Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rishabha Gita Lyrics in Telugu

Rishabha Geetaa in Telugu:

॥ ருʼஷப⁴கீ³தா ॥ (Mahabharata Shantiparva)
அத்⁴யாய꞉ 124
ய்
இமே ஜனா நரஶ்ரேஷ்ட² ப்ரஶம்ʼஸந்தி ஸதா³ பு⁴வி ।
த⁴ர்மஸ்ய ஶீலமேவாதௌ³ ததோ மே ஸம்ʼஶயோ மஹான் ॥ 1 ॥

யதி³ தச்ச²க்யமஸ்மாபி⁴ர்ஜ்ஞாதும்ʼ த⁴ர்மப்⁴ருʼதாம்ʼ வர ।
ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தத்ஸர்வம்ʼ யதை²தது³பலப்⁴யதே ॥ 2 ॥

கத²ம்ʼ நு ப்ராப்யதே ஶீலம்ʼ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி பா⁴ரத ।
கிம்ʼ லக்ஷணம்ʼ ச தத்ப்ரோக்தம்ʼ ப்³ரூஹி மே வத³தாம்ʼ வர ॥ 3 ॥

ப்⁴
புரா து³ர்யோத⁴னேனேஹ த்⁴ருʼதராஷ்ட்ராய மானத³ ।
ஆக்²யாதம்ʼ தப்யமானேன ஶ்ரியம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ததா²க³தாம் ॥ 4 ॥

இந்த்³ரப்ரஸ்தே² மஹாராஜ தவ ஸ ப்⁴ராத்ருʼகஸ்ய ஹ ।
ஸபா⁴யாம்ʼ சாவஹஸனம்ʼ தத்ஸர்வம்ʼ ஶ்ருʼணு பா⁴ரத ॥ 5 ॥

ப⁴வதஸ்தாம்ʼ ஸபா⁴ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸம்ருʼத்³தி⁴ம்ʼ சாப்யனுத்தமாம் ।
து³ர்யோத⁴னஸ்ததா³ஸீன꞉ ஸர்வம்ʼ பித்ரே ந்யவேத³யத் ॥ 6 ॥

ஶ்ருத்வா ச த்⁴ருʼதராஷ்ட்ரோ(அ)பி து³ர்யோத⁴ன வசஸ்ததா³ ।
அப்³ரவீத்கர்ண ஸஹிதம்ʼ து³ர்யோத⁴னமித³ம்ʼ வச꞉ ॥ 7 ॥

கிமர்த²ம்ʼ தப்யஸே புத்ர ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ ।
ஶ்ருத்வா த்வாமனுனேஷ்யாமி யதி³ ஸம்யக்³ப⁴விஷ்யஸி ॥ 8 ॥

யதா² த்வம்ʼ மஹதை³ஶ்வர்யம்ʼ ப்ராப்த꞉ பரபுரஞ்ஜய ।
கிங்கரா ப்⁴ராதர꞉ ஸர்வே மித்ரா꞉ ஸம்ப³ந்தி⁴னஸ்ததா² ॥ 9 ॥

ஆச்சா²த³யஸி ப்ராவாரானஶ்னாஸி பிஶிதௌத³னம் ।
ஆஜானேயா வஹந்தி த்வாம்ʼ கஸ்மாச்சோ²சஸி புத்ரக ॥ 10 ॥

த்³
த³ஶ தானி ஸஹஸ்ராணி ஸ்னாதகானாம்ʼ மஹாத்மனாம் ।
பு⁴ஞ்ஜதே ருக்மபாத்ரீஷு யுதி⁴ஷ்டி²ர நிவேஶனே ॥ 11 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா ச தாம்ʼ ஸபா⁴ம்ʼ தி³வ்யாம்ʼ தி³வ்யபுஷ்பப²லான்விதாம் ।
அஶ்வாம்ʼஸ்தித்திர கல்மாஷான்ரத்னானி விவிதா⁴னி ச ॥ 12 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா தாம்ʼ பாண்ட³வேயானாம்ருʼத்³தி⁴மிந்த்³ரோபமாம்ʼ ஶுபா⁴ம் ।
அமித்ராணாம்ʼ ஸுமஹதீமனுஶோசாமி மானத³ ॥ 13 ॥

த்⁴
யதீ³ச்ச²ஸி ஶ்ரியம்ʼ தாத யாத்³ருʼஶீம்ʼ தாம்ʼ யுதி⁴ஷ்டி²ரே ।
விஶிஷ்டாம்ʼ வா நரவ்யாக்⁴ர ஶீலவான்ப⁴வ புத்ரக ॥ 14 ॥

ஶீலேன ஹி த்ரயோ லோகா꞉ ஶக்யா ஜேதும்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ந ஹி கிம்ʼ சித³ஸாத்⁴யம்ʼ வை லோகே ஶீலவதாம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 15 ॥

ஏகராத்ரேண மாந்தா⁴தா த்ர்யஹேண ஜனமேஜய꞉ ।
ஸப்தராத்ரேண நாபா⁴க³꞉ ப்ருʼதி²வீம்ʼ ப்ரதிபேதி³வான் ॥ 16 ॥

ஏதே ஹி பார்தி²வா꞉ ஸர்வே ஶீலவந்தோ த³மான்விதா꞉ ।
அதஸ்தேஷாம்ʼ கு³ணக்ரீதா வஸுதா⁴ ஸ்வயமாக³மத் ॥ 17 ॥

அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
நாரதே³ன புரா ப்ரோக்தம்ʼ ஶீலமாஶ்ரித்ய பா⁴ரத ॥ 18 ॥

ப்ரஹ்ராதே³ன ஹ்ருʼதம்ʼ ராஜ்யம்ʼ மஹேந்த்³ரஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
ஶீலமாஶ்ரித்ய தை³த்யேன த்ரைலோக்யம்ʼ ச வஶீக்ருʼதம் ॥ 19 ॥

ததோ ப்³ருʼஹஸ்பதிம்ʼ ஶக்ர꞉ ப்ராஞ்ஜலி꞉ ஸமுபஸ்தி²த꞉ ।
உவாச ச மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ ஶ்ரேய இச்சா²மி வேதி³தும் ॥ 20 ॥

ததோ ப்³ருʼஹஸ்பதிஸ்தஸ்மை ஜ்ஞானம்ʼ நை꞉ஶ்ரேயஸம்ʼ பரம் ।
கத²யாமாஸ ப⁴க³வாந்தே³வேந்த்³ராய குரூத்³வஹ ॥ 21 ॥

ஏதாவச்ச்²ரேய இத்யேவ ப்³ருʼஹஸ்பதிரபா⁴ஷத ।
இந்த்³ரஸ்து பூ⁴ய꞉ பப்ரச்ச² க்வ விஶேஷோ ப⁴வேதி³தி ॥ 22 ॥

ப்³
விஶேஷோ(அ)ஸ்தி மஹாம்ʼஸ்தாத பா⁴ர்க³வஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
தத்ராக³மய ப⁴த்³ரம்ʼ தே பூ⁴ய ஏவ புரந்த³ர ॥ 23 ॥

த்⁴
ஆத்மனஸ்து தத꞉ ஶ்ரேயோ பா⁴ர்க³வாத்ஸுமஹாயஶா꞉ ।
ஜ்ஞானமாக³மயத்ப்ரீத்யா புன꞉ ஸ பரமத்³யுதி꞉ ॥ 24 ॥

தேனாபி ஸமனுஜ்ஞாதோ பா⁴க³வேண மஹாத்மனா ।
ஶ்ரேயோ(அ)ஸ்தீதி புனர்பூ⁴ய꞉ ஶுக்ரமாஹ ஶதக்ரது꞉ ॥ 25 ॥

பா⁴ர்க³வஸ்த்வாஹ த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ப்ரஹ்ராத³ஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
ஜ்ஞாநமஸ்தி விஶேஷேண ததோ ஹ்ருʼஷ்டஶ் ச ஸோ(அ)ப⁴வத் ॥ 26 ॥

ஸ ததோ ப்³ராஹ்மணோ பூ⁴த்வா ப்ரஹ்ராத³ம்ʼ பாகஶாஸன꞉ ।
ஸ்ருʼத்வா ப்ரோவாச மேதா⁴வீ ஶ்ரேய இச்சா²மி வேதி³தும் ॥ 27 ॥

ப்ரஹ்ராத³ஸ்த்வப்³ரவீத்³விப்ரம்ʼ க்ஷணோ நாஸ்தி த்³விஜர்ஷப⁴ ।
த்ரைலோக்யராஜ்யே ஸக்தஸ்ய ததோ நோபதி³ஶாமி தே ॥ 28 ॥

ப்³ராஹ்மணஸ்த்வப்³ரவீத்³வாக்யம்ʼ கஸ்மின்காலே க்ஷணோ ப⁴வேத் ।
ததோபதி³ஷ்டமிச்சா²மி யத்³யத்கார்யாந்தரம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 29 ॥

தத꞉ ப்ரீதோ(அ)ப⁴வத்³ராஜா ப்ரஹ்ராதோ³ ப்³ரஹ்மவாதி³னே ।
ததே²த்யுக்த்வா ஶுபே⁴ காலே ஜ்ஞானதத்த்வம்ʼ த³தௌ³ ததா³ ॥ 30 ॥

ப்³ராஹ்மணோ(அ)பி யதா²ந்யாயம்ʼ கு³ருவ்ருʼத்திமனுத்தமாம் ।
சகார ஸர்வபா⁴வேன யத்³வத்ஸ மனஸேச்ச²தி ॥ 31 ॥

ப்ருʼஷ்ட²ஶ்ச தேன ப³ஹுஶ꞉ ப்ராப்தம்ʼ கத²மரிந்த³ம ।
த்ரைலோக்யராஜ்யம்ʼ த⁴ர்மஜ்ஞ காரணம்ʼ தத்³ப்³ரவீஹி மே ॥ 32 ॥

ப்
நாஸூயாமி த்³விஜஶ்ரேஷ்ட² ராஜாஸ்மீதி கதா³ சன ।
கவ்யானி வத³தாம்ʼ தாத ஸம்ʼயச்சா²மி வஹாமி ச ॥ 33 ॥

தே விஸ்ரப்³தா⁴꞉ ப்ரபா⁴ஷந்தே ஸம்ʼயச்ச²ந்தி ச மாம்ʼ ஸதா³ ।
தே மா கவ்ய பதே³ ஸக்தம்ʼ ஶுஶ்ரூஷுமனஸூயகம் ॥ 34 ॥

த⁴ர்மாத்மானம்ʼ ஜிதக்ரோத⁴ம்ʼ ஸம்ʼயதம்ʼ ஸம்ʼயதேந்த்³ரியம் ।
ஸமாசின்வந்தி ஶாஸ்தார꞉ க்ஷௌத்³ரம்ʼ மத்⁴விவ மக்ஷிகா꞉ ॥ 35 ॥

ஸோ(அ)ஹம்ʼ வாக³க்³ரபிஷ்டானாம்ʼ ரஸாநாமவலேஹிதா ।
ஸ்வஜாத்யானதி⁴திஷ்டா²மி நக்ஷத்ராணீவ சந்த்³ரமா꞉ ॥ 36 ॥

ஏதத்ப்ருʼதி²வ்யாமம்ருʼதமேதச்சக்ஷுரனுத்தமம் ।
யத்³ப்³ராஹ்மண முகே² கவ்யமேதச்ச்²ருத்வா ப்ரவர்ததே ॥ 37 ॥

த்⁴
ஏதாவச்ச்²ரேய இத்யாஹ ப்ரஹ்ராதோ³ ப்³ரஹ்மவாதி³னம் ।
ஶுஶ்ரூஷிதஸ்தேன ததா³ தை³த்யேந்த்³ரோ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 38 ॥

யதா²வத்³கு³ருவ்ருʼத்த்யா தே ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி த்³விஜஸத்தம ।
வரம்ʼ வ்ருʼணீஷ்வ ப⁴த்³ரம்ʼ தே ப்ரதா³தாஸ்மி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39 ॥

