேதி மன்ஸ்யதே ॥ 49 ॥

அகாமா꞉ காமரூபேண தூ⁴ர்தா நரகரூபிண꞉ ।
ந புனர்வஞ்சயிஷ்யந்தி ப்ரதிபு³த்³தா⁴ஸ்மி ஜாக்³ருʼமி ॥ 50 ॥

அனர்தோ²(அ)பி ப⁴வத்யர்தோ² தை³வாத்பூர்வக்ருʼதேன வா ।
ஸம்பு³த்³தா⁴ஹம்ʼ நிராகாரா நாஹமத்³யாஜிதேந்த்³ரியா ॥ 51 ॥

ஸுக²ம்ʼ நிராஶ꞉ ஸ்வபிதி நைராஶ்யம்ʼ பரமம்ʼ ஸுக²ம் ।
ஆஶாமநாஶாம்ʼ க்ருʼத்வா ஹி ஸுக²ம்ʼ ஸ்வபிதி பிங்க³லா ॥ 52 ॥

பீ⁴ஷ்மோவாச
ஏதைஶ்சான்யைஶ்ச விப்ரஸ்ய ஹேதுமத்³பி⁴꞉ ப்ரபா⁴ஷிதை꞉ ।
பர்யவஸ்தா²பிதோ ராஜா ஸேனஜின்முமுதே³ ஸுக²ம் ॥ 53 ॥

॥ இதி பிங்க³லாகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Pingala Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment