Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Sri Surya Bhagwan Slokam

Sri Suryashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીસૂર્યાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
વૈશમ્પાયન ઉવાચ ।
શૃણુષ્વાવહિતો રાજન્ શુચિર્ભૂત્વા સમાહિતઃ ।
ક્ષણં ચ કુરુ રાજેન્દ્ર ગુહ્યં વક્ષ્યામિ તે હિતમ્ ॥ ૧ ॥

ધૌમ્યેન તુ યથા પ્રોક્તં પાર્થાય સુમહાત્મને ।
નામ્નામષ્ટોત્તરં પુણ્યં શતં તચ્છૃણુ ભૂપતે ॥ ૨ ॥

સૂર્યોઽર્યમા ભગસ્ત્વષ્ટા પૂષાર્કઃ સવિતા રવિઃ ।
ગભસ્તિમાનજઃ કાલો મૃત્યુર્ધાતા પ્રભાકરઃ ॥ ૩ ॥

પૃથિવ્યાપશ્ચ તેજશ્ચ ખં વાયુશ્ચ પરાયણમ્ ।
સોમો બૃહસ્પતિઃ શુક્રો બુધોઽઙ્ગારક એવ ચ ॥ ૪ ॥

ઇન્દ્રો વિવસ્વાન્દીપ્તાંશુઃ શુચિઃ શૌરિઃ શનૈશ્ચરઃ ।
બ્રહ્મા વિષ્ણુશ્ચ રુદ્રશ્ચ સ્કન્દો વૈશ્રવણો યમઃ ॥ ૫ ॥

વૈદ્યુતો જાઠરશ્ચાગ્નિરૈન્ધનસ્તેજસાં પતિઃ ।
ધર્મધ્વજો વેદકર્તા વેદાઙ્ગો વેદવાહનઃ ॥ ૬ ॥

કૃતં ત્રેતા દ્વાપરશ્ચ કલિઃ સર્વામરાશ્રયઃ ।
કલા કાષ્ઠા મુહુર્તાશ્ચ પક્ષા માસા ઋતુસ્તથા ॥ ૭ ॥

સંવત્સરકરોઽશ્વત્થઃ કાલચક્રો વિભાવસુઃ ।
પુરુષઃ શાશ્વતો યોગી વ્યક્તાવ્યક્તઃ સનાતનઃ ॥ ૮ ॥

લોકાધ્યક્ષઃ પ્રજાધ્યક્ષો વિશ્વકર્મા તમોનુદઃ । કાલાધ્યક્ષઃ
વરુણઃ સાગરોંઽશુશ્ચ જીમૂતો જીવનોઽરિહા ॥ ૯ ॥

ભૂતાશ્રયો ભૂતપતિઃ સર્વલોકનમસ્કૃતઃ ।
સ્રષ્ટા સંવર્તકો વહ્નિઃ સર્વસ્યાદિરલોલુપઃ ॥ ૧૦ ॥

અનન્તઃ કપિલો ભાનુઃ કામદઃ સર્વતોમુખઃ ।
જયો વિશાલો વરદઃ સર્વધાતુનિષેચિતા ॥ ૧૧ ॥ સર્વભૂતનિષેવિતઃ
મનઃ સુપર્ણો ભૂતાદિઃ શીઘ્રગઃ પ્રાણધારણઃ ॥

ધન્વન્તરિર્ધૂમકેતુરાદિદેવોઽદિતેઃ સુતઃ ॥ ૧૨ ॥

દ્વાદશાત્મારવિન્દાક્ષઃ પિતા માતા પિતામહઃ ।
સ્વર્ગદ્વારં પ્રજાદ્વારં મોક્ષદ્વારં ત્રિવિષ્ટપમ્ ॥ ૧૩ ॥

દેહકર્તા પ્રશાન્તાત્મા વિશ્વાત્મા વિશ્વતોમુખઃ ।
ચરાચરાત્મા સૂક્ષ્માત્મા મૈત્રેણ વપુષાન્વિતઃ ॥ ૧૪ ॥

એતદ્વૈ કીર્તનીયસ્ય સૂર્યસ્યૈવ મહાત્મનઃ । સૂર્યસ્યામિતતેજસઃ
નામ્નામષ્ટશતં પુણ્યં શક્રેણોક્તં મહાત્મના ॥ ૧૫ ॥ પ્રોક્તમેતત્સ્વ્યમ્ભુવા
શક્રાચ્ચ નારદઃ પ્રાપ્તો ધૌમ્યશ્ચ તદનન્તરમ્ ।
ધૌમ્યાદ્યુધિષ્ઠિરઃ પ્રાપ્ય સર્વાન્કામાનવાપ્તવાન્ ॥ ૧૬ ॥

સુરપિતૃગણયક્ષસેવિતં હ્યસુરનિશાચરસિદ્ધવન્દિતમ્ ।
વરકનકહુતાશનપ્રભં ત્વમપિ મનસ્યભિધેહિ ભાસ્કરમ્ ॥ ૧૭ ॥

સૂર્યોદયે યસ્તુ સમાહિતઃ પઠેત્સ પુત્રલાભં ધનરત્નસઞ્ચયાન્ ।
લભેત જાતિસ્મરતાં સદા નરઃ સ્મૃતિં ચ મેધાં ચ સ વિન્દતે પરામ્ ॥ ૧૮ ॥

ઇમં સ્તવં દેવવરસ્ય યો નરઃ પ્રકીર્તયેચ્છુચિસુમનાઃ સમાહિતઃ ।
વિમુચ્યતે શોકદવાગ્નિસાગરાલ્લભેત કામાન્મનસા યથેપ્સિતાન્ ॥ ૧૯ ॥

॥ ઇતિ શ્રીમહાભારતે યુધિષ્ઠિરધૌમ્યસંવાદે
આરણ્યકપર્વણિ શ્રીસૂર્યાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Sri Surya Bhagwan Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top