க்ருʼதமித்யேவ தை³த்யேந்த்³ரமுவாச ஸ ச வை த்³விஜ꞉ ।
ப்ரஹ்ராத³ஸ்த்வப்³ரவீத்ப்ரீதோ க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ வர இத்யுத ॥ 40 ॥

ப்³ர்
யதி³ ராஜன்ப்ரஸன்னஸ்த்வம்ʼ மம சேச்ச²ஸி சேத்³தி⁴தம் ।
ப⁴வத꞉ ஶீலமிச்சா²மி ப்ராப்துமேஷ வரோ மம ॥ 41 ॥

த்⁴
தத꞉ ப்ரீதஶ்ச தை³த்யேந்த்³ரோ ப⁴யம்ʼ சாஸ்யாப⁴வன்மஹத் ।
வரே ப்ரதி³ஷ்டே விப்ரேண நால்பதேஜாயமித்யுத ॥ 42 ॥

ஏவமஸ்த்விதி தம்ʼ ப்ராஹ ப்ரஹ்ராதோ³ விஸ்மிதஸ்ததா³ ।
உபாக்ருʼத்ய து விப்ராய வரம்ʼ து³꞉கா²ன்விதோ(அ)ப⁴வத் ॥ 43 ॥

த³த்தே வரே க³தே விப்ரே சிந்தாஸீன்மஹதீ தத꞉ ।
ப்ரஹ்ராத³ஸ்ய மஹாராஜ நிஶ்சயம்ʼ ந ச ஜக்³மிவான் ॥ 44 ॥

தஸ்ய சிந்தயதஸ்தாத சா²யா பூ⁴தம்ʼ மஹாத்³யுதே ।
தேஜோ விக்³ரஹவத்தாத ஶரீரமஜஹாத்ததா³ ॥ 45 ॥

தமப்ருʼச்ச²ன்மஹாகாயம்ʼ ப்ரஹ்ராத³꞉ கோ ப⁴வானிதி ।
ப்ரத்யாஹ நனு ஶீலோ(அ)ஸ்மி த்யக்தோ க³ச்சா²ம்யஹம்ʼ த்வயா ॥ 46 ॥

தஸ்மிந்த்³விஜ வரே ராஜன்வத்ஸ்யாம்யஹமனிந்தி³தம் ।
யோ(அ)ஸௌ ஶிஷ்யத்வமாக³ம்ய த்வயி நித்யம்ʼ ஸமாஹித꞉ ।
இத்யுக்த்வாந்தர்ஹிதம்ʼ தத்³வை ஶக்ரம்ʼ சான்வவிஶத்ப்ரபோ⁴ ॥ 47 ॥

தஸ்மிம்ʼஸ்தேஜஸி யாதே து தாத்³ருʼக்³ரூபஸ்ததோ(அ)பர꞉ ।
ஶரீராந்நி꞉ஸ்ருʼதஸ்தஸ்ய கோ ப⁴வானிதி சாப்³ரவீத் ॥ 48 ॥

த⁴ர்மம்ʼ ப்ரஹ்ராத³ மாம்ʼ வித்³தி⁴ யத்ராஸௌ த்³விஜஸத்தம꞉ ।
தத்ர யாஸ்யாமி தை³த்யேந்த்³ர யத꞉ ஶீலம்ʼ ததோ ஹ்யஹம் ॥ 49 ॥

ததோ(அ)பரோ மஹாராஜ ப்ரஜ்வஜன்னிவ தேஜஸா ।
ஶரீராந்நி꞉ஸ்ருʼதஸ்தஸ்ய ப்ரஹ்ராத³ஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 50 ॥

கோ ப⁴வானிதி ப்ருʼஷ்டஶ்ச தமாஹ ஸ மஹாத்³யுதி꞉ ।
ஸத்யமஸ்ம்யஸுரேந்த்³ராக்³ர்ய யாஸ்யே(அ)ஹம்ʼ த⁴ர்மமன்விஹ ॥ 51 ॥

தஸ்மின்னனுக³தே த⁴ர்மம்ʼ புருஷே புருஷோ(அ)பர꞉ ।
நிஶ்சக்ராம ததஸ்தஸ்மாத்ப்ருʼஷ்ட²ஶ்சாஹ மஹாத்மனா ।
வ்ருʼத்தம்ʼ ப்ரஹ்ராத³ மாம்ʼ வித்³தி⁴ யத꞉ ஸத்யம்ʼ ததோ ஹ்யஹம் ॥ 52 ॥

தஸ்மின்க³தே மஹாஶ்வேத꞉ ஶரீராத்தஸ்ய நிர்யயௌ ।
ப்ருʼஷ்டஶ்சாஹ ப³லம்ʼ வித்³தி⁴ யதோ வ்ருʼத்தமஹம்ʼ தத꞉ ।
இத்யுக்த்வா ச யயௌ தத்ர யதோ வ்ருʼத்தம்ʼ நராதி⁴ப ॥ 53 ॥

தத꞉ ப்ரபா⁴மயீ தே³வீ ஶரீராத்தஸ்ய நிர்யயௌ ।
தாமப்ருʼச்ச²த்ஸ தை³த்யேந்த்³ர꞉ ஸா ஶ்ரீரித்யேவமப்³ரவீத் ॥ 54 ॥

உஷிதாஸ்மி ஸுக²ம்ʼ வீர த்வயி ஸத்யபராக்ரமே ।
த்வயா த்யக்தா க³மிஷ்யாமி ப³லம்ʼ யத்ர ததோ ஹ்யஹம் ॥ 55 ॥

ததோ ப⁴யம்ʼ ப்ராது³ராஸீத்ப்ரஹ்ராத³ஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
அப்ருʼச்ச²த ச தாம்ʼ பூ⁴ய꞉ க்வ யாஸி கமலாலயே ॥ 56 ॥

த்வம்ʼ ஹி ஸத்யவ்ரதா தே³வீ லோகஸ்ய பரமேஶ்வரீ ।
கஶ்சாஸௌ ப்³ராஹ்மணஶ்ரேஷ்ட²ஸ்தத்த்வமிச்சா²மி வேதி³தும் ॥ 57 ॥

