Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shiva Gita Lyrics in Tamil

Shiva Geetaa in Tamil:

॥ ஶ்ரீஶிவகீ³தா ॥

॥ ஶிவ கீ³தா ॥

அத² ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
1 ஶிவப⁴க்த்யுத்கர்ஷநிரூபணம்ʼ நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1 ॥ 40
2 வைராக்³யோபதே³ஶோ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 2 ॥ 43
3 விரஜாதீ³க்ஷாநிரூபணம்ʼ நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 3 ॥ 35
4 ஶிவப்ரது³ர்பா⁴வாக்²ய꞉ நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4 ॥ 52
5 ராமாய வரப்ரதா³னம்ʼ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 5 ॥ 41
6 விபூ⁴தியோகோ³ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 6 ॥ 60
7 விஶ்வரூபத³ர்ஶனம்ʼ நாம ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 7 ॥ 47
8 பிண்டோ³த்பத்திகத²னம்ʼ நாம அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 8 ॥ 70
9 தே³ஹஸ்வரூபநிர்ணயோ நாம நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 9 ॥ 51
10 ஜீவஸ்வரூபகத²னம்ʼ நாம த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 10 ॥ 63
11 ஜீவக³த்யாதி³நிரூபணம்ʼ நாம ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 11 ॥ 45
12 உபாஸனாஜ்ஞானப²லம்ʼ நாம த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 12 ॥ 42
13 மோக்ஷயோகோ³ நாம த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 13 ॥ 38
14 பஞ்சகோஶோபபாத³னம்ʼ நாம சதுர்த³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 14 ॥ 45
15 ப⁴க்தியோகோ³ நாம பஞ்சத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 15 ॥ 42
16 கீ³தாதி⁴காரிநிரூபணம்ʼ நாம ஷோட³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 16 ॥ 69 ட் = 783

॥ ஶிவ கீ³தா ॥

அத² ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।
ஸூத உவாச ॥

அதா²த꞉ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶுத்³த⁴ம்ʼ கைவல்யமுக்தித³ம் ।
அனுக்³ரஹான்மஹேஶஸ்ய ப⁴வது³꞉க²ஸ்ய பே⁴ஷஜம் ॥ 1 ॥

ந கர்மணாமனுஷ்டா²னைர்ன தா³னைஸ்தபஸாபி வா ।
கைவல்யம்ʼ லப⁴தே மர்த்ய꞉ கிந்து ஜ்ஞானேன கேவலம் ॥ 2 ॥

ராமாய த³ண்ட³காரண்யே பார்வதீபதினா புரா ।
யா ப்ரோக்தா ஶிவகீ³தாக்²யா கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதமா ஹி ஸா ॥ 3 ॥

யஸ்யா꞉ ஶ்ரவணமாத்ரேண ந்ருʼணாம்ʼ முக்திர்த்⁴ருவம்ʼ ப⁴வேத் ।
புரா ஸனத்குமாராய ஸ்கந்தே³நாபி⁴ஹிதா ஹி ஸா ॥ 4 ॥

ஸனத்குமார꞉ ப்ரோவாச வ்யாஸாய முநிஸத்தமா꞉ ।
மஹ்யம்ʼ க்ருʼபாதிரேகேண ப்ரத³தௌ³ பா³த³ராயண꞉ ॥ 5 ॥

உக்தம்ʼ ச தேன கஸ்மைசின்ன தா³தவ்யமித³ம்ʼ த்வயா ।
ஸூதபுத்ரான்யதா² தே³வா꞉ க்ஷுப்⁴யந்தி ச ஶபந்தி ச ॥ 6 ॥

அத² ப்ருʼஷ்டோ மயா விப்ரா ப⁴க³வான்பா³த³ராயண꞉ ।
ப⁴க³வந்தே³வதா꞉ ஸர்வா꞉ கிம்ʼ க்ஷுப்⁴யந்தி ஶபந்தி ச ॥ 7 ॥

தாஸாமத்ராஸ்தி கா ஹாநிர்யயா குப்யந்தி தே³வதா꞉ ।
பாராஶர்யோ(அ)த² மாமாஹ யத்ப்ருʼஷ்டம்ʼ ஶ்ருʼணு வத்ஸ தத் ॥ 8 ॥

நித்யாக்³னிஹோத்ரிணோ விப்ரா꞉ ஸந்தி யே க்³ருʼஹமேதி⁴ன꞉ ।
த ஏவ ஸர்வப²லதா³꞉ ஸுராணாம்ʼ காமதே⁴னவ꞉ ॥ 9 ॥

ப⁴க்ஷ்யம்ʼ போ⁴ஜ்யம்ʼ ச பேயம்ʼ ச யத்³யதி³ஷ்டம்ʼ ஸுபர்வணாம் ।
அக்³னௌ ஹுதேன ஹவிஷா ஸத்ஸர்வம்ʼ லப்⁴யதே தி³வி ॥ 10 ॥

நான்யத³ஸ்தி ஸுரேஶாநாமிஷ்டஸித்³தி⁴ப்ரத³ம்ʼ தி³வி ।
தோ³க்³த்⁴ரீ தே⁴னுர்யதா² நீதா து³꞉க²தா³ க்³ருʼஹமேதி⁴னாம் ॥ 11 ॥

ததை²வ ஜ்ஞானவான்விப்ரோ தே³வானாம்ʼ து³꞉க²தோ³ ப⁴வேத் ।
த்ரித³ஶாஸ்தேன விக்⁴னந்தி ப்ரவிஷ்டா விஷயம்ʼ ந்ருʼணாம் ॥ 12 ॥

ததோ ந ஜாயதே ப⁴க்தி꞉ ஶிவே கஸ்யாபி தே³ஹின꞉ ।
தஸ்மாத³விது³ஷாம்ʼ நைவ ஜாயதே ஶூலபாணின꞉ ॥ 13 ॥

யதா²கத²ஞ்சிஜ்ஜாதாபி மத்⁴யே விச்சி²த்³யதே ந்ருʼணாம் ।
ஜாதம்ʼ வாபி ஶிவஜ்ஞானம்ʼ ந விஶ்வாஸம்ʼ ப⁴ஜத்யலம் ॥ 14 ॥

ருʼஷய ஊசு꞉ ॥

யத்³யேவம்ʼ தே³வதா விக்⁴னமாசரந்தி தனூப்⁴ருʼதாம் ।
பௌருஷம்ʼ தத்ர கஸ்யாஸ்தி யேன முக்திர்ப⁴விஷ்யதி ॥ 15 ॥

ஸத்யம்ʼ ஸூதாத்மஜ ப்³ரூஹி தத்ரோபாயோ(அ)ஸ்தி வா ந வா ॥

ஸூத உவாச ॥

கோடிஜன்மார்ஜிதை꞉ புண்யை꞉ ஶிவே ப⁴க்தி꞉ ப்ரஜாயதே ॥ 16 ॥

இஷ்டாபூர்தாதி³கர்மாணி தேனாசரதி மானவ꞉ ।
ஶிவார்பணதி⁴யா காமான்பரித்யஜ்ய யதா²விதி⁴ ॥ 17 ॥

அனுக்³ரஹாத்தேன ஶம்போ⁴ர்ஜாயதே ஸுத்³ருʼடோ⁴ நர꞉ ।
ததோ பீ⁴தா꞉ பலாயந்தே விக்⁴னம்ʼ ஹித்வா ஸுரேஶ்வரா꞉ ॥ 18 ॥

ஜாயதே தேன ஶுஶ்ரூஷா சரிதே சந்த்³ரமௌலின꞉ ।
ஶ்ருʼண்வதோ ஜாயதே ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞாநாதே³வ விமுச்யதே ॥ 19 ॥

ப³ஹுனாத்ர விமுக்தேன யஸ்ய ப⁴க்தி꞉ ஶிவே த்³ருʼடா⁴ ।
மஹாபாபோபபாபௌக⁴கோடிக்³ரஸ்தோ(அ)பி முச்யதே ॥ 20 ॥

அநாத³ரேண ஶாட்²யேன பரிஹாஸேன மாயயா ।
ஶிவப⁴க்திரதஶ்சேத்ஸ்யாத³ந்த்யஜோ(அ)பி விமுச்யதே ॥ 21 ॥

ஏவம்ʼ ப⁴க்திஶ்ச ஸர்வேஷாம்ʼ ஸர்வதா³ ஸர்வதோமுகீ² ।
தஸ்யாம்ʼ து வித்³யமானாயாம்ʼ யஸ்து மர்த்யோ ந முச்யதே ॥ 22 ॥

ஸம்ʼஸாரப³ந்த⁴னாத்தஸ்மாத³ன்ய꞉ கோ வாஸ்தி மூட⁴தீ⁴꞉ ।
நியமாத்³யஸ்து குர்வீத ப⁴க்திம்ʼ வா த்³ரோஹமேவ வா ॥ 23 ॥

தஸ்யாபி சேத்ப்ரஸன்னோ(அ)ஸௌ ப²லம்ʼ யச்ச²தி வாஞ்சி²தம் ।
ருʼத்³த⁴ம்ʼ கிஞ்சித்ஸமாதா³ய க்ஷுல்லகம்ʼ ஜலமேவ வா ॥ 24 ॥

யோ த³த்தே நியமேனாஸௌ தஸ்மை த³த்தே ஜக³த்த்ரயம் ।
தத்ராப்யஶக்தோ நியமாந்நமஸ்காரம்ʼ ப்ரத³க்ஷிணாம் ॥ 25 ॥

ய꞉ கரோதி மஹேஶஸ்ய தஸ்மை துஷ்டோ ப⁴வேச்சி²வ꞉ ।
ப்ரத³க்ஷிணாஸ்வஶக்தோ(அ)பி ய꞉ ஸ்வாந்தே சிந்தயேச்சி²வம் ॥ 26 ॥

க³ச்ச²ன்ஸமுபவிஷ்டோ வா தஸ்யாபீ⁴ஷ்டம்ʼ ப்ரயச்ச²தி ।
சந்த³னம்ʼ பி³ல்வகாஷ்ட²ஸ்ய புஷ்பாணி வனஜான்யபி ॥ 27 ॥

ப²லானி தாத்³ருʼஶான்யேவ யஸ்ய ப்ரீதிகராணி வை ।
து³ஷ்கரம்ʼ தஸ்ய ஸேவாயாம்ʼ கிமஸ்தி பு⁴வனத்ரயே ॥ 28 ॥

வன்யேஷு யாத்³ருʼஶீ ப்ரீதிர்வர்ததே பரமேஶிது꞉ ।
உத்தமேஷ்வபி நாஸ்த்யேவ தாத்³ருʼஶீ க்³ராமஜேஷ்வபி ॥ 29 ॥

தம்ʼ த்யக்த்வா தாத்³ருʼஶம்ʼ தே³வம்ʼ ய꞉ ஸேவேதான்யதே³வதாம் ।
ஸ ஹி பா⁴கீ³ரதீ²ம்ʼ த்யக்த்வா காங்க்ஷதே ம்ருʼக³த்ருʼஷ்ணிகாம் ॥ 30 ॥

கிந்து யஸ்யாஸ்தி து³ரிதம்ʼ கோடிஜன்மஸு ஸஞ்சிதம் ।
தஸ்ய ப்ரகாஶதே நாயமர்தோ² மோஹாந்த⁴சேதஸ꞉ ॥ 31 ॥

ந காலநியமோ யத்ர ந தே³ஶஸ்ய ஸ்த²லஸ்ய ச ।
யத்ராஸ்ய சித்ரம்ʼ ரமதே தஸ்ய த்⁴யானேன கேவலம் ॥ 32 ॥

ஆத்மத்வேன ஶிவஸ்யாஸௌ ஶிவஸாயுஜ்யமாப்னுயாத் ।
அதிஸ்வல்பதராயு꞉ ஶ்ரீர்பூ⁴தேஶாம்ʼஶாதி⁴போ(அ)பி ய꞉ ॥ 33 ॥

ஸ து ராஜாஹமஸ்மீதி வாதி³னம்ʼ ஹந்தி ஸான்வயம் ।
கர்தாபி ஸர்வலோகாநாமக்ஷயைஶ்வர்யவானபி ॥ 34 ॥

ஶிவ꞉ ஶிவோ(அ)ஹமஸ்மீதி வாதி³னம்ʼ யம்ʼ ச கஞ்சன ।
ஆத்மனா ஸஹ தாதா³த்ம்யபா⁴கி³னம்ʼ குருதே ப்⁴ருʼஶம் ॥ 35 ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாம்ʼ பாரம்ʼ யஸ்யாத² யேன வை ।
முனயஸ்தத்ப்ரவக்ஷ்யாமி வ்ரதம்ʼ பாஶுபதாபி⁴த⁴ம் ॥ 36 ॥

க்ருʼத்வா து விரஜாம்ʼ தீ³க்ஷாம்ʼ பூ⁴திருத்³ராக்ஷதா⁴ரிண꞉ ।
ஜபந்தோ வேத³ஸாராக்²யம்ʼ ஶிவநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 37 ॥

ஸந்த்யஜ்ய தேன மர்த்யத்வம்ʼ ஶைவீம்ʼ தனுமவாப்ஸ்யத² ।
தத꞉ ப்ரஸன்னோ ப⁴க³வாஞ்ச²ங்கரோ லோகஶங்கர꞉ ॥ 38 ॥

ப⁴வதாம்ʼ த்³ருʼஶ்யதாமேத்ய கைவல்யம்ʼ வ꞉ ப்ரதா³ஸ்யதி ।
ராமாய த³ண்ட³காரண்யே யத்ப்ராதா³த்கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 39 ॥

தத்ஸர்வம்ʼ வ꞉ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ ப⁴க்தியோகி³ன꞉ ॥ 40 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
ஶிவப⁴க்த்யுத்கர்ஷநிரூபணம்ʼ நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 1 ॥

அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼஷய ஊசு꞉ ॥

கிமர்த²மாக³தோ(அ)க³ஸ்த்யோ ராமசந்த்³ரஸ்ய ஸந்நிதி⁴ம் ।
கத²ம்ʼ வா விரஜாம்ʼ தீ³க்ஷாம்ʼ காரயாமாஸ ராக⁴வம் ।
தத꞉ கிமாப்தவான் ராம꞉ ப²லம்ʼ தத்³வக்துமர்ஹஸி ॥ 1 ॥

ஸூத உவாச ॥

ராவணேன யதா³ ஸீதா(அ)பஹ்ருʼதா ஜனகாத்மஜா ।
ததா³ வியோக³து³꞉கே²ன விலபன்னாஸ ராக⁴வ꞉ ॥ 2 ॥

நிர்நித்³ரோ நிரஹங்காரோ நிராஹாரோ தி³வாநிஶம் ।
மோக்துமைச்ச²த்தத꞉ ப்ராணான்ஸானுஜோ ரகு⁴நந்த³ன꞉ ॥ 3 ॥

லோபாமுத்³ராபதிர்ஜ்ஞாத்வா தஸ்ய ஸந்நிதி⁴மாக³மத் ।
அத² தம்ʼ போ³த⁴யாமாஸ ஸம்ʼஸாராஸாரதாம்ʼ முனி꞉ ॥ 4 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ॥

கிம்ʼ விஷீத³ஸி ராஜேந்த்³ர காந்தா கஸ்ய விசார்யதாம் ।
ஜட³꞉ கிம்ʼ நு விஜானாதி தே³ஹோ(அ)யம்ʼ பாஞ்சபௌ⁴திக꞉ ॥ 5 ॥

நிர்லேப꞉ பரிபூர்ணஶ்ச ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ।
ஆத்மா ந ஜாயதே நைவ ம்ரியதே ந ச து³꞉க²பா⁴க் ॥ 6 ॥

ஸூர்யோ(அ)ஸௌ ஸர்வலோகஸ்ய சக்ஷுஷ்ட்வேன வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
ததா²பி சாக்ஷுஷைர்தோ³ஷைர்ன கதா³சித்³விலிப்யதே ॥ 7 ॥

ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மாபி தத்³வத்³த்³ருʼஶ்யைர்ன லிப்யதே ।
தே³ஹோ(அ)பி மலபிண்டோ³(அ)யம்ʼ முக்தஜீவோ ஜடா³த்மக꞉ ॥ 8 ॥

த³ஹ்யதே வஹ்னினா காஷ்டை²꞉ ஶிவாத்³யைர்ப⁴க்ஷ்யதே(அ)பி வா ।
ததா²பி நைவ ஜானாதி விரஹே தஸ்ய கா வ்யதா² ॥ 9 ॥

ஸுவர்ணகௌ³ரீ தூ³ர்வாயா த³லவச்ச்²யாமலாபி வா ।
பீனோத்துங்க³ஸ்தநாபோ⁴க³பு⁴க்³னஸூக்ஷ்மவலக்³னிகா ॥ 10 ॥

ப்³ருʼஹந்நிதம்ப³ஜக⁴னா ரக்தபாத³ஸரோருஹா ।
ராகாசந்த்³ரமுகீ² பி³ம்ப³ப்ரதிபி³ம்ப³ரத³ச்ச²தா³ ॥ 11 ॥

நீலேந்தீ³வரனீகாஶநயனத்³வயஶோபி⁴தா ।
மத்தகோகிலஸம்ˮல்லாபா மத்தத்³விரத³கா³மினீ ॥ 12 ॥

கடாக்ஷைரனுக்³ருʼஹ்ணாதி மாம்ʼ பஞ்சேஷுஶரோத்தமை꞉ ।
இதி யாம்ʼ மன்யதே மூட⁴ ஸ து பஞ்சேஷுஶாஸித꞉ ॥ 13 ॥

தஸ்யாவிவேகம்ʼ வக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ ந்ருʼப ।
ந ச ஸ்த்ரீ ந புமானேஷ நைவ சாயம்ʼ நபும்ʼஸக꞉ ॥ 14 ॥

அமூர்த꞉ புருஷ꞉ பூர்ணோ த்³ரஷ்டா தே³ஹீ ஸ ஜீவின꞉ ।
யா தன்வங்கீ³ ம்ருʼது³ர்பா³லா மலபிண்டா³த்மிகா ஜடா³ ॥ 15 ॥

ஸா ந பஶ்யதி யத்கிஞ்சின்ன ஶ்ருʼணோதி ந ஜிக்⁴ரதி ।
சர்மமாத்ரா தனுஸ்தஸ்யா பு³த்³த்⁴வா த்யக்ஷஸ்வ ராக⁴வ ॥ 16 ॥

யா ப்ராணாத³தி⁴கா ஸைவ ஹந்த தே ஸ்யாத்³க்⁴ருʼணாஸ்பத³ம் ।
ஜாயந்தே யதி³ பூ⁴தேப்⁴யோ தே³ஹின꞉ பாஞ்சபௌ⁴திகா꞉ ॥ 17 ॥

ஆத்மா யதே³கலஸ்தேஷு பரிபூர்ண꞉ ஸனாதன꞉ ।
கா காந்தா தத்ர க꞉ காந்த꞉ ஸர்வ ஏவ ஸஹோத³ரா꞉ ॥ 18 ॥

நிர்மிதாயாம்ʼ க்³ருʼஹாவல்யாம்ʼ தத³வச்சி²ன்னதாம்ʼ க³தம் ।
நப⁴ஸ்தஸ்யாம்ʼ து த³க்³தா⁴யாம்ʼ ந காஞ்சித்க்ஷதிம்ருʼச்ச²தி ॥ 19 ॥

தத்³வதா³த்மாபி தே³ஹேஷு பரிபூர்ண꞉ ஸனாதன꞉ ।
ஹன்யமானேஷு தேஷ்வேவ ஸ ஸ்வயம்ʼ நைவ ஹன்யதே ॥ 20 ॥

ஹந்தா சேன்மன்யதே ஹந்தும்ʼ ஹதஶ்சேன்மன்யதே ஹதம் ।
தாவுபௌ⁴ ந விஜானீதோ நாயம்ʼ ஹந்தி ந ஹன்யதே ॥ 21 ॥

அஸ்மாந்ந்ருʼபாதிது³꞉கே²ன கிம்ʼ கே²த³ஸ்யாஸ்தி காரணம் ।
ஸ்வஸ்வரூபம்ʼ விதி³த்வேத³ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ த்யக்த்வா ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 22 ॥

ராம உவாச ॥

முனே தே³ஹஸ்ய நோ து³꞉க²ம்ʼ நைவ சேத்பரமாத்மன꞉ ।
ஸீதாவியோக³து³꞉கா²க்³நிர்மாம்ʼ ப⁴ஸ்மீகுருதே கத²ம் ॥ 23 ॥

ஸதா³(அ)னுபூ⁴யதே யோ(அ)ர்த²꞉ ஸ நாஸ்தீதி த்வயேரித꞉ ।
ஜாயாதாம்ʼ தத்ர விஶ்வாஸ꞉ கத²ம்ʼ மே முனிபுங்க³வ ॥ 24 ॥

அன்யோ(அ)த்ர நாஸ்தி கோ போ⁴க்தா யேன ஜந்து꞉ ப்ரதப்யதே ।
ஸுக²ஸ்ய வாபி து³꞉க²ஸ்ய தத்³ப்³ரூஹி முநிஸத்தம ॥ 25 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ॥

து³ர்ஜ்ஞேயா ஶாம்ப⁴வீ மாயா தயா ஸம்ʼமோஹ்யதே ஜக³த் ।
மாயா து ப்ரக்ருʼதிம்ʼ வித்³யான்மாயினம்ʼ து மஹேஶ்வரம் ।26 ॥

தஸ்யாவயவபூ⁴தைஸ்து வ்யாப்தம்ʼ ஸர்வமித³ம்ʼ ஜக³த்.
ஸத்யஜ்ஞானாத்மகோ(அ)னந்தோ விபு⁴ராத்மா மஹேஶ்வர꞉ ॥ 27 ॥

தஸ்யைவாம்ʼஶோ ஜீவலோகே ஹ்ருʼத³யே ப்ராணினாம்ʼ ஸ்தி²த꞉ ।
விஸ்பு²லிங்கா³ யதா² வஹ்னேர்ஜாயந்தே காஷ்ட²யோக³த꞉ ॥ 28 ॥

அநாதி³கர்மஸம்ப³த்³தா⁴ஸ்தத்³வத³ம்ʼஶா மஹேஶிது꞉ ।
அநாதி³வாஸனாயுக்தா꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞா இதி தே ஸ்ம்ருʼதா꞉ ॥ 29 ॥

மனோ பு³த்³தி⁴ரஹங்காரஶ்சித்தம்ʼ சேதி சதுஷ்டயம் ।
அந்த꞉கரணமித்யாஹுஸ்தத்ர தே ப்ரதிபி³ம்பி³தா꞉ ॥ 30 ॥

ஜீவத்வம்ʼ ப்ராப்னுயு꞉ கர்மப²லபோ⁴க்தார ஏவ தே ।
ததோ வைஷயிகம்ʼ தேஷாம்ʼ ஸுக²ம்ʼ வா து³꞉க²மேவ வா ॥ 31 ॥

த ஏவ பு⁴ஞ்ஜதே போ⁴கா³யதனே(அ)ஸ்மின் ஶரீரகே ।
ஸ்தா²வரம்ʼ ஜங்க³மம்ʼ சேதி த்³விவித⁴ம்ʼ வபுருச்யதே ॥ 32 ॥

ஸ்தா²வராஸ்தத்ர தே³ஹா꞉ ஸ்யு꞉ ஸூக்ஷ்மா கு³ல்மலதாத³ய꞉ ।
அண்ட³ஜா꞉ ஸ்வேத³ஜாஸ்தத்³வது³த்³பி⁴ஜ்ஜா இதி ஜங்க³மா꞉ ॥ 33 ॥

யோனிமன்யே ப்ரபத்³யந்தே ஶரீரத்வாய தே³ஹின꞉ ।
ஸ்தா²ணுமன்யே(அ)னுஸம்ʼயந்தி யதா²கர்ம யதா²ஶ்ருதம் ॥ 34 ॥

ஸுக்²யஹம்ʼ து³꞉க்²யஹம்ʼ சேதி ஜீவ ஏவாபி⁴மன்யதே ।
நிர்லேபோ(அ)பி பரம்ʼ ஜ்யோதிர்மோஹித꞉ ஶம்பு⁴மாயயா ॥ 35 ॥

காம꞉ க்ரோத⁴ஸ்ததா² லோபோ⁴ மதோ³ மாத்ஸர்யமேவ ச ।
மோஹஶ்சேத்யரிஷட்³வர்க³மஹங்காரக³தம்ʼ விது³꞉ ॥ 36 ॥

ஸ ஏவ ப³த்⁴யதே ஜீவ꞉ ஸ்வப்னஜாக்³ரத³வஸ்த²யோ꞉ ।
ஸுஷுப்தௌ தத³பா⁴வாச்ச ஜீவ꞉ ஶங்கரதாம்ʼ க³த꞉ ॥ 37 ॥

ஸ ஏவ மாயாஸம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்ட꞉ காரணம்ʼ ஸுக²து³꞉க²யோ꞉ ।
ஶுக்தோ ரஜதவத்³விஶ்வம்ʼ மாயயா த்³ருʼஶ்யதே ஶிவே ॥ 38 ॥

ததோ விவேகஜ்ஞானேன ந கோ(அ)ப்யத்ராஸ்தி து³꞉க²பா⁴க் ।
ததோ விரம து³꞉கா²த்த்வம்ʼ கிம்ʼ முதா⁴ பரிதப்யஸே ॥ 39 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

முனே ஸர்வமித³ம்ʼ தத்²யம்ʼ யன்மத³க்³ரே த்வயேரிதம் ।
ததா²பி ந ஜஹாத்யேதத்ப்ராரப்³தா⁴த்³ருʼஷ்டமுல்ப³ணம் ॥ 40 ॥

மத்தம்ʼ குர்யாத்³யதா² மத்³யம்ʼ நஷ்டாவித்³யமபி த்³விஜம் ।
தத்³வத்ப்ராரப்³த⁴போ⁴கோ³(அ)பி ந ஜஹாதி விவேகினம் ॥ 41 ॥

தத꞉ கிம்ʼ ப³ஹுனோக்தேன ப்ராரப்³த⁴ஸசிவ꞉ ஸ்மர꞉ ।
பா³த⁴தே மாம்ʼ தி³வாராத்ரமஹங்காரோ(அ)பி தாத்³ருʼஶ꞉ ॥ 42 ॥

அத்யந்தபீடி³தோ ஜீவ꞉ ஸ்தூ²லதே³ஹம்ʼ விமுஞ்சதி ।
தஸ்மாஜ்ஜீவாப்தயே மஹ்யமுபாய꞉ க்ரியதாம்ʼ த்³விஜ ॥ 43 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
வைராக்³யோபதே³ஹோ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 2 ॥

அத² த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ॥

ந க்³ருʼஹ்ணாதி வச꞉ பத்²யம்ʼ காமக்ரோதா⁴தி³பீடி³த꞉ ।
ஹிதம்ʼ ந ரோசதே தஸ்ய முமூர்ஷோரிவ பே⁴ஷஜம் ॥ 1 ॥

மத்⁴யேஸமுத்³ரம்ʼ யா நீதா ஸீதா தை³த்யேன மாயினா ।
ஆயாஸ்யதி நரஶ்ரேஷ்ட² ஸா கத²ம்ʼ தவ ஸம்ʼநிதி⁴ம் ॥ 2 ॥

ப³த்⁴யந்தே தே³வதா꞉ ஸர்வா த்³வாரி மர்கடயூத²வத் ।
கிம்ʼ ச சாமரதா⁴ரிண்யோ யஸ்ய ஸந்தி ஸுராங்க³னா꞉ ॥ 3 ॥

பு⁴ங்க்தே த்ரிலோகீமகி²லாம்ʼ ய꞉ ஶம்பு⁴வரத³ர்பித꞉ ।
நிஷ்கண்டகம்ʼ தஸ்ய ஜய꞉ கத²ம்ʼ தவ ப⁴விஷ்யதி ॥ 4 ॥

இந்த்³ரஜிந்நாம புத்ரோ யஸ்தஸ்யாஸ்தீஶவரோத்³த⁴த꞉ ।
தஸ்யாக்³ரே ஸங்க³ரே தே³வா ப³ஹுவாரம்ʼ பலாயிதா꞉ ॥ 5 ॥

கும்ப⁴கர்ணாஹ்வயோ ப்⁴ராதா யஸ்யாஸ்தி ஸுரஸூத³ன꞉ ।
அன்யோ தி³வ்யாஸ்த்ரஸம்ʼயுக்தஶ்சிரஜீவீ பி³பீ⁴ஷண꞉ ॥ 6 ॥

து³ர்க³ம்ʼ யஸ்யாஸ்தி லங்காக்²யம்ʼ து³ர்ஜேயம்ʼ தே³வதா³னவை꞉ ।
சதுரங்க³ப³லம்ʼ யஸ்ய வர்ததே கோடிஸங்க்²யயா ॥ 7 ॥

ஏகாகினா த்வயா ஜேய꞉ ஸ கத²ம்ʼ ந்ருʼபநந்த³ன ।
ஆகாங்க்ஷதே கரே த⁴ர்தும்ʼ பா³லஶ்சந்த்³ரமஸம்ʼ யதா² ।
ததா² த்வம்ʼ காமமோஹேன ஜயம்ʼ தஸ்யாபி⁴வாஞ்ச²ஸி ॥ 8 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

க்ஷத்ரியோ(அ)ஹம்ʼ முநிஶ்ரேஷ்ட² பா⁴ர்யா மே ரக்ஷஸா ஹ்ருʼதா ।
யதி³ தம்ʼ ந நிஹன்ம்யாஶு ஜீவனே மே(அ)ஸ்தி கிம்ʼ ப²லம் ॥ 9 ॥

அதஸ்தே தத்த்வபோ³தே⁴ன ந மே கிஞ்சித்ப்ரயோஜனம் ।
காமக்ரோதா⁴த³ய꞉ ஸர்வே த³ஹந்த்யேதே தனும்ʼ மம ॥ 10 ॥

அஹங்காரோ(அ)பி மே நித்யம்ʼ ஜீவனம்ʼ ஹந்துமுத்³யத꞉ ।
ஹ்ருʼதாயாம்ʼ நிஜகாந்தாயாம்ʼ ஶத்ருணா(அ)வமதஸ்ய வா ॥ 11 ॥

யஸ்ய தத்த்வபு³பு⁴த்ஸா ஸ்யாத்ஸ லோகே புருஷாத⁴ம꞉ ।
தஸ்மாத்தஸ்ய வதோ⁴பாயம்ʼ லங்க⁴யித்வாம்பு³தி⁴ம்ʼ ரணே ॥ 12 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ॥

ஏவம்ʼ சேச்ச²ரணம்ʼ யாஹி பார்வதீபதிமவ்யயம் ।
ஸ சேத்ப்ரஸன்னோ ப⁴க³வான்வாஞ்சி²தார்த²ம்ʼ ப்ரதா³ஸ்யதி ॥ 13 ॥

தே³வைரஜேய꞉ ஶக்ராத்³யைர்ஹரிணா ப்³ரஹ்மணாபி வா ।
ஸ தே வத்⁴ய꞉ கத²ம்ʼ வா ஸ்யாச்ச²ங்கரானுக்³ரஹம்ʼ வினா ॥

அதஸ்த்வாம்ʼ தீ³க்ஷயிஷ்யாமி விரஜாமார்க³மாஶ்ரித꞉ ।
தேன மார்கே³ன மர்த்யத்வம்ʼ ஹித்வா தேஜோமயோ ப⁴வ ॥ 15 ॥

யேன ஹத்வா ரணே ஶத்ரூன்ஸர்வான்காமானவாப்ஸ்யஸி ।
பு⁴க்த்வா பூ⁴மண்ட³லே சாந்தே ஶிவஸாயுஜ்யமாப்ஸ்யஸி ॥ 16 ॥

ஸூத உவாச ॥

அத² ப்ரணம்ய ராமஸ்தம்ʼ த³ண்ட³வன்முநிஸத்தமம் ।
உவாச து³꞉க²நிர்முக்த꞉ ப்ரஹ்ருʼஷ்டேனாந்தராத்மனா ॥ 17 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

க்ருʼதார்தோ²(அ)ஹம்ʼ முனே ஜாதோ வாஞ்சி²தார்தோ² மமாக³த꞉ ।
பீதாம்பு³தி⁴꞉ ப்ரஸன்னஸ்த்வம்ʼ யதி³ மே கிமு து³ர்லப⁴ம் ।
அதஸ்த்வம்ʼ விரஜாம்ʼ தீ³க்ஷாம்ʼ ப்³ரூஹி மே முநிஸத்தம ॥ 18 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச ॥

ஶுக்லபக்ஷே சதுர்த³ஶ்யாமஷ்டம்யாம்ʼ வா விஶேஷத꞉ ।
ஏகாத³ஶ்யாம்ʼ ஸோமவாரே ஆர்த்³ராயாம்ʼ வா ஸமாரபே⁴த் ॥ 19 ॥

யம்ʼ வாயுமாஹுர்யம்ʼ ருத்³ரம்ʼ யமக்³னிம்ʼ பரமேஶ்வரம் ।
பராத்பரதரம்ʼ சாஹு꞉ பராத்பரதரம்ʼ ஶிவம் ॥ 20 ॥

ப்³ரஹ்மணோ ஜனகம்ʼ விஷ்ணோர்வஹ்னேர்வாயோ꞉ ஸதா³ஶிவம் ।
த்⁴யாத்வாக்³னினா(அ)வஸத்²யாக்³னிம்ʼ விஶோத்⁴ய ச ப்ருʼத²க்ப்ருʼத²க் ॥ 21 ॥

பஞ்சபூ⁴தானி ஸம்ʼயம்ய த்⁴யாத்வா கு³ணவிதி⁴க்ரமாத் ।
மாத்ரா꞉ பஞ்ச சதஸ்ரஶ்ச த்ரிமாத்ராதி³ஸ்தத꞉ பரம் ॥ 22 ॥

ஏகமாத்ரமமாத்ரம்ʼ ஹி த்³வாத³ஶாந்தம்ʼ வ்யவஸ்தி²தம் ।
ஸ்தி²த்யாம்ʼ ஸ்தா²ப்யாம்ருʼதோ பூ⁴த்வா வ்ரதம்ʼ பாஶுபதம்ʼ சரேத் ॥ 23 ॥

இத³ம்ʼ வ்ரதம்ʼ பாஶுபதம்ʼ கரிஷ்யாமி ஸமாஸத꞉ ।
ப்ராதரேவம்ʼ து ஸங்கல்ப்ய நிதா⁴யாக்³னிம்ʼ ஸ்வஶாக²யா ॥ 24 ॥

உபோஷித꞉ ஶுசி꞉ ஸ்னாத꞉ ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ர꞉ ஸ்வயம் ।
ஶுக்லயஜ்ஞோபவீதஶ்ச ஶுக்லமால்யானுலேபன꞉ ॥ 25 ॥

ஜுஹுயாத்³விரஜாமந்த்ரை꞉ ப்ராணாபாநாதி³பி⁴ஸ்தத꞉ ।
அனுவாகாந்தமேகாக்³ர꞉ ஸமிதா³ஜ்யசரூன்ப்ருʼத²க் ॥ 26 ॥

ஆத்மன்யக்³னிம்ʼ ஸமாரோப்ய யாதே அக்³னேதி மந்த்ரத꞉ ।
ப⁴ஸ்மாதா³யாக்³நிரித்யாத்³யைர்விம்ருʼஜ்யாங்கா³னி ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶேத் ॥ 27 ॥

ப⁴ஸ்மச்ச²ன்னோ ப⁴வேத்³வித்³வான்மஹாபாதகஸம்ப⁴வை꞉ ।
பாபைர்விமுச்யதே ஸத்யம்ʼ முச்யதே ச ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 28 ॥

வீர்யமக்³னேர்யதோ ப⁴ஸ்ம வீர்யவான்ப⁴ஸ்மஸம்ʼயுத꞉ ।
ப⁴ஸ்மஸ்னானரதோ விப்ரோ ப⁴ஸ்மஶாயீ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 29 ॥

ஸர்வபாபவிநிர்முக்த꞉ ஶிவஸாயுஜ்யமாப்னுயாத் ।
ஏவம்ʼ குரு மஹாபா⁴க³ ஶிவநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 30 ॥

இத³ம்ʼ து ஸம்ப்ரதா³ஸ்யாமி தேன ஸர்வார்த²மாப்ஸ்யஸி ।
ஸூத உவாச ॥

இத்யுக்த்வா ப்ரத³தௌ³ தஸ்மை ஶிவநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 31 ॥

வேத³ஸாராபி⁴த⁴ம்ʼ நித்யம்ʼ ஶிவப்ரத்யக்ஷகாரகம் ।
உக்தம்ʼ ச தேன ராம த்வம்ʼ ஜப நித்யம்ʼ தி³வாநிஶம் ॥ 32 ॥

தத꞉ ப்ரஸன்னோ ப⁴க³வான்மஹாபாஶுபதாஸ்த்ரகம் ।
துப்⁴யம்ʼ தா³ஸ்யதி தேன த்வம்ʼ ஶத்ரூன்ஹத்வா(ஆ)ப்ஸ்யஸி ப்ரியாம் ॥ 33 ॥

தஸ்யைவாஸ்த்ரஸ்ய மாஹாத்ம்யாத்ஸமுத்³ரம்ʼ ஶோஷயிஷ்யஸி ।
ஸம்ʼஹாரகாலே ஜக³தாமஸ்த்ரம்ʼ தத்பார்வதீபதே꞉ ॥ 34 ॥

தத³லாபே⁴ தா³னவானாம்ʼ ஜயஸ்தவ ஸுது³ர்லப⁴꞉ ।
தஸ்மால்லப்³த⁴ம்ʼ ததே³வாஸ்த்ரம்ʼ ஶரணம்ʼ யாஹி ஶங்கரம் ॥ 35 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
விரஜாதீ³க்ஷாநிரூபணம்ʼ நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 3 ॥

அத² சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஸூத உவாச ॥

ஏவமுக்த்வா முநிஶ்ரேஷ்ட² க³தே தஸ்மிந்நிஜாஶ்ரமம் ।
அத² ராமகி³ரௌ ராமஸ்தஸ்மின்கோ³தா³வரீதடே ॥ 1 ॥

ஶிவலிங்க³ம்ʼ ப்ரதிஷ்டா²ப்ய க்ருʼத்வா தீ³க்ஷாம்ʼ யதா²விதி⁴ ।
பூ⁴திபூ⁴ஷிதஸர்வாங்கோ³ ருத்³ராக்ஷாப⁴ரணைர்யுத꞉ ॥ 2 ॥

அபி⁴ஷிச்ய ஜலை꞉ புண்யைர்கௌ³தமீஸிந்து⁴ஸம்ப⁴வை꞉ ।
அர்சயித்வா வன்யபுஷ்பைஸ்தத்³வத்³வன்யப²லைரபி ॥ 3 ॥

ப⁴ஸ்மச்ச²ன்னோ ப⁴ஸ்மஶாயீ வ்யாக்⁴ரசர்மாஸனே ஸ்தி²த꞉ ।
நாம்னாம்ʼ ஸஹஸ்ரம்ʼ ப்ரஜபன்னக்தந்தி³வமனன்யதீ⁴꞉ ॥ 4 ॥

மாஸமேகம்ʼ ப²லாஹாரோ மாஸம்ʼ பர்ணாஶன꞉ ஸ்தி²த꞉ ।
மாஸமேகம்ʼ ஜலாஹாரோ மாஸம்ʼ ச பவநாஶன꞉ ॥ 5 ॥

ஶாந்தோ தா³ந்த꞉ ப்ரஸன்னாத்மா த்⁴யாயன்னேவம்ʼ மஹேஶ்வரம் ।
ஹ்ருʼத்பங்கஜே ஸமாஸீனமுமாதே³ஹார்த⁴தா⁴ரிணம் ॥ 6 ॥

சதுர்பு⁴ஜம்ʼ த்ரிநயனம்ʼ வித்³யுத்பிங்க³ஜடாத⁴ரம் ।
கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶம்ʼ சந்த்³ரகோடிஸுஶீதலம் ॥ 7 ॥

ஸர்வாப⁴ரணஸம்ʼயுக்தம்ʼ நாக³யஜ்ஞோபவீதினம் ।
வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரத⁴ரம்ʼ வரதா³ப⁴யதா⁴ரிணம் ॥ 8 ॥

வ்யாக்⁴ரசர்மோத்தரீயம்ʼ ச ஸுராஸுரநமஸ்க்ருʼதம் ।
பஞ்சவக்த்ரம்ʼ சந்த்³ரமௌலிம்ʼ த்ரிஶூலட³மரூத⁴ரம் ॥ 9 ॥

நித்யம்ʼ ச ஶாஶ்வதம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ த்⁴ருவமக்ஷரமவ்யயம் ।
ஏவம்ʼ நித்யம்ʼ ப்ரஜபதோ க³தம்ʼ மாஸசதுஷ்டயம் ॥ 10 ॥

அத² ஜாதோ மஹாநாத³꞉ ப்ரலயாம்பு³த³பீ⁴ஷண꞉ ।
ஸமுத்³ரமத²னோத்³பூ⁴தமந்த³ராவநிப்⁴ருʼத்³த்⁴வனி꞉ ॥ 11 ॥

ருத்³ரபா³ணாக்³நிஸந்தீ³ப்தப்⁴ரஶ்யத்த்ரிபுரவிப்⁴ரம꞉ ।
தமாகர்ண்யாத² ஸம்ப்⁴ராந்தோ யாவத்பஶ்யதி புஷ்கரம் ॥ 12 ॥

தாவதே³வோ மஹாதேஜோ ஸமஸ்யாஸீத்புரோ த்³விஜா꞉ ।
தேஜஸா தேன ஸம்ப்⁴ராந்தோ நாபஶ்யத்ஸ தி³ஶோ த³ஶ ॥ 13 ॥

அந்தீ⁴க்ருʼதேக்ஷணஸ்தூர்ணம்ʼ மோஹம்ʼ யாதோ ந்ருʼபாத்மஜ꞉ ।
விசிந்த்ய தர்கயாமாஸ தை³த்யமாயாம்ʼ த்³விஜேஶ்வரா꞉ ॥ 14 ॥

அதோ²த்தா²ய மஹாவீர꞉ ஸஜ்ஜம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்வகம்ʼ த⁴னு꞉ ।
அவித்⁴யந்நிஶிதைர்பா³ணைர்தி³வ்யாஸ்த்ரைரபி⁴மந்த்ரிதை꞉ ॥ 15 ॥

ஆக்³னேயம்ʼ வாருணம்ʼ ஸௌம்யம்ʼ மோஹனம்ʼ ஸௌரபார்வதம் ।
விஷ்ணுசக்ரம்ʼ மஹாசக்ரம்ʼ காலசக்ரம்ʼ ச வைஷ்ணவம் ॥ 16 ॥

ரௌத்³ரம்ʼ பாஶுபதம்ʼ ப்³ராஹ்மம்ʼ கௌபே³ரம்ʼ குலிஶானிலம் ।
பா⁴ர்க³வாதி³ப³ஹூன்யஸ்த்ராண்யயம்ʼ ப்ராயுங்க்த ராக⁴வ꞉ ॥ 17 ॥

தஸ்மிம்ʼஸ்தேஜஸி ஶஸ்த்ராணி சாஸ்த்ரான்யஸ்ய மஹீபதே꞉ ।
விலீனானி மஹாப்⁴ரஸ்ய கரகா இவ நீரதௌ⁴ ॥ 18 ॥

தத꞉ க்ஷணேன ஜஜ்வால த⁴னுஸ்தஸ்ய கரச்ச்யுதம் ।
தூணீரம்ʼ சாங்கு³லித்ராணம்ʼ கோ³தி⁴காபி மஹீபதே ॥ 19 ॥

தத்³த்³ருʼஷ்ட்வா லக்ஷ்மணோ பீ⁴த꞉ பபாத பு⁴வி மூர்ச்சி²த꞉ ।
அதா²கிஞ்சித்கரோ ராமோ ஜானுப்⁴யாமவனிம்ʼ க³த꞉ ॥ 20 ॥

மீலிதாக்ஷோ ப⁴யாவிஷ்ட꞉ ஶங்கரம்ʼ ஶரணம்ʼ க³த꞉ ।
ஸ்வரேணாப்யுச்சரன்னுச்சை꞉ ஶம்போ⁴ர்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 21 ॥

ஶிவம்ʼ ச த³ண்ட³வத்³பூ⁴மௌ ப்ரணநாம புன꞉ புன꞉ ।
புனஶ்ச பூர்வவச்சாஸீச்ச²ப்³தோ³ தி³ங்மண்ட³லம்ʼ க்³ரஸன் ॥ 22 ॥

சசால வஸுதா⁴ கோ⁴ரம்ʼ பர்வதாஶ்ச சகம்பிரே ।
தத꞉ க்ஷணேன ஶீதாம்ʼஶுஶீதலம்ʼ தேஜ ஆபதத் ॥ 23 ॥

உன்மீலிதாக்ஷோ ராமஸ்து யாவதே³தத்ப்ரபஶ்யதி ।
தாவத்³த³த³ர்ஶ வ்ருʼஷப⁴ம்ʼ ஸர்வாலங்காரஸம்ʼயுதம் ॥ 24 ॥

பீயூஷமத²னோத்³பூ⁴தனவனீதஸ்ய பிண்ட³வத் ।
ப்ரோதஸ்வர்ணம்ʼ மரகதச்சா²யஶ்ருʼங்க³த்³வயான்விதம் ॥ 25 ॥

நீலரத்னேக்ஷணம்ʼ ஹ்ரஸ்வகண்ட²கம்ப³லபூ⁴ஷிதம் ।
ரத்னபல்யாணஸம்ʼயுக்தம்ʼ நிப³த்³த⁴ம்ʼ ஶ்வேதசாமரை꞉ ॥ 26 ॥

க⁴ண்டிகாக⁴ர்க⁴ரீஶப்³தை³꞉ பூரயந்தம்ʼ தி³ஶோ த³ஶ ।
தத்ராஸீனம்ʼ மஹாதே³வம்ʼ ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகவிக்³ரஹம் ॥ 27 ॥

கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶம்ʼ கோடிஶீதாம்ʼஶுஶீதலம்.
வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரத⁴ரம்ʼ நாக³யஜ்ஞோபவீதினம் ॥ 28 ॥

ஸர்வாலங்காரஸம்ʼயுக்தம்ʼ வித்³யுத்பிங்க³ஜடாத⁴ரம் ।
நீலகண்ட²ம்ʼ வ்யாக்⁴ரசர்மோத்தரீயம்ʼ சந்த்³ரஶேக²ரம் ॥ 29 ॥

நானாவிதா⁴யுதோ⁴த்³பா⁴ஸித³ஶபா³ஹும்ʼ த்ரிலோசனம் ।
யுவானம்ʼ புருஷஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹம் ॥ 30 ॥

தத்ரைவ ச ஸுகா²ஸீனாம்ʼ பூர்ணசந்த்³ரனிபா⁴னனாம் ।
நீலேந்தீ³வரதா³மாபா⁴முத்³யன்மரகதப்ரபா⁴ம் ॥ 31 ॥

முக்தாப⁴ரணஸம்ʼயுக்தாம்ʼ ராத்ரிம்ʼ தாராஞ்சிதாமிவ ।
விந்த்⁴யக்ஷிதித⁴ரோத்துங்க³குசபா⁴ரப⁴ராலஸாம் ॥ 32 ॥

ஸத³ஸத்ஸம்ʼஶயாவிஷ்டமத்⁴யதே³ஶாந்தராம்ப³ராம் ।
தி³வ்யாப⁴ரணஸம்ʼயுக்தாம்ʼ தி³வ்யக³ந்தா⁴னுலேபனாம் ॥ 33 ॥

தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ராம்ʼ நீலேந்தீ³வரலோசனாம் ।
அலகோத்³பா⁴ஸிவத³னாம்ʼ தாம்பூ³லக்³ராஸஶோபி⁴தாம் ॥ 34 ॥

ஶிவாலிங்க³னஸஞ்ஜாதபுலகோத்³பா⁴ஸிவிக்³ரஹாம் ।
ஸச்சிதா³னந்த³ரூபாட்⁴யாம்ʼ ஜக³ன்மாதரமம்பி³காம் ॥ 35 ॥

ஸௌந்த³ர்யஸாரஸந்தோ³ஹாம்ʼ த³த³ர்ஶ ரகு⁴நந்த³ன꞉ ।
ஸ்வஸ்வவாஹனஸம்ʼயுக்தான்னானாயுத⁴லஸத்கரான் ॥ 36 ॥

ப்³ருʼஹத்³ரத²ந்தராதீ³னி ஸாமானி பரிகா³யத꞉ ।
ஸ்வஸ்வகாந்தாஸமாயுக்தாந்தி³க்பாலான்பரித꞉ ஸ்தி²தான் ॥ 37 ॥

அக்³ரக³ம்ʼ க³ருடா³ரூட⁴ம்ʼ ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ரம் ।
காலாம்பு³த³ப்ரதீகாஶம்ʼ வித்³யுத்காந்த்யா ஶ்ரியா யுதம் ॥ 38 ॥

ஜபந்தமேகமனஸா ருத்³ராத்⁴யாயம்ʼ ஜனார்த³னம் ।
பஶ்சாச்சதுர்முக²ம்ʼ தே³வம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ ஹம்ʼஸவாஹனம் ॥ 39 ॥

சதுர்வக்த்ரைஶ்சதுர்வேத³ருத்³ரஸூக்தைர்மஹேஶ்வரம் ।
ஸ்துவந்தம்ʼ பா⁴ரதீயுக்தம்ʼ தீ³ர்க⁴கூர்சம்ʼ ஜடாத⁴ரம் ॥ 40 ॥

அத²ர்வஶிரஸா தே³வம்ʼ ஸ்துவந்தம்ʼ முனிமண்ட³லம் ।
க³ங்கா³தி³தடினீயுக்தமம்பு³தி⁴ம்ʼ நீலவிக்³ரஹம் ॥ 41 ॥

ஶ்வேதாஶ்வதரமந்த்ரேண ஸ்துவந்தம்ʼ கி³ரிஜாபதிம் ।
அனந்தாதி³மஹாநாகா³ன்கைலாஸகி³ரிஸன்னிபா⁴ன் ॥ 42 ॥

கைவல்யோபநிஷத்பாடா²ன்மணிரத்னவிபூ⁴ஷிதான் ।
ஸுவர்ணவேத்ரஹஸ்தாட்⁴யம்ʼ நந்தி³னம்ʼ புரத꞉ ஸ்தி²தம் ॥ 43 ॥

த³க்ஷிணே மூஷகாரூட⁴ம்ʼ க³ணேஶம்ʼ பர்வதோபமம் ।
மயூரவாஹனாரூட⁴முத்தரே ஷண்முக²ம்ʼ ததா² ॥ 44 ॥

மஹாகாலம்ʼ ச சண்டே³ஶம்ʼ பார்ஶ்வயோர்பீ⁴ஷணாக்ருʼதிம் ।
காலாக்³நிருத்³ரம்ʼ தூ³ரஸ்த²ம்ʼ ஜ்வலத்³தா³வாக்³நிஸன்னிப⁴ம் ॥ 45 ॥

த்ரிபாத³ம்ʼ குடிலாகாரம்ʼ நடத்³ப்⁴ருʼங்கி³ரிடிம்ʼ புர꞉ ।
நானாவிகாரவத³னான்கோடிஶ꞉ ப்ரமதா²தி⁴பான் ॥ 46 ॥

நானாவாஹனஸம்ʼயுக்தம்ʼ பரிதோ மாத்ருʼமண்ட³லம் ।
பஞ்சாக்ஷரீஜபாஸக்தான்ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ராதி³கான் ॥ 47 ॥

தி³வ்யருத்³ரககீ³தானி கா³யத்கின்னரவ்ருʼந்த³கம் ।
தத்ர த்ரையம்ப³கம்ʼ மந்த்ரம்ʼ ஜபத்³த்³விஜகத³ம்ப³கம் ॥ 48 ॥

கா³யந்தம்ʼ வீணயா கீ³தம்ʼ ந்ருʼத்யந்தம்ʼ நாரத³ம்ʼ தி³வி ।
ந்ருʼத்யதோ நாட்யந்ருʼத்யேன ரம்பா⁴தீ³னப்ஸரோக³ணான் ॥ 49 ॥

கா³யச்சித்ரரதா²தீ³னாம்ʼ க³ந்த⁴ர்வாணாம்ʼ கத³ம்ப³கம் ।
கம்ப³லாஶ்வதரௌ ஶம்பு⁴கர்ணபூ⁴ஷணதாம்ʼ க³தௌ ॥ 50 ॥

கா³யந்தௌ பன்னகௌ³ கீ³தம்ʼ கபாலம்ʼ கம்ப³லம்ʼ ததா² ।
ஏவம்ʼ தே³வஸபா⁴ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா க்ருʼதார்தோ² ரகு⁴நந்த³ன꞉ ॥ 51 ॥

ஹர்ஷக³த்³க³த³யா வாசா ஸ்துவந்தே³வம்ʼ மஹேஶ்வரம் ।
தி³வ்யநாமஸஹஸ்ரேண ப்ரணநாம புன꞉ புன꞉ ॥ 52 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
ஶிவப்ராது³ர்பா⁴வாக்²யஶ்சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4 ॥

அத² பஞ்ஹமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஸூத உவாச ॥

அத² ப்ராது³ரபூ⁴த்தத்ர ஹிரண்மயரதோ² மஹான் ।
அனேகதி³வ்யரத்னாம்ʼஶுகிர்மீரிததி³க³ந்தர꞉ ॥ 1 ॥

நத்³யுபாந்திகபங்காட்⁴யமஹாசக்ரசதுஷ்டய꞉ ।
முக்தாதோரணஸம்ʼயுக்த꞉ ஶ்வேதச்ச²த்ரஶதாவ்ருʼத꞉ ॥ 2 ॥

ஶுத்³த⁴ஹேமக²லீனாட்⁴யதுரங்க³க³ணஸம்ʼயுத꞉ ।
ஶுக்தாவிதானவிலஸதூ³ர்த்⁴வதி³வ்யவ்ருʼஷத்⁴வஜ꞉ ॥ 3 ॥

மத்தவாரணிகாயுக்த꞉ பட்டதல்போபஶோபி⁴த꞉ ।
பாரிஜாததரூத்³பூ⁴தபுஷ்பமாலாபி⁴ரஞ்சித꞉ ॥ 4 ॥

ம்ருʼக³நாபி⁴ஸமுத்³பூ⁴தகஸ்தூரிமத³பங்கில꞉ ।
கர்பூராக³தூ⁴போத்த²க³ந்தா⁴க்ருʼஷ்டமது⁴வ்ரத꞉ ॥ 5 ॥

ஸம்ʼவர்தக⁴னகோ⁴ஷாட்⁴யோ நானாவாத்³யஸமன்வித꞉ ।
வீணாவேணுஸ்வனாஸக்தகின்னரீக³ணஸங்குல꞉ ॥ 6 ॥

ஏவம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ரத²ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ வ்ருʼஷாது³த்தீர்ய ஶங்கர꞉ ।
அம்ப³யா ஸஹிதஸ்தத்ர பட்டதல்பே(அ)விஶத்ததா³ ॥ 7 ॥

நீராஜனை꞉ ஸுரஸ்த்ரீணாம்ʼ ஶ்வேதசாமரசாலனை꞉ ।
தி³வ்யவ்யஜனபாதைஶ்ச ப்ரஹ்ருʼஷ்டோ நீலலோஹித꞉ ॥ 8 ॥

க்வணத்கங்கணநித்⁴வானைர்மஞ்ஜுமஞ்ஜீரஸிஞ்ஜிதை꞉ ।
வீணாவேணுஸ்வனைர்கீ³தை꞉ பூர்ணமாஸீஜ்ஜக³த்த்ரயம் ॥ 9 ॥

ஶுககேகிகுலாராவை꞉ ஶ்வேதபாராவதஸ்வனை꞉ ।
உந்நித்³ரபூ⁴ஷாப²ணினாம்ʼ த³ர்ஶநாதே³வ ப³ர்ஹிண꞉ ॥ 10 ॥

நந்ருʼதுர்த³ர்ஶயந்த꞉ ஸர்வாம்ʼஶ்சந்த்³ரகான்கோடிஸங்க்²யயா ।
ப்ரணமந்தம்ʼ ததோ ராமமுத்தா²ப்ய வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜ꞉ ॥ 11 ॥

ஆனினாய ரத²ம்ʼ தி³வ்யம்ʼ ப்ரஹ்ருʼஷ்டேனாந்தராத்மனா ।
கமண்ட³லுஜலை꞉ ஸ்வச்சை²꞉ ஸ்வயமாசம்ய யத்னத꞉ ॥ 12 ॥

ஸமாசம்யாத² புரத꞉ ஸ்வாங்கே ராமமுபானயத் ।
அத² தி³வ்யம்ʼ த⁴னுஸ்தஸ்மை த³தௌ³ தூணீரமக்ஷயம் ॥ 13 ॥

மஹாபாஶுபதம்ʼ நாம தி³வ்யமஸ்த்ரம்ʼ த³தௌ³ தத꞉ ।
உக்தஶ்ச தேன ராமோ(அ)பி ஸாத³ரம்ʼ சந்த்³ரமௌலினா ॥ 14 ॥

ஜக³ந்நாஶகரம்ʼ ரௌத்³ரமுக்³ரமஸ்த்ரமித³ம்ʼ ந்ருʼப ।
அதோ நேத³ம்ʼ ப்ரயோக்தவ்யம்ʼ ஸாமான்யஸமராதி³கே ॥ 15 ॥

அன்யன்னாஸ்தி ப்ரதீகா⁴தமேதஸ்ய பு⁴வனத்ரயே ।
தஸ்மாத்ப்ராணத்யயே ராம ப்ரயோக்தவ்யமுபஸ்தி²தே ॥ 16 ॥

அன்யதை³த்யத்ப்ரயுக்தம்ʼ து ஜக³த்ஸங்க்ஷயக்ருʼத்³ப⁴வேத் ।
அதா²ஹூய ஸுரஶ்ரேஷ்டா²ன் லோகபாலான்மஹேஶ்வர꞉ ॥ 17 ॥

உஅவாச பரமப்ரீத꞉ ஸ்வம்ʼ ஸ்வமஸ்த்ரம்ʼ ப்ரயச்ச²த ।
ராக⁴வோ(அ)யம்ʼ ச தைரஸ்த்ரை ராவணம்ʼ நிஹநிஷ்யதி ॥ 18 ॥

தஸ்மை தே³வைரவத்⁴யத்வமிதி த³த்தோ வரோ மயா ।
தஸ்மாத்³வானரதாமேத்ய ப⁴வந்தோ யுத்³த⁴து³ர்மதா³꞉ ॥ 19 ॥

ஸாஹாய்யமஸ்ய குர்வந்து தேன ஸுஸ்தா² ப⁴விஷ்யத² ।
ததா³ஜ்ஞாம்ʼ ஶிரஸா க்³ருʼஹ்ய ஸுரா꞉ ப்ராஞ்ஜலயஸ்ததா² ॥ 20 ॥

ப்ரணம்ய சரணௌ ஶம்போ⁴꞉ ஸ்வம்ʼ ஸ்வமஸ்த்ரம்ʼ த³து³ர்முதா³ ।
நாராயணாஸ்த்ரம்ʼ தை³த்யாரிரைந்த்³ரமஸ்த்ரம்ʼ புரந்த³ர꞉ ॥ 21 ॥

ப்³ரஹ்மாபி ப்³ரஹ்மத³ண்டா³ஸ்த்ரமாக்³னேயாஸ்த்ரம்ʼ த⁴னஞ்ஜய꞉ ।
யாம்யம்ʼ யமோ(அ)பி மோஹாஸ்த்ரம்ʼ ரக்ஷோராஜஸ்ததா² த³தௌ³ ॥ 22 ॥

வருணோ வாருணம்ʼ ப்ராதா³த்³வாயவ்யாஸ்த்ரம்ʼ ப்ரப⁴ஞ்ஜன꞉ ।
கௌபே³ரம்ʼ ச குபே³ரோ(அ)பி ரௌத்³ரமீஶான ஏவ ச ॥ 23 ॥

ஸௌரமஸ்த்ரம்ʼ த³தௌ³ ஸூர்ய꞉ ஸௌம்யம்ʼ ஸோமஶ்ச பார்வதம் ।
விஶ்வேதே³வா த³து³ஸ்தஸ்மை வஸவோ வாஸவாபி⁴த⁴ம் ॥ 24 ॥

அத² துஷ்ட꞉ ப்ரணம்யேஶம்ʼ ராமோ த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ।
ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரணதோ பூ⁴த்வா ப⁴க்தியுக்தோ வ்யஜிஜ்ஞபத் ॥ 25 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

ப⁴க³வான்மானுஷேணைவ நோல்லங்க்⁴யோ லவணாம்பு³தி⁴꞉ ।
தத்ர லங்காபி⁴த⁴ம்ʼ து³ர்க³ம்ʼ து³ர்ஜயம்ʼ தே³வதா³னவை꞉ ॥ 26 ॥

