Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Rudra Gita Lyrics in Tamil

Rudra Geetaa in Tamil:

॥ ருத்³ரகீ³தா ॥
ப⁴த்³ராஶ்வ உவாச ।
ப⁴க³வன் கிம்ʼ க்ருʼதம்ʼ லோகம்ʼ த்வயா தமனுபஶ்யதா ।
வ்ரதம்ʼ தபோ வா த⁴ர்மோ வா ப்ராப்த்யர்த²ம்ʼ தஸ்ய வை முனே ॥ 70.1 ॥

அனாராத்⁴ய ஹரிம்ʼ ப⁴க்த்யா கோ லோகான் காமயேத்³ பு³த⁴꞉ ।
ஆராதி⁴தே ஹரௌ லோகா꞉ ஸர்வே கரதலே(அ)ப⁴வன் ॥ 70.2 ॥

ஏவம்ʼ ஸஞ்சிந்த்ய ராஜேந்த்³ர மயா விஷ்ணு꞉ ஸனாதன꞉ ।
ஆராதி⁴தோ வர்ஷஶதம்ʼ க்ரதுபி⁴ர்பூ⁴ரித³க்ஷிணை꞉ ॥ 70.3 ॥

தத꞉ கதா³சித்³ ப³ஹுனா காலேன ந்ருʼபநந்த³ன ।
யஜதோ மம தே³வேஶம்ʼ யஜ்ஞமூர்திம்ʼ ஜனார்த³னம் ।
ஆஹூதா ஆக³தா தே³வா꞉ ஸமமேவ ஸவாஸவா꞉ ॥ 70.4 ॥

ஸ்வே ஸ்வே ஸ்தா²னே ஸ்தி²தா ஆஸன் யாவத்³ தே³வா꞉ ஸவாஸவா꞉ ।
தாவத் தத்ரைவ ப⁴க³வாநாக³தோ வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜ꞉ ॥ 70.5 ॥

மஹாதே³வோ விரூபாக்ஷஸ்த்ர்யம்ப³கோ நீலலோஹித꞉ ।
ஸோ(அ)பி ரௌத்³ரே ஸ்தி²த꞉ ஸ்தா²னே ப³பூ⁴வ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 70.6 ॥

தான் ஸர்வாநாக³தான் த்³ருʼஷ்ட்வா தே³வாந்ருʼஷிமஹோரகா³ன் ।
ஸனத்குமாரோ ப⁴க³வானாஜகா³மாப்³ஜஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 70.7 ॥

த்ரஸரேணுப்ரமாணேன விமானே ஸூர்யஸன்னிபே⁴ ।
அவஸ்தி²தோ மஹாயோகீ³ பூ⁴தப⁴வ்யப⁴விஷ்யவித் ॥ 70.8 ॥

ஆக³ம்ய ஶிரஸா ருத்³ரம்ʼ ஸ வவந்தே³ மஹாமுனி꞉ ।
மயா ப்ரணமிதஸ்தஸ்தௌ² ஸமீபே ஶூலபாணின꞉ ॥ 70.9 ॥

தானஹம்ʼ ஸம்ʼஸ்தி²தான் தே³வான் நாரதா³தீ³ந்ருʼஷீம்ʼஸ்ததா² ।
ஸனத்குமாரருத்³ரௌ ச த்³ருʼஷ்ட்வா மே மனஸி ஸ்தி²தம் ॥ 70.10 ॥

க ஏஷாம்ʼ ப⁴வதே யாஜ்யோ வரிஷ்ட²ஶ்ச ந்ருʼபோத்தம ।
கேன துஷ்டேன துஷ்டா꞉ ஸ்யு꞉ ஸர்வ ஏதே ஸருத்³ரகா꞉ ॥ 70.11 ॥

ஏவம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்தி²தே ராஜன் ருத்³ர꞉ ப்ருʼஷ்டோ மயா(அ)னக⁴ ।
ஏவமர்த²ம்ʼ க இஜ்யோ(அ)த்ர யுஷ்மாகம்ʼ ஸுரஸத்தமா꞉ ॥ 70.12 ॥

ஏவமுக்தே ததோ³வாச ருத்³ரோ மாம்ʼ ஸுரஸந்நிதௌ⁴ ॥ 70.13 ॥

ருத்³ர உவாச ।
ஶ்ருʼண்வந்து பி³பு³தா⁴꞉ ஸர்வே ததா² தே³வர்ஷயோ(அ)மலா꞉ ।
ப்³ரஹ்மர்ஷயஶ்ச விக்²யாதா ஸர்வே ஶ்ருʼண்வந்து மே வச꞉ ।
த்வம்ʼ சாக³ஸ்த்ய மஹாபு³த்³தே⁴ ஶ்ருʼணு மே க³த³தோ வச꞉ ॥ 70.14 ॥

யோ யஜ்ஞைரீட்³யதே தே³வோ யஸ்மாத் ஸர்வமித³ம்ʼ ஜக³த் ।
உத்பன்னம்ʼ ஸர்வதா³ யஸ்மிம்ʼல்லீனம்ʼ ப⁴வதி ஸாமரம் ॥ 70.15 ॥

நாராயண꞉ பரோ தே³வ꞉ ஸத்த்வரூபோ ஜனார்த³ன꞉ ।
த்ரிதா⁴த்மானம்ʼ ஸ ப⁴க³வான் ஸஸர்ஜ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 70.16 ॥

ரஜஸ்தமோப்⁴யாம்ʼ யுக்தோ(அ)பூ⁴த்³ ரஜ꞉ ஸத்த்வாதி⁴கம்ʼ விபு⁴꞉ ।
ஸஸர்ஜ நாபி⁴கமலே ப்³ரஹ்மாணம்ʼ கமலாஸனம் ॥ 70.17 ॥

ரஜஸா தமஸா யுக்த꞉ ஸோ(அ)பி மாம்ʼ த்வஸ்ருʼஜத் ப்ரபு⁴꞉ ।
யத்ஸத்த்வம்ʼ ஸ ஹரிர்தே³வோ யோ ஹரிஸ்தத்பரம்ʼ பத³ம் ॥ 70.18 ॥

யே ஸத்த்வரஜஸீ ஸோ(அ)பி ப்³ரஹ்மா கமலஸம்ப⁴வ꞉ ।
யோ ப்³ரஹ்மா ஸைவ தே³வஸ்து யோ தே³வ꞉ ஸ꞉ சதுர்முக²꞉ ।
யத்³ரஜஸ்தமஸோபேதம்ʼ ஸோ(அ)ஹம்ʼ நாஸ்த்யத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 70.19 ॥

ஸத்த்வம்ʼ ரஜஸ்தமஶ்சைவ த்ரிதயம்ʼ சைதது³ச்யதே ।
ஸத்த்வேன முச்யதே ஜந்து꞉ ஸத்த்வம்ʼ நாராயணாத்மகம் ॥ 70.20 ॥

ரஜஸா ஸத்த்வயுக்தேன ப⁴வேத் ஸ்ருʼஷ்டீ ரஜோ(அ)தி⁴கா ।
தச்ச பைதாமஹம்ʼ வ்ருʼத்தம்ʼ ஸர்வஶாஸ்த்ரேஷு பட்²யதே ॥ 70.21 ॥

யத்³வேத³பா³ஹ்யம்ʼ கர்ம ஸ்யாச்சா²ஸ்த்ரமுத்³தி³ஶ்ய ஸேவ்யதே ।
தத்³ரௌத்³ரமிதி விக்²யாதம்ʼ கநிஷ்ட²ம்ʼ க³தி³தம்ʼ ந்ருʼணாம் ॥ 70.22 ॥

யத்³தீ⁴னம்ʼ ரஜஸா கர்ம கேவலம்ʼ தாமஸம்ʼ து யத் ।
தத்³ து³ர்க³திபரம்ʼ ந்ரூʼணாமிஹ லோகே பரத்ர ச ॥ 70.23 ॥

ஸத்த்வேன முச்யதே ஜந்து꞉ ஸத்த்வம்ʼ நாராயணாத்மகம் ।
நாராயணஶ்ச ப⁴க³வான் யஜ்ஞரூபீ விபா⁴வ்யதே ॥ 70.24 ॥

க்ருʼதே நாராயண꞉ ஶுத்³த⁴꞉ ஸூக்ஷ்மமூர்திருபாஸ்யதே ।
த்ரேதாயாம்ʼ யஜ்ஞரூபேண பஞ்சராத்ரைஸ்து த்³வாபரே ॥ 70.25 ॥

கலௌ மத்க்ருʼதமார்கே³ண ப³ஹுரூபேண தாமஸை꞉ ।
இஜ்யதே த்³வேஷபு³த்³த்⁴யா ஸ பரமாத்மா ஜனார்த³ன꞉ ॥ 70.26 ॥

ந தஸ்மாத் பரதோ தே³வோ ப⁴விதா ந ப⁴விஷ்யதி ।
யோ விஷ்ணு꞉ ஸ ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்மா யோ ப்³ரஹ்மா ஸோ(அ)ஹமேவ ச ॥ 70.27 ॥

வேத³த்ரயே(அ)பி யஜ்ஞே(அ)ஸ்மின் யாஜ்யம்ʼ வேதே³ஷு நிஶ்சய꞉ ।
யோ பே⁴த³ம்ʼ குருதே(அ)ஸ்மாகம்ʼ த்ரயாணாம்ʼ த்³விஜஸத்தம ।
ஸ பாபகாரீ து³ஷ்டாத்மா து³ர்க³திம்ʼ க³திமாப்னுயாத் ॥ 70.28 ॥

இத³ம்ʼ ச ஶ்ருʼணு மே(அ)க³ஸ்த்ய க³த³த꞉ ப்ராக்தனம்ʼ ததா² ।
யதா² கலௌ ஹரேர்ப⁴க்திம்ʼ ந குர்வந்தீஹ மானவா꞉ ॥ 70.29 ॥

பூ⁴ர்லோகவாஸின꞉ ஸர்வே புரா யஷ்ட்வா ஜனார்த³னம் ।
பு⁴வர்லோகம்ʼ ப்ரபத்³யந்தே தத்ரஸ்தா² அபி கேஶவம் ।
ஆராத்⁴ய ஸ்வர்க³திம்ʼ யாந்தி க்ரமான்முக்திம்ʼ வ்ரஜந்தி ச ॥ 70.30 ॥

ஏவம்ʼ முக்திபதே³ வ்யாப்தே ஸர்வலோகைஸ்ததை²வ ச ।
முக்திபா⁴ஜஸ்ததோ தே³வாஸ்தம்ʼ த³த்⁴யு꞉ ப்ரயதா ஹரிம் ॥ 70.31 ॥

ஸோ(அ)பி ஸர்வக³தத்வாச்ச ப்ராது³ர்பூ⁴த꞉ ஸனாதன꞉ ।
உவாச ப்³ரூத கிம்ʼ கார்யம்ʼ ஸர்வயோகி³வரா꞉ ஸுரா꞉ ॥ 70.32 ॥

தே தம்ʼ ப்ரணம்ய தே³வேஶமூசுஶ்ச பரமேஶ்வரம் ।
தே³வதே³வ ஜன꞉ ஸர்வோ முக்திமார்கே³ வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
கத²ம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டி꞉ ப்ரப⁴விதா நரகேஷு ச கோ வஸேத் ॥ 70.33 ॥

ஏவமுக்தஸ்ததோ தே³வைஸ்தானுவாச ஜனார்த³ன꞉ ।
யுகா³னி த்ரீணி ப³ஹவோ மாமுபேஷ்யந்தி மானவா꞉ ॥ 70.34 ॥

அந்த்யே யுகே³ ப்ரவிரலா ப⁴விஷ்யந்தி மதா³ஶ்ரயா꞉ ।
ஏஷ மோஹம்ʼ ஸ்ருʼஜாம்யாஶு யோ ஜனம்ʼ மோஹயிஷ்யதி ॥ 70.35 ॥

த்வம்ʼ ச ருத்³ர மஹாபா³ஹோ மோஹஶாஸ்த்ராணி காரய ।
அல்பாயாஸம்ʼ த³ர்ஶயித்வா ப²லம்ʼ தீ³ர்க⁴ம்ʼ ப்ரத³ர்ஶய ॥ 70.36 ॥

குஹகம்ʼ சேந்த்³ரஜாலானி விருத்³தா⁴சரணானி ச ।
த³ர்ஶயித்வா ஜனம்ʼ ஸர்வம்ʼ மோஹயாஶு மஹேஶ்வர ॥ 70.37 ॥

ஏவமுக்த்வா ததா³ தேன தே³வேன பரமேஷ்டி²னா ।
ஆத்மா து கோ³பித꞉ ஸத்³ய꞉ ப்ரகாஶ்யோ(அ)ஹம்ʼ க்ருʼதஸ்ததா³ ॥ 70.38 ॥

தஸ்மாதா³ரப்⁴ய காலம்ʼ து மத்ப்ரணீதேஷு ஸத்தம ।
ஶாஸ்த்ரேஷ்வபி⁴ரதோ லோகோ பா³ஹுல்யேன ப⁴வேத³த꞉ ॥ 70.39 ॥

வேதா³னுவர்த்தினம்ʼ மார்க³ம்ʼ தே³வம்ʼ நாராயணம்ʼ ததா² ।
ஏகீபா⁴வேன பஶ்யந்தோ முக்திபா⁴ஜோ ப⁴வந்தி தே ॥ 70.40 ॥

மாம்ʼ விஷ்ணோர்வ்யதிரிக்தம்ʼ யே ப்³ரஹ்மாணம்ʼ ச த்³விஜோத்தம ।
ப⁴ஜந்தே பாபகர்மாணஸ்தே யாந்தி நரகம்ʼ நரா꞉ ॥ 70.41 ॥

யே வேத³மார்க³நிர்முக்தாஸ்தேஷாம்ʼ மோஹார்த²மேவ ச ।
நயஸித்³தா⁴ந்தஸஞ்ஜ்ஞாபி⁴ர்மயா ஶாஸ்த்ரம்ʼ து த³ர்ஶிதம் ॥ 70.42 ॥

பாஶோ(அ)யம்ʼ பஶுபா⁴வஸ்து ஸ யதா³ பதிதோ ப⁴வேத் ।
ததா³ பாஶுபதம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ ஜாயதே வேத³ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ॥ 70.43 ॥

வேத³மூர்திரஹம்ʼ விப்ர நான்யஶாஸ்த்ரார்த²வாதி³பி⁴꞉ ।
ஜ்ஞாயதே மத்ஸ்வரூபம்ʼ து முக்த்வா வேத³மநாதி³மத் ।
வேத³வேத்³யோ(அ)ஸ்மி விப்ரர்ஷே ப்³ராஹ்மணைஶ்ச விஶேஷத꞉ ॥ 70.44 ॥

யுகா³னி த்ரீண்யஹம்ʼ விப்ர ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஸ்ததை²வ ச ।
த்ரயோ(அ)பி ஸத்த்வாதி³கு³ணாஸ்த்ரயோ வேதா³ஸ்த்ரயோ(அ)க்³னய꞉ ॥ 70.45 ॥

த்ரயோ லோகாஸ்த்ரய꞉ ஸந்த்⁴யாஸ்த்ரயோ வர்ணாஸ்ததை²வ ச ।
ஸவனானி து தாவந்தி த்ரிதா⁴ ப³த்³த⁴மித³ம்ʼ ஜக³த் ॥ 70.46 ॥

ய ஏவம்ʼ வேத்தி விப்ரர்ஷே பரம்ʼ நாராயணம்ʼ ததா² ।
அபரம்ʼ பத்³மயோனிம்ʼ து ப்³ரஹ்மாணம்ʼ த்வபரம்ʼ து மாம் ।
கு³ணதோ முக்²யதஸ்த்வேக ஏவாஹம்ʼ மோஹ இத்யுத ॥ 70.47 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 70 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ஏவமுக்தஸ்ததோ தே³வா ருʼஷயஶ்ச பினாகினா ।
அஹம்ʼ ச ந்ருʼபதே தஸ்ய தே³வஸ்ய ப்ரணதோ(அ)ப⁴வம் ॥ 71.1 ॥

ப்ரணம்ய ஶிரஸா தே³வம்ʼ யாவத் பஶ்யாமஹே ந்ருʼப ।
தாவத் தஸ்யைவ ருத்³ரஸ்ய தே³ஹஸ்த²ம்ʼ கமலாஸனம் ॥ 71.2 ॥

நாராயணம்ʼ ச ஹ்ருʼத³யே த்ரஸரேணுஸுஸூக்ஷ்மகம் ।
ஜ்வலத்³பா⁴ஸ்கரவர்ணாப⁴ம்ʼ பஶ்யாம ப⁴வதே³ஹத꞉ ॥ 71.3 ॥

தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா விஸ்மிதா꞉ ஸர்வே யாஜகா ருʼஷயோ மம ।
ஜயஶப்³த³ரவாம்ʼஶ்சக்ரு꞉ ஸாமருʼக்³யஜுஷாம்ʼ ஸ்வனம் ॥ 71.4 ॥

க்ருʼத்வோசுஸ்தே ததா³ தே³வம்ʼ கிமித³ம்ʼ பரமேஶ்வர ।
ஏகஸ்யாமேவ மூர்தௌ தே லக்ஷ்யந்தே ச த்ரிமூர்த்தய꞉ ॥ 71.5 ॥

ருத்³ர உவாச ।
யஜ்ஞே(அ)ஸ்மின் யத்³து⁴தம்ʼ ஹவ்யம்ʼ மாமுத்³தி³ஶ்ய மஹர்ஷய꞉ ।
தே த்ரயோ(அ)பி வயம்ʼ பா⁴க³ம்ʼ க்³ருʼஹ்ணீம꞉ கவிஸத்தமா꞉ ॥ 71.6 ॥

நாஸ்மாகம்ʼ விவிதோ⁴ பா⁴வோ வர்ததே முநிஸத்தமா꞉ ।
ஸம்யக்³த்³ருʼஶ꞉ ப்ரபஶ்யந்தி விபரீதேஷ்வனேகஶ꞉ ॥ 71.7 ॥

ஏவமுக்தே து ருத்³ரேண ஸர்வே தே முனயோ ந்ருʼப ।
பப்ரச்சு²꞉ ஶங்கரம்ʼ தே³வம்ʼ மோஹஶாஸ்த்ரப்ரயோஜனம் ॥ 71.8 ॥

ருʼஷய ஊசு꞉ ।
மோஹனார்த²ம்ʼ து லோகானாம்ʼ த்வயா ஶாஸ்த்ரம்ʼ ப்ருʼத²க் க்ருʼதம் ।
தத் த்வயா ஹேதுனா கேன க்ருʼதம்ʼ தே³வ வத³ஸ்வ ந꞉ ॥ 71.9 ॥

ருத்³ர உவாச ।
அஸ்தி பா⁴ரதவர்ஷேண வனம்ʼ த³ண்ட³கஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
தத்ர தீவ்ரம்ʼ தபோ கோ⁴ரம்ʼ கௌ³தமோ நாம வை த்³விஜ꞉ ॥ 71.10 ॥

சகார தஸ்ய ப்³ரஹ்மா து பரிதோஷம்ʼ க³த꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
உவாச தம்ʼ முனிம்ʼ ப்³ரஹ்மா வரம்ʼ ப்³ரூஹி தபோத⁴ன ॥ 71.11 ॥

ஏவமுக்தஸ்ததா³ தேன ப்³ரஹ்மணா லோககர்த்ருʼணா ।
உவாச ஸத்³ய꞉ பங்க்திம்ʼ மே தா⁴ன்யானாம்ʼ தே³ஹி பத்³மஜ ॥ 71.12 ॥

ஏவமுக்தோ த³தௌ³ தஸ்ய தமேவார்த²ம்ʼ பிதாமஹ꞉ ।
லப்³த்⁴வா து தம்ʼ வரம்ʼ விப்ர꞉ ஶதஶ்ருʼங்கே³ மஹாஶ்ரமம் ॥ 71.13 ॥

சகார தஸ்யோஷஸி ச பாகாந்தே ஶாலயோ த்³விஜா꞉ ।
லூயந்தே தேன முனினா மத்⁴யாஹ்னே பச்யதே ததா² ।
ஸர்வாதித்²யமஸௌ விப்ரோ ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த³தா³த்யலம் ॥ 71.14 ॥

கஸ்யசித் த்வத² காலஸ்ய மஹதி த்³வாத³ஶாப்³தி³கா ।
அனாவ்ருʼஷ்டிர்த்³விஜவரா அப⁴வல்லோமஹர்ஷிணீ ॥ 71.15 ॥

தாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா முனய꞉ ஸர்வே அனாவ்ருʼஷ்டிம்ʼ வனேசரா꞉ ।
க்ஷுத⁴யா பீட்³யமாமாஸ்து ப்ரயயுர்கௌ³தமம்ʼ ததா³ ॥ 71.16 ॥

அத² தாநாக³தான் த்³ருʼஷ்ட்வா கௌ³தம꞉ ஶிரஸா நத꞉ ।
உவாச ஸ்தீ²யதாம்ʼ மஹ்யம்ʼ க்³ருʼஹே முனிவராத்மஜா꞉ ॥ 71.17 ॥

ஏவமுக்தாஸ்து தே தேன தஸ்து²ர்விவித⁴போ⁴ஜனம் ।
பு⁴ஞ்ஜமானா அனாவ்ருʼஷ்டிர்யாவத் ஸா நிவ்ருʼதா(அ)ப⁴வத் ॥ 71.18 ॥

நிவ்ருʼத்தாயாம்ʼ து வை தஸ்யாமனாவ்ருʼஷ்ட்யாம்ʼ து தே த்³விஜா꞉ ।
தீர்த²யாத்ராநிமித்தம்ʼ து ப்ரயாதும்ʼ மனஸோ(அ)ப⁴வன் ॥ 71.19 ॥

தத்ர ஶாண்டி³ல்யநாமானம்ʼ தாபஸம்ʼ முநிஸத்தமம் ।
ப்ரத்யுவாசேதி ஸஞ்சிந்த்ய மீரீச꞉ பரமோ முனி꞉ ॥ 71.20 ॥

மாரீச உவாச ।
ஶாண்டி³ல்ய ஶோப⁴னம்ʼ வக்ஷ்யே பிதா தே கௌ³தமோ முனி꞉ ।
தமனுக்த்வா ந க³ச்சா²மஸ்தபஶ்சர்தும்ʼ தபோவனம் ॥ 71.21 ॥

ஏவமுக்தே(அ)த² ஜஹஸு꞉ ஸர்வே தே முனயஸ்ததா³ ।
கிமஸ்மாபி⁴꞉ ஸ்வகோ தே³ஹோ விக்ரீதோ(அ)ஸ்யான்னப⁴க்ஷணாத் ॥ 71.22 ॥

ஏவமுக்த்வா புனஶ்சோசு꞉ ஸோபாதி⁴க³மனம்ʼ ப்ரதி ।
க்ருʼத்வா மாயாமயீம்ʼ கா³ம்ʼ து தச்சா²லௌ தே வ்யஸர்ஜயன் ॥ 71.23 ॥

தாம்ʼ சரந்தீம்ʼ ததோ த்³ருʼஷ்ட்வா ஶாலௌ கா³ம்ʼ கௌ³தமோ முனி꞉ ।
க்³ருʼஹீத்வா ஸலிலம்ʼ பாணௌ யாஹி ருத்³ரேத்யபா⁴ஷத ।
ததோ மாயாமயீ ஸா கௌ³꞉ பபாத ஜலபி³ந்து³பி⁴꞉ ॥ 71.24 ॥

நிஹதாம்ʼ தாம்ʼ ததோ த்³ருʼஷ்ட்வா முனீன் ஜிக³மிஷூம்ʼஸ்ததா² ।
உவாச கௌ³தமோ தீ⁴மாம்ʼஸ்தான் முனீன் ப்ரணத꞉ ஸ்தி²த꞉ ॥ 71.25 ॥

கிமர்த²ம்ʼ க³ம்யதே விப்ரா꞉ ஸாது⁴ ஶம்ʼஸத மாசிரம் ।
மாம்ʼ விஹாய ஸதா³ ப⁴க்தம்ʼ ப்ரணதம்ʼ ச விஶேஷத꞉ ॥ 71.26 ॥

ருʼஷய ஊசு꞉ ।
கோ³வத்⁴யேயமிஹ ப்³ரஹ்மன் யாவத் தவ ஶரீரகா³ ।
தாவத³ன்னம்ʼ ந பு⁴ஞ்ஜாமோ ப⁴வதோ(அ)ன்னம்ʼ மஹாமுனே ॥ 71.27 ॥

ஏவமுக்தோ கௌ³தமோ(அ)த² தான் முனீன் ப்ராஹ த⁴ர்மவித் ।
ப்ராயஶ்சித்தம்ʼ கோ³வத்⁴யாயா தீ³யதாம்ʼ மே தபோத⁴னா꞉ ॥ 71.28 ॥

இயம்ʼ கௌ³ரம்ருʼதா ப்³ரஹ்மன் மூர்ச்சி²தேவ வ்யவஸ்தி²தா ।
க³ங்கா³ஜலப்லுதா சேயமுத்தா²ஸ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 71.29 ॥

ப்ராயஶ்சித்தம்ʼ ம்ருʼதாயா꞉ ஸ்யாத³ம்ருʼதாயா꞉ க்ருʼதம்ʼ த்வித³ம் ।
வ்ரதம்ʼ வா மா க்ருʼதா²꞉ கோபமித்யுக்த்வா ப்ரயயுஸ்து தே ॥ 71.30 ॥

க³தைஸ்தைர்கௌ³தமோ தீ⁴மான் ஹிமவந்தம்ʼ மஹாகி³ரிம் ।
மாமாராத⁴யிஷு꞉ ப்ராயாத் தப்தும்ʼ சாஶு மஹத் தப꞉ ॥ 71.31 ॥

ஶதமேகம்ʼ து வர்ஷாணாமஹமாராதி⁴தோ(அ)ப⁴வம் ।
துஷ்டேன ச மயா ப்ரோக்தோ வரம்ʼ வரய ஸுவ்ரத ॥ 71.32 ॥

ஸோ(அ)ப்³ரவீன்மாம்ʼ ஜகடாஸம்ʼஸ்தா²ம்ʼ தே³ஹி க³ங்கா³ம்ʼ தபஸ்வினீம் ।
மயா ஸார்த⁴ம்ʼ ப்ரயாத்வேஷா புண்யா பா⁴கீ³ரதீ² நதீ³ ॥ 71.33 ॥

ஏவமுக்தே ஜடாக²ண்ட³மேகம்ʼ ஸ ப்ரத³தௌ³ ஶிவ꞉ ।
தாம்ʼ க்³ருʼஹ்ய க³தவான் ஸோ(அ)பி யத்ராஸ்தே ஸா து கௌ³ர்ம்ருʼதா ॥ 71.34 ॥

தஜ்ஜலப்லாவிதா ஸா கௌ³ர்க³தா சோத்தா²ய பா⁴மினீ ।
நதீ³ ச மஹதீ ஜாதா புண்யதோயா ஶுசிஹ்ரதா³ ॥ 71.35 ॥

தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா மஹதா³ஶ்சர்யம்ʼ தத்ர ஸப்தர்ஷயோ(அ)மலா꞉ ।
ஆஜக்³மு꞉ கே² விமானஸ்தா²꞉ ஸாது⁴꞉ ஸாத்⁴விதி வாதி³ன꞉ ॥ 71.36 ॥

ஸாது⁴ கௌ³தம ஸாதூ⁴னாம்ʼ கோன்யோ(அ)ஸ்தி ஸத்³ருʼஶஸ்தவ ।
யதே³வம்ʼ ஜாஹ்னவீம்ʼ தே³வீம்ʼ த³ண்ட³கே சாவதாரயத் ॥ 71.37 ॥

ஏவமுக்தஸ்ததா³ தைஸ்து கௌ³தம꞉ கிமித³ம்ʼ த்விதி ।
கோ³வத்⁴யாகாரணம்ʼ மஹ்யம்ʼ தாவத் பஶ்யதி கௌ³தம꞉ ॥ 71.38 ॥

ருʼஷீணாம்ʼ மாயயா ஸர்வமித³ம்ʼ ஜாதம்ʼ விசிந்த்ய வை ।
ஶஶாப தான் ஜடாப⁴ஸ்மமித்²யாவ்ரதத⁴ராஸ்ததா² ।
ப⁴விஷ்யத² த்ரயீபா³ஹ்யா வேத³கர்மப³ஹிஷ்க்ருʼதா꞉ ॥ 71.39 ॥

தச்ச்²ருத்வா க்ரூரவசனம்ʼ கௌ³தமஸ்ய மஹாமுனே꞉ ।
ஊசு꞉ ஸப்தர்ஷயோ மைவம்ʼ ஸர்வகாலம்ʼ த்³விஜோத்தமா꞉ ।
ப⁴வந்து கிம்ʼ து தே வாக்யம்ʼ மோக⁴ம்ʼ நாஸ்த்யத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 71.40 ॥

யதி³ நாம கலௌ ஸர்வே ப⁴விஷ்யந்தி த்³விஜோத்தமா꞉ ।
உபகாரிணி யே தே ஹி அபகர்தார ஏவ ஹி ।
இத்த²ம்பூ⁴தா அபி கலௌ ப⁴க்திபா⁴ஜோ ப⁴வந்து தே ॥ 71.41 ॥

த்வத்³வாக்யவஹ்னிநிர்த³க்³தா⁴꞉ ஸதா³ கலியுகே³ த்³விஜா꞉ ।
ப⁴விஷ்யந்தி க்ரியாஹீனா வேத³கர்மப³ஹிஷ்க்ருʼதா꞉ ॥ 71.42 ॥

அஸ்யாஶ்ச கௌ³ணம்ʼ நாமேஹ நதீ³ கோ³தா³வரீதி ச ।
கௌ³ர்த³த்தா வரதா³னாச்ச ப⁴வேத்³ கோ³தா³வரீ நதீ³ ॥ 71.43 ॥

ஏதாம்ʼ ப்ராப்ய கலௌ ப்³ரஹ்மன் கா³ம்ʼ த³த³ந்தி ஜநாஶ்ச யே ।
யதா²ஶக்த்யா து தா³னானி மோத³ந்தே த்ரித³ஶை꞉ ஸஹ ॥ 71.44 ॥

ஸிம்ʼஹஸ்தே² ச கு³ரௌ தத்ர யோ க³ச்ச²தி ஸமாஹித꞉ ।
ஸ்னாத்வா ச விதி⁴னா தத்ர பித்ரூʼம்ʼ ஸ்தர்பயதே ததா² ॥ 71.45 ॥

ஸ்வர்க³ம்ʼ க³ச்ச²ந்தி பிதரோ நிரயே பதிதா அபி ।
ஸ்வர்க³ஸ்தா²꞉ பிதரஸ்தஸ்ய முக்திபா⁴ஜோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 71.46 ॥

த்வம்ʼ க்²யாதிம்ʼ மஹதீம்ʼ ப்ராப்ய முக்திம்ʼ யாஸ்யஸி ஶாஶ்வதீம் ।
ஏவமுக்த்வா(அ)த² முனயோ யயு꞉ கைலாஸபர்வதம் ।
யத்ராஹமுமயா ஸார்த⁴ம்ʼ ஸதா³ திஷ்டா²மி ஸத்தமா꞉ ॥ 71.47 ॥

ஊசுர்மாம்ʼ தே ச முனயோ ப⁴விதாரோ த்³விஜோத்தமா꞉ ।
கலௌ த்வத்³ரூபிண꞉ ஸர்வே ஜடாமுகுடதா⁴ரிண꞉ ।
ஸ்வேச்ச²யா ப்ரேதவேஷாஶ்ச மித்²யாலிங்க³த⁴ரா꞉ ப்ரபோ⁴ ॥ 71.48 ॥

தேஷாமனுக்³ரஹார்தா²ய கிஞ்சிச்சா²ஸ்த்ரம்ʼ ப்ரதீ³யதாம் ।
யேனாஸ்மத்³வம்ʼஶஜா꞉ ஸர்வே வர்தேயு꞉ கலிபீடி³தா꞉ ॥ 71.49 ॥

ஏவமப்⁴யர்தி²தஸ்தைஸ்து புரா(அ)ஹம்ʼ த்³விஜஸத்தமா꞉ ।
வேத³க்ரியாஸமாயுக்தாம்ʼ க்ருʼதவானஸ்மி ஸம்ʼஹிதாம் ॥ 71.50 ॥

நி꞉ஶ்வாஸாக்²யாம்ʼ ததஸ்தஸ்யாம்ʼ லீனா பா³ப்⁴ரவ்யஶாண்டி³லா꞉ ।
அல்பாபராதா⁴ச்ச்²ருத்வைவ க³தா பை³டா³லிகா ப⁴வன் ॥ 71.51 ॥

மயைவ மோஹிதாஸ்தே ஹி ப⁴விஷ்யம்ʼ ஜானதா த்³விஜா꞉ ।
லௌல்யார்தி²னஸ்து ஶாஸ்த்ராணி கரிஷ்யந்தி கலௌ நரா꞉ ॥ 71.52 ॥

நி꞉ஶ்வாஸஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ ஹி லக்ஷமாத்ரம்ʼ ப்ரமாணத꞉ ।
ஸைவ பாஶுபதீ தீ³க்ஷா யோக³꞉ பாஶுபதஸ்த்விஹ ॥ 71.53 ॥

ஏதஸ்மாத்³ வேத³மார்கா³த்³தி⁴ யத³ன்யதி³ஹ ஜாயதே ।
தத் க்ஷுத்³ரகர்ம விஜ்ஞேயம்ʼ ரௌத்³ரம்ʼ ஶௌசவிவர்ஜிதம் ॥ 71.54 ॥

யே ருத்³ரமுபஜீவந்தி கலௌ வைடா³லிகா நரா꞉ ।
லௌல்யார்தி²ன꞉ ஸ்வஶாஸ்த்ராணி கரிஷ்யந்தி கலௌ நரா꞉ ।
உச்சு²ஷ்மருத்³ராஸ்தே ஜ்ஞேயா நாஹம்ʼ தேஷு வ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 71.55 ॥

பை⁴ரவேண ஸ்வரூபேண தே³வகார்யே யதா³ புரா ।
நர்திதம்ʼ து மயா ஸோ(அ)யம்ʼ ஸம்ப³ந்த⁴꞉ க்ரூரகர்மணாம் ॥ 71.56 ॥

க்ஷயம்ʼ நினீஷதா தை³த்யானட்டஹாஸோ மயா க்ருʼத꞉ ।
ய꞉ புரா தத்ர யே மஹ்யம்ʼ பதிதா அஶ்ருபி³ந்த³வ꞉ ।
அஸங்க்²யாதாஸ்து தே ரௌத்³ரா ப⁴விதாரோ மஹீதலே ॥ 71.57 ॥

உச்சு²ஷ்மநிரதா ரௌத்³ரா꞉ ஸுராமாம்ʼஸப்ரியா꞉ ஸதா³ ।
ஸ்த்ரீலோலா꞉ பாபகர்மாண꞉ ஸம்பூ⁴தா பூ⁴தலேஷு தே ॥ 71.58 ॥

தேஷாம்ʼ கௌ³தமஶாபாத்³தி⁴ ப⁴விஷ்யந்த்யன்வயே த்³விஜா꞉ ।
தேஷாம்ʼ மத்⁴யே ஸதா³சாரா யே தே மச்சா²ஸனே ரதா꞉ ॥ 71.59 ॥

ஸ்வர்க³ம்ʼ சைவாபவர்க³ம்ʼ ச இதி வை ஸம்ʼஶயாத் புரா ।
வைடா³லிகா(அ)தோ⁴ யாஸ்யந்தி மம ஸந்ததிதூ³ஷகா꞉ ॥ 71.60 ॥

ப்ராக்³ கௌ³தமாக்³னினா த³க்³தா⁴꞉ புனர்மத்³வசநாத்³ த்³விஜா꞉ ।
நரகம்ʼ து க³மிஷ்யந்தி நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 71.61 ॥

ருத்³ர உவாச ।
ஏவம்ʼ மயா ப்³ரஹ்மஸுதா꞉ ப்ரோக்தா ஜக்³முர்யதா²க³தம் ।
கௌ³தமோ(அ)பி ஸ்வகம்ʼ கே³ஹம்ʼ ஜகா³மாஶு பரந்தப꞉ ॥ 71.62 ॥

ஏதத்³ வ꞉ கதி²தம்ʼ விப்ரா மயா த⁴ர்மஸ்ய லக்ஷணம் ।
ஏதஸ்மாத்³ விபரீதோ ய꞉ ஸ பாஷண்ட³ரதோ ப⁴வேத் ॥ 71.63 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஏகஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 71 ॥

ஶ்ரீவராஹ உவாச ।
ஸர்வஜ்ஞம்ʼ ஸர்வகர்த்தாரம்ʼ ப⁴வம்ʼ ருத்³ரம்ʼ புராதனம் ।
ப்ரணம்ய ப்ரயதோ(அ)க³ஸ்த்ய꞉ பப்ரச்ச² பரமேஶ்வரம் ॥ 72.1 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ।
ப⁴வான் ப்³ரஹ்மா ச விஷ்ணுஶ்ச த்ரயமேதத் த்ரயீ ஸ்ம்ருʼதா ।
தீ³போ(அ)க்³நிர்தோ³பஸம்ʼயோகை³꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரேஷு ஸர்வத꞉ ॥ 72.2 ॥

கஸ்மின் ப்ரதா⁴னோ ப⁴க³வான் காலே கஸ்மின்னதோ⁴க்ஷஜ꞉ ।
ப்³ரஹ்மா வா ஏததா³சக்ஷ்வ மம தே³வ த்ரிலோசன ॥ 72.3 ॥

ருத்³ர உவாச ।
விஷ்ணுரேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம த்ரிபே⁴த³மிஹ பட்²யதே ।
வேத³ஸித்³தா⁴ந்தமார்கே³ஷு தன்ன ஜானந்தி மோஹதா꞉ ॥ 72.4 ॥

விஶப்ரவேஶனே தா⁴துஸ்தத்ர ஷ்ணு ப்ரத்யயாத³னு ।
விஷ்ணுர்ய꞉ ஸர்வதே³வேஷு பரமாத்மா ஸனாதன꞉ ॥ 72.5 ॥

யோ(அ)யம்ʼ விஷ்ணுஸ்து த³ஶதா⁴ கீர்த்யதே சைகதா⁴ த்³விஜா꞉ ।
ஸ ஆதி³த்யோ மஹாபா⁴க³ யோகை³ஶ்வர்யஸமன்வித꞉ ॥ 72.6 ॥

ஸ தே³வகார்யாணி ஸதா³ குருதே பரமேஶ்வர꞉ ।
மனுஷ்யபா⁴வமாஶ்ரித்ய ஸ மாம்ʼ ஸ்தௌதி யுகே³ யுகே³ ।
லோகமார்க³ப்ரவ்ருʼத்த்யர்த²ம்ʼ தே³வகார்யார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 72.7 ॥

அஹம்ʼ ச வரத³ஸ்தஸ்ய த்³வாபரே த்³வாபரே த்³விஜ ।
அஹம்ʼ ச தம்ʼ ஸதா³ ஸ்தௌமி ஶ்வேதத்³வீபே க்ருʼதே யுகே³ ॥ 72.8 ॥

ஸ்ருʼஷ்டிகாலே சதுர்வக்த்ரம்ʼ ஸ்தௌமி காலோ ப⁴வாமி ச ।
ப்³ரஹ்மா தே³வாஸுரா ஸ்தௌதி மாம்ʼ ஸதா³ து க்ருʼதே யுகே³ ।
லிங்க³மூர்திம்ʼ ச மாம்ʼ தே³வா யஜந்தே போ⁴க³காங்க்ஷிண꞉ ॥ 72.9 ॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷகம்ʼ தே³வம்ʼ மனஸா து முமுக்ஷவ꞉ ।
யஜந்தே யம்ʼ ஸ விஶ்வாத்மா தே³வோ நாராயண꞉ ஸ்வயம் ॥ 72.10 ॥

ப்³ரஹ்மயஜ்ஞேன யே நித்யம்ʼ யஜந்தே த்³விஜஸத்தமா꞉ ।
தே ப்³ரஹ்மாணம்ʼ ப்ரீணயந்தி வேதோ³ ப்³ரஹ்மா ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 72.11 ॥

நாராயண꞉ ஶிவோ விஷ்ணு꞉ ஶங்கர புருஷோத்தம꞉ ।
ஏதைஸ்து நாமபி⁴ர்ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஸனாதனம் ।
தம்ʼ ச சிந்தாமயம்ʼ யோக³ம்ʼ ப்ரவத³ந்தி மனீஷிண꞉ ॥ 72.12 ॥

பஶூனாம்ʼ ஶமனம்ʼ யஜ்ஞே ஹோமகர்ம ச யத்³ப⁴வேத் ।
ததோ³மிதி ச விக்²யாதம்ʼ தத்ராஹம்ʼ ஸம்ʼவ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 72.13 ॥

கர்மவேத³யுஜாம்ʼ விப்ர ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுர்மஹேஶ்வர꞉ ।
வயம்ʼ த்ரயோ(அ)பி மந்த்ராத்³யா நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 72.14 ॥

அஹம்ʼ விஷ்ணுஸ்ததா² வேதா³ ப்³ரஹ்ம கர்மாணி சாப்யுத ।
ஏதத் த்ரயம்ʼ த்வேகமேவ ந ப்ருʼத²க்³ பா⁴வயேத் ஸுதீ⁴꞉ ॥ 72.15 ॥

யோ(அ)ன்யதா² பா⁴வயேதே³தத் பக்ஷபாதேன ஸுவ்ரத ।
ஸ யாதி நரகம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ ரௌரவம்ʼ பாபபூருஷ꞉ ॥ 72.16 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மா ச விஷ்ணுஶ்ச ருʼக்³யஜு꞉ ஸாம ஏவ ச ।
நைதஸ்மின் பே⁴த³மஸ்யாஸ்தி ஸர்வேஷாம்ʼ த்³விஜஸத்தம ॥ 72.17 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே த்³விஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 72 ॥

ருத்³ர உவாச ।
ஶ்ருʼணு சான்யத்³ த்³விஜஶ்ரேஷ்ட² கௌதூஹலஸமன்விதம் ।
அபூர்வபூ⁴தம்ʼ ஸலிலே மக்³னேன முனிபுங்க³வ ॥ 73.1 ॥

ப்³ரஹ்மாணா(அ)ஹம்ʼ புரா ஸ்ருʼஷ்ட꞉ ப்ரோக்தஶ்ச ஸ்ருʼஜ வை ப்ரஜா꞉ ।
அவிஜ்ஞானஸமர்தோ²(அ)ஹம்ʼ நிமக்³ன꞉ ஸலிலே த்³விஜ ॥ 73.2 ॥

தத்ர யாவத் க்ஷணம்ʼ சைகம்ʼ திஷ்டா²மி பரமேஶ்வரம் ।
அங்கு³ஷ்ட²மாத்ரம்ʼ புருஷம்ʼ த்⁴யாயன் ப்ரயதமானஸ꞉ ॥ 73.3 ॥

தாவஜ்ஜலாத் ஸமுத்தஸ்து²꞉ ப்ரலயாக்³நிஸமப்ரபா⁴꞉ ।
புருஷா த³ஶ சைகஶ்ச தாபயந்தோம்ʼஶுபி⁴ர்ஜலம் ॥ 73.4 ॥

மயா ப்ருʼஷ்டா꞉ கே ப⁴வந்தோ ஜலாது³த்தீர்ய தேஜஸா ।
தாபயந்தோ ஜலம்ʼ சேத³ம்ʼ க்வ வா யாஸ்யத² ஸம்ʼஶத ॥ 73.5 ॥

ஏவமுக்தா மயா தே து நோசு꞉ கிஞ்சன ஸத்தமா꞉ ।
ஏவமேவ க³தாஸ்தூஷ்ணீம்ʼ தே நரா த்³விஜபுங்க³வ ॥ 73.6 ॥

ததஸ்தேஷாமனு மஹாபுருஷோ(அ)தீவஶோப⁴ன꞉ ।
ஸ தஸ்மின் மேக⁴ஸங்காஶ꞉ புண்ட³ரீகனிபே⁴க்ஷண꞉ ॥ 73.7 ॥

தமஹம்ʼ ப்ருʼஷ்டவான் கஸ்த்வம்ʼ கே சேமே புருஷா கா³தா꞉ ।
கிம்ʼ வா ப்ரயோஜனமிஹ கத்²யதாம்ʼ புருஷர்ஷப⁴ ॥ 73.8 ॥

புருஷ உவாச ।
ய ஏதே வை க³தா꞉ பூர்வம்ʼ புருஷா தீ³ப்ததேஜஸ꞉ ।
ஆதி³த்யாஸ்தே த்வரம்ʼ யாந்தி த்⁴யாதா வை ப்³ரஹ்மணா ப⁴வ ॥ 73.9 ॥

ஸ்ருʼஷ்டிம்ʼ ஸ்ருʼஜதி வை ப்³ரஹ்மா தத³ர்த²ம்ʼ யாந்த்யமீ நரா꞉ ।
ப்ரதிபாலனாய தஸ்யாஸ்து ஸ்ருʼஷ்டேர்தே³வ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 73.10 ॥

ஶம்பு⁴ருவாச ।
ப⁴க³வன் கத²ம்ʼ ஜானீஷே மஹாபுருஷஸத்தம ।
ப⁴வேதி நாம்னா தத்ஸர்வம்ʼ கத²யஸ்வ பரோ ஹ்யஹம் ॥ 73.11 ॥

ஏவமுக்தஸ்து ருத்³ரேண ஸ புமான் ப்ரத்யபா⁴ஷத ।
அஹம்ʼ நாராயணோ தே³வோ ஜலஶாயீ ஸனாதன꞉ ॥ 73.12 ॥

தி³வ்யம்ʼ சக்ஷுர்ப⁴வது வை தவ மாம்ʼ பஶ்ய யத்னத꞉ ।
ஏவமுக்தஸ்ததா³ தேன யாவத்³ பஶ்யாம்யஹம்ʼ து தம் ॥ 73.13 ॥

தாவத³ங்கு³ஷ்ட²மாத்ரம்ʼ து ஜ்வலத்³பா⁴ஸ்கரதேஜஸம் ।
தமேவாஹம்ʼ ப்ரபஶ்யாமி தஸ்ய நாபௌ⁴ து பங்கஜம் ॥ 73.14 ॥

ப்³ரஹ்மாணம்ʼ தத்ர பஶ்யாமி ஆத்மானம்ʼ ச தத³ங்கத꞉ ।
ஏவம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா மஹாத்மானம்ʼ ததோ ஹர்ஷமுபாக³த꞉ ।
தம்ʼ ஸ்தோதும்ʼ த்³விஜஶார்தூ³ல மதிர்மே ஸமஜாயத ॥ 73.15 ॥

தஸ்ய மூர்தௌ து ஜாதாயாம்ʼ ஸக்தோத்ரேணானேன ஸுவ்ரத ।
ஸ்துதோ மயா ஸ விஶ்வாத்மா தபஸா ஸ்ம்ருʼதகர்மணா ॥ 73.16 ॥

ருத்³ர உவாச ।
நமோ(அ)ஸ்த்வனந்தாய விஶுத்³த⁴சேதஸே
ஸரூபரூபாய ஸஹஸ்ரபா³ஹவே ।
ஸஹஸ்ரரஶ்மிப்ரவராய வேத⁴ஸே
விஶாலதே³ஹாய விஶுத்³த⁴கர்மிணே ॥ 73.17 ॥

ஸமஸ்தவிஶ்வார்திஹராய ஶம்ப⁴வே
ஸஹஸ்ரஸூர்யானிலதிக்³மதேஜஸே ।
ஸமஸ்தவித்³யாவித்⁴ருʼதாய சக்ரிணே
ஸமஸ்தகீ³ர்வாணனுதே ஸதா³(அ)னக⁴ ॥ 73.18 ॥

அநாதி³தே³வோ(அ)ச்யுத ஶேஷஶேக²ர
ப்ரபோ⁴ விபோ⁴ பூ⁴தபதே மஹேஶ்வர ।
மருத்பதே ஸர்வபதே ஜக³த்பதே
பு⁴வ꞉ பதே பு⁴வனபதே ஸதா³ நம꞉ ॥ 73.19 ॥

ஜலேஶ நாராயண விஶ்வஶங்கர
க்ஷிதீஶ விஶ்வேஶ்வர விஶ்வலோசன ।
ஶஶாங்கஸூர்யாச்யுத வீர விஶ்வகா³ –
ப்ரதர்க்யமூர்த்தே(அ)ம்ருʼதமூர்திரவ்யய꞉ ॥ 73.20 ॥

ஜ்வலது⁴தாஶார்சிவிருத்³த⁴மண்ட³ல
ப்ரபாஹி நாராயண விஶ்வதோமுக² ।
நமோ(அ)ஸ்து தே³வார்த்திஹராம்ருʼதாவ்யய
ப்ரபாஹி மாம்ʼ ஶரணக³தம்ʼ ஸதா³ச்யுத ॥ 73.21 ॥

வக்த்ராண்யனேகானி விபோ⁴ தவாஹம்ʼ
பஶ்யாமி மத்⁴யஸ்த²க³தம்ʼ புராணம் ।
ப்³ரஹ்மாணமீஶம்ʼ ஜக³தாம்ʼ ப்ரஸூதிம்ʼ
நமோ(அ)ஸ்து துப்⁴யம்ʼ து பிதாமஹாய ॥ 73.22 ॥

ஸம்ʼஸாரசக்ரப்⁴ரமணைரனேகை꞉
க்வசித்³ ப⁴வான் தே³வவராதி³தே³வ ।
ஸன்மார்கி³பி⁴ர்ஜ்ஞானவிஶுத்³த⁴ஸத்த்வை –
ருபாஸ்யஸே கிம்ʼ ப்ரலபாம்யஹம்ʼ த்வாம் ॥ 73.23 ॥

ஏகம்ʼ ப⁴வந்தம்ʼ ப்ரக்ருʼதே꞉ பரஸ்தாத்³
யோ வேத்த்யஸௌ ஸர்வவிதா³தி³போ³த்³தா⁴ ।
கு³ணா ந தேஷு ப்ரஸப⁴ம்ʼ விபே⁴த்³யா
விஶாலமூர்திர்ஹி ஸுஸூக்ஷ்மரூப꞉ ॥ 73.24 ॥

நிர்வாக்யோ நிர்மனோ விக³தேந்த்³ரியோ(அ)ஸி
கர்மாப⁴வான்னோ விக³தைககர்மா ।
ஸம்ʼஸாரவாம்ʼஸ்த்வம்ʼ ஹி ந தாத்³ருʼஶோ(அ)ஸி
புன꞉ கத²ம்ʼ தே³வவராஸி வேத்³ய꞉ ॥ 73.25 ॥

மூர்தாமூர்தம்ʼ த்வதுலம்ʼ லப்⁴யதே தே
பரம்ʼ வபுர்தே³வ விஶுத்³த⁴பா⁴வை꞉ ।
ஸம்ʼஸாரவிச்சி²த்திகரைர்யஜத்³பி⁴ –
ரதோ(அ)வஸீயேத சதுர்பு⁴ஜஸ்த்வம் ॥ 73.26 ॥

பரம்ʼ ந ஜானந்தி யதோ வபுஸ்தே
தே³வாத³யோ(அ)ப்யத்³பு⁴தகாரணம்ʼ தத் ।
அதோ(அ)வதாரோக்ததனும்ʼ புராண –
மாராத⁴யேயு꞉ கமலாஸநாத்³யா꞉ ॥ 73.27 ॥

ந தே வபுர்விஶ்வஸ்ருʼக³ப்³ஜயோனி-
ரேகாந்ததோ வேத³ மஹானுபா⁴வ꞉ ।
பரம்ʼ த்வஹம்ʼ வேத்³மி கவிம்ʼ புராணம்ʼ
ப⁴வந்தமாத்³யம்ʼ தபஸா விஶுத்³த⁴꞉ ॥ 73.28 ॥

பத்³மாஸனோ மே ஜனக꞉ ப்ரஸித்³த⁴ –
ஶ்சைதத் ப்ரஸூதாவஸக்ருʼத்புராணை꞉ ।
ஸம்போ³த்⁴யதே நாத² ந மத்³விதோ⁴(அ)பி
விது³ர்ப⁴வந்தம்ʼ தபஸா விஹீனா꞉ ॥ 73.29 ॥

ப்³ரஹ்மாதி³பி⁴ஸ்தத்ப்ரவரைரபோ³த்⁴யம்ʼ
த்வாம்ʼ தே³வ மூர்கா²꞉ ஸ்வமனந்தனத்யா ।
ப்ரபோ³த⁴மிச்ச²ந்தி ந தேஷு பு³த்³தி⁴ –
ருதா³ரகீர்த்திஷ்வபி வேத³ஹீனா꞉ ॥ 73.30 ॥

ஜன்மாந்தரைர்வேத³விதா³ம்ʼ விவேக –
பு³த்³தி⁴ர்ப⁴வேந்நாத² தவ ப்ரஸாதா³த் ।
த்வல்லப்³த⁴லாப⁴ஸ்ய ந மானுஷத்வம்ʼ
ந தே³வக³ந்த⁴ர்வக³தி꞉ ஶிவம்ʼ ஸ்யாத் ॥ 73.31 ॥

த்வம்ʼ விஷ்ணுரூபோ(அ)ஸி ப⁴வான் ஸுஸூக்ஷ்ம꞉
ஸ்தூ²லோ(அ)ஸி சேத³ம்ʼ க்ருʼதக்ருʼத்யதாயா꞉ ।
ஸ்தூ²ல꞉ ஸுஸூக்ஷ்ம꞉ ஸுலபோ⁴(அ)ஸி தே³வ
த்வத்³வாஹ்யவ்ருʼத்த்யா நரகே பதந்தி ॥ 73.32 ॥

கிமுச்யதே வா ப⁴வதி ஸ்தி²தே(அ)ஸ்மின்
கா²த்ம்யேந்து³வஹ்ன்யர்கமஹீமருத்³பி⁴꞉ ।
தத்த்வை꞉ ஸதோயை꞉ ஸமரூபதா⁴ரி –
ண்யாத்மஸ்வரூபே விததஸ்வபா⁴வே ॥ 73.33 ॥

இதி ஸ்துதிம்ʼ மே ப⁴க³வன்னனந்த
ஜுஷஸ்வ ப⁴க்தஸ்ய விஶேஷதஶ்ச ।
ஸ்ருʼஷ்டிம்ʼ ஸ்ருʼஜஸ்வேதி தவோதி³தஸ்ய
ஸர்வஜ்ஞதாம்ʼ தே³ஹி நமோ(அ)ஸ்து விஷ்ணோ ॥ 73.34 ॥

சதுர்முகோ² யோ யதி³ கோடிவக்த்ரோ
ப⁴வேன்னர꞉ க்வாபி விஶுத்³த⁴சேதா꞉ ।
ஸ தே கு³ணாநாமயுதைரனேகை –
ர்வதே³த் ததா³ தே³வவர ப்ரஸீத³ ॥ 73.35 ॥

ஸமாதி⁴யுக்தஸ்ய விஶுத்³த⁴பு³த்³தே⁴ –
ஸ்த்வத்³பா⁴வபா⁴வைகமனோ(அ)னுக³ஸ்ய ।
ஸதா³ ஹ்ருʼதி³ஸ்தோ²(அ)ஸி ப⁴வாந்நமஸ்தே
ந ஸர்வக³ஸ்யாஸ்தி ப்ருʼத²க்³வ்யவஸ்தா² ॥ 73.36 ॥

இதி ப்ரகாஶம்ʼ க்ருʼதமேததீ³ஶ
ஸ்தவம்ʼ மயா ஸர்வக³தம்ʼ விபு³த்³த்⁴வா ।
ஸம்ʼஸாரசக்ரக்ரமமாணயுக்த்யா
பீ⁴தம்ʼ புனீஹ்யச்யுத கேவலத்வம் ॥ 73.37 ॥

ஶ்ரீவராஹ உவாச ।
இதி ஸ்துதஸ்ததா³ தே³வோ ருத்³ரேணாமிததேஜஸா ।
உவாச வாக்யம்ʼ ஸந்துஷ்டோ மேக⁴க³ம்பீ⁴ரநி꞉ஸ்வன꞉ ॥ 73.38 ॥

விஷ்ணுருவாச ।
வரம்ʼ வரய ப⁴த்³ரம்ʼ தே தே³வ தே³வ உமாபதே ।
ந பே⁴த³ஶ்சாவயோர்தே³வ ஏகாவாவாமுபா⁴வபி ॥ 73.39 ॥

ருத்³ர உவாச ।
ப்³ரஹ்மணா(அ)ஹம்ʼ நியுக்தஸ்து ப்ரஜா꞉ ஸ்ருʼஜ இதி ப்ரபோ⁴ ।
தத்ர ஜ்ஞானம்ʼ ப்ரயச்ச²ஸ்வ த்ரிவித⁴ம்ʼ பூ⁴தபா⁴வனம் ॥ 73.40 ॥

விஷ்ணுருவாச ।
ஸர்வஜ்ஞஸ்த்வம்ʼ ந ஸந்தே³ஹோ ஜ்ஞானராஶி꞉ ஸனாதன꞉ ।
தே³வானாம்ʼ ச பரம்ʼ பூஜ்ய꞉ ஸர்வதா³ த்வம்ʼ ப⁴விஷ்யஸி ॥ 73.41 ॥

ஏவமுக்த꞉ புனர்வாக்யமுவாசோமாபதிர்முதா³ ।
அன்யம்ʼ தே³ஹி வரம்ʼ தே³வ ப்ரஸித்³த⁴ம்ʼ ஸர்வஜந்துஷு ॥ 73.42 ॥

மூர்தோ பூ⁴த்வா ப⁴வானேவ மாமாராத⁴ய கேஶவ ।
மாம்ʼ வஹஸ்வ ச தே³வேஶ வரம்ʼ மத்தோ க்³ருʼஹாண ச ।
யேனாஹம்ʼ ஸர்வதே³வானாம்ʼ பூஜ்யாத் பூஜ்யதரோ ப⁴வே ॥ 73.43 ॥

விஷ்ணுருவாச ।
தே³வகார்யாவதாரேஷு மானுஷத்வமுபாக³த꞉ ।
த்வாமேவாராத⁴யிஷ்யாமி த்வம்ʼ ச மே வரதோ³ ப⁴வ ॥ 73.44 ॥

யத் த்வயோக்தம்ʼ வஹஸ்வேதி தே³வதே³வ உமாபதே ।
ஸோ(அ)ஹம்ʼ வஹாமி த்வாம்ʼ தே³வம்ʼ மேகோ⁴ பூ⁴த்வா ஶதம்ʼ ஸமா꞉ ॥ 73.45 ॥

ஏவமுக்த்வா ஹரிர்மேக⁴꞉ ஸ்வயம்ʼ பூ⁴த்வா மஹேஶ்வரம் ।
உஜ்ஜஹார ஜலாத் தஸ்மாத்³ வாக்யம்ʼ சேத³முவாச ஹ ॥ 73.46 ॥

ய ஏதே த³ஶ சைகஶ்ச புருஷா꞉ ப்ராக்ருʼதா꞉ ப்ரபோ⁴ ।
தே வைராஜா மஹீம்ʼ யாதா ஆதி³த்யா இதி ஸஞ்ஜ்ஞிதா꞉ ॥ 73.47 ॥

மத³ம்ʼஶோ த்³வாத³ஶோ யஸ்து விஷ்ணுநாமா மஹீதலே ।
அவதீர்ணோ ப⁴வந்தம்ʼ து ஆராத⁴யதி ஶங்கர ॥ 73.48 ॥

ஏவமுக்த்வா ஸ்வகாத³ம்ʼஶாத் ஸ்ருʼஷ்ட்வாதி³த்யம்ʼ க⁴னம்ʼ ததா² ।
நாராயண꞉ ஶப்³த³வச்ச ந வித்³ம꞉ க்வ லயம்ʼ க³த꞉ ॥ 73.49 ॥

ருத்³ர உவாச ।
ஏவமேஷ ஹரிர்தே³வ꞉ ஸர்வக³꞉ ஸர்வபா⁴வன꞉ ।
வரதோ³(அ)பூ⁴த் புரா மஹ்யம்ʼ தேனாஹம்ʼ தை³வதைர்வர꞉ ॥ 73.50 ॥

நாராயணாத் பரோ தே³வோ ந பூ⁴தோ ந ப⁴விஷ்யதி ।
ஏதத்³ ரஹஸ்யம்ʼ வேதா³னாம்ʼ புராணானாம்ʼ ச ஸத்தம ।
மயா வ꞉ கீர்திதம்ʼ ஸர்வம்ʼ யதா² விஷ்ணுரிஹேஜ்யதே ॥ 73.51 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே த்ரிஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 73 ॥

ஶ்ரீவராஹ உவாச ।
புனஸ்தே ருʼஷய꞉ ஸர்வே தம்ʼ பப்ரச்சு²꞉ ஸனாதனம் ।
ருத்³ரம்ʼ புராணபுருஷம்ʼ ஶாஶ்வதம்ʼ த்⁴ருவமவ்யயம் ।
விஶ்வரூபமஜம்ʼ ஶம்பு⁴ம்ʼ த்ரிநேத்ரம்ʼ ஶூலபாணினம் ॥ 74.1 ॥

ருʼஷய ஊசு꞉ ।
த்வம்ʼ பர꞉ ஸர்வதே³வாநாமஸ்மாகம்ʼ ச ஸுரேஶ்வர ।
ப்ருʼச்சா²ம தேன த்வாம்ʼ ப்ரஶ்னமேகம்ʼ தத்³ வக்துமர்ஹஸி ॥ 74.2 ॥

பூ⁴மிப்ரமாணஸம்ʼஸ்தா²னம்ʼ பர்வதானாம்ʼ ச விஸ்தரம் ।
ஸமுத்³ராணாம்ʼ நதீ³னாம்ʼ ச ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸ்ய ச விஸ்தரம் ।
அஸ்மாகம்ʼ ப்³ரூஹி க்ருʼபயா தே³வதே³வ உமாபதே ॥ 74.3 ॥

ருத்³ர உவாச ।
ஸர்வேஷ்வேவ புராணேஷு பூ⁴ர்லோக꞉ பரிகீர்த்யதே ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுப⁴வாதீ³னாம்ʼ வாயவ்யே ச ஸவிஸ்தரம் ॥ 74.4 ॥

இதா³னீம்ʼ ச ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸமாஸாத்³ வ꞉ க்ஷமாந்தரம் ।
தந்நிபோ³த⁴த த⁴ர்மஜ்ஞா க³த³தோ மம ஸத்தமா꞉ ॥ 74.5 ॥

யோ(அ)ஸௌ ஸகலவித்³யாவபோ³தி⁴தபரமாத்மரூபீ விக³தகல்மஷ꞉
பரமாணுரசிந்த்த்யாத்மா நாராயண꞉ ஸகலலோகாலோகவ்யாபீ
பீதாம்ப³ரோருவக்ஷ꞉ க்ஷிதித⁴ரோ கு³ணதோமுக்²யதஸ்து –
அணுமஹத்³தீ³ர்க⁴ஹ்ரஸ்வமக்ருʼஶமலோஹிதமித்யேவமாத்³யோபலக்ஷித –
விஜ்ஞானமாத்ரரூபம் । ஸ ப⁴க³வாம்ʼஸ்த்ரிப்ரகார꞉ ஸத்த்வ -5
ரஜஸ்தமோத்³ரிக்த꞉ ஸலிலம்ʼ ஸஸர்ஜ । தச்ச ஸ்ருʼஷ்ட்வா –
நாதி³புருஷ꞉ பரமேஶ்வரோ நாராயண꞉ ஸகலஜக³ன்மய꞉
ஸர்வமயோ தே³வமயோ யஜ்ஞமய ஆபோமய ஆபோமூர்த்திர்யோக³நித்³ரயா
ஸுப்தஸ்ய தஸ்ய நாபௌ⁴ ஸத³ப்³ஜம்ʼ நி꞉ஸஸார । தஸ்மின்ஸகல –
வேத³நிதி⁴ரசிந்த்யாத்மா பரமேஶ்வரோ ப்³ரஹ்மா ப்ரஜாபதிர -10
ப⁴வத் ஸ ச ஸனகஸநந்த³னஸனத்குமாராதீ³ன் ஜ்ஞானத⁴ர்மிண꞉
பூர்வமுத்பாத்³ய பஶ்சான்மனும்ʼ ஸ்வாயம்பு⁴வம்ʼ மரீச்யாதீ³ன்
த³க்ஷாந்தான் ஸஸர்ஜ । ய꞉ ஸ்வயம்பு⁴வோ மனுர்ப⁴க³வதா
ஸ்ருʼஷ்டஸ்தஸ்மாதா³ரப்⁴ய பு⁴வனஸ்யாதிவிஸ்தரோ வர்ண்யதே ।
தஸ்ய ச மனோர்த்³வௌ புத்ரௌ ப³பூ⁴வது꞉ ப்ரியவ்ரதோத்தானபாதௌ³ । 15
ப்ரியவ்ரதஸ்ய த³ஶ புத்ரா ப³பூ⁴வு꞉ । ஆக்³னீக்⁴ரோ(அ)க்³னிபா³ஹு –
ர்மேதோ⁴ மேதா⁴திதி²ர்த்⁴ருவோ ஜ்யோதிஷ்மான் த்³யுதிமான்
ஹவ்யவபுஷ்மத்ஸவனாந்தா꞉ ।
ஸ ச ப்ரியவ்ரத꞉ ஸப்தத்³வீபேஷு ஸப்த புத்ரான் ஸ்தா²பயாமாஸ ।
தத்ர சாக்³னீத்⁴ரம்ʼ ஜம்பூ³த்³வீபேஶ்வரம்ʼ சக்ரே । 20
ஶாகத்³வீபேஶ்வரம்ʼ மேதா⁴திதி²ம்ʼ குஶே ஜ்யோதிஷ்மந்தம்ʼ
க்ரௌஞ்சே த்³யுதிமந்தம்ʼ ஶால்மலே வபுஷ்மந்தம்ʼ
கோ³மேத³ஸ்யேஶ்வரம்ʼ ஹவ்யம்ʼ புஷ்கராதி⁴பதிம்ʼ ஸவனமிதி ।
புஷ்கரேஶஸ்யாபி ஸவனஸ்ய த்³வௌ புத்ரௌ
மஹாவீததா⁴தகீ ப⁴வேதாம் ॥ 25
தயோர்தே³ஶௌ கோ³மேத³ஶ்ச நாம்னா வ்யவஸ்தி²தௌ ।
தா⁴தகேர்தா⁴தகீக²ண்ட³ம்ʼ குமுத³ஸ்ய ச கௌமுத³ம் ।
ஶால்மலாதி⁴பதேரபி வபுஷ்மந்தஸ்ய த்ரய꞉ புத்ரா꞉
ஸகுஶவைத்³யுதஜீமூதநாமான꞉ ।
ஸகுஶஸ்ய ஸகுஶநாமா தே³ஶ꞉ வைத்³யுதஸ்ய வைத்³யுத꞉ 30
ஜீமூதஸ்ய ஜீமூத இதி ஏதே ஶால்மலேர்தே³ஶா இதி
ததா² ச த்³யுதிமத꞉ ஸப்த புத்ரகா꞉ குஶலோ மனுகோ³ஷ்டௌ²ஷ்ண꞉
பீவரோத்³யாந்த⁴காரகமுனிது³ந்து³பி⁴ஶ்சேதி । தன்நாம்னா
க்ரௌஞ்சே ஸப்த மஹாதே³ஶநாமானி । குஶத்³வீபேஶ்வரஸ்யாபி
ஜ்யோதிஷ்மத꞉ ஸப்தைவ புத்ராஸ்தத்³யதா² உத்³பி⁴தோ³ வேணுமாம்ʼ – 35
ஶ்சைவ ரதோ²பலம்ப³னோ த்⁴ருʼதி꞉ ப்ரபா⁴கர꞉ – கபில
இதி । தந்நாமான்யேவ வர்ஷாணி த்³ரஷ்டவ்யானி
ஶாகாதி⁴பஸ்யாபி ஸப்த புத்ரா மேதா⁴திதே²ஸ்தத்³யதா²
ஶாந்தப⁴யஶிஶிரஸுகோ²த³யம்ʼநந்த³ஶிவக்ஷேமகத்⁴ருவா இதி
ஏதே ஸப்த புத்ரா꞉ ஏதந்நாமான்யேவ வர்ஷாணி । 40
அத² ஜம்பூ³த்³வீபேஶ்வரஸ்யாபி ஆக்³னீத்⁴ரஸ்ய நவ புத்ரா ப³பூ⁴வு꞉ ।
தத்³யதா² நாபி⁴꞉ கிம்புருஷோ ஹரிவர்ஷ இலாவ்ருʼதோ ரம்யகோ
ஹிரண்மய꞉ குருர்ப⁴த்³ராஶ்வ꞉ கேதுமாலஶ்சேதி । ஏதந்நாமான்யேவ
வர்ஷாணி । நாபே⁴ர்ஹேமவந்தம்ʼ ஹேமகூடம்ʼ கிம்புருஷம்ʼ நைஷத⁴ம்ʼ ஹரிவர்ஷம்ʼ
மேருமத்⁴யமிலாவ்ருʼத்தம்ʼ நீலம்ʼ ரம்யகம்ʼ ஶ்வேதம்ʼ ஹிரண்மயம்ʼ 45
உத்தரம்ʼ ச ஶ்ருʼங்க³வத꞉ குரவோ மால்யவந்தம்ʼ ப⁴த்³ராஶ்வம்ʼ
க³ந்த⁴மாத³னம்ʼ கேதுமாலமிதி । ஏவம்ʼ ஸ்வாயம்பு⁴வே(அ)ந்தரே பு⁴வன-
ப்ரதிஷ்டா² । கல்பே கல்பே சைவமேவ ஸப்த ஸப்த பார்தி²வை꞉
க்ரியதே பூ⁴மே꞉ பாலனம்ʼ வ்யவஸ்தா² ச ।
ஏஷ ஸ்வபா⁴வ꞉ கல்பஸ்ய ஸதா³ ப⁴வதீதி । 50
அத்ர நாபே⁴꞉ ஸர்க³ம்ʼ கத²யாமி । நாபி⁴ர்மேருதே³வ்யாம்ʼ புத்ரமஜனயத்³
ருʼஷப⁴நாமானம்ʼ தஸ்ய ப⁴ரதோ ஜஜ்ஞே புத்ரஶ்ச தாவத³க்³ரஜ꞉ ।
தஸ்ய ப⁴ரதஸ்ய பிதா ருʼஷபோ⁴ ஹிமாத்³ரேர்த³க்ஷிணம்ʼ
வர்ஷமதா³த்³ பா⁴ரதம்ʼ நாம । ப⁴ரதஸ்யாபி புத்ர꞉ ஸுமதிர்நாமா ।
தஸ்ய ராஜ்யம்ʼ த³த்த்வா ப⁴ரதோ(அ)பி வனம்ʼ யயௌ । 55
ஸுமதேஸ்தேஜஸ்தத்புத்ர꞉ ஸத்ஸுர்நாமா । தஸ்யாபீந்த்³ரத்³யும்னோ நாம ।
தஸ்யாபி பரமேஷ்டீ² தஸ்யாபி ப்ரதிஹர்த்தா தஸ்ய நிகா²த꞉
நிகா²தஸ்ய உன்னேதா உன்னேதுரப்யபா⁴வஸ்தஸ்யோத்³கா³தா தஸ்ய
ப்ரஸ்தோதா ப்ரஸ்தோதுஶ்ச விபு⁴꞉ விபோ⁴꞉ ப்ருʼது²꞉ ப்ருʼதோ²ரனந்த꞉
அனந்தஸ்யாபி க³ய꞉ க³யஸ்ய நயஸ்தஸ்ய விராட꞉ 60
தஸ்யாபி மஹாவீர்யஸ்தத꞉ ஸுதீ⁴மான் தீ⁴மதோ மஹான்
மஹதோ பௌ⁴மனோ பௌ⁴மனஸ்ய த்வஷ்டா த்வஷ்டுர்விரஜா꞉
தஸ்ய ராஜோ ராஜஸ்ய ஶதஜித் । 63
தஸ்ய புத்ரஶதம்ʼ ஜஜ்ஞே தேனேமா வர்த்³தி⁴தா꞉ ப்ரஜா꞉ ।
தைரித³ம்ʼ பா⁴ரதம்ʼ வர்ஷம்ʼ ஸப்தத்³வீபம்ʼ ஸமாங்கிதம் ॥ 74.6 ॥

தேஷாம்ʼ வம்ʼஶப்ரஸூத்யா து பு⁴க்தேயம்ʼ பா⁴ரதீ ப்ரஜா ।
க்ருʼதத்ரேதாதி³யுக்த்யா து யுகா³க்²யா ஹ்யேகஸப்ததி꞉ ॥ 74.7 ॥

பு⁴வனஸ்ய ப்ரஸங்கே³ன மன்வந்தரமித³ம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
ஸ்வாயம்பு⁴வம்ʼ ச கதி²தம்ʼ மனோர்த்³வீபாந்நிபோ³த⁴த ॥ 74.8 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே சது꞉ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 74 ॥

ருத்³ர உவாச ।
அத ஊர்த்⁴வம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜம்பூ³த்³வீபம்ʼ யதா²தத²ம் ।
ஸங்க்²யாம்ʼ சாபி ஸமுத்³ராணாம்ʼ த்³வீபானாம்ʼ சைவ விஸ்தரம் ॥ 75.1 ॥

யாவந்தி சைவ வர்ஷாணி தேஷு நத்³யஶ்ச யா꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ।
மஹாபூ⁴தப்ரமாணம்ʼ ச க³திம்ʼ சந்த்³ரார்கயோ꞉ ப்ருʼத²க் ॥ 75.2 ॥

த்³வீபபே⁴த³ஸஹஸ்ராணி ஸப்தஸ்வந்தர்க³தானி ச ।
ந ஶக்யந்தே க்ரமேணேஹ வக்தும்ʼ யைர்விததம்ʼ ஜக³த் ॥ 75.3 ॥

ஸப்தத்³வீபான் ப்ரவக்ஷ்யாமி சந்த்³ராதி³த்யக்³ரஹை꞉ ஸஹ ।
யேஷாம்ʼ மனுஷ்யாஸ்தர்கேண ப்ரமாணானி ப்ரசக்ஷதே ॥ 75.4 ॥