ஃஜ்ரீ
ஸ ஶக்ரோ ப்³ரஹ்ம சாரீ ச யஸ்த்வயா சோபஶிக்ஷித꞉ ।
த்ரைலோக்யே தே யதை³ஶ்வர்யம்ʼ தத்தேனாபஹ்ருʼதம்ʼ ப்ரபோ⁴ ॥ 58 ॥

ஶீலேன ஹி த்வயா லோகா꞉ ஸர்வே த⁴ர்மஜ்ஞ நிர்ஜிதா꞉ ।
தத்³விஜ்ஞாய மஹேந்த்³ரேண தவ ஶீலம்ʼ ஹ்ருʼதம்ʼ ப்ரபோ⁴ ॥ 59 ॥

த⁴ர்ம꞉ ஸத்யம்ʼ ததா² வ்ருʼத்தம்ʼ ப³லம்ʼ சைவ ததா² ஹ்யஹம் ।
ஶீலமூலா மஹாப்ராஜ்ஞ ஸதா³ நாஸ்த்யத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 60 ॥

ப்⁴
ஏவமுக்த்வா க³தா து ஶ்ரீஸ்தே ச ஸர்வே யுதி⁴ஷ்டி²ர ।
து³ர்யோத⁴னஸ்து பிதரம்ʼ பூ⁴ய ஏவாப்³ரவீதி³த³ம் ॥ 61 ॥

ஶீலஸ்ய தத்த்வமிச்சா²மி வேத்தும்ʼ கௌரவநந்த³ன ।
ப்ராப்யதே ச யதா² ஶீலம்ʼ தமுபாயம்ʼ வத³ஸ்வ மே ॥ 62 ॥

த்⁴
ஸோபாயம்ʼ பூர்வமுத்³தி³ஷ்டம்ʼ ப்ரஹ்ராதே³ன மஹாத்மனா ।
ஸங்க்ஷேபதஸ்து ஶீலஸ்ய ஶ்ருʼணு ப்ராப்திம்ʼ நராதி⁴ப ॥ 63 ॥

அத்³ரோஹ꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு கர்மணா மனஸா கி³ரா ।
அனுக்³ரஹஶ்ச தா³னம்ʼ ச ஶீலமேதத்ப்ரஶஸ்யதே ॥ 64 ॥

யத³ன்யேஷாம்ʼ ஹிதம்ʼ ந ஸ்யாதா³த்மன꞉ கர்ம பௌருஷம் ।
அபத்ரபேத வா யேன ந தத்குர்யாத்கத²ம்ʼ சன ॥ 65 ॥

தத்து கர்ம ததா² குர்யாத்³யேன ஶ்லாகே⁴த ஸம்ʼஸதி³ ।
ஏதச்சீ²லம்ʼ ஸமாஸேன கதி²தம்ʼ குருஸத்தம ॥ 66 ॥

யத்³யப்யஶீலா ந்ருʼபதே ப்ராப்னுவந்தி க்வ சிச்ச்²ரியம் ।
ந பு⁴ஞ்ஜதே சிரம்ʼ தாத ஸ மூலாஶ் ச பதந்தி தே ॥ 67 ॥

ஏதத்³விதி³த்வா தத்த்வேன ஶீலவான்ப⁴வ புத்ரக ।
யதீ³ச்ச²ஸி ஶ்ரியம்ʼ தாத ஸுவிஶிஷ்டாம்ʼ யுதி⁴ஷ்டி²ராத் ॥ 68 ॥

ப்⁴
ஏதத்கதி²தவான்புத்ரே த்⁴ருʼதராஷ்ட்ரோ நராதி⁴ப ।
ஏதத்குருஷ்வ கௌந்தேய தத꞉ ப்ராப்ஸ்யஸி தத்ப²லம் ॥ 69 ॥

அத்⁴யாய꞉ 125
ய்
ஶீலம்ʼ ப்ரதா⁴னம்ʼ புருஷே கதி²தம்ʼ தே பிதாமஹ ।
கத²மாஶா ஸமுத்பன்னா யா ச ஸா தத்³வத³ஸ்வ மே ॥ 1 ॥

ஸம்ʼஶயோ மே மஹானேஷ ஸமுத்பன்ன꞉ பிதாமஹ ।
சே²த்தா ச தஸ்ய நான்யோ(அ)ஸ்தி த்வத்த꞉ பரபுரஞ்ஜய ॥ 2 ॥

பிதாமஹாஶா மஹதீ மமாஸீத்³தி⁴ ஸுயோத⁴னே ।
ப்ராப்தே யுத்³தே⁴ து யத்³யுக்தம்ʼ தத்கர்தாயமிதி ப்ரபோ⁴ ॥ 3 ॥

ஸர்வஸ்யாஶா ஸுமஹதீ புருஷஸ்யோபஜாயதே ।
தஸ்யாம்ʼ விஹன்யமானாயாம்ʼ து³꞉கோ² ம்ருʼத்யுரஸம்ʼஶயம் ॥ 4 ॥

ஸோ(அ)ஹம்ʼ ஹதாஶோ து³ர்பு³த்³தி⁴꞉ க்ருʼதஸ்தேன து³ராத்மனா ।
தா⁴ர்தராஷ்ட்ரேண ராஜேந்த்³ர பஶ்ய மந்தா³த்மதாம்ʼ மம ॥ 5 ॥

ஆஶாம்ʼ மஹத்தராம்ʼ மன்யே பர்வதாத³பி ஸ த்³ருமாத் ।
ஆகாஶாத³பி வா ராஜன்னப்ரமேயைவ வா புன꞉ ॥ 6 ॥

ஏஷா சைவ குருஶ்ரேஷ்ட² து³ர்விசிந்த்யா ஸுது³ர்லபா⁴ ।
து³ர்லப⁴த்வாச்ச பஶ்யாமி கிமன்யத்³து³ர்லப⁴ம்ʼ தத꞉ ॥ 7 ॥

ப்⁴
அத்ர தே வர்தயிஷ்யாமி யுதி⁴ஷ்டி²ர நிபோ³த⁴ தத் ।
இதிஹாஸம்ʼ ஸுமித்ரஸ்ய நிர்வ்ருʼத்தம்ருʼஷப⁴ஸ்ய ச ॥ 8 ॥