அனேககோடயஸ்தத்ர ராக்ஷஸா ப³லவத்தரா꞉ ।
ஸர்வே ஸ்வாத்⁴யாயநிரதா꞉ ஶிவப⁴க்தா ஜிதேந்த்³ரியா꞉ ॥ 27 ॥

அனேகமாயாஸம்ʼயுக்தா பு³த்³தி⁴மந்தோ(அ)க்³னிஹோத்ரிண꞉ ।
கத²மேகாகினா ஜேயா மயா ப்⁴ராத்ரா ச ஸம்ʼயுகே³ ॥ 28 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச ॥

ராவணஸ்ய வதே⁴ ராம ரக்ஷஸாமபி மாரணே ।
விசாரோ ந த்வயா கார்யஸ்தஸ்ய காலோ(அ)யமாக³த꞉ ॥ 29 ॥

அத⁴ர்மே து ப்ரவ்ருʼத்தாஸ்தே தே³வப்³ராஹ்மணபீட³னே ।
தஸ்மாதா³யு꞉க்ஷயம்ʼ யாதம்ʼ தேஷாம்ʼ ஶ்ரீரபி ஸுவ்ரத ॥ 30 ॥

ராஜஸ்த்ரீகாமனாஸக்தம்ʼ ராவணம்ʼ நிஹநிஷ்யஸி ।
பாபாஸக்தோ ரிபுர்ஜேது꞉ ஸுகர꞉ ஸமராங்க³ணே ॥ 31 ॥

அத⁴ர்மே நிரத꞉ ஶத்ருர்பா⁴க்³யேனைவ ஹி லப்⁴யதே ।
அதீ⁴தத⁴ர்மஶாஸ்த்ரோ(அ)பி ஸதா³ வேத³ரதோ(அ)பி வா ॥ 32 ॥

விநாஶகாலே ஸம்ப்ராப்தே த⁴ர்மமார்கா³ச்ச்யுதோ ப⁴வேத் ।
பீட்³யந்தே தே³வதா꞉ ஸர்வா꞉ ஸததம்ʼ யேன பாபினா ॥ 33 ॥

ப்³ராஹ்மணா ருʼஷயஶ்சைவ தஸ்ய நாஶ꞉ ஸ்வயம்ʼ ஸ்தி²த꞉ ।
கிஷ்கிந்தா⁴நக³ரே ராம தே³வாநாமம்ʼஶஸம்ப⁴வா꞉ ॥ 34 ॥

வானரா ப³ஹவோ ஜாதா து³ர்ஜயா ப³லவத்தரா꞉ ।
ஸாஹாய்யம்ʼ தே கரிஷ்யந்தி தைர்ப³த்⁴வா ச பயோநிதி⁴ம் ॥ 35 ॥

அனேகஶைலஸம்ப³த்³தே⁴ ஸேதௌ யாந்து வலீமுகா²꞉ ।
ராவணம்ʼ ஸக³ணம்ʼ ஹத்வா தாமானய நிஜாம்ʼ ப்ரியாம் ॥ 36 ॥

ஶஸ்த்ரைர்யுத்³தே⁴ ஜயோ யத்ர தத்ராஸ்த்ராணி ந யோஜயேத் ।
நிரஸ்த்ரேஷ்வல்பஶஸ்த்ரேஷு பலாயனபரேஷு ச ॥ 37 ॥

அஸ்த்ராணி முஞ்சன் தி³வ்யானி ஸ்வயமேவ வினஶ்யதி ।
அத²வா கிம்ʼ ப³ஹூக்தேன மயைவோத்பாதி³தம்ʼ ஜக³த் ॥ 38 ॥

மயைவ பால்யதே நித்யம்ʼ மயா ஸம்ʼஹ்ரியதே(அ)பி ச ।
அஹமேகோ ஜக³ன்ம்ருʼத்யுர்ம்ருʼத்யோரபி மஹீபதே ॥ 39 ॥

க்³ரஸே(அ)ஹமேவ ஸகலம்ʼ ஜக³தே³தச்சராசரம் ।
மம வக்த்ரக³தா꞉ ஸர்வே ராக்ஷஸா யுத்³த⁴து³ர்மதா³꞉ ॥ 40 ॥

நிமித்தமாத்ரம்ʼ த்வம்ʼ பூ⁴யா꞉ கீர்திமாப்ஸ்யஸி ஸங்க³ரே ॥ 41 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
ராமாய வரப்ரதா³னம்ʼ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 5 ॥

அத² ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

ப⁴க³வன்னத்ர மே சித்ரம்ʼ மஹதே³தத்ப்ரஜாயதே ।
ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶஸ்த்ரிநேத்ரஶ்சந்த்³ரஶேக²ர꞉ ॥ 1 ॥

மூர்தஸ்த்வம்ʼ து பரிச்சி²ன்னாக்ருʼதி꞉ புருஷரூபத்⁴ருʼக் ।
அம்ப³யா ஸஹிதோ(அ)த்ரைவ ரமஸே ப்ரமதை²꞉ ஸஹ ॥ 2 ॥

த்வம்ʼ கத²ம்ʼ பஞ்சபூ⁴தாதி³ ஜக³தே³தச்சராசரம் ।
தத்³ப்³ரூஹி கி³ரிஜாகாந்த மயி தே(அ)னுக்³ரஹோ யதி³ ॥ 3 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

ஸாது⁴ ப்ருʼஷ்டம்ʼ மஹாபா⁴க³ து³ர்ஜ்ஞேயமமரைரபி.
தத்ப்ரவக்ஷ்யாமி தே ப⁴க்த்யா ப்³ரஹ்மசர்யேண ஸுவ்ரத ॥ 4 ॥

பாரம்ʼ யாஸ்யஸ்யனாயாஸாத்³யேன ஸம்ʼஸாரநீரதே⁴꞉ ।
த்³ருʼஶ்யந்தே பஞ்சபூ⁴தானி யே ச லோகாஶ்சதுர்த³ஶ ॥ 5 ॥

ஸமுத்³ரா꞉ ஸரிதோ தே³வா ராக்ஷஸா ருʼஷயஸ்ததா² ।
த்³ருʼஶ்யந்தே யானி சான்யானி ஸ்தா²வராணி சராணி ச ॥ 6 ॥

க³ந்த⁴ர்வா꞉ ப்ரமதா² நாகா³꞉ ஸர்வே தே மத்³விபூ⁴தய꞉ ।
புரா ப்³ரஹ்மாத³யோ தே³வா த்³ரஷ்டுகாமா மமாக்ருʼதிம் ॥ 7 ॥

மந்த³ரம்ʼ ப்ரயயு꞉ ஸர்வே மம ப்ரியதரம்ʼ கி³ரிம் ।
ஸ்துத்வா ப்ராஞ்ஜலயோ தே³வா மாம்ʼ ததா³ புரத꞉ ஸ்தி²தா꞉ ॥ 8 ॥

தாந்த்³ருʼஷ்ட்வாத² மயா தே³வான் லீலாகுலிதசேதஸ꞉ ।
தேஷாமபஹ்ருʼதம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ப்³ரஹ்மாதீ³னாம்ʼ தி³வௌகஸாம் ॥ 9 ॥

அத² தே(அ)பஹ்ருʼதஜ்ஞானா மாமாஹு꞉ கோ ப⁴வானிதி ।
அதா²ப்³ருவமஹம்ʼ தே³வானஹமேவ புராதன꞉ ॥ 10 ॥

ஆஸம்ʼ ப்ரத²மமேவாஹம்ʼ வர்தாமி ச ஸுரேஶ்வரா꞉ ।
ப⁴விஷ்யாமி ச லோகே(அ)ஸ்மின்மத்தோ நான்யஸ்தி கஶ்சன ॥ 11 ॥

வ்யதிரிக்தம்ʼ ச மத்தோ(அ)ஸ்தி நான்யத்கிஞ்சித்ஸுரேஶ்வரா꞉ ।
நித்யோ(அ)நித்யோ(அ)ஹமனகோ⁴ ப்³ரஹ்மணாம்ʼ ப்³ரஹ்மணஸ்பதி꞉ ॥ 12 ॥

த³க்ஷிணாஞ்ச உத³ஞ்சோ(அ)ஹம்ʼ ப்ராஞ்ச꞉ ப்ரத்யஞ்ச ஏவ ச ।
அத⁴ஶ்சோர்த்⁴வம்ʼ ச விதி³ஶோ தி³ஶஶ்சாஹம்ʼ ஸுரேஶ்வரா꞉ ॥ 13 ॥

ஸாவித்ரீ சாபி கா³யத்ரீ ஸ்த்ரீ புமானபுமானபி ।
த்ரிஷ்டுப்³ஜக³த்யனுஷ்டுப் ச பங்க்திஶ்ச²ந்த³ஸ்த்ரயீமய꞉ ॥ 14 ॥

ஸத்யோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வக³꞉ ஶாந்தஸ்த்ரேதாக்³நிர்கௌ³ர்யஹம்ʼ கு³ரு꞉ ।
கௌ³ர்யஹம்ʼ க³ஹ்வரம்ʼ சாஹம்ʼ த்³யௌரஹம்ʼ ஜக³தாம்ʼ விபு⁴꞉ ॥ 15 ॥

ஜ்யேஷ்ட²꞉ ஸர்வஸுரஶ்ரேஷ்டோ² வரிஷ்டோ²(அ)ஹமபாம்பதி꞉ ।
ஆர்யோ(அ)ஹம்ʼ ப⁴க³வானீஶஸ்தேஜோ(அ)ஹம்ʼ சாதி³ரப்யஹம் ॥ 16 ॥

ருʼக்³வேதோ³(அ)ஹம்ʼ யஜுர்வேத³꞉ ஸாமவேதோ³(அ)ஹமாத்மபூ⁴꞉ ।
அத²ர்வணஶ்ச மந்த்ரோ(அ)ஹம்ʼ ததா² சாங்கி³ரஸோ வர꞉ ॥ 17 ॥

இதிஹாஸபுராணானி கல்போ(அ)ஹம்ʼ கல்பவானஹம் ।
நாராஶம்ʼஸீ ச கா³தா²ஹம்ʼ வித்³யோபநிஷதோ³(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 18 ॥

ஶ்லோகா꞉ ஸூத்ராணி சைவாஹமனுவ்யாக்²யானமேவ ச ।
வ்யாக்²யானானி பரா வித்³யா இஷ்டம்ʼ ஹுதமதா²ஹுதி꞉ ॥ 19 ॥

த³த்தாத³த்தமயம்ʼ லோக꞉ பரலோக(அ)ஹமக்ஷர꞉ ।
க்ஷர꞉ ஸர்வாணி பூ⁴தானி தா³ந்தி꞉ ஶாந்திரஹம்ʼ க²க³꞉ ॥ 20 ॥

கு³ஹ்யோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வவேதே³ஷு ஆரண்யோஹமஜோ(அ)ப்யஹம் ।
புஷ்கரம்ʼ ச பவித்ரம்ʼ ச மத்⁴யம்ʼ சாஹமத꞉ பரம் ॥ 21 ॥

ப³ஹிஶ்சாஹம்ʼ ததா² சாந்த꞉ புரஸ்தாத³ஹமவ்யய꞉ ।
ஜ்யோதிஶ்சாஹம்ʼ தமஶ்சாஹம்ʼ தன்மாத்ராணீந்த்³ரியாண்யஹம் ॥ 22 ॥

பு³த்³தி⁴ஶ்சாஹமஹங்காரோ விஷயாண்யஹமேவ ஹி ।
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுர்மஹேஶோஹமுமா ஸ்கந்தோ³ விநாயக꞉ ॥ 23 ॥

இந்த்³ரோ(அ)க்³நிஶ்ச யமஶ்சாஹம்ʼ நிர்ருʼதிர்வருணோ(அ)னில꞉ ।
குபே³ரோ(அ)ஹம்ʼ ததே²ஶானோ பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வர்மஹர்ஜன꞉ ॥ 24 ॥

தப꞉ ஸத்யம்ʼ ச ப்ருʼதி²வீ சாபஸ்தேஜோ(அ)னிலோ(அ)ப்யஹம் ।
ஆகாஶோ(அ)ஹம்ʼ ரவி꞉ ஸோமோ நக்ஷத்ராணி க்³ரஹாஸ்ததா² ॥ 25 ॥

ப்ராண꞉ காலஸ்ததா² ம்ருʼத்யுரம்ருʼதம்ʼ பூ⁴தமப்யஹம் ।
ப⁴வ்யம்ʼ ப⁴விஷ்யத்க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ச விஶ்வம்ʼ ஸர்வாத்மகோ(அ)ப்யஹம் ॥ 26 ॥

ஓமாதௌ³ ச ததா² மத்⁴யே பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வஸ்ததை²வ ச ।
ததோ(அ)ஹம்ʼ விஶ்வரூபோ(அ)ஸ்மி ஶீர்ஷம்ʼ ச ஜபதாம்ʼ ஸதா³ ॥ 27 ॥

அஶிதம்ʼ பாயிதம்ʼ சாஹம்ʼ க்ருʼதம்ʼ சாக்ருʼதமப்யஹம் ।
பரம்ʼ சைவாபரம்ʼ சாஹமஹம்ʼ ஸர்வபராயண꞉ ॥ 28 ॥

அஹம்ʼ ஜக³த்³தி⁴தம்ʼ தி³வ்யமக்ஷரம்ʼ ஸூக்ஷ்மமவ்யயம் ।
ப்ராஜாபத்யம்ʼ பவித்ரம்ʼ ச ஸௌம்யமக்³ராஹ்யமக்³ரியம் ॥ 29 ॥

அஹமேவோபஸம்ʼஹர்தா மஹாக்³ராஸௌஜஸாம்ʼ நிதி⁴꞉ ।
ஹ்ருʼதி³ யோ தே³வதாத்வேன ப்ராணத்வேன ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ॥ 30 ॥

ஶிரஶ்சோத்தரதோ யஸ்ய பாதௌ³ த³க்ஷிணதஸ்ததா² ।
யஶ்ச ஸர்வோத்தர꞉ ஸாக்ஷாதோ³ங்காரோ(அ)ஹம்ʼ த்ரிமாத்ரக꞉ ॥ 31 ॥

ஊர்த்⁴வம்ʼ சோந்நாமஹே யஸ்மாத³த⁴ஶ்சாபனயாம்யஹம் ।
தஸ்மாதோ³ங்கார ஏவாஹமேகோ நித்ய꞉ ஸனாதன꞉ ॥ 32 ॥

ருʼசோ யஜூம்ʼஷி ஸாமானி யோ ப்³ரஹ்மா யஜ்ஞகர்மணி ।
ப்ரணாமஹே ப்³ராஹ்மணேப்⁴யஸ்தேனாஹம்ʼ ப்ரணவோ மத꞉ ॥ 33 ॥

ஸ்னேஹோ யதா² மாம்ʼஸபிண்ட³ம்ʼ வ்யாப்னோதி வ்யாப்யயத்யபி ।
ஸர்வான் லோகானஹம்ʼ தத்³வத்ஸர்வவ்யாபீ ததோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 34 ॥

ப்³ரஹ்மா ஹரிஶ்ச ப⁴க³வாநாத்³யந்தம்ʼ நோபலப்³த⁴வான் ।
ததோ(அ)ன்யே ச ஸுரா யஸ்மாத³னந்தோ(அ)ஹமிதீரித꞉ ॥ 35 ॥

க³ர்ப⁴ஜன்மஜராம்ருʼத்யுஸம்ʼஸாரப⁴வஸாக³ராத் ।
தாரயாமி யதோ ப⁴க்தம்ʼ தஸ்மாத்தாரோ(அ)ஹமீரித꞉ ॥ 36 ॥

சதுர்விதே⁴ஷு தே³ஹேஷு ஜீவத்வேன வஸாம்யஹம் ।
ஸூக்ஷ்மோ பூ⁴த்வா ச ஹ்ருʼத்³தே³ஶே யத்தத்ஸூக்ஷ்மம்ʼ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 37 ॥

மஹாதமஸி மக்³னேப்⁴யோ ப⁴க்தேப்⁴யோ யத்ப்ரகாஶயே ।
வித்³யுத்³வத³துலம்ʼ ரூபம்ʼ தஸ்மாத்³வித்³யுதமஸ்ம்யஹம் ॥ 38 ॥

ஏக ஏவ யதோ லோகான் விஸ்ருʼஜாமி ஸ்ருʼஜாமி ச ।
விவாஸயாமி க்³ருʼஹ்ணாமி தஸ்மாதே³கோ(அ)ஹமீஶ்வர꞉ ॥ 39 ॥

ந த்³விதீயோ யதஸ்தஸ்தே² துரீயம்ʼ ப்³ரஹ்ம யத்ஸ்வயம் ।
பூ⁴தான்யாத்மனி ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய சைகோ ருத்³ரோ வஸாம்யஹம் ॥ 40 ॥

ஸர்வாம்ʼல்லோகான்யதீ³ஶேஹமீஶினீபி⁴ஶ்ச ஶக்திபி⁴꞉ ।
ஈஶாநமஸ்ய ஜக³த꞉ ஸ்வர்த்³ருʼஶம்ʼ சக்ஷுரீஶ்வரம் ॥ 41 ॥

ஈஶானஶ்சாஸ்மி ஜக³தாம்ʼ ஸர்வேஷாமபி ஸர்வதா³ ।
ஈஶான꞉ ஸர்வவித்³யானாம்ʼ யதீ³ஶானஸ்ததோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 42 ॥

ஸர்வபா⁴வாந்நிரீக்ஷே(அ)ஹமாத்மஜ்ஞானம்ʼ நிரீக்ஷயே ।
யோக³ம்ʼ ச க³மயே தஸ்மாத்³ப⁴க³வான்மஹதோ மத꞉ ॥ 43 ॥

அஜஸ்ரம்ʼ யச்ச க்³ருʼஹ்ணாமி விஸ்ருʼஜாமி ஸ்ருʼஜாமி ச ।
ஸர்வாம்ʼல்லோகான்வாஸயாமி தேனாஹம்ʼ வை மஹேஶ்வர꞉ ॥ 44 ॥

மஹத்யாத்மஜ்ஞானயோகை³ஶ்வர்யே யஸ்து மஹீயதே ।
ஸர்வான் பா⁴வான் பரித்யஜ்ய மஹாதே³வஶ்ச ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 45 ॥

ஏஷோ(அ)ஸ்மி தே³வ꞉ ப்ரதி³ஶோ நு ஸர்வா꞉
பூர்வோ ஹி ஜாதோஸ்ம்யஹமேவ க³ர்பே⁴ ।
அஹம்ʼ ஹி ஜாதஶ்ச ஜநிஷ்யமாண꞉
ப்ரத்யக்³ஜனஸ்திஷ்ட²தி ஸர்வதோமுக²꞉ ॥ 46 ॥

விஶ்வதஶ்சக்ஷுருத விஶ்வதோமுகோ²
விஶ்வதோபா³ஹுருத விஶ்வதஸ்பாத் ।
ஸம்ʼவாஹுப்⁴யாம்ʼ த⁴மதி ஸம்பதத்ரை-
ர்த்³யாவாபூ⁴மீ ஜனயந்தே³வ ஏக꞉ ॥ 47 ॥

வாலாக்³ரமாத்ரம்ʼ ஹ்ருʼத³யஸ்ய மத்⁴யே
விஶ்வம்ʼ தே³வம்ʼ ஜாதவேத³ம்ʼ வரேண்யம் ।
மாமாத்மஸ்த²ம்ʼ யே(அ)னுபஶ்யந்தி தீ⁴ரா-
ஸ்தேஷாம்ʼ ஶாந்தி꞉ ஶாஶ்வதீ நேதரேஷாம் ॥ 48 ॥

அஹம்ʼ யோனிமதி⁴திஷ்டா²மி சைகோ
மயேத³ம்ʼ பூர்ணம்ʼ பஞ்சவித⁴ம்ʼ ச ஸர்வம் ।
மாமீஶானம்ʼ புருஷம்ʼ தே³வமீட்³யம்ʼ விதி³த்வா
நிசாய்யேமாம்ʼ ஶாந்திமத்யந்தமேதி ॥ 49 ॥

ப்ராணேஷ்வந்தர்மனஸோ லிங்க³மாஹு-
ரஸ்மின்க்ரோதோ⁴உஆ ச த்ருʼஷ்ணா க்ஷமா ச ।
த்ருʼஷ்ணாம்ʼ ஹித்வா ஹேதுஜாலஸ்ய மூலம்ʼ
பு³த்³த்⁴யா சித்தம்ʼ ஸ்தா²பயித்வா மயீஹ ।
ஏவம்ʼ யே மாம்ʼ த்⁴யாயமானா ப⁴ஜந்தே
தேஷாம்ʼ ஶாந்தி꞉ ஶாஶ்வதீ நேதரேஷாம் ॥ 50 ॥

யதோ வாசோ நிவர்தந்தே அப்ராப்ய மனஸா ஸஹ ।
ஆனந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம மாம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ந பி³பே⁴தி குதஶ்சன ॥ 51 ॥

ஶ்ருத்வேதி தே³வா மத்³வாக்யம்ʼ கைவல்யஜ்ஞானமுத்தமம் ।
ஜபந்தோ மம நாமானி மம த்⁴யானபராயணா꞉ ॥ 52 ॥

ஸர்வே தே ஸ்வஸ்வதே³ஹாந்தே மத்ஸாயுஜ்யம்ʼ க³தா꞉ புரா ।
ததோ(அ)க்³ரே பரித்³ருʼஶ்யந்தே பதா³ர்தா² மத்³விபூ⁴தய꞉ ॥ 53 ॥

மய்யேவ ஸகலம்ʼ ஜாதம்ʼ மயி ஸர்வம்ʼ ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
மயி ஸர்வம்ʼ லயம்ʼ யாதி தத்³ப்³ரஹ்மாத்³வயமஸ்ம்யஹம் ॥ 54 ॥

அணோரணீயானஹமேவ தத்³வ-
ந்மஹானஹம்ʼ விஶ்வமஹம்ʼ விஶுத்³த⁴꞉ ।
புராதனோ(அ)ஹம்ʼ புருஷோ(அ)ஹமீஶோ
ஹிரண்மயோ(அ)ஹம்ʼ ஶிவரூபமஸ்மி ॥ 55 ॥

அபாணிபாதோ³(அ)ஹமசிந்த்யஶக்தி꞉
பஶ்யாம்யசக்ஷு꞉ ஸ ஶ்ருʼணோம்யகர்ண꞉ ।
அஹம்ʼ விஜாநாமி விவிக்தரூபோ
ந சாஸ்தி வேத்தா மம சித்ஸதா³ஹம் ॥ 56 ॥

வேதை³ரஶேஷைரஹமேவ வேத்³யோ
வேதா³ந்தக்ருʼத்³வேத³விதே³வ சாஹம் ।
ந புண்யபாபே மம நாஸ்தி நாஶோ
ந ஜன்ம தே³ஹேந்த்³ரியபு³த்³தி⁴ரஸ்தி ॥ 57 ॥

ந பூ⁴மிராபோ ந ச வஹ்நிரஸ்தி
ந சானிலோ மே(அ)ஸ்தி ந மே நப⁴ஶ்ச ।
ஏவம்ʼ விதி³த்வா ஏவம்ʼ மாம்ʼ தத்த்வதோ வேத்தி யஸ்து ராம மஹாம்தே
பரமாத்மரூபம்ʼ
கு³ஹாஶயம்ʼ நிஷ்கலமத்³விதீயம் ॥ 58 ॥

ஸமஸ்தஸாக்ஷிம்ʼ ஸத³ஸத்³விஹீன꞉
ப்ரயாதி ஶுத்³த⁴ம்ʼ பர்மாத்மரூபம் ॥ 59 ॥

ஏவம்ʼ மாம்ʼ தத்த்வதோ வேத்தி யஸ்து ராம மஹாமதே ।
ஸ ஏவ நான்ய லோகேஷு கைவல்யப²லமஶ்னுதே ॥ 60 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
விபூ⁴தியோகோ³ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 6 ॥

அத² ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

ப⁴க³வன்யன்மயா ப்ருʼஷ்டம்ʼ தத்ததை²வ ஸ்தி²தம்ʼ விபோ⁴ ।
அத்ரோத்தரம்ʼ மயா லப்³த⁴ம்ʼ த்வத்தோ நைவ மஹேஶ்வர ॥ 1 ॥

பரிச்சி²ன்னபரீமாணே தே³ஹே ப⁴க³வதஸ்தவ ।
உத்பத்தி꞉ பஞ்சபூ⁴தானாம்ʼ ஸ்தி²திர்வா விலய꞉ கத²ம் ॥ 2 ॥

ஸ்வஸ்வாதி⁴காரஸம்ப³த்³தா⁴꞉ கத²ம்ʼ நாம ஸ்தி²தா꞉ ஸுரா꞉ ।
தே ஸர்வே கத²ம்ʼ தே³வ பு⁴வனானி சதுர்த³ஶ ॥ 3 ॥

த்வத்த꞉ ஶ்ருத்வாபி தே³வாத்ர ஸம்ʼஶயோ மே மஹானபூ⁴த் ।
அப்ரத்யாயிதசித்தஸ்ய ஸம்ʼஶயம்ʼ சே²த்துமர்ஹஸி ॥ 4 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

வடபீ³ஜே(அ)திஸூக்ஷ்மே(அ)பி மஹாவடதருர்யதா² ।
ஸர்வதா³ஸ்தே(அ)ன்யதா² வ்ருʼக்ஷ꞉ குத ஆயாதி தத்³வத³ ॥ 5 ॥

தத்³வன்மம தனௌ ராம பூ⁴தாநாமாக³திர்லய꞉ ।
மஹாஸைந்த⁴வபிண்டோ³(அ)பி ஜலே க்ஷிப்தோ விலீயதே ॥ 6 ॥

ந த்³ருʼஶ்யதே புன꞉ பாகாத்குத ஆயாதி பூர்வவத் ।
ப்ராத꞉ப்ராதர்யதா²(ஆ)லோகோ ஜாயதே ஸூர்யமண்ட³லாத் ॥ 7 ॥

ஏவம்ʼ மத்தோ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ ஜாயதே(அ)ஸ்தி விலீயதே ।
மய்யேவ ஸகலம்ʼ ராம தத்³வஜ்ஜானீஹி ஸுவ்ரத ॥ 8 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

கதி²தே(அ)பி மஹாபா⁴க³ தி³க்³ஜட³ஸ்ய யதா² தி³ஶி ।
நிவர்ததே ப்⁴ரமோ நைவ தத்³வன்மம கரோமி கிம் ॥ 9 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

மயி ஸர்வம்ʼ யதா² ராம ஜக³தே³தச்சராசரம் ।
வர்ததே தத்³த³ர்ஶயாமி ந த்³ரஷ்டும்ʼ க்ஷமதே ப⁴வான் ॥ 10 ॥

தி³வ்யம்ʼ சக்ஷு꞉ ப்ரதா³ஸ்யாமி துப்⁴யம்ʼ த³ஶரதா²த்மஜ ।
தேன பஶ்ய ப⁴யம்ʼ த்யக்த்வா மத்தேஜோமண்ட³லம்ʼ த்⁴ருவம் ॥ 11 ॥

ந சர்மசக்ஷுஷா த்³ரஷ்டும்ʼ ஶக்யதே மாமகம்ʼ மஹ꞉ ।
நரேண வா ஸுரேணாபி தன்மமானுக்³ரஹம்ʼ வினா ॥ 12 ॥

ஸூத உவாச ॥

இத்யுக்த்வா ப்ரத³தௌ³ தஸ்மை தி³வ்யம்ʼ சக்ஷுர்மஹேஶ்வர꞉ ।
அதா²த³ர்ஶயதே³தஸ்மை வக்த்ரம்ʼ பாதாலஸம்ʼநிப⁴ம் ॥ 13 ॥

வித்³யுத்கோடிப்ரப⁴ம்ʼ தீ³ப்தமதிபீ⁴மம்ʼ ப⁴யாவஹம் ।
தத்³த்³ருʼஷ்ட்வைவ ப⁴யாத்³ராமோ ஜானுப்⁴யாமவனிம்ʼ க³த꞉ ॥ 14 ॥

ப்ரணம்ய த³ண்ட³வத்³பூ⁴மௌ துஷ்டாவ ச புன꞉ புன꞉ ।
அதோ²த்தா²ய மஹாவீரோ யாவதே³வ ப்ரபஶ்யதி ॥ 15 ॥

வக்த்ரம்ʼ புரபி⁴த³ஸ்தத்ர அந்தர்ப்³ரஹ்மாண்ட³கோடய꞉ ।
சடகா இவ லக்ஷ்யந்தே ஜ்வாலாமாலாஸமாகுலா꞉ ॥ 16 ॥

மேருமந்த³ரவிந்த்⁴யாத்³யா கி³ரய꞉ ஸப்தஸாக³ரா꞉ ।
த்³ருʼஶ்யந்தே சந்த்³ரஸூர்யாத்³யா꞉ பஞ்ச பூ⁴தானி தே ஸுரா꞉ ॥ 17 ॥

அரண்யானி மஹாநாகா³ பு⁴வனானி சதுர்த³ஶ ।
ப்ரதிப்³ரஹ்மாண்ட³மேவம்ʼ தத்³த்³ருʼஷ்ட்வா த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ॥ 18 ॥

ஸுராஸுராணாம்ʼ ஸங்க்³ராமஸ்தத்ர பூர்வாபரானபி ।
விஷ்ணோர்த³ஶாவதாராம்ʼஶ்ச தத்தத்கர்மாண்யபி த்³விஜா꞉ ॥ 19 ॥

பராப⁴வாம்ʼஶ்ச தே³வானாம்ʼ புரதா³ஹம்ʼ மஹேஶிது꞉ ।
உத்பத்³யமானானுத்பன்னான்ஸர்வானபி வினஶ்யத꞉ ॥ 20 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா ராமோ ப⁴யாவிஷ்ட꞉ ப்ரணநாம புன꞉ புன꞉ ।
உத்பன்னதத்த்வஜ்ஞானோ(அ)பி ப³பூ⁴வ ரகு⁴நந்த³ன꞉ ॥ 21 ॥

அதோ²பநிஷதா³ம்ʼ ஸாரைரர்தை²ஸ்துஷ்டாவ ஶங்கரம் ॥ 22 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

தே³வ ப்ரபன்னார்திஹர ப்ரஸீத³
ப்ரஸீத³ விஶ்வேஶ்வர விஶ்வவந்த்³ய ।
ப்ரஸீத³ க³ங்கா³த⁴ர சந்த்³ரமௌலே
மாம்ʼ த்ராஹி ஸம்ʼஸாரப⁴யாத³நாத²ம் ॥ 23 ॥