அசிந்த்யா꞉ க²லு யே பா⁴வா ந தாம்ʼஸ்தர்கேண ஸாத⁴யேத் ।
ப்ரக்ருʼதிப்⁴ய꞉ பரம்ʼ யச்ச தத³சிந்த்யம்ʼ விபா⁴வ்யதே ॥ 75.5 ॥

நவ வர்ஷம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜம்பூ³த்³வீபம்ʼ யதா²தத²ம் ।
விஸ்தரான்மண்ட³லாச்சைவ யோஜனைஸ்தந்நிபோ³த⁴த ॥ 75.6 ॥

ஶதமேகம்ʼ ஸஹஸ்ராணாம்ʼ யோஜனானாம்ʼ ஸமந்தத꞉ ।
நானாஜனபதா³கீர்ணம்ʼ யோஜனைர்விவிதை⁴꞉ ஶுபை⁴꞉ ॥ 75.7 ॥

ஸித்³த⁴சாரணஸங்கீர்ணம்ʼ பர்வதைருபஶோபி⁴தம் ।
ஸர்வதா⁴துவிவ்ருʼத்³தை⁴ஶ்ச ஶிலாஜாலஸமுத்³ப⁴வை꞉ ।
பர்வதப்ரப⁴வாபி⁴ஶ்ச நதீ³பி⁴꞉ ஸர்வதஶ்சிதம் ॥ 75.8 ॥

ஜம்பூ³த்³வீப꞉ ப்ருʼது²꞉ ஶ்ரீமான் ஸர்வத꞉ பரிமண்ட³ல꞉ ।
நவபி⁴ஶ்சாவ்ருʼத꞉ ஶ்ரீமான் பு⁴வனைர்பூ⁴தபா⁴வன꞉ ॥ 75.9 ॥

லவணேன ஸமுத்³ரேண ஸர்வத꞉ பரிவாரித꞉ ।
ஜம்பூ³த்³வீபஸ்ய விஸ்தாராத் ஸமேன து ஸமந்தத꞉ ॥ 75.10 ॥

தஸ்ய ப்ராகா³யதா தீ³ர்கா⁴ ஷடே³தே வர்ஷபர்வதா꞉ ।
உப⁴யத்ராவகா³டா⁴ஶ்ச ஸமுத்³ரௌ பூர்வபஶ்சிமௌ ॥ 75.11 ॥

ஹிமப்ராயஶ்ச ஹிமவான் ஹேமகூடஶ்ச ஹேமவான் ।
ஸர்வத்ர ஸுஸுக²ஶ்சாபி நிஷத⁴꞉ பர்வதோ மஹான் ॥ 75.12 ॥

சதுர்வர்ண꞉ஸ ஸௌவர்ணோ மேருஶ்சோல்ப³மயோ கி³ரி꞉ ।
வ்ருʼத்தாக்ருʼதிப்ரமாணஶ்ச சதுரஸ்த்ர꞉ ஸமுச்சி²த꞉ ॥ 75.13 ॥

நானாவர்ணஸ்து பார்ஶ்வேஷு ப்ரஜாபதிகு³ணான்வித꞉ ।
நாபி⁴மண்ட³லஸம்பூ⁴தோ ப்³ரஹ்மண꞉ பரமேஷ்டி²ன꞉ ॥ 75.14 ॥

பூர்வத꞉ ஶ்வேதவர்ணஸ்து ப்³ரஹ்மண்யம்ʼ தேன தஸ்ய தத் ।
பீதஶ்ச த³க்ஷிணேனாஸௌ தேன வைஶ்யத்வமிஷ்யதே ॥ 75.15 ॥

ப்⁴ருʼங்க³பத்ரனிப⁴ஶ்சாஸௌ பஶ்சிமேன யதோ(அ)த² ஸ꞉ ।
தேனாஸ்ய ஶூத்³ரதா ப்ரோக்தா மேரோர்நாமார்த²கர்மண꞉ ॥ 75.16 ॥

பார்ஶ்வமுத்தரதஸ்தஸ்ய ரக்தவர்ணம்ʼ விபா⁴வ்யதே ।
தேனாஸ்ய க்ஷத்ரபா⁴வ꞉ ஸ்யாதி³தி வர்ணா꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ ॥ 75.17 ॥

வ்ருʼத்த꞉ ஸ்வபா⁴வத꞉ ப்ரோக்தோ வர்ணத꞉ பரிமாணத꞉ ।
நீலஶ்ச வைதூ³ர்யமய꞉ ஶ்வேதஶுக்லோ ஹிரண்மய꞉ ।
மயூரப³ர்ஹிவர்ணஸ்து ஶாதகௌம்ப⁴ஶ்ச ஶ்ருʼங்க³வான் ॥ 75.18 ॥

ஏதே பர்வதராஜான꞉ ஸித்³த⁴சாரணஸேவிதா꞉ ।
தேஷாமந்தரவிஷ்கம்போ⁴ நவஸாஹஸ்ர உச்யதே ॥ 75.19 ॥

மத்⁴யே த்விலாவ்ருʼதம்ʼ நாம மஹாமேரோ꞉ ஸ ஸம்ப⁴வ꞉ ।
நவைவ து ஸஹஸ்ராணி விஸ்தீர்ண꞉ ஸர்வதஶ்ச ஸ꞉ ॥ 75.20 ॥

மத்⁴யம்ʼ தஸ்ய மஹாமேருர்விதூ⁴ம இவ பாவக꞉ ।
வேத்³யர்த்³த⁴ம்ʼ த³க்ஷிணம்ʼ மேரோருத்தரார்த்³த⁴ம்ʼ ததோ²த்தரம் ॥ 75.21 ॥

வர்ஷாணி யானி ஷட³த்ர தேஷாம்ʼ தே வர்ஷபர்வதா꞉ ।
யோஜநாக்³ரம்ʼ து வர்ஷாணாம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ தத்³ விதீ⁴யதே ॥ 75.22 ॥

த்³வே த்³வே வர்ஷே ஸஹஸ்ராணாம்ʼ யோஜனானாம்ʼ ஸமுச்ச்²ரய꞉ ।
ஜம்பூ³த்³வீபஸ்ய விஸ்தாரஸ்தேஷாமாயாம உச்யதே ॥ 75.23 ॥

யோஜனானாம்ʼ ஸஹஸ்ராணி ஶதௌ த்³வௌ சாயதௌ கி³ரீ ।
நீலஶ்ச நிஷத⁴ஶ்சைவ தாப்⁴யாம்ʼ ஹீநாஶ்ச யே பரே ।
ஶ்வேதஶ்ச ஹேமகூடஶ்ச ஹிமவாஞ்ச்²ருʼங்க³வாம்ʼஶ்ச ய꞉ ॥ 75.24 ॥

ஜம்பூ³த்³வீபப்ரமாணேன நிஷத⁴꞉ பரிகீர்தித꞉ ।
தஸ்மாத்³ த்³வாத³ஶபா⁴கே³ன ஹேமகூட꞉ ப்ரஹீயதே ।
ஹிமவான் விம்ʼஶபா⁴கே³ன ஹேமகூடாத் ப்ரஹீயதே ॥ 75.25 ॥

அஷ்டாஶீதிஸஹஸ்ராணி ஹேமகூடோ மஹாகி³ரி꞉ ।
அஶீதிர்ஹிமவான் ஶைல ஆயத꞉ பூர்வபஶ்சிமே ॥ 75.26 ॥

த்³வீபஸ்ய மண்ட³லீபா⁴வாத்³ ஹ்ராஸவ்ருʼத்³தீ⁴ ப்ரகீர்த்யதே ।
வர்ஷாணாம்ʼ பர்வதானாம்ʼ ச யதா² சேமே ததோ²த்தரம் ॥ 75.27 ॥

தேஷாம்ʼ மத்⁴யே ஜனபதா³ஸ்தானி வர்ஷாணி சைவ தத் ।
ப்ரபாதவிஷமைஸ்தைஸ்து பர்வதைராவ்ருʼதானி து ॥ 75.28 ॥

ஸந்ததானி நதீ³பே⁴தை³ரக³ம்யானி பரஸ்பரம் ।
வஸந்தி தேஷு ஸத்த்வானி நானாஜாதீனி ஸர்வஶ꞉ ॥ 75.29 ॥

ஏதத்³தை⁴மவதம்ʼ வர்ஷம்ʼ பா⁴ரதீ யத்ர ஸந்ததி꞉ ।
ஹேமகூடம்ʼ பரம்ʼ யத்ர நாம்னா கிம்புருஷோத்தம꞉ ॥ 75.30 ॥

ஹேமகூடாத் து நிஷத⁴ம்ʼ ஹரிவர்ஷம்ʼ தது³ச்யதே ।
ஹரிவர்ஷாத் பரம்ʼ சைவ மேருபார்ஶ்வ இலாவ்ருʼதம் ॥ 75.31 ॥

இலாவ்ருʼதாத் பரம்ʼ நீலம்ʼ ரம்யகம்ʼ நாம விஶ்ருதம் ।
ரம்யகாச்ச பரம்ʼ ஶ்வேதம்ʼ விஶ்ருதம்ʼ தத்³தி⁴ரண்மயம் ।
ஹிரண்மயாத் பரம்ʼ சைவ ஶ்ருʼங்க³வந்தம்ʼ குரு ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 75.32 ॥

த⁴னு꞉ஸம்ʼஸ்தே² து த்³வே வர்ஷே விஜ்ஞேயே த³க்ஷிணோத்தரே ।
த்³வீபானி க²லு சத்வாரி சதுரஸ்த்ரமிலாவ்ருʼதம் ॥ 75.33 ॥

அர்வாக் ச நிஷத⁴ஸ்யாத² வேத்³யர்த⁴ம்ʼ த³க்ஷிணம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
பரம்ʼ ஶ்ருʼங்க³வதோ யச்ச வேத்³யர்த⁴ம்ʼ ஹி தது³த்தரம் ॥ 75.34 ॥

வேத்³யர்த்³தே⁴ த³க்ஷிணே த்ரீணி வர்ஷாணி த்ரீணி சோத்தரே ।
தயோர்மத்⁴யே து விஜ்ஞேயோ யத்ர மேருஸ்த்விலாவ்ருʼத꞉ ॥ 75.35 ॥

த³க்ஷிணேன து நீலஸ்ய நிஷத⁴ஸ்யோத்தரேண ச ।
உத³கா³யதோ மஹாஶைலோ மால்யவாந்நாம பர்வத꞉ ॥ 75.36 ॥

யோஜனானாம்ʼ ஸஹஸ்ரே த்³வே விஷ்கம்போ⁴ச்ச்²ரய ஏவ ச ।
ஆயாமதஶ்சதுஸ்த்ரிம்ʼஶத் ஸஹஸ்ராணி ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 75.37 ॥

தஸ்ய ப்ரதீச்யாம்ʼ விஜ்ஞேய꞉ பர்வதோ க³ந்த⁴மாத³ன꞉ ।
ஆயாமோச்ச்²ரயவிஸ்தாராத் துல்யோ மால்யவதா து ஸ꞉ ॥ 75.38 ॥

பரிமண்ட³லஸ்தயோர்மத்⁴யே மேரு꞉ கனகபர்வத꞉ ।
சதுர்வர்ண꞉ ஸஸௌவர்ணஶ்சதுரஸ்த்ர꞉ ஸமுச்ச்²ரித꞉ ॥ 75.39 ॥

அவ்யக்தா தா⁴தவ꞉ ஸர்வே ஸமுத்பன்னா ஜலாத³ய꞉ ।
அவ்யக்தாத் ப்ருʼதி²வீபத்³மம்ʼ மேருஸ்தஸ்ய ச கர்ணிகா ॥ 75.40 ॥

சதுஷ்பத்ரம்ʼ ஸமுத்பன்னம்ʼ வ்யக்தம்ʼ பஞ்சகு³ணம்ʼ மஹத் ।
தத꞉ ஸர்வா꞉ ஸமுத்³பூ⁴தா விததா ஹி ப்ரவ்ருʼத்தய꞉ ॥ 75.41 ॥

அனேககல்பஜீவத்³பி⁴꞉ புருஷை꞉ புண்யகாரிபி⁴꞉ ।
க்ருʼதாத்மபி⁴ர்மஹாத்மபி⁴꞉ ப்ராப்யதே புருஷோத்தம꞉ ॥ 75.42 ॥

மஹாயோகீ³ மஹாதே³வோ ஜக³த்³த்⁴யேயோ ஜனார்த³ன꞉ ।
ஸர்வலோகக³தோ(அ)னந்தோ வ்யாபகோ மூர்த்திரவ்யய꞉ ॥ 75.43 ॥

ந தஸ்ய ப்ராக்ருʼதா மூர்திர்மாம்ʼஸமேதோ³(அ)ஸ்தி²ஸம்ப⁴வா ।
யோகி³த்வாச்சேஶ்வரத்வாச்ச ஸத்த்வரூபத⁴ரோ விபு⁴꞉ ॥ 75.44 ॥

தந்நிமித்தம்ʼ ஸமுத்பன்னம்ʼ லோகே பத்³மம்ʼ ஸனாதனம் ।
கல்பஶேஷஸ்ய தஸ்யாதௌ³ காலஸ்ய க³திரீத்³ருʼஶீ ॥ 75.45 ॥

தஸ்மின் பத்³மே ஸமுத்பன்னோ தே³வதே³வஶ்சதுர்முக²꞉ ।
ப்ரஜாபதிபதிர்தே³வ ஈஶானோ ஜக³த꞉ ப்ரபு⁴꞉ ॥ 75.46 ॥

தஸ்ய பீ³ஜநிஸர்க³ம்ʼ ஹி புஷ்கரஸ்ய யதா²ர்த²வத் ।
க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ப்ரஜாநிஸர்கே³ண விஸ்தரேணைவ வர்ண்யதே ॥ 75.47 ॥

தத³ம்பு³ வைஷ்ணவ꞉ காயோ யதோ ரத்னவிபூ⁴ஷித꞉ ।
பத்³மாகாரா ஸமுத்பன்னா ப்ருʼதி²வீ ஸவனத்³ருமா ॥ 75.48 ॥

தத் தஸ்ய லோகபத்³மஸ்ய விஸ்தரம்ʼ ஸித்³த⁴பா⁴ஷிதம் ।
வர்ண்யமானம்ʼ விபா⁴கே³ன க்ரமஶ꞉ ஶ்ருʼணுத த்³விஜா꞉ ॥ 75.49 ॥

மஹாவர்ஷாணி க்²யாதானி சத்வார்யத்ர ச ஸம்ʼஸ்தி²தா꞉ ।
தத்ர பர்வதஸம்ʼஸ்தா²னோ மேருர்நாம மஹாப³ல꞉ ॥ 75.50 ॥

நானாவர்ண꞉ ஸ பார்ஶ்வேஷு பூர்வத꞉ ஶ்வேத உச்யதே ।
பீதம்ʼ ச த³க்ஷிணம்ʼ தஸ்ய ப்⁴ருʼங்க³வர்ணம்ʼ து பஶ்சிமம் ॥ 75.51 ॥

உத்தரம்ʼ ரக்தவர்ணம்ʼ து தஸ்ய பார்ஶ்வம்ʼ மஹாத்மன꞉ ।
மேருஸ்து ஶோப⁴தே ஶுக்லோ ராஜவம்ʼஶே து தி⁴ஷ்டி²த꞉ ॥ 75.52 ॥

தருணாதி³த்யஸங்காஶோ விதூ⁴ம இவ பாவக꞉ ।
யோஜனானாம்ʼ ஸஹஸ்ராணி சதுராஶீதிருச்ச்²ரித꞉ ॥ 75.53 ॥

ப்ரவிஷ்ட꞉ ஷோட³ஶாத⁴ஸ்தாத்³விஸ்த்ருʼத꞉ ஷோட³ஶைவ து ।
ஶராவஸம்ʼஸ்தி²தத்வாச்ச த்³வாத்ரிம்ʼஶன்மூர்த்⁴னி விஸ்த்ருʼத꞉ ॥ 75.54 ॥

விஸ்தாரஸ்த்ரிகு³ணஶ்சாஸ்ய பரிணாஹ꞉ ஸமந்தத꞉ ।
மண்ட³லேன ப்ரமாணேன வ்யஸ்யமானம்ʼ ததி³ஷ்யதே ॥ 75.55 ॥

நவதிஶ்ச ஸஹஸ்ராணி யோஜனானாம்ʼ ஸமந்தத꞉ ।
தத꞉ ஷட்காதி⁴கானாம்ʼ ச வ்யஸ்யமானம்ʼ ப்ரகீர்த்திதம் ।
சதுரஸ்த்ரேண மானேன பரிணாஹ꞉ ஸமந்தத꞉ ॥ 75.56 ॥

ஸ பர்வதோ மஹாதி³வ்யோ தி³வ்யௌஷதி⁴ஸமன்வித꞉ ।
ஸவனைராவ்ருʼத꞉ ஸர்வோ ஜாதரூபமயை꞉ ஶுபை⁴꞉ ॥ 75.57 ॥

தத்ர தே³வக³ணா꞉ ஸர்வே க³ந்த⁴ர்வோரக³ராக்ஷஸா꞉ ।
ஶைலராஜே ப்ரமோத³ந்தே ததை²வாப்ஸரஸாம்ʼ க³ணா꞉ ॥ 75.58 ॥

ஸ து மேரு꞉ பரிவ்ருʼதோ ப⁴வனைர்பூ⁴தபா⁴வனை꞉ ।
சத்வாரோ யஸ்ய தே³ஶாஸ்து நானாபார்ஶ்வேஷு தி⁴ஷ்டி²தா꞉ ॥ 75.59 ॥

ப⁴த்³ராஶ்வோ பா⁴ரதஶ்சைவ கேதுமாலஶ்ச பஶ்சிமே ।
உத்தரே குரவஶ்சைவ க்ருʼதபுண்யப்ரதிஶ்ரயா꞉ ॥ 75.60 ॥

கர்ணிகா தஸ்ய பத்³மஸ்ய ஸமந்தாத் பரிமண்ட³லா ।
யோஜனானாம்ʼ ஸஹஸ்ராணி யோஜனானாம்ʼ ப்ரமாணத꞉ ॥ 75.61 ॥

தஸ்ய கேஸரஜாலானி நவஷட் ச ப்ரகீர்த்திதா꞉ ।
சதுரஶீதிருத்ஸேதோ⁴ விவராந்தரகோ³சரா꞉ ॥ 75.62 ॥

த்ரிம்ʼஶச்சாபி ஸஹஸ்ராணி யோஜனானாம்ʼ ப்ரமாணத꞉ ।
தஸ்ய கேஸரஜாலானி விகீர்ணானி ஸமந்தத꞉ ॥ 75.63 ॥

ஶதஸாஹஸ்ரமாயாமமஶீதி꞉ ப்ருʼது²லானி ச ।
சத்வாரி தத்ர பர்ணானி யோஜனானாம்ʼ சதுர்த³ஶ ॥ 75.64 ॥

தத்ர யா ஸா மயா துப்⁴யம்ʼ கர்ணிகேத்யபி⁴விஶ்ருதா ।
தாம்ʼ வர்ண்யமாநாமேகாக்³ர்யாத் ஸமாஸேன நிபோ³த⁴த ।
மணிபர்ணஶதைஶ்சித்ராம்ʼ நானாவர்ணப்ரபா⁴ஸிதாம் ॥ 75.65 ॥

அனேகபர்ணனிசயம்ʼ ஸௌவர்ணமருணப்ரப⁴ம் ।
காந்தம்ʼ ஸஹஸ்ரபர்வாணம்ʼ ஸஹஸ்ரோத³ரகந்த³ரம் ।
ஸஹஸ்ரஶதபத்ரம்ʼ ச வ்ருʼத்தமேகம்ʼ நகோ³த்தமம் ॥ 75.66 ॥

மணிரத்னார்பிதஶ்வப்⁴ரைர்மணிபி⁴ஶ்சித்ரவேதி³கம் ।
ஸுவர்ணமணிசித்ராங்கை³ர்மணிசர்சிததோரணை꞉ ॥ 75.67 ॥

தத்ர ப்³ரஹ்மஸபா⁴ ரம்யா ப்³ரஹ்மர்ஷிஜனஸங்குலா ।
நாம்னா மனோவ்ரதீ நாம ஸர்வலோகேஷு விஶ்ருதா ॥ 75.68 ॥

தத்ரேஶானஸ்ய தே³வஸ்ய ஸஹஸ்ராதி³த்யவர்சஸ꞉ ।
மஹாவிமானஸம்ʼஸ்த²ஸ்ய மஹிமா வர்த்ததே ஸதா³ ॥ 75.69 ॥

தத்ர ஸர்வே தே³வக³ணாஶ்சதுர்வக்த்ரம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ப்ரபு⁴ம் ।
இஷ்ட்வா பூஜ்யநமஸ்காரைரர்சனீயமுபஸ்தி²தா꞉ ॥ 75.70 ॥

யைஸ்ததா³ தி³ஹஸங்கல்பைர்ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ மஹாத்மபி⁴꞉ ।
சீர்ணம்ʼ சாருமனோபி⁴ஶ்ச ஸதா³சாரபதி² ஸ்தி²தை꞉ ॥ 75.71 ॥

ஸம்யகி³ஷ்ட்வா ச பு⁴க்த்வா ச பித்ருʼதே³வார்சனே ரதா꞉ ।
க்³ருʼஹாஶ்ரமபராஸ்தத்ர வினீதா அதிதி²ப்ரியா꞉ ॥ 75.72 ॥

க்³ருʼஹிண꞉ ஶுக்லகர்மஸ்தா² விரக்தா꞉ காரணாத்மகா꞉ ।
யமைர்நியமதா³னைஶ்ச த்³ருʼட⁴நிர்த³க்³த⁴கில்பி³ஷா꞉ ॥ 75.73 ॥

தேஷாம்ʼ நிவஸனம்ʼ ஶுக்லப்³ரஹ்மலோகமனிந்தி³தம் ।
உபர்யுபரி ஸர்வாஸாம்ʼ க³தீனாம்ʼ பரமா க³தி꞉ ।
சதுர்த³ஶஸஹஸ்ராணி யோஜனானாம்ʼ து கீர்த்திதம் ॥ 75.74 ॥

ததோர்த்³த⁴ருசிரே க்ருʼஷ்ணே தருணாதி³த்யவர்சஸி ।
மஹாகி³ரௌ ததோ ரம்யே ரத்னதா⁴துவிசித்ரிதே ॥ 75.75 ॥

நைகரத்னஸமாவாஸே மணிதோரணமந்தி³ரே ।
மேரோ꞉ ஸர்வேஷு பார்ஶ்வேஷு ஸமந்தாத் பரிமண்ட³லே ॥ 75.76 ॥

த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனஸாஹஸ்ரம்ʼ சக்ரபாடோ நகோ³த்தம꞉ ।
ஜாருதி⁴ஶ்சைவ ஶைலேந்த்³ர இத்யேதே உத்தரா꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ॥ 75.77 ॥

ஏதேஷாம்ʼ ஶைலமுக்²யாநாமுத்தரேஷு யதா²க்ரம꞉ ।
ஸ்த²லீரந்தரத்³ரோண்யஶ்ச ஸராம்ʼஸி ச நிபோ³த⁴த ॥ 75.78 ॥

த³ஶயோஜனவிஸ்தீர்ணா சக்ரபாடோபநிர்க³தா ।
ஸா தூத்³ர்த்⁴வவாஹினீ சாபி நதீ³ பூ⁴மௌ ப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 75.79 ॥

ஸா புர்யாமமராவத்யாம்ʼ க்ரமமாணேந்து³ரா ப்ரபௌ⁴ ।
தயா திரஸ்க்ருʼதா வா(அ)பி ஸூர்யேந்து³ஜ்யோதிஷாம்ʼ க³ணா꞉ ॥ 75.80 ॥

உத³யாஸ்தமிதே ஸந்த்⁴யே யே ஸேவந்தே த்³விஜோத்தமா꞉ ।
தான் துஷ்யந்தே த்³விஜா꞉ ஸர்வாநஷ்டாவப்யசலோத்தமான் ॥ 75.81 ॥

பரிப்⁴ரமஜ்ஜ்யோதிஷாம்ʼ யா ஸா ருத்³ரேந்த்³ரமதா ஶுபா⁴ ॥ 75.82 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே பஞ்சஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 75 ॥

ருத்³ர உவாச ।
தஸ்யைவ மேரோ꞉ பூர்வே து தே³ஶே பரமவர்சஸே ।
சக்ரவாடபரிக்ஷிப்தே நானாதா⁴துவிராஜிதே ॥ 76.1 ॥

தத்ர ஸர்வாமரபுரம்ʼ சக்ரவாடஸமுத்³த⁴தம் ।
து³ர்த⁴ர்ஷம்ʼ ப³லத்³ருʼப்தானாம்ʼ தே³வதா³னவரக்ஷஸாம் ।
தத்ர ஜாம்பூ³னத³மய꞉ ஸுப்ராகார꞉ ஸுதோரண꞉ ॥ 76.2 ॥