ஸுமித்ரோ நாம ராஜர்ஷிர்ஹைஹயோ ம்ருʼக³யாம்ʼ க³த꞉ ।
ஸஸார ஸ ம்ருʼக³ம்ʼ வித்³த்⁴வா பா³ணேன நதபர்வணா ॥ 9 ॥

ஸ ம்ருʼகோ³ பா³ணமாதா³ய யயாவமிதவிக்ரம꞉ ।
ஸ ச ராஜா ப³லீ தூர்ணம்ʼ ஸஸார ம்ருʼக³மந்திகாத் ॥ 10 ॥

ததோ நிம்னம்ʼ ஸ்த²லம்ʼ சைவ ஸ ம்ருʼகோ³(அ)த்³ரவதா³ஶுக³꞉ ।
முஹூர்தமேவ ராஜேந்த்³ர ஸமேன ஸ பதா²க³மத் ॥ 11 ॥

தத꞉ ஸ ராஜா தாருண்யாதௌ³ரஸேன ப³லேன ச ।
ஸஸார பா³ணாஸனப்⁴ருʼத்ஸக²ட்³கோ³ ஹம்ʼஸவத்ததா³ ॥ 12 ॥

தீர்த்வா நதா³ந்நதீ³ம்ʼஶ்சைவ பல்வலானி வனானி ச ।
அதிக்ரம்யாப்⁴யதிக்ரம்ய ஸஸாரைவ வனேசரன் ॥ 13 ॥

ஸ து காமான்ம்ருʼகோ³ ராஜன்னாஸாத்³யாஸாத்³ய தம்ʼ ந்ருʼபம் ।
புனரப்⁴யேதி ஜவனோ ஜவேன மஹதா தத꞉ ॥ 14 ॥

ஸ தஸ்ய பா³ணைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஸமப்⁴யஸ்தோ வனேசர꞉ ।
ப்ரக்ரீட³ன்னிவ ராஜேந்த்³ர புனரப்⁴யேதி சாந்திகம் ॥ 15 ॥

புனஶ்ச ஜவமாஸ்தா²ய ஜவனோ ம்ருʼக³யூத²ப꞉ ।
அதீத்யாதீத்ய ராஜேந்த்³ர புனரப்⁴யேதி சாந்திகம் ॥ 16 ॥

தஸ்ய மர்மச்சி²த³ம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ ஸுமித்ரோ(அ)மித்ரகர்ஶன꞉ ।
ஸமாதா³ய ஶரஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ கார்முகாந்நிரவாஸ்ருʼஜத் ॥ 17 ॥

ததோ க³வ்யூதி மாத்ரேண ம்ருʼக³யூத²ப யூத²ப꞉ ।
தஸ்ய பா³ன பத²ம்ʼ த்யக்த்வா தஸ்தி²வான்ப்ரஹஸன்னிவ ॥ 18 ॥

தஸ்மிந்நிபதிதே பா³ணே பூ⁴மௌ ப்ரஜலிதே தத꞉ ।
ப்ரவிவேஶ மஹாரண்யம்ʼ ம்ருʼகோ³ ராஜாப்யதா²த்³ரவத் ॥ 19 ॥

ப்ரவிஶ்ய து மஹாரண்யம்ʼ தாபஸாநாமதா²ஶ்ரமம் ।
ஆஸஸாத³ ததோ ராஜா ஶ்ராந்தஶ்சோபாவிஶத்புன꞉ ॥ 20 ॥

தம்ʼ கார்முகத⁴ரம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஶ்ரமார்தம்ʼ க்ஷுதி⁴தம்ʼ ததா³ ।
ஸமேத்ய ருʼஷயஸ்தஸ்மின்பூஜாம்ʼ சக்ருர்யதா²விதி⁴ ॥ 21 ॥

ருʼஷயோ ராஜஶார்தூ³லமப்ருʼச்ச²ன்ஸ்வம்ʼ ப்ரயோஜனம் ।
கேன ப⁴த்³ர முகா²ர்தே²ன ஸம்ப்ராப்தோ(அ)ஸி தபோவனம் ॥ 22 ॥

பதா³திர்ப³த்³த⁴நிஸ்த்ரிம்ʼஶோ த⁴ன்வீ பா³ணீ நரேஶ்வர ।
ஏததி³ச்சா²ம விஜ்ஞாதும்ʼ குத꞉ ப்ராப்தோ(அ)ஸி மானத³ ।
கஸ்மின்குலே ஹி ஜாதஸ்த்வம்ʼ கிம்ʼநாமாஸி ப்³ரவீஹி ந꞉ ॥ 23 ॥

தத꞉ ஸ ராஜா ஸர்வேப்⁴யோ த்³விஜேப்⁴ய꞉ புருஷர்ஷப⁴ ।
ஆசக்²யௌ தத்³யதா²ந்யாயம்ʼ பரிசர்யாம்ʼ ச பா⁴ரத ॥ 24 ॥

ஹைஹயானாம்ʼ குலே ஜாத꞉ ஸுமித்ரோ மித்ரநந்த³ன꞉ ।
சராமி ம்ருʼக³யூதா²னி நிக்⁴னன்பா³ணை꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
ப³லேன மஹதா கு³ப்த꞉ ஸாமாத்ய꞉ ஸாவரோத⁴ன꞉ ॥ 25 ॥

ம்ருʼக³ஸ்து வித்³தோ⁴ பா³ணேன மயா ஸரதி ஶல்யவான் ।
தம்ʼ த்³ரவந்தமனு ப்ராப்தோ வனமேதத்³யத்³ருʼச்ச²யா ।
ப⁴வத்ஸகாஶே நஷ்டஶ்ரீர்ஹதாஶ꞉ ஶ்ரமகர்ஶித꞉ ॥ 26 ॥

கிம்ʼ நு து³꞉க²மதோ(அ)ன்யத்³வை யத³ஹம்ʼ ஶ்ரமகர்ஶித꞉ ।
ப⁴வதாமாஶ்ரமம்ʼ ப்ராப்தோ ஹதாஶோ நஷ்டலக்ஷண꞉ ॥ 27 ॥