த்வத்தோ ஹி ஜாதம்ʼ ஜக³தே³ததீ³ஶ
த்வய்யேவ பூ⁴தானி வஸந்தி நித்யம் ।
த்வய்யேவ ஶம்போ⁴ விலயம்ʼ ப்ரயாந்தி
பூ⁴மௌ யதா² வ்ருʼக்ஷலதாத³யோ(அ)பி ॥ 24 ॥

ப்³ரஹ்மேந்த்³ர ருத்³ராஶ்ச மருத்³க³ணாஶ்ச
க³ந்த⁴ர்வயக்ஷா(அ)ஸுரஸித்³த⁴ஸங்கா⁴꞉ ।
க³ங்கா³தி³ நத்³யோ வருணாலயாஶ்ச
வஸந்தி ஶூலிம்ʼஸ்தவ வக்த்ரயந்த்ரே ॥ 25 ॥

த்வன்மாயயா கல்பிதமிந்து³மௌலே
த்வய்யேவ த்³ருʼஶ்யத்வமுபைதி விஶ்வம் ।
ப்⁴ராந்த்யா ஜன꞉ பஶ்யதி ஸர்வமேத-
ச்சு²க்தௌ யதா² ரௌப்யமஹிம்ʼ ச ரஜ்ஜௌ ॥ 26 ॥

தேஜோபி⁴ராபூர்ய ஜக³த்ஸமஸ்தம்ʼ
ப்ரகாஶமான꞉ குருஷே ப்ரகாஶம் ।
வினா ப்ரகாஶம்ʼ தவ தே³வதே³வ
ந த்³ருʼஶ்யதே விஶ்வமித³ம்ʼ க்ஷணேன ॥ 27 ॥

அல்பாஶ்ரயோ நைவ ப்³ருʼஹந்தமர்த²ம்ʼ
த⁴த்தே(அ)ணுரேகோ ந ஹி விந்த்⁴யஶைலம் ।
த்வத்³வக்த்ரமாத்ரே ஜக³தே³தத³ஸ்தி
த்வன்மாயயைவேதி விநிஶ்சினோமி ॥ 28 ॥

ரஜ்ஜௌ பு⁴ஜங்கோ³ ப⁴யதோ³ யதை²வ
ந ஜாயதே நாஸ்தி ந சைதி நாஶம் ।
த்வன்மாயயா கேவலமாத்ரரூபம்ʼ
ததை²வ விஶ்வம்ʼ த்வயி நீலகண்ட² ॥ 29 ॥

விசார்யமாணே தவ யச்ச²ரீர-
மாதா⁴ரபா⁴வம்ʼ ஜக³தாமுபைதி ।
தத³ப்யயஶ்யம்ʼ மத³வித்³யயைவ
பூர்ணஶ்சிதா³னத³மயோ யதஸ்த்வம் ॥ 30 ॥

பூஜேஷ்டபூர்தாதி³வரக்ரியாணாம்ʼ
போ⁴க்து꞉ ப²லம்ʼ யச்ச²ஸி விஶ்வமேவ ।
ம்ருʼஷைததே³வம்ʼ வசனம்ʼ புராரே
த்வத்தோ(அ)ஸ்தி பி⁴ன்னம்ʼ ந ச கிஞ்சிதே³வ ॥ 31 ॥

அஜ்ஞானமூடா⁴ முனயோ வத³ந்தி
பூஜோபசாராதி³ப³ஹி꞉க்ரியாபி⁴꞉ ।
தோஷம்ʼ கி³ரீஶோ ப⁴ஜதீதி மித்²யா
குதஸ்த்வமூர்தஸ்ய து போ⁴க³லிப்ஸா ॥ 32 ॥

கிஞ்சித்³த³லம்ʼ வா சுலகோத³கம்ʼ வா
யஸ்த்வம்ʼ மஹேஶ ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய த³த்ஸே ।
த்ரைலோக்யலக்ஷ்மீமபி யஜ்ஜனேப்⁴ய꞉
ஸர்வம்ʼ த்வவித்³யாக்ருʼதமேவ மன்யே ॥ 33 ॥

வ்யாப்னோஷி ஸர்வா விதி³ஶோ தி³ஶஶ்ச
த்வம்ʼ விஶ்வமேக꞉ புருஷ꞉ புராண꞉ ।
நஷ்டே(அ)பி தஸ்மிம்ʼஸ்தவ நாஸ்தி ஹானி-
ர்க⁴டே விநஷ்டே நப⁴ஸோ யதை²வ ॥ 34 ॥

யதை²கமாகாஶக³மர்கபி³ம்ப³ம்ʼ
க்ஷுத்³ரேஷு பாத்ரேஷு ஜலான்விதேஷு ।
ப⁴ஜத்யனேகப்ரதிபி³ம்ப³பா⁴வம்ʼ
ததா² த்வமந்த꞉கரணேஷு தே³வ ॥ 35 ॥

ஸம்ʼஸர்ஜனே வா(அ)ப்யவனே விநாஶே
விஶ்வஸ்ய கிஞ்சித்தவ நாஸ்தி கார்யம் ।
அநாதி³பி⁴꞉ ப்ராணப்⁴ருʼதாமத்³ருʼஷ்டை-
ஸ்ததா²பி தத்ஸ்வப்னவதா³தனோஷி ॥ 36 ॥

ஸ்தூ²லஸ்ய ஸூக்ஷ்மஸ்ய ஜட³ஸ்ய போ⁴கோ³
தே³ஹஸ்ய ஶம்போ⁴ ந சித³ம்ʼ வினாஸ்தி ।
அதஸ்த்வதா³ரோபணமாதனோதி
ஶ்ருதி꞉ புராரே ஸுக²து³꞉க²யோ꞉ ஸதா³ ॥ 37 ॥

நம꞉ ஸச்சிதா³ம்போ⁴தி⁴ஹம்ʼஸாய துப்⁴யம்ʼ
நம꞉ காலகாலாய காலாத்மகாய ।
நமஸ்தே ஸமஸ்தாக⁴ஸம்ʼஹாரகர்த்ரே
நமஸ்தே ம்ருʼஷாசித்தவ்ருʼத்த்யைகபோ⁴க்த்ரே ॥ 38 ॥

ஸூத உவாச ॥

ஏவம்ʼ ப்ரணம்ய விஶ்வேஶம்ʼ புரத꞉ ப்ராஞ்ஜலி꞉ ஸ்தி²த꞉ ।
விஸ்மித꞉ பரமேஶானம்ʼ ஜகா³த³ ரகு⁴நந்த³ன꞉ ॥ 39 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

உபஸம்ʼஹர விஶ்வாத்மன்விஶ்வரூபமித³ம்ʼ தவ ।
ப்ரதீதம்ʼ ஜக³தை³காத்ம்யம்ʼ ஶம்போ⁴ ப⁴வத³னுக்³ரஹாத் ॥ 40 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

பஶ்ய ராம மஹாபா³ஹோ மத்தோ நான்யோ(அ)ஸ்தி கஶ்சன ॥ 41 ॥

ஸூத உவாச ॥

உத்யுக்த்வைவோபஸஞ்ஜஹ்ரே ஸ்வதே³ஹே தே³வதாதி³கான் ।
மீலிதாக்ஷ꞉ புனர்ஹர்ஷாத்³யாவத்³ராம꞉ ப்ரபஶ்யதி ॥ 42 ॥

தாவதே³வ கி³ரே꞉ ஶ்ருʼங்கே³ வ்யாக்⁴ரசர்மோபரி ஸ்தி²தம் ।
த³த³ர்ஶ பஞ்சவத³னம்ʼ நீலகண்ட²ம்ʼ த்ரிலோசனம் ॥ 43 ॥

வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரத⁴ரம்ʼ பூ⁴திபூ⁴ஷிதவிக்³ரஹம் ।
ப²ணிகங்கணபூ⁴ஷாட்⁴யம்ʼ நாக³யஜ்ஞோபவீதினம் ॥ 44 ॥

வ்யாக்⁴ரசர்மோத்தரீயம்ʼ ச வித்³யுத்பிங்க³ஜடாத⁴ரம் ।
ஏகாகினம்ʼ சந்த்³ரமௌலிம்ʼ வரேண்யமப⁴யப்ரத³ம் ॥ 45 ॥

சதுர்பு⁴ஜம்ʼ க²ண்ட³பரஶும்ʼ ம்ருʼக³ஹஸ்தம்ʼ ஜக³த்பதிம் ।
அதா²ஜ்ஞயா புரஸ்தஸ்ய ப்ரணம்யோபவிவேஶ ஸ꞉ ॥ 46 ॥

அதா²ஹ ராமம்ʼ தே³வேஶோ யத்³யத்ப்ரஷ்டுமபீ⁴ச்ச²ஸி ।
தத்ஸர்வம்ʼ ப்ருʼச்ச² ராம த்வம்ʼ மத்தோ நான்யோ(அ)ஸ்தி தே கு³ரு꞉ ॥ 47 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
விஶ்வரூபத³ர்ஶனம்ʼ நாம ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 7 ॥

அத² அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

பாஞ்சபௌ⁴திகதே³ஹஸ்ய சோத்பத்திர்விலய꞉ ஸ்தி²தி꞉ ।
ஸ்வரூபம்ʼ ச கத²ம்ʼ தே³வ ப⁴க³வன்வக்துமர்ஹஸி ॥ 1 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

பாஞ்சபௌ⁴திகதே³ஹஸ்ய சோத்பத்திர்விலய꞉ ஸ்தி²தி꞉ ।
ஸ்வரூபம்ʼ ச கத²ம்ʼ தே³வ ப⁴க³வன்வக்துமர்ஹஸி ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

பஞ்சபூ⁴தை꞉ ஸமாரப்³தோ⁴ தே³ஹோ(அ)யம்ʼ பாஞ்சபௌ⁴திக꞉ ।
தத்ர ப்ரதா³னம்ʼ ப்ருʼதி²வீ ஶேஷாணாம்ʼ ஸஹகாரிதா ॥ 2 ॥

ஜராயுஜோ(அ)ண்ட³ஜஶ்சைவ ஸ்வேத³ஜஶ்சோத்³பி⁴ஜஸ்ததா² ।
ஏவம்ʼ சதுர்வித⁴꞉ ப்ரோக்தோ தே³ஹோ(அ)யம்ʼ பாஞ்சபௌ⁴திக꞉ ॥ 3 ॥

மானஸஸ்து பர꞉ ப்ரோக்தோ தே³வாநாமேவ ஸம்ʼஸ்ம்ருʼத꞉ ।
தத்ர வக்ஷ்யே ப்ரத²மத꞉ ப்ரதா⁴னத்வாஜ்ஜராயுஜம் ॥ 4 ॥

ஶுக்ரஶோணிதஸம்பூ⁴தா வ்ருʼத்திரேவ ஜராயுஜ꞉ ।
ஸ்த்ரீணாம்ʼ க³ர்பா⁴ஶயே ஶுக்ரம்ருʼதுகாலே விஶேத்³யதா³ ॥ 5 ॥

யோஷிதோ ரஜஸா யுக்தம்ʼ ததே³வ ஸ்யாஜ்ஜராயுஜம் ।
பா³ஹுல்யாத்³ரஜஸா ஸ்த்ரீ ஸ்யாச்சு²க்ராதி⁴க்யே புமான்ப⁴வேத் ॥ 6 ॥

ஶுக்ரஶோணிதயோ꞉ ஸாம்யே ஜாயதே ச நபும்ʼஸக꞉ ।
ருʼதுஸ்னாதா ப⁴வேந்நாரீ சதுர்தே² தி³வஸே தத꞉ ॥ 7 ॥

ருʼதுகாலஸ்து நிர்தி³ஷ்ட ஆஷோட³ஶதி³னாவதி⁴ ।
தத்ராயுக்³மதி³னே ஸ்த்ரீ ஸ்யாத்புமான்யுக்³மதி³னே ப⁴வேத் ॥ 8 ॥

ஷோட³ஶே தி³வஸே க³ர்போ⁴ ஜாயதே யதி³ ஸுப்⁴ருவ꞉ ।
சக்ரவர்தீ ப⁴வேத்³ராஜா ஜாயதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 9 ॥

ருʼதுஸ்னாதா யஸ்ய பும்ʼஸ꞉ ஸாகாங்க்ஷம்ʼ முக²மீக்ஷதே ।
ததா³க்ருʼதிர்ப⁴வேத³ர்ப⁴ஸ்தத்பஶ்யேத்ஸ்வாமினோ முக²ம் ॥ 10 ॥

யா(அ)ஸ்தி சர்மாவ்ருʼதி꞉ ஸூக்ஷ்மா ஜராயு꞉ ஸா நிக³த்³யதே ।
ஶுக்ரஶோணிதயோர்யோக³ஸ்தஸ்மின்னேவ ப⁴வேத்³யத꞉ ।
தத்ர க³ர்போ⁴ ப⁴வேத்³யஸ்மாத்தேன ப்ரோக்தோ ஜராயுஜ꞉ ॥ 11 ॥

அண்ட³ஜா꞉ பக்ஷிஸர்பாத்³யா꞉ ஸ்வேத³ஜா மஶகாத³ய꞉ ।
உத்³பி⁴ஜ்ஜாஸ்த்ருʼணகு³ல்மாத்³யா மானஸாஶ்ச ஸுரர்ஷய꞉ ॥ 12 ॥

ஜன்மகர்மவஶாதே³வ நிஷிக்தம்ʼ ஸ்மரமந்தி³ரே ।
ஶுக்ரம்ʼ ரஜ꞉ஸமாயுக்தம்ʼ ப்ரத²மே மாஸி தத்³த்³ரவம் ॥ 13 ॥

பு³த்³பு³த³ம்ʼ கலலம்ʼ தஸ்மாத்தத꞉ பேஶீ ப⁴வேதி³த³ம் ।
பேஶீக⁴னம்ʼ த்³விதீயே து மாஸி பிண்ட³꞉ ப்ரஜாயதே ।14 ॥

கராங்க்⁴ரிஶீர்ஷகாதீ³னி த்ருʼதீயே ஸம்ப⁴வந்தி ஹி ।
அபி⁴வ்யக்திஶ்ச ஜீவஸ்ய சதுர்தே² மாஸி ஜாயதே ॥ 15 ॥

ததஶ்சலதி க³ர்போ⁴(அ)பி ஜனன்யா ஜட²ரே ஸ்வத꞉ ।
புத்ரஶ்சேத்³த³க்ஷிணே பார்ஶ்வே கன்யா வாமே ச திஷ்ட²தி ॥ 16 ॥

நபும்ʼஸகஸ்தூத³ரஸ்ய பா⁴கே³ திஷ்ட²தி மத்⁴யத꞉ ।
அதோ த³க்ஷிணபார்ஶ்வே து ஶேதே மாதா புமான்யதி³ ॥ 17 ॥

அங்க³ப்ரத்யங்க³பா⁴கா³ஶ்ச ஸூக்ஷ்மா꞉ ஸ்யுர்யுக³பத்ததா³ ।
விஹாய ஶ்மஶ்ருத³ந்தாதீ³ஞ்ஜன்மானந்தரஸம்ப⁴வான் ॥ 18 ॥

சதுர்தே² வ்யக்ததா தேஷாம்ʼ பா⁴வாநாமபி ஜாயதே ।
பும்ʼஸாம்ʼ ஸ்தை²ர்யாத³யோ பா⁴வா பீ⁴ருத்வாத்³யாஸ்து யோஷிதாம் ॥ 19 ॥

நபும்ʼஸகே ச தே மிஶ்ரா ப⁴வந்தி ரகு⁴நந்த³ன ।
மாத்ருʼஜம்ʼ சாஸ்ய ஹ்ருʼத³யம்ʼ விஷயானபி⁴காங்க்ஷதி ॥ 20 ॥

ததோ மாதுர்மனோ(அ)பீ⁴ஷ்டம்ʼ குர்யாத்³க³ர்ப⁴விவ்ருʼத்³த⁴யே ।
தாம்ʼ ச த்³விஹ்ருʼத³யாம்ʼ நாரீமாஹுர்தௌ³ஹ்ருʼதி³னீம்ʼ தத꞉ ॥ 21 ॥

அதா³நாத்³தௌ³ஹ்ருʼதா³னாம்ʼ ஸ்யுர்க³ர்ப⁴ஸ்ய வ்யங்க³தாத³ய꞉ ।
மாதுர்யத்³விஷயே லோப⁴ஸ்ததா³ர்தோ ஜாயதே ஸுத꞉ ॥ 22 ॥

ப்ரபு³த்³த⁴ம்ʼ பஞ்சமே சித்தம்ʼ மாம்ʼஸஶோணிதபுஷ்டதா ।
ஷஷ்டே²(அ)ஸ்தி²ஸ்னாயுநக²ரகேஶலோமவிவிக்ததா ॥ 23 ॥

ப³லவர்ணௌ சோபசிதௌ ஸப்தமே த்வங்க³பூர்ணதா ।
பாதா³ந்தரிதஹஸ்தாப்⁴யாம்ʼ ஶ்ரோத்ரரந்த்⁴ரே பிதா⁴ய ஸ꞉ ॥ 24 ॥

உத்³விக்³னோ க³ர்ப⁴ஸம்ʼவாஸாத³ஸ்தி க³ர்ப⁴லயான்வித꞉ ॥ 25 ॥

ஆவிர்பூ⁴தப்ரபோ³தோ⁴(அ)ஸௌ க³ர்ப⁴து³꞉கா²தி³ஸம்ʼயுத꞉ ।
ஹா கஷ்டமிதி நிர்விண்ண꞉ ஸ்வாத்மானம்ʼ ஶோஶுசீத்யத² ॥ 26 ॥

அனுபூ⁴தா மஹாஸஹ்யா꞉ புரா மர்மச்சி²தோ³(அ)ஸக்ருʼத் ।
கரம்ப⁴வாலுகாஸ்தப்தாஶ்சாத³ஹ்யந்தாஸுகா²ஶயா꞉ ॥ 27 ॥

ஜட²ரானலஸந்தப்தபித்தாக்²யரஸவிப்லுஷ꞉ ।
க³ர்பா⁴ஶயே நிமக்³னம்ʼ து த³ஹந்த்யதிப்⁴ருʼஶம்ʼ து மாம் ॥ 28 ॥

உத³ர்யக்ருʼமிவக்த்ராணி கூடஶால்மலிகண்டகை꞉ ।
துல்யானி ச துத³ந்த்யார்தம்ʼ பார்ஶ்வாஸ்தி²க்ரகசார்தி³தம் ॥ 29 ॥

க³ர்பே⁴ து³ர்க³ந்த⁴பூ⁴யிஷ்டே² ஜட²ராக்³னிப்ரதீ³பிதே ।
து³꞉க²ம்ʼ மயாப்தம்ʼ யத்தஸ்மாத்கனீய꞉ கும்ப⁴பாகஜம் ॥ 30 ॥

பூயாஸ்ருʼக்ஶ்லேஷ்மபாயித்வம்ʼ வாக்³தாஶித்வம்ʼ ச யத்³ப⁴வேத் ।
அஶுசௌ க்ருʼமிபா⁴வஶ்ச தத்ப்ராப்தம்ʼ க³ர்ப⁴ஶாயினா ॥ 31 ॥

க³ர்ப⁴ஶய்யாம்ʼ ஸமாருஹ்ய து³꞉க²ம்ʼ யாத்³ருʼங் மயாபி தத் ।
நாதிஶேதே மஹாது³꞉க²ம்ʼ நி꞉ஶேஷநரகேஷு தத் ॥ 32 ॥

ஏவம்ʼ ஸ்மரன்புரா ப்ராப்தா நானாஜாதீஶ்ச யாதனா꞉ ।
மோக்ஷோபாயமபி⁴த்⁴யாயன்வர்ததே(அ)ப்⁴யாஸதத்பர꞉ ॥ 33 ॥

அஷ்டமே த்வக்ஸ்ருʼதீ ஸ்யாதாமோஜஸ்தேஜஶ்ச ஹ்ருʼத்³ப⁴வம் ।
ஶுப்⁴ரமாபீதரக்தம்ʼ ச நிமித்தம்ʼ ஜீவிதம்ʼ மதம் ॥ 34 ॥

மாதரம்ʼ ச புனர்க³ர்ப⁴ம்ʼ சஞ்சலம்ʼ தத்ப்ரதா⁴வதி ।
ததோ ஜாதோ(அ)ஷ்டமே க³ர்போ⁴ ந ஜீவத்யோஜஸோஜ்ஜி²த꞉ ॥ 35 ॥

கிஞ்சித்காலமவஸ்தா²னம்ʼ ஸம்ʼஸ்காராத்பீடி³தாங்க³வத் ।
ஸமய꞉ ப்ரஸவஸ்ய ஸ்யான்மாஸேஷு நவமாதி³ஷு ॥ 36 ॥

மாதுரஸ்ரவஹாம்ʼ நாடீ³மாஶ்ரித்யான்வவதாரிதா ।
நாபி⁴ஸ்த²நாடீ³ க³ர்ப⁴ஸ்ய மாத்ராஹாரரஸாவஹ ।
தேன ஜீவதி க³ர்போ⁴(அ)பி மாத்ராஹாரேண போஷித꞉ ॥ 37 ॥

அஸ்தி²யந்த்ரவிநிஷ்பிஷ்ட꞉ பதித꞉ குக்ஷிவர்த்மனா ।
மேதோ³(அ)ஸ்ருʼக்³தி³க்³த⁴ஸர்வாங்கோ³ ஜராயுபுடஸம்ʼவ்ருʼத꞉ ॥ 38 ॥

நிஷ்க்ராமன்ப்⁴ருʼஶது³꞉கா²ர்தோ ருத³ன்னுச்சைரதோ⁴முக²꞉ ।
யந்த்ராதே³வ விநிர்முக்த꞉ பதத்த்யுத்தானஶாய்யுத ॥ 39 ॥

அகிஞ்சித்கஸ்ததா² பா³லோ மாம்ʼஸபேஶீஸமாஸ்தி²த꞉ ।
ஶ்வமார்ஜாராதி³த³ம்ʼஷ்ட்ரிப்⁴யோ ரக்ஷ்யதே த³ண்ட³பாணிபி⁴꞉ ॥ 40 ॥

பித்ருʼவத்³ராக்ஷஸம்ʼ வேத்தி மாத்ருʼவட்³டா³கினீமபி ।
பூயம்ʼ பயோவத³ஜ்ஞாநாத்³தீ³ர்க⁴கஷ்டம்ʼ து ஶைஶவம் ॥ 41 ॥

ஶ்லேஷ்மணா பிஹிதா நாடீ³ ஸுஷும்னா யாவதே³வ ஹி ।
வ்யக்தவர்ணம்ʼ ச வசனம்ʼ தாவத்³வக்தும்ʼ ந ஶக்யதே ॥ 42 ॥

அத ஏவ ச க³ர்பே⁴(அ)பி ரோதி³தும்ʼ நைவ ஶக்யதே ॥ 43 ॥

த்³ருʼப்தோ(அ)த² யௌவனம்ʼ ப்ராப்ய மன்மத²ஜ்வரவிஹ்வல꞉ ।
கா³யத்யகஸ்மாது³ச்சைஸ்து ததா² கஸ்மாச்ச வல்க³தி ॥ 44 ॥

ஆரோஹதி தரூன்வேகா³ச்சா²ந்தானுத்³வேஜயத்யபி ।
காமக்ரோத⁴மதா³ந்த⁴꞉ ஸன்ன காம்ʼஶ்சித³பி வீக்ஷதே ॥ 45 ॥

அஸ்தி²மாம்ʼஸஶிராலாயா வாமாயா மன்மதா²லயே ।
உத்தானபூதிமண்டூ³கபாடிதோத³ரஸன்னிபே⁴ ।
ஆஸக்த꞉ ஸ்மரபா³ணார்த ஆத்மனா த³ஹ்யதே ப்⁴ருʼஶம் ॥ 46 ॥

அஸ்தி²மாம்ʼஸஶிராத்வக்³ப்⁴ய꞉ கிமன்யத்³வர்ததே வபு꞉ ।
வாமானாம்ʼ மாயயா மூடோ⁴ ந கிஞ்சித்³வீக்ஷதே ஜக³த் ॥ 47 ॥

நிர்க³தே ப்ராணபவனே தே³ஹோ ஹந்த ம்ருʼகீ³த்³ருʼஶ꞉ ।
யதா²ஹி ஜாயதே நைவ வீக்ஷ்யதே பஞ்சஷைர்தி³னை꞉ ॥ 48 ॥

மஹாபரிப⁴வஸ்தா²னம்ʼ ஜராம்ʼ ப்ராப்யாதிது³꞉கி²த꞉ ।
ஶ்லேஷ்மணா பிஹிதோரஸ்கோ ஜக்³த⁴மன்னம்ʼ ந ஜீர்யதி ॥ 49 ॥

ஸன்னத³ந்தோ மந்த³த்³ருʼஷ்டி꞉ கடுதிக்தகஷாயபு⁴க் ।
வாதபு⁴க்³னகடிக்³ரீவகரோருசரணோ(அ)ப³ல꞉ ॥ 50 ॥

க³தா³யுதஸமாவிஷ்ட꞉ பரித்யக்த꞉ ஸ்வப³ந்து⁴பி⁴꞉ ।
நி꞉ஶௌசோ மலதி³க்³தா⁴ங்க³ ஆலிங்கி³தவரோஷித꞉ ॥ 51 ॥

த்⁴யாயன்னஸுலபா⁴ன்போ⁴கா³ன்கேவலம்ʼ வர்ததே சல꞉ ।
ஸர்வேந்த்³ரியக்ரியாலோபாத்³த⁴ஸ்யதே பா³லகைரபி ॥ 52 ॥

ததோ ம்ருʼதிஜது³꞉க²ஸ்ய த்³ருʼஷ்டாந்தோ நோபலப்⁴யதே ।
யஸ்மாத்³பி³ப்⁴யதி பூ⁴தானி ப்ராப்தான்யபி பராம்ʼ ருஜம் ॥ 53 ॥

நீயதே ம்ருʼத்யுனா ஜந்து꞉ பரிஷ்வக்தோ(அ)பி ப³ந்து⁴பி⁴꞉ ।
ஸாக³ராந்தர்ஜலக³தோ க³ருடே³னேவ பன்னக³꞉ ॥ 54 ॥

ஹா காந்தே ஹா த⁴னம்ʼ புத்ரா꞉ க்ரந்த³மான꞉ ஸுதா³ருணம் ।
மண்டூ³க இவ ஸர்பேண ம்ருʼத்யுனா நீயதே நர꞉ ॥ 55 ॥

மர்மஸூன்மத்²யமானேஷு முச்யமானேஷு ஸந்தி⁴ஷு ।
யத்³து³꞉க²ம்ʼ ம்ரியமாணஸ்ய ஸ்மர்யதாம்ʼ தன்முமுக்ஷுபி⁴꞉ ॥ 56 ॥

த்³ருʼஷ்டாவாக்ஷிப்யமாணாயாம்ʼ ஸஞ்ஜ்ஞயா ஹ்ரியமாணயா ।
ம்ருʼத்யுபாஶேன ப³த்³த⁴ஸ்ய த்ராதா நைவோபலப்⁴யதே ॥ 57 ॥

ஸம்ʼருத்⁴யமானஸ்தமஸா மச்சித்தமிவாவிஶன் ।
உபாஹூதஸ்ததா³ ஜ்ஞாதீனீக்ஷதே தீ³னசக்ஷுஷா ॥ 58 ॥

அய꞉ பாஶேன காலேன ஸ்னேஹபாஶேன ப³ந்து⁴பி⁴꞉ ।
ஆத்மானம்ʼ க்ருʼஷ்யமாணம்ʼ தம்ʼ வீக்ஷதே பரிதஸ்ததா² ॥ 59 ॥

ஹிக்கயா பா³த்⁴யமானஸ்ய ஶ்வாஸேன பரிஶுஷ்யத꞉ ।
ம்ருʼத்யுனாக்ருʼஷ்யமாணஸ்ய ந க²ல்வஸ்தி பராயணம் ॥ 60 ॥

ஸம்ʼஸாரயந்த்ரமாரூடோ⁴ யமதூ³தைரதி⁴ஷ்டி²த꞉ ।
க்வ யாஸ்யாமீதி து³꞉கா²ர்த꞉ காலபாஶேன யோஜித꞉ ॥ 61 ॥

கிம்ʼ கரோமி க்வ க³ச்சா²மி கிம்ʼ க்³ருʼஹ்ணாமி த்யஜாமி கிம் ।
இதி கர்தவ்யதாமூட⁴꞉ க்ருʼச்ச்²ராத்³தே³ஹாத்த்யஜத்யஸூன் ॥ 62 ॥

யாதநாதே³ஹஸம்ப³த்³தோ⁴ யமதூ³தைரதி⁴ஷ்டி²தா꞉ ।
இதோ க³த்வானுப⁴வதி யா யாஸ்தா யமயாதனா꞉ ।
தாஸு யல்லப⁴தே து³꞉க²ம்ʼ தத்³வக்தும்ʼ க்ஷமதே குத꞉ ॥ 63 ॥

கர்பூரசந்த³நாத்³யைஸ்து லிப்யதே ஸததம்ʼ ஹி யத் ।
பூ⁴ஷணைர்பூ⁴ஷ்யதே சித்ரை꞉ ஸுவஸ்த்ரை꞉ பரிவார்யதே ॥ 64 ॥

அஸ்ப்ருʼஶ்யம்ʼ ஜாயதே(அ)ப்ரேக்ஷ்யம்ʼ ஜீவத்யக்தம்ʼ ஸதா³ வபு꞉ ।
நிஷ்காஸயந்தி நிலயாத்க்ஷணம்ʼ ந ஸ்தா²பயந்த்யபி ॥ 65 ॥

த³ஹ்யதே ச தத꞉ காஷ்டை²ஸ்தத்³ப⁴ஸ்ம க்ரியதே க்ஷணாத் ।
ப⁴க்ஷ்யதே வா ஸ்ருʼகா³லைஶ்ச க்³ருʼத்⁴ரகுக்கரவாயஸை꞉ ।
புனர்ன த்³ருʼஶ்யதே ஸோ(அ)த² ஜன்மகோடிஶதைரபி ॥ 66 ॥

மாதா பிதா கு³ருஜன꞉ ஸ்வஜனோ மமேதி
மாயோபமே ஜக³தி கஸ்ய ப⁴வேத்ப்ரதிஜ்ஞா ।
ஏகோ யதோ வ்ரஜதோ கர்மபுர꞉ஸரோ(அ)யம்ʼ
விஶ்ராமவ்ருʼக்ஷஸத்³ருʼஶ꞉ க²லு ஜீவலோக꞉ ॥ 67 ॥