தஸ்யாப்யுத்தரபூர்வே து தே³ஶே பரமவர்சஸே ।
அலோகஜனஸம்பூர்ணா விமானஶதஸங்குலா ॥ 76.3 ॥

மஹாவாபிஸமாயுக்தா நித்யம்ʼ ப்ரமுதி³தா ஶுபா⁴ ।
ஶோபி⁴தா புஷ்பஶப³லை꞉ பதாகாத்⁴வஜமாலினீ ॥ 76.4 ॥

தே³வைர்யக்ஷோப்ஸரோபி⁴ஶ்ச ருʼஷிபி⁴ஶ்ச ஸுஶோபி⁴தா ।
புரந்த³ரபுரீ ரம்யா ஸம்ருʼத்³தா⁴ த்வமராவதீ ॥ 76.5 ॥

தஸ்யா மத்⁴யே(அ)மராவத்யா வஜ்ரவைதூ³ர்யவேதி³கா ।
த்ரைலோக்யகு³ணவிக்²யாதா ஸுத⁴ர்மா நாம வை ஸபா⁴ ॥ 76.6 ॥

தத்ராஸ்தே ஶ்ரீபதே꞉ ஶ்ரீமான் ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஶசீபதி꞉ ।
ஸித்³தா⁴தி³பி⁴꞉ பரிவ்ருʼத꞉ ஸர்வாபி⁴ர்தே³வயோனிபி⁴꞉ ॥ 76.7 ॥

தத்ர சைவ ஸுவம்ʼஶ꞉ ஸ்யாத்³ பா⁴ஸ்கரஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
ஸாக்ஷாத் தத்ர ஸுராத்⁴யக்ஷ꞉ ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருʼத꞉ ॥ 76.8 ॥

தஸ்யாஶ்ச தி³க்ஷு விஸ்தீர்ணா தத்தத்³கு³ணஸமன்விதா ।
தேஜோவதீ நாம புரீ ஹுதாஶஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 76.9 ॥

தத்தத்³கு³ணவதீ ரம்யா புரீ வைவஸ்வதஸ்ய ச ।
நாம்னா ஸம்ʼயமனீ நாம புரீ த்ரைலோக்யவிஶ்ருதா ॥ 76.10 ॥

ததா² சதுர்தே² தி³க்³பா⁴கே³ நைர்ருʼதாதி⁴பதே꞉ ஶுபா⁴ ।
நாம்னா க்ருʼஷ்ணாவதீ நாம விரூபாக்ஷஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 76.11 ॥

பஞ்சமே ஹ்யுத்தரபுடே நாம்னா ஶுத்³த⁴வதீ புரீ ।
உத³காதி⁴பதே꞉ க்²யாதா வருணஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 76.12 ॥

ததா² பஞ்சோத்தரே தே³வஸ்வஸ்யோத்தரபுடே புரீ ।
வாயோர்க³ந்த⁴வதீ நாம க்²யாதா ஸர்வகு³ணோத்தரா ॥ 76.13 ॥

தஸ்யோத்தரபுடே ரம்யா கு³ஹ்யகாதி⁴பதே꞉ புரீ ।
நாம்னா மஹோத³யா நாம ஶுபா⁴ வைதூ³ர்யவேதி³கா ॥ 76.14 ॥

ததா²ஷ்டமே(அ)ந்தரபுடே ஈஶானஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
புரீ மனோஹரா நாம பூ⁴தைர்னானாவிதை⁴ர்யுதா ।
புஷ்பைர்த⁴ன்யைஶ்ச விவிதை⁴ர்வனைராஶ்ரமஸம்ʼஸ்தி²தை꞉ ॥ 76.15 ॥

ப்ரார்த்²யதே தே³வலோகோ(அ)யம்ʼ ஸ ஸ்வர்க³ இதி கீர்தித꞉ ॥ 76.16 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஷட்ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 76 ॥

ருத்³ர உவாச ।
யதே³தத் கர்ணிகாமூலம்ʼ மேரோர்மத்⁴யம்ʼ ப்ரகீர்திதம் ।
தத்³ யோஜனஸஹஸ்ராணி ஸங்க்²யயா மானத꞉ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 77.1 ॥

சத்வாரிம்ʼஶத் ததா² சாஷ்டௌ ஸஹஸ்ராணி து மண்ட³லை꞉ ।
ஶைலராஜஸ்ய தத்தத்ர மேருமூலமிதி ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 77.2 ॥

தேஷாம்ʼ கி³ரிஸஹஸ்ராணாமனேகானாம்ʼ மஹோச்ச்²ரய꞉ ।
தி³க³ஷ்டௌ ச புனஸ்தஸ்ய மர்யாதா³பர்வதா꞉ ஶுபா⁴꞉ ॥ 77.3 ॥

ஜட²ரோ தே³வகூடஶ்ச பூர்வஸ்யாம்ʼ தி³ஶி பர்வதௌ ।
பூர்வபஶ்சாயதாவேதாவர்ணவாந்தர்வ்யவஸ்தி²தௌ ।
மர்யாதா³பர்வதானேதாநஷ்டானாஹுர்மனீஷிண꞉ ॥ 77.4 ॥

யோ(அ)ஸௌ மேருர்த்³விஜஶ்ரேஷ்டா²꞉ ப்ரோக்த꞉ கனகபர்வத꞉ ।
விஷ்கம்பா⁴ம்ʼஸ்தஸ்ய வக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ க³த³தஸ்து தான் ॥ 77.5 ॥

மஹாபாதா³ஸ்து சத்வாரோ மேரோரத² சதுர்தி³ஶம் ।
யைர்ன சசால விஷ்டப்³தா⁴ ஸப்தத்³வீபவதீ மஹீ ॥ 77.6 ॥

த³ஶயோஜனஸாஹஸ்ரம்ʼ வ்யாயாமஸ்தேஷு ஶங்க்யதே ।
திர்யகூ³ர்த்⁴வம்ʼ ச ரசிதா ஹரிதாலதடைர்வ்ருʼதா꞉ ॥ 77.7 ॥

மன꞉ஶிலாத³ரீபி⁴ஶ்ச ஸுவர்ணமணிசித்ரிதா꞉ ॥அ
அனேகஸித்³த⁴ப⁴வனை꞉ க்ரீடா³ஸ்தா²னைஶ்ச ஸுப்ரபா⁴꞉ ॥ 77.8 ॥

பூர்வேண மந்த³ரஸ்தஸ்ய த³க்ஷிணே க³ந்த⁴மாத³ன꞉ ।
விபுல꞉ பஶ்சிமே பார்ஶ்வே ஸுபார்ஶ்வஶ்சோத்தரே ஸ்தி²த꞉ ॥ 77.9 ॥

தேஷாம்ʼ ஶ்ருʼங்கே³ஷு சத்வாரோ மஹாவ்ருʼக்ஷா꞉ ப்ரதிஷ்டி²தா꞉ ।
தே³வதை³த்யாப்ஸரோபி⁴ஶ்ச ஸேவிதா கு³ணஸஞ்சயை꞉ ॥ 77.10 ॥

மந்த³ரஸ்ய கி³ரே꞉ ஶ்ருʼங்கே³ கத³ம்போ³ நாம பாத³ப꞉ ।
ப்ரலம்ப³ஶாகா²ஶிக²ர꞉ கத³ம்ப³ஶ்சைத்யபாத³ப꞉ ॥ 77.11 ॥

மஹாகும்ப⁴ப்ரமாணேஶ்ச புஷ்பைர்விகசகேஸரை꞉ ।
மஹாக³ந்த⁴ப³னோஜ்ஞைஶ்ச ஶோபி⁴த꞉ ஸர்வகாலஜை꞉ ॥ 77.12 ॥

ஸமாஸேன பரிவ்ருʼதோ பு⁴வனைர்பூ⁴தபா⁴வனை꞉ ।
ஸஹஸ்ரமதி⁴கம்ʼ ஸோ(அ)த² க³ந்தே⁴னாபூரயன் தி³ஶ꞉ ॥ 77.13 ॥

ப⁴த்³ராஶ்வோ நாம வ்ருʼக்ஷோ(அ)யம்ʼ வர்ஷாத்³ரே꞉ கேதுஸம்ப⁴வ꞉ ।
கீர்திமான் ரூபவாஞ்ச்²ரீமான் மஹாபாத³பபாத³ப꞉ ।
யத்ர ஸாக்ஷாத்³த்⁴ருʼஷீகேஶ꞉ ஸித்³த⁴ஸங்கை⁴ர்நிஷேவ்யதே ॥ 77.14 ॥

தஸ்ய ப⁴த்³ரகத³ம்ப³ஸ்ய ததா²ஶ்வவத³னோ ஹரி꞉ ।
ப்ராப்தவாம்ʼஶ்சாமரஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸ ஹி ஸானும்ʼ புன꞉ புன꞉ ॥ 77.15 ॥

தேன சாலோகிதம்ʼ வர்ஷம்ʼ ஸர்வத்³விபத³நாயகா꞉ ।
யஸ்ய நாம்னா ஸமாக்²யாதோ ப⁴த்³ராஶ்வேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 77.16 ॥

த³க்ஷிணஸ்யாபி ஶைலஸ்ய ஶிக²ரே தே³வஸேவிதே ।
ஜம்பூ³꞉ ஸத்³ய꞉ புஷ்பப²லா மஹாஶாகோ²பஶோபி⁴தா ॥ 77.17 ॥

தஸ்யா ஹ்யதிப்ரமாணானி ஸ்வாதூ³னி ச ம்ருʼதூ³னி ச ।
ப²லான்யம்ருʼதகல்பானி பதந்தி கி³ரிமூர்த⁴னி ॥ 77.18 ॥

தஸ்மாத்³ கி³ரிவரஶ்ரேஷ்டா²த் ப²லப்ரஸ்யந்த³வாஹினீ ।
தி³வ்யா ஜாம்பூ³நதீ³ நாம ப்ரவ்ருʼத்தா மது⁴வாஹினீ ॥ 77.19 ॥

தத்ர ஜாம்பூ³னத³ம்ʼ நாம ஸுவர்ணமனலப்ரப⁴ம் ।
தே³வாலங்காரமதுலமுத்பன்னம்ʼ பாபநாஶனம் ॥ 77.20 ॥

தே³வதா³னவக³ந்த⁴ர்வயக்ஷராக்ஷஸகு³ஹ்யகா꞉ ।
பபுஸ்தத³ம்ருʼதப்ரக்²யம்ʼ மது⁴ ஜம்பூ³ப²லஸ்த்ரவம் ॥ 77.21 ॥

ஸா கேதுர்த³க்ஷிணே வர்ஷே ஜம்பூ³ர்லோகேஷு விஶ்ருதா ।
யஸ்யா நாம்னா ஸமாக்²யாதா ஜம்பூ³த்³வீபேதி மானவை꞉ ॥ 77.22 ॥

விபுலஸ்ய ச ஶைலஸ்ய த³க்ஷிணேன மஹாத்மன꞉ ।
ஜாத꞉ ஶ்ருʼங்கே³தி ஸுமஹானஶ்வத்த²ஶ்சேதி பாத³ப꞉ ॥ 77.23 ॥

மஹோச்ச்²ராயோ மஹாஸ்கந்தோ⁴ நைகஸத்த்வகு³ணாலய꞉ ।
கும்ப⁴ப்ரமாணை ருசிரை꞉ ப²லை꞉ ஸர்வர்த்துகை꞉ ஶுபை⁴꞉ ॥ 77.24 ॥

ஸ கேது꞉ கேதுமாலானாம்ʼ தே³வக³ந்த⁴ர்வஸேவித꞉ ।
கேதுமாலேதி விக்²யாதோ நாம்னா தத்ர ப்ரகீர்தித꞉ ।
தந்நிபோ³த⁴த விப்ரேந்த்³ரா நிருக்தம்ʼ நாமகர்மண꞉ ॥ 77.25 ॥

க்ஷீரோத³மத²னே வ்ருʼத்தே மாலா ஸ்கந்தே⁴ நிவேஶிதா꞉ ।
இந்த்³ரேண சைத்யகேதோஸ்து கேதுமாலஸ்தத꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
தேன தச்சிஹ்னிதம்ʼ வர்ஷம்ʼ கேதுமாலேதி விஶ்ருதம் ॥ 77.26 ॥

ஸுபார்ஶ்வஸ்யோத்தரே ஶ்ருʼங்கே³ வடோ நாம மஹாத்³ரும꞉ ।
ந்யக்³ரோதோ⁴ விபுலஸ்கந்தோ⁴ யஸ்த்ரியோஜனமண்ட³ல꞉ ॥ 77.27 ॥

மால்யதா³மகலாபைஶ்ச விவிதை⁴ஸ்து ஸமந்தத꞉ ।
ஶாகா²பி⁴ர்லம்ப³மாநாபி⁴꞉ ஶோபி⁴த꞉ ஸித்³த⁴ஸேவித꞉ ॥ 77.28 ॥

ப்ரலம்ப³கும்ப⁴ஸத்³ருʼஶைர்ஹேமவர்ணை꞉ ப²லை꞉ ஸதா³ ।
ஸ ஹ்யுத்தரகுரூணாம்ʼ து கேதுவ்ருʼக்ஷ꞉ ப்ரகாஶதே ॥ 77.29 ॥

ஸனத்குமாராவரஜா மானஸா ப்³ரஹ்மண꞉ ஸுதா꞉ ।
ஸப்த தத்ர மஹாபா⁴கா³꞉ குரவோ நாம விஶ்ருதா꞉ ॥ 77.30 ॥

தத்ர ஸ்தி²ரக³தைர்ஜ்ஞானைர்விரஜஸ்கைர்மஹாத்மபி⁴꞉ ।
அக்ஷய꞉ க்ஷயபர்யந்தோ லோக꞉ ப்ரோக்த꞉ ஸனாதன꞉ ॥ 77.31 ॥

தேஷாம்ʼ நாமாங்கிதம்ʼ வர்ஷம்ʼ ஸப்தானாம்ʼ வை மஹாத்மனாம் ।
தி³வி சேஹ ச விக்²யாதா உத்தரா꞉ குரவ꞉ ஸதா³ ॥ 77.32 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஸப்தஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 77 ॥

ருத்³ர உவாச ।
ததா² சதுர்ணாம்ʼ வக்ஷ்யாமி ஶைலேந்த்³ராணாம்ʼ யதா²க்ரமம் ।
அனுவித்³யானி ரம்யாணி விஹங்கை³꞉ கூஜிதானி ச ॥ 78.1 ॥

அனேகபக்ஷியுக்தாத்மஶ்ருʼங்கா³ணி ஸுப³ஹூனி ச ।
தே³வானாம்ʼ தி³வ்யநாரீபி⁴꞉ ஸமம்ʼ க்ரீடா³மயானி ச ॥ 78.2 ॥

கின்னரோத்³கீ³தகு⁴ஷ்டானி ஶீதமந்த³ஸுக³ந்தி⁴பி⁴꞉ ।
பவனை꞉ ஸேவ்யமானானி ரமணீயதராணி ச ॥ 78.3 ॥

சதுர்த்³தி³க்ஷு விராஜந்தே நாமத꞉ ஶ்ருʼணுதானகா⁴꞉ ।
பூர்வே சைத்ரரத²ம்ʼ நாம த³க்ஷிணே க³ந்த⁴மாத³னம் ।
ப்ரபா⁴வேண ஸுதோயானி நவக²ண்ட³யுதானி ச ॥ 78.4 ॥

வனஷண்டா³ம்ʼஸ்ததா²க்ரம்ய தே³வதா லலனாயுதா꞉ ।
யத்ர க்ரீட³ந்தி சோத்³தே³ஶே முதா³ பரமயா யுதா꞉ ॥ 78.5 ॥

அனுப³ந்தா⁴னி ரம்யாணி விஹகை³꞉ கூஜிதானி ச ।
ரத்னோபகீர்ணதிர்தா²னி மஹாபுண்யஜலானி ச ॥ 78.6 ॥

அனேகஜலயந்த்ரைஶ்ச நாதி³தானி மஹாந்தி ச ।
ஶாகா²பி⁴ர்லம்ப³மாநாபீ⁴ ருவத்பக்ஷிகுலாலிபி⁴꞉ ॥ 78.7 ॥

கமலோத்பலகஹ்லாரஶோபி⁴தானி ஸராம்ʼஸி ச ।
சதுர்ஷு தேஷு கி³ரிஷு நாநாகு³ணயுதேஷு ச ॥ 78.8 ॥

அருணோத³ம்ʼ து பூர்வேண த³க்ஷிணே மானஸம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
அஸிதோத³ம்ʼ பஶ்சிமே ச மஹாப⁴த்³ரம்ʼ ததோ²த்தரே ।
குமுதை³꞉ ஶ்வேதகபிலை꞉ கஹ்லாரைர்பூ⁴ஷிதானி ச ॥ 78.9 ॥

அருணோத³யஸ்ய யே ஶைலா꞉ ப்ராச்யா வை நாமத꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ।
தான் கீர்த்த்யமானாம்ʼஸ்தத்த்வேன ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ க³த³தோ மம ॥ 78.10 ॥

விகங்கோ மணிஶ்ருʼங்க³ஶ்ச ஸுபாத்ரஶ்சோபலோ மஹான் ।
மஹாநீலோ(அ)த² கும்ப⁴ஶ்ச ஸுபி³ந்து³ர்மத³னஸ்ததா² ॥ 78.11 ॥

வேணுனத்³த⁴꞉ ஸுமேதா³ஶ்ச நிஷதோ⁴ தே³வபர்வத꞉ ।
இத்யேதே பர்வதவரா꞉ புண்யாஶ்ச கி³ரயோ(அ)பரே ॥ 78.12 ॥

பூர்வேண மந்த³ராத் ஸித்³தா⁴꞉ பர்வதாஶ்ச மதா³யுதா꞉ ।
ஸரஸோ மானஸஸ்யேஹ த³க்ஷிணேன மஹாசலா꞉ ॥ 78.13 ॥

யே கீர்த்திதா மயா துப்⁴யம்ʼ நாமதஸ்தான் நிபோ³த⁴த ।
ஶைலஸ்த்ரிஶிரஶ்சைவ ஶிஶிரஶ்சாசலோத்தம꞉ ॥ 78.14 ॥

கபிஶ்ச ஶதமக்ஷஶ்ச துரக³ஶ்சைவ ஸானுமான் ।
தாம்ராஹஶ்ச விஷஶ்சைவ ததா² ஶ்வேதோத³னோ கி³ரி꞉ ॥ 78.15 ॥

ஸமூலஶ்சைவ ஸரலோ ரத்னகேதுஶ்ச பர்வத꞉ ।
ஏகமூலோ மஹாஶ்ருʼங்கோ³ க³ஜமூலோ(அ)பி ஶாவக꞉ ॥ 78.16 ॥

பஞ்சஶைலஶ்ச கைலாஸோ ஹிமவானசலோத்தம꞉ ।
உத்தரா யே மஹாஶைலாஸ்தான் வக்ஷ்யாமி நிபோ³த⁴த ॥ 78.17 ॥

கபில꞉ பிங்க³லோ ப⁴த்³ர꞉ ஸரஸஶ்ச மஹாசல꞉ ।
குமுதோ³ மது⁴மாம்ʼஶ்சைவ க³ர்ஜனோ மர்கடஸ்ததா² ॥ 78.18 ॥

க்ருʼஷ்ணஶ்ச பாண்ட³வஶ்சைவ ஸஹஸ்ரஶிரஸஸ்ததா² ।
பாரியாத்ரஶ்ச ஶைலேந்த்³ர꞉ ஶ்ருʼங்க³வானசலோத்தம꞉ ।
இத்யேதே பர்வதவரா꞉ ஶ்ரீமந்த꞉ பஶ்சிமே ஸ்ம்ருʼதா꞉ ॥ 78.19 ॥

மஹாப⁴த்³ரஸ்ய ஸரஸ உத்தரேண த்³விஜோத்தமா꞉ ।
யே பர்வதா꞉ ஸ்தி²தா விப்ராஸ்தான் வக்ஷ்யாமி நிபோ³த⁴த ॥ 78.20 ॥

ஹம்ʼஸகூடோ மஹாஶைலோ வ்ருʼஷஹம்ʼஸஶ்ச பர்வத꞉ ।
கபிஞ்ஜலஶ்ச ஶைலேந்த்³ர இந்த்³ரஶைலஶ்ச ஸானுமான் ॥ 78.21 ॥

நீல꞉ கனகஶ்ருʼங்க³ஶ்ச ஶதஶ்ருʼங்க³ஶ்ச பர்வத꞉ ।
புஷ்கரோ மேக⁴ஶைலோ(அ)த² விரஜாஶ்சாசலோத்தம꞉ ।
ஜாருசிஶ்சைவ ஶைலேந்த்³ர இத்யேதே உத்தரா꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ॥ 78.22 ॥

இத்யேதேஷாம்ʼ து முக்²யாநாமுத்தரேஷு யதா²க்ரமம் ।
ஸ்த²லீரந்தரத்³ரோண்யஶ்ச ஸராம்ʼஸி ச நிபோ³த⁴த ॥ 78.23 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே அஷ்டஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 78 ॥

ருத்³ர உவாச ।
ஸீதாந்தஸ்யாசலேந்த்³ரஸ்ய குமுத³ஸ்யாந்தரேண ச ।
த்³ரோண்யாம்ʼ விஹங்க³புஷ்டாயாம்ʼ நானாஸத்த்வநிஷேவிதம் ॥ 79.1 ॥

த்ரியோஜனஶதாயாமம்ʼ ஶதயோஜனவிஸ்த்ருʼதம் ।
ஸுரஸாமலபானீயம்ʼ ரம்யம்ʼ தத்ர ஸுரோசனம் ॥ 79.2 ॥

த்³ரோணமாத்ரப்ரமாணைஶ்ச புண்ட³ரீகை꞉ ஸுக³ந்தி⁴பி⁴꞉ ।
ஸஹஸ்ரஶதபத்ரைஶ்ச மஹாபத்³மைரலங்க்ருʼதம் ॥ 79.3 ॥

தே³வதா³னவக³ந்த⁴ர்வைர்மஹாஸர்பைரதி⁴ஷ்டி²தம் ।
புண்யம்ʼ தச்ச்²ரீஸரோ நாம ஸப்ரகாஶமிஹேஹ ச ॥ 79.4 ॥

ப்ரஸன்னஸலிலை꞉ பூர்ணம்ʼ ஶரண்யம்ʼ ஸர்வதே³ஹினாம் ।
தத்ர த்வேகம்ʼ மஹாபத்³மம்ʼ மத்⁴யே பத்³மவனஸ்ய ச ॥ 79.5 ॥

கோடிபத்ரப்ரகலிதம்ʼ தருணாதி³த்யவர்சஸம் ।
நித்யம்ʼ வ்யாகோஶமது⁴ரம்ʼ சலத்வாத³திமண்ட³லம் ॥ 79.6 ॥

சாருகேஸரஜாலாட்⁴யம்ʼ மத்தப்⁴ரமரநாதி³தம் ।
தஸ்மின் மத்⁴யே ப⁴க³வதீ ஸாக்ஷாத் ஶ்ரீர்நித்யமேவ ஹி ।
லக்ஷ்மீஸ்து தம்ʼ ததா³வாஸம்ʼ மூர்த்திமந்தம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 79.7 ॥

ஸரஸஸ்தஸ்ய தீரே து தஸ்மின் ஸித்³த⁴நிஷேவிதம் ।
ஸதா³ புஷ்பப²லம்ʼ ரம்யம்ʼ தத்ர பி³ல்வவனம்ʼ மஹத் ॥ 79.8 ॥

ஶதயோஜனவிஸ்தீர்ணம்ʼ த்³வியோஜனஶதாயதம் ।
அர்த்³த⁴க்ரோஶோச்சஶிக²ரைர்மஹாவ்ருʼக்ஷை꞉ ஸமந்தத꞉ ।
ஶாகா²ஸஹஸ்ரகலிதைர்மஹாஸ்கந்தை⁴꞉ ஸமாகுலம் ॥ 79.9 ॥

ப²லை꞉ ஸஹஸ்ரஸங்காஶை꞉ ஹரிதை꞉ பாண்டு³ரைஸ்ததா² ।
அம்ருʼதஸ்வாது³ஸத்³ருʼஶைர்பே⁴ரீமாத்ரை꞉ ஸுக³ந்தி⁴பி⁴꞉ ॥ 79.10 ॥

ஶீர்யத்³பி⁴ஶ்ச பதத்³பி⁴ஶ்ச கீர்ணபூ⁴மிவனாந்தரம் ।
நாம்னா தச்ச்²ரீவனம்ʼ நாம ஸர்வலோகேஷு விஶ்ருதம் ॥ 79.11 ॥

தே³வாதி³பி⁴꞉ ஸமாகீர்ணமஷ்டாபி⁴꞉ ககுபி⁴꞉ ஶுப⁴ம் ।
பி³ல்வாஶிபி⁴ஶ்ச முனிபி⁴꞉ ஸேவிதம்ʼ புண்யகாரிபி⁴꞉ ।
தத்ர ஶ்ரீ꞉ ஸம்ʼஸ்தி²தா நித்யம்ʼ ஸித்³த⁴ஸங்க⁴நிஷேவிதா ॥ 79.12 ॥