ந ராஜ்யலக்ஷணத்யாகோ³ ந புரஸ்ய தபோத⁴னா꞉ ।
து³꞉க²ம்ʼ கரோதி தத்தீவ்ரம்ʼ யதா²ஶா விஹதா மம ॥ 28 ॥

ஹிமவான்வா மஹாஶைல꞉ ஸமுத்³ரோ வா மஹோத³தி⁴꞉ ।
மஹத்த்வான்னான்வபத்³யேதாம்ʼ ரோத³ஸ்யோரந்தரம்ʼ யதா² ।
ஆஶாயாஸ்தபஸி ஶ்ரேஷ்டா²ஸ்ததா² நாந்தமஹம்ʼ க³த꞉ ॥ 29 ॥

ப⁴வதாம்ʼ விதி³தம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸர்வஜ்ஞா ஹி தபோத⁴னா꞉ ।
ப⁴வந்த꞉ ஸுமஹாபா⁴கா³ஸ்தஸ்மாத்ப்ரக்ஷ்யாமி ஸம்ʼஶயம் ॥ 30 ॥

ஆஶாவான்புருஷோ ய꞉ ஸ்யாத³ந்தரிக்ஷமதா²பி வா ।
கிம்ʼ நு ஜ்யாயஸ்தரம்ʼ லோகே மஹத்த்வாத்ப்ரதிபா⁴தி வ꞉ ।
ஏததி³ச்சா²மி தத்த்வேன ஶ்ரோதும்ʼ கிமிஹ து³ர்லப⁴ம் ॥ 31 ॥

யதி³ கு³ஹ்யம்ʼ தபோநித்யா ந வோ ப்³ரூதேஹ மாசிரம் ।
ந ஹி கு³ஹ்யமத꞉ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி த்³விஜபுங்க³வா꞉ ॥ 32 ॥

ப⁴வத்தபோ விகா⁴தோ வா யேன ஸ்யாத்³விரமே தத꞉ ।
யதி³ வாஸ்தி கதா² யோகோ³ யோ(அ)யம்ʼ ப்ரஶ்னோ மயேரித꞉ ॥ 33 ॥

ஏதத்காரணஸாமக்³ர்யம்ʼ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ ।
ப⁴வந்தோ ஹி தபோநித்யா ப்³ரூயுரேதத்ஸமாஹிதா꞉ ॥ 34 ॥

அத்⁴யாய꞉ 126
ப்⁴
ததஸ்தேஷாம்ʼ ஸமஸ்தானாம்ருʼஷீணாம்ருʼஷிஸத்தம꞉ ।
ருʼஷபோ⁴ நாம விப்ரர்ஷி꞉ ஸ்மயன்னிவ ததோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

புராஹம்ʼ ராஜஶார்தூ³ல தீர்தா²ன்யனுசரன்ப்ரபோ⁴ ।
ஸமாஸாதி³தவாந்தி³வ்யம்ʼ நரநாராயணாஶ்ரமம் ॥ 2 ॥

யத்ர ஸா ப³த³ரீ ரம்யா ஹ்ரதோ³ வைஹாயஸஸ்ததா² ।
யத்ர சாஶ்வஶிரா ராஜன்வேதா³ன்பட²தி ஶாஶ்வதான் ॥ 3 ॥

தஸ்மின்ஸரஸி க்ருʼத்வாஹம்ʼ விதி⁴வத்தர்பணம்ʼ புரா ।
பித்ரூʼணாம்ʼ தே³வதானாம்ʼ ச ததோ(ஆ)ஶ்ரமமியாம்ʼ ததா³ ॥ 4 ॥

ரேமாதே யத்ர தௌ நித்யம்ʼ நரநாராயணாவ்ருʼஷீ ।
அதூ³ராதா³ஶ்ரமம்ʼ கம்ʼ சித்³வாஸார்த²மக³மம்ʼ தத꞉ ॥ 5 ॥

ததஶ்சீராஜினத⁴ரம்ʼ க்ருʼஶமுச்சமதீவ ச ।
அத்³ராக்ஷம்ருʼஷிமாயாந்தம்ʼ தனும்ʼ நாம தபோ நிதி⁴ம் ॥ 6 ॥

அன்யைர்னரைர்மஹாபா³ஹோ வபுஷாஷ்ட கு³ணான்விதம் ।
க்ருʼஶதா சாபி ராஜர்ஷே ந த்³ருʼஷ்டா தாத்³ருʼஶீ க்வ சித் ॥ 7 ॥

ஶரீரமபி ராஜேந்த்³ர தஸ்ய காநிஷ்டி²கா ஸமம் ।
க்³ரீவா பா³ஹூ ததா² பாதௌ³ கேஶாஶ்சாத்³பு⁴தத³ர்ஶனா꞉ ॥ 8 ॥

ஶிர꞉ காயானுரூபம்ʼ ச கர்ணௌ நேதே ததை²வ ச ।
தஸ்ய வாக்சைவ சேஷ்டா ச ஸாமான்யே ராஜஸத்தம ॥ 9 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வாஹம்ʼ தம்ʼ க்ருʼஶம்ʼ விப்ரம்ʼ பீ⁴த꞉ பரமது³ர்மனா꞉ ।
பாதௌ³ தஸ்யாபி⁴வாத்³யாத² ஸ்தி²த꞉ ப்ராஞ்ஜலிரக்³ரத꞉ ॥ 10 ॥

நிவேத்³ய நாமகோ³த்ரம்ʼ ச பிதரம்ʼ ச நரர்ஷப⁴ ।
ப்ரதி³ஷ்டே சாஸனே தேன ஶனைரஹமுபாவிஶம் ॥ 11 ॥

தத꞉ ஸ கத²யாமாஸ கதா² த⁴ர்மார்த²ஸம்ʼஹிதா꞉ ।
ருʼஷிமத்⁴யே மஹாராஜ தத்ர த⁴ர்மப்⁴ருʼதாம்ʼ வர꞉ ॥ 12 ॥

தஸ்மிம்ʼஸ்து கத²யத்யேவ ராஜா ராஜீவலோசன꞉ ।
உபாயாஜ்ஜவனைரஶ்வை꞉ ஸப³ல꞉ ஸாவரோத⁴ன꞉ ॥ 13 ॥