ஸாயம்ʼ ஸாயம்ʼ வாஸவ்ருʼக்ஷம்ʼ ஸமேதா꞉
ப்ராத꞉ ப்ராதஸ்தேன தேன ப்ரயாந்தி ।
த்யக்த்வான்யோன்யம்ʼ தம்ʼ ச வ்ருʼக்ஷம்ʼ
விஹங்கா³ யத்³வத்தத்³வஜ்ஜ்ஞாதயோ(அ)ஜ்ஞாதயஶ்ச ॥ 68 ॥

ம்ருʼதிபீ³ஜம்ʼ ப⁴வேஜ்ஜன்ம ஜன்மபீ³ஜம்ʼ ப⁴வேன்ம்ருʼதி꞉ ।
க⁴டயந்த்ரவத³ஶ்ராந்தோ ப³ம்ப்⁴ரமீத்யநிஶம்ʼ நர꞉ ॥ 69 ॥

க³ர்பே⁴ பும்ʼஸ꞉ ஶுக்ரபாதாத்³யது³க்தம்ʼ மரணாவதி⁴ ।
ததே³தஸ்ய மஹாவ்யாதே⁴ர்மத்தோ நான்யோ(அ)ஸ்தி பே⁴ஷஜம் ॥ 70 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
பிண்டோ³த்பத்திகத²னம்ʼ நாமாஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 8 ॥

அத² நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

தே³ஹஸ்வரூபம்ʼ வக்ஷ்யாமி ஶ்ருணுஷ்வாவஹிதோ ந்ருʼப ।
மத்தோ ஹி ஜாயதே விஶ்வம்ʼ மயைவைதத்ப்ரதா⁴ர்யதே ।
மய்யேவேத³மதி⁴ஷ்டா²னே லீயதே ஶுக்திரௌப்யவத் ॥ 1 ॥

அஹம்ʼ து நிர்மல꞉ பூர்ண꞉ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ।
அஸங்கோ³ நிரஹங்கார꞉ ஶுத்³த⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் ॥ 2 ॥

அநாத்³யவித்³யாயுக்த꞉ ஸன் ஜக³த்காரணதாம்ʼ வ்ரஜே ॥ 3 ॥

அநிர்வாச்யா மஹாவித்³யா த்ரிகு³ணா பரிணாமினீ ।
ரஜ꞉ ஸத்த்வம்ʼ தமஶ்சேதி த்ரிகு³ணா꞉ பரிகீர்திதா꞉ ॥ 4 ॥

ஸத்த்வம்ʼ ஶுக்லம்ʼ ஸமாதி³ஷ்டம்ʼ ஸுக²ஜ்ஞானாஸ்பத³ம்ʼ ந்ருʼணாம் ।
து³꞉கா²ஸ்பத³ம்ʼ ரக்தவர்ணம்ʼ சஞ்சலம்ʼ ச ரஜோ மதம் ॥ 5 ॥

தம꞉ க்ருʼஷ்ணம்ʼ ஜட³ம்ʼ ப்ரோக்தமுதா³ஸீனம்ʼ ஸுகா²தி³ஷு ॥ 6 ॥

அதோ மம ஸமாயோகா³ச்ச²க்தி꞉ ஸா த்ரிகு³ணாத்மிகா ।
அதி⁴ஷ்டா²னே து மய்யேவ ப⁴ஜதே விஶ்வரூபதாம் ।
ஶுக்தௌ ரஜதவத்³ரஜ்ஜௌ பு⁴ஜங்கோ³ யத்³வதே³வ து ॥ 7 ॥

ஆகாஶாதீ³னி ஜாயந்தே மத்தோ பூ⁴தானி மாயயா ।
தைராரப்³த⁴மித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ தே³ஹோ(அ)யம்ʼ பாஞ்சபௌ⁴திக꞉ ॥ 8 ॥

பித்ருʼப்⁴யாமஶிதாத³ன்னாத்ஷட்கோஶம்ʼ ஜாயதே வபு꞉ ।
ஸ்னாயவோ(அ)ஸ்தீ²னி மஜ்ஜா ச ஜாயந்தே பித்ருʼதஸ்ததா² ॥ 9 ॥

த்வங்மாம்ʼஶோணிதமிதி மாத்ருʼதஶ்ச ப⁴வந்தி ஹி ।
பா⁴வா꞉ ஸ்யு꞉ ஷட்³விதா⁴ஸ்தஸ்ய மாத்ருʼஜா꞉ பித்ருʼஜாஸ்ததா² ।
ரஸஜா ஆத்மஜா꞉ ஸத்த்வஸம்பூ⁴தா꞉ ஸ்வாத்மஜாஸ்ததா² ॥ 10 ॥

ம்ருʼத³வ꞉ ஶோணிதம்ʼ மேதோ³ மஜ்ஜா ப்லீஹா யக்ருʼத்³கு³த³ம் ।
ஹ்ருʼந்நாபீ⁴த்யேவமாத்³யாஸ்து பா⁴வா மாத்ருʼப⁴வா மதா꞉ ॥ 11 ॥

ஶ்மஶ்ருலோமகசஸ்னாயுஶிராத⁴மனயோ நகா²꞉ ।
த³ஶனா꞉ ஶுக்ரமித்யாத்³யா꞉ ஸ்தி²ரா꞉ பித்ருʼஸமுத்³ப⁴வா꞉ ॥ 12 ॥

ஶரீரோபசிதிர்வர்ணோ வ்ருʼத்³தி⁴ஸ்த்ருʼப்திர்ப³லம்ʼ ஸ்தி²தி꞉ ।
அலோலுபத்வமுத்ஸாஹ இத்யாதி³ ரஸஜம்ʼ விது³꞉ ॥ 13 ॥

இச்சா² த்³வேஷ꞉ ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ த⁴ர்மாத⁴ர்மௌ ச பா⁴வனா ।
ப்ரயத்னோ ஜ்ஞானமாயுஶ்சேந்த்³ரியாணீத்யேவமாத்மஜா꞉ ॥ 14 ॥

ஜ்ஞானேந்த்³ரியாணி ஶ்ரவணம்ʼ ஸ்பர்ஶனம்ʼ த³ர்ஶனம்ʼ ததா² ।
ரஸனம்ʼ க்⁴ராணமித்யாஹு꞉ பஞ்ச தேஷாம்ʼ து கோ³சரா꞉ ॥ 15 ॥

ஶப்³த³꞉ ஸ்பர்ஶஸ்ததா² ரூபம்ʼ ரஸோ க³ந்த⁴ இதி க்ரமாத் ।
வாக்கராங்க்⁴ரிகு³தோ³பஸ்தா²ன்யாஹு꞉ கர்மேந்த்³ரியாணி ஹி ॥ 16 ॥

வசநாதா³னக³மனவிஸர்க³ரதய꞉ க்ரமாத் ।
கர்மேந்த்³ரியாணாம்ʼ ஜானீயான்மனஶ்சைவோப⁴யாத்மகம் ॥ 17 ॥

க்ரியாஸ்தேஷாம்ʼ மனோபு³த்³தி⁴ரஹங்காரஸ்தத꞉ பரம் ।
அந்த꞉கரணமித்யாஹுஶ்சித்தம்ʼ சேதி சதுஷ்டயம் ॥ 18 ॥

ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ச விஷயௌ விஜ்ஞேயௌ மனஸ꞉ க்ரியா꞉ ।
ஸ்ம்ருʼதிபீ⁴திவிகல்பாத்³யா பு³த்³தி⁴꞉ ஸ்யாந்நிஶ்சயாத்மிகா ।
அஹம்ʼ மமேத்யஹங்காரஶ்சித்தம்ʼ சேதயதே யத꞉ ॥ 19 ॥

ஸத்த்வாக்²யமந்த꞉கரணம்ʼ கு³ணபே⁴தா³ஸ்த்ரிதா⁴ மதம் ।
ஸத்த்வம்ʼ ரஜஸ்தம இதி கு³ணா꞉ ஸத்த்வாத்து ஸாத்த்விகா꞉ ॥ 20 ॥

ஆஸ்திக்யஶுத்³தி⁴த⁴ர்மைகமதிப்ரப்⁴ருʼதயோ மதா꞉ ।
ரஜஸோ ராஜஸா பா⁴வா꞉ காமக்ரோத⁴மதா³த³ய꞉ ॥ 21 ॥

நித்³ராலஸ்யப்ரமாதா³தி³ வஞ்சநாத்³யாஸ்து தாமஸா꞉ ।
ப்ரஸன்னேந்த்³ரியதாரோக்³யானாலஸ்யாத்³யாஸ்து ஸத்த்வஜா꞉ ॥ 22 ॥

தே³ஹோ மாத்ராத்மகஸ்தஸ்மாதா³த³த்தே தத்³கு³ணானிமான் ।
ஶப்³த³꞉ ஶ்ரோத்ரம்ʼ முக²ரதா வைசித்ர்யம்ʼ ஸூக்ஷ்மதா த்⁴ருʼதி꞉ ॥ 23 ॥

ப³லம்ʼ ச க³க³நாத்³வாயோ꞉ ஸ்பர்ஶஶ்ச ஸ்பர்ஶனேந்த்³ரியம் ।
உத்க்ஷேபணமபக்ஷேபாகுஞ்சனே க³மனம்ʼ ததா² ॥ 24 ॥

ப்ரஸாரணமிதீமானி பஞ்ச கர்மாணி ரூக்ஷதா ।
ப்ராணாபானௌ ததா² வ்யானஸமானோதா³னஸஞ்ஜ்ஞகான் ॥ 25 ॥

நாக³꞉ கூர்மஶ்ச க்ருʼகலோ தே³வத³த்தோ த⁴னஞ்ஜய꞉ ।
த³ஶைதா வாயுவிக்ருʼதீஸ்ததா² க்³ருʼஹ்ணாதி லாக⁴வம் ॥ 26 ॥

தேஷாம்ʼ முக்²யதர꞉ ப்ராணோ நாபே⁴꞉ கண்டா²த³வஸ்தி²த꞉ ।
சரத்யஸௌ நாஸிகயோர்நாபௌ⁴ ஹ்ருʼத³யபங்கஜே ॥ 27 ॥

ஶப்³தோ³ச்சாரணநிஶ்வாஸோச்ச்²வாஸாதே³ரபி காரணம் ॥ 28 ॥

அபானஸ்து கு³தே³ மேட்⁴ரே கடிஜங்கோ⁴த³ரேஷ்வபி ।
நாபி⁴கண்டே² வங்க்ஷணயோரூருஜானுஷு திஷ்ட²தி ।
தஸ்ய மூத்ரபுரீஷாதி³விஸர்க³꞉ கர்ம கீர்திதம் ॥ 29 ॥

வ்யானோ(அ)க்ஷிஶ்ரோத்ரகு³ல்பே²ஷு ஜிஹ்வாக்⁴ராணேஷு திஷ்ட²தி ।
ப்ராணாயாமத்⁴ருʼதித்யாக³க்³ரஹணாத்³யஸ்ய கர்ம ச ॥ 30 ॥

ஸமானோ வ்யாப்ய நிகி²லம்ʼ ஶரீரம்ʼ வஹ்னினா ஸஹ ।
த்³விஸப்ததிஸஹஸ்ரேஷு நாடீ³ரந்த்⁴ரேஷு ஸஞ்சரன் ॥ 31 ॥

பு⁴க்தபீதரஸான்ஸம்யகா³னயந்தே³ஹபுஷ்டிக்ருʼத் ।
உதா³ன꞉ பாத³யோராஸ்தே ஹஸ்தயோரங்க³ஸந்தி⁴ஷு ॥ 32 ॥

கர்மாஸ்ய தே³ஹோந்நயனோத்க்ரமணாதி³ ப்ரகீர்திதம் ।
த்வகா³தி³தா⁴தூநாஶ்ரித்ய பஞ்ச நாகா³த³ய꞉ ஸ்தி²தா꞉ ॥ 33 ॥

உத்³கா³ராதி³ நிமேஷாதி³ க்ஷுத்பிபாஸாதி³கம்ʼ க்ரமாத் ।
தந்த்³ரீப்ரப்⁴ருʼதி ஶோகாதி³ தேஷாம்ʼ கர்ம ப்ரகீர்திதம் ॥ 34 ॥

அக்³னேஸ்து ரோசகம்ʼ ரூபம்ʼ தீ³ப்தம்ʼ பாகம்ʼ ப்ரகாஶதாம் ।
அமர்ஷதீக்ஷ்ணஸூக்ஷ்மாணாமோஜஸ்தேஜஶ்ச ஶூரதாம் ॥ 35 ॥

மேதா⁴விதாம்ʼ ததா²(ஆ)த³த்தே ஜலாத்து ரஸனம்ʼ ரஸம் ।
ஶைத்யம்ʼ ஸ்னேஹம்ʼ த்³ரவம்ʼ ஸ்வேத³ம்ʼ கா³த்ராதி³ம்ருʼது³தாமபி ॥ 36 ॥

பூ⁴மேர்க்⁴ராணேந்த்³ரியம்ʼ க³ந்த⁴ம்ʼ ஸ்தை²ர்யம்ʼ தை⁴ர்யம்ʼ ச கௌ³ரவம் ।
த்வக³ஸ்ருʼங்மாம்ʼஸமேதோ³(அ)ஸ்தி²மஜ்ஜாஶுக்ராணி தா⁴தவ꞉ ॥ 37 ॥

அன்னம்ʼ பும்ʼஸாஶிதம்ʼ த்ரேதா⁴ ஜாயதே ஜட²ராக்³னினா ।
மல꞉ ஸ்த²விஷ்டோ² பா⁴க³꞉ ஸ்யான்மத்⁴யமோ மாம்ʼஸதாம்ʼ வ்ரஜேத் ।
மன꞉ கநிஷ்டோ² பா⁴க³꞉ ஸ்யாத்தஸ்மாத³ன்னமயம்ʼ மன꞉ ॥ 38 ॥

அபாம்ʼ ஸ்த²விஷ்டோ² மூத்ரம்ʼ ஸ்யான்மத்⁴யமோ ருதி⁴ரம்ʼ ப⁴வேத் ।
ப்ராண꞉ கநிஷ்டோ² பா⁴க³꞉ ஸ்யாத்தஸ்மாத்ப்ராணோ ஜலாத்மக꞉ ॥ 39 ॥

தேஜஸோ(அ)ஸ்தி² ஸ்த²விஷ்ட²꞉ ஸ்யான்மஜ்ஜா மத்⁴யம ஸம்ப⁴வ꞉ ।
கநிஷ்டா² வாங்மதா தஸ்மாத்தேஜோ(அ)வன்னாத்மகம்ʼ ஜக³த் ॥ 40 ॥

லோஹிதாஜ்ஜாயதே மாம்ʼஸம்ʼ மேதோ³ மாம்ʼஸஸமுத்³ப⁴வம் ।
மேத³ஸோ(அ)ஸ்தீ²னி ஜாயந்தே மஜ்ஜா சாஸ்தி²ஸமுத்³ப⁴வா ॥ 41 ॥

நாட்³யோபி மாம்ʼஸஸங்கா⁴தாச்சு²க்ரம்ʼ மஜ்ஜாஸமுத்³ப⁴வம் ॥ 42 ॥

வாதபித்தகபா²ஶ்சாத்ர தா⁴தவ꞉ பரிகீர்திதா꞉ ।
த³ஶாஞ்ஜலி ஜலம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ ரஸஸ்யாஞ்ஜலயோ நவ ॥ 43 ॥

ரக்தஸ்யாஷ்டௌ புரீஷஸ்ய ஸப்த ஸ்யு꞉ ஶ்லேஷ்மணஶ்ச ஷட்.
பித்தஸ்ய பஞ்ச சத்வாரோ மூத்ரஸ்யாஞ்ஜலயஸ்த்ரய꞉ ॥ 44 ॥

வஸாயா மேத³ஸோ த்³வௌ து மஜ்ஜா த்வஞ்ஜலிஸம்ʼமிதா ।
அர்தா⁴ஞ்ஜலி ததா² ஶுக்ரம்ʼ ததே³வ ப³லமுச்யதே ॥ 45 ॥

அஸ்த்²னாம்ʼ ஶரீரே ஸங்க்²யா ஸ்யாத்ஷஷ்டியுக்தம்ʼ ஶதத்ரயம் ।
ஜலஜானி கபாலானி ருசகாஸ்தரணானி ச ।
நலகாநீதி தான்யாஹு꞉ பஞ்சதா⁴ஸ்தீ²னி ஸூரய꞉ ॥ 46 ॥

த்³வே ஶதே த்வஸ்தி²ஸந்தீ⁴னாம்ʼ ஸ்யாதாம்ʼ தத்ர த³ஶோத்தரே ।
ரௌரவா꞉ ப்ரஸரா꞉ ஸ்கந்த³ஸேசனா꞉ ஸ்யுருலூக²லா꞉ ॥ 47 ॥

ஸமுத்³கா³ மண்ட³லா꞉ ஶங்கா²வர்தா வாமனகுண்ட³லா꞉ ।
இத்யஷ்டதா⁴ ஸமுத்³தி³ஷ்டா꞉ ஶரீரேஷ்வஸ்தி²ஸந்த⁴ய꞉ ॥ 48 ॥

ஸார்த⁴கோடித்ரயம்ʼ ரோம்ணாம்ʼ ஶ்மஶ்ருகேஶாஸ்த்ரிலக்ஷகா꞉ ।
தே³ஹஸ்வரூபமேவம்ʼ தே ப்ரோக்தம்ʼ த³ஶரதா²த்மஜ ॥ 49 ॥

யஸ்மாத³ஸாரோ நாஸ்த்யேவ பதா³ர்தோ² பு⁴வனத்ரயே ।
தே³ஹே(அ)ஸ்மின்னபி⁴மானேன ந மஹோபாயபு³த்³த⁴ய꞉ ॥ 50 ॥

அஹங்காரேண பாபேன க்ரியந்தே ஹந்த ஸாம்ப்ரதம் ।
தஸ்மாதே³தத்ஸ்வரூபம்ʼ து விபோ³த்³த⁴வ்யம்ʼ முமுக்ஷிபி⁴꞉ ॥ 51 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
தே³ஹஸ்வரூபநிர்ணயோ நாம நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 9 ॥

அத² த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

ப⁴க³வன்னத்ர ஜீவோ(அ)ஸௌ ஜந்தோர்தே³ஹே(அ)வதிஷ்ட²தே ।
ஜாயதே வா குதோ ஜீவ꞉ ஸ்வரூபம்ʼ சாஸ்ய கிம்ʼ வத³ ॥ 1 ॥

தே³ஹாந்தே குத்ர வா யாதி க³த்வா வா குத்ர திஷ்ட²தி ।
கத²மாயாதி வா தே³ஹம்ʼ புனர்னாயாதி வா வத³ ॥ 2 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

ஸாது⁴ ப்ருʼஷ்டம்ʼ மஹாபா⁴க³ கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம்ʼ ஹி யத் ।
தே³வைரபி ஸுது³ர்ஜ்ஞேயமிந்த்³ராத்³யைர்வா மஹர்ஷிபி⁴꞉ ॥ 3 ॥

அன்யஸ்மை நைவ வக்தவ்யம்ʼ மயாபி ரகு⁴நந்த³ன ।
த்வத்³ப⁴க்த்யாஹம்ʼ பரம்ʼ ப்ரீதோ வக்ஷ்யாம்யவஹித꞉ ஶ்ருணு ॥ 4 ॥

ஸத்யஜ்ஞானாத்மகோ(அ)னந்த꞉ பரமானந்த³விக்³ரஹ꞉ ।
பரமாத்மா பரஞ்ஜ்யோதிரவ்யக்தோ வ்யக்தகாரணம் ॥ 5 ॥

நித்யோ விஶுத்³த⁴꞉ ஸர்வாத்மா நிர்லேபோ(அ)ஹம்ʼ நிரஞ்ஜன꞉ ।
ஸர்வத⁴ர்மவிஹீனஶ்ச ந க்³ராஹ்யோ மனஸாபி ச ॥ 6 ॥

நாஹம்ʼ ஸர்வேந்த்³ரியக்³ராஹ்ய꞉ ஸர்வேஷாம்ʼ க்³ராஹகோ ஹ்யஹம் ।
ஜ்ஞாதாஹம்ʼ ஸர்வலோகஸ்ய மம ஜ்ஞாதா ந வித்³யதே ॥ 7 ॥

தூ³ர꞉ ஸர்வவிகாராணாம்ʼ பரிணாமாதி³கஸ்ய ச ॥ 8 ॥

யதோ வாசோ நிவர்தந்தே அப்ராப்ய மனஸா ஸஹ ।
ஆனந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம மாம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ந பி³பே⁴தி குதஶ்சன ॥ 9 ॥

யஸ்து ஸர்வாணி பூ⁴தானி மய்யேவேதி ப்ரபஶ்யதி ।
மாம்ʼ ச ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு ததோ ந விஜுகு³ப்ஸதே ॥ 10 ॥

யஸ்ய ஸர்வாணி பூ⁴தானி ஹ்யாத்மைவாபூ⁴த்³விஜானத꞉ ।
கோ மோஹஸ்தத்ர க꞉ ஶோக ஏகத்வமனுபஶ்யத꞉ ॥ 11 ॥

ஏஷ ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு கூ³டா⁴த்மா ந ப்ரகாஶதே ।
த்³ருʼஶ்யதே த்வக்³ர்யயா பு³த்³த்⁴யா ஸூக்ஷ்மயா ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶிபி⁴꞉ ॥ 12 ॥

அநாத்³யவித்³யயா யுக்தஸ்ததா²ப்யேகோ(அ)ஹமவ்யய꞉ ।
அவ்யாக்ருʼதப்³ரஹ்மரூபோ ஜக³த்கர்தாஹமீஶ்வர꞉ ॥ 13 ॥

ஜ்ஞானமாத்ரே யதா² த்³ருʼஶ்யமித³ம்ʼ ஸ்வப்னே ஜக³த்த்ரயம் ।
தத்³வன்மயி ஜக³த்ஸர்வம்ʼ த்³ருʼஶ்யதே(அ)ஸ்தி விலீயதே ॥ 14 ॥

நானாவித்³யாஸமாயுக்தோ ஜீவத்வேன வஸாம்யஹம் ।
பஞ்ச கர்மேந்த்³ரியாண்யேவ பஞ்ச ஜ்ஞானேந்த்³ரியாணி ச ॥ 15 ॥

மனோ பு³த்³தி⁴ரஹங்காரஶ்சித்தம்ʼ சேதி சதுஷ்டயம் ।
வாயவ꞉ பஞ்சமிலிதா யாந்தி லிங்க³ஶரீரதாம் ॥ 16
தத்ராவித்³யாஸமாயுக்தம்ʼ சைதன்யம்ʼ ப்ரதிபி³ம்பி³தம் ।
வ்யாவஹாரிகஜீவஸ்து க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ புருஷோ(அ)பி ச ॥ 17 ॥

ஸ ஏவ ஜக³தாம்ʼ போ⁴க்தாநாத்³யயோ꞉ புண்யபாபயோ꞉ ।
இஹாமுத்ர க³தீ தஸ்ய ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நாதி³போ⁴க்த்ருʼதா ॥ 18 ॥

யதா² த³ர்பணகாலிம்னா மலினம்ʼ த்³ருʼஶ்யதே முக²ம் ।
தத்³வத³ந்த꞉கரணகை³ர்தோ³ஷைராத்மாபி த்³ருʼஶ்யதே ॥ 19 ॥

பரஸ்பராத்⁴யாஸவஶாத்ஸ்யாத³ந்த꞉கரணாத்மனோ꞉ ॥

ஏகீபா⁴வாபி⁴மானேன பராத்மா து³꞉க²பா⁴கி³வ ॥ 20 ॥

மருபூ⁴மௌ ஜலத்வேன மத்⁴யாஹ்னார்கமரீசிகா꞉ ।
த்³ருʼஶ்யந்தே மூட⁴சித்தஸ்ய ந ஹ்யார்த்³ராஸ்தாபகாரகா꞉ ॥ 21 ॥

தத்³வதா³த்மாபி நிர்லேபோ த்³ருʼஶ்யதே மூட⁴சேதஸாம் ।
ஸ்வாவித்³யாத்மாத்மதோ³ஷேண கர்த்ருʼத்வாதி⁴கத⁴ர்மவான் ॥ 22 ॥

தத்ர சான்னமயே பிண்டே³ ஹ்ருʼதி³ ஜீவோ(அ)வதிஷ்ட²தே ।
ஆநகா²க்³ரம்ʼ வ்யாப்ய தே³ஹம்ʼ தத்³ப்³ருவே(அ)வஹித꞉ ஶ்ருணு ।
ஸோ(அ)யம்ʼ தத³பி⁴தா⁴னேன மாம்ʼஸபிண்டோ³ விராஜதே ॥ 23 ॥

நாபே⁴ரூர்த்⁴வமத⁴꞉ கண்டா²த்³வ்யாப்ய திஷ்ட²தி ய꞉ ஸதா³ ।
தஸ்ய மத்⁴யே(அ)ஸ்தி ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஸனாலம்ʼ பத்³மகோஶவத் ॥ 24 ॥

அதோ⁴முக²ம்ʼ ச தத்ராஸ்தி ஸூக்ஷ்மம்ʼ ஸுஷிரமுத்தமம் ।
த³ஹராகாஶமித்யுக்தம்ʼ தத்ர ஜீவோ(அ)வதிஷ்ட²தே ॥ 25 ॥

வாலாக்³ரஶதபா⁴க³ஸ்ய ஶததா⁴ கல்பிதஸ்ய ச ।
பா⁴கோ³ ஜீவ꞉ ஸ விஜ்ஞேய꞉ ஸ சானந்த்யாய கல்பதே ॥ 26 ॥

கத³ம்ப³குஸுமோத்³ப³த்³த⁴கேஸரா இவ ஸர்வத꞉ ।
ப்ரஸ்ருʼதா ஹ்ருʼத³யாந்நாட்³யோ யாபி⁴ர்வ்யாப்தம்ʼ ஶரீரகம் ॥ 27 ॥

ஹிதம்ʼ ப³லம்ʼ ப்ரயச்ச²ந்தி தஸ்மாத்தேன ஹிதா꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ।
த்³வாஸப்ததிஸஹஸ்ரைஸ்தா꞉ ஸங்க்²யாதா யோக³வித்தமை꞉ ॥ 28 ॥

ஹ்ருʼத³யாத்தாஸ்து நிஷ்க்ராந்தா யதா²ர்காத்³ரஶ்மயஸ்ததா² ।
ஏகோத்தரஶதம்ʼ தாஸு முக்²யா விஷ்வக்³விநிர்க³த꞉ ॥ 29 ॥

ப்ரதீந்த்³ரியம்ʼ த³ஶ த³ஶ நிர்க³தா விஷயோன்முகா²꞉ ।
நாட்³ய꞉ ஶர்மாதி³ஹேதுத்வாத் ஸ்வப்நாதி³ப²லபு⁴க்தயே ॥ 30 ॥

வஹந்த்யம்போ⁴ யதா² நத்³யோ நாட்³ய꞉ கர்மப²லம்ʼ ததா² ।
அனந்தைகோர்த்⁴வகா³ நாடீ³ மூர்த⁴பர்யந்தமஞ்ஜஸா ॥ 31 ॥

ஸுஷும்னேதி மாதி³ஷ்டா தயா க³ச்ச²ன்விமுச்யதே ।
தயோபசிதசைதன்யம்ʼ ஜீவாத்மானம்ʼ விது³ர்பு³தா⁴꞉ ॥ 32 ॥

யதா² ராஹுரத்³ருʼஶ்யோ(அ)பி த்³ருʼஶ்யதே சந்த்³ரமண்ட³லே ।
தத்³வத்ஸர்வக³தோ(அ)ப்யாத்மா லிங்க³தே³ஹே ஹி த்³ருʼஶ்யதே ॥ 33 ॥

த்³ருʼஶ்யமானே யதா² கும்பே⁴ க⁴டாகாஶோ(அ)பி த்³ருʼஶ்யதே ।
தத்³வத்ஸர்வக³தோ(அ)ப்யாத்மா லிங்க³தே³ஹே ஹி த்³ருʼஶ்யதே ॥ 34 ॥

நிஶ்சல꞉ பரிபூர்ணோ(அ)பி க³ச்ச²தீத்யுபசர்யதே ।
ஜாக்³ரத்காலே யதா²ஜ்ஞேயமபி⁴வ்யக்தவிஶேஷதீ⁴꞉ ॥ 35 ॥

வ்யாப்னோதி நிஷ்க்ரிய꞉ ஸர்வான் பா⁴னுர்த³ஶ தி³ஶோ யதா² ।
நாடீ³பி⁴ர்வ்ருʼத்தயோ யாந்தி லிங்க³தே³ஹஸமுத்³ப⁴வா꞉ ॥ 36 ॥

தத்தத்கர்மானுஸாரேண ஜாக்³ரத்³போ⁴கோ³பலப்³த⁴யே ।
இத³ம்ʼ லிங்க³ஶரீராக்²யமாமோக்ஷம்ʼ ந வினஶ்யதி ॥ 37 ॥

ஆத்மஜ்ஞானேன நஷ்டே(அ)ஸ்மின்ஸாவித்³யே ஸ்வஶரீரகே ।
ஆத்மஸ்வரூபாவஸ்தா²னம்ʼ முக்திரித்யபி⁴தீ⁴யதே ॥ 38 ॥

உத்பாதி³தே க⁴டே யத்³வத்³க⁴டாகாஶத்வம்ருʼச்ச²தி ।
க⁴டே நஷ்டே யதா²காஶ꞉ ஸ்வரூபேணாவதிஷ்ட²தே ॥ 39 ॥

ஜாக்³ரத்கர்மக்ஷயவஶாத்ஸ்வப்னபோ⁴க³ உபஸ்தி²தே ।
போ³தா⁴வஸ்தா²ம்ʼ திரோதா⁴ய தே³ஹாத்³யாஶ்ரயலக்ஷணாம் ॥ 40 ॥

கர்மோத்³பா⁴விதஸம்ʼஸ்காரஸ்தத்ர ஸ்வப்னரிரம்ʼஸயா ।
அவஸ்தா²ம்ʼ ச ப்ரயாத்யன்யாம்ʼ மாயாவீ சாத்மமாயயா ॥ 41 ॥

க⁴டாதி³விஷயான்ஸர்வான்பு³த்³த்⁴யாதி³கரணானி ச ।
பூ⁴தானி கர்மவஶதோ வாஸநாமாத்ரஸம்ʼஸ்தி²தான் ॥ 42 ॥