ஏகைகஸ்யாசலேந்த்³ரஸ்ய மணிஶைலஸ்ய சாந்தரம் ।
ஶதயோஜனவிஸ்தீர்ணம்ʼ த்³வியோஜனஶதாயதம் ॥ 79.13 ॥

விமலம்ʼ பங்கஜவனம்ʼ ஸித்³த⁴சாரணஸேவிதம் ।
புஷ்பம்ʼ லக்ஷ்ம்யா த்⁴ருʼதம்ʼ பா⁴தி நித்யம்ʼ ப்ரஜ்வலதீவ ஹ ॥ 79.14 ॥

அர்த்³த⁴க்ரோஶம்ʼ ச ஶிக²ரைர்மஹாஸ்கந்தை⁴꞉ ஸமாவ்ருʼதம் ।
ப்ரபு²ல்லஶாகா²ஶிக²ரம்ʼ பிஞ்ஜரம்ʼ பா⁴தி தத்³வனம் ॥ 79.15 ॥

த்³விபா³ஹுபரிணாஹைஸ்தைஸ்த்ரிஹஸ்தாயாமவிஸ்த்ருʼதை꞉ ।
மன꞉ஶிலாசூர்ணனிபை⁴꞉ பாண்டு³கேஸரஶாலிபி⁴꞉ ॥ 79.16 ॥

புஷ்பைர்மனோஹரைர்வ்யாப்தம்ʼ வ்யாகோஶைர்க³ந்த⁴ஶோபி⁴பி⁴꞉ ।
விராஜதி வனம்ʼ ஸர்வம்ʼ மத்தப்⁴ரமரநாதி³தம் ॥ 79.17 ॥

தத்³வனம்ʼ தா³னவைர்தை³த்யைர்க³ந்த⁴ர்வைர்யக்ஷராக்ஷஸை꞉ ।
கின்னரைரப்ஸரோபி⁴ஶ்ச மஹாபோ⁴கை³ஶ்ச ஸேவிதம் ॥ 79.18 ॥

தத்ராஶ்ரமோ ப⁴க³வத꞉ கஶ்யபஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ ।
ஸித்³த⁴ஸாது⁴க³ணாகீர்ணம்ʼ நாநாஶ்ரமஸமாகுலம் ॥ 79.19 ॥

மஹாநீலஸ்ய மத்⁴யே து கும்ப⁴ஸ்ய ச கி³ரேஸ்ததா² ।
மத்⁴யே ஸுகா² நதீ³ நாம தஸ்யாஸ்தீரே மஹத்³வனம் ॥ 79.20 ॥

பஞ்சாஶத்³யோஜனாயாமம்ʼ த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனமண்ட³லம் ।
ரம்யம்ʼ தாலவனம்ʼ ஶ்ரீமத் க்ரோஶார்த்³தோ⁴ச்ச்²ரிதபாத³பம் ॥ 79.21 ॥

மஹாப³லைர்மஹாஸாரை꞉ ஸ்தி²ரைரவிசலை꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
மஹத³ஞ்ஜனஸம்ʼஸ்தா²னை꞉ பரிவ்ருʼத்தைர்மஹாப²லை꞉ ॥ 79.22 ॥

ம்ருʼஷ்டக³ந்த⁴கு³ணோபேதைருபேதம்ʼ ஸித்³த⁴ஸேவிதம் ।
ஐராவதஸ்ய கரிணஸ்தத்ரைவ ஸமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 79.23 ॥

ஐராவதஸ்ய ருத்³ரஸ்ய தே³வஶைலஸ்ய சாந்தரே ।
ஸஹஸ்ரயோஜனாயாமா ஶதயோஜனவிஸ்த்ருʼதா ॥ 79.24 ॥

ஸர்வா ஹ்யேகஶிலா பூ⁴மிர்வ்ருʼக்ஷவீருத⁴வர்ஜிதா ।
ஆப்லுதா பாத³மாத்ரேண ஸலிலேன ஸமந்தத꞉ ॥ 79.25 ॥

இத்யேதாப்⁴யந்தரத்³ரோண்யோ நானாகாரா꞉ ப்ரகீர்த்திதா꞉ ।
மேரோ꞉ பார்ஶ்வேன விப்ரேந்த்³ரா யதா²வத³னுபூர்வஶ꞉ ॥ 79.26 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஏகோநாஶீதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 79 ॥

ருத்³ர உவாச ।
அத² த³க்ஷிணதி³க்³வ்யவஸ்தி²தா꞉ பர்வதத்³ரோண்ய꞉ ஸித்³தா⁴சரிதா꞉
கீர்த்யந்தே । ஶிஶிரபதங்க³யோர்மத்⁴யே ஶுக்லபூ⁴மிஸ்த்ரியா முக்தலதாக³லிதபாத³பம் ।
இக்ஷுக்ஷேபே ச ஶிக²ரே பாத³பைருபஶோபி⁴தம் ।
உது³ம்ப³ரவனம்ʼ ரம்யம்ʼ பக்ஷிஸங்க⁴நிஷேவிதம் ॥ 80.1 ॥

ப²லிதம்ʼ தத்³ வனம்ʼ பா⁴தி மஹாகூர்மோபமை꞉ ப²லை꞉ ॥

தத்³ வனம்ʼ தே³வயோன்யோ(அ)ஷ்டௌ ஸேவந்தே ஸர்வதை³வ ॥ 80.2 ॥

வராஹபுராண ॥ 80.3 ॥

தத்ர ப்ரஸன்னஸ்வாது³ஸலிலா ப³ஹூத³கா நத்³யோ வஹந்தி । தத்ராஶ்ரமோ
ப⁴க³வத꞉ கர்த³மஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ । நாநாமுநிஜனாகீர்ணஸ்தச்ச
ஶதயோஜனமேகம்ʼ பரிமண்ட³லம்ʼ வனம்ʼ ச । ததா² ச தாம்ராப⁴ஸ்ய
ஶைலஸ்ய பதங்க³ஸ்ய சாந்தரே ஶதயோஜனவிஸ்தீர்ணம்ʼ
த்³விகு³ணாயதம்ʼ பா³லார்கஸத்³ருʼஶராஜீவபுண்ரீகை꞉ ??
ஸமந்தத꞉ ஸஹஸ்ரபத்ரைரவிரலைரலங்க்ருʼதம்ʼ மஹத்
ஸரோ(அ)னேகஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வாத்⁴யுஷிதம் । தஸ்ய ச மத்⁴யே மஹாஶிக²ர꞉
ஶதயோஜனாயாமஸ்த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனவிஸ்தீர்ணோ(அ)னேகதா⁴துரத்னபூ⁴ஷிதஸ்தஸ்ய
சோபரி மஹதீ ரத்²யா ரத்னப்ராகாரதோரணா । தஸ்யாம்ʼ மஹத்³ வித்³யாத⁴ரபுரம் ।
தத்ர புலோமநாமா வித்³யாத⁴ரராஜ꞉ ஶதஸஹஸ்ரபரீவார꞉ । ததா² ச
விகா²கா²சலேந்த்³ரஸ்ய ஶ்வேதஸ்ய சாந்தரே ஸர꞉ । தஸ்ய ச பூர்வதீரே
மஹதா³ம்ரவனம்ʼ கனகஸங்காஶை꞉ ப²லைரதிஸுக³ந்தி⁴பி⁴ர்மஹாகும்ப⁴மாத்ரை꞉
ஸர்வதஶ்சிதம் । தே³வக³ந்த⁴ர்வாத³யஶ்ச தத்ர நிவஸந்தி ।
ஸுமுலஸ்யாசலேந்த்³ரஸ்ய வஸுதா⁴ரஸ்ய சாந்தரே த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனவிஸ்தீர்ணே
பஞ்சாஶத்³யோஜனாயதே । பி³ல்வஸ்த²லீ நாம । தத்ர ப²லானி வித்³ருமஸங்காஶானி
தைஶ்ச பதத்³பி⁴꞉ ஸ்த²லம்ருʼத்திகா க்லின்னா । தாம்ʼ ச ஸ்த²லீம்ʼ ஸுகு³ஹ்யகாத³ய꞉
ஸேவந்தே பி³ல்வப²லாஶின꞉ । ததா² ச வஸுதா⁴ரரத்னதா⁴ரயோரந்தரே
த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனவிஸ்தீர்ணம்ʼ ஶதயோஜனமாயதம்ʼ ஸுக³ந்தி⁴கிம்ʼஶுகவனம்ʼ
ஸதா³குஸுமம்ʼ யஸ்ய க³ந்தே⁴ன வாஸ்யதே யோஜனஶதம் । தத்ர ஸித்³தா⁴த்⁴யுஷிதம்ʼ
ஜலோபேதம்ʼ ச । தத்ர சாதி³த்யஸ்ய தே³வஸ்ய மஹதா³யதனம் । ஸமாஸே மாஸே ச
ப⁴க³வானவதரதி ஸூர்ய꞉ ப்ரஜாபதி꞉ । காலஜனகம்ʼ தே³வாத³யோ நமஸ்யந்தி ।
ததா² ச பஞ்சகூடஸ்ய கைலாஸஸ்ய சாந்தரே ஸஹஸ்ரயோஜனாயாமம்ʼ
விஸ்தீர்ணம்ʼ ஶதயோஜனம்ʼ ஹம்ʼஸபாண்டு³ரம்ʼ க்ஷுத்³ரஸத்த்வைரனாத்⁴ருʼஷ்யம்ʼ
ஸ்வர்க³ஸோபானமிவ பூ⁴மண்ட³லம் । அத² பஶ்சிமதி³க்³பா⁴கே³ வ்யவஸ்தி²தா
கி³ரித்³ரோண்ய꞉ கீர்த்யந்தே । ஸுபார்ஶ்வஶிகி²ஶைலயோர்மத்⁴யே ஸமந்தாத்³
யோஜனஶதமேகம்ʼ பௌ⁴மஶிலாதலம்ʼ நித்யதப்தம்ʼ து³꞉ஸ்பர்ஶம் । தஸ்ய மத்⁴யே
த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனவிஸ்தீர்ணம்ʼ மண்ட³லம்ʼ வஹ்நிஸ்தா²னம் । ஸ ச ஸர்வகாலமனிந்த⁴னோ
ப⁴க³வான் லோகக்ஷயகாரீ ஸம்ʼவர்தகோ ஜ்வலதே । அந்தரே ச ஶைலவரயோ꞉
குமுதா³ஞ்ஜனயோ꞉ ஶதயோஜனவிஸ்தீர்ணாமாதுலுங்க³ஸ்த²லீ ஸர்வஸத்த்வாநாமக³ம்யா ।
பீதவர்ணை꞉ ப²லைராவ்ருʼதா ஸதீ ஸா ஸ்த²லீ ஶோப⁴தே । தத்ர ச ஶைலயோ꞉
பிஞ்ஜரகௌ³ரயோரந்தரேண ஸரோத்³ரோணீ ஹ்யனேகஶதயோஜனாயதா மஹத்³பி⁴ஶ்ச
ஷட்பதோ³த்³கு⁴ஷ்டை꞉ குமுதை³ருபஶோபி⁴தா । தத்ர ச ப⁴க³வதோ விஷ்ணோ꞉
பரமேஶ்வரஸ்யாயதனம் । ததா² ச ஶுக்லபாண்டு³ரயோரபி மஹாகி³ர்யோரந்தரே
த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனவிஸ்தீர்ணோ நவத்யாயத ஏக꞉ ஶிலோத்³தே³ஶோவ்ருʼக்ஷவிவர்ஜித꞉ ।
தத்ர நிஷ்பங்கா தீ³ர்கி⁴கா ஸவ்ருʼக்ஷா ச ஸ்த²லபத்³மினீ அனேகஜாதீயைஶ்ச
பத்³மை꞉ ஶோபி⁴தா । தஸ்யாஶ்ச மத்⁴யே பஞ்சயோஜனப்ரமாணோ
மஹான்யக்³ரோத⁴வ்ருʼக்ஷ꞉ । தஸ்மிம்ʼஶ்சந்த்³ரஶேக²ரோமாபதிர்நீலவாஸாஶ்ச
தே³வோ நிவஸதி யக்ஷாதி³பி⁴ரீட்³யமான꞉ । ஸஹஸ்ரஶிக²ரஸ்ய
கி³ரே꞉ குமுத³ஸ்ய சாந்தரே பஞ்சாஶத்³யோஜனாயாமம்ʼ
விம்ʼஶத்³யோஜனவிஸ்த்ருʼதமிக்ஷுக்ஷேபோச்சஶிக²ரமனேகபக்ஷிஸேவிதம் ।
அனேகவ்ருʼக்ஷப²லைர்மது⁴ரஸ்த்ரவைருபஶோபி⁴தம் । தத்ர
சேந்த்³ரஸ்ய மஹாநாஶ்ரமோ தி³வ்யாபி⁴ப்ராயநிர்மித꞉ । ததா² ச
ஶங்க²கூடருʼஷப⁴யோர்மத்⁴யே புருஷஸ்த²லீரம்யா(அ)னேககு³ணானேகயோஜனாயதா
பி³ல்வப்ரமாணை꞉ கங்கோலகை꞉ ஸுக³ந்தி⁴பி⁴ருபேதா । தத்ர புருஷகரஸோன்மத்தா
நாகா³த்³யா꞉ ப்ரதிவஸந்தி । ததா² கபிஞ்ஜலநாக³ஶைலயோரந்தரே
த்³விஶதயோஜனமாயாமவிஸ்தீர்ணா ஶதயோஜனஸ்த²லீ நானாவனவிபூ⁴ஷிதா
த்³ராக்ஷாக²ர்ஜூரக²ண்டை³ருபேதா அனேகவ்ருʼக்ஷவல்லீபி⁴ரனேகைஶ்ச
ஸரோபி⁴ருபேதா ஸா ஸ்த²லீ । ததா² ச புஷ்கரமஹாமேக⁴யோரந்தரே
ஷஷ்டியோஜனவிஸ்தீர்ணா ஶதாயாமா பாணிதலப்ரக்²யா மஹதீ ஸ்த²லீ
வ்ருʼக்ஷவீருத⁴விவர்ஜிதா ।தஸ்யாஶ்ச பார்ஶ்வே சத்வாரி மஹாவனானி
ஸராம்ʼஸி சானேகயோஜனானாம் ।த³ஶ பஞ்ச ஸப்த ததா²ஷ்டௌ த்ரிம்ʼஶத்³
விம்ʼஶதி யோஜனானாம்ʼ ஸ்த²ல்யோ த்³ரோண்யஶ்ச । தத்ர காஶ்சின்மஹாகோ⁴ரா꞉
பர்வதகுக்ஷய꞉ ।

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே அஶீதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 80 ॥

ருத்³ர உவாச ।
அத꞉ பரம்ʼ பர்வதேஷு தே³வாநாமவகாஶா வர்ண்யந்தே । தத்ர யோ(அ)ஸௌ
ஶாந்தாக்²ய꞉ பர்வதஸ்தஸ்யோபரி மஹேந்த்³ரஸ்ய க்ரீடா³ஸ்தா²னம் । தத்ர
தே³வராஜஸ்ய பாரிஜாதகவ்ருʼக்ஷவனம் । தஸ்ய பூர்வபார்ஶ்வே குஞ்ஜரோ
நாம கி³ரி꞉ । தஸ்யோபரி தா³னவாநாமஷ்டௌ புராணி ச । ததா² வஜ்ரகே
பர்வதவரே ராக்ஷஸாநாமனேகானி புராணி । தே ச நாம்னா நீலகா꞉ காமரூபிண꞉ ।
மஹாநீலே(அ)பி ஶைலேந்த்³ரபுராணி । பஞ்சத³ஶஸஹஸ்ராணி கின்னராணாம்ʼ
க்²யாதானி । தத்ர தே³வத³த்தசந்த்³ராத³யோ ராஜான꞉ । பஞ்சத³ஶகின்னராணாம்ʼ
க³ர்விதா꞉ । தானி ஸௌவர்ணானி பி³லப்ரவேஶனானி ச புராணி । சந்த்³ரோத³யே
ச பர்வதவரே நாகா³நாமதி⁴வாஸ꞉ । தே ச பி³லப்ரவேஶா꞉ பி³லேஷு
வைனதேயவிஷயாவர்த்தினோ வ்யவஸ்தி²தானுராகே³ ச தா³னவேந்த்³ரா வ்யவஸ்தி²தா꞉ ।
வேணுமத்யபி வித்³யாத⁴ரபுரத்ரயம்ʼ । த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனஶதவிஸ்தீர்ணமேகைகம்ʼ
தாவதா³யதம் । உலூகரோமஶமஹாவேத்ராத³யஶ்ச ராஜானோ வித்³யாத⁴ராணாம் ।
ஏகைகே ச ஶைலராஜனி ஸ்வயமேவ க³ருடோ³ வ்யவஸ்தி²த꞉ । குஞ்ஜரே து
பர்வதவரே நித்யம்ʼ பஶுபதி꞉ ஸ்தி²த꞉ । வ்ருʼஷபா⁴ங்கோ மஹாதே³வ꞉
ஶங்கரோ யோகி³னாம்ʼ வர꞉ அனேகக³ணபூ⁴தகோடிஸஹஸ்ரவாரோ ப⁴க³வான்
அநாதி³புருஷோ வ்யவஸ்தி²த꞉ । வஸுதா⁴ரே ச புஷ்பவதாம்ʼ வஸூனாம்ʼ ச
ஸமாவாஸ꞉ । வஸுதா⁴ரரத்னதா⁴ரயோர்மூர்த்⁴னி அஷ்டௌ ஸப்த ச ஸங்க்²யயா ।
புராணி வஸுஸப்தர்ஷீணாம்ʼ சேதி । ஏகஶ்ருʼங்கே³ ச பர்வதோத்தமே
ப்ரஜாபதே꞉ ஸ்தா²னம்ʼ சதுர்வக்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மண꞉ । க³ஜபர்வதே ச
மஹாபூ⁴தபரிவ்ருʼதா ஸ்வயமேவ ப⁴க³வதீ திஷ்ட²தி । வஸுதா⁴ரே ச
பர்வதவரே முநிஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ராணாமாயதனம் । சதுராஶீத்யபரபுர்யோ
மஹாப்ராகாரதோரணா꞉ । தத்ர சானேகபர்வதா நாம க³ந்த⁴ர்வா
யுத்³த⁴ஶாலினோ வஸந்தி । தேஷாம்ʼ சாதி⁴பதிர்தே³வோ ராஜராஜைகபிங்க³ல꞉ ।
ஸுரராக்ஷஸா꞉ பஞ்சகூடேதா³னவா꞉ ஶதஶ்ருʼங்கே³யக்ஷாணாம்ʼ புரஶதம் ।
தாம்ராபே⁴ தக்ஷகஸ்யபுரஶதம் । விஶக²பர்வதே கு³ஹஸ்யாயதனம்
.ஶ்வேதோத³யே கி³ரிவரே மஹாக³ந்த⁴ர்வப⁴வனம் । ஹரிகூடே ஹரிர்தே³வ꞉ ।
குமுதே³ கின்னராவாஸ꞉ । அஞ்ஜனே மஹோரகா³꞉ । ஸஹஸ்ரஶிக²ரே ச
தை³த்யாநாமுக்³ரகர்மிணாமாவாஸ꞉ । புராணாம்ʼ ஸஹஸ்ரமேகம்ʼ ஹேமமாலினாம்
முகுடே பன்னப்ரபக்ஷே பர்வதவரே சத்வார்யாயதனானி து । ஏவம்ʼ
மேருபர்வதேஷு தே³வாநாமதி⁴வாஸ꞉ । மர்யாதா³பர்வதே தே³வகூடே புரவிந்யாஸ꞉
கீர்த்யதே । தஸ்யோபரி யோஜனஶதம்ʼ க³ருட³ஸ்ய ஜாதம்ʼ க்ஷேத்ரம் ।
தஸ்யைவ பார்ஶ்வதஸ்த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனவிஸ்தீர்ணாஶ்சத்வாரிம்ʼஶதா³யதா꞉
ஸப்தக³ந்த⁴ர்வநக³ரா꞉ । ஆக்³னேயாஶ்ச நாம்னா க³ந்த⁴ர்வாதிப³லின꞉ ।
தத்ர சான்யத் த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனமண்ட³லம்ʼ புரம் ஸைம்ʼஹிகேயானாம் । தத்ர
ச தே³வர்ஷிசரிதானி தே³வகூடே த்³ருʼஶ்யந்தே । புரம்ʼ ச காலகேயானாம்ʼ
தத்ரைவ । ததா² சாந்தரதடே(அ)ன்யேஸுனாந்நாம தஸ்யைவ த³க்ஷிணே
த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனவிஸ்த்ருʼதம்ʼ த்³விஷஷ்டியோஜனாயாமம்ʼ புரம் காமரூபிணாம்ʼ
த்³ருʼப்தானாம்ʼ மத்⁴யமே ச தஸ்ய ஹேமகூடே மஹாதே³வஸ்ய ந்யக்³ரோத⁴꞉ । அதா²த꞉
கைலாஸவர்ணகோ ப⁴வதி । கைலாஸஸ்ய தடே யோஜனஶதமாயாமவஸ்த்ருʼதம்
பு⁴வனமாலாபி⁴வ்யாப்தம் । தஸ்யாஶ்ச மத்⁴யே ஸபா⁴ । தத்ர ச தத்புஷ்கரம்ʼ
நாம விமானம்ʼ திஷ்ட²தி । த⁴னத³ஸ்ய ச தத்³விமானமதி⁴வாஸஶ்ச । தத்ர
பத்³மமஹாபத்³மமகரகச்ச²பகுமுத³ஶங்க²நீலனந்த³மஹாநித⁴ய꞉
ப்ரதிவஸந்தி । தத்ர சந்த்³ராதீ³னாம்ʼ லோகபாலாநாமாவாஸ꞉ । தத்ர
ச மந்தா³கினீ நாம நதீ³ । ததா² கனகமந்தா³ மந்தா³ சேதி
நாமபி⁴꞉ ஸரித꞉ । தத்ரான்யா அபி நத்³ய꞉ ஸந்தி । பூர்வபார்ஶ்வே ச
ஶதயோஜனமாயாமாஸ்த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனவிஸ்த்ருʼதா த³ஶக³ந்த⁴ர்வபுர்ய꞉ தாஸு ச
ஸகுபா³ஹுஹரிகேஶசித்ரஸேநாத³யோ ராஜான꞉ । தஸ்யைவ ச பஶ்சிமகூடே
அஶீதியோஜனாயாமம்ʼ சத்வாரிம்ʼஶத்³விஸ்த்ருʼதமேகைகம்ʼ யக்ஷநக³ரம் । தேஷு
ச மஹாமாலிஸுநேத்ர சக்ராத³யோ நாயகா꞉ । தஸ்யைவ த³க்ஷிணே பார்ஶ்வே
குஞ்ஜத³ரீஷு கு³ஹாஸு ஸமுத்³ரா꞉ ஸமுத்³ரம்ʼ யாவத்கின்னராணாம்ʼ புரஶதம் । தேஷு
ச த்³ருமஸுக்³ரீவாதி³ப⁴க³த³த்தப்ரமுக²ம்ʼ ராஜஶதம் । தத்ர ச ருத்³ரஸ்யோமயா
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ விவாஹஸ்ஸம்ʼவ்ருʼத்த꞉ । தபஶ்ச க்ருʼதவதீ கௌ³ரீ । கிராதரூபிணா
ச ருத்³ரேண ஸ்தி²தம் । தத்ரைவ தத்ர ஸ்தி²தேன ஸோமேன ஶங்கரேண
ஜம்பூ³த்³வீபாவலோகனம்ʼ க்ருʼதம் । தத்ர சானேககிந்நரக³ந்த⁴ர்வோபகீ³தமுமாவனம்ʼ
நாமாப்ஸரோபி⁴ரனேகபுஷ்பலதாவல்லீபி⁴ருபேதம் । யத்ர ப⁴க³வதா
மஹேஶ்வரேணார்த்³த⁴நாரீனரவபு꞉ ப்ராப்தம் । தத்ர ச கார்திகேயஸ்ய
ஶரத்³வனம் । புஷ்பசித்ரக்ரௌஞ்சயோர்மத்⁴யே கார்திகேயாபி⁴ஷேக꞉ க்ருʼத꞉
தஸ்ய ச பூர்வதடே ஸித்³த⁴முனிக³ணாவாஸ꞉ கலாபக்³ராமோ நாம । ததா² ச
மார்கண்டே³யவஸிஷ்ட²பராஶரனலவிஶ்வாமித்ரோத்³தா³லகாதீ³னாம்ʼ மஹர்ஷீணாமனேகானி
ஸஹஸ்ராண்யாஶ்ரமாணாம்ʼ ஹி ப⁴வதி । ததா² ச பஶ்சிமஸ்யாசலேந்த்³ரஸ்ய
நிஷத⁴ஸ்ய பா⁴க³ம்ʼ ஶ்ருʼணுத । தஸ்ய ச மத்⁴யமகூடே விஷ்ண்வாயதனம்ʼ
மஹாதே³வஸ்ய । தஸ்யைவோத்தரதடே த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனவிஸ்த்ருʼதம்ʼ மஹத்புரம்ʼ
லம்பா³க்²யாதம்ʼ ராக்ஷஸானாம் । தஸ்யைவ த³க்ஷிணே பார்ஶ்வே பி³லப்ரவேஶநக³ரம் ।
ப்ரபே⁴த³கஸ்ய பஶ்சிமேன தே³வதா³னவஸித்³தா⁴தீ³னாம்ʼ புராணி । தஸ்ய
கி³ரேர்மூர்த்⁴னி மஹதீ ஸோமஶிலா திஷ்ட²தி । தஸ்யாம்ʼ ச பர்வணி ஸோம꞉
ஸ்வயமேவாவதரதி । தஸ்யைவோத்தரபார்ஶ்வே த்ரிகூடம்ʼ நாம । தத்ர ப்³ரஹ்மா
திஷ்ட²தி க்வசித் । ததா² ச வஹ்ந்யாயதனம் । மூர்த்திமான் வஹ்நிருபாஸ்யதே
தே³வை꞉ । உத்தரே ச ஶ்ருʼங்கா³க்²யே பர்வதவரே தே³வதாநாமாயதனானி ।
பூர்வே நாராயணஸ்யாயதனம் । மத்⁴யே ப்³ரஹ்மண꞉ । ஶங்கரஸ்ய பஶ்சிமே ।
தத்ர ச யக்ஷாதீ³னாம்ʼ கேசித் புராணி தஸ்ய சோத்தரதீரே ஜாதுசே² மஹாபர்வதே
த்ரிம்ʼஶத்³யோஜனமண்ட³லம்ʼ நந்த³ஜலம்ʼ நாம ஸரஸ் தத்ர நந்தோ³ நாம நாக³ராஜா
வஸதி ஶதஶீர்ஷப்ரசண்ட³ இதி இத்யேதே(அ)ஷ்டௌ தே³வபர்வதா விஜ்ஞேயா꞉ ।
தேனானுக்ரமேண ஹேமரஜதரத்னவைதூ³ர்யமான꞉ ஶிலாஹிங்கு³லாதி³வர்ணா꞉ ।
இயம்ʼ ச ப்ருʼத்²வீ லக்ஷகோடிஶதானேகஸங்க்²யாதானாம்ʼ பூர்ணா தேஷு ச
ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ராணாம்ʼ நிலயா꞉ தே ச மேரோ꞉ பார்ஶ்வத꞉ கேஸரவலயாலவாலம்ʼ
ஸித்³த⁴லோகேதி கீர்த்த்யதே । இயம்ʼ ப்ருʼத்²வீ பத்³மாகாரேண வ்யவஸ்தி²தா । ஏஷ
ச ஸர்வபுராணேஷு க்ரம꞉ ஸாமான்யத꞉ ப்ரதிபாத்³யதே ।