ஸ்மரன்புத்ரமரண்யே வை நஷ்டம்ʼ பரமது³ர்மனா꞉ ।
பூ⁴ரித்³யும்ன பிதா தீ⁴மான்ரகு⁴ஶ்ரேஷ்டோ² மஹாயஶா꞉ ॥ 14 ॥

இஹ த்³ரக்ஷ்யாமி தம்ʼ புத்ரம்ʼ த்³ரக்ஷ்யாமீஹேதி பார்தி²வ꞉ ।
ஏவமாஶாக்ருʼதோ ராஜம்ʼஶ்சரன்வனமித³ம்ʼ புரா ॥ 15 ॥

து³ர்லப⁴꞉ ஸ மயா த்³ரஷ்டும்ʼ நூனம்ʼ பரமதா⁴ர்மிக꞉ ।
ஏக꞉ புத்ரோ மஹாரண்யே நஷ்ட இத்யஸக்ருʼத்ததா³ ॥ 16 ॥

து³ர்லப⁴꞉ ஸ மயா த்³ரஷ்டுமாஶா ச மஹதீ மம ।
தயா பரீதகா³த்ரோ(அ)ஹம்ʼ முமூர்ஷுர்னாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 17 ॥

ஏதச்ச்²ருத்வா ஸ ப⁴க³வாம்ʼஸ்தனுர்முனிவரோத்தம꞉ ।
அவாக்ஷிரா த்⁴யானபரோ முஹூர்தமிவ தஸ்தி²வான் ॥ 18 ॥

தமனுத்⁴யாந்தமாலக்ஷ்ய ராஜா பரமது³ர்மனா꞉ ।
உவாச வாக்யம்ʼ தீ³னாத்மா மந்த³ம்ʼ மந்த³மிவாஸக்ருʼத் ॥ 19 ॥

து³ர்லப⁴ம்ʼ கிம்ʼ நு விப்ரர்ஷே ஆஶாயாஶ்சைவ கிம்ʼ ப⁴வேத் ।
ப்³ரவீது ப⁴க³வானேதத்³யதி³ கு³ஹ்யம்ʼ ந தன்மயி ॥ 20 ॥

மஹர்ஷிர்ப⁴க³வாம்ʼஸ்தேன பூர்வமாஸீத்³விமானித꞉ ।
பா³லிஶாம்ʼ பு³த்³தி⁴மாஸ்தா²ய மந்த³பா⁴க்³யதயாத்மன꞉ ॥ 21 ॥

அர்த²யன்கலஶம்ʼ ராஜன்காஞ்சனம்ʼ வல்கலானி ச ।
நிர்விண்ண꞉ ஸ து விப்ரர்ஷிர்நிராஶ꞉ ஸமபத்³யத ॥ 22 ॥

ஏவமுக்த்வாபி⁴வாத்³யாத² தம்ருʼஷிம்ʼ லோகபூஜிதம் ।
ஶ்ராந்தோ ந்யஷீத³த்³த⁴ர்மாத்மா யதா² த்வம்ʼ நரஸத்தம ॥ 23 ॥

அர்க்⁴யம்ʼ தத꞉ ஸமானீய பாத்³யம்ʼ சைவ மஹாந்ருʼஷி꞉ ।
ஆரண்யகேன விதி⁴னா ராஜ்ஞே ஸர்வம்ʼ ந்யவேத³யத் ॥ 24 ॥

ததஸ்தே முனய꞉ ஸர்வே பரிவார்ய நரர்ஷப⁴ம் ।
உபாவிஶன்புரஸ்க்ருʼத்ய ஸப்தர்ஷய இவ த்⁴ருவம் ॥ 25 ॥

அப்ருʼச்ச²ம்ʼஶ்சைவ தே தத்ர ராஜானமபராஜிதம் ।
ப்ரயோஜனமித³ம்ʼ ஸர்வமாஶ்ரமஸ்ய ப்ரவேஶனம் ॥ 26 ॥

ராஜா
வீர த்³யும்ன இதி க்²யாதோ ராஜாஹம்ʼ தி³க்ஷு விஶ்ருத꞉ ।
பூ⁴ரி த்³யும்னம்ʼ ஸுதம்ʼ நஷ்டமன்வேஷ்டும்ʼ வனமாக³த꞉ ॥ 27 ॥

ஏகபுத்ர꞉ ஸ விப்ராக்³ர்ய பா³ல ஏவ ச ஸோ(அ)னக⁴ ।
ந த்³ருʼஶ்யதே வனே சாஸ்மிம்ʼஸ்தமன்வேஷ்டும்ʼ சராம்யஹம் ॥ 28 ॥

ர்ஸப⁴
ஏவமுக்தே து வசனே ராஜ்ஞா முநிரதோ⁴முக²꞉ ।
தூஷ்ணீமேவாப⁴வத்தத்ர ந ச ப்ரத்யுக்தவாந்ந்ருʼபம் ॥ 29 ॥

ஸ ஹி தேன புரா விப்ரோ ராஜ்ஞா நாத்யர்த² மானித꞉ ।
ஆஶா க்ருʼஶம்ʼ ச ராஜேந்த்³ர தபோ தீ³ர்க⁴ம்ʼ ஸமாஸ்தி²த꞉ ॥ 30 ॥

ப்ரதிக்³ரஹமஹம்ʼ ராஜ்ஞாம்ʼ ந கரிஷ்யே கத²ம்ʼ சன ।
அன்யேஷாம்ʼ சைவ வர்ணாநாமிதி க்ருʼத்வா தி⁴யம்ʼ ததா³ ॥ 31 ॥

ஆஶா ஹி புருஷம்ʼ பா³லம்ʼ லாலாபயதி தஸ்து²ஷீ ।
தாமஹம்ʼ வ்யபனேஷ்யாமி இதி க்ருʼத்வா வ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 32 ॥

ர்
ஆஶாயா꞉ கிம்ʼ க்ருʼஶத்வம்ʼ ச கிம்ʼ சேஹ பு⁴வி து³ர்லப⁴ம் ।
ப்³ரவீது ப⁴க³வானேதத்த்வம்ʼ ஹி த⁴ர்மார்த²த³ர்ஶிவான் ॥ 33 ॥