ஏதான் பஶ்யன் ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ ஸாக்ஷ்யாத்மா வ்யவதிஷ்ட²தே ॥ 43 ॥

அத்ராந்த꞉கரணாதீ³னாம்ʼ வாஸநாத்³வாஸனாத்மதா ।
வாஸநாமாத்ரஸாக்ஷித்வம்ʼ தேன தச்ச பராத்மன꞉ ॥ 44 ॥

வாஸநாபி⁴꞉ ப்ரபஞ்சோ(அ)த்ர த்³ருʼஶ்யதே கர்மசோதி³த꞉ ।
ஜாக்³ரத்³பூ⁴மௌ யதா² தத்³வத்கர்த்ருʼகர்மக்ரியாத்மக꞉ ॥ 45 ॥

நி꞉ஶேஷபு³த்³தி⁴ஸாக்ஷ்யாத்மா ஸ்வயமேவ ப்ரகாஶதே ।
வாஸநாமாத்ரஸாக்ஷித்வம்ʼ ஸாக்ஷிண꞉ ஸ்வாப உச்யதே ॥ 46 ॥

பூ⁴தஜன்மனி யத்³பூ⁴தம்ʼ கர்ம தத்³வாஸனாவஶாத் ।
நேதீ³யஸ்த்வாத்³வயஸ்யாத்³யே ஸ்வப்னம்ʼ ப்ராய꞉ ப்ரபஶ்யதி ॥ 47 ॥

மத்⁴யே வயஸி கார்கஶ்யாத்கரணாநாமிஹார்ஜித꞉ ।
வீக்ஷதே ப்ராயஶ꞉ ஸ்வப்னம்ʼ வாஸனாகர்மணோர்வஶாத் ॥ 48 ॥

இயாஸு꞉ பரலோகம்ʼ து கர்மவித்³யாதி³ஸம்ப்⁴ருʼதம் ।
பா⁴வினோ ஜன்மனோ ரூபம்ʼ ஸ்வப்ன ஆத்மா ப்ரபஶ்யதி ॥ 49 ॥

யத்³வத்ப்ரபதனாச்ச்²யேன꞉ ஶ்ராந்தோ க³க³னமண்ட³லே ।
ஆகுஞ்ச்ய பக்ஷௌ யததே நீடே³ நிலயனாயனீ꞉ ॥ 50 ॥

ஏவம்ʼ ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னபூ⁴மௌ ஶ்ராந்த ஆத்மாபி⁴ஸஞ்சரன் ।
ஆபீதகரணக்³ராம꞉ காரணேனைதி சைகதாம் ॥ 51 ॥

நாடீ³மார்கை³ரிந்த்³ரியாணாமாக்ருʼஷ்யாதா³ய வாஸனா꞉ ।
ஸர்வம்ʼ க்³ரஸித்வா கார்யம்ʼ ச விஜ்ஞானாத்மா விலீயதே ॥ 52 ॥

ஈஶ்வாராக்²யே(அ)வ்யாக்ருʼதே(அ)த² யதா² ஸுக²மயோ ப⁴வேத் ।
க்ருʼத்ஸ்னப்ரபஞ்சவிலயஸ்ததா² ப⁴வதி சாத்மன꞉ ॥ 53 ॥

யோஷித꞉ காம்யமானாயா꞉ ஸம்போ⁴கா³ந்தே யதா² ஸுக²ம் ।
ஸ ஆனந்த³மயோ(அ)பா³ஹ்யோ நாந்தர꞉ கேவலஸ்ததா² ॥ 54 ॥

ப்ராஜ்ஞாத்மானம்ʼ ஸமாஸாத்³ய விஜ்ஞானாத்மா ததை²வ ஸ꞉ ।
விஜ்ஞானாத்மா காரணாத்மா ததா² திஷ்ட²ம்ʼஸ்ததா²பி ஸ꞉ ॥ 55 ॥

அவித்³யாஸூக்ஷ்மவ்ருʼத்த்யானுப⁴வத்யேவ ஸுக²ம்ʼ யதா² ।
ததா²ஹம்ʼ ஸுக²மஸ்வாப்ஸம்ʼ நைவ கிஞ்சித³வேதி³ஷம்.56 ॥

அஜ்ஞானமபி ஸாக்ஷ்யாதி³ வ்ருʼத்திபி⁴ஶ்சானுபூ⁴யதே ।
இத்யேவம்ʼ ப்ரத்யபி⁴ஜ்ஞாபி பஶ்சாத்தஸ்யோபஜாயதே ॥ 57 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்த்யாக்²யமேவேஹாமுத்ர லோகயோ꞉ ।
பஶ்சாத்கர்மவஶாதே³வ விஸ்பு²லிங்கா³ யதா²னலாத் ।
ஜாயந்தே காரணாதே³வ மனோபு³த்³த்⁴யாதி³கானி து ॥ 58 ॥

பய꞉பூர்ணோ க⁴டோ யத்³வந்நிமக்³ன꞉ ஸலிலாஶயே ।
தைரேவித்³த⁴த ஆயாதி விஜ்ஞானாத்மா ததை²த்யஜாத் ॥ 59 ॥

விஜ்ஞானாத்மா காரணாத்மா ததா² திஷ்ட²ம்ʼஸ்ததா²பி ஸ꞉ ।
த்³ருʼஶ்யதே ஸத்ஸு தேஷ்வேவ நஷ்டேஷ்வாயாத்யத்³ருʼஶ்யதாம் ॥ 60 ॥

ஏகாகாரோ(அ)ர்யமா தத்தத்கார்யேஷ்விவ பர꞉ புமான் ।
கூடஸ்தோ² த்³ருʼஶ்யதே தத்³வத்³க³ச்ச²த்யாக³ச்ச²தீவ ஸ꞉ ॥ 61 ॥

மோஹமாத்ராந்தராயத்வாத்ஸர்வம்ʼ தஸ்யோபபத்³யதே ।
தே³ஹாத்³யதீத ஆத்மாபி ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 62 ॥

ஏவம்ʼ ஜீவஸ்வரூபம்ʼ தே ப்ரோக்தம்ʼ த³ஶரதா²த்மஜ ॥ 63 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
ஜீவஸ்வரூபகத²னம்ʼ நாம த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 10 ॥

அத² ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

தே³ஹாந்தரக³திம்ʼ தஸ்ய பரலோகக³திம்ʼ ததா² ।
வக்ஷ்யாமி ந்ருʼபஶார்தூ³ல மத்த꞉ ஶ்ருʼணு ஸமாஹித꞉ ॥ 1 ॥

பு⁴க்தம்ʼ பீதம்ʼ யத³ஸ்த்யத்ர தத்³ரஸாதா³மப³ந்த⁴னம் ।
ஸ்தூ²லதே³ஹஸ்ய லிங்க³ஸ்ய தேன ஜீவனதா⁴ரணம் ॥ 2 ॥

வ்யாதி⁴னா ஜரயா வாபி பீட்³யதே ஜாட²ரோ(அ)னல꞉ ।
ஶ்லேஷ்மணா தேன பு⁴க்தான்னம்ʼ பீதம்ʼ வா ந பசத்யலம் ॥ 3 ॥

பு⁴க்தபீதரஸாபா⁴வாதா³ஶு ஶுஷ்யந்தி தா⁴தவ꞉ ।
பு⁴க்தபீதரஸேனைவ தே³ஹம்ʼ லிம்பந்தி வாயவ꞉ ॥ 4 ॥

ஸமீகரோதி யஸ்மாத்தத்ஸமானோ வாயுருச்யதே ।
ததா³னீம்ʼ தத்³ரஸாபா⁴வாதா³மப³ந்த⁴னஹானித꞉ ॥ 5 ॥

பரிபக்வரஸத்வேன யதா² கௌ³ரவத꞉ ப²லம் ।
ஸ்வயமேவ பதத்யாஶு ததா² லிங்க³ம்ʼ தனோர்வ்ரஜேத் ॥ 6 ॥

தத்தத்ஸ்தா²நாத³பாக்ருʼஷ்ய ஹ்ருʼஷீகாணாம்ʼ ச வாஸனா꞉ ।
ஆத்⁴யாத்மிகாதி⁴பூ⁴தானி ஹ்ருʼத்பத்³மே சைகதாம்ʼ க³த꞉ ॥ 7 ॥

ததோ³ர்த்⁴வக³꞉ ப்ராணவாயு꞉ ஸம்ʼயுக்தோ நவவாயுபி⁴꞉ ।
ஊர்த்⁴வோச்ச்²வாஸீ ப⁴வத்யேஷ ததா² தேனைகதம்ʼ க³த꞉ ॥ 8 ॥

சக்ஷுஷோ வாத² மூர்த்⁴னோ வா நாடீ³மார்க³ம்ʼ ஸமாஶ்ரித꞉ ।
வித்³யாகர்மஸமாயுக்தோ வாஸநாபி⁴ஶ்ச ஸம்ʼயுத꞉.
ப்ராஜ்ஞாத்மானம்ʼ ஸமாஶ்ரித்ய விஜ்ஞானாத்மோபஸர்பதி ॥ 9 ॥

யதா² கும்போ⁴ நீயமானோ தே³ஶாத்³தே³ஶாந்தரம்ʼ ப்ரதி ।
க²பூர்ண ஏவ ஸர்வத்ர ஸ ஸாகாஶோ(அ)பி தத்ர து ॥ 10 ॥

க⁴டாகாஶாக்²யதாம்ʼ யாதி தத்³வல்லிங்க³ம்ʼ பராத்மன꞉ ॥ 11 ॥

புனர்தே³ஹாந்தரம்ʼ யாதி யதா² கர்மானுஸாரத꞉ ।
ஆமோக்ஷாத்ஸஞ்சரேத்யேவம்ʼ மத்ஸ்ய꞉ கூலத்³வயம்ʼ யதா² ॥ 12 ॥

பாபபோ⁴கா³ய சேத்³க³ச்சே²த்³யமதூ³தைரதி⁴ஷ்டி²த꞉ ।
யாதநாதே³ஹமாஶ்ரித்ய நரகானேவ கேவலம் ॥ 13 ॥

இஷ்டாபூர்தாதி³கர்மாணி யோ(அ)னுதிஷ்ட²தி ஸர்வதா³ ।
பித்ருʼலோகம்ʼ வ்ரஜத்யேஷ தூ⁴மமாஶ்ரித்ய ப³ர்ஹிஷ꞉ ॥ 14 ॥

தூ⁴மாத்³ராத்ரிம்ʼ தத꞉ க்ருʼஷ்ணபக்ஷம்ʼ தஸ்மாச்ச த³க்ஷிணம் ।
அயனம்ʼ ச ததோ லோகம்ʼ பித்ரூʼணாம்ʼ ச தத꞉ பரம் ।
சந்த்³ரலோகே தி³வ்யதே³ஹம்ʼ ப்ராப்ய பு⁴ங்க்தே பராம்ʼ ஶ்ரியம் ॥ 15 ॥

தத்ர சந்த்³ரமஸா ஸோ(அ)ஸௌ யாவத்கர்மப²லம்ʼ வஸேத் ।
ததை²வ கர்மஶேஷேண யதே²தம்ʼ புனராவ்ரஜேத் ॥ 16 ॥

வபுர்விஹாய ஜீவத்வமாஸாத்³யாகாஶமேதி ஸ꞉ ।
ஆகாஶாத்³வாயுமாக³த்ய வாயோரம்போ⁴ வ்ரஜத்யத² ॥ 17 ॥

அத்³ப்⁴யோ மேக⁴ம்ʼ ஸமாஸாத்³ய ததோ வ்ருʼஷ்டிர்ப⁴வேத³ஸௌ ।
ததோ தா⁴ன்யானி ப⁴க்ஷ்யாணி ஜாயதே கர்மசோதி³த꞉ ॥ 18 ॥

யோனிமன்யே ப்ரபத்³யந்தே ஶரீரத்வாய தே³ஹின꞉ ।
முக்திமன்யே(அ)னுஸம்ʼயாந்தி யதா²கர்ம யதா²ஶ்ருதம் ॥ 19 ॥

ததோ(அ)ன்னத்வம்ʼ ஸமாஸாத்³ய பித்ருʼப்⁴யாம்ʼ பு⁴ஜ்யதே பரம் ।
தத꞉ ஶுக்ரம்ʼ ரஜஶ்சைவ பூ⁴த்வா க³ர்போ⁴(அ)பி⁴ஜாயதே ॥ 20 ॥

தத꞉ கர்மானுஸாரேண ப⁴வேத்ஸ்த்ரீபும்ʼநபும்ʼஸக꞉ ।
ஏவம்ʼ ஜீவக³தி꞉ ப்ரோக்தா முக்திம்ʼ தஸ்ய வதா³மி தே ॥ 21 ॥

யஸ்து ஶாந்த்யாதி³யுக்த꞉ ஸன்ஸதா³ வித்³யாரதோ ப⁴வேத் ।
ஸ யாதி தே³வயானேன ப்³ரஹ்மலோகாவதி⁴ம்ʼ நர꞉ ॥ 22 ॥

அர்சிர்பூ⁴த்வா தி³னம்ʼ ப்ராப்ய ஶுக்லபக்ஷமதோ² வ்ரஜேத் ।
உத்தராயணமாஸாத்³ய ஸம்ʼவத்ஸரமதோ² வ்ரஜேத் ॥ 23 ॥

ஆதி³த்யசந்த்³ரலோகௌ து வித்³யுல்லோகமத꞉ பரம் ।
அத² தி³வ்ய꞉ புமான்கஶ்சித்³ப்³ரஹ்மலோகாதி³ஹைதி ஸ꞉ ॥ 24 ॥

தி³வ்யே வபுஷி ஸந்தா⁴ய ஜீவமேவம்ʼ நயத்யஸௌ ॥ 25 ॥

ப்³ரஹ்மலோகே தி³வ்யதே³ஹே பு⁴க்த்வா போ⁴கா³ன்யதே²ப்ஸிதான் ।
தத்ரோஷித்வா சிரம்ʼ காலம்ʼ ப்³ரஹ்மணா ஸஹ முச்யதே ॥ 26 ॥

ஶுத்³த⁴ப்³ரஹ்மரதோ யஸ்து ந ஸ யாத்யேவ குத்ரசித் ।
தஸ்ய ப்ராணா விலீயந்தே ஜலே ஸைந்த⁴வகி²ல்யவத் ॥ 27 ॥

ஸ்வப்னத்³ருʼஷ்டா யதா² ஸ்றிஷ்டி꞉ ப்ரபு³த்³த⁴ஸ்ய விலீயதே ।
ப்³ரஹ்மஜ்ஞானவதஸ்தத்³வத்³விலீயந்தே ததை³வ தே ।
வித்³யாகர்மவிஹீனோ யஸ்த்ருʼதீயம்ʼ ஸ்தா²னமேதி ஸ꞉ ॥ 28.
பு⁴க்த்வா ச நரகான்கோ⁴ரான்மஹாரௌரவரௌரவான் ।
பஶ்சாத்ப்ராக்தனஶேஷேண க்ஷுத்³ரஜந்துர்ப⁴வேத³ஸௌ ॥ 29 ॥

யூகாமஶகத³ம்ʼஶாதி³ ஜன்மாஸௌ லப⁴தே பு⁴வி ।
ஏவம்ʼ ஜீவக³தி꞉ ப்ரோக்தா கிமன்யச்ச்²ரோதுமிச்ச²ஸி ॥ 30 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

ப⁴க³வன்யத்த்வயா ப்ரோக்தம்ʼ ப²லம்ʼ தஜ்ஜ்ஞானகர்மணோ꞉ ।
ப்³ரஹ்மலோகே சந்த்³ரலோகே பு⁴ங்க்தே போ⁴கா³னிதி ப்ரபோ⁴ ॥ 31 ॥

க³ந்த⁴ர்வாதி³ஷு லோகேஷு கத²ம்ʼ போ⁴க³꞉ ஸமீரித꞉ ।
தே³வத்வம்ʼ ப்ராப்னுயாத்கஶ்சித்கஶ்சிதி³ந்த்³ரத்வமேதி ச ॥ 32 ॥

ஏதத்கர்மப²லம்ʼ வாஸ்து வித்³யாப²லமதா²பி வா ।
தத்³ப்³ரூஹி கி³ரிஜாகாந்த தத்ர மே ஸம்ʼஶயோ மஹான் ॥ 33 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

தத்³வித்³யாகர்மணோரேவானுஸாரேண ப²லம்ʼ ப⁴வேத் ।
யுவா ச ஸுந்த³ர꞉ ஶூரோ நீரோகோ³ ப³லவான் ப⁴வேத் ॥ 34 ॥

ஸப்தத்³வீபாம்ʼ வஸுமதீம்ʼ பு⁴ங்க்தே நிஷ்கண்டகம்ʼ யதி³ ।
ஸ ப்ரோக்தோ மானுஷானந்த³ஸ்தஸ்மாச்ச²தகு³ணோ மத꞉ ॥ 35 ॥

மனுஷ்யஸ்தபஸா யுக்தோ க³ந்த⁴ர்வோ ஜாயதே(அ)ஸ்ய து ।
தஸ்மாச்ச²தகு³ணோ தே³வக³ந்த⁴ர்வாணாம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 36 ॥

ஏவம்ʼ ஶதகு³ணானந்த³ உத்தரோத்தரதோ ப⁴வேத் ।
பித்ரூʼணாம்ʼ சிரலோகாநாமாஜானஸுரஸம்பதா³ம் ॥ 37 ॥

தே³வதாநாமதே²ந்த்³ரஸ்ய கு³ரோஸ்தத்³வத்ப்ரஜாபதே꞉ ।
ப்³ரஹ்மணஶ்சைவமானந்த³꞉ புரஸ்தாது³த்தரோத்தர꞉ ॥ 38 ॥

ஜ்ஞானாதி⁴க்யாத்ஸுகா²தி⁴க்யம்ʼ நான்யத³ஸ்தி ஸுராலயே ।
ஶ்ரோத்ரியோ(அ)வ்ருʼஜினோ(அ)காமஹதோ யஶ்ச த்³விஜோ ப⁴வேத் ॥ 39 ॥

தஸ்யாப்யேவம்ʼ ஸமாக்²யாதா ஆனந்தா³ஶ்சோத்தரோத்தரம் ।
ஆத்மஜ்ஞானாத்பரம்ʼ நாஸ்தி தஸ்மாத்³த³ஶரதா²த்மஜ ॥ 40 ॥

ப்³ராஹ்மண꞉ கர்மபி⁴ர்னைவ வர்த⁴தே நைவ ஹீயதே ।
ந லிப்யதே பாதகேன கர்மணா ஜ்ஞானவான்யதி³ ॥ 41 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வாதி⁴கோ விபோ⁴ ஜ்ஞானவானேவ ஜாயதே ।
ஜ்ஞாத்வா ய꞉ குருதே கர்ம தஸ்யாக்ஷய்யப²லம்ʼ லபே⁴த் ॥ 42 ॥

யத்ப²லம்ʼ லப⁴தே மர்த்ய꞉ கோடிப்³ராஹ்மணபோ⁴ஜனை꞉ ।
தத்ப²லம்ʼ ஸமவாப்னோதி ஜ்ஞானினம்ʼ யஸ்து போ⁴ஜயேத் ॥ 43 ॥

ஜ்ஞானவந்தம்ʼ த்³விஜம்ʼ யஸ்து த்³விஷதே ச நராத⁴ம꞉ ।
ஸ ஶுஷ்யமாணோ ம்ரியதே யஸ்மாதீ³ஶ்வர ஏவ ஸ꞉ ॥ 44 ॥

உபாஸகோ ந யாத்யேவ யஸ்மாத்புனரதோ⁴க³திம் ।
உபாஸனரதோ பூ⁴த்வா தஸ்மாதா³ஸ்ஸ்வ ஸுகீ² ந்ருʼப ॥ 45 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
ஜீவக³த்யாதி³நிரூபணம்ʼ நாமைகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 11 ॥

அத² த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

ப⁴க³வந்தே³வதே³வேஶ நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹேஶ்வர ।
உபாஸனவிதி⁴ம்ʼ ப்³ரூஹி தே³ஶம்ʼ காலம்ʼ ச தஸ்ய து ॥ 1 ॥

அங்கா³னி நியமாம்ʼஶ்சைவ மயி தே(அ)னுக்³ரஹோ யதி³ ॥

ஈஶ்வர உவாச ॥

ஶ்ருʼணு ராம ப்ரவக்ஷ்யாமி தே³ஶம்ʼ காலமுபாஸனே ॥ 2 ॥

ஸர்வாகாரோ(அ)ஹமேவைக꞉ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ।
மத³ம்ʼஶேன பரிச்சி²ன்னா தே³ஹா꞉ ஸர்வதி³வௌகஸாம் ॥ 3 ॥

யே த்வன்யதே³வதாப⁴க்தா யஜந்தே ஶ்ரத்³த⁴யான்விதா꞉ ।
தே(அ)பி மாமேவ ராஜேந்த்³ர யஜந்த்யவிதி⁴பூர்வகம் ॥ 4 ॥

யஸ்மாத்ஸர்வமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ மத்தோ ந வ்யதிரிச்யதே ।
ஸர்வக்ரியாணாம்ʼ போ⁴க்தாஹம்ʼ ஸர்வஸ்யாஹம்ʼ ப²லப்ரத³꞉ ॥ 5 ॥

யேனாகாரேண யே மர்த்யா மாமேவைகமுபாஸதே ।
தேனாகாரேண தேப்⁴யோ(அ)ஹம்ʼ ப்ரஸன்னோ வாஞ்சி²தம்ʼ த³தே³ ॥ 6 ॥

விதி⁴னா(அ)விதி⁴னா வாபி ப⁴க்த்யா யே மாமுபாஸதே ।
தேப்⁴ய꞉ ப²லம்ʼ ப்ரயச்சா²மி ப்ரஸன்னோ(அ)ஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 7 ॥

அபி சேத்ஸுது³ராசாரோ ப⁴ஜதே மாமனன்யபா⁴க் ।
ஸாது⁴ரேவ ஸ மந்தவ்ய꞉ ஸம்யக்³வ்யவஸிதோ ஹி ஸ꞉ ॥ 8 ॥

ஸ்வஜீவத்வேன யோ வேத்தி மாமேவைகமனன்யதீ⁴꞉ ।
தம்ʼ ந ஸ்ப்ருʼஶந்தி பாபானி ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³கான்யபி ॥ 9 ॥

உபாஸாவித⁴யஸ்தத்ர சத்வார꞉ பரிகீர்திதா꞉ ।
ஸம்பதா³ரோபஸம்ʼவர்கா³த்⁴யாஸா இதி மனீஷிபி⁴꞉ ॥ 10 ॥

அல்பஸ்ய சாதி⁴கத்வேன கு³ணயோகா³த்³விசிந்தனம் ।
அனந்தம்ʼ வை மன இதி ஸம்பத்³விதி⁴ருதீ³ரித꞉ ॥ 11 ॥

விதா⁴வாரோப்ய யோபாஸா ஸாரோப꞉ பரிகீர்தித꞉ ।
யத்³வதோ³ங்காரமுத்³கீ³த²முபாஸீதேத்யுதா³ஹ்ருʼத꞉ ॥ 12 ॥

ஆரோபோ பு³த்³தி⁴பூர்வேண ய உபாஸாவிதி⁴ஶ்ச ஸ꞉ ।
யோஷித்யக்³னிமதிர்யத்தத³த்⁴யாஸ꞉ ஸ உதா³ஹ்ருʼத꞉ ॥ 13 ॥

க்ரியாயோகே³ன சோபாஸாவிதி⁴꞉ ஸம்ʼவர்க³ உச்யதே ।
ஸம்ʼவர்தவாயு꞉ ப்ரலயே பூ⁴தான்யேகோ(அ)வஸீத³தி ॥ 14 ॥

உபஸங்க³ம்ய பு³த்³த்⁴யா யதா³ஸனம்ʼ தே³வதாத்மனா ।
தது³பாஸனமந்த꞉ ஸ்யாத்தத்³ப³ஹி꞉ ஸம்பதா³த³ய꞉ ॥ 15 ॥

ஜ்ஞானாந்தரானந்தரிதஸஜாதிஜ்ஞானஸம்ʼஹதே꞉ ।
ஸம்பன்னதே³வதாத்மத்வமுபாஸனமுதீ³ரிதம் ॥ 16 ॥

ஸம்பதா³தி³ஷு பா³ஹ்யேஷு த்³ருʼட⁴பு³த்³தி⁴ருபாஸனம் ।
கர்மகாலே தத³ங்கே³ஷு த்³ருʼஷ்டிமாத்ரமுபாஸனம் ।
உபாஸனமிதி ப்ரோக்தம்ʼ தத³ங்கா³னி ப்³ருவே ஶ்ருʼணு ॥ 17 ॥

தீர்த²க்ஷேத்ராதி³க³மனம்ʼ ஶ்ரத்³தா⁴ம்ʼ தத்ர பரித்யஜேத் ।
ஸ்வசித்தைகாக்³ரதா யத்ர தத்ராஸீத ஸுக²ம்ʼ த்³விஜ꞉ ॥ 18 ॥

கம்ப³லே ம்ருʼது³தல்பே வா வ்யாக்⁴ரசர்மணி வாஸ்தி²த꞉ ।
விவிக்ததே³ஶே நியத꞉ ஸமக்³ரீவஶிரஸ்தனு꞉ ॥ 19 ॥

அத்யாஶ்ரமஸ்த²꞉ ஸகலானீந்த்³ரியாணி நிருத்⁴ய ச ।
ப⁴க்த்யாத² ஸ்வகு³ரும்ʼ நத்வா யோக³ம்ʼ வித்³வான்ப்ரயோஜயேத் ॥ 20 ॥

யஸ்த்வவிஜ்ஞானவான்ப⁴வத்யயுக்தமனஸா ஸதா³ ।
தஸ்யேந்த்³ரியாண்யவஶ்யானி து³ஷ்டாஶ்வாஇவ ஸாரதே²꞉ ॥ 21 ॥

விஜ்ஞானீ யஸ்து ப⁴வதி யுக்தேன மனஸா ஸதா³ ।
தஸ்யேந்த்³ரியாணி வஶ்யானி ஸத³ஶ்வா இவ ஸாரதே²꞉ ॥ 22 ॥

யஸ்த்வவிஜ்ஞானவான் ப⁴வத்யமனஸ்க꞉ ஸதா³(அ)ஶுசி꞉ ।
ந ஸ தத்பத³மாப்னோதி ஸம்ʼஸாரமதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 23 ॥

விஜ்ஞானீ யஸ்து ப⁴வதி ஸமனஸ்க꞉ ஸதா³ ஶுசி꞉ ।
ஸ தத்பத³மவாப்னோதி யஸ்மாத்³பூ⁴யோ ந ஜாயதே ॥ 24 ॥

விஜ்ஞானஸாரதி²ர்யஸ்து மன꞉ ப்ரக்³ரஹ ஏவ ச ।
ஸோ(அ)த்⁴வன꞉ பாரமாப்னோதி மமைவ பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 25 ॥

ஹ்ருʼத்புண்ட³ரீகம்ʼ விரஜம்ʼ விஶுத்³த⁴ம்ʼ விஶத³ம்ʼ ததா² ।
விஶோகம்ʼ ச விசிந்த்யாத்ர த்⁴யாயேன்மாம்ʼ பரமேஶ்வரம் ॥ 26 ॥

அசிந்த்யரூபமவ்யக்தமனந்தமம்ருʼதம்ʼ ஶிவம் ।
ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிதம்ʼ ப்ரஶாந்தம்ʼ ப்³ரஹ்ம காரணம் ॥ 27 ॥

ஏகம்ʼ விபு⁴ம்ʼ சிதா³னந்த³மரூபமஜமத்³பு⁴தம் ।
ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶமுமாதே³ஹார்த⁴தா⁴ரிணம் ॥ 28 ॥

வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரத⁴ரம்ʼ நீலகண்ட²ம்ʼ த்ரிலோசனம் ।
ஜடாத⁴ரம்ʼ சந்த்³ரமௌலிம்ʼ நாக³யஜ்ஞோபவீதினம் ॥ 29 ॥

வ்யாக்⁴ரசர்மோத்தரீயம்ʼ ச வரேண்யமப⁴யப்ரத³ம் ।
பராப்⁴யாமூர்த்⁴வஹஸ்தாப்⁴யாம்ʼ பி³ப்⁴ராணம்ʼ பரஶும்ʼ ம்ருʼக³ம் ॥ 30 ॥

கோடிமத்⁴யாஹ்னஸூர்யாப⁴ம்ʼ சந்த்³ரகோடிஸுஶீதலம் ।
சந்த்³ரஸூர்யாக்³னிநயனம்ʼ ஸ்மேரவக்த்ரஸரோருஹம் ॥ 31 ॥

பூ⁴திபூ⁴ஷிதஸர்வாங்க³ம்ʼ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் ।
ஏவமாத்மாரணிம்ʼ க்ருʼத்வா ப்ரணவம்ʼ சோத்தராரணிம் ।
த்⁴யானநிர்மத²நாப்⁴யாஸாத்ஸாக்ஷாத்பஶ்யதி மாம்ʼ ஜன꞉ ॥ 32 ॥

வேத³வாக்யைரலப்⁴யோ(அ)ஹம்ʼ ந ஶாஸ்த்ரைர்னாபி சேதஸா ।
த்⁴யானேன வ்ருʼணுதே யோ மாம்ʼ ஸர்வதா³ஹம்ʼ வ்ருʼணோமி தம் ॥ 33 ॥

நாவிரதோ து³ஶ்சரிதாந்நாஶாந்தோ நாஸமாஹித꞉ ।
நாஶாந்தமானஸோ வாபி ப்ரஜ்ஞானேன லபே⁴த மாம் ॥ 34 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்த்யாதி³ப்ரபஞ்சோ ய꞉ ப்ரகாஶதே ।
தத்³ப்³ரஹ்மாஹமிதி ஜ்ஞாத்வா ஸர்வப³ந்தை⁴꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 35 ॥

த்ரிஷு தா⁴மஸு யத்³போ⁴க்³யம்ʼ போ⁴க்தா போ⁴க³ஶ்ச யத்³ப⁴வேத் ।
தஜ்ஜ்யோதிர்லக்ஷண꞉ ஸாக்ஷீ சின்மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 36 ॥

ஏகோ தே³வ꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு கூ³ட⁴꞉
ஸர்வவ்யாபீ ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மா ।
ஸர்வாத்⁴யக்ஷ꞉ ஸர்வபூ⁴தாதி⁴வாஸ꞉
ஸாக்ஷீ சேதா கேவலோ நிர்கு³ணஶ்ச ॥ 37
ஏகோ வஶீ ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மா-
ப்யேகம்ʼ பீ³ஜம்ʼ நித்யதா³ ய꞉ கரோதி ।
தம்ʼ மாம்ʼ நித்யம்ʼ யே(அ)னுபஶ்யந்தி தீ⁴ரா-
ஸ்தேஷாம்ʼ ஶாந்தி꞉ ஶாஶ்வதீ நேதரேஷாம் ॥ 38 ॥