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஏகாஶீதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 81 ॥

ருத்³ர உவாச ।
அத² நதீ³நாமவதாரம்ʼ ஶ்ருʼணுத । ஆகாஶஸமுத்³ரோ ய꞉ கீர்த்யதே ஸாமாக்²யஸ்
தஸ்மாதா³காஶகா³மினீ நதீ³ ப்ரவ்ருʼத்தா । ஸா சானவரதமிந்த்³ரக³ஜேன
க்ஷோப்⁴யதே । ஸா ச சதுரஶீதிஸஹஸ்ரோச்ச்²ராயா । ஸா மேரோ꞉ ஸுத³ர்ஶனம்ʼ
கரோதி । ஸா ச மேருகூடதடாந்தேப்⁴ய꞉ ப்ரஸ்க²லிதா சதுர்தா⁴ ஸஞ்ஜாதா ।
ஷஷ்டிம்ʼ ச யோஜனஸஹஸ்ரம்ʼ நிராலம்பா³ பதமானா ப்ரத³க்ஷிணமனுஸரந்தீ
சதுர்த்³தா⁴ ஜகா³ம । ஸீதா சாலகனந்தா³ சக்ஷுர்ப⁴த்³ரா சேதி நாமபி⁴꞉ ।
யதோ²த்³தே³ஶம்ʼ ஸா சானேகஶதஸஹஸ்ரபர்வதானாம்ʼ தா³ரயந்தீ கா³ம்ʼ க³தேதி
க³ங்கே³த்யுச்யதே அத² க³ந்த⁴மாத³னபார்ஶ்வே(அ)மரக³ண்டி³கா வர்ண்யதே ।
ஏகத்ரிம்ʼஶத்³யோஜனஸஹஸ்ராணி ஆயாம꞉ சது꞉ஶதவிஸ்தீர்ணம் । தத்ர கேதுமாலா꞉
ஸர்வே ஜனபதா³꞉ । க்ருʼஷ்ணவர்ணா꞉ புருஷா மஹாப³லின꞉ । உத்பலவர்ணா꞉
ஸ்த்ரிய꞉ ஶுப⁴த³ர்ஶனா꞉ । தத்ர ச மஹாவ்ருʼக்ஷா꞉ பனஸா꞉ ஸந்தி ।
தத்ரேஶ்வரோ ப்³ரஹ்மபுத்ரஸ்திஷ்ட²தி । தத்ரோத³பானாச்ச ஜராரோக³விவர்ஜிதா
வர்ஷாயுதாயுஷஶ்ச நரா꞉ । மால்யவத꞉ பூர்வபார்ஶ்வே பூர்வக³ண்டி³கா
ஏகஶ்ருʼங்கா³த்³யோஜனஸஹஸ்ராணி மானதஸ்தத்ர ச ப⁴த்³ராஶ்வா நாம ஜனபதா³꞉
ப⁴த்³ரஸாலவனம்ʼ ச தத்ர வ்யவஸ்தி²தம் । காலாம்ரவ்ருʼக்ஷா꞉ புருஷா꞉ ஶ்வேதா꞉
பத்³மவர்ணின꞉ ஸ்த்ரிய꞉ குமுத³வர்ணா த³ஶவர்ஷஸஹஸ்ராணி தேஷாமாயு꞉ ।
தத்ர ச பஞ்ச குலபர்வதா꞉ । தத்³யதா² ஶைலவர்ண꞉ மாலாக்²ய꞉
கோரஜஶ்ச த்ரிபர்ண꞉ நீலஶ்சேதி தத்³விநிர்க³தா꞉ । தத³ம்ப⁴꞉ஸ்தி²தானாம்ʼ
தே³ஶானாம்ʼ தான்யேவ நாமானி । தே ச தே³ஶா ஏதா நதீ³꞉ பிப³ந்தி । தத்³யதா²
ஸீதா ஸுவாஹினீ ஹம்ʼஸவதீ காஸா மஹாசக்ரா சந்த்³ரவதீ காவேரீ ஸுரஸா
ஶாகா²வதீ இந்த்³ரவதீ அங்கா³ரவாஹினீ ஹரிதோயா ஸோமாவர்தா ஶதஹ்ரதா³
வனமாலா வஸுமதீ ஹம்ʼஸா ஸுபர்ணா பஞ்சக³ங்கா³ த⁴னுஷ்மதீ மணிவப்ரா
ஸுப்³ரஹ்மபா⁴கா³ விலாஸினீ க்ருʼஷ்ணதோயா புண்யோதா³ நாக³வதீ ஶிவா ஶேவாலினீ
மணிதடா க்ஷீரோதா³ வருணாவதீ விஷ்ணுபதீ³ மஹாநதீ³ ஹிரண்யஸ்கந்த⁴வாஹா
ஸுராவதீ காமோதா³ பதாகாஶ்சேத்யேதா மஹானத்³ய꞉ । ஏதாஶ்ச க³ங்கா³ஸமா꞉
கீர்திதா꞉ । ஆஜன்மாந்தம்ʼ பாபம்ʼ விநாஶயந்தி । க்ஷுத்³ரனத்³யஶ்ச கோடிஶ꞉ ।
தாஶ்ச நதீ³ர்யே பிப³ந்தி தே த³ஶவர்ஷஸஹஸ்ராயுஷ꞉ । ருத்³ரோமாப⁴க்தா இதி ।

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே த்³வ்யஶீதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 82 ॥

ருத்³ர உவாச ।
நிஸர்க³ ஏஷ ப⁴த்³ராஶ்வானாம்ʼ கீர்தித꞉ கேதுமாலானாம்ʼ விஸ்தரேண கதி²தம்ʼ ।
நைஷத⁴ஸ்யாசலேனத்³ரஸ்ய பஶ்சிமேன குலாசலஜனபத³னத்³ய꞉ கீர்த்யந்தே ।
ததா² ச விஶாக²கம்ப³லஜயந்தக்ருʼஷ்ணஹரிதாஶோகவர்த்³த⁴மானா இத்யேதேஷாம்ʼ
ஸப்தகுலபர்வதானாம்ʼ கோடிஶ꞉ ப்ரஸூதி꞉ । தந்நிவாஸினோ ஜனபதா³ஸ்தந்நாமான
ஏவ த்³ரஷ்டவ்யா꞉ । தத்³யதா² ஸௌரக்³ராமாத்தஸாந்தபோ க்ருʼதஸுராஶ்ரவண
கம்ப³லமாஹேயாசலகூடவாஸமூலதபக்ரௌஞ்சக்ருʼஷ்ணாங்க³மணிபங்கஜசூட³மலஸோமீயஸமுத்³ராந்தக
குரகுஞ்சஸுவர்ண꞉ தடககுஹ
ஶ்வேதாங்க³க்ருʼஷ்ணபாடவித³கபிலகர்ணிகமஹிஷகுப்³ஜகரனாடமஹோத்கடஶுகனாஸக³ஜபூ⁴மககுரஞ்ஜன
மனாஹகிங்கிஸபார்ணபௌ⁴மகசோரகதூ⁴மஜன்ம
அங்கா³ரஜதீவனஜீவலௌகிலவாசாம்ʼ
ஸஹாங்க³மது⁴ரேயஶுகேசகேயஶ்ரவணமத்த
காஸிககோ³தா³வாமகுலபஞ்ஜாவர்ஜஹமோத³ஶாலக ஏதே ஜனபதா³ஸ்தத்பர்வதோத்தா²
நதீ³꞉ பிப³ந்தி । தத்³யதா² ப்லக்ஷா மஹாகத³ம்பா³ மானஸீ ஶ்யாமா ஸுமேதா⁴
ப³ஹுலா விவர்ணா புங்கா² மாலா த³ர்ப⁴வதீ ப⁴த்³ராநதீ³ ஶுகநதீ³ பல்லவா பீ⁴மா
ப்ரப⁴ஞ்ஜனா காம்பா³ குஶாவதீ த³க்ஷா காஸவதீ துங்கா³ புண்யோதா³ சந்த்³ராவதீ
ஸுமூலாவதீ ககுத்³மினீ விஶாலா கரண்டகா பீவரீ மஹாமாயா மஹிஷீ மானுஷீ
சண்டா³ ஏதா நதீ³꞉ ப்ரதா⁴னா꞉ । ஶேஷா꞉ க்ஷுத்³ரனத்³ய꞉ ஸஹஸ்ரஶஶ்சேதி ।

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே த்ர்யஶீதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 83 ॥

ருத்³ர உவாச ।
உத்தராணாம்ʼ ச வர்ஷாணாம்ʼ த³க்ஷிணானாம்ʼ ச ஸர்வஶ꞉ ।
ஆசக்ஷதே யதா²ந்யாயம்ʼ யே ச பர்வதவாஸின꞉ ।
தச்ச்²ருʼணுத்⁴வம்ʼ மயா விப்ரா꞉ கீர்த்த்யமானம்ʼ ஸமாஹிதா꞉ ॥ 84.1 ॥

த³க்ஷிணேன து ஶ்வேதஸ்ய நீலஸ்ய சோத்தரேண ச ।
வாயவ்யாம்ʼ ரம்யகம்ʼ நாம ஜாயந்தே தத்ர மானவா꞉ ।
மதிப்ரதா⁴னா விமலா ஜராதௌ³ர்க³ந்த்⁴யவர்ஜிதா꞉ ॥ 84.2 ॥

தத்ராபி ஸுமஹான் வ்ருʼக்ஷோ ந்யக்³ரோதோ⁴ ரோஹித꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
தத்ப²லாத்³ ரஸபாநாத்³தி⁴ த³ஶவர்ஷஸஹஸ்ரிண꞉ ।
ஆயுஷா ஸர்வமனுஜா ஜாயந்தே தே³வரூபிண꞉ ॥ 84.3 ॥

உத்தரேண ச ஶ்வேதஸ்ய த்ரிஶ்ருʼங்க³ஸ்ய ச த³க்ஷிணே ।
வர்ஷம்ʼ ஹிரண்மயம்ʼ நாம தத்ர ஹைரண்வதீ நதீ³ ।
யக்ஷா வஸந்தி தத்ரைவ ப³லின꞉ காமரூபிண꞉ ॥ 84.4 ॥

ஏகாத³ஶஹஸ்த்ராணி ஸமானாம்ʼ தேன ஜீவதே ।
ஶதான்யன்யானி ஜீவந்தே வர்ஷாணாம்ʼ த³ஶ பஞ்ச ச ॥ 84.5 ॥

லகுசா꞉ க்ஷுத்³ரஸா வ்ருʼக்ஷாஸ்தஸ்மின் தே³ஶே வ்யவஸ்தி²தா꞉ ।
தத்ப²லப்ராஶமானா ஹி தேன ஜீவந்தி மானவா꞉ ॥ 84.6 ॥

ததா² த்ரிஶ்ருʼங்கே³ ச மணிகாஞ்சனஸர்வரத்னஶிக²ரானுக்ரமேண
தஸ்ய சோத்தரஶ்ருʼங்கா³த்³த³க்ஷிணஸமுத்³ராந்தே சோத்தரகுரவ꞉ ।
வஸ்த்ராண்யாப⁴ரணானி ச வ்ருʼக்ஷேஷ்வேவ ஜாயந்தே க்ஷீரவ்ருʼக்ஷா꞉
க்ஷீராஸவா꞉ ஸந்தி । மணிபூ⁴மி꞉ ஸுவர்ணபா³லுகா । தஸ்மின்
ஸ்வர்க³ச்யுதாஶ்ச புருஷா வஸந்தி த்ரயோத³ஶவர்ஷஸஹஸ்ராயுஷ꞉ ।
தஸ்யைவ த்³வீபஸ்ய பஶ்சிமேன சதுர்யோஜனஸஹஸ்ரமதிக்ரம்ய
தே³வலோகாச்சந்த்³ரத்³வீபோ ப⁴வதி யோஜனஸஹஸ்ரபரிமண்ட³ல꞉ । தஸ்ய மத்⁴யே
சந்த்³ரகாந்தஸூர்யகாந்தநாமானௌ கி³ரிவரௌ । தயோஶ்ச மத்⁴யே சந்த்³ராவதீ
நாம மஹாநதீ³ அனேகவ்ருʼக்ஷப²லானேகநதீ³ஸமாகுலா । ஏதத்குருவர்ஷம்ʼ ச ।
தஸ்யோத்தரபார்ஶ்வே ஸமுத்³ரோர்மிமாலாட்⁴யம்ʼ பஞ்சயோஜனஸஹஸ்ரமதிக்ரம்ய
தே³வலோகாத் ஸூர்யத்³வீபோ ப⁴வதி யோஜனஸஹஸ்ரபரிமண்ட³ல꞉ ।
தஸ்ய மத்⁴யே கி³ரிவர꞉ ஶதயோஜனவிஸ்தீர்ணஸ்தாவது³ச்ச்²ரித꞉ ।
தஸ்மாத்ஸூர்யாவர்த்தநாமா நதீ³ நிர்க³தா । தத்ர ச ஸூர்யஸ்யாதி⁴ஷ்டி²தம்
தத்ர ஸூர்யதை³வத்யாஸ்தத்³வர்ணாஶ்ச ப்ரஜா த³ஶவர்ஷஸஹஸ்ராயுஷ꞉ ।
தஸ்ய ச த்³வீபஸ்ய பஶ்சிமேன சதுர்யோஜனஸஹஸ்ரமதிக்ரம்ய ஸமுத்³ரம்ʼ
த³ஶயோஜனஸஹஸ்ரம்ʼ பரிமண்ட³லத்வேன த்³வீபோ ருத்³ராகரோ நாம । தத்ர ச
ப⁴த்³ராஸனம்ʼ வாயோரனேகரத்னஶோபி⁴தம் । தத்ர விக்³ரஹவான் வாயுஸ்திஷ்ட²தி ।
தபனீயவர்ணாஶ்ச ப்ரஜா꞉ பஞ்சவர்ஷஸஹஸ்ராயுஷ꞉ ॥ 84.7 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே சதுரஶீதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 84 ॥

ருத்³ர உவாச ।
இயம்ʼ பூ⁴பத்³மவ்யவஸ்தா² கதி²தா । இதா³னீம்ʼ பா⁴ரதம்ʼ நவபே⁴த³ம்ʼ ஶ்ருʼணுத ।
தத்³யதா² । இந்த்³ர꞉ கஸேரு꞉ தாம்ரவர்ணோ க³ப⁴ஸ்தி꞉ நாக³த்³வீப꞉ ஸௌம்ய꞉
க³ந்த⁴ர்வ꞉ வாருண꞉ பா⁴தரம்ʼ சேதி । ஸாக³ரஸம்ʼவ்ருʼதமேகைகம்ʼ
யோஜனஸஹஸ்ரப்ரமாணம் । தத்ர ச ஸப்த குலபர்வதா ப⁴வந்தி ।
தத்³யதா² । மஹேந்த்³ரோ மலய꞉ ஸஹ்ய꞉ ஶுக்திமாந்ந்ருʼக்ஷபர்வத꞉ ।
விந்த்⁴யஶ்ச பாரியாத்ரஶ்ச இத்யேதே குலபர்வதா꞉ । அன்யே ச
மந்த³ரஶாரத³ர்து³ரகோலாஹலஸுரமைனாகவைத்³யுதவாரந்த⁴மபாண்டு³ரதுங்க³ப்ரஸ்த²க்ருʼஷ்ணகி³ரிஜயந்தரைவதருʼஷ்யமூககோ³மந்தசித்ரகூடஶ்ரீசகோரகூடஶைலக்ருʼதஸ்த²ல
இத்யேதே க்ஷுத்³ரபர்வதா꞉ । ஶேஷா꞉ க்ஷுத்³ரதரா꞉ । தேஷாமார்யா ம்லேச்சா²
ஜனபதா³ வஸந்தி । பிப³ந்தி சைதாஸு நதீ³ஷு பானீயம் । தத்³யதா² க³ங்கா³
ஸிந்து⁴ ஸரஸ்வதீ ஶதத்³ரு விதஸ்தா விபாஶா சந்த்³ரபா⁴கா³ ஸரயூ யமுனா
இராவதீ தே³விகா குஹூ கோ³மதீ தூ⁴தபாபா பா³ஹுதா³ த்³ருʼஷத்³வதீ கௌஶிகீ நிஸ்வரா
க³ண்ட³கீ சக்ஷுஷ்மதீ லோஹிதா இத்யேதா ஹிமவத்பாத³நிர்க³தா꞉ ॥

வேத³ஸ்ம்ருʼதிர்வேத³வதீ ஸிந்து⁴பர்ணா ஸசந்த³னா ஸதா³சாரா ரோஹிபாரா சர்மண்வதீ
விதி³ஶா வேத³த்ரயீ இத்யேதா பாரியாத்ரோத்³ப⁴வா꞉ ஶோணா ஜ்யோதீரதா² நர்மதா³
ஸுரஸா மந்தா³கினீ த³ஶார்ணா சித்ரகூடா தமஸா பிப்பலா கரதோயா பிஶாசிகா
சித்ரோத்பலா விஶாலா வஞ்ஜுலா பா³லுகா வாஹினீ ஶுக்திமதீ விரஜா பங்கினீ
ரிரீ குஹூ இத்யேதா ருʼக்ஷப்ரஸூதா꞉ । மணிஜாலா ஶுபா⁴ தாபீ பயோஷ்ணீம்ʼ
ஶீக்⁴ரோதா³ வேஷ்ணா பாஶா வைதரணீ வேதீ³ பாலீ குமுத்³வதீ தோயா து³ர்கா³
அந்த்யா கி³ரா ஏதா விந்த்⁴யபாதோ³த்³ப⁴வா꞉ । கோ³தா³வரீ பீ⁴மரதீ² க்ருʼஷ்ணா வேணா
வஞ்ஜுலா துங்க³ப⁴த்³ரா ஸுப்ரயோகா³ வாஹ்யா காவேரீ இத்யேதா꞉ ஸஹ்யபாதோ³த்³ப⁴வா꞉ ।
ஶதமாலா தாம்ரபர்ணீ புஷ்பாவதீ உத்பலாவதீ இத்யேதா மலயஜா꞉ । த்ரியாமா
ருʼஷிகுல்யா இக்ஷுலா த்ரிவிதா³ லாங்கூ³லினீ வம்ʼஶவரா மஹேந்த்³ரதனயா꞉ ।
ருʼஷிகா லூமதீ மந்த³கா³மினீ பலாஶினீ இத்யேதா꞉ ஶுக்திமத்ப்ரப⁴வா꞉ ।
ஏதா꞉ ப்ராதா⁴ன்யேன குலபர்வதனத்³ய꞉ । ஶேஷா꞉ க்ஷுத்³ரனத்³ய꞉ । ஏஷ
ஜம்பூ³த்³வீபோ யோஜனலக்ஷப்ரமாணத꞉ । அத꞉ பரம்ʼ ஶாகத்³வீபம்ʼ நிபோ³த⁴த ।
ஜம்பூ³த்³வீபஸ்ய விஸ்தாராத்³ த்³விகு³ணபரிணாஹால்லவணோத³கஶ்ச ஜம்பூ³த்³வீபஸமஸ்தேன
த்³விகு³ணாவ்ருʼத꞉ । தத்ர ச புண்யா ஜனபதா³ஶ்சிரான்ம்ரியந்தே
து³ர்பி⁴க்ஷஜராவ்யாதி⁴ரஹிதஶ்ச தே³ஶோ(அ)யம் । ஸப்தைவ குலபர்வதாஸ்தாவத்
திஷ்ட²ந்தி தஸ்ய சோப⁴யதோ லவணக்ஷீரோத³தீ⁴ வ்யவஸ்தி²தௌ । தத்ர ச
ப்ராகா³யத꞉ ஶைலேந்த்³ர உத³யோ நாம பர்வத꞉ । தஸ்யாபரேண ஜலதா⁴ரோ நாம
கி³ரி꞉ । ஸைவ சந்த்³ரேதி கீர்த்தித꞉ । தஸ்ய ச ஜலமிந்த்³ரோ க்³ருʼஹீத்வா
வர்ஷதி । தஸ்ய பாரே ரைவதகோ நாம கி³ரி꞉ । ஸைவ நாரதோ³ வர்ண்யதே
தஸ்மிம்ʼஶ்ச நாரத³பர்வதாது³த்பன்னோ தஸ்ய சாபரேண ஶ்யாமோ நாம கி³ரி꞉ ।
தஸ்மிம்ʼஶ்ச ப்ரஜா꞉ ஶ்யாமத்வமாபன்னா꞉ ஸைவ து³ந்து³பி⁴ர்வர்ண்யதே । தஸ்மின்
ஸித்³தா⁴ இதி கீர்திதா꞉ ப்ரஜானேகவிதா⁴꞉ க்ரீட³ந்தஸ்தஸ்யாபரே ரஜதோ நாம கி³ரி꞉
ஸைவ ஶாகோச்யதே । தஸ்யாபரேணாம்பி³கேய꞉ ஸ ச விப்⁴ராஜஸோ ப⁴ண்யதே ।
ஸ ஏவ கேஸரீத்யுச்யதே । ததஶ்ச வாயு꞉ ப்ரவர்த்ததே । கி³ரிநாமான்யேவ
வர்ஷாணி தத்³யதா² । உத³யஸுகுமாரோ ஜலதா⁴ரக்ஷேமகமஹாத்³ருமேதி
ப்ரதா⁴னானி த்³விதீயபர்வதநாமபி⁴ரபி வக்தவ்யானி । தஸ்ய ச மத்⁴யே
ஶாகவ்ருʼக்ஷஸ்தத்ர ச ஸப்தமஹானத்³யோ த்³விநாம்ன்ய꞉ । தத்³யதா² ஸுகுமாரீ
குமாரீ நந்தா³ வேணிகா தே⁴னு꞉ இக்ஷுமதீ க³ப⁴ஸ்தி இத்யேதா நத்³ய꞉ ।

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே பஞ்சாஶீதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 85 ॥