ர்ஸப⁴
தத꞉ ஸம்ʼஸ்ம்ருʼத்ய தத்ஸர்வம்ʼ ஸ்மாரயிஷ்யன்னிவாப்³ரவீத் ।
ராஜானம்ʼ ப⁴க³வான்விப்ரஸ்தத꞉ க்ருʼஶ தனுஸ்தனு꞉ ॥ 34 ॥

க்ருʼஶத்வே ந ஸமம்ʼ ராஜந்நாஶாயா வித்³யதே ந்ருʼப ।
தஸ்யா வை து³ர்லப⁴த்வாத்து ப்ரார்தி²தா꞉ பார்தி²வா மயா ॥ 35 ॥

ர்
க்ருʼஶாக்ருʼஶே மயா ப்³ரஹ்மன்க்³ருʼஹீதே வசனாத்தவ ।
து³ர்லப⁴த்வம்ʼ ச தஸ்யைவ வேத³ வாக்யமிவ த்³விஜ ॥ 36 ॥

ஸம்ʼஶயஸ்து மஹாப்ராஜ்ஞ ஸஞ்ஜாதோ ஹ்ருʼத³யே மம ।
தன்மே ஸத்தம தத்த்வேன வக்துமர்ஹஸி ப்ருʼச்ச²த꞉ ॥ 37 ॥

த்வத்த꞉ க்ருʼஶதரம்ʼ கிம்ʼ நு ப்³ரவீது ப⁴க³வானித³ம் ।
யதி³ கு³ஹ்யம்ʼ ந தே விப்ர லோகே(அ)ஸ்மின்கிம்ʼ நு து³ர்லப⁴ம் ॥ 38 ॥

க்ர்ஃஜாதனு
து³ர்லபோ⁴(அ)ப்யத² வா நாஸ்தி யோ(அ)ர்தீ² த்⁴ருʼதிமிவாப்னுயாத் ।
ஸுது³ர்லப⁴தரஸ்தாத யோ(அ)ர்தி²னம்ʼ நாவமன்யதே ॥ 39 ॥

ஸம்ʼஶ்ருத்ய நோபக்ரியதே பரம்ʼ ஶக்த்யா யதா²ர்ஹத꞉ ।
ஸக்தா யா ஸர்வபூ⁴தேஷு ஸாஶா க்ருʼஶதரீ மயா ॥ 40 ॥

ஏகபுத்ர꞉ பிதா புத்ரே நஷ்டே வா ப்ரோஷிதே ததா² ।
ப்ரவ்ருʼத்திம்ʼ யோ ந ஜானாதி ஸாஶா க்ருʼஶதரீ மயா ॥ 41 ॥

ப்ரஸவே சைவ நாரீணாம்ʼ வ்ருʼத்³தா⁴னாம்ʼ புத்ர காரிதா ।
ததா² நரேந்த்³ர த⁴னிநாமாஶா க்ருʼஶதரீ மயா ॥ 42 ॥

ர்ஸப⁴
ஏதச்ச்²ருத்வா ததோ ராஜன்ஸ ராஜா ஸாவரோத⁴ன꞉ ।
ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶ்ய பாதௌ³ ஶிரஸா நிபபாத த்³விஜர்ஷபே⁴ ॥ 43 ॥

ராஜா
ப்ரஸாத³யே த்வா ப⁴க³வன்புத்ரேணேச்சா²மி ஸங்க³திம் ।
வ்ருʼணீஷ்வ ச வரம்ʼ விப்ர யமிச்ச²ஸி யதா²விதி⁴ ॥ 44 ॥

ர்ஸப⁴
அப்³ரவீச்ச ஹி தம்ʼ வாக்யம்ʼ ராஜா ராஜீவலோசன꞉ ।
ஸத்யமேதத்³யதா² விப்ர த்வயோக்தம்ʼ நாஸ்த்யதோ ம்ருʼஷா ॥ 45 ॥

தத꞉ ப்ரஹஸ்ய ப⁴க³வாம்ʼஸ்தனுர்த⁴ர்மப்⁴ருʼதாம்ʼ வர꞉ ।
புத்ரமஸ்யானயத்க்ஷிப்ரம்ʼ தபஸா ச ஶ்ருதேன ச ॥ 46 ॥

தம்ʼ ஸமானாய்ய புத்ரம்ʼ து ததோ³பாலப்⁴ய பார்தி²வம் ।
ஆத்மானம்ʼ த³ர்ஶயாமாஸ த⁴ர்மம்ʼ த⁴ர்மப்⁴ருʼதாம்ʼ வர꞉ ॥ 47 ॥

ஸந்த³ர்ஶயித்வா சாத்மானம்ʼ தி³வ்யமத்³பு⁴தத³ர்ஶனம் ।
விபாப்மா விக³தக்ரோத⁴ஶ்சசார வனமந்திகாத் ॥ 48 ॥

ஏதத்³த்³ருʼஷ்டம்ʼ மயா ராஜம்ʼஸ்ததஶ்ச வசனம்ʼ ஶ்ருதம் ।
ஆஶாமபனயஸ்வாஶு தத꞉ க்ருʼஶதரீமிமாம் ॥ 49 ॥

ப்⁴
ஸ தத்ரோக்தோ மஹாராஜ ருʼஷபே⁴ண மஹாத்மனா ।
ஸுமித்ரோ(அ)பனயத்க்ஷிப்ரமாஶாம்ʼ க்ருʼஶதரீம்ʼ ததா³ ॥ 50 ॥

ஏவம்ʼ த்வமபி கௌந்தேய ஶ்ருத்வா வாணீமிமாம்ʼ மம ।
ஸ்தி²ரோ ப⁴வ யதா² ராஜன்ஹிமவானசலோத்தம꞉ ॥ 51 ॥

த்வம்ʼ ஹி த்³ரஷ்டா ச ஶ்ரோதா ச க்ருʼச்ச்²ரேஷ்வர்த²க்ருʼதேஷ்விஹ ।
ஶ்ருத்வா மம மஹாராஜ ந ஸந்தப்துமிஹார்ஹஸி ॥ 52 ॥

॥ இதி ருʼஷப⁴கீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Rishabha Gita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Rishabha Gita Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top