அக்³நிர்யதை²கோ பு⁴வனம்ʼ ப்ரவிஷ்டோ
ரூபம்ʼ ரூபம்ʼ ப்ரதிரூபோ ப³பூ⁴வ ।
ஏகஸ்ததா² ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மா
ந லிப்யதே லோகது³꞉கே²ன பா³ஹ்ய꞉ ॥ 39 ॥

வேதே³ஹ யோ மாம்ʼ புருஷம்ʼ மஹாந்த-
மாதி³த்யவர்ணம்ʼ தமஸ꞉ பரஸ்தாத் ।
ஸ ஏவ வித்³வானம்ருʼதோ(அ)த்ர பூ⁴யா-
ந்னான்யஸ்து பந்தா² அயனாய வித்³யதே ॥ 40 ॥

ஹிரண்யக³ர்ப⁴ம்ʼ வித³தா⁴மி பூர்வம்ʼ
வேதா³ம்ʼஶ்ச தஸ்மை ப்ரஹிணோமி யோ(அ)ஹம் ।
தம்ʼ தே³வமீட்³யம்ʼ புருஷம்ʼ புராணம்ʼ
நிஶ்சித்ய மாம்ʼ ம்ருʼத்யுமுகா²த்ப்ரமுச்யதே ॥ 41 ॥

ஏவம்ʼ ஶாந்த்யாதி³யுக்த꞉ ஸன் வேத்தி மாம்ʼ தத்த்வதஸ்து ய꞉ ।
நிர்முக்தது³꞉க²ஸந்தான꞉ ஸோ(அ)ந்தே மய்யேவ லீயதே ॥ 42 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
உபாஸனாஜ்ஞானப²லம்ʼ நாம த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 12 ॥

அத² த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।

ஸூத உவாச ॥

ஏவம்ʼ ஶ்ருத்வா கௌஸலேயஸ்துஷ்டோ மதிமதாம்ʼ வர꞉ ।
பப்ரச்ச² கி³ரிஜாகாந்தம்ʼ ஸுப⁴க³ம்ʼ முக்திலக்ஷணம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

ப⁴க³வன்கருணாவிஷ்டஹ்ருʼத³ய த்வம்ʼ ப்ரஸீத³ மே ।
ஸ்வரூபலக்ஷணம்ʼ முக்தே꞉ ப்ரப்³ரூஹி பரமேஶ்வர ॥ 2 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

ஸாலோக்யமபி ஸாரூப்யம்ʼ ஸார்ஷ்ட்யம்ʼ ஸாயுஜ்யமேவ ச ।
கைவல்யம்ʼ சேதி தாம்ʼ வித்³தி⁴ முக்திம்ʼ ராக⁴வ பஞ்சதா⁴ ॥ 3 ॥

மாம்ʼ பூஜயதி நிஷ்காம꞉ ஸர்வதா³ ஜ்ஞானவர்ஜித꞉ ।
ஸ மே லோகம்ʼ ஸமாஸாத்³ய பு⁴ங்க்தே போ⁴கா³ன்யதே²ப்ஸிதான் ॥ 4 ॥

ஜ்ஞாத்வா மாம்ʼ பூஜயேத்³யஸ்து ஸர்வகாமவிவர்ஜித꞉ ।
மயா ஸமானரூப꞉ ஸன்மம லோகே மஹீயதே ॥ 5 ॥

இஷ்டாபூர்தாதி³ கர்மாணி மத்ப்ரீத்யை குருதே து ய꞉ ।
யத்கரோதி யத³ஶ்னாதி யஜ்ஜுஹோதி த³தா³தி யத் ॥ 6 ॥

யத்தபஸ்யதி தத்ஸர்வம்ʼ ய꞉ கரோதி மத³ர்பணம் ।
மல்லோகே ஸ ஶ்ரியம்ʼ பு⁴ங்க்தே மத்துல்யம்ʼ ப்ராப⁴வம்ʼ ப⁴ஜேத் ॥ 7 ॥

யஸ்து ஶாந்த்யாதி³யுக்த꞉ ஸன்மாமாத்மத்வேன பஶ்யதி ।
ஸ ஜாயதே பரம்ʼ ஜ்யோதிரத்³வைதம்ʼ ப்³ரஹ்ம கேவலம் ।
ஆத்மஸ்வரூபாவஸ்தா²னம்ʼ முக்திரித்யபி⁴தீ⁴யதே ॥ 8 ॥

ஸத்யம்ʼ ஜ்ஞானமனந்தம்ʼ ஸதா³னந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மகேவலம் ।
ஸர்வத⁴ர்மவிஹீனம்ʼ ச மனோவாசாமகோ³சரம் ॥ 9 ॥

ஸஜாதீயவிஜாதீயபதா³ர்தா²நாமஸம்ப⁴வாத் ।
அதஸ்தத்³வ்யதிரிக்தாநாமத்³வைதமிதி ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ॥ 10 ॥

மத்வா ரூபமித³ம்ʼ ராம ஶுத்³த⁴ம்ʼ யத³பி⁴தீ⁴யதே ।
மய்யேவ த்³ருʼஶ்யதே ஸர்வம்ʼ ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ॥ 11 ॥

வ்யோம்னி க³ந்த⁴ர்வநக³ரம்ʼ யதா² த்³ருʼஷ்டம்ʼ ந த்³ருʼஶ்யதே ।
அநாத்³யவித்³யயா விஶ்வம்ʼ ஸர்வம்ʼ மய்யேவ கல்ப்யதே ॥ 12 ॥

மம ஸ்வரூபஜ்ஞானேன யதா³(அ)வித்³யா ப்ரணஶ்யதி ।
ததை³க ஏவ வர்த்தே(அ)ஹம்ʼ மனோவாசாமகோ³சர꞉ ॥ 13 ॥

ஸதை³வ பரமானந்த³꞉ ஸ்வப்ரகாஶஶ்சிதா³த்மக꞉.
ந கால꞉ பஞ்சபூ⁴தானி ந தி³ஶோ விதி³ஶஶ்ச ந ॥ 14 ॥

மத³ன்யன்னாஸ்தி யத்கிஞ்சித்ததா³ வர்த்தே(அ)ஹமேகல꞉ ॥ 15 ॥

ந ஸந்த்³ருʼஶே திஷ்ட²தி மே ஸ்வரூபம்ʼ
ந சக்ஷுஷா பஶ்யதி மாம்ʼ து கஶ்சித் ।
ஹ்ருʼதா³ மனீஷா மனஸாபி⁴க்ல்ருʼப்தம்ʼ
யே மாம்ʼ விது³ஸ்தே ஹ்யம்ருʼதா ப⁴வந்தி ॥ 16 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

கத²ம்ʼ ப⁴க³வதோ ஜ்ஞானம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ மர்த்யஸ்ய ஜாயதே ।
தத்ரோபாயம்ʼ ஹர ப்³ரூஹி மயி தே(அ)னுக்³ரஹோ யதி³ ॥ 17 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

விரஜ்ய ஸர்வபூ⁴யேப்⁴ய ஆவிரிஞ்சிபதா³த³பி ।
க்⁴ருʼணாம்ʼ விதத்ய ஸர்வத்ர புத்ரமித்ராதி³கேஷ்வபி ॥ 18 ॥

ஶ்ரத்³தா⁴லுர்ப⁴க்திமார்கே³ஷு வேதா³ந்தஜ்ஞானலிப்ஸயா ।
உபாயனகரோ பூ⁴த்வா கு³ரும்ʼ ப்³ரஹ்மவித³ம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 19 ॥

ஸேவாபி⁴꞉ பரிதோஷ்யைனம்ʼ சிரகாலம்ʼ ஸமாஹித꞉ ।
ஸர்வவேதா³ந்தவாக்யார்த²ம்ʼ ஶ்ருʼணுயாத்ஸுஸமாஹித꞉ ॥ 20 ॥

ஸர்வவேதா³ந்தவாக்யானாம்ʼ மயி தாத்பர்யநிஶ்சயம் ।
ஶ்ரவணம்ʼ நாம தத்ப்ராஹு꞉ ஸர்வே தே ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ॥ 21 ॥

லோஹமண்யாதி³த்³ருʼஷ்டாந்தயுக்திபி⁴ர்யத்³விசிந்தனம் ।
ததே³வ மனனம்ʼ ப்ராஹுர்வாக்யார்த²ஸ்யோபப்³ருʼம்ʼஹணம் ॥ 22 ॥

நிர்மமோ நிரஹங்கார꞉ ஸம꞉ ஸங்க³வர்ஜித꞉.
ஸதா³ ஶாந்த்யாதி³யுக்த꞉ ஸன்னாத்மன்யாத்மானமீக்ஷதே ॥ 23 ॥

யத்ஸதா³ த்⁴யானயோகே³ன தன்னிதி³த்⁴யாஸனம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 24 ॥

ஸர்வகர்மக்ஷயவஶாத்ஸாக்ஷாத்காரோ(அ)பி சாத்மன꞉ ।
கஸ்யசிஜ்ஜாயதே ஶீக்⁴ரம்ʼ சிரகாலேன கஸ்யசித் ॥ 25 ॥

கூடஸ்தா²னீஹ கர்மாணி கோடிஜன்மார்ஜிதான்யபி ।
ஜ்ஞானேனைவ வினஶ்யந்தி ந து கர்மாயுதைரபி ॥ 26 ॥

ஜ்ஞாநாதூ³ர்த்⁴வம்ʼ து யத்கிஞ்சித்புண்யம்ʼ வா பாபமேவ வா ।
க்ரியதே ப³ஹு வால்பம்ʼ வா ந தேனாயம்ʼ விலிப்யதே ॥ 27 ॥

ஶரீராரம்ப⁴கம்ʼ யத்து ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ கர்ம ஜன்மின꞉ ।
தத்³போ⁴கே³னைவ நஷ்டம்ʼ ஸ்யான்ன து ஜ்ஞானேன நஶ்யதி ॥ 28 ॥

நிர்மோஹோ நிரஹங்காரோ நிர்லேப꞉ ஸங்க³வர்ஜித꞉ ।
ஸர்வபூ⁴தேஷு சாத்மானம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானி சாத்மனி ।
ய꞉ பஶ்யன்ஸஞ்சரத்யேஷ ஜீவன்முக்தோ(அ)பி⁴தீ⁴யதே ॥ 29 ॥

அஹிநிர்ல்வயனீ யத்³வத்³த்³ரஷ்டு꞉ பூர்வம்ʼ ப⁴யப்ரதா³ ।
ததோ(அ)ஸ்ய ந ப⁴யம்ʼ கிஞ்சித்தத்³வத்³த்³ரஷ்டுரயம்ʼ ஜன꞉ ॥ 30 ॥

யதா³ ஸர்வே ப்ரமுச்யந்தே காமா யே(அ)ஸ்ய வஶம்ʼ க³தா꞉ ।
அத² மர்த்யோ(அ)ம்ருʼதோ ப⁴வத்யேதாவத³னுஶாஸனம் ॥ 31 ॥

மோக்ஷஸ்ய ந ஹி வாஸோ(அ)ஸ்தி ந க்³ராமாந்தரமேவ வா ।
அஜ்ஞானஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²நாஶோ மோக்ஷ இதி ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 32 ॥

வ்ருʼக்ஷாக்³ரச்யுதபாதோ³ ய꞉ ஸ ததை³வ பதத்யத⁴꞉ ।
தத்³வஜ்ஜ்ஞானவதோ முக்திர்ஜாயதே நிஶ்சிதாபி து ॥ 33 ॥

தீர்த²ம்ʼ சாண்டா³லகே³ஹே வா யதி³ வா நஷ்டசேதன꞉ ।
பஏரித்யஜந்தே³ஹமிமம்ʼ ஜ்ஞாநாதே³வ விமுச்யதே ॥ 34 ॥

ஸம்ʼவீதோ யேன கேநாஶ்னன்ப⁴க்ஷ்யம்ʼ வாப⁴க்ஷ்யமேவ வா ।
ஶயானோ யத்ர குத்ராபி ஸர்வாத்மா முச்யதே(அ)த்ர ஸ꞉ ॥ 35 ॥

க்ஷீராது³த்³த்⁴ருʼதமாஜ்யம்ʼ தத்க்ஷிப்தம்ʼ பயஸி தத்புன꞉ ।
ந தேனைவைகதாம்ʼ யாதி ஸம்ʼஸாரே ஜ்ஞானவாம்ʼஸ்ததா² ॥ 36 ॥

நித்யம்ʼ பட²தி யோ(அ)த்⁴யாயமிமம்ʼ ராம ஶ்ருʼணோதி வா ।
ஸ முச்யதே தே³ஹப³ந்தா⁴த³னாயாஸேன ராக⁴வ ॥ 37 ॥

அத꞉ ஸம்ʼயதசித்தஸ்த்வம்ʼ நித்யம்ʼ பட² மஹீபதே ।
அனாயாஸேன தேனைவ ஸர்வதா² மோக்ஷமாப்ஸ்யஸி ॥ 38 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
மோக்ஷயோகோ³ நாம த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 13 ॥

அத² சதுர்த³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

ப⁴க³வன்யதி³ தே ரூபம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹம் ।
நிஷ்கலம்ʼ நிஷ்க்ரியம்ʼ ஶாந்தம்ʼ நிரவத்³யம்ʼ நிரஞ்ஜனம் ॥ 1 ॥

ஸர்வத⁴ர்மவிஹீனம்ʼ ச மனோவாசாமகோ³சரம் ।
ஸர்வவ்யாபிதயாத்மானமீக்ஷதே ஸர்வத꞉ ஸ்தி²தம் ॥ 2 ॥

ஆத்மவித்³யாதபோமூலம்ʼ தத்³ப்³ரஹ்மோபநிஷத்பரம் ।
அமூர்தம்ʼ ஸர்வபூ⁴தாத்மாகாரம்ʼ காரணகாரணம் ॥ 3 ॥

யத்தத³த்³ருʼஶ்யமக்³ராஹ்யம்ʼ தத்³க்³ராஹ்யம்ʼ வா கத²ம்ʼ ப⁴வேத் ।
அத்ரோபாயமஜானானஸ்தேன கி²ன்னோ(அ)ஸ்மி ஶங்கர ॥ 4 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

ஶ்ருʼணு ராஜன்ப்ரவக்ஷ்யாமி தத்ரோபாயம்ʼ மஹாபு⁴ஜ ।
ஸகு³ணோபாஸநாபி⁴ஸ்து சித்தைகாக்³ர்யம்ʼ விதா⁴ய ச ॥ 5 ॥

ஸ்தூ²லஸௌராம்பி⁴காந்யாயாத்தத்ர சித்தம்ʼ ப்ரவர்தயேத் ।
தஸ்மின்னன்னமயே பிண்டே³ ஸ்தூ²லதே³ஹே தனூப்⁴ருʼதாம் ॥ 6 ॥

ஜன்மவ்யாதி⁴ஜராம்ருʼத்யுநிலயே வர்ததே த்³ருʼடா⁴ ॥ 7 ॥

ஆத்மபு³த்³தி⁴ரஹம்ʼமானாத்கதா³சின்னைவ ஹீயதே ।
ஆத்மா ந ஜாயதே நித்யோ ம்ரியதே வா கத²ஞ்சன ॥ 8 ॥

ஸஞ்ஜாயதே(அ)ஸ்தி விபரிணமதே வர்த⁴தே ததா² ।
க்ஷீயதே நஶ்யதீத்யேதே ஷட்³பா⁴வா வபுஷ꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ॥ 9 ॥

ஆத்மனோ ந விகாரித்வம்ʼ க⁴டஸ்த²னப⁴ஸோ யதா² ।
ஏவமாத்மாவபுஸ்தஸ்மாதி³தி ஸஞ்சிந்தயேத்³பு³த⁴꞉ ॥ 10 ॥

மூஷாநிக்ஷிப்தஹேமாப⁴꞉ கோஶ꞉ ப்ராணமயோ(அ)த்ர து ।
வர்ததே(அ)ந்தரதோ தே³ஹே ப³த்³த⁴꞉ ப்ராணாதி³வாயுபி⁴꞉ ॥ 11 ॥

கர்மேந்த்³ரியை꞉ ஸமாயுக்தஶ்சலநாதி³க்ரியாத்மக꞉ ।
க்ஷுத்பிபாஸாபராபூ⁴தோ நாயமாத்மா ஜடோ³ யத꞉ ॥ 12 ॥

சித்³ரூப ஆத்மா யேனைவ ஸ்வதே³ஹமபி⁴பஶ்யதி ।
ஆத்மைவ ஹி பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிர்லேப꞉ ஸுக²நீரதி⁴꞉ ॥ 13 ॥

ந தத³ஶ்னாதி கிஞ்சைதத்தத³ஶ்னாதி ந கஶ்சன ॥ 14 ॥

தத꞉ ப்ராணமயே கோஶே கோஶோ(அ)ஸ்த்யேவ மனோமய꞉ ।
ஸ ஸங்கல்பவிகல்பாத்மா பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியஸமாயுத꞉ ॥ 15 ॥

காம꞉ க்ரோத⁴ஸ்ததா² லோபோ⁴ மோஹோ மாத்ஸர்யமேவ ச ।
மத³ஶ்சேத்யரிஷட்³வர்கோ³ மமதேச்சா²த³யோ(அ)பி ச ।
மனோமயஸ்ய கோஶஸ்ய த⁴ர்மா ஏதஸ்ய தத்ர து ॥ 16 ॥

யா கர்மவிஷயா பு³த்³தி⁴ர்வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²நிஶ்சிதா ।
ஸா து ஜ்ஞானேந்த்³ரியை꞉ ஸார்த⁴ம்ʼ விஜ்ஞானமயகோஶத꞉ ॥ 17 ॥

இஹ கர்த்ருʼத்வாபி⁴மானீ ஸ ஏவ து ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
இஹாமுத்ர க³திஸ்தஸ்ய ஸ ஜீவோ வ்யாவஹாரிக꞉ ॥ 18 ॥

வ்யோமாதி³ஸாத்த்விகாம்ʼஶேப்⁴யோ ஜாயந்தே தீ⁴ந்த்³ரியாணி து ।
வ்யோம்ன꞉ ஶ்ரோத்ரம்ʼ பு⁴வோ க்⁴ராணம்ʼ ஜலாஜ்ஜிஹ்வாத² தேஜஸ꞉ ॥ 19.
சக்ஷுர்வாயோஸ்த்வகு³த்பன்னா தேஷாம்ʼ பௌ⁴திகதா தத꞉ ॥ 20 ॥

வ்யோமாதீ³னாம்ʼ ஸமஸ்தானாம்ʼ ஸாத்த்விகாம்ʼஶேப்⁴ய ஏவ து ।
ஜாயந்தே பு³த்³தி⁴மனஸீ பு³த்³தி⁴꞉ ஸ்யாந்நிஶ்சயாத்மிகா ॥ 21 ॥

வாக்பாணிபாத³பாயூபஸ்தா²னி கர்மேந்த்³ரியாணி து ।
வ்யோமாதீ³னாம்ʼ ரஜோம்ʼ(அ)ஶேப்⁴யோ வ்யஸ்தேப்⁴யஸ்தான்யனுக்ரமாத் ॥ 22 ॥

ஸமஸ்தேப்⁴யோ ரஜோம்ʼ(அ)ஶேப்⁴ய꞉ பஞ்ச ப்ராணாதி³வாயவ꞉ ।
ஜாயந்தே ஸப்தத³ஶகமேவம்ʼ லிங்க³ஶரீரகம் ॥ 23 ॥

ஏதல்லிங்க³ஶரீரம்ʼ து தப்தாய꞉பிண்ட³வத்³யத꞉ ।
பரஸ்பராத்⁴யாஸயோகா³த்ஸாக்ஷிசைதன்யஸம்ʼயுதம் ॥ 24 ॥

ததா³னந்த³மய꞉ கோஶோ போ⁴க்த்ருʼத்வம்ʼ ப்ரதிபத்³யதே ।
வித்³யாகர்மப²லாதீ³னாம்ʼ போ⁴க்தேஹாமுத்ர ஸ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 25 ॥

யதா³த்⁴யாஸம்ʼ விஹாயைஷ ஸ்வஸ்வரூபேண திஷ்ட²தி ।
அவித்³யாமாத்ரஸம்ʼயுக்த꞉ ஸாக்ஷ்யாத்மா ஜாயதே ததா³ ॥ 26 ॥

த்³ரஷ்டாந்த꞉கரணாதீ³நாமனுபூ⁴தே꞉ ஸ்ம்ருʼதேரபி ।
அதோ(அ)ந்த꞉கரணாத்⁴யாஸாத³த்⁴யாஸித்வேன சாத்மன꞉ ।
போ⁴க்த்ருʼத்வம்ʼ ஸாக்ஷிதா சேதி த்³வைத⁴ம்ʼ தஸ்யோபபத்³யதே ॥ 27 ॥

ஆதபஶ்சாபி தச்சா²யா தத்ப்ரகாஶே விராஜதே ।
ஏகோ போ⁴ஜயிதா தத்ர பு⁴ங்க்தே(அ)ன்ய꞉ கர்மண꞉ ப²லம் ॥ 28 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞம்ʼ ரதி²னம்ʼ வித்³தி⁴ ஶரீரம்ʼ ரத²மேவ து ।
பு³த்³தி⁴ம்ʼ து ஸாரதி²ம்ʼ வித்³தி⁴ ப்ரக்³ரஹம்ʼ து மனஸ்ததா² ॥ 29 ॥

இந்த்³ரியாணி ஹயான்வித்³தி⁴ விஷயாம்ʼஸ்தேஷு கோ³சரான் ।
இந்த்³ரியைர்மனஸா யுக்தம்ʼ போ⁴க்தாரம்ʼ வித்³தி⁴ பூருஷம் ॥ 30 ॥

ஏவம்ʼ ஶாந்த்யாதி³யுக்த꞉ ஸன்னுபாஸ்தே ய꞉ ஸதா³ த்³விஜ꞉.
உத்³கா⁴ட்யோத்³கா⁴ட்யைகமேகம்ʼ யதை²வ கத³லீதரோ꞉ ॥ 31 ॥

வல்கலானி தத꞉ பஶ்சால்லப⁴தே ஸாரமுத்தமம் ।
ததை²வ பஞ்சகோஶேஷு மன꞉ ஸங்க்ராமயன்க்ரமாத் ।
தேஷாம்ʼ மத்⁴யே தத꞉ ஸாரமாத்மானமபி விந்த³தி ॥ 32 ॥

ஏவம்ʼ மன꞉ ஸமாதா⁴ய ஸம்ʼயதோ மனஸி த்³விஜ꞉ ।
அத² ப்ரவர்தயேச்சித்தம்ʼ நிராகாரே பராத்மனி ॥ 33 ॥

ததோ மன꞉ ப்ரக்³ருʼஹ்ணாதி பரமாத்மானமவ்யயம் ।
யத்தத³த்³ரேஶ்யமக்³ராஹ்யமஸ்தூ²லாத்³யுக்திகோ³சரம் ॥ 34 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

ப⁴க³வஞ்ச்²ரவணே நைவ ப்ரவர்தந்தே ஜனா꞉ கத²ம் ।
வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²ஸம்பன்னா யஜ்வான꞉ ஸத்யவாதி³ன꞉ ॥ 35 ॥

ஶ்ருʼண்வந்தோ(அ)பி ததா²த்மானம்ʼ ஜானதே நைவ கேசன ।
ஜ்ஞாத்வாபி மன்வதே மித்²யா கிமேதத்தவ மாயயா ॥ 36 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

ஏவமேவ மஹாபா³ஹோ நாத்ர கார்யா விசாரணா ।
தை³வீ ஹ்யேஷா கு³ணமயீ மம மாயா து³ரத்யயா ॥ 37 ॥

மாமேவ யே ப்ரபத்³யந்தே மாயாமேதாம்ʼ தரந்தி தே ।
அப⁴க்தா யே மஹாபா³ஹோ மம ஶ்ரத்³தா⁴ விவர்ஜிதா꞉ ॥ 38 ॥

ப²லம்ʼ காமயமானாஸ்தே சைஹிகாமுஷ்மிகாதி³கம் ।
க்ஷயிஷ்ண்வல்பம்ʼ ஸாதிஶயம்ʼ யத꞉ கர்மப²லம்ʼ மதம் ॥ 39 ॥

தத³விஜ்ஞாய கர்மாணி யே குர்வந்தி நராத⁴மா꞉ ।
மாது꞉ பதந்தி தே க³ர்பே⁴ ம்ருʼத்யோர்வக்த்ரே புன꞉ புன꞉ ॥ 40 ॥

ஏவம்ʼ ஶாந்த்யாதி³யுக்த꞉ ஸன்னுபாஸ்தே ய꞉ ஸதா³ த்³விஜ꞉.
உத்³கா⁴ட்யோத்³கா⁴ட்யைகமேகம்ʼ யதை²வ கத³லீதரோ꞉ ॥ 31 ॥

வல்கலானி தத꞉ பஶ்சால்லப⁴தே ஸாரமுத்தமம் ।
ததை²வ பஞ்சகோஶேஷு மன꞉ ஸங்க்ராமயன்க்ரமாத் ।
தேஷாம்ʼ மத்⁴யே தத꞉ ஸாரமாத்மானமபி விந்த³தி ॥ 32 ॥

ஏவம்ʼ மன꞉ ஸமாதா⁴ய ஸம்ʼயதோ மனஸி த்³விஜ꞉ ।
அத² ப்ரவர்தயேச்சித்தம்ʼ நிராகாரே பராத்மனி ॥ 33 ॥

ததோ மன꞉ ப்ரக்³ருʼஹ்ணாதி பரமாத்மானமவ்யயம் ।
யத்தத³த்³ரேஶ்யமக்³ராஹ்யமஸ்தூ²லாத்³யுக்திகோ³சரம் ॥ 34 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

ப⁴க³வஞ்ச்²ரவணே நைவ ப்ரவர்தந்தே ஜனா꞉ கத²ம் ।
வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²ஸம்பன்னா யஜ்வான꞉ ஸத்யவாதி³ன꞉ ॥ 35 ॥

ஶ்ருʼண்வந்தோ(அ)பி ததா²த்மானம்ʼ ஜானதே நைவ கேசன ।
ஜ்ஞாத்வாபி மன்வதே மித்²யா கிமேதத்தவ மாயயா ॥ 36 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

ஏவமேவ மஹாபா³ஹோ நாத்ர கார்யா விசாரணா ।
தை³வீ ஹ்யேஷா கு³ணமயீ மம மாயா து³ரத்யயா ॥ 37 ॥

மாமேவ யே ப்ரபத்³யந்தே மாயாமேதாம்ʼ தரந்தி தே ।
அப⁴க்தா யே மஹாபா³ஹோ மம ஶ்ரத்³தா⁴ விவர்ஜிதா꞉ ॥ 38 ॥

ப²லம்ʼ காமயமானாஸ்தே சைஹிகாமுஷ்மிகாதி³கம் ।
க்ஷயிஷ்ண்வல்பம்ʼ ஸாதிஶயம்ʼ யத꞉ கர்மப²லம்ʼ மதம் ॥ 39 ॥

தத³விஜ்ஞாய கர்மாணி யே குர்வந்தி நராத⁴மா꞉ ।
மாது꞉ பதந்தி தே க³ர்பே⁴ ம்ருʼத்யோர்வக்த்ரே புன꞉ புன꞉ ॥ 40 ॥

நானாயோநிஷு ஜாதஸ்ய தே³ஹினோ யஸ்யகஸ்யசித் ।
கோடிஜன்மார்ஜிதை꞉ புண்யைர்மயி ப⁴க்தி꞉ ப்ரஜாயதே ॥ 41 ॥

ஸ ஏவ லப⁴தே ஜ்ஞானம்ʼ மத்³ப⁴க்த꞉ ஶ்ரத்³த⁴யான்வித꞉ ।
நான்யகர்மாணி குர்வாணோ ஜன்மகோடிஶதைரபி ॥ 42 ॥

தத꞉ ஸர்வம்ʼ பரித்யஜ்ய மத்³ப⁴க்திம்ʼ ஸமுதா³ஹர ।
ஸர்வத⁴ர்மான்பரித்யஜ்ய மாமேகம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜ ॥ 43 ॥

அஹம்ʼ த்வா ஸர்வபாபேப்⁴யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா ஶுச꞉ ।
யத்கரோஷி யத³ஶ்னாஸி யஜ்ஜுஹோஷி த³தா³ஸி யத் ॥ 44 ॥

யத்தபஸ்யஸி ராம த்வம்ʼ தத்குருஷ்வ மத³ர்பணம் ।
தத꞉ பரதரா நாஸ்தி ப⁴க்திர்மயி ரகூ⁴த்தம ॥ 45 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
பஞ்சகோஶோபபாத³னம்ʼ நாம சதுர்த³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 14 ॥

அத² பஞ்சத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

ப⁴க்திஸ்தே கீத்³ருʼஶீ தே³வ ஜாயதே வா கத²ஞ்சன ।
யயா நிர்வாணரூபம்ʼ து லப⁴தே மோக்ஷமுத்தமம் ।
தத்³ ப்³ரூஹி கி³ரிஜாகாந்த மயி தே(அ)னுக்³ரஹோ யதி³ ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

யோ வேதா³த்⁴யயனம்ʼ யஜ்ஞம்ʼ தா³னானி விவிதா⁴னி ச ।
மத³ர்பணதி⁴யா குர்யாத்ஸ மே ப⁴க்த꞉ ஸ மே ப்ரிய꞉ ॥ 2 ॥

நர்யப⁴ஸ்ம ஸமாதா³ய விஶுத்³த⁴ம்ʼ ஶ்ரோத்ரியாலயாத் ।
அக்³நிரித்யாதி³பி⁴ர்மந்த்ரைரபி⁴மந்த்ர்ய யதா²விதி⁴ ॥ 3 ॥

உத்³தூ⁴லயதி கா³த்ராணி தேன சார்சதி மாமபி ।
தஸ்மாத்பரதரா ப⁴க்திர்மம ராம ந வித்³யதே ॥ 4 ॥

ஸர்வதா³ ஶிரஸா கண்டே² ருத்³ராக்ஷாந்தா⁴ரயேத்து ய꞉ ।
பஞ்சாக்ஷரீஜபரத꞉ ஸ மே ப⁴க்த꞉ ஸ மே ப்ரிய꞉ ॥ 5 ॥