அத² த்ருʼதீயம்ʼ குஶத்³வீபம்ʼ ஶ்ருʼணுத । குஶத்³வீபேன க்ஷீரோத³꞉ பரிவ்ருʼத꞉
ஶாகத்³வீபஸ்ய விஸ்தாராத்³ த்³விகு³ணேன । தத்ராபி ஸப்த குலபர்வதா꞉ । ஸர்வே
ச த்³விநாமான꞉ । தத்³ யதா² — குமுத³வித்³ருமேதி ச ஸோச்யதே । உன்னதோ
ஹேமபர்வத꞉ ஸைவ । ப³லாஹகோ த்³யுதிமான் ஸைவ । ததா² த்³ரோண꞉ ஸைவ
புஷ்பவான் । கங்கஶ்ச பர்வத꞉ ஸைவ குஶேஶய꞉ । ததா² ஷஷ்டோ²
மஹிஷநாமா ஸ ஏவ ஹரிரித்யுச்யதே । தத்ராக்³நிர்வஸதி । ஸப்தமஸ்து
ககுத்³மான் நாம ஸைவ மந்த³ர꞉ கீர்த்யதே । இத்யேதே பர்வதா꞉ குஶத்³வீபே
வ்யவஸ்தி²தா꞉ ஏதேஷாம்ʼ வர்ஷபே⁴தோ³ ப⁴வதி த்³விநாமஸஞ்ஜ்ஞ꞉ । குமுத³ஸ்ய
ஶ்வேதமுத்³பி⁴த³ம்ʼ ததே³வ கீர்த்யதே । உன்னதஸ்ய லோஹிதம்ʼ வேணுமண்ட³லம்ʼ ததே³வ
ப⁴வதி । ப³லாஹகஸ்ய ஜீமூதம்ʼ ததே³வ ரதா²கார இதி ।த்³ரோணஸ்ய ஹரிதம்ʼ
ததே³வ ப³லாத⁴னம்ʼ ப⁴வதி । கங்கஸ்யாபி ககுத்³மான் நாம । வ்ருʼத்திமத் ததே³வ
மானஸம்ʼ மஹிஷஸ்ய ப்ரபா⁴கரம் । ககுத்³மத꞉ கபிலம்ʼ ததே³வ ஸங்க்²யாதம்ʼ
நாம । இத்யேதானி வர்ஷாணி । தத்ர த்³விநாம்ன்யோ நத்³ய꞉ । ப்ரதபா ப்ரவேஶா
ஸைவோச்யதே । த்³விதீயா ஶிவா யஶோதா³ ஸா ச ப⁴வதி । த்ருʼதீயா பித்ரா நாம
ஸைவ க்ருʼஷ்ணா ப⁴ண்யதே । சதுர்தீ² ஹ்ராதி³னீ நாம ஸைவ சந்த்³ரா நிக³த்³யதே ।
வித்³யுதா ச பஞ்சமீ ஶுக்லா ஸைவ । வர்ணா ஷஷ்டீ² ஸைவ விபா⁴வரீ ।
மஹதீ ஸப்தமீ ஸைவ த்⁴ருʼதி꞉ । ஏதா꞉ ப்ரதா⁴னா꞉ ஶேஷா꞉ க்ஷுத³னத்³ய꞉ ।
இத்யேஷ குஶத்³வீபஸ்ய ஸம்ʼநிவேஶ꞉ । ஶாகத்³வீபோ த்³விகு³ண꞉ ஸம்ʼநிவிஷ்டஶ்ச
கதி²த꞉ । தஸ்ய ச மத்⁴யே மஹாகுஶஸ்தம்ப³꞉ । ஏஷ ச குஶத்³வீபோ
த³தி⁴மண்டோ³தே³னாவ்ருʼத꞉ க்ஷீரோத³த்³விகு³ணேன ।

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஷட³ஶீதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 86 ॥

ருத்³ர உவாச ।
அத² க்ரௌஞ்சம்ʼ ப⁴வதி சதுர்த²ம்ʼ குஶத்³வீபாத்³ த்³விகு³ணமானத꞉ ஸமுத்³ர꞉
க்ரௌஞ்சேன த்³விகு³ணேனாவ்ருʼத꞉ । தஸ்மிம்ʼஶ்ச ஸப்தைவ ப்ரதா⁴னபர்வதா꞉ ।
ப்ரத²ம꞉ கௌஞ்சோ வித்³யுல்லதோ ரைவதோ மானஸ꞉ ஸைவ பாவக꞉ ।
ததை²வாந்த⁴கார꞉ ஸைவாச்சோ²த³க꞉ । தே³வாவ்ருʼத்தோ ஸ ச ஸுராபோ ப⁴ண்யதே ।
ததோ தே³விஷ்ட²꞉ ஸ ஏவ காஞ்சனஶ்ருʼங்கோ³ ப⁴வதி । தே³வனந்தா³த்பரோ
கோ³விந்த³꞉, த்³விவிந்த³ இதி । தத꞉ புண்ட³ரீக꞉ ஸைவ தோஷாஶய꞉ । ஏதே
ஸப்த ரத்னமயா꞉ பர்வதா꞉ க்ரீஞ்சத்³வீபே வ்யவஸ்தி²தா꞉ । ஸர்வே ச
பரஸ்பரேணோச்ச்²ரயா꞉ । தத்ர வர்ஷாணி ததா² க்ரௌஞ்சஸ்ய குஶலோ தே³ஶ꞉
ஸைவ மாத⁴வ꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ வாமனஸ்ய மனோ(அ)னுக³꞉ ஸைவ ஸம்ʼவர்தகஸ்ததோஷ்ணவான்
ஸோமப்ரகாஶ꞉ । தத꞉ பாவக꞉ ஸைவ ஸுத³ர்ஶன꞉ । ததா² சாந்த⁴கார꞉
ஸைவ ஸம்ʼமோஹ꞉ । ததோ முனிதே³ஶ꞉ ஸ ச ப்ரகாஶ꞉ । ததோ து³ந்து³பி⁴꞉
ஸைவானர்த² உச்யதே । தத்ராபி ஸப்தைவ நத்³ய꞉ ॥ 87.1 ॥

கௌ³ரீ குமுத்³வதீ சைவ ஸந்த்⁴யா ராத்ரிர்மனோஜவா க்²யாதிஶ்ச புண்ட³ரீகா ச
க³ங்கா³ ஸப்தவிதா⁴꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ । கௌ³ரீ ஸைவ புஷ்பவஹா குமுத்³வதீ தாம்ரவதீ
ரோத⁴ஸந்த்⁴யா ஸுகா²வஹா ச மனோஜவா ச க்ஷிப்ரோதா³ ச க்²யாதி꞉ ஸைவ
கோ³ப³ஹுலா புண்ட³ரீகா சித்ரவேகா³ ஶேஷா꞉ க்ஷுத்³ரனத்³ய꞉ ॥ க்ரௌஞ்சத்³வீபோ
க்⁴ருʼதோதே³னாவ்ருʼத꞉ । க்⁴ருʼதோதா³ ஶால்மலேனேதி ॥ 87.2 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஸப்தாஶீதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 87 ॥

ருத்³ர உவாச ।
த்ரிஷு ஶிஷ்டேஷு வக்ஷ்யாமி த்³வீபேஷு மனுஜான்யுத ।
ஶால்மலம்ʼ பஞ்சமம்ʼ வர்ஷம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யே தந்நிபோ³த⁴த ।
க்ரௌஞ்சத்³வீபஸ்ய விஸ்தாராச்சா²ல்மலோ த்³விகு³ணோ மத꞉ ॥ 88.1 ॥

க்⁴ருʼதஸமுத்³ரமாவ்ருʼத்ய வ்யவஸ்தி²ஸ்தத்³விஸ்தாரோ த்³விகு³ணஸ்தத்ர ச ஸப்த
பர்வதா꞉ ப்ரதா⁴னாஸ்தாவந்தி வர்ஷாணி தாவத்யோ நத்³ய꞉ । தத்ர ச பர்வதா꞉ ।
ஸுமஹான் பீத꞉ஶாதகௌம்பா⁴த் ஸார்வகு³ணஸௌவர்ணரோஹிதஸுமனஸகுஶல
ஜாம்பூ³னத³வைத்³யுதா இத்யேதே குலபர்வதா வர்ஷாணி சேதி । அத² ஷஷ்ட²ம்ʼ
கோ³மேத³ம்ʼ கத்²யதே । ஶால்மலம்ʼ யதா² ஸுரோதே³னாவ்ருʼதம்ʼ தத்³வத் ஸுரோதோ³(அ)பி
தத்³விகு³ணேன கோ³மேதே³னாவ்ருʼத꞉ । தத்ர ச ப்ரதா⁴னபர்வதௌ த்³வாவேவ । ஏகஸ்ய
தாவத்தாவஸர꞉ । அபரஶ்ச குமுத³ இதி । ஸமுத்³ரஶ்சேக்ஷுரஸஸ்தத்³த்³விகு³ணேன
புஷ்கரேணாவ்ருʼத꞉ । தத்ர ச புஷ்கராக்²யே மானஸோ நாம பர்வத꞉ ।
தத³பி த்³விதா⁴ சி²ன்னம்ʼ வர்ஷம்ʼ தத்ப்ரமாணேன ச । ஸ்வாதோ³த³கேனாவ்ருʼதம் ।
ததஶ்ச கடாஹம் । ஏதத் ப்ருʼதி²வ்யா꞉ ப்ரமாணம் । ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸ்ய ச
ஸகடாஹவிஸ்தாரப்ரமாணம் । ஏவம்ʼவிதா⁴நாமண்டா³னாம்ʼ பரிஸங்க்²யா ந வித்³யதே ।
ஏதானி கல்பே கல்பே ப⁴க³வான் நாராயண꞉ க்ரோட³ரூபீ ரஸாதலாந்த꞉ப்ரவிஷ்டானி
த³ம்ʼஷ்ட்ரைகைனோத்³த்⁴ருʼத்ய ஸ்தி²தௌ ஸ்தா²பயதி । ஏஷ வ꞉ கதி²தோ மார்கோ³
பூ⁴மேராயாமவிஸ்தர꞉ । ஸ்வஸ்தி வோ(அ)ஸ்து க³மிஷ்யாமி கைலாஸம்ʼ நிலயம்ʼ த்³விஜா꞉ ॥ 88.2 ॥

ஶ்ரீவராஹ உவாச ।
ஏவமுக்த்வா க³தோ ருத்³ர꞉ க்ஷணாத³த்³ருʼஶ்யமூர்திமான் ।
தே ச ஸர்வே க³தா தே³வா ருʼஷயஶ்ச யதா²க³தம் ॥ 88.3 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே அஷ்டாஶீதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 88 ॥

த⁴ரண்யுவாச ।
பரமாத்மா ஶிவ꞉ புண்ய இதி கேசித்³ ப⁴வம்ʼ விது³꞉ ।
அபரே ஹரிமீஶானமிதி கேசிச்சதுர்முக²ம் ॥ 89.1 ॥

ஏதேஷாம்ʼ கதமோ தே³வ꞉ பர꞉ கோ வா(அ)த²வா(அ)பர꞉ ।
ஏதத்³தே³வ மமாசக்ஷ்வ பரம்ʼ கௌதூஹலம்ʼ விபோ⁴ ॥ 89.2 ॥

ஶ்ரீவராஹ உவாச ।
பரோ நாராயணோ தே³வஸ்தஸ்மாஜ்ஜாதஶ்சதுர்முக²꞉ ।
தஸ்மாத்³ ருத்³ரோ(அ)ப⁴வத்³ தே³வி ஸ ச ஸர்வஜ்ஞதாம்ʼ க³த꞉ ॥ 89.3 ॥

தஸ்யாஶ்சர்யாண்யனேகானி விவிதா⁴னி வரானனே ।
ஶ்ருʼணு ஸர்வாணி சார்வங்கி³ கத்²யமானம்ʼ மயா(அ)னகே⁴ ॥ 89.4 ॥

கைலாஸஶிக²ரே ரம்யே நானாதா⁴துவிசித்ரிதே ।
வஸத்யனுதி³னம்ʼ தே³வ꞉ ஶூலபாணிஸ்த்ரிலோசன꞉ ॥ 89.5 ॥

ஸைகஸ்மின் தி³வஸே தே³வ꞉ ஸர்வபூ⁴தநமஸ்க்ருʼத꞉ ।
க³ணை꞉ பரிவ்ருʼதோ கௌ³ர்யா மஹானாஸீத் பினாகத்⁴ருʼக் ॥ 89.6 ॥

தத்ர ஸிம்ʼஹமுகா²꞉ கேசித்³ க³ணா நர்த³ந்தி ஸிம்ʼஹவத் ।
அபரே ஹஸ்திவக்த்ராஶ்ச ஹயவக்த்ராஸ்ததா²பரே ॥ 89.7 ॥

அபரே ஶிம்ʼஶுமாராஸ்யா அபரே ஸூகரானனா꞉ ।
அபரே(அ)ஶ்வாமுகா² ரௌத்³ரா க²ராஸ்யாஜானனாஸ்ததா² ।
சா²க³மத்ஸ்யானனா꞉ க்ரூரா ஹ்யனந்தா꞉ ஶஸ்த்ரபாணய꞉ ॥ 89.8 ॥

கேசித்³ கா³யந்தி ந்ருʼத்யந்தி தா⁴வந்தி ஸ்போ²டயந்தி ச ।
ஹஸந்தி கிலகிலாயந்தி க³ர்ஜந்தி ச மஹாப³லா꞉ ॥ 89.9 ॥

கேசில்லோஷ்டாம்ʼஸ்து ஸங்க்³ருʼஹ்ய யுயுது⁴ர்க³ணநாயகா꞉ ।
அபரே மல்லயுத்³தே⁴ன யுயுது⁴ர்ப³லத³ர்பிதா꞉ ।
ஏவம்ʼ க³ணஸஹஸ்ரேண வ்ருʼதோ தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 89.10 ॥

யாவதா³ஸ்தே ஸ்வயம்ʼ தே³வ்யா க்ரீட³ன் தே³வவர꞉ ஸ்வயம் ।
தாவத்³ ப்³ரஹ்மா ஸ்வயம்ʼ தே³வைருபாயாத் ஸஹ ஸத்வர꞉ ॥ 89.11 ॥

தமாக³தமதோ² த்³ருʼஷ்ட்வா பூஜயித்வா விதா⁴னத꞉ ।
உவாச பரமோ தே³வோ ருத்³ரோ ப்³ரஹ்மாணமவ்யம் ॥ 89.12 ॥

கிமாக³மனக்ருʼத்யம்ʼ தே ப்³ரஹ்மன் ப்³ரூஹி மமாசிரம் ।
கிம்ʼ ச தே³வாஸ்த்வராயுக்தா ஆக³தா மம ஸந்நிதௌ⁴ ॥ 89.13 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
அஸ்த்யந்த⁴கோ மஹாதை³த்யஸ்தேன ஸர்வே தி³வௌகஸ꞉ ।
அர்தி³தா மத்ஸமீபம்ʼ து பு³த்³த்⁴வா மாம்ʼ ஶரணைஷிண꞉ ॥ 89.14 ॥

ததஶ்சைதே மயா ஸர்வே ப்ரோக்தா தே³வா ப⁴வம்ʼ ப்ரதி ।
க³ச்சா²ம இதி தே³வேஶ ததஸ்த்வேதே ஸமாக³தா꞉ ॥ 89.15 ॥

ஏவமுக்த்வா ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்மா வீக்ஷாம்ʼ சக்ரே பினாகினம் ।
நாராயணம்ʼ ச மனஸா ஸஸ்மார பரமேஶ்வரம் ।
ததோ நாராயணோ தே³வோ த்³வாப்⁴யாம்ʼ மத்⁴யே வ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 89.16 ॥

ததஸ்த்வேகீக³தாஸ்தே து ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா꞉ ।
பரஸ்பரம்ʼ ஸூக்ஷ்மத்³ருʼஷ்ட்யா வீக்ஷாம்ʼ சக்ருர்முதா³யுதா꞉ ॥ 89.17 ॥

ததஸ்தேஷாம்ʼ த்ரிதா⁴ த்³ருʼஷ்டிர்பூ⁴த்வைகா ஸமஜாயத ।
தஸ்யாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்யாம்ʼ ஸமுத்பன்னா குமாரீ தி³வ்யரூபிணீ ॥ 89.18 ॥

நீலோத்பலத³லஶ்யாமா நீலகுஞ்சிதமூர்த்³த⁴ஜா ।
ஸுனாஸா ஸுலலாடாந்தா ஸுவக்த்ரா ஸுப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 89.19 ॥

த்வஷ்ட்ரா யத³க்³நிஜிஹ்வம்ʼ து லக்ஷணம்ʼ பரிபா⁴ஷிதம் ।
தத்ஸர்வமேகத꞉ ஸம்ʼஸ்த²ம்ʼ கந்யாயாம்ʼ ஸம்ப்ரத்³ருʼஶ்யதே ॥ 89.20 ॥

அத² தாம்ʼ த்³ருʼஶ்ய கன்யாம்ʼ து ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா꞉ ।
ஊசு꞉ கா(அ)ஸி ஶுபே⁴ ப்³ரூஹி கிம்ʼ வா கார்யம்ʼ விபஶ்சிதம் ॥ 89.21 ॥

த்ரிவர்ணா ச குமாரீ ஸா க்ருʼஷ்ணஶுக்லா ச பீதிகா ।
உவாச ப⁴வதாம்ʼ த்³ருʼஷ்டேர்யோகா³ஜ்ஜாதா(அ)ஸ்மி ஸத்தமா꞉ ।
கிம்ʼ மாம்ʼ ந வேத்த² ஸுஶ்ரோணீம்ʼ ஸ்வஶக்திம்ʼ பரமேஶ்வரீம் ॥ 89.22 ॥

ததோ ப்³ரஹ்மாத³யஸ்தே ச தஸ்யாஸ்துஷ்டா வரம்ʼ த³து³꞉ ।
நாம்னா(அ)ஸி த்ரிகலா தே³வீ பாஹி விஶ்வம்ʼ ச ஸர்வதா³ ॥ 89.23 ॥

அபராண்யபி நாமானி ப⁴விஷ்யந்தி தவானகே⁴ ।
கு³ணோத்தா²னி மஹாபா⁴கே³ ஸர்வஸித்³தி⁴கராணி ச ॥ 89.24 ॥

அன்யச்ச காரணம்ʼ தே³வி த்ரிவர்ணா(அ)ஸி வரானனே ।
மூர்தித்ரயம்ʼ த்ரிபி⁴ர்வர்ணை꞉ குரு தே³வி ஸ்வகம்ʼ த்³ருதம் ॥ 89.25 ॥

ஏவமுக்தா ததா³ தே³வைரகரோத் த்ரிவிதா⁴ம்ʼ தனும் ।
ஸிதாம்ʼ ரக்தாம்ʼ ததா² க்ருʼஷ்ணாம்ʼ த்ரிமூர்தித்வம்ʼ ஜகா³ம ஹ ॥ 89.26 ॥

யா ஸா ப்³ராஹ்மீ ஶுபா⁴ மூர்த்திஸ்தயா ஸ்ருʼஜதி வை ப்ரஜா꞉ ।
ஸௌம்யரூபேண ஸுஶ்ரோணீ ப்³ரஹ்மஸ்ருʼஷ்ட்யா விதா⁴னத꞉ ॥ 89.27 ॥

யா ஸா ரக்தேன வர்ணேன ஸுரூபா தனுமத்⁴யமா ।
ஶங்க²சக்ரத⁴ரா தே³வீ வைஷ்ணவீ ஸா கலா ஸ்ம்ருʼதா ।
ஸா பாதி ஸகலம்ʼ விஶ்வம்ʼ விஷ்ணுமாயேதி கீர்த்த்யதே ॥ 89.28 ॥

யா ஸா க்ருʼஷ்ணேன வர்ணேன ரௌத்³ரீ மூர்த்திஸ்த்ரிஶூலினீ ।
த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலினீ தே³வீ ஸா ஸம்ʼஹரதி வை ஜக³த் ॥ 89.29 ॥

யா ஸ்ருʼஷ்டிர்ப்³ரஹ்மணோ தே³வீ ஶ்வேதவர்ணா விபா⁴வரீ ।
ஸா குமாரீ மஹாபா⁴கா³ விபுலாப்³ஜத³லேக்ஷணா ।
ஸத்³யோ ப்³ரஹ்மாணமாமந்த்ர்ய தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ॥ 89.30 ॥

ஸா(அ)ந்தர்ஹிதா யயௌ தே³வீ வரதா³ ஶ்வேதபர்வதம் ।
தபஸ்தப்தும்ʼ மஹத் தீவ்ரம்ʼ ஸர்வக³த்வமபீ⁴ப்ஸதீ ॥ 89.31 ॥

யா வைஷ்ணவீ குமாரீ து ஸாப்யனுஜ்ஞாய கேஶவம் ।
மந்த³ராத்³ரிம்ʼ யயௌ தப்தும்ʼ தப꞉ பரமது³ஶ்சரம் ॥ 89.32 ॥

யா ஸா க்ருʼஷ்ணா விஶாலாக்ஷீ ரௌத்³ரீ த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலினீ ।
ஸா நீலபர்வதவரம்ʼ தபஶ்சர்தும்ʼ யயௌ ஶுபா⁴ ॥ 89.33 ॥

அத² காலேன மஹதா ப்ரஜா꞉ ஸ்த்ரஷ்டும்ʼ ப்ரஜாபதி꞉ ।
ஆரப்³த⁴வான் ததா³ தஸ்ய வவ்ருʼதே⁴ ஸ்ருʼஜதோ ப³லம் ॥ 89.34 ॥

யதா³ ந வவ்ருʼதே⁴ தஸ்ய ப்³ரஹ்மணோ மானஸீ ப்ரஜா ।
ததா³ த³த்⁴யௌ கிமேதன்மே ந ததா² வர்த்³த⁴தே ப்ரஜா ॥ 89.35 ॥

ததோ ப்³ரஹ்மா ஹ்ருʼதா³ த³த்⁴யௌ யோகா³ப்⁴யாஸேன ஸுவ்ரதே ।
சிந்தயன் பு³பு³தே⁴ தே³வஸ்தாம்ʼ கன்யாம்ʼ ஶ்வேதபர்வதே ।
தபஶ்சரந்தீம்ʼ ஸுமஹத் தபஸா த³க்³த⁴கில்பி³ஷாம் ॥ 89.36 ॥

ததோ ப்³ரஹ்மா யயௌ தத்ர யத்ர ஸா கமலேக்ஷணா ।
தபஶ்சரதி தாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா வாக்யமேதது³வாச ஹ ॥ 89.37 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
கிம்ʼ தப꞉ க்ரியதே ப⁴த்³ரே கார்யமாவேக்ஷ்ய ஶோப⁴தே ।
துஷ்டோ(அ)ஸ்மி தே விஶாலாக்ஷி வரம்ʼ கிம்ʼ தே த³தா³ம்யஹம் ॥ 89.38 ॥

ஸ்ருʼஷ்டிருவாச ।
ப⁴க³வன்னேகதே³ஶஸ்தா² நோத்ஸஹே ஸ்தா²துமஞ்ஜஸா ।
அதோ(அ)ர்த²ம்ʼ த்வாம்ʼ வரம்ʼ யாசே ஸர்வக³த்வமபீ⁴ப்ஸதீ ॥ 89.39 ॥

ஏவமுக்தஸ்ததா³ தே³வ்யா ஸ்ருʼஷ்ட்யா ப்³ரஹ்மா ப்ரஜாபதி꞉ ।
உவாச தாம்ʼ ததா³ தே³வீம்ʼ ஸர்வகா³ த்வம்ʼ ப⁴விஷ்யஸி ॥ 89.40 ॥

ஏவமுக்தா ததா³ தேன ஸ்ருʼஷ்டி꞉ ஸா கமலேக்ஷணா ।
தஸ்ய ஹ்யங்கே லயம்ʼ ப்ராப்தா ஸா தே³வீ பத்³மலோசனா ।
தஸ்மாதா³ரப்⁴ய காலாத் து ப்³ராஹ்மீ ஸ்ருʼஷ்டிர்வ்யவர்த்³த⁴த ॥ 89.41 ॥

ப்³ரஹ்மணோ மானஸா꞉ ஸப்த தேஷாமன்யே தபோத⁴னா꞉ ।
தேஷாமன்யே ததஸ்த்வன்யே சதுர்த்³தா⁴ பூ⁴தஸங்க்³ரஹ꞉ ।
ஸஸ்தா²ணுஜங்க³மானாம்ʼ ச ஸ்ருʼஷ்டி꞉ ஸர்வத்ர ஸம்ʼஸ்தி²தா ॥ 89.42 ॥

யத்கிஞ்சித்³ வாங்மயம்ʼ லோகே ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ।
தத்ஸர்வம்ʼ ஸ்தா²பிதம்ʼ ஸ்ருʼஷ்ட்யா பூ⁴தம்ʼ ப⁴வ்யம்ʼ ச ஸர்வதா³ ॥ 89.43 ॥

॥ இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ப⁴க³வச்சா²ஸ்த்ரே ஏகோனனவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 89 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரகீ³தா ஸமாப்தா ।

Also Read:

Rudra Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Rudra Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top