Ashtaka

Shankara Ashtakam Lyrics in Bengali

Shankarashtakam in Bengali:

॥ শঙ্করাষ্টকম্ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

শীর্ষজটাগণভারং গরলাহারং সমস্তসংহারম্ ।
কৈলাসাদ্রিবিহারং পারং ভববারিধেরহং বন্দে ॥ ১॥

চন্দ্রকলোজ্জ্বলভালং কণ্ঠব্যালং জগত্ত্রয়ীপালম্ ।
কৃতনরমস্তকমালং কালং কালস্য কোমলং বন্দে ॥ ২॥

কোপেক্ষণহতকামং স্বাত্মারামং নগেন্দ্রজাবামম্ ।
সংসৃতিশোকবিরামং শ্যামং কণ্ঠেন কারণং বন্দে ॥ ৩॥

কটিতটবিলসিতনাগং খণ্ডিতয়াগং মহাদ্ভুতত্যাগম্ ।
বিগতবিষয়রসরাগং ভাগং য়জ্ঞেষু বিভ্রতং বন্দে ॥ ৪॥

ত্রিপুরাদিকদনুজান্তং গিরিজাকান্তং সদৈব সংশান্তম্ ।
লীলাবিজিতকৃতান্তং ভান্তং স্বান্তেপু দেহিনাং বন্দে ॥ ৫॥

সুরসরিদাপ্লুতকেশং ত্রিদশকুলেশং হৃদালয়াবেশম্ ।
বিগতাশেষক্লেশং দেশং সর্বেষ্টসম্পদাং বন্দে ॥ ৬॥

করতলকলিতপিনাকং বিগতজরাকং সুকর্মণাং পাকম্ ।
পরপদবীতবরাকং নাকঙ্গমপূগবন্দিতং বন্দে ॥ ৭॥

ভূতিবিভূষিতকায়ং দুস্তরমায়ং বিবর্জিতাপায়ম্ ।
প্রমথসমূহসহায়ং সায়ং প্রাতর্নিরন্তরং বন্দে ॥ ৮॥

য়স্তুপদাষ্টকমেতদ্ব্রহ্মানন্দেন নির্মিতং নিত্যম্ ।
পঠতি সমাহিতচেতাঃ প্রাপ্নোত্যন্তে স শৈবমেব পদম্ ॥ ৯॥

ইতি শ্রীমত্পরমহংসস্বামিব্রহ্মানন্দবিরচিতং শ্রীশঙ্করাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।