ப⁴ஸ்மச்ச²ன்னோ ப⁴ஸ்மஶாயீ ஸர்வதா³ விஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
யஸ்து ருத்³ரம்ʼ ஜபேந்நித்யம்ʼ சிந்தயேன்மாமனன்யதீ⁴꞉ ॥ 6 ॥

ஸ தேனைவ ச தே³ஹேன ஶிவ꞉ ஸஞ்ஜாயதே ஸ்வயம் ।
ஜபேத்³யோ ருத்³ரஸூக்தானி ததா²த²ர்வஶிர꞉ பரம் ॥ 7 ॥

கைவல்யோபநிஷத்ஸூக்தம்ʼ ஶ்வேதாஶ்வதரமேவ ச ।
தத꞉ பரதரோ ப⁴க்தோ மம லோகே ந வித்³யதே ॥ 8 ॥

அன்யத்ர த⁴ர்மாத³ன்யஸ்மாத³ன்யத்ராஸ்மாத்க்ருʼதாக்ருʼதாத் ।
அன்யத்ர பூ⁴தாத்³ப⁴வ்யாச்ச யத்ப்ரவக்ஷ்யாமி தச்ச்²ருʼணு ॥ 9 ॥

வத³ந்தி யத்பத³ம்ʼ வேதா³꞉ ஶாஸ்த்ராணி விவிதா⁴னி ச ।
ஸர்வோபநிஷதா³ம்ʼ ஸாரம்ʼ த³த்⁴னோ க்⁴ருʼதமிவோத்³த்⁴ருʼதம் ॥ 10 ॥

யதி³ச்ச²ந்தோ ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ சரந்தி முனய꞉ ஸதா³ ।
தத்தே பத³ம்ʼ ஸங்க்³ரஹேண ப்³ரவீம்யோமிதி யத்பத³ம் ॥ 11 ॥

ஏததே³வாக்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏததே³வாக்ஷரம்ʼ பரம் ।
ஏததே³வாக்ஷரம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 12 ॥

ச²ந்த³ஸாம்ʼ யஸ்து தே⁴னூனாம்ருʼஷப⁴த்வேன சோதி³த꞉ ।
இத³மேவ பதி꞉ ஸேதுரம்ருʼதஸ்ய ச தா⁴ரணாத் ॥ 13 ॥

மேத⁴ஸா பிஹிதே கோஶே ப்³ரஹ்ம யத்பரமோமிதி ॥ 14 ॥

சதஸ்ரஸ்தஸ்ய மாத்ரா꞉ ஸ்யுரகாரோகாரகௌ ததா² ।
மகாரஶ்சாவஸானே(அ)ர்த⁴மாத்ரேதி பரிகீர்திதா ॥ 15 ॥

பூர்வத்ர பூ⁴ஶ்ச ருʼக்³வேதோ³ ப்³ரஹ்மாஷ்டவஸவஸ்ததா² ।
கா³ர்ஹபத்யஶ்ச கா³யத்ரீ க³ங்கா³ ப்ராத꞉ஸவஸ்ததா² ॥ 16 ॥

த்³விதீயா ச பு⁴வோ விஷ்ணூ ருத்³ரோ(அ)னுஷ்டுப்³யஜுஸ்ததா² ।
யமுனா த³க்ஷிணாக்³நிஶ்ச மாத்⁴யந்தி³னஸவஸ்ததா² ॥ 17 ॥

த்ருʼதீயா ச ஸுவ꞉ ஸாமான்யாதி³த்யஶ்ச மஹேஶ்வர꞉ ।
அக்³நிராஹவனீயஶ்ச ஜக³தீ ச ஸரஸ்வதீ ॥ 18 ॥

த்ருʼதீயம்ʼ ஸவனம்ʼ ப்ரோக்தமத²ர்வத்வேன யன்மதம் ।
சதுர்தீ² யாவஸானே(அ)ர்த⁴மாத்ரா ஸா ஸோமலோககா³ ॥ 19 ॥

அத²ர்வாங்கி³ரஸ꞉ ஸம்ʼவர்தகோ(அ)க்³நிஶ்ச மஹஸ்ததா² ।
விராட் ஸப்⁴யாவஸத்²யௌ ச ஶுதுத்³ரிர்யஜ்ஞபுச்ச²க꞉ ॥ 20 ॥

ப்ரத²மா ரக்தவர்ணா ஸ்யாத்³ த்³விதீயா பா⁴ஸ்வரா மதா ।
த்ருʼதீயா வித்³யுதா³பா⁴ ஸ்யாச்சதுர்தீ² ஶுக்லவர்ணினீ ॥ 21 ॥

ஸர்வம்ʼ ஜாதம்ʼ ஜாயமானம்ʼ ததோ³ங்காரே ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
விஶ்வம்ʼ பூ⁴தம்ʼ ச பு⁴வனம்ʼ விசித்ரம்ʼ ப³ஹுதா⁴ ததா² ॥ 22 ॥

ஜாதம்ʼ ச ஜாயமானம்ʼ யத்தத்ஸர்வம்ʼ ருத்³ர உச்யதே ।
தஸ்மின்னேவ புன꞉ ப்ராணா꞉ ஸர்வமோங்கார உச்யதே ॥ 23 ॥

ப்ரவிலீனம்ʼ ததோ³ங்காரே பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் ।
தஸ்மாதோ³ங்காரஜாபீ ய꞉ ஸ முக்தோ நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 24 ॥

த்ரேதாக்³னே꞉ ஸ்மார்தவஹ்னேர்வா ஶைவாக்³னேர்வா ஸமாஹ்ருʼதம் ।
ப⁴ஸ்மாபி⁴மந்த்ர்ய யோ மாம்ʼ து ப்ரணவேன ப்ரபூஜயேத் ॥ 25 ॥

தஸ்மாத்பரதரோ ப⁴க்தோ மம லோகே ந வித்³யதே ॥ 26 ॥

ஶாலாக்³னேர்தா³வவஹ்னேர்வா ப⁴ஸ்மாதா³யாபி⁴மந்த்ரிதம் ।
யோ விலிம்பதி கா³த்ராணி ஸ ஶூத்³ரோ(அ)பி விமுச்யதே ॥ 27 ॥

குஶபுஷ்பைர்பி³ல்வத³லை꞉ புஷ்பைர்வா கி³ரிஸம்ப⁴வை꞉ ।
யோ மாமர்சயதே நித்யம்ʼ ப்ரணவேன ப்ரியோ ஹி ஸ꞉ ॥ 28 ॥

புஷ்பம்ʼ ப²லம்ʼ ஸமூலம்ʼ வா பத்ரம்ʼ ஸலிலமேவ வா ।
யோ த³த்³யாத்ப்ரணவைர்மஹ்யம்ʼ தத்கோடிகு³ணிதம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 29 ॥

அஹிம்ʼஸா ஸத்யமஸ்தேயம்ʼ ஶௌசமிந்த்³ரியநிக்³ரஹ꞉ ।
யஸ்யாஸ்த்யத்⁴யயனம்ʼ நித்யம்ʼ ஸ மே ப⁴க்த꞉ ஸ மே ப்ரிய꞉ ॥ 30 ॥

ப்ரதோ³ஷே யோ மம ஸ்தா²னம்ʼ க³த்வா பூஜயதே து மாம் ।
ஸ பரம்ʼ ஶ்ரியமாப்னோதி பஶ்சான்மயி விலீயதே ॥ 31 ॥

அஷ்டம்யாம்ʼ ச சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ பர்வணோருப⁴யோரபி ।
பூ⁴திபூ⁴ஷிதஸர்வாங்கோ³ ய꞉ பூஜயதி மாம்ʼ நிஶி ॥ 32 ॥

க்ருʼஷ்ணபக்ஷே விஶேஷேண ஸ மே ப⁴க்த꞉ ஸ மே ப்ரிய꞉ ॥ 33 ॥

ஏகாத³ஶ்யாமுபோஷ்யைவ ய꞉ பூஜயதி மாம்ʼ நிஶி ।
ஸோமவாரே விஶேஷேண ஸ மே ப⁴க்தோ ந நஶ்யதி ॥ 34 ॥

பஞ்சாம்ருʼதை꞉ ஸ்னாபயேத்³ய꞉ பஞ்சக³வ்யேன வா புன꞉ ।
புஷ்போத³கை꞉ குஶஜலைஸ்தஸ்மான்னன்ய꞉ ப்ரியோ மம ॥ 35 ॥

பயஸா ஸர்பிஷா வாபி மது⁴னேக்ஷுரஸேன வா ।
பக்வாம்ரப²லஜேனாபி நாரிகேரஜலேன வா ॥ 36 ॥

க³ந்தோ⁴த³கேன வா மாம்ʼ யோ ருத்³ரமந்த்ரம்ʼ ஸமுச்சரன் ।
அபி⁴ஷிஞ்சேத்ததோ நான்ய꞉ கஶ்சித்ப்ரியதரோ மம ॥ 37 ॥

ஆதி³த்யாபி⁴முகோ² பூ⁴த்வா ஊர்த்⁴வபா³ஹுர்ஜலே ஸ்தி²த꞉ ।
மாம்ʼ த்⁴யாயன் ரவிபி³ம்ப³ஸ்த²மத²ர்வாங்கி³ரஸ ஜபேத் ॥ 38 ॥

ப்ரவிஶேன்மே ஶரீரே(அ)ஸௌ க்³ருʼஹம்ʼ க்³ருʼஹபதிர்யதா² ।
ப்³ருʼஹத்³ரத²ந்தரம்ʼ வாமதே³வ்யம்ʼ தே³வவ்ரதானி ச ॥ 39 ॥

தத்³யோக³யாஜ்யதோ³ஹாம்ʼஶ்ச யோ கா³யதி மமாக்³ரத꞉ ।
இஹ ஶ்ரியம்ʼ பராம்ʼ பு⁴க்த்வா மம ஸாயுஜ்யமாப்னுயாத் ॥ 40 ॥

ஈஶாவாஸ்யாதி³ மந்த்ரான் யோ ஜபேந்நித்யம்ʼ மமாக்³ரத꞉ ।
மத்ஸாயுஜ்யமவாப்னோதி மம லோகே மஹீயதே ॥ 41 ॥

ப⁴க்தியோகோ³ மயா ப்ரோக்த ஏவம்ʼ ரகு⁴குலோத்³ப⁴வ ।
ஸர்வகாமப்ரதோ³ மத்த꞉ கிமன்யச்ச்²ரோதுமிச்ச²ஸி ॥ 42 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
ப⁴க்தியோகோ³ நாம பஞ்சத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 15 ॥

அத² ஷோட³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

ப⁴க³வன்மோக்ஷமார்கோ³ யஸ்த்வயா ஸம்யகு³தா³ஹ்ருʼத꞉ ।
தத்ராதி⁴காரிணம்ʼ ப்³ரூஹி தத்ர மே ஸம்ʼஶயோ மஹான் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரவிஶ꞉ ஶூத்³ரா꞉ ஸ்த்ரியஶ்சாத்ராதி⁴காரிண꞉ ।
ப்³ரஹ்மசாரீ க்³ருʼஹஸ்தோ² வா.ஆனுபனீதோ(அ)த²வா த்³விஜ꞉ ॥ 2 ॥

வனஸ்தோ² வா(அ)வனஸ்தோ² வா யதி꞉ பாஶுபதவ்ரதீ ।
ப³ஹுனாத்ர கிமுக்தேன யஸ்ய ப⁴க்தி꞉ ஶிவார்சனே ॥ 3 ॥

ஸ ஏவாத்ராதி⁴காரீ ஸ்யான்னான்யசித்த꞉ கத²ஞ்சன ।
ஜடோ³(அ)ந்தோ⁴ ப³தி⁴ரோ மூகோ நி꞉ஶௌச꞉ கர்மவர்ஜித꞉ ॥ 4 ॥

அஜ்ஞோபஹாஸகாப⁴க்தா பூ⁴திருத்³ராக்ஷதா⁴ரிண꞉ ।
லிங்கி³னோ யஶ்ச வா த்³வேஷ்டி தே நைவாத்ராதி⁴காரிண꞉ ॥ 5 ॥

யோ மாம்ʼ கு³ரும்ʼ பாஶுபதம்ʼ வ்ரதம்ʼ த்³வேஷ்டி த⁴ராதி⁴ப ।
விஷ்ணும்ʼ வா ந ஸ முச்யேத ஜன்மகோடிஶதைரபி ॥ 6 ॥

அனேககர்மஸக்தோ(அ)பி ஶிவஜ்ஞானவிவர்ஜித꞉ ।
ஶிவப⁴க்திவிஹீனஶ்ச ஸம்ʼஸாரான்னைவ முச்யதே ॥ 7 ॥

ஆஸக்தா꞉ ப²லராகே³ண யே த்வவைதி³ககர்மணி ।
த்³ருʼஷ்டமாத்ரப²லாஸ்தே து ந முக்தாவதி⁴காரிண꞉ ॥ 8 ॥

அவிமுக்தே த்³வாரகாயாம்ʼ ஶ்ரீஶைலே புண்ட³ரீககே ।
தே³ஹாந்தே தாரகம்ʼ ப்³ரஹ்ம லப⁴தே மத³னுக்³ரஹாத் ॥ 9 ॥

யஸ்ய ஹஸ்தௌ ச பாதௌ³ ச மனஶ்சைவ ஸுஸம்ʼயதம் ।
வித்³யா தபஶ்ச கீர்திஶ்ச ஸ தீர்த²ப²லமஶ்னுதே ॥ 10 ॥

விப்ரஸ்யானுபனீதஸ்ய விதி⁴ரேவமுதா³ஹ்ருʼத꞉ ।
நாபி⁴வ்யாஹாரயேத்³ப்³ரஹ்ம ஸ்வதா⁴னிநயநாத்³ருʼதே ॥ 11 ॥

ஸ ஶூத்³ரேண ஸமஸ்தாவத்³யாவத்³வேதா³ன்ன ஜாயதே ।
நாமஸங்கீர்தனே த்⁴யானே ஸர்வ ஏவாதி⁴காரிண꞉ ॥ 12 ॥

ஸம்ʼஸாரான்முச்யதே ஜந்து꞉ ஶிவதாதா³த்ம்யபா⁴வனாத் ।
ததா² தா³னம்ʼ தபோ வேதா³த்⁴யயனம்ʼ சான்யகர்ம வா ।
ஸஹஸ்ராம்ʼஶம்ʼ து நார்ஹந்தி ஸர்வதா³ த்⁴யானகர்மண꞉ ॥ 13 ॥

ஜாதிமாஶ்ரமமங்கா³னி தே³ஶம்ʼ காலமதா²பி வா ।
ஆஸநாதீ³னி கர்மாணி த்⁴யானம்ʼ நாபேக்ஷதே க்வசித் ॥ 14 ॥

க³ச்ச²ம்ʼஸ்திஷ்ட²ன் ஜபன்வாபி ஶயானோ வான்யகர்மணி ।
பாதகேனாபி வா யுக்தோ த்⁴யாநாதே³வ விமுச்யதே ॥ 15 ॥

நேஹாபி⁴க்ரமநாஶோ(அ)ஸ்தி ப்ரத்யவாயோ ந வித்³யதே ।
ஸ்வல்பமப்யஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ ப⁴யாத் ॥ 16 ॥

ஆஶ்சர்யே வா ப⁴யே ஶோகே க்ஷுதே வா மம நாம ய꞉ ।
வ்யாஜேனாபி ஸ்மரேத்³யஸ்து ஸ யாதி பரமாம்ʼ க³திம் ॥ 17 ॥

மஹாபாபைரபி ஸ்ப்ருʼஷ்டோ தே³ஹாந்தே யஸ்து மாம்ʼ ஸ்மரேத் ।
பஞ்சாக்ஷரீம்ʼ வோச்சரதி ஸ முக்தோ நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 18 ॥

விஶ்வம்ʼ ஶிவமயம்ʼ யஸ்து பஶ்யத்யாத்மானமாத்மனா ।
தஸ்ய க்ஷேத்ரேஷு தீர்தே²ஷு கிம்ʼ கார்யம்ʼ வான்யகர்மஸு ॥ 19 ॥

ஸர்வேண ஸர்வதா³ கார்யம்ʼ பூ⁴திருத்³ராக்ஷதா⁴ரணம் ।
யுக்தேநாதா²ப்யயுக்தேன ஶிவப⁴க்திமபீ⁴ப்ஸதா ॥ 20 ॥

நர்யப⁴ஸ்மஸமாயுக்தோ ருத்³ராக்ஷான்யஸ்து தா⁴ரயேத் ।
மஹாபாபைரபி ஸ்ப்ருʼஷ்டோ முச்யதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 21 ॥

அன்யானி ஶைவகர்மாணி கரோது ந கரோது வா ।
ஶிவநாம ஜபேத்³யஸ்து ஸர்வதா³ முச்யதே து ஸ꞉ ॥ 22 ॥

அந்தகாலே து ருத்³ராக்ஷான்விபூ⁴திம்ʼ தா⁴ரயேத்து ய꞉ ।
மஹாபாபோபபாபோகை⁴ரபி ஸ்ப்ருʼஷ்டோ நராத⁴ம꞉ ॥ 23 ॥

ஸர்வதா² நோபஸர்பந்தி தம்ʼ ஜனம்ʼ யமகிங்கரா꞉ ॥ 24 ॥

பி³ல்வமூலம்ருʼதா³ யஸ்து ஶரீரமுபலிம்பதி ।
அந்தகாலே(அ)ந்தகஜனை꞉ ஸ தூ³ரீக்தியதே நர꞉ ॥ 25 ॥

ஶ்ரீராம உவாச ॥

ப⁴க³வன்பூஜித꞉ குத்ர குத்ர வா த்வம்ʼ ப்ரஸீத³ஸி ।
தத்³ப்³ரூஹி மம ஜிஜ்ஞாஸா வர்ததே மஹதீ விபோ⁴ ॥ 26 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ॥

ம்ருʼதா³ வா கோ³மயேனாபி ப⁴ஸ்மனா சந்த³னேன வா ।
ஸிகதாபி⁴ர்தா³ருணா வா பாஷாணேனாபி நிர்மிதா ॥ 27 ॥

லோஹேன வாத² ரங்கே³ண காம்ʼஸ்யக²ர்பரபித்தலை꞉ ।
தாம்ரரௌப்யஸுவர்ணைர்வா ரத்னைர்னானாவிதை⁴ரபி ॥ 28 ॥

அத²வா பாரதே³னைவ கர்பூரேணாத²வா க்ருʼதா ।
ப்ரதிமா ஶிவலிங்க³ம்ʼ வா த்³ரவ்யைரேதை꞉ க்ருʼதம்ʼ து யத் ॥ 29 ॥

தத்ர மாம்ʼ பூஜயேத்தேஷு ப²லம்ʼ கோடிகு³ணோத்தரம் ॥ 30 ॥

ம்ருʼத்³தா³ருகாம்ʼஸ்யலோஹைஶ்ச பாஷாணேனாபி நிர்மிதா ।
க்³ருʼஹிணா ப்ரதிமா கார்யா ஶிவம்ʼ ஶஶ்வத³பீ⁴ப்ஸதா ।
ஆயு꞉ ஶ்ரியம்ʼ குலம்ʼ த⁴ர்மம்ʼ புத்ரானாப்னோதி தை꞉ க்ரமாத் ॥ 31 ॥

பி³ல்வவ்ருʼக்ஷே தத்ப²லே வா யோ மாம்ʼ பூஜயதே நர꞉ ।
பராம்ʼ ஶ்ரியமிஹ ப்ராப்ய மம லோகே மஹீயதே ॥ 32 ॥

பி³ல்வவ்ருʼக்ஷம்ʼ ஸமாஶ்ரித்ய யோ மந்த்ரான்விதி⁴னா ஜபேத் ।
ஏகேன தி³வஸேனைவ தத்புரஶ்சரணம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 33 ॥

யஸ்து பி³ல்வவனே நித்யம்ʼ குடீம்ʼ க்ருʼத்வா வஸேன்னர꞉ ।
ஸர்வே மந்த்ரா꞉ ப்ரஸித்³த்⁴யந்தி ஜபமாத்ரேண கேவலம் ॥ 34 ॥

பர்வதாக்³ரே நதீ³தீரே பி³ல்வமூலே ஶிவாலயே ।
அக்³னிஹோத்ரே கேஶவஸ்ய ஸம்ʼநிதௌ⁴ வா ஜபேத்து ய꞉ ॥ 35 ॥

நைவாஸ்ய விக்⁴னம்ʼ குர்வந்தி தா³னவா யக்ஷராக்ஷஸ꞉ ।
தம்ʼ ந ஸ்ப்ருʼஶந்தி பாபானி ஶிவஸாயுஜ்யம்ருʼச்ச²தி ॥ 36 ॥

ஸ்த²ண்டி³லே வா ஜலே வஹ்னௌ வாயாவாகாஶ ஏவ வா ।
கி³ரௌ ஸ்வாத்மனி வா யோ மாம்ʼ பூஜயேத்ப்ரயதோ நர꞉ ॥ 37 ॥

ஸ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ப²லமாப்னோதி லவமாத்ரேண ராக⁴வ ।
ஆத்மபூஜாஸமா நாஸ்தி பூஜா ரகு⁴குலோத்³ப⁴வ ॥ 38 ॥

மத்ஸாயுஜ்யமவாப்னோதி சண்டா³லோ(அ)ப்யாத்மபூஜயா ।
ஸர்வான்காமானவாப்னோதி மனுஷ்ய꞉ கம்ப³லாஸனே ॥ 39 ॥

க்ருʼஷ்ணாஜினே ப⁴வேன்முக்திர்மோக்ஷஶ்ரீர்வ்யாக்⁴ரசர்மணி ।
குஶாஸனே ப⁴வேஜ்ஜ்ஞானமாரோக்³யம்ʼ பத்ரநிர்மிதே ॥ 40 ॥

பாஷாணே து³꞉க²மாப்னோதி காஷ்டே² நானாவிதா⁴ன் க³தா³ன் ।
வஸ்த்ரேண ஶ்ரியமாப்னோதி பூ⁴மௌ மந்த்ரோ ந ஸித்³த்⁴யதி ।
ப்ராங்முகோ²த³ங்முகோ² வாபி ஜபம்ʼ பூஜாம்ʼ ஸமாசரேத் ॥ 41 ॥

அக்ஷமாலாவிதி⁴ம்ʼ வக்ஷ்யே ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ ந்ருʼப ॥ 42 ॥

ஸாம்ராஜ்யம்ʼ ஸ்பா²டிகே ஸ்யாத்து புத்ரஜீவே பராம்ʼ ஶ்ரியம் ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ குஶக்³ரந்தௌ² ருத்³ராக்ஷ꞉ ஸர்வகாமத³꞉ ॥ 43 ॥

ப்ரவாலைஶ்ச க்ருʼதா மாலா ஸர்வலோகவஶப்ரதா³ ।
மோக்ஷப்ரதா³ ச மாலா ஸ்யாதா³மலக்யா꞉ ப²லை꞉ க்ருʼதா ॥ 44 ॥

முக்தாப²லை꞉ க்ருʼதா மாலா ஸர்வவித்³யாப்ரதா³யினீ ।
மாணிக்யரசிதா மாலா த்ரைலோகஸ்ய வஶங்கரீ ॥ 45 ॥

நீலைர்மரகதைர்வாபி க்ருʼதா ஶத்ருப⁴யப்ரதா³ ।
ஸுவர்ணரசிதா மாலா த³த்³யாத்³வை மஹதீம்ʼ ஶ்ரியம் ॥ 46 ॥

ததா² ரௌப்யமயீ மாலா கன்யாம்ʼ யச்ச²தி காமிதாம் ।
உக்தானாம்ʼ ஸர்வகாமானாம்ʼ தா³யினீ பாரதை³꞉ க்ருʼதா ॥ 47 ॥

அஷ்டோத்தரஶதா மாலா தத்ர ஸ்யாது³த்தமோத்தமா ।
ஶதஸங்க்²யோத்தமா மாலா பஞ்சாஶன்மத்⁴யமா மதா ॥ 48 ॥

சது꞉ பஞ்சஶதீ யத்³வா அத⁴மா ஸப்தவிம்ʼஶதி꞉ ।
அத⁴மா பஞ்சவிம்ʼஶத்யா யதி³ ஸ்யாச்ச²தநிர்மிதா ॥ 49 ॥

பஞ்சாஶத³க்ஷராண்யத்ரானுலோமப்ரதிலோமத꞉ ।
இத்யேவம்ʼ ஸ்தா²பயேத்ஸ்பஷ்டம்ʼ ந கஸ்மைசித்ப்ரத³ர்ஶயேத் ॥ 50 ॥

வர்ணைர்வின்யஸ்தயா யஸ்து க்ரியதே மாலயா ஜப꞉ ।
ஏகவாரேண தஸ்யைவ புரஶ்சர்யா க்ருʼதா ப⁴வேத் ॥ 51 ॥

ஸவ்யபார்ஷ்ணிம்ʼ கு³தே³ ஸ்தா²ப்ய த³க்ஷிணம்ʼ ச த்⁴வஜோபரி ।
யோனிமுத்³ராப³ந்த⁴ ஏஷ ப⁴வேதா³ஸனமுத்தமம் ॥ 52 ॥

யோனிமுத்³ராஸனே ஸ்தி²த்வா ப்ரஜபேத்³ய꞉ ஸமாஹித꞉ ।
யம்ʼ கஞ்சித³பி வா மந்த்ரம்ʼ தஸ்ய ஸ்யு꞉ ஸர்வஸித்³த⁴ய꞉ ॥ 53 ॥

சி²ன்னா ருத்³தா⁴꞉ ஸ்தம்பி⁴தாஶ்ச மிலிதா மூர்சி²தாஸ்ததா² ।
ஸுப்தா மத்தா ஹீனவீர்யா த³க்³தா⁴ஸ்த்ரஸ்தாரிபக்ஷகா³꞉ ॥ 54 ॥

பா³லா யௌவனமத்தஶ்ச வ்ருʼத்³தா⁴ மந்த்ராஶ்ச யே மதா꞉ ।
யோனிமுத்³ராஸனே ஸ்தி²த்வா மந்த்ரானேவம்ʼவிதா⁴ன் ஜபேத் ॥ 55 ॥

தத்ர ஸித்³த்⁴யந்தி தே மந்த்ரா நான்யஸ்ய து கத²ஞ்சன ।
ப்³ராஹ்மம்ʼ முஹூர்தமாரப்⁴யாமத்⁴யாஹ்னம்ʼ ப்ரஜபேன்மனும் ॥ 56 ॥

அத ஊர்த்⁴வம்ʼ க்ருʼதே ஜாப்யே விநாஶாய ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ।
புரஶ்சர்யாவிதா⁴வேவம்ʼ ஸர்வகாம்யப²லேஷ்வபி ॥ 57 ॥

நித்யே நைமித்திகே வாபி தபஶ்சர்யாஸு வா புன꞉ ।
ஸர்வதை³வ ஜப꞉ கார்யோ ந தோ³ஷஸ்தத்ர கஶ்சன ॥ 58 ॥

யஸ்து ருத்³ரம்ʼ ஜபேந்நித்யம்ʼ த்⁴யாயமானோ மமாக்ருʼதிம் ।
ஷட³க்ஷரம்ʼ வா ப்ரணவம்ʼ நிஷ்காமோ விஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 59 ॥

ததா²த²ர்வஶிரோமந்த்ரம்ʼ கைவல்யம்ʼ வா ரகூ⁴த்தம ।
ஸ தேனைவ ச தே³ஹேன ஶிவ꞉ ஸஞ்ஜாயதே ஸ்வயம் ॥ 60 ॥

அதீ⁴தே ஶிவகீ³தாம்ʼ யோ நித்யமேதாம்ʼ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
ஶ்ருʼணுயாத்³வா ஸ முக்த꞉ ஸ்யாத்ஸம்ʼஸாரான்னாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 61 ॥

ஸூத உவாச ॥

ஏவமுக்த்வா மஹாதே³வஸ்தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ।
ராம꞉ க்ருʼதார்த²மாத்மானமமன்யத ததை²வ ஸ꞉ ॥ 62 ॥

ஏவம்ʼ மயா ஸமாஸேன ஶிவகீ³தா ஸமீரிதா ।
ஏதாம்ʼ ய꞉ ப்ரஜபேந்நித்யம்ʼ ஶ்ருʼணுயாத்³வா ஸமாஹித꞉ ॥ 63 ॥

ஏகாக்³ரசித்தோயோ மர்த்யஸ்தஸ்ய முக்தி꞉ கரே ஸ்தி²தா ।
அத꞉ ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ முனயோ நித்யமேதாம்ʼ ஸ்மாஹிதா꞉ ॥ 64 ॥

அனாயாஸேன வோ முக்திர்ப⁴விதா நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ।
காயக்லேஶோ மன꞉க்ஷோபோ⁴ த⁴னஹாநிர்ன சாத்மன꞉ ॥ 65 ॥

பீடா³ஸ்தி ஶ்ரவணாதே³வ யஸ்மாத்கைவல்யமாப்னுயாத் ।
ஶிவகீ³தாமதோ நித்யம்ʼ ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ருʼஷிஸத்தமா꞉ ॥ 66 ॥

ருʼஷய ஊசு꞉ ॥

அத்³யப்ரப்⁴ருʼதி ந꞉ ஸூத த்வமாசார்ய꞉ பிதா கு³ரு꞉ ।
அவித்³யாயா꞉ பரம்ʼ பாரம்ʼ யஸ்மாத்தாரயிதாஸி ந꞉ ॥ 67 ॥

உத்பாத³கப்³ரஹ்மதா³த்ரோர்க³ரீயான் ப்³ரஹ்மத³꞉ பிதா ।
தஸ்மாத்ஸூதாத்மஜ த்வத்த꞉ ஸத்யம்ʼ நான்யோ(அ)ஸ்தி நோ கு³ரு꞉ ॥ 68 ॥

வ்யாஸ உவாச ॥

இத்யுக்த்வா ப்ரயயு꞉ ஸர்வே ஸாயம்ʼஸந்த்⁴யாமுபாஸிதும் ।
ஸ்துவந்த꞉ ஸூதபுத்ரம்ʼ தே ஸந்துஷ்டா கோ³மதீதடம் ॥ 69 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே உபரிபா⁴கே³ ஶிவகீ³தாஸூபநிஷத்ஸு
ப்³ரஹ்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶிவராக⁴வஸம்ʼவாதே³
கீ³தாதி⁴காரிநிரூபணம்ʼ நாம ஷோட³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 16 ॥

॥ இதி ஶ்ரீமச்சி²வகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Shiva Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shiva